چگونه خانواده‌ ام را در آلمان به خود الحاق کنم؟

همسران خارجی و کودکان زیر سن قانونی که ازدواج نکرده اند اساسا امکان ورود به آلمان یا الحاق را دارند.

در موارد استثنایی ممکن است به سایر اعضای خانواده اجازه مهاجرت داده شود. همسری که تابعیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نداشته باشد و یا با یک شهروند اتحادیه اروپا ازدواج نکرده باشد اما قصد دارد با همسر خود که در آلمان زندگی می کند، ملحق شود، اصولا باید چکار کند؟

  • قبل از سفر به آلمان باید ثابت کند که حداقل در حد پایه به زبان آلمانی تسلط دارد.
  • تسلط به زبان آلمانی در حد پایه در حین ارائه درخواست نامه ویزا الزامی است، حتی اگر همسر درخواست کننده در آلمان زندگی می‌کند و دارای تابعیت آلمانی بوده باشد.
  • تسلط به زبان آلمانی به شخص متقاضی الحاق به همسر در آلمان امکان می دهد که بتواند از بدو ورود به آلمان ساده تر از عهده امورات زندگی اجتماعی در آلمان بر آمده و در جامعه سهیم گردد.

موارد استثناء که نیاز به اثبات مدرک زبان نیست

  •  اگر همسر شما دارای کارت آبی اتحادیه اروپا، کارت ICT ،کارت ICT سیار یا اجازه اقامت محققان باشد.
  •  اگر همسر شما ساکن آلمان است و حتی برای اقامت طولانی، بدون ویزا مجاز به ورود و اقامت در قلمرو فدرال باشد یا از حق اقامت دائم بر اساس مقررات اروپا برخوردار باشند.
  •  اگر نیاز به ادغام به طور محسوسی کم باشد. مثلا متخصص یکی از بخش‌ها باشد
  •  برای افرادی که به عنوان یک شخص دارای حق پناهندگی به رسمیت شناخته شده یا یک پناهنده ملحق می شوند، مشروط بر این که ازدواج هنگام انتقال او به آلمان از قبل وجود داشته باشد.
  •  برای اشخاصی که به دلیل داشتن یک بیماری جسمی، روحی یا روانی و یا معلولیت قادر به یادگیری زبان آلمانی نیستند.

 

منبع: بروشورهای اداره BAMF

به جز پروسه تخلیه، سایر روش‌های قانونی رسیدن به آلمان چیست؟

پاسخی بدهید