تورک‌تباران افغانستان

تُرک‌تباران یا تور‌ک‌تباران و یا تورک‌زبانان افغانستان سومین مجموعه‌ی بزرگ قومی در افغانستان هستند. اکثر تورک‌تباران در شمال و عده‌ای نیز در غرب افغانستان زندگی می‌کنند ولی به صورت پراکنده، تورک‌تباران افغانستان در اکثر ولایت‌های این کشور حضور دارند.

سکونت‌گاه‌های ترکان افغانستان از کریدور واخان در شرقی‌ترین نقطه کشور تا شهر تاریخی هرات در غربی‌ترین نقطه کشور امتداد دارد و در گذشته به دو منطقه قطغن و ترکستان تقسیم می‌شد. مرکز منطقه قطغن که نام آن از یک قبیله ازبیک گرفته شده، قندوز و مرکز ترکستان شهر شبرغان بوده است.

تاریخ افغانستان را که مرور کنیم، این کشور تا پیش از تسلط احمدشاه ابدالی بر تخت پادشاهی، عموما تحت حاکمیت تورک‌ها بوده است، از قدیمی‌ترین قبیله تورک، یوئه‌چی‌ها که در قرون اول میلادی می‌زیستند تا نادر افشار که در سال ۱۷۴۷ درگذشت بر افغانستان امروزی حاکمیت کرده‌اند. غزنویان، گوک‌تورک‌ها، سلجوقیان، تیموریان، ازبکان شیبانی، خوارزم‌شاهیان و افشارها که همگی از اقوام تورک هستند، آثار عمیقی در افغانستان به جای گذاشتند. تا پایان قرن نوزدهم، خان‌های مختلف ازبیک نیز در افغانستان حکومت می‌کردند.

در افغانستان، تورک‌ها در ولایات شمالی به طور متراکم زندگی می‌کنند. با این حال، برخی از قبایل تورک نیز در مناطق جنوبی کشور زندگی می‌کنند. بیشتر آن‌هایی که در جنوب افغانستان زندگی می‌کنند اکنون با قبائل پشتون یا تاجیک‌ها ادغام شده‌اند.

با این حال شمال افغانستان محل زندگی اکثرا تورک‌تباران است. فردی که در این منطقه به یکی از زبان‌های مرتبط با تورکی صحبت می‌کند با مشکل زبانی مواجه نخواهد شد.

پراکندگی جغرافیایی تورک‌تباران در ولایت‌های افغانستان

پرجمعیت ترین اقوام تورک‌تبار در افغانستان ازبیک‌ها و ترکمن‌ها هستند. جوامع قزاق، قرقیز و برخی دیگر از تُرک‌ها نیز در این کشور یافت می‌شوند.

مجموع جمعیت تورک‌ها در افغانستان به روایتی ۳ تا ۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. به ترتیب،  ازبیک‌ها و ترکمن‌ها دو مجموعه تباری بزرگ تورک‌زبان در افغانستان هستند.

از آن‌جایی که در ۳۰ سال گذشته به دلیل جنگ، سرشماری نفوس در افغانستان انجام نشده است، ارقام فوق با احتساب سرشماری‌های قبلی و رشد نفوس به صورت تخمینی آورده شده است و قابل استناد نیست.


ازبیک‌های افغانستان

ازبیک‌ها در افغانستان

شاید جالب باشد که بدانید بعد از ازبیکستان بیشترین تعداد ازبیک‌ها در افغانستان زندگی می‌کنند. اگرچه تورک‌تباران زیادی پیش از ورود ازبیک‌ها به مناطق شمالی افغانستان امروزی زندگی می‌کردند کنونی زندگی می‌کردند اما ازبیک‌های امروزی در افغانستان اغلب تاریخ خود را به بلخ می‌رسانند و به خان‌ها یا خانات ازبیک یا پادشاهان ازبیک پیوند داده می‌شوند. در واقع، ازبیک‌هایی که عمدتاً در شمال افغانستان زندگی می‌کردند، در زمان بلخ‌خانی‌ها به این منطقه مهاجرت کردند.

بلخ پس از بیست سال نبرد داخلی، به سلطان حسین بایقرا، حاکم خراسان (حکومت: ۸۷۲ ـ۹۱۱)، تعلق گرفت. سلطان حسین در نبرد با ازبک‌ها کشته شد و ازبک‌ها پس از حکومت کوتاه دو تن از پسران او، نهایتاً پیروز و برای همیشه در این ناحیه تا مرزهای هندوکش مستقر شدند.

دوره ازبیک‌ها سه سده ادامه یافت که طولانی‌ترین دوره پس از مغول در تاریخ بلخ بود. استقرار ازبیک‌ها در بلخ در فعالیت‌های شهری به وضوح انعکاس یافت و موجب شد که بلخ در میان شهرهای مهم آن‌ها مقام سوم یا چهارم را بیابد.

امروزه ازبیک‌های افغانستان که عموماً به زراعت و تجارت اشتغال دارند در ولایات تخار، بدخشان، سمنگان، شبرغان، بلخ، کندز و فاریاب زندگی می‌کنند.

ازبیک‌های ساکن در منطقه قطغن ترکستان افغانستان را ازبیک و ازبیک‌های ساکن ولایت‌های شبرغان و فاریاب را به دلایل نامعلومی تات می‌نامند. اما از نظر زبان و فرهنگ تفاوتی بین تات‌ها و ازبیک‌ها وجود ندارد. درست مانند ترکمن‌ها، قرقیزها و قزاق‌ها، ازبیک‌ها نیز سنی مذهب هستند. البته تات نام یکی از اقوام اصالتا قفقازی ساکن در ایران است که زبان مخصوص خود را دارند و با زبان ‘تاتی’ صحبت می‌کنند. با وصف بررسی زیاد هیچ پیوندی میان کسانی که در افغانستان به نام تات شناخته می‌شوند را با تات‌های ایران نتوانستم پیدا کنم.


ترکمن‌های افغانستان

ترکمن‌ها در افغانستان

ترکمن‌ها یا تورکن‌ها، دومین جامعه تورک‌تباران افغانستان هستند که در این کشور زندگی می‌کنند. گستره‌ی جغرفیایی آن‌ها از قندوز در شمال تا هرات در غرب گسترانده شده است. بر خلاف ترکمن‌های ایران یا ترکمنستان، بیشتر ترکمن‌های افغانستان از قبیله اِرساری هستند. ترکمن‌های یوموت در منطقه ترکمن صحرای ایران اکثریت و ترکمن‌های تکه در ترکمنستان اکثریت هستند. ارساری، این قبیله بعد از تکه دومین طائفه بزرگ ترکمن‌ها به حساب می‌آید.

در افغانستان، علاوه بر ارساری، جوامع کوچکی از ترکمن‌ها نیز وجود دارند که متعلق به سایر قبایل ترکمن هستند. به عنوان مثال در شهر هرات در غرب کشور چند صد خانواده ترکمن از قبیله تکه و یوموت زندگی می‌کنند. یوموت‌های هرات از بستگان نزدیک جنید خان، رهبر افسانه‌ای ترکمن‌ها هستند که در سال ۱۹۲۷ به افغانستان نقل مکان کرد و در اطراف شهر هرات ساکن شد.

او در جنگ جهانی اول، در جنوری ۱۹۱۶ با متحد ساختن چندین طایفه یُموت در منطقهٔ خیوه قیام ترکمن‌ها بر ضد سیاست‌های خان ازبیک‌تبار اسفندیار خان، را رهبری کرد. علت حمله به خیوه هم آزاد ساختن کسانی بود که بر ضد سیاست سربازگیری روسیه و اعزام آن‌ها به جنگ عثمانی اعتراض کرده بودند و شکایت به خان خیوه بردند؛ ولی توسط فرماندهِ روس خیوه بازداشت شده بودند.

پس از سرکوب این قیام به دست سپاهیان روس، در تابستان ۱۹۱۶، جنید خان به افغانستان مهاجرت و تجدید قوا کرد و سپس توانست اولین حکومت خانی یموت‌ها بر خیوه را رقم زند.

پس از پیروزی بلشویک‌ها (دسامبر ۱۹۱۷)، با وجود رسمیت استقلال خیوه زیر حاکمیت اسفندیار خان تا سال ۱۹۲۰، جنید خان قدرت حاکم بر خیوه بود و پس از درگیری‌های متعدد با ائتلاف سپاهیان روس و خان‌های ازبیک به تورک خیوه در ۱۹۲۸، مجبور به مهاجرت به ایران شد. پس از شکست طرح حکومت ترکمنی توسط ریش‌سفیدان محلی و درگیری با نیروی دولتی ایران، با فشار رضا شاه به‌ناچار به افغانستان مهاجرت نمود.

وی سرانجام در ۱۹۳۸ در یکی از روستاهای ترکمن‌نشین هرات درگذشت.

جنید خان درست مانند قهرمان مردمی لیبی، عمر مختار که برای استقلال در برابر ایتالیایی‌ها جنگید، در صحرای وسیع قره‌قوم برای آزادی کشور و مردم خود تلاش کرد و به کابوس منشویک‌ها و بلشویک‌ها تبدیل شد.

اما بعدها، بخش قابل توجهی از ترکمن‌هایی که از قرن نوزدهم در افغانستان زندگی می‌کردند، پس از ترسیم مرز افغانستان و روسیه در سال ۱۸۸۷ به ترکمنستان امروزی نقل مکان کردند ولی برخی از ترکمن‌های باقی‌مانده در افغانستان، ساکنان همیشگی این کشور شدند و به کسب‌وکار، تجارت، زراعت و مالداری پرداختند. فرش ترکمن و چرم «قره‌قُل یا قره‌گُل» که از مهم‌ترین کالاهای صادراتی کشور است، توسط ترکمن‌ها تولید می‌شود. ترکمن‌ها که تاجران موفقی بودند متاسفانه نتوانستند موفقیت خود را در عرصه سیاست حفظ کنند. تأثیر سیاست استثماری دولت‌های افغانستان در برابر تورک‌تباران در این امر بسیار مشهود بوده است.


قزل‌باش‌های افغانستان

قزل‌باش‌ها اعضای اصلی و جنگ‌چویان ارتش مدافع صفویان و نادرشاه افشار بودند.

قزلباش‌ها، مجموعه مردان جنگجویی از سرزمین مغول‌ها و خاندان «اغوز» بودند که در مقاطع مختلف زمانی به غرب ایران و آناتولی مهاجرت کرده، از سوی پادشاهان، برای جنگاوری به کار گرفته می‌شدند. آن‌ها بعدها با گرایش‌های مشترک مذهبی و علاقه‌مندی به طریقت صفوی، یک ارتش بزرگ به نام قزل‌باش را تشکیل دادند.

در قانون اساسی و سرود ملی افغانستان از قزل‌باش‌ها به عنوان قوم نام بُرده شده که به نظر می‌رسد اشتباه است. زیرا قزل‌باش‌ نام یک گروه نظامی بوده است نه یک طائفه و تبار.

بسیاری‌ها اعتقاد دارند که قزل‌باش‌ها را نباید یک تیره و طائفه قومی قلمداد کرد زیرا آن‌ها گروهی از پارس‌ها، تورک‌تباران و حتا سایر اقوام بودند که یک گروه جنگی را تشکیل دادند و نام گروه را قزل‌باش یعنی دارندگان کلاه سرخ گذاشتند.

به همین دلیل عده‌ای اعتقاد دارند که قزل‌باش‌های را نمی‌توان جزء یکی از طوایف و قبایل تورک‌تبار محسوب کرد.

اما به هر ترتیب، آن‌ها در افغانستان اکنون به یکی از اقوام صاحب نام بدل شده‌اند و نام‌شان به عنوان یک قوم و طائفه در قانون اساسی و سرود ملی حکومت ساقط شده‌ی جمهوری درج شده است.

قزل‌باش‌ها در دوران صفویه و نیز نادر شاه افشار در مناطق مختلف افغانستان به‌ویژه در کابل و غزنی، قندهار و هرات مقیم شدند. تعدادی از آن‌ها در محله چنداول در شهر کابل ساکن‌اند.  منابع مختلف، جمعیت قزل‌باشان افغانستان را تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند.

در واقع قزل‌باش‌های افغانستان، گروهی از بازماندگان اردوی قزل‌باش هستند که به فرمان نادرشاه افشار، قندهار را فتح کردند و سپس در قندهار، غزنی، کابل و هرات ماندگار شدند.

آن‌ها در تاریخ معاصر افغانستان در جایگاه برجسته اجتماعی قرار داشتند. اکثر مشاوران دربار تیمورشاه ابدالی و نیز شاهان بعد از او از میان غزل‌باش‌ها بودند.


بیات‌های افغانستان

شماری از اعضای شورای قوم بیات افغانستان

بیات طائفه‌ای بسیار بزرگ در میان تورک‌تباران جهان است و از قبایل بیست و دوگانه اُغُز (یا ”غُز”) است. واژه بیات که بصورت ”بایات” هم ضبط شده، به معنای دارا و پرنعمت است. اصل این قبیله در نسب‌نامه‌های افسانه‌ای ترکان، به ”بای آت” پسر دوب گُون خان، پسر اُغُزخان می‌رسد.

در اولین مهاجرت بیات‌ها به خراسان قدیم، بعد از ورود آنان به غرب رودخانه جیحون در زمان سلجوقیان بوده است که از میان آنها افرادی مانند بایزید بیات و بهرام سقای بخارایی را می‌توان نام برد که معاصر با عهد صفویه هستند.

دومین مهاجرت بیات‌ها در زمان نادرشاه افشار اتفاق افتاد که جمعیت زیادی از بیات‌های منطقه کرکوک عراق را به منطقه خراسان بزرگ شامل افغانستان امروزی و شمال شرق کشور ایران به خصوص اطراف نیشابور منتقل کرد.

سومین مهاجرت بیات‌ها به کشور افغانستان در زمان سلطنت احمدشاه درانی اولین پادشاه افغانستان روی داد که پس از جدایی کشور افغانستان از ایران به مناطقی مانند نیشابور حمله می کرد و تعدادی از افراد طایفه بیات را به کشور افغانستان انتقال داد. به ایت ترتیب جمعیت کنونی قوم بیات در افغانستان حاصل انتقال آن ها در این سه دوره زمانی است. اکنون طائفه بیات در افغانستان دیگر قادر به تکلم به زبان ترکی نیستند. بیشترین بیات‌های افغانستان در ولسوالی جغتو ولایت غزنی و نیز در کابل پایتخت افغانستان زندگی می‌کنند.


قزاق‌های افغانستان

مردم قزاق

از دیگر جوامع تورک در افغانستان قزاق‌ها هستند. بخش قابل توجهی از قزاق‌های ساکن شمال کشور با فرار از قزاقستان امروزی در جریان جنگ داخلی روسیه و انقلاب بلشویکی به شمال افغانستان پناه بردند. قزاق‌ها عموماً به صورت مختلط با ازبیک‌ها در مراکز شهرهای مزار شریف، قندوز و تخار زندگی می‌کنند. عده‌ای نیز ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز و تعداد کمی از آنان نیز در هلمند زندگی می‌کنند. قزاق‌های افغانستان عمدتاً به تجارت مشغول هستند. از آن‌جایی‌که بسیاری از قزاق‌های افغانستان با ازبیک‌ها در کنار هم زندگی می‌کردند زبان و فرهنگ قزاق را با دقت حفظ نکردند و اکنون عمدتا به زبان‌های ازبیکی و فارسی حرف می‌زنند. تخمین زده می‌شود که تعداد قزاق‌های ساکن در افغانستان حدود ۵۰۰۰۰ نفر باشد.

اخیرا جامعه مدنی و رسانه‌های قزاقستان پس از سقوط مجدد افغانستان به دست طالبان کمپینی را برای بازگرداندن قزاق‌های افغانستان به قزاقستان به راه انداختند. در سال‌های اخیر ۳۵ خانواده به قزاقستان منقل شده‌اند ولی نبود اسناد رسمی که هویت قزاقی آنان را ثابت سازد به عنوان یک چالش عمده، مانع انتقال بسیاری از افغانستان به قزاقستان شده است.


قرقیزهای افغانستان

قرقیزهای افغانستان

علاوه بر قزاق‌ها، قرقیزها نیز که از نظر زبان و فرهنگ بسیار شبیه قزاق‌ها هستند، در کریدور واخان، جایی که مرزهای افغانستان، تاجیکستان و چین را به هم پیوند می‌دهد، زندگی می‌کنند. بخشی از مردم قرقیز این منطقه که تعدادشان حدود ۱۵۰۰ نفر تخمین زده می‌شود در سال ۱۹۸۲ با گله‌های خود به رهبری یکی از روسای طائفه خود به اسم رحمان‌قُل خان به هند مهاجرت کردند و سپس به ترکیه پناه بردند و در شهر وان ساکن شدند. مردم قرقیز که در دامنه کوه‌ها در ارتفاع ۵۰۰۰ متری از دریا زندگی بسیار فقیرانه‌ای دارند، به مال‌داری مشغول هستند.

قرقیزها که به ندرت به شهر می‌روند، در انزوا و جدا از سایر جوامع کشور، در کریدور واخان، که منطقه‌ای به شدت استراتژیک است زندگی می‌کنند.

کشور قرقیزستان گفته است که ۳ میلیون دالر هزینه کرده که تا سال ۲۰۲۴ همه قرقیزهای افغانستان را از این کشور خارج و به قرقیزستان منتقل کند.


قراقالپاق‌های افغانستان

دختر تازه‌عروس در قوم قراقالپاق‌

یکی دیگر از جوامع تورک در افغانستان قراقالپاق‌ها هستند. ارائه ارقام دقیق از جمعیت قراقالپاق‌ها که به زبانی بسیار متفاوت از ازبکی و ترکمنی صحبت می‌کنند و گمان می‌رود پس از انقلاب بلشویکی در سال ۱۹۱۷ وارد افغانستان شده‌اند، دشوار است. اما در مقاله‌ای که در مرکز ملی حقوق بشر ازبیکستان به نشر رسیده گفته شده که گروهی متشکل از ۲۰۰۰ قراقالپاق در دهه ۱۹۵۰ از مناطق تورک‌نشین افغانستان مهاجرت کرده و در شهر جلال آباد که بین پایتخت کابل و گذرگاه معروف خیبر قرار دارد، ساکن شدند. زبان آن‌ها ترکی جغتایی است.


سایر طائفه‌ها

در افغانستان جمعیت تورک‌تباران دیگری نیز زندگی می‌کنند که اکنون با سایر جوامع قومی به شدت ادغام شده‌اند. به گونه مثال، تیموریان هرات، مروی‌ها عمدتا در هرات ساکن هستند، افشارها، شاه‌سمندها، کورت‌ها، کبیرلی‌ها، سلجوقیان هرات، قبچاق‌ها و مغول‌ها به نوعی اکنون جزء جمعیت فارسی‌زبان و تاجیک‌تبار محسوب می‌شوند. حتا ایماق‌هایی در ولایت‌های بادغیس و غور و برخی از ولایت‌های مرکزی افغانستان زندگی می‌کنند که به دلیل اصالت مغولی خود، از قوم هزاره محسوب می‌شوند اما اکثرشان سنی مذهب هستند.

در این میان قوم مُغول که بنا به روایت‌های فراوانی اصالتا تورک‌تبارانه دارند و در قرن‌های ۱۳ و ۱۴ به مناطق امروزی در افغانستان مهاجرت کردند بیشتر در هرات زندگی می‌کنند. آنان زبان مغولی را فراموش کرده‌اند و این زبان کاملا منقرض شده است. آن‌ها عموما به زبان فارسی صحبت می‌کنند.

وحید پیمان

نظرات
 • عبدالقدیر رحیمی 2022-09-17 پاسخ

  قوم جمشیدی هم شاخه ای از ترکمن ها هست ؟

  • وحید پیمان 2022-09-17 پاسخ

   نخیر
   آن‌ها یکی از چهار ایماق هستند.

   • کریم شاه 2022-09-17 پاسخ

    قوم جلایر و بورجه از جامعه اوزبیک یا تورک هستند

    • حاجی مراد عطایی 2022-09-18 پاسخ

     من خوش دارم از تاریخ ترک تباران اگاهی داشته باشم هردنوع معلومات در باره تر ک ها و اوزبیک در دسترس دارین به من شریک سازید

     • آتیلا تورک نژاد 2023-08-13

      سلام، بجای اینکه به دنبال تاریختان باشی، بهتر است که به دنبال رسمی کردن زبانتان و انتقال زبانتان به فرزندانتان و پس گرفتن حکومت افغان از دست پشتون ها و فارسها باشید…

   • آتیلا تورک نژاد 2023-08-13 پاسخ

    موضوعی که اهمیت دارد حفظ زبانتان و غلبه بر پشتون ها و فارس هاست….

   • دنیز 2023-09-27 پاسخ

    مطمئنی جمشیدیا از افشار نیستن!؟
    منبعت برا اثبات چیه؟

  • محبوب صدیقی 2022-09-18 پاسخ

   من اُزبیک هستم از آواره های آسیایی میانه در زمان جنگ های شوروی در حدود ۲۰۰سال قبل از راه کولاب تاجیکستان و دریایی آمد وارد افغانستان شدند و حالا در بدخشان سکونت داریم

   • آتیلا تورک نژاد 2023-08-13 پاسخ

    سعی کن حکومت افغانستان را به تسخیره فرزندان خود درآوردم و زبان رسمی کشورتان را ترکی کنید ….

    • توحید 2024-02-08 پاسخ

     یاشاسین تمام اقوام شجای ترک ها

 • شهرام تیموری 2022-09-17 پاسخ

  واقعا معلومات مفید ارائه کردید آموزنده بود نهایت سپاسگزارم از شما 🙏

 • جنیدالله اشکانی 2022-09-17 پاسخ

  پیمان صاحب گرامی بابت تهیه این مطلب سپاسگزارم، در ولایت بادغیس به شهر قلعه نو،ناحیه چهارم محله بنام قزاقها میباشد که با قزاقستان هم ارتباط دارند و هم از لحاظ قیافه و چهره هم همخوانی دارد،که شما نام از آن نبردید،ب برخی روایات تاریخی قزاقها اصلی افغانستان همین مردم است.دوم اینکه مسیح ارزگانی در کتاب رنگین کمال اقوامش حتی غلزایی های پشتون را هم تیره ترکی داده است.
  ممنون شما

  • وحید پیمان 2022-09-17 پاسخ

   درود جناب اشکانی
   یک بخش خاص و ویژه در این مطلب در مورد قزاق‌ها است. اما بحث کلی ما افغانستان است نه شهر و ولایت

 • بصیراحمد شریفی 2022-09-17 پاسخ

  بسیار مفید بود قلم تان رسا

 • مسافر قوقندي 2022-09-17 پاسخ

  بسيار مقاله عالى تشكر از زحمات تان برادر عزيز اما بخاطر غنامندي معلومات دوستان خواننده براساس سر شماري سال ١٩٧٩ كه نفوس افغانستان پانزده اعشاريه شانزده ميليون نفر اعلان شده نفوس اوزبيك ها و تركمن ها را دونيم ميليون تن نشر كرده اند گزارش احصائيه و آن زمان كه رشد اوزبيك ها و تركمن ها براساس آن بايد تخمين زده شود هرچند كه آن آمار هم قابل قبول ترك هاي افغانستان نميباشد

  • شجاع 2022-09-18 پاسخ

   وقتی مغول ها ریشه ی ترکی دارند د هزاره ها مغول اند پس چرا از هزاره ها به عنوان بزرگترین گروه تباری ترک یاد نکردید؟ !!!

   • کریمی 2023-11-20 پاسخ

    هزاره از۹طایفه اصلی تورکمن.تاتار.خلخ.خلج‌.نایمان‌قاارلق.ایماق‌چگل‌ومغول‌تشکیل‌شده‌وبه‌طایفه‌های‌کوچکتر.دایزنگی .دایکندی.دای‌چوپان‌دای میردادووووتشکیل‌شده

 • نجیب الله 2022-09-17 پاسخ

  من مغول هستم و لی در اصل ترک‌تبار هستم زبانم عشقم فارسی است

  • نثاراحمد کیهان 2022-09-18 پاسخ

   تشکر پیمان صاحب عزیز از نوشته پر بار تان، من هم چند نکته خدمت شما عرض میکنم امید که مورد توجه شما قرار گیرد،
   اولا ترکان مروی که در هرات هستند، به لحاظ فرهنگی شاید با فارسی زبانان مدغم شده باشند ولی به لحاظ زبانی کاملا به زبان ترکی صحبت میکنند و شما هم شاید این را در هرات تجربه کرده باشید، در قسمت تیموری ها و سلجوقی ها حق با شماست.
   ثانیا، وقتی صحبت از طایفه ترکمن به میان می آید، شامل همه زیر شاخه ها مثل سلجوقی ها، افشار ها، شاهسوند ها، مروی ها و … می شود. وقتی ازبک ها و تبار ازبک ها رو می گوییم، شامل تیموری ها و دیگر تیره های ازبک می شود و در رابطه به مغول ها نیز به همین شکل یعنی تاتار ها هم تیره ای از مغول ها هستند و نمی توان به لحاظ تباری و زبانی آنها را جدا دانست. بدین لحاظ این تقسیم بندی باعث تقسیم بندی و جدا پنداشتن یک طایفه با یک زبان و تبار مشابه می شود.
   و در اخیر بنظر بنده بهترین تقسیم بندی همان تقسیم بندی زبان ترکی به ترکی شرقی و غربی هست که شامل تقسیم طایفه ای و تباری ترک ها نیز می شود.
   ترکان غربی شامل
   ترکان ترکیه امروزی،
   ترکان آذربایجان،
   ترکان ایران،
   و ترکمن های ترکمنستان و افغانستان و به لحاظ لهجه و گویش و تباری تقریبا به هم نزدیک هستند.

   ترکان شرقی شامل،
   ازبک ها،
   قزاق ها،
   قرقیز ها،
   مغول ها و زیر شاخه های آن می شود.
   تشکر فراوان

  • آتیلا تورک نژاد 2023-08-13 پاسخ

   احمق نباش اگر مغول هستی بدان اصل مغول ترک است، و فارسها دشمنان ما هستند، زیرا در ایران در حال نابود کردن جمعیت تورک هستند و جمعیت ما ترکان را منکر می‌شوند….

  • آتیلا تورک نژاد 2023-08-13 پاسخ

   فارس ها دشمنان ترکان هستند
   این را بدان،

 • Jn 2022-09-18 پاسخ

  به این حساب هزاره ها نیز از ترک‌تباران هستند، ولی چیزی از شان یادآوری نکرده اید.

 • جاوید 2022-09-18 پاسخ

  بدون‌شک هزاره ها بزرگترین گروه قومی ترک تبار در افغانستان است. مقاله تان قابل قدر است اما فاقد معلومات در این‌ مورد.
  لطفا منابع مقاله تان را نیز ذکر کنید.

 • رضا 2023-05-02 پاسخ

  هزاره مغول نیست هزاره ترک تبار است از خودتان تاریخ درست نکنید

 • آتیلا تورک نژاد 2023-08-13 پاسخ

  ای جمعیت تورک های افغانستان
  پیامبر خداوند در چندین حدیث، در رابطه با آخرو زمان، به کلیه ی مسلمانان انر کزده است که زبان ترکان را بیاموزید که حکومت آنان بر شما به درازا کد
  در حدیثی دیگر فرموده است که در آخرو زمان ترکان بر علیه روم با هم متحد میشوند، پس نتیجه میگیریم باید تلاش کنید و حکومت های اسلامی را به تسخیر خود درآورید که تسخیره دنیا بدست ترکان خواهد پذیرفت…

 • آتیلا تورک نژاد 2023-08-13 پاسخ

  آتیلا تورک نژاد 2023-08-13 نظر در انتظار تأیید است
  پاسخ
  ای جمعیت تورک های افغانستان
  پیامبر خداوند در چندین حدیث، در رابطه با آخرو زمان، به کلیه ی مسلمانان امر کرده است که زبان ترکان را بیاموزید که حکومت آنان بر شما به درازا کشد
  در حدیثی دیگر فرموده است که در آخرو زمان ترکان بر علیه روم ((کشورهای غربی و کفار))با هم متحد میشوند،(منجی اسلام خواهند بود) پس نتیجه میگیریم باید تلاش کنید زبانتان را حفظ کرده و از اجتماعاتی که باعث ازبین رفتن زبانتان میشود دور شوید، و حکومت های اسلامی را به تسخیر خود درآورید که تسخیره دنیا بدست ترکان خواهد پذیرفت…

 • آتیلا تورک نژاد 2023-08-13 پاسخ

  ای جمعیت تورک های افغانستان
  پیامبر خداوند در چندین حدیث، در رابطه با آخرو زمان، به کلیه ی مسلمانان امر کرده است که زبان ترکان را بیاموزید که حکومت آنان بر شما به درازا کشد
  در حدیثی دیگر فرموده است که در آخرو زمان ترکان بر علیه روم ((کشورهای غربی و کفار))با هم متحد میشوند،(منجی اسلام خواهند بود) پس نتیجه میگیریم باید تلاش کنید زبانتان را حفظ کرده و از اجتماعاتی که باعث ازبین رفتن زبانتان میشود دور شوید، و حکومت های اسلامی را به تسخیر خود درآورید که تسخیره دنیا بدست ترکان خواهد پذیرفت…

 • ارآی 2023-08-25 پاسخ

  همه اقوامی که فینوتیپ شرقی یا نیمه شرقی دارند ترک استن، سرزمین اصلی تورکان از شرق مغولستان تا غرب آذربایجان است.
  چیزی که سر درکم است قوم هزاره است. اینها دارای فینوتیپ متفاوت استند که نقطه عطف بین تورکان و فارس ها قرار گرفته اند که نه کاملن تورکذاستند و نه کاملن فارس. اینها با نام اصلی شان که آذره میگویند، قبل از اسلام آتش پرست بوده اند به اساس منابع و شواهد عینی از سردیس ها و تندیس ها؛ جالب اینکه قیافتن به قیافه های فارس، تورک و مردم هان یا چینی ها و همچنان قیافه کاملن شبه ژرمن ها دارند. به این اساس اگر بنگریم، اینها طبق نام مبهم و تجاری شان یعنی هزاره، به هزار چهره، هزار نظر، هزار قبیله، هزار لهجه استن.

 • Matiullah 2024-02-12 پاسخ

  هزاره ها جمع ترک نیستند فقط ازبیک ها وترکمن ها جمع اصلی ترک استن هزاره ها جمع مغول ها استن این را باید دانست مه همه می دانیم که هزاره شیعه است و رسم رواج شان هزار سال با ازبیک ها و ترکمن ها فرق دارند هزاره ها از نظر لایقیت به جاپانی ها و چینیای ها شباهت دارند درست مثل آنها چهره و لایقیت دارند هزاره ها از ترکان بسیار زیاد فاصله دارند چونکه آنها شیعه استن اما ما ترکان سنی استیم و پیرو حنفی استم اگر بیبیند هزاره ها فرهنگ عروسی شان به ایرانی ها شباهت دارند اما ازبیک ها و ترکمن ها به ترکان ترکیه شباهت دارند خواهشا دیگر هزاره و مغول هارا با ما شباهت ندهید با احترام.

  • محمد 2024-04-25 پاسخ

   چرا چرت و پیرت میگی اولا هزاره مذهب نیست قوم است نصف پیکر هزاره های افغانستان سنی مذهب و اسماعلیه مذهب استند که بیشتر از پنج ملیون هزاره است دوما هزاره ها ترک نژاد و مغولی استند و این هویت آنها است کسی نمیتواند تعیین تکلیف در مورد هویت بکند
   که به زبان دری نیز تکلم میکند مثال آن امیر شیر علی نوایی سلطان حسین بایقرا ….
   و دیگر اینکه در گویش مردم هزاره حدودا ۳۰ فیصد کلمات و پسوند های ترکی وجود دارد
   و دیگر موضوع اگر مشکلات و اختلافات عقیدتی که با شیعه مذهب داری کنار بگذاری مطمئن استم این حرف هارا نمیزنی و اینکه شما کی باشید بگویید هزاره این است و آن است وقتی هزاره ها هویت خودرا داشته باشد لازم نیست به کسی بپیوندد
   و دیگر اینکه از لحاظ مژادی فرقی بین مغل و ترک وجود ندارد و دارای ریشه مشترک میباشد

پاسخی بدهید