باز نشر یک فهرست؛ اسامی ۴۷۷۵ قربانی کشتار اگسا

روزنامه ۸صبح  در روز چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۲، دست به انتشار فهرست بالغ بر ۴۷۷۵ نفری زد که توسط سازمان استخباراتی دولت کمونیستی وقت؛ «اگسا»، اعدام شده بودند و تا آن سال به عنوان مفقودالاثر کسی از آن‌ها خبری نداشت. به این معنا که کشته شدن یا نشدن این افراد تا آن روزها در هاله‌ای … ادامه خواندن باز نشر یک فهرست؛ اسامی ۴۷۷۵ قربانی کشتار اگسا