آخرین اطلاعات از زمین‌لرزه‌های افغانستان و ایران

موسیقی محلی هرات، آلبوم‌هایی که کمتر تا کنون در دسترس بوده اند.

دانلود کتاب‌های الکترونیکی با موضوعات مختلف از این بخش

رادیوهای افغانستان را به صورت زنده و مستقیم از این بخش بشنوید.

پادکست‌ها

مجموعه‌ای از مصاحبه‌های مهم صوتی درباره مسائل مختلف

موسیقی محلی هرات، آلبوم‌هایی که کمتر تا کنون در دسترس بوده اند.

فید | خبرخوان

خبرهای افغانستان و جهان از دیگر وب‌سایت‌ها

سرگرمی‌ها و دانلودهای مختلفی در این بخش در دسترس است.

تازه‌ترین مطالب

سیاست

[yung_posts yung_posts_layout="grid" yung_posts_per_page="2" yung_posts_order="DESC" yung_posts_orderby="date" yung_posts_content_align="center" yung_posts_sticky_display="__empty__" yung_posts_category_display="__empty__" yung_posts_date_display="__empty__" yung_posts_author_display="__empty__" yung_posts_pagination_display="__empty__" _id="484953" yung_posts_category="176" yung_posts_thumbnail_layout="standard" yung_posts_hover_image="nothing" yung_posts_content_display="yes" yung_posts_excerpt_display="yes" yung_posts_excerpt="40" yung_posts_readmore_display="yes" yung_posts_readmore_text="ادامه مطلب" yung_posts_like_display="yes" yung_posts_comment_display="yes" yung_posts_share_display="yes" yung_posts_masonry_column="two"]

گزارش

[yung_posts yung_posts_layout="standard" yung_posts_per_page="1" yung_posts_order="DESC" yung_posts_orderby="date" yung_posts_content_align="center" yung_posts_sticky_display="__empty__" yung_posts_category_display="__empty__" yung_posts_date_display="__empty__" yung_posts_author_display="__empty__" yung_posts_pagination_display="__empty__" _id="154135" yung_posts_category="179" yung_posts_thumbnail_layout="standard" yung_posts_hover_image="nothing" yung_posts_content_display="yes" yung_posts_excerpt_display="yes" yung_posts_excerpt="40" yung_posts_readmore_display="yes" yung_posts_readmore_text="ادامه مطلب" yung_posts_like_display="yes" yung_posts_comment_display="yes" yung_posts_share_display="yes"]

فرهنگ و هنر

[yung_posts yung_posts_layout="grid" yung_posts_per_page="2" yung_posts_order="DESC" yung_posts_orderby="date" yung_posts_content_align="center" yung_posts_sticky_display="__empty__" yung_posts_category_display="__empty__" yung_posts_date_display="__empty__" yung_posts_author_display="__empty__" yung_posts_pagination_display="__empty__" _id="508510" yung_posts_category="178" yung_posts_thumbnail_layout="standard" yung_posts_hover_image="nothing" yung_posts_content_display="yes" yung_posts_excerpt_display="yes" yung_posts_excerpt="40" yung_posts_readmore_display="yes" yung_posts_readmore_text="ادامه مطلب" yung_posts_like_display="yes" yung_posts_comment_display="yes" yung_posts_share_display="yes" yung_posts_masonry_column="two"]

دیپلماسی

[yung_posts yung_posts_layout="standard" yung_posts_per_page="1" yung_posts_order="DESC" yung_posts_orderby="date" yung_posts_content_align="center" yung_posts_sticky_display="__empty__" yung_posts_category_display="__empty__" yung_posts_date_display="__empty__" yung_posts_author_display="__empty__" yung_posts_pagination_display="__empty__" _id="770641" yung_posts_category="923" yung_posts_thumbnail_layout="standard" yung_posts_hover_image="nothing" yung_posts_content_display="yes" yung_posts_excerpt_display="yes" yung_posts_excerpt="40" yung_posts_readmore_display="yes" yung_posts_readmore_text="ادامه مطلب" yung_posts_like_display="yes" yung_posts_comment_display="yes" yung_posts_share_display="yes" yung_posts_not_in="17155"]

روایت‌ها

[yung_posts yung_posts_layout="grid" yung_posts_per_page="2" yung_posts_order="DESC" yung_posts_orderby="date" yung_posts_content_align="center" yung_posts_sticky_display="__empty__" yung_posts_category_display="__empty__" yung_posts_date_display="__empty__" yung_posts_author_display="__empty__" yung_posts_pagination_display="__empty__" _id="522087" yung_posts_category="3125" yung_posts_thumbnail_layout="standard" yung_posts_hover_image="nothing" yung_posts_content_display="yes" yung_posts_excerpt_display="yes" yung_posts_excerpt="40" yung_posts_readmore_display="yes" yung_posts_readmore_text="ادامه مطلب" yung_posts_like_display="yes" yung_posts_comment_display="yes" yung_posts_share_display="yes" yung_posts_masonry_column="two"]

سفرنامه

[yung_posts yung_posts_layout="standard" yung_posts_per_page="1" yung_posts_order="DESC" yung_posts_orderby="date" yung_posts_content_align="center" yung_posts_sticky_display="__empty__" yung_posts_category_display="__empty__" yung_posts_date_display="__empty__" yung_posts_author_display="__empty__" yung_posts_pagination_display="__empty__" _id="653476" yung_posts_category="976" yung_posts_thumbnail_layout="standard" yung_posts_hover_image="nothing" yung_posts_content_display="yes" yung_posts_excerpt_display="yes" yung_posts_excerpt="40" yung_posts_readmore_display="yes" yung_posts_readmore_text="ادامه مطلب" yung_posts_like_display="yes" yung_posts_comment_display="yes" yung_posts_share_display="yes" yung_posts_not_in="17155"]

علمی

[yung_posts yung_posts_layout="grid" yung_posts_per_page="2" yung_posts_order="DESC" yung_posts_orderby="date" yung_posts_content_align="center" yung_posts_sticky_display="__empty__" yung_posts_category_display="__empty__" yung_posts_date_display="__empty__" yung_posts_author_display="__empty__" yung_posts_pagination_display="__empty__" _id="483767" yung_posts_category="3351" yung_posts_thumbnail_layout="standard" yung_posts_hover_image="nothing" yung_posts_content_display="yes" yung_posts_excerpt_display="yes" yung_posts_excerpt="40" yung_posts_readmore_display="yes" yung_posts_readmore_text="ادامه مطلب" yung_posts_like_display="yes" yung_posts_comment_display="yes" yung_posts_share_display="yes" yung_posts_masonry_column="two"]

ادبیات

[yung_posts yung_posts_layout="standard" yung_posts_per_page="1" yung_posts_order="DESC" yung_posts_orderby="date" yung_posts_content_align="center" yung_posts_sticky_display="__empty__" yung_posts_category_display="__empty__" yung_posts_date_display="__empty__" yung_posts_author_display="__empty__" yung_posts_pagination_display="__empty__" _id="59921" yung_posts_category="2847" yung_posts_thumbnail_layout="standard" yung_posts_hover_image="nothing" yung_posts_content_display="yes" yung_posts_excerpt_display="yes" yung_posts_excerpt="40" yung_posts_readmore_display="yes" yung_posts_readmore_text="ادامه مطلب" yung_posts_like_display="yes" yung_posts_comment_display="yes" yung_posts_share_display="yes" yung_posts_not_in="17155"]

روایت‌ها

[yung_posts yung_posts_layout="grid" yung_posts_per_page="2" yung_posts_order="DESC" yung_posts_orderby="date" yung_posts_content_align="center" yung_posts_sticky_display="__empty__" yung_posts_category_display="__empty__" yung_posts_date_display="__empty__" yung_posts_author_display="__empty__" yung_posts_pagination_display="__empty__" _id="901520" yung_posts_category="3251" yung_posts_thumbnail_layout="standard" yung_posts_hover_image="nothing" yung_posts_content_display="yes" yung_posts_excerpt_display="yes" yung_posts_excerpt="40" yung_posts_readmore_display="yes" yung_posts_readmore_text="ادامه مطلب" yung_posts_like_display="yes" yung_posts_comment_display="yes" yung_posts_share_display="yes" yung_posts_masonry_column="two"]

سفرنامه

[yung_posts yung_posts_layout="standard" yung_posts_per_page="1" yung_posts_order="DESC" yung_posts_orderby="date" yung_posts_content_align="center" yung_posts_sticky_display="__empty__" yung_posts_category_display="__empty__" yung_posts_date_display="__empty__" yung_posts_author_display="__empty__" yung_posts_pagination_display="__empty__" _id="685143" yung_posts_category="976" yung_posts_thumbnail_layout="standard" yung_posts_hover_image="nothing" yung_posts_content_display="yes" yung_posts_excerpt_display="yes" yung_posts_excerpt="40" yung_posts_readmore_display="yes" yung_posts_readmore_text="ادامه مطلب" yung_posts_like_display="yes" yung_posts_comment_display="yes" yung_posts_share_display="yes" yung_posts_not_in="17155"]

معرفی برخی ابزار دیگر

برای گوشی های اندروید، شامل ۱۴ آلبوم اصلی و ده‌ها آهنگ از کانسرت‌ها و محافل احمد ظاهر

مجموعه سفرنامه‌هایی در آسیا و اروپا، روایت‌هایی از فرهنگ، زندگی، مدنیت و سیاست در کشورهای مختلف دنیا

آموزش ابتدایی و قدم به قدم زبان آلمانی با صوت – نسخه های صوتی ای که آموزش زبان آلمانی در مراحل ابتدایی را آسان می سازد.

از دیگران

مجموعه نوشته‌ها، یادداشت‌ها و مقالاتی که توسط افراد دیگر نوشته شده اما در وبسایت من به هر دلیل از جمله خواست خودشان منتشر شده است.

---------

پادکست

[yung_posts yung_posts_layout="list_two" yung_posts_per_page="4" yung_posts_order="DESC" yung_posts_orderby="date" yung_posts_content_align="center" yung_list_align_content="center" yung_posts_sticky_display="__empty__" yung_posts_category_display="yes" yung_posts_date_display="__empty__" yung_posts_author_display="__empty__" yung_posts_pagination_display="__empty__" _id="319942" yung_posts_category="1739"]

فرهنگ و هنر

[yung_posts yung_posts_layout="grid" yung_posts_per_page="4" yung_posts_order="DESC" yung_posts_orderby="date" yung_posts_content_align="center" yung_posts_masonry_column="two" yung_posts_thumbnail_layout="standard" yung_posts_hover_image="nothing" yung_posts_sticky_display="__empty__" yung_posts_content_display="yes" yung_posts_excerpt_display="yes" yung_posts_excerpt="40" yung_posts_category_display="__empty__" yung_posts_date_display="__empty__" yung_posts_author_display="__empty__" yung_posts_readmore_display="__empty__" yung_posts_like_display="yes" yung_posts_comment_display="__empty__" yung_posts_share_display="__empty__" yung_posts_pagination_display="__empty__" _id="836515" yung_posts_category="178"]

کتابخانه

برگزیده اشعار استاد منوچهری دامغانی

برگزیده اشعار استاد منوچهری دامغانی

به کوشش: محمد دبیرسیاقی از پیشگفتار کتاب: ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد منوچهری دامغانی از بزرگان شاعران خوش قریحه…

کرسی نشینان کابل: احوال دولتمردان افغانستان در روزگار امیر امان الله خان

کرسی نشینان کابل: احوال دولتمردان افغانستان در روزگار امیر امان الله خان

نویسنده: مهدی فرخی به کوشش: محمدآصف فکرت کتاب توسط آقای سید مهدی فرخ ، سفیر ایران در افغانستان بتاریخ 1306…

ضرب المثل های فارسی در افغانستان

ضرب المثل های فارسی در افغانستان

ضرب المثل های فارسی در افغانستان نویسنده: محمد تقی مقتدری . حق تکثیر: فرهنگ ایران زمین : شماره 7 ، 1338…

تاریخ هرات در دوره تیموری ها

تاریخ هرات در دوره تیموری ها

نویسنده: سرور همایون تاریخ هرات در دوره تیموریان، یکی از کتاب های مهم در مورد تاریخ و سرگذشت شهر مهم…

سفرنامه‌ها

[yung_featured_posts yung_featured_layout="featured_two" yung_featured_orderby="date" yung_featured_quantity="4" yung_featured_content="yes" yung_featured_excerpt="40" yung_featured_toggle_read="yes" yung_featured_text="ادامه مطلب" yung_featured_toggle_cat="yes" yung_featured_toggle_date="yes" yung_featured_type_date="normal" _id="821133" yung_featured_category="976"]

دیپلوماسی

جای خالی دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی افغانستان

در سال‌های پسین از فرهنگ به عنوان قدرت نرم و از دیپلماسی فرهنگی به عنوان جنگ نرم نیز نام برده…

همه مطلب را بخوانید
جای خالی دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی افغانستان
علاقه‌مندی اوزبیکستان برای استفاده از چابهار؛ فرصت خوب برای افغانستان

علاقه‌مندی اوزبیکستان برای استفاده از چابهار؛ فرصت خوب برای افغانستان

در ماه سنبله سال جاری سران سه کشور ایران، هند و اوزبیکستان دور هم جمع شدند تا بر سر استفاده…

همه مطلب را بخوانید

راهنمایی مهاجرت

چگونه به آلمان درخواست تخلیه و پناهندگی بدهیم؟

چگونه به آلمان درخواست تخلیه و پناهندگی بدهیم؟

یادداشت: لطفا متن را دقیق بخوانید، در غیر آن ممکن است در تصمیم‌گیری‌های خود دچار سهو شوید روزانه تعدادی زیادی…

آیا شما به آلمان رسیده‌اید و نیاز به راهنمایی دارید؟

آیا شما به آلمان رسیده‌اید و نیاز به راهنمایی دارید؟

در پی شروع روند تخلیه افغان‌ها، پس از ساقط شدن نظام جمهوری در افغانستان، تعدادی از شهروندان کشور به آلمان…

چگونه خانواده‌ ام را در آلمان به خود الحاق کنم؟

چگونه خانواده‌ ام را در آلمان به خود الحاق کنم؟

همسران خارجی و کودکان زیر سن قانونی که ازدواج نکرده اند اساسا امکان ورود به آلمان یا الحاق را دارند.…

برای متقاضیان مهاجرت به آلمان؛ کد OTP چیست؟

برای متقاضیان مهاجرت به آلمان؛ کد OTP چیست؟

شماری از متقضیان خروج از افغانستان به آلمان، ادعا می‌کنند که برای شان از آدرس‌های بعضا شناخته شده و بعدا…

راهنمایی برای خبرنگاران افغانستان

راهنمایی برای خبرنگاران افغانستان

در روزهای نخست پس از سقوط جمهوریت تعدادی از خبرنگاران به همکاری حکومت‌ها و نهادهای بین‌المللی، افغانستان را ترک کردند.…

توصیه برای کسانی که به یکی از کشورهای همسایه افغانستان رفته‌اند

توصیه برای کسانی که به یکی از کشورهای همسایه افغانستان رفته‌اند

من تازه به یکی از کشورهای همسایه افغانستان آمده‌م ، باید چه کار کنم؟ اگر نو در پاکستان و یا…

گزارش و مصاحبه

مردی که ۸ سال در هرات بی‌گناه زندانی بود

در هرات مردی ۸ سال پیش به اتهام قتل عمد خانم خود بازداشت شد و تمام این مدت را پشت…

Read more
مردی که ۸ سال در هرات بی‌گناه زندانی بود
همه چیز در مورد خلبانان و خدمه هواپیمای بوئینگ اوکراینی

همه چیز در مورد خلبانان و خدمه هواپیمای بوئینگ اوکراینی

هواپیمای بوئینگ خطوط هوایی کشور اوکراین که هدف پدافند موشکی ایران قرار گرفت ۱۶۷ کشته برجای گذاشت که از این…

Read more

سقوط آرزو‌های رحیمه و حسین در شهر پرند تهران

پایان زنده‌گی تازه‌ای که تنها شش روز به ‌طول انجامید، در نزدیکی‌های شهر پرند تهران و با سقوط از فاصله…

Read more
سقوط آرزو‌های رحیمه و حسین در شهر پرند تهران
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE