مرکز لرزه نگاری

زمین‌لرزه هرات

از نخستین زمین لرزه هرات که در 7 اکتوبر 2023 اتفاق افتاد، تا اکنون گذشته است.


 

این گزارش هر 4 دقیقه به گونه‌ی کاملا اتوماتیک بروز می‌شود
این پلتفورم در حال حاضر مناطق غرب افغانستان و بخش‌هایی از ایران را تحت پوشش گزارش‌دهی خود قرار می‌دهد. تمام گزارش‌های این بخش به گونه خودکار و تنها چند دقیقه‌ی محدود پس از وقوع زمین لرزه در دسترس قرار می گیرد
نکته: ساعت وقوع زمین‌لرزه‌ها به وقت افغانستان است. ساعت افغانستان یک ساعت جلوتر از ساعت ایران است.ساعت: اکنون به وقت افغانستان


اطلاع رسانی زمین لرزه

برای اطلاع از وقوع زمین لرزه ها در سایر نقاط جهان روی این لینک کلیک کنید.

مشراگه، خوزستان
عمق ۱۱ کیلومتری
۲.۸ ریشتر
15:00:43 1403/03/01  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 15:00:43 1403/03/01
قدرت زمین‌لرزه ۲.۸ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۱ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۱.۰۸ شمالی و ۴۹.۴۹ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۱۰ کیلومتری مشراگه، خوزستان
۲۲ کیلومتری رامشير، خوزستان
۲۴ کیلومتری رامهرمز، خوزستان

قلعه قاضي، هرمزگان
عمق ۱۰ کیلومتری
۲.۶ ریشتر
13:34:33 1403/03/01  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 13:34:33 1403/03/01
قدرت زمین‌لرزه ۲.۶ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۰ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۲۷.۵۴ شمالی و ۵۶.۴۶ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۱۳ کیلومتری قلعه قاضي، هرمزگان
۱۸ کیلومتری تخت، هرمزگان
۴۳ کیلومتری بندرعباس، هرمزگان

تخت، هرمزگان
عمق ۱۰ کیلومتری
۲.۶ ریشتر
09:03:42 1403/03/01  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 09:03:42 1403/03/01
قدرت زمین‌لرزه ۲.۶ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۰ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۲۷.۶۲ شمالی و ۵۶.۶۰ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۱۳ کیلومتری تخت، هرمزگان
۲۰ کیلومتری قلعه قاضي، هرمزگان
۳۷ کیلومتری سرگز، هرمزگان

اشكنان، فارس
عمق ۲۱ کیلومتری
۲.۸ ریشتر
06:41:48 1403/03/01  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 06:41:48 1403/03/01
قدرت زمین‌لرزه ۲.۸ در مقیاس ریشتر
عمق ۲۱ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۲۷.۲۰ شمالی و ۵۳.۶۱ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۴ کیلومتری اشكنان، فارس
۵ کیلومتری اهل، فارس
۲۸ کیلومتری بيرم، فارس

Gərmatük، آذربايجان
عمق ۲۳ کیلومتری
۳.۳ ریشتر
02:34:18 1403/03/01  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 02:34:18 1403/03/01
قدرت زمین‌لرزه ۳.۳ در مقیاس ریشتر
عمق ۲۳ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۸.۶۹ شمالی و ۴۸.۸۳ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۴ کیلومتری Gərmatük، آذربايجان
۴ کیلومتری Aşağı Nüvədi، آذربايجان
۷ کیلومتری Lənkəran، آذربايجان

لردگان، چهارمحال وبختياري
عمق ۸ کیلومتری
۳.۲ ریشتر
00:01:12 1403/03/04  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 00:01:12 1403/03/04
قدرت زمین‌لرزه ۳.۲ در مقیاس ریشتر
عمق ۸ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۱.۶۸ شمالی و ۵۰.۸۰ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۱۹ کیلومتری لردگان، چهارمحال وبختياري
۲۴ کیلومتری سرخون، چهارمحال وبختياري
۲۹ کیلومتری آلونيه، چهارمحال وبختياري

سمنان، سمنان
عمق ۸ کیلومتری
۲.۶ ریشتر
16:16:15 1403/03/03  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 16:16:15 1403/03/03
قدرت زمین‌لرزه ۲.۶ در مقیاس ریشتر
عمق ۸ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۵.۶۷ شمالی و ۵۳.۸۲ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۴۰ کیلومتری سمنان، سمنان
۴۲ کیلومتری مهدي شهر، سمنان
۴۶ کیلومتری شهميرزاد، سمنان

ازگله، كرمانشاه
عمق ۸ کیلومتری
۲.۵ ریشتر
11:11:44 1403/03/03  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 11:11:44 1403/03/03
قدرت زمین‌لرزه ۲.۵ در مقیاس ریشتر
عمق ۸ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۵.۰۹ شمالی و ۴۵.۵۳ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۴۰ کیلومتری ازگله، كرمانشاه
۴۲ کیلومتری Halubcah، عراق
۴۳ کیلومتری Saqlawah، عراق

Halubcah، عراق
عمق ۱۲ کیلومتری
۳.۴ ریشتر
11:05:41 1403/03/03  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 11:05:41 1403/03/03
قدرت زمین‌لرزه ۳.۴ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۲ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۵.۰۹ شمالی و ۴۵.۶۶ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۳۰ کیلومتری Halubcah، عراق
۳۳ کیلومتری ازگله، كرمانشاه
۴۷ کیلومتری Saqlawah، عراق

سامن، همدان
عمق ۱۰ کیلومتری
۲.۵ ریشتر
09:32:10 1403/03/03  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 09:32:10 1403/03/03
قدرت زمین‌لرزه ۲.۵ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۰ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۴.۱۹ شمالی و ۴۸.۸۲ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۱۱ کیلومتری سامن، همدان
۱۲ کیلومتری ملاير، همدان
۱۸ کیلومتری زنگنه، همدان

بروجرد، لرستان
عمق ۲۴ کیلومتری
۲.۶ ریشتر
09:24:04 1403/03/03  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 09:24:04 1403/03/03
قدرت زمین‌لرزه ۲.۶ در مقیاس ریشتر
عمق ۲۴ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۳.۸۰ شمالی و ۴۸.۷۸ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۱۱ کیلومتری بروجرد، لرستان
۱۹ کیلومتری چالان چولان، لرستان
۲۶ کیلومتری چغلوندي، لرستان

سامن، همدان
عمق ۸ کیلومتری
۳.۷ ریشتر
09:20:52 1403/03/03  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 09:20:52 1403/03/03
قدرت زمین‌لرزه ۳.۷ در مقیاس ریشتر
عمق ۸ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۴.۱۵ شمالی و ۴۸.۷۷ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۱۰ کیلومتری سامن، همدان
۱۸ کیلومتری ملاير، همدان
۱۹ کیلومتری اشترينان، لرستان

بهاباد، يزد
عمق ۱۱ کیلومتری
۳.۱ ریشتر
20:01:02 1403/03/02  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 20:01:02 1403/03/02
قدرت زمین‌لرزه ۳.۱ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۱ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۲.۰۶ شمالی و ۵۵.۷۳ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۳۵ کیلومتری بهاباد، يزد
۵۹ کیلومتری بافق، يزد
۶۹ کیلومتری ساغند، يزد

بندر خمير، هرمزگان
عمق ۱۸ کیلومتری
۳.۴ ریشتر
19:09:22 1403/03/02  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 19:09:22 1403/03/02
قدرت زمین‌لرزه ۳.۴ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۸ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۲۷.۱۲ شمالی و ۵۵.۴۰ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۲۶ کیلومتری بندر خمير، هرمزگان
۳۹ کیلومتری رويدر، هرمزگان
۴۴ کیلومتری لافت، هرمزگان

مورموري، ايلام
عمق ۱۸ کیلومتری
۳.۰ ریشتر
05:10:19 1403/03/02  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 05:10:19 1403/03/02
قدرت زمین‌لرزه ۳.۰ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۸ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۲.۵۷ شمالی و ۴۷.۷۹ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۲۰ کیلومتری مورموري، ايلام
۳۹ کیلومتری موسيان، ايلام
۴۲ کیلومتری سراب باغ، ايلام

رباط، كرمانشاه
عمق ۵ کیلومتری
۳.۳ ریشتر
05:05:20 1403/03/02  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 05:05:20 1403/03/02
قدرت زمین‌لرزه ۳.۳ در مقیاس ریشتر
عمق ۵ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۴.۲۴ شمالی و ۴۶.۶۷ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۱۳ کیلومتری رباط، كرمانشاه
۱۹ کیلومتری اسلام آباد غرب، كرمانشاه
۲۶ کیلومتری گهواره، كرمانشاه

رويدر، هرمزگان
عمق ۵ کیلومتری
۳.۱ ریشتر
03:45:55 1403/03/02  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 03:45:55 1403/03/02
قدرت زمین‌لرزه ۳.۱ در مقیاس ریشتر
عمق ۵ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۲۷.۶۶ شمالی و ۵۵.۲۷ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۲۶ کیلومتری رويدر، هرمزگان
۲۷ کیلومتری درز، فارس
۶۲ کیلومتری فين، هرمزگان

خانه زنيان، فارس
عمق ۸ کیلومتری
۲.۸ ریشتر
02:49:48 1403/03/02  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 02:49:48 1403/03/02
قدرت زمین‌لرزه ۲.۸ در مقیاس ریشتر
عمق ۸ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۲۹.۷۱ شمالی و ۵۲.۲۰ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۷ کیلومتری خانه زنيان، فارس
۳۳ کیلومتری شيراز، فارس
۳۵ کیلومتری بيضا، فارس

اهل، فارس
عمق ۹ کیلومتری
۳.۳ ریشتر
17:08:13 1403/03/01  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 17:08:13 1403/03/01
قدرت زمین‌لرزه ۳.۳ در مقیاس ریشتر
عمق ۹ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۲۷.۱۹ شمالی و ۵۳.۶۶ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۳ کیلومتری اهل، فارس
۷ کیلومتری اشكنان، فارس
۳۱ کیلومتری بندرمقام، هرمزگان

گرمسار، سمنان
عمق ۹ کیلومتری
۲.۹ ریشتر
14:23:34 1403/03/01  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 14:23:34 1403/03/01
قدرت زمین‌لرزه ۲.۹ در مقیاس ریشتر
عمق ۹ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۵.۱۸ شمالی و ۵۲.۱۸ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۱۵ کیلومتری گرمسار، سمنان
۲۱ کیلومتری ايوانكي، سمنان
۳۰ کیلومتری آرادان، سمنان
دسترسی به ابزار بیشتر صفحه اصلی