مرکز لرزه نگاری

زمین‌لرزه هرات

از نخستین زمین لرزه هرات که در 7 اکتوبر 2023 اتفاق افتاد، تا اکنون گذشته است.


 

این گزارش هر 4 دقیقه به گونه‌ی کاملا اتوماتیک بروز می‌شود
این پلتفورم در حال حاضر مناطق غرب افغانستان و بخش‌هایی از ایران را تحت پوشش گزارش‌دهی خود قرار می‌دهد. تمام گزارش‌های این بخش به گونه خودکار و تنها چند دقیقه‌ی محدود پس از وقوع زمین لرزه در دسترس قرار می گیرد
نکته: ساعت وقوع زمین‌لرزه‌ها به وقت افغانستان است. ساعت افغانستان یک ساعت جلوتر از ساعت ایران است.ساعت: اکنون به وقت افغانستان


اطلاع رسانی زمین لرزه

برای اطلاع از وقوع زمین لرزه ها در سایر نقاط جهان روی این لینک کلیک کنید.

زاويه، مركزي
عمق ۱۱ کیلومتری
۲.۹ ریشتر
05:03:50 1402/09/19  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 05:03:50 1402/09/19
قدرت زمین‌لرزه ۲.۹ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۱ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۵.۴۵ شمالی و ۵۰.۵۰ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۱۰ کیلومتری زاويه، مركزي
۱۶ کیلومتری مامونيه، مركزي
۱۹ کیلومتری پرندك، مركزي

زنده‌جان، ولایت هرات
عمق ۱۰ کیلومتری
۲.۸ ریشتر
09:23:35 1402/09/18  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 09:23:35 1402/09/18
قدرت زمین‌لرزه ۲.۸ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۰ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۴.۶۲ شمالی و ۶۱.۶۴ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۳۳ کیلومتری زنده‌جان، ولایت هرات
۳۵ کیلومتری Tir Pol، ولایت هرات
۳۵ کیلومتری غوریان، ولایت هرات

افزر، فارس
عمق ۲۱ کیلومتری
۲.۸ ریشتر
06:20:05 1402/09/18  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 06:20:05 1402/09/18
قدرت زمین‌لرزه ۲.۸ در مقیاس ریشتر
عمق ۲۱ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۲۸.۳۸ شمالی و ۵۳.۰۲ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۷ کیلومتری افزر، فارس
۱۰ کیلومتری قير، فارس
۳۶ کیلومتری دوزه، فارس

قير، فارس
عمق ۱۳ کیلومتری
۲.۷ ریشتر
05:09:36 1402/09/18  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 05:09:36 1402/09/18
قدرت زمین‌لرزه ۲.۷ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۳ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۲۸.۴۱ شمالی و ۵۳.۰۴ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۷ کیلومتری قير، فارس
۱۰ کیلومتری افزر، فارس
۳۳ کیلومتری دوزه، فارس

بلداجي، چهارمحال وبختياري
عمق ۸ کیلومتری
۲.۸ ریشتر
03:35:51 1402/09/18  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 03:35:51 1402/09/18
قدرت زمین‌لرزه ۲.۸ در مقیاس ریشتر
عمق ۸ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۲.۰۲ شمالی و ۵۱.۰۷ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۱۰ کیلومتری بلداجي، چهارمحال وبختياري
۱۶ کیلومتری سفيد دشت، چهارمحال وبختياري
۱۷ کیلومتری گهرو، چهارمحال وبختياري

گميش تپه، گلستان
عمق ۱۰ کیلومتری
۲.۵ ریشتر
01:23:47 1402/09/18  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 01:23:47 1402/09/18
قدرت زمین‌لرزه ۲.۵ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۰ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۷.۲۰ شمالی و ۵۴.۲۱ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۱۸ کیلومتری گميش تپه، گلستان
۲۱ کیلومتری سيمين شهر، گلستان
۳۰ کیلومتری آق قلا، گلستان

قير، فارس
عمق ۱۹ کیلومتری
۲.۶ ریشتر
22:15:51 1402/09/17  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 22:15:51 1402/09/17
قدرت زمین‌لرزه ۲.۶ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۹ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۲۸.۴۸ شمالی و ۵۲.۹۸ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۶ کیلومتری قير، فارس
۱۵ کیلومتری افزر، فارس
۲۵ کیلومتری دوزه، فارس

قير، فارس
عمق ۲۳ کیلومتری
۲.۹ ریشتر
21:39:21 1402/09/17  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 21:39:21 1402/09/17
قدرت زمین‌لرزه ۲.۹ در مقیاس ریشتر
عمق ۲۳ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۲۸.۵۷ شمالی و ۵۳.۰۴ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۱۱ کیلومتری قير، فارس
۱۷ کیلومتری دوزه، فارس
۲۶ کیلومتری افزر، فارس

لوندويل، گيلان
عمق ۱۷ کیلومتری
۲.۸ ریشتر
21:30:11 1402/09/17  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 21:30:11 1402/09/17
قدرت زمین‌لرزه ۲.۸ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۷ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۸.۳۲ شمالی و ۴۹.۳۳ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۴۱ کیلومتری لوندويل، گيلان
۴۱ کیلومتری آستارا، گيلان
۴۳ کیلومتری حويق، گيلان

لوندويل، گيلان
عمق ۱۹ کیلومتری
۲.۸ ریشتر
21:26:42 1402/09/17  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 21:26:42 1402/09/17
قدرت زمین‌لرزه ۲.۸ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۹ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۸.۳۳ شمالی و ۴۹.۱۸ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۲۷ کیلومتری لوندويل، گيلان
۲۹ کیلومتری آستارا، گيلان
۳۲ کیلومتری حويق، گيلان

تايباد، خراسان رضوي
عمق ۵ کیلومتری
۲.۵ ریشتر
16:29:02 1402/09/17  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 16:29:02 1402/09/17
قدرت زمین‌لرزه ۲.۵ در مقیاس ریشتر
عمق ۵ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۴.۴۹ شمالی و ۶۰.۷۱ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۲۹ کیلومتری تايباد، خراسان رضوي
۳۸ کیلومتری كاريز، خراسان رضوي
۳۸ کیلومتری Eslam Qaleh، ولایت هرات

هرات، يزد
عمق ۱۰ کیلومتری
۳.۹ ریشتر
20:49:18 1402/09/16  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 20:49:18 1402/09/16
قدرت زمین‌لرزه ۳.۹ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۰ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۰.۱۱ شمالی و ۵۴.۲۰ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۱۸ کیلومتری هرات، يزد
۴۱ کیلومتری مروست، يزد
۴۷ کیلومتری كره‌اي، فارس

Sədərək، آذربايجان
عمق ۱۰ کیلومتری
۳.۴ ریشتر
18:25:46 1402/09/16  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 18:25:46 1402/09/16
قدرت زمین‌لرزه ۳.۴ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۰ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۹.۷۰ شمالی و ۴۴.۹۸ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۱۰ کیلومتری Sədərək، آذربايجان
۱۶ کیلومتری Surenavan، ارمنستان
۱۶ کیلومتری Armash، ارمنستان

كنگ، هرمزگان
عمق ۱۰ کیلومتری
۳.۹ ریشتر
14:26:26 1402/09/16  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 14:26:26 1402/09/16
قدرت زمین‌لرزه ۳.۹ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۰ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۲۶.۸۳ شمالی و ۵۵.۰۰ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۲۷ کیلومتری كنگ، هرمزگان
۳۲ کیلومتری بندر لنگه، هرمزگان
۵۸ کیلومتری كوخرد، هرمزگان

خوي، آذربايجان غربي
عمق ۱۸ کیلومتری
۲.۸ ریشتر
13:42:09 1402/09/16  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 13:42:09 1402/09/16
قدرت زمین‌لرزه ۲.۸ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۸ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۸.۵۵ شمالی و ۴۴.۹۳ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۲ کیلومتری خوي، آذربايجان غربي
۳۱ کیلومتری ايواوغلي، آذربايجان غربي
۳۹ کیلومتری قره ضيالدين، آذربايجان غربي

هجدک، کرمان
عمق ۱۰ کیلومتری
۳.۲ ریشتر
06:29:50 1402/09/16  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 06:29:50 1402/09/16
قدرت زمین‌لرزه ۳.۲ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۰ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۰.۷۵ شمالی و ۵۷.۳۳ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۳۲ کیلومتری هجدک، کرمان
۴۳ کیلومتری چترود، کرمان
۵۰ کیلومتری كاظم آباد، کرمان

هجدک، کرمان
عمق ۸ کیلومتری
۲.۶ ریشتر
03:19:57 1402/09/16  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 03:19:57 1402/09/16
قدرت زمین‌لرزه ۲.۶ در مقیاس ریشتر
عمق ۸ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۰.۷۳ شمالی و ۵۷.۳۸ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۳۷ کیلومتری هجدک، کرمان
۴۶ کیلومتری شهداد، کرمان
۴۷ کیلومتری چترود، کرمان

اردكان، فارس
عمق ۱۰ کیلومتری
۲.۵ ریشتر
00:28:19 1402/09/16  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 00:28:19 1402/09/16
قدرت زمین‌لرزه ۲.۵ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۰ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۰.۴۱ شمالی و ۵۱.۹۷ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۱۶ کیلومتری اردكان، فارس
۲۴ کیلومتری كامفيروز، فارس
۳۹ کیلومتری سده، فارس

غوریان، ولایت هرات
عمق ۱۰ کیلومتری
۲.۸ ریشتر
19:32:51 1402/09/15  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 19:32:51 1402/09/15
قدرت زمین‌لرزه ۲.۸ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۰ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۴.۵۸ شمالی و ۶۱.۶۰ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۲۹ کیلومتری غوریان، ولایت هرات
۳۰ کیلومتری زنده‌جان، ولایت هرات
۳۱ کیلومتری تیرپل، ولایت هرات

سالند، خوزستان
عمق ۱۱ کیلومتری
۲.۵ ریشتر
14:24:08 1402/09/15  
جزئیات گزارش زمین‌لرزه
تاريخ وقوع به وقت افغانستان 14:24:08 1402/09/15
قدرت زمین‌لرزه ۲.۵ در مقیاس ریشتر
عمق ۱۱ کیلومتر فاصله از سطح زمین
موقعيت زمین‌لرزه ۳۲.۶۷ شمالی و ۴۹.۰۴ شرقی
فاصله‌ از مناطق پر جمعیت
  wpayman.com
۲۸ کیلومتری سالند، خوزستان
۳۹ کیلومتری لالي، خوزستان
۵۲ کیلومتری گتوند، خوزستان
دسترسی به ابزار بیشتر صفحه اصلی