اسامی و مشخصات قربانیان کشتار اگسا

اگر مستقیم و از طریق جست‌وجوگرها وارد این فهرست شدید، برای مطالعه توضیحات در مورد این فهرست لینک زیر را مطالعه کنید:

باز نشر یک فهرست؛ اسامی ۴۷۷۵ قربانی کشتار اگسا

1. غلام محمد ولد عبدالغفور، مسکونه قره باغ، دوهم سارن، تبلیغ سوء.
2. شیرالله ولد سلطان محمد، محصل انجنیری، مسکونه نرخ میدان، ضد انقلاب.
3. شجاع الدین ولد برهان الدین، متعلم صنف یازدهم، پنجشیر، شعله.
4. صفی الله ولد عبدالحلیم، محصل شرعیات، مسکونه وردک، اخوانی.
5. سید محمد عیسی ولد سید محمد انو، ملا امام، مسکونه بغلان، خمینی.
6. محمد اکبر ولد محبت خان، دگرمن، مسکونه کوهستان، اخوانی.
7. رحمت الله ولد قربان شاه، سارن، مسکونه خان آباد، اخوانی.
8. محمد اعظم ولد محمد اکرم، مسکونه نجراب، مدیر آرشیف قضاء، اخوانی.
9. اسدالله ولد فضل الدین، بیکار، تبعه ایران، خمینی.
10. سید علی رضا ولد سید علی اصغر، مدیر واردات محاسبه صنعتی، مسکونه چهاردهی، خمینی.
11. جمال الدین ولد امان الدین، زمیندار، مسکونه بدخشان، اخوانی.
12. خان وزیر ولد کلان وزیر، مامور تبربیه معلم، مسکونه پنجشیر، خمینی.
13. غلام رضا ولد قربان علی، رییس ترانسپورت الله پار، مسکونه جمال مینه، خمینی.
14. سیدالله ولد محمدآجان، مامور کارتو گرافی سروبی، ضد انقلاب.
15. عبدالکریم ولد حاجی قربان، تاجر، مسکونه فاریاب، اخوانی.
16. محمد قاسم ولد محمد سالم، معلم، مسکونه لوگر، ضد انقلاب.
17. محمد کاظم ولد محمد هاشم، منیجر هوتل یما، مسکونه تخار، اخوانی.
18. محمد علم ولد محمد اسماعیل، مامور متقاعد، مسکونه کوهستان، اخوانی.
19. عبدالفتاح ولد عبدالحکیم، محصل زراعت، مسکونه کوهستان، اخوانی.
20. عبدی محمد ولد توره خان، محصل حقوق، مسکونه بدخشان، اخوانی.
21. محمد عارف ولد گل علم، متعلم صنف دوازده دارالعلوم، مسکونه بگرام، اخوانی.
22. خان وزیر خوازک ولد خوازک، محصل طب ننگرهار، مسکونه وردک، اخوانی.
23. اصیل ولد بابه خان، بیکار مسکونه بدخشان، اخوانی.
24. محمدهاشم ولد عبدال هاشم، داکتر، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
25. سید حمیدالله ولد سید امین الله، معلم، مسکونه نهرین، اخوانی.
26. یارمحمد ولد گل محمد، معلم، مسکونه بغلان، ضدانقلاب.
27. غلام عباس ولد عبدالاحد، بیکار، مسکونه پلخمری، اخوانی.
28. اقبال احمدزی ولد امیر محمد، مامور، مسکونه پکتیا، اخوانی.
29. سلطان حبیب ولد سلطان حمید، معاون احصاییه بغلان، مسکونه بغلان، اخوانی.
30. محمد اسماعیل ولد خواجه معلم، مسکونه بغلان، اخوانی.
31. شیرمحمد ولد صفر محمد، بیکار، مسکونه بغلان، اخوانی.
32. گل رحمان ولد علیشاه، مامور، مسکونه بغلان، اخوانی.
33. هدایت الله ولد علاو الدین، خیاط، مسکونه بغلان اخوانی.
34. زمان الدین ولد نور الدین، مامور فنی، بغلان، اخوانی.
35. صبحان گل ولد محمد عثمان، زمیندار، مسکونه تخار، اخوانی.
36. عبدالحکیم ولد محمد عابد، بیکار، مسکونه تخار، اخوانی.
37. حاجی قمرالدین ولد تغایی مراد، زمیندار، مسکونه تخار، اخوانی.
38. مولوی امام الدین ولد سید بخاری، ملام امام، مسکونه تخار، اخوانی.
39. محمد اسماعیل ولد ملاسلام، مامور پروژه کوکچه، اخوانی.
40. حبیب الرحمان ولد غریب شاه، بیکار، مسکونه تخار، اخوانی.
41. گل رحمان ولد گل رحیم، تعویذگر، مسکونه تخار، اخوانی.
42. فاضل خان ولد ملا فضل الله، مسکونه تخار، اخوانی.
43. سید هدایت الله ولد سید اکبر، تخار، اخوانی.
44. عبدالعظیم ولد سید اکبر، مسکونه تخار، اخوانی.
45. حاجی وزیر ولد اجمیر، مسکونه تخار، اخوانی.
46. حاجی اقبال ولد شیرمحمد، مسکونه تخار، تجار، اخوانی.
47. سحرگل ولد شیرمحمد، مسکونه تخار، تجار، اخوانی.
48. جلال الدین ولد غلام محی الدین، مامور، مسکونه کابل، شعله.
49. عبدالغفار ولد عبدالشکور، کارگر، مسکونه کابل شعله.
50. عسکر حسین ولد نور محمد حسین، مسکونه ده خدایداد، شعله.
51. سردار محمد ولد صالح محمد، کارمند مرکز، کابل، شعله.
52. امین الله ولد عصمت الله، دوکاندار، مسکونه ده افغانان، اخوانی.
53. نور محمد ولد آقا محمد، کارگر، مسکونه کارته نو، شعله.
54. اسلام الدین ولد محمد افضل، بیکار، مسکونه سالنگ، شعله.
55. اسماعیل ولد محمد عثمان، کارگر، مسکونه ده خدایداد، شعله.
56. عبدالهادی ولد عبدالغفور، داکتر، مسکونه واصل آباد، شعله.
57. عبدالصبور ولد عبدالرسول، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
58. خلیل الله ولد محمد یوسف، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
59. غلام جیلانی ولد محمد انور، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
60. سید زمان الدین ولد سید امان الدین، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
61. سلیمان ولد گل آقا، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
62. محمد انور ولد محمد عمر، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
63. گل محمد ولد یار محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
64. عبدالرحیم ولد فقیر محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
65. محمد حسن ولد دولت محمد، مامور گمرک، مسکونه واصل آباد، شعله.
66. غلام محی الدین ولد جمال الدین، مامور احصاییه مرکزی، مسکونه واصل آباد، شعله.
67. حفیظ الله ولد عبدالله، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
68. نجیب الله ولد عبدالله، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد شعله.
69. محمد نعیم ولد بازگل، مامور، مسکونه واصل اباد شعله.
70. محمد علی ولد خوشحال، مسکونه واصل آباد، شعله.
71. شفیع الله ولد عبدالله، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد، شعله.
72. ببرک، مامور شرکت برق کابل، مسکونه واصل آباد، شعله.
73. محمد نعیم، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل آباد، شعله.
74. سید عبدالمناف، مامور ریاست ارزاق، مسکونه واصل آباد، شعله.
75. غلام حیدر، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل اباد، شعله.
76. بسم الله، محصل صنف سوم پوهنزی حقوق، مسکونه واصل آباد، شعله.
77. سید داوود، معلم مکتب علاوالدین، مسکونه واصل آباد، شعله.
78. حمیدالله، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله.
79. عبدالاحد ولد ولی محمد، مسکونه واصل آباد، شعله.
80. علی خان ولد محمد سردار، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله.

کابل افغانستان – مورخ 23/1/ 1358
81. حمیدالله ولد الماس، دریم بریدمن تعمیرات، ساکن خان آباد، اخونی.
82. زمری ولد محمد علی، مسکونه میربچه کوت، مایوییست.
83. عنایت الله ولد محمد مقام، بیکار مسکونه لغمان، اخوانی.
84. محمد اسحاق ولد محمد ابراهیم، دکاندار ساکن بلخ، اخوانی.
85. حبیب الله ولد حاجی عبدالله، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه چهاردهی، مایوییست.
86. عبد الاحد ولد جلاد خان، معلم، مسکونه لوگر، مایوییست.
87. محمد مهدی ولد حسین شاه، مامور تعلم و تربیه،مسکونه لوگر، اخوانی.
88. جمال الدین ولد غلام محی الدین، خشکه شوی، مسکونه لوگر، اخوانی.
89. انجنیر زاهد ولد محمد رحیم، مامور جیالوجی، سکونه لوگر، اخوانی.
90. معراج الدین ولد عبد الرسول، مامور در هلمند، مسکونه لغمان، اخونی.
91. نصیر احمد ولد علی احمد، صنف دوازده، هوتلدار از کندهار، اخوانی.
92. کریم الله ولد رحمت الله، مامور فارم گلباغ، مسکونه لوگر، اخوانی.
93. میراجان ولد سلطان، دهقان، مسکونه لغمان، اخوانی.
94. سید علم ولد محمد علم، معلم، مسکونه سروبی، اخوانی.
95. مولوی سعادت ولد میرزا خان، مسکونه وردک، ملاامام، اخوانی.
96. سید محمد ایوب ولد سید جعفر مالک پلازا هوتل، اخوانی.
97. عبدالعلی ولد عبدلرزاق، مسکونه وردک، اخوانی.
98. محمد یوسف ولد طفیل، مسکونه وردک، طالب، اخوانی.
99. گل محمد ولد تاج محمد، بیکار، مسکونه پکتیا، اخوانی.
100. نورالحق ولد عبدالحق، عضو اکادمی علوم طبی، اخوانی.
101. محمد الله ولد محب الله، متعلم تخنیکم، مسکونه خوست، اخوانی.
102. احمد مخدوم ولد خلیفه افضل، دهقان، مسکونه فرخار، اخوانی.
103. میرولی ولد ولی، مسکونه پکتیا، اخوانی.
104. داکتر امیر محمد ولد صفر محمد، داکتر، بدخشان، اخوانی.
105. میر حسین ولد میر هادی، افراد نقلیه میدان هوایی، اخوانی.
106. سیف الرحمان ولد محمد صادق، افراد نقلیه میدان هوایی، اخوانی.
107. سید احمد ولد فقیر محمد، آمر مالی قطعه 234، ساکن خیرخانه، مایوییست.
108. عبدالحلیم ولد محمد هاشم، معلم، ساکن سالنگ وات، اخوانی.
109. قدم ولد نوروز، دستفروش، مسکونه وردک، اخوانی.
110. عبدالهادی ولد عبداللطیف، داکتر، مسکونه قندهار، مایوییست.
111. فضل محمد ولد یار محمد، دکاندار، مسکونه کندهار، مایوییست.
112. یار قند ولد شینواری، داکتر، ساکت هود خیل، اخوانی.
113. محمدحکیم ولدآقا محمد، معلم، مسکونه چهارآسیاب، مایوییست.
114. محمدخلیل ولد محمدناصر، معلم، چهاردهی ، مایوییست.
115. حیات الله ولدمحمد مقام، غریب کار، مسکونه لغمان، اخوانی.
116. گل محمد ولدتاج محمد، ساکن لغمان، اخوانی.
117. عبدالظاهر ولد نورمحمد، بیکار، مسکونه وردک، اخوانی.
118. محمدسلیم ولد عبدالظاهر، مسکونه وردک، متعلم، اخوانی.
119. محمد عارف ولد عبدالظاهر،مسکونه وردک، محصل، اخوانی.
120. سیدکریم ولدسید محمود، مسکونه بغلان، طالب، اخوانی.
121. محمد ایاز ولد عبدالستار، قاضی، اخوانی.
122. جلندر ولد عبدالمحمد، زنده بانان، تورن، اخوانی.
123. مولوی عبدالقدوس ولد عبدالغفور، ملا، لغمان، اخوانی.
124. اسدالله ولد جان محمد، داکتر، مسکونه کابل، اخوانی.
125. آقا خان ولد عبدالحبیب، ساکن سمنت خانه، مایوییست
126. عبدالعزیزامواج پور ولد عبدالخالق ، مسکونه غزنی، اخوانی.
127. محمد بشیرولد محمد علی، مسکونه چنداول، مامور، اخوانی.
128. عبدالله ولد غلام محمد، مسکونه لغمان، مامور، اخوانی.

کابل- افغانستان- مورخ -26-1-1358
129. معراج الدین ولد نصرالدین، مسکونه شهرنو، اخوانی.
130. قدرت الله ولد عبدالله ، مسکونه خان آباد، مدیرابوحنیفه، اخوانی.
131. رحمت الله ولد محمد اکبر، مسکونه کابل، دریورملی بس.
132. محمد رفیع ولد پردل، مسکونه پنچشیر، دریورملی بس، اخوانی
133. نیازالله ولد عبدالله ،مسکونه جبل السراج، مامور احصاییه مرکزی، مایوییست.
134. عبدالودود ولد عبدالکریم، دواساز، مسکونه جوزجان، مایوییست، ضد انقلاب.
135. رازگل ولد سیدجان، مامور ناحیه دوم شاروالی کابل، مسکونه خوگیانی، اخوانی.
136. محمدصادق ولد عصمت الله، مامور صحت عامه، مسکونه پغمان، اخوانی.
137. محمد داود ولد غلام سخی، مامور صحت عامه، مسکونه غزنی، اخوانی.
138. دوست محمد ولد حاجی محمد، مامور ریاست ارزاق، مسکونه گردیز، اخوانی.
139. سید محمد حسن ولد سید محمد حسین، خزانه دار وزارت صحت عامه، اخوانی.
140. غلام دستگیر ولد دین محمد، دگروال،مسکونه کابل، اخوانی.
141. نقیب الله ولد جمعه گل، دهقان، اشرار، مسکونه تگاب.
142. قاضی محمد ولد مقدس، محصل تخنیک، مسکونه کنر، اخوانی.
143. محمد الله ولد محب الله، محصل تخنیک، مسکونه بغلان، اخوانی.
144. گل خان ولد بسم الله، معلم، مسکونه وردک، اخوانی.
145. شیر آقا ولد آغا محمد، معلم، مسکونه وردک، اخوانی.
146. محمد احسان ولد محمدخان، بیکار، مسکونه وردک، اخوانی.
147. حاجی عتیق الله ولد محمد اکبر، بیکار، مسکونه وردک، اخوانی.
148. عبدالرحیم ولد خوازک، دهقان، مسکونه وردک، اخوانی.
149. ملک نور ولد محی الدین، دهقان، مسکونه وردک، اخوانی.
150. عبدالقیوم ولد عبدالاحد، مسکونه وردک، اخوانی.
151. عبدالقادر ولد غلام حضرت، معلم، مسکونه وردک، اخوانی.
152. جمعه حسن ولد عبدالکمال، سمونوال متقاعد، مسکونه کارته پروان، گروه ضد انقلاب.
153. گل رحمان ولد یاقوت شاه، مسکونه لوگر، ترافیک هلمند، اخوانی.
154. غلام سرور ولد غلام دستگیر، مسکونه شبرغان، دکتور، مایوییست.
155. محمد رحیم ولد سید محمد، مسکونه پکتیا، محصل ادبیات، اخوانی.
156. محمد قاسم ولد میر حیدر، مسکونه پکتیا، سابق رییس تجارتی بانک، مایوییست.
157. غلام صدیق ولد عاشور، مسکونه نهرین، اخوانی.
158. غلام حیدر ولد غلام حضرت، مسکونه پنجشیر، داکتر، اخوانی.
159. گل محمد ولد تاج محمد، مسکونه میرامشاه، چوب فروشی، اخونی.
160. شمس الدین ولد وزیر، مسکونه ننگرهار، داکتر، اخوانی.
161. محمد الدین ولد غلام محی الدین، مسکونه وردک، جگرن، اخوانی.
162. محمد یونس ولد محمد ایوب، مسکونه لغمان، معلم، مایوییست.
163. حشمت الله ولد تاج محمد، مسکونه لغمان، ضابط متقاعد، مایویست.
164. میر غلام حیدر ولد سید احمد، مسکونه کابل، سرطبیب قوای 990 راکت، خمینی.
165. حاجی حسین ولد عجب علی، مسکونه جمال مینه، قراردادی، خمینی.
166. دولت محمد ولد الله بیک، مسکونه جمال مینه، دریور، خمینی.
167. محمد قاسم ولد محمد عمر، مسکونه پکتیا، مامور وزارت مخابرات، اخوانی.
168. محمد ابراهیم ولد علی مردان، مسکونه فراه،ملاک، اشرار هرات.
169. غلام حسن ولد مجنون، مسکونه فراه، ملاک، اشرار هرات.
170. ارباب اکبرولد قلندر، مسکونه پلخمری، اخوانی.
171. محمد حسین ولد محمد افضل، مسکونه فراه، ملاک، اشرار هرات.

کابل افغانستان – مورخ 27بر28-1-1358
172. ابریشمین ولد پادشاه گل، دگروال متقاعد، مسکونه کارته نو، به ارتباط سیلاب صافی.
173. نور احمد ولد سید احمد، متعلم ابو حنیفه، اخوانی.
174. احمد موجب ولد محمد حفیظ، محصل طب ننگرهار، اخوانی.
175. دوست محمد ولد مهر دل، دهقان، مسکونه قلعه حسن شیوه کی، اخوانی.
176. بابا جان ولد عبدالرحیم، مسکونه لغمان، دهقان، به ارتباط پیرزاده.
177. رحمت الله ولد عبدالصمد خان، متعلم مکتب مخابره، کابل، اخوانی.
178. شاه حسین ولد محمد حسین، مسکونه بهسود، خمینی.
179. حاجی عبدالقادر ولد حاجی محمد حسین، دهقان، مسکونه ارزگان، اشرار.
180. حاجی محمد حسن ولد حاجی تاج محمد، دهقان، اشرار.
181. حاجی عبدالغفور ولد حاجی تاج محمد، دهقان، اشرار.
182. محمد آصف پوپل ولد غلام جان، مسکونه مکروریان، توطیه.
183. نورالحق ولد عبدالحق، مسکونه کارته سه، توطیه.
184. امان الله ولد نصرالله، مسکونه کارته پروان، توطیه.
185. غلام سخی ولد عبدالرسول، فیودال اعزامی، کندز.
186. غلام رسول ولد سلطان، زمیندار، مسکونه بهسود، خمینی.
187. محمد رسول ولد محمد حسن، زمین دار، مسکونه بهسود، خمینی.
188. محمد انور ولد سهراب علی، زمیندار مسکونه بهسود، خمینی.
189. غلام نبی ولد سلطان، زمین دار، مسکونه بهسود، خمینی.
190. صالح محمد ولد حاجی فقیر محمد، مامور پشتنی تجارتی بانک، مسکونه بهسود، خمینی.
191. عبدالقیوم ولد عبدالرسول، کارمند وزارت زراعت، مسکونه بهسود، خمینی.
192. عبدالحبیب ولد عبدالعلی، معلم، مسکونه بهسود، خمینی.
193. شاه بزرگ ولد آغا گل، مسکونه قره باغ، خمینی.
194. مولوی عبدالباقی ولد یار محمد، مسکونه قره باغ، خمینی.
195. سید گوهر ولد سید نادرشاه پسر سید کیهان.
196. امان الله ولد بازگل، دوهم برید من، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
197. شیر احمد ولد محمد علی، جگرن، مسکونه کابل، مایوییست، ضد انقلاب.
198. عین الدین ولد محراب الدین، مامور متقاعد زارعت، مسکونه رحمانه مینه، ماوییست، ضد انقلاب.
199. شیر آغا ولد رحمت گل، دکاندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
200. محمد عمر ولد رحم دل، مامور دافغانستان بانک، مسکونه کارته نو، ضد انقلاب.
201. صفی الله ولد حبیب الله، مسکونه سرخ رود، معلم، به ارتباط توطیه.
202. محمد حمید ولد محمد عمر، مامور شهرسازی، مسکونه مکروریان، توطیه.
203. محمد یعقوب ولد ارسلا ولد محمد رفیق، موسسه زنبود داری، توطیه.
204. ملا عبدالمجید ولد تیمور شاه، ملاامام، مسکونه لوگر، اخوانی.
205. میر نظام الدین ولد حاجی افغان، مسکونه قره باغ، اخوانی.
206. نجیب الله ولد امین لله ، مالک دواخانه فاریابی، مسکونه شش درک، توطیه رسول جان.
207. حاجی آقا میر ولد حاجی نازک میر، تاجر، مسکونه کندز، توطیه.
208. محمد اسماعیل ولد حاجی مسافر، مسکونه جمال مینه، خمینی.
209. ایشان قمر ولد ایشان بابا، زمیندار، بدخشان، اخوانی.
210. محمد امین ولد بابا بیک، مسکونه بدخشان، اشرار.
211. صالح محمد ختک، محصل، مسکونه وردک، اخوانی.
212. ولی محمد ولد متین خان، معلم، مسکونه لوگر، اخوانی.
213. ضیا الله ولد غلام داوود، مامور برق، مسکونه کابل، مجددی.
214. رفیع الله ولد غلام داوود، مسکونه غزنی، مجددی.
215. غلام داوود ولد صوفی آقا مجددی، مسکونه غزنی، مجددی.
216. محمد انور ولد عبیدالله، مسکونه هرات، مجددی.
217. فضل حق ولد عبدالواب، زمیندار، مسکونه هرات، مجددی.
218. علی محمد ولد بهار الدین، دکاندار، مسکونه هرات، مجددی.
219. عصمت الله ولد هدایت الله، مسکونه کوهستان، مجددی.
220. علی احمد ولد گدا احمد، مامور متقاعد، مسکونه سرای غزنی، مجددی.
221. فیض احمد ولد محمد هاشم، زمیندار، مسکونه کاپیسا، مجددی.
222. عبدالجبار ولد عبدالواحد، معلم، مسکونه نجراب، مجددی.
223. احمد ضیا ولد احمد سعید، فارغ صنف دوازده، مسکونه هرات، مجددی.
224. عبدالجلیل ولد اکبر خان، ملا امام، مسکونه تخار، به ارتباط گلبدین.
225. نیک محمد ولد نیاز محمد، مامور بیهقی، مسکونه کارته سه، مایوییست، ضد انقلاب.
226. محمد کبیر ولد در محمد، مامور جینو پرس، مسکونه پکتیا، اخوانی.
227. عبدالرشید ولد عبدالحمید، دریم برید من، اخوانی.
228. غلام جیلانی ولد محمد عظیم، دریم برید من، پکتیا، اشرار.

کابل افغانستان – مورخ 29-1-1358
229. سید میر احمد ولد سید احمد، مامور متقاعد د افغانستان بانک، اخوانی.
230. محمد طاووس ولد لنگر خان، مسکونه ولسوالی محمداغه، محصل پولی تخنیک، اخوانی.
231. عبدالخاق ولد حبیب الله، مسکونه ارزگان، مامور ریاست مبارزه با بی سوادی، مایوییست.
232. محمد عثمان ولد عبدالرحمان، مسکونه ولسوالی شیندند، زمیندار، اشرار.
233. سید اغا حسین ولد غلام حسین، زمیندار، مسکونه بامیان، اشرار.
234. حاجی عبدالغفار ولد غریب شاه، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
235. جمال الدین ولد محمد خان، تیکه دار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
236. عبدالحکیم ولد حاجی محمدکبیر، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
237. حاجی محمدنعیم ولد صوات بیک، دکاندار، مکسونه کاپیسا، اخوانی.
238. عبدالحنان ولد عبدالرحیم، ترجمان، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
239. حاجی خان محمد ولد شاد محمد، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
240. محمد خان ولد محبت خان، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
241. فخر الدین ولد محی الدین، دریور، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
242. فضل احمد ولد ولی محمد، بیکار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
243. نور احمد ولد ولی محمد، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
244. نیکو ولد میر ولی خان، موتر دار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
245. غلام دستگیر ولد عبدالحسین، مامور، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
246. اختر محمد ولد خدا داد، کاگر، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
247. عطا محمد ولد خدا داد، بیکار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
248. گل رحیم ولد عبدالله، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
249. صفدر علی ولد نجف علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، ضد انقلاب.
250. پشم گل ولد انار گل، مسکونه پکتیکا، زمیندار، ضد انقلاب.
251. اسدالله ولد محمد آصف، مسکونه وردک، مامور نساجی کندهار، مایوییست ضدانقلاب.
252. جان علی ولد مراد علی، مسکونه جاغوری، ملا، خمینی.
253. سید بهاوالحق ولد سید عبادالحق، مسکونه بدخشان، معلم، اخوانی.
254. محمد یاسین ولد محمد حسین، مسکونه کابل، کتابفروش، اخوانی.
255. سید محمد علی شاه ولد سید سکندر، وظیفه دار بلخی لمیتد، خمینی.
256. سید ابراهیم ولد سید نجیب، رییس بلخی لمیتد، مسکونه سرای غزنی، خمینی.
257. سید جواد ولد سید اسماعیل، مسکونه کارته سه، وظیفه دار بلخی لمیتد، خمینی.
258. حاجی نوروز ولد حاجی عبدالحسین، مسکونه خوشحال مینه، خمینی.
259. غلام رضا ولد برات علی، مسکونه دهبوری، تجار سرای حبیب الله، خیمنی.
260. غلام حسین ولد حاجی محمدحسین، مسکونه تپه سلام، دکاندار، خمینی.
261. محمد اقبال ولد دادعلی، مسکونه کارته سه، دکاندار، خمینی.
262. محمد حسین ولد نهضت ولد غلام حسین، مسکونه جمال مینه، مامور، خمینی.
263. حاجی سمیع الله ولد امیر الله، مسکونه قلعه فتح الله، خمینی.
264. محمد اسماعیل ولد محمد هاشم، مسکونه بلخ، خمینی.

کابل افغانستان – مورخ 30-1-1358
265. عبدالقادر ولد میر فقیر، مسکونه کوهستان، محصل، اخوانی.
266. ننگیالی ولد عبدالله، مسکونه کندهار، بیکار، ضدانقلاب.
267. محمد همایون ولد محمد قسیم، مسکونه کابل، مامور مستوفیت کابل، ضدانقلاب.
268. فضل حق ولد خان صاحب، کندهار، داکتر یونانی، اخوانی.
269. سید محمد ابراهیم ولد سید محمد علی، مسکونه کارته چهار، مشاور حقوقی بانک ملی، اخوانی.
270. عبدالقدیر ولد عبدالله، مسکونه استالف، مامور ملی بس، ضد انقلاب.
271. عبدالعلی ولد مراد علی، معاون ترانسپورت خدایار، خمینیست.
272. غلام علی ولد شیر علی، وکیل نانوایان، مسکونه جمال مینه، خمینیست.
273. حاجی غلام حیدر ولد میرزا محمد، مسکونه هرات، فعلا جمال مینه، خمینیست.
274. حاجی تاج محمد ولد جان محمد، مدیر وزارت مالیه، مسکونه جمال مینه، خمینیست.
275. عبدالغنی ولد عطا محمد، تحویل دار ساختمانی آب و برق، مسکونه جمال مینه، خمینیست.
276. محمد قاسم ولد حشمت الله ولد نادر، مسکونه جمال مینه، تاجر، خمینیست.
277. حاجی فیض محمد ولد نظر محمد، رییس فابریکه میهن فلز، خمینیست.
278. محمد حسین ولد محمد عظیم، مسکونه جمال مینه، مدیر متقاعد، خمینیست.

کابل افغانستان – مورخ 31-1-1358
279. سید جهانگیر ولد سید قاسم، مسکونه خیرخانه، دریم برید من، اخوانی.
280. لالا میرزا ولد خان میرزا، مسکونه پنجشیر، دگرمن لوژستیک، اخوانی.
281. میرزا خان ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، شاگرد سماوارچی، اخوانی.
282. صاحب جان ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، سرای دار، اخوانی.
283. عبدالشکور ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
284. محمد طالب ولد علی محمد، مسکونه چهاردهی، مامور، اخوانی.
285. عین الله ولد عبدالقاهر، مسکونه کابل، مامور دستگاه ساختمانی، اخوانی.
286. عبدالمحمد ولد عبدالرحمان، مسکونه خیرخانه، ساتن من سارندوی، اخوانی.
287. سید عبدالجمیل ولد سید عبدالغنی، مسکونه کابل، افراد تعیمرات، اخوانی.
288. محمداکبر ولد علی خان، مسکونه علاوالدین، مدیر اماکن وزارت دفاع، اخوانی.
289. سردارعلی ولد میرزا شاه، مسکونه شاه شهید، تفتیش تعیینات اردو، اخوانی.
290. محمد عمر ولد امان ، مسکونه چاریکار، خباز، اخوانی.
291. عبدالظاهر ولد عبدالحکیم، مسکونه لوگر، ملاامام، اخوانی.
292. فضل احمد، ولد محمد اسحاق، مسکونه غزنی، مامور صحت عامه، اخوانی.
293. محمد کریم ولد محمد غوث، مسکونه کاپیسا، دوهم برید من، اخوانی.
294. عبدالجلیل ولد سید رسول، مسکونه کندز، معتمد اطفاییه، اخوانی.
295. عبدالمتین ولد غلام خان، مسکونه غزنی، ملا امام، اخوانی.
296. سید امیر ولد بنگی، مسکونه جوزجان، وظیفه ساتونکی، اخوانی.
297. سید محمد امین معشوف ولد میر غوث الدین، اصلا از هرات، مدیر ارزاق، اخوانی.
298. محمد طاهر ولد محمد ضیا، مسکونه کابل، مدیر در وزارت مخابرات، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ 2-2-1358
299. نورالله ولد اصیل خان، محصل صنف دوم تخنیک، مسکونه پکتیا، اخوانی.
300. عبدالرحمن ولد سیدنور، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
301. رجب خان ولد جوانمرد، دوکاندار، اندخوی، اخوانی.
302. غلام فقیر ولد رجب خان، انجنیرنساجی بلخ،مسکونه پروان، اخوانی.
303. میرعبدالباقی ولد سید پادچا، معلم، مسکونه استالف، اخوانی.
304. حاجی غلام حسین ولد ملک محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اخوانی.
305. محمد همایون ولد محمد رضا، محصل صنف دوم انجنیری کندهار، اخوانی.
306. ملک عبدالستار ولد عبدالله، دریور، مسکونه پغمان، اخوانی
307. سید محمد ولد غلام محی الدین، زمیندار، مسکونه باغ علی مردان، اخوانی.
308. سید مرادالحق ولد عبدالسلام، معلم، قره باغ، اخوانی.
309. اسد الله ولد فضل الدین، کارگربنایی، اشرار.
310. غلام سخی ولد رجب خان، مسکونه چاریکار، بیکار،اخوانی.
311. خیرمحمد ولد لعل محمد، معلم،مسکونه پروان، اخوانی.
312. محمد علی ولد صالح محمد، متعلم حربی شونزی،مسکونه لوگراخوانی
313. گل احمد ولد عبدالمجید، ماموروزرارت زراعت، مسکونه تخته پل، کندهار، اخوانی.
314. عتیق الله ولد عطاالله، مامورمتقاعد بانک پشتنی، مسکونه چهاردهی، اخوانی.
315. نجیب الله ولد عتیق الله، مسکونه قلعه غیبی، کاتب بانک ملی، اخوانی.
316. محمد عارف ولد غلام حیدر، متعلم دارالعلوم کابل، مسکونه نجراب، اخوانی.
317. رفیع الله ولدمحمد عمران، مسکونه علاقه داری علی شیر پکتیا، متعلم، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ 5-2-1358
318. غلام محمد ولد پیرمحمد، مسکونه ولایت زابل، زمیندار، اخوانی.
319. سیدمحرم شاه ولد سید زمان شان، مسکونه پغمان، دوکاندار، اخوانی.
320. عبدالرحیم ولد فضل الدین، قره باغ کوهدامن، ملاامام، اخوانی.
321. بابا پاچا ولد عبدالحمید، مسکونه ولایت ننگرهار، زمیندار، اخوانی.
322. حاجی عبدالرحمن ولد حاجی فیض الله.
323. عبدالرووف ولد عبدالباقی، مسکونه ولسوالی رودات ننگرهار، اخوانی.
324. غلام عصمت الله ولد غلام غوث الدین، شاه جوی، اخوانی.
325. ملالعلی ولد سردار، مسکونه شاه جوی، اخوانی.
326. بوستان ولد سلطان، مسکونه غزنی، افراد خمینی
327. عبدالمناف ولد عبدالمجید، مسکونه خیرخانه، ماموراحصاییه مرکزی، اخوانی.
328. ولی محمد ولد محمد خان، مسکونه ارگون پکتیا، شاروال ارگون، اخوانی.
329. نورالله ولد محمد وزیر، مسکونه تگاب، معلم درکندز، اخوانی.
330. شیرزمان ولد نیازگل، مسکونه لوگر، مسوول محکمه تجارتی، مایوییست.
331. غلام ایشان ولد محمد کبیر، مسکونه گلبهار، مامور نساجی بگرامی، اخوانی.
332. داد ولد تاش محمد، افراد کندک تانک، مسکونه ننگرهار، اشرارننگرهار.
333. محمد نبی ولد جلال، مامور ملکی تیکه دارنصوار، اشرارننگرهار.
334. عتیق الله ولد شاپور، جکتورن قطعه 66، اشرارننگرهار.
335. عبدالعزیزولد عبدالحکیم، افراد تولی انظباط اشرارننگرهار.
336. زلمی ولد عبدالشکور، لومری بریدمن کندک مخابره، اشرارننگرهار.
337. سید امین الله ولد سیدآقا، معاون آمریت اعاشه، اشرارننگرهار.
338. عبدالغفارولد محمد ابراهیم، جگرن قومندان قطعه 81، اشرارننگرهار.
339. میرجی ولد میرخورد، خورد ضابط قطعه 81، اشرارننگرهار.
340. یوسف ولد محمد رسول، دریم بریدمن قطعه 81، اشرارننگرهار.
341. صابر ولد عاشورمحمد، لومری بریدمن ریاست خدمات تخنیکی، اشرارننگرهار.
342. عبدالعلیم ولد حاجی محمد افضل، تورن آمریت قسم مادونان پیژنتون، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ 6-2-1358
343. قاری شاهی ولد حاجی امین، مسکونه مرکزولایت فاریاب، اخوانی.
344. حاجی غلام حیدرولدمحمد،فاریاب، اخوانی.
345. آقا رحیم ولد بابه قل، فاریاب، اخوانی.
346. حاجی امام ولد ذکرالله، فاریاب، اخوانی.
347. عبدالمحمد ولد محمد حسین، فاریاب، اخوانی.
348. غلام نقشبند ولد حاجی بادام قل، فاریاب، اخوانی.
349. عبدالرحیم ولد حاجی مصطفی گل، فاریاب، اخوانی.
350. غلام قادر ولد حاجی جمعه، فاریاب، اخوانی.
351. صاحب الدین ولد حسرت الدین، پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
352. حاجی محمد رحیم، پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
353. محمد امین ولد یزدان قل، پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
354. عبدالمجید ولد امین خان، مسکونه پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
355. عبدالعزیز ولد حاجی بوری، مسکونه پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
356. سید اکرام ولد ملاخواجه، مسکونه پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
357. عبدالمنان ولد خول هرقل، مسکونه درزاب، فاریاب، اخوانی.
358. وکیل محمد صدیق ولد حاجی محمد سعید، قیصار، فاریاب ، اخوانی.
359. حفیظ الله ولد بهاالدین، قیصار، فاریاب، اخوانی.
360. کمال الدین ولد اعظم بیگ، قیصار، فاریاب، اخوانی.
361. حاجی امیرالدین ولد محمد اکبر، قیصار، فاریاب، اخوانی.
362. غلام سرور ولد گلاخان، مسکونه فاریاب، اخوانی.
363. محمد عیسی ولد فضل الحق، مسکونه فاریاب، اخوانی.
364. محمد غفور ولد صمد، مسکونه فاریاب، اخوانی.
365. محمد زمان ولد اسراییل، مسکونه غورماچ بادغیس، اخوانی.
366. ساعت خان ولد بلال، مسکونه غورماچ، بادغیس، اخوانی.
367. الله داد ولد برکت، غورماچ بادغیس، اخوانی.
368. سیدآقا ولد محمد سرفراز، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
369. شاهین شاه ولد سیدکریم، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
370. غلام رسول ولد الله داد، مسکونه المار، فاریاب، اخوانی.
371. غلام رضا ولد خدایار، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز ازصحنه دستگیرشده.
372. برات ولد یوسف، مسکونه جوزجان، در جنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
373. حسن ولد برات، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
374. سید محمد ولد سید مصطفی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
375. سیدقاسم ولد سید گلزاد، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
376. حیدرولد صادق، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
377. قربان ولد محمد امین، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
378. غلام سعید ولد قاسم علی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز از صحنه دستگیرشده.
379. ناصرولد محمد علی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجدسبز ازصحنه دستگیرشده.
380. محمدرسول ولد طوره قل، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز ازصحنه دستگیرشده.
381. عبدالرووف ولد عبدالمراد، مسکونه جوزجان،درجنگ مسجدسبز، ازصحنه دستگیرشده.
382. سید سلیمان ولد سید ابراهیم، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز ازصحنه دستگیرشده.
383. سیداسحاق ولد سید محمود، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
384. نورعلی ولد مرزاعلی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
385. خال نظرولد وفا، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
386. عبدالمحمد نمبر5 ولد حاجی عبدلاحد ، مسکونه جوزجان، دستگیرشده با بیرق سفیدی که روی آن الله اکبرنوشته بود.
387. سید حسن ولد سیدقاسم، مسکونه ولایت سمنگان، اخوانی.
388. سیداسماعیل ولد سید محمد، مسکونه جوزجان، اخوانی.
389. سیدعاب الدین، مسکونه ولایت بلخ، اخوانی.
390. شیخ احمد ولد حسین علی، مسکونه جوزجان، اخوانی.
391. حاجی داد محمد ولد علی محمد، مسکونه جوزجان، طرفداردولت ایران.
392. محمد هاشم ولد سید محمد ابراهیم، مسکونه جوزجان، خریداری مرمی موش کش جهت اخلال منطقه.
393. سید ابراهیم ولد سید اصغر، مسکونه جوزجان، طرفدار دولت ایران که درمحضرعام به دولت خلقی وبه رهبرتوانای خلق توهین کرده است.
394. سید عبدالرزاق ولد سید صادق، مسکونه جوزجان، خریداری تفنگ موش کش، جهت اخلال.
395. سید یوسف ولد شاه علی مدد، مسکونه جوزجان، خریدارمرمی 303بر، جهت اخلال منطقه.
396. شیخ محمد رحیم ولد محمد حیدر، مسکونه جوزجان، اخوانی.
397. بشیراحمد ولد عبدالله، مسکونه ولایت کندز، اخوانی.
398. گل محمد ولد فقیرمحمد، مسکونه ولایت بغلان، اخوانی.
399. سید باقرشاه ولد سید طاهرشاه، مسکونه جوزجان، اخوانی.
400. نورالدین ولد محمد معصوم، مسکونه جوزجان، طرفدار دولت ظاهر- داوود.
401. پاچا ولد محمد اکبر، مسکونه ماما خیل، دریور درجلال آباد، اخوانی.
402. جلال الدین ولد غلام محمد، مسکونه قیصارفاریاب، معلم لیسه حافظ عبدالمجید، اخوانی.
403. غلام عصمت الله ولد غلام غوث، مسکونه شاه جوی ولایت زابل، زمیندار، اخوانی.
404. عبدالجبار ولد سلیمان، مسکونه ولسوالی تگاب، زمیندار، اخوانی.
405. محمد سعید ولد محمد ایوب، مسکونه زرمت پکتیا، زمیندار، اخوانی.
406. محمد ناصر ولد محمد محسن، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی.
407. محبت علی نمبر7 ولد همت علی، مسکونه جمال مینه، مامور شاروالی ، اخوانی.
408. مهرپاشاه ولد داوودشاه، مسکونه ولایت لغمان، مامورپوهنتون، اخوانی.
409. خادم حسین ولد شیرمحمد، مسکونه قلعه شهاده، متعلم صنف دهم، اخوانی.
410. حاجی محمد عوض ولد حاجی عبدالرشید، قلعه شهاده، مدیرمحاسبه نساجی بگرامی، اخوانی.
411. محمد عارف ولد عبدالمجید، مدیرمجله قضا، اخوانی.
412. غلام سخی ولد حاجی محمد خان، مسکونه قلعه شهاده، مامورآرشیف، اخوانی.
413. محمد عارف ولد محمد حسن، مسکونه کارته 3، متعلم صنف 11 ، اخوانی.
414. سید عمر ولد عبدالوهاب، مسکونه وردک، مامورریاست برق کابل، اخوانی.
415. سید قاسم ولد میرآقا، مسکونه جمال مینه، مامورمستوفیت کابل، اخوانی.
416. احمد شاه ولد محمد عارف، مسکونه پغمان، محصل صنف سوم، اخوانی.
417. پیرمحمد ولد عطامحمد، مسکونه نجراب ولایت پروان، متعلم مکتب ابن سینا، اخوانی.
418. عبدالغفارولد عبدالحمید، مسکونه نجراب ولایت پروان، متعلم مکتب ابن سینا، اخوانی.
419. عبدالرحمن ولد چاری، مسکونه ولسوالی کشم بدخشان، متعلم صنف؟
420. فضل الله ولد محمد نوروز، مسکونه چاردهی کابل، محصل پوهنزی حقوق، اخوانی.
421. محمد صافی ولد امیر محمد، مسکونه خواجه عمری غزنی، متعلم مکتب، اخوانی.

کابل افغانستان – تاریخ 8/2/1358
422. سید ظاهر، ولد، سید شاهنشاه، مامور موسسه افغان اعلانات، مسکونه لوگر، افغان ملت
423. 425. عبدالسمیع ولد میرزا محمد، دریور ملی بس، مسکونه قلای شاده، افغان ملت.
424. غلام فاروق ولد غلام نبی، داکتر شفاخانه جمهوریت، مسکونه بلخ، مایوییست.
425. حبیب الرحمان ولد رجب، معلم، مسکونه فرزه، اخوانی
426. سید حفیظ الله ولد سید محمود، تعویذگر، مسکونه توپ دره، اخوانی.
427. شاه ولی ولد محمد عارف، مامور ملی بس، مسکونه ارغنده سفلی، اخوانی
428. محمدالله ولد محمدا جان، معلم لیسه انقلاب، مسکونه ننگرهار، اخوانی
429. نیک محمد ولد گل محمد، مسکونه میربچه کوت، لمری بریدمن قطعه قندهار، اخوانی.
430. میرعالم ولد شیر عالم، مسکونه سرخرود ننگرهار، مامور ریاست گمرک کابل، اخوانی.
431. سید عباس ولد غلام حیدر، ساکن ولسوالی کوهستان، معلم ابتداییه میربچه کوت، اخوانی.
432. محمد اکبر ولد محمد اکرم، ساکن کوهستان، خرد ضابط میدان هوایی بگرام، اخوانی.
433. عبدالرزاق ولد محمد نسیم، ساکن سرخرود ننگرهار، معلم ابتدایی قلعه حشمت خان، اخوانی.
434. محمد مجتبی ولد محمد حسن، مسکونه کارته ولی متعلم صنف ده لیسه انقلاب، اخوانی.
435. غلام محمد ولد غلام مصطفی، ساکن ولسوالی کوهستان، مامور اداره مرکزی احصاییه، اخوانی.
436. سیدالرحمان ولد محمد طالب مسکونه نجراب، متعلم صنف یازده تکنیشن، اخوانی.
437. جمعه خان ولد محمد یوسف، ساکن سرخرود ننگرهار، مامور وزارت معارف، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ 1/2/1358
438. عمرگل ولد محبت گل، مامور صدارت، مسکونه جاجی، اخوانی
439. گل محمد ولد روزالدین، زمیندار، مسکونه بگرامی، اخوانی.
440. محبت الله ولد عبدالنبی، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
441. حمیدالله ولد عبدالکریم، متعلم دارالعلوم، مسکونه وردک، اخوانی.
442. عبدالحنان؟ ولد نورخان، محصل دارالمعلمین، مسکونه تخار، اخوانی.
443. محمد انور ولد صاحب نور، معلم دارالمعلم، مسکونه وردک، اخوانی.
444. عبدالله ولد خیر محمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اخوانی.
445. محمد یاسین ولد محمد سرور، محصل تربیوی مخابرات، اخوانی.
446. عبدالفتاح ولد عبدالسلام، دریور تکسی، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
447. حاجی عبدالقدوس ولد سید محمد، دریور، مسکونه بغلان، اخوانی.
448. رشید احمد ولد شمس الدین، محصل پولیتخنیک، مسکونه تخار، اخوانی.
449. حاجی شیر محمد ولد خدایداد، مسکونه چاربرجگ، اخوانی.
450. محمد یونس ولد شیر محمد مسکونه چاربرجگ، اخوانی.
451. محمد قاسم ولد شیر محمد، مسکونه چاربرجگ، اخوانی.
452. حاجی ملا موسی ولد حسین، مسکونه چاربرجک،اخوانی.
453. نعمت الله ولد محمد عظیم، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
454. حسن ولد سلطان محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
455. گل محمد ولد امیر محمد، مسکونه چاربرجک،اخوانی.
456. خیر محمد ولد جان محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
457. حاجی محمد علم ولد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
458. عیدی محمد ولد تاج محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
459. محمد نبی ولد عیدی محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
460. محی الدین ولد عیدی محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
461. امان الله ولد حبیب، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
462. خدا بخش ولد زرداد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
463. محمد انور ولد محمد الف، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
464. عبدالحبیب ولد عبدالله، مسکونه فراه، مامور شرکت کود کیمیاوی، اخوانی.
465. عبدالمناف ولد عبدلمنان، مسکونه ننگرهار، محصل وترنری.
466. اسدالله ولد غلام حیدر، مسکونه قره باغ، معلم.
467. محمد ابراهیم ولد محمد جعفر، مسکونه ننگرهار، معلم.
468. غلام نبی اخگر ولد عبدالله، مسکونه نیم روز، بیکار.
469. نقیب الله ولد نصرالله، مسکونه ننگرهار، مامور، اخوانی.
470. محمد نعیم ولد محمد صدیق، مسکونه پروان، مامور، اخوانی.
471. عبدالحکیم ولد گل احمد، پروان، محصل ادبیات، اخوانی.
472. نجیب الله ولد غلام حسین، کابل، محصل، اخوانی.
473. محمد ابراهیم ولد محمد اسماعیل، مکسونه کابل، کارگر، اخوانی.
474. نظر محمد ولد سلطان محمد، مسکونه کندهار، محصل، اخوانی.
475. محمد اسحاق ولد عبدالقادر مسکونه بغلان، محصل، اخوانی.
476. عبدالعزیز ولد عنایت الله، مسکونه ننگرهار، مامور، اخوانی.
477. عبدالجمیل ولد عبدالغنی، مسکونه میدان، مامور، اخوانی.
478. محمد اسحاق ولد محمد ابراهیم، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
479. عبدالواحد ولد محمد اسماعیل، مسکونه پروان، مامور وزارت داخله، اخوانی.
480. عبدالغفور ولد محمد اسماعیل، مسکونه پروان، سابق دگروال، اخوانی.
481. محمد رسول ولد محمد نعیم لیلامی فروش، مسکونه کابل، اخوانی.
482. عبدالجمیل ولد علم خان، مسکونه پروان، اخوانی.
483. محمد انور ولد محمد زبیر، مسکونه کابل، داکتر، اخوانی.
484. محمد رجب ولد شیر محمد، مسکونه بغلان، زمیندار، اخوانی.
485. نقیب الله ولد مجددی، مسکونه کابل، عضو سارنوالی کابل، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ12-2-1358
486. محمد ولد کلبی حسین، مسکونه بهسود، اشرار.
487. خان علی ولد احمد علی، مسکونه بهسود، اشرار.
488. محمد عیسی ولد علی جمعه ، مسکونه بهسود، اشرار.
489. محمد علی ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، اشرار.
490. محمد عیسی ولد غلام نبی، مسکونه بهسود، اشرار.
491. میرا هاشم ولد شیرعلی، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
492. سید مسلم ولد سید فقیر، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
493. میر حسن ولد قاسم، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
494. سید عوض ولد سید جان، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
495. سخی داد ولد یعقوب، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
496. اقبال ولد سید عوض، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
497. عوض ولد مراد، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
498. محمد حیدر ولد سید هاشم، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
499. محمد حسن ولد ضامن، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
500. محمد علی ولد حاجی حسین، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
501. قربان ولد اسلم، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
502. غلام عباس ولد خدابخش، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
503. حسین داد ولد خدا داد، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
504. حاجی جعفر ولد غلام دستگیر، خیاط شهر نو، اخوانی.
505. محمد اسماعیل ولد غلام علی، اجیر اطفاییه غزنی، اخوانی.
506. علی اصغر ولد محمد ابراهیم، شاروالی حیرتان، مسکونه غزنی، اخوانی.
507. سید رحمان ولد مرجان، دریم برید من، مسکونه بگرامی، کابل، توطیه، اخوانی.
508. شهزاده ولد غلام دستگیر، بریدگی، مسکونه وردک، کابل، توطیه، اخوانی.
509. محمد ظاهر ولد محمد عزیز، بریدگی، مسکونه لوگر، کابل، توطیه، اخوانی.
510. خان آغا ولد گبلدین، مامور وزارت مخابرات، مسکونه خاک جبار، کابل، توطیه، اخوانی.
511. نظام الدین ولد میر احمد، ملاامام، مسکونه وردک، کابل، توطیه، اخوانی.
512. عاشور محمد ولد میرزا محمد، ملاامام، مسکونه بدخشان، کابل، توطیه، اخوانی.
513. عزیز محمد ولد محمد رحیم، ملاامام، مسکونه بدخشان، کابل، توطیه، اخوانی.
514. ابراهیم ولد محرم علی شیخ، مسکونه بهسود، خمینی.
515. برات علی ولد پاینده محمدشیخ، مسکونه بهسود، خمینی.
516. نوروز ولد گل احمد، محصل صنف سوم حقوق، مسکونه پلخمری، اخوانی.
517. غلام حضرت ولد محمد صدیق، جکتورن، مسکونه وردک، اخوانی.
518. سنگین ولد گلبدین، دریم بریدمن، مسکونه وردک، اخوانی.
519. عبدالمحبوب ولد دین محمد، دریم بریدمن، مسکونه وردک، اخوانی.
520. کریم ولد محمد عالم، لمری ساتنمن، مسکونه وردک، اخوانی.
521. مهرام جان ولد جان محمد، ستنمن، مسکونه وردک، اخوانی.
522. گل میر ولد محمد رسول، سارن من، مسکونه وردک، اخوانی.
523. زرجان ولد نورالدین، دریم بریدمن، مسکونه وردک، اخوانی.
524. عبدالرحیم ولد دین محمد، دگروال، مسکونه وردک، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ 17-2-1358
525. محمد ظاهر ولد گل نبی، مسکونه ننگرهار، محصل صنف سوم زراعت، اخوانی.
526. سید محمد حسین ولد سید محمد اکبر، مسکونه بامیان، تیکه دار، اخوانی.
527. سیف الرحمان ولد نیاز محمد، مسکونه کابل، متعلم صنف یازده حبیبیه، اخوانی.
528. محمد آصف ولد محمد کاظم، مسکونه کابل، مامور وزارت معادن، اخوانی.
529. حکیم الله ولد حبیب الله، مسکونه کابل، ترجمان سفارت چکسلواکیا، اخوانی.
530. رمضان شاه ولد بای محمد، مسکونه رخه پنجشیر، فارغ مدرسه ابو حنیفه، اخوانی.
531. عبدالجلیل ولد صدرالدین، مسکونه کابل، مامور وزارت عدلیه، اخوانی.
532. محمد حنیف ولد محمد اسحاق، مسکونه وردک، مامور انحصارات، اخوانی.
533. حفیظ الله ولد حبیب الرحمان، مسکونه کارته پروان، متعلم ابو حنیفه، اخوانی.
534. فضل رحمن ولد ملا دوست محمد، علاقه دار شمله زایی، اشرار.
535. حبیب الله ولد محمدابراهیم، مسکونه علاقه داری شمله زایی، اشرار.
536. خدای داد ولد امیر کلام، مسکونه علاقه داری شمله زایی، اشرار.
537. عبدالواحد ولد عبدالودود، مسکونه علاقه داری شمله زایی، اشرار.
538. محمد رمضان ولد مومن، مسکونه علاقه داری شمله زایی، اشرار.
539. دادمحمد ولد عبدالحبیب، مسکونه شاه جوی، اشرار.
540. عبدالباری ولد قلندر، مسکونه ولسوالی شینکی، اشرار.
541. عبدالرحیم ولد خانکی، مسکونه دای چوپان، اشرار.
542. زینت الله ولد حبیب الله، مسکونه ولسوالی شینکی، اشرار.
543. زملی ولد عمر خان، مسکونه شاه جوی، اخوانی.
544. عبدالخان ولد عبدالاحد، مسکونه علاقه داری میزان، اشرار.
545. محمد عبدالرحمن ولد حسام الدین، مسکونه دای چوپان، اشرار.
546. سید وزیر ولد عبدالله، مسکونه مرکز قلات، اشرار.
547. حاجی عبدالصمد ولد عبدالله، مسکونه میزان، اشرار.
548. محمد زاهد ولد عبدالله، مسکونه میزان، اشرار.
549. معراج محمود ولد میاخیل، مسکونه میزان، اشرار.
550. اشرف ولد اختر، مسکونه میزان، اشرار.
551. عبدالمالک ولد ملنگ، مسکونه دای چوپان، اشرار.
552. عبدالله ولد روح الله، مسکونه شدگی، اشرار.
553. عصمت الله ولد اقبال، مسکونه میزان، اشرار.
554. شیخ محمد ولد حسن، شمله زایی، اشرار.
555. سعادت ولد شاه ولی، شمله زایی، اشرار.
556. عبدالقیوم ولد محمد رییس، وردک، جگرن، اشرار.
557. امین الله ولد ملا جان، مسکونه خاص کنر، جگرن، اخوانی.
558. جلال الدین ولد یحیی، مسکونه شیندند، تورن، اخوانی.
559. سعد الدین ولد عبدالله، مسکونه خیرخانه کابل، جگرن، یاور قومندان، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ 20-2- 1358
560. مجاهد ولد محمد ابراهیم، مسکونه هلمند، صنف سوم ادبیات، اخوانی.
561. شیر افضل ولد شیر محمد، مسکونه خیوه ننگرهار، محصل صنف سوم ادبیات، اخوانی.
562. تازه گل ولد خیر گل، مسکونه وردک، محصل صنف سوم زراعت، اخوانی.
563. ببری گل ولد ناصر گل، مشهور به سحر گل، مسکونه پکتیا، محصل زراعت، اخوانی.
564. خلیل الرحمن ولد عبدالله، مسکونه میدان، اخوانی.
565. نادرشاه ولد یار محمد، مسکونه وردک، مشاور فابریکه گلبهار، اخوانی.
566. سید عبدالغنی ولد سید عبدالواهاب، مسکونه وردک، تورن جنرال، متقاعد، اخوانی.
567. محمد مسجدی ولد محمد عباس، جنرال متقاعد، مسکونه وردک، اخوانی.
568. قاضی غلام سخی ولد غلام جان، مسکونه بغلان، قاضی ده سبز، اخوانی.
569. محمد عارف سارنوال، ولد عبدالجلیل، مسکونه وردک، اخوانی.
570. حلیم الله ولد سید عبدالمجید، معلم لیسه حبیبیه، مسکونه کابل، اخوانی.
571. سید عبدالسبحان ولد محمد انور، مسکونه ده یحیی، اخوانی.
572. سید محمد دگروال ولد نیاز محمد، مسکون وردک، اخوانی.
573. فضل حق ولد لعل محمد،دگروال، مسکونه، کنهدهار، اخوانی.
574. محمد الله ولد جلال، مسکونه تگاب، قاضی ده سبز، اخوانی.
575. ملا جان ولد محمد اکبر، مسکونه کتب خیل لوگر، متعلم صنف یازده، اخوانی.
576. برات خان ولد گل زمان، مسکونه لوگر، مامور تربیوی نساجی بگرانی، اخوانی.
577. محمد ظاهر ولد باز محمد، مسکونه کابل، سمونمل، اخوانی.
578. عبدالله ولد مصطفی، مسکونه بادغیس، زمیندار، اخوانی.
579. محمد انور ولد عبدالغیاث، مسکونه میدان، جگرن متقاعد، اخوانی.
580. شاه محمود ولد محمد اسحاق، مسکونه وردک، سارنوال، اخوانی.
581. عبدالله ولد عبدالصمد، مسکونه خان آباد، مامور وزارت مخابرات، اخوانی.
582. عبدالرحمن ولد عبدالحمید، مسکونه دهنه غوری، زمیندار، اخوانی.
583. محمد نبی ولد حسن، مسکونه پکتیا، سرطبیب بگرام، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ 19-2-1358
584. محمد اکبرولدشاه محمد، مسکونه یکاولنگ، ملاامام، خمینی.
585. محمد حیدر ولدمحمد اکبر، مسکونه یکاولنگ، ملاامام، خمینی.
586. محمدیحیی ولد نصرالله، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف 11 حبیبیه، اخوانی.
587. محمد ظاهرولد علی حسین، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار.
588. سید آقاحسین ولد سیدحسین، زمیندار، بهسود، اخوانی.
589. محمد جمعه ولد غلام دستگیر، مسکونه ارزگان، نماینده ترانسپورت، اخوانی.
590. جمعه الدین ولد اسلام الدین، مسکونه غوربند، متعلم دارالعلوم عربی، اخوانی.
591. محمد عسکرولدعلی حیدر، مسکونه غوربند، ملاامام، اخوانی.
592. محمدحسین ولدمحمد حسن، مسکونه غوربند، متعلم دارالعلوم عربی، اخوانی.
593. محمداصغرولد علی حیدر، مسکونه غوربند، زمیندار، اخوانی.
594. علی احمد ولد فضل احمد، مسکونه شهرآرا، کارمندمخابرات، اخوانی.
595. محمد حسن ولد نوروز، معلم، شیرخان بندر اخوانی.
596. نورمحمد ولد اخترمحمد، مسکونه کابل، ساعت ساز، اخوانی.
597. میرزاد ولدجلال الدین، مسکونه خیرخانه، کارمند وزارت مخابرات اخوانی.
598. غازی محمد ولد عبدالجلیل، صنف 13دارالعلوم عربی،وردک اخوانی.
599. سیدمطیع الله ولد سید حلیم الله، کارمند شاروالی کابل، مسکونه کابل، اخوانی.
600. حبیب الله ولد لعل محمد، مسکونه فراه، دگرمن، اخوانی.
601. محمد اکبرولد پیرمحمد، مسکونه پکتیا، مامورشاروالی حیرتان، اخوانی.
602. محمد یوسف ولد محمد رحیم، مدیرمتقاعد وزارت داخله، مسکونه کندهار، اخوانی.
603. نورجهان ولدرازگل، مسکونه خوگیانی، جگتورن قوای راکت، اخوانی.
604. عبدالرحمن ولد عبدالحمید، مسکونه پل خمری، دوهم بریدمن قوای راکت، اخوانی.
605. محمد الله ولد جلال، مسکونه تگاب، قاضی، اخوانی.
606. انجنیرعبدالکریم ولد عبدالرشید، مسکونه کارته نو، ماموررادیو، اخوانی.
607. سیدامیرولد سید محمد، مسکونه کارته پروان، مامور دستگاه آخذه رادیوکابل، اخوانی.
608. غلام معروف ولد غلام حیدر، مسکونه بی بی مهرو، محررمحکمه ده سبز، اخوانی.
609. محمد اکبرولد میرعطا، مامورذخیره بینی نیزارانحصارات، اخوانی.
610. عبدالبصیرولدعبدالحکیم، مسکونه بدخشان، متعلم تخارستان، اخوانی.
611. عبدالرحیم ولد عبدالقیوم، مسکونه شهرآرا، متعلم صنف 11حبیبیه، اخوانی.
612. عبدالرحمن ولد محمد علم، مسکونه بی بی مهرو، قاضی متقاعد، اخوانی.
613. ملک انجام الدین ولد عزیزمحمد، مسکونه گل دره، اخوانی.
614. سید محمد ولد خیرمحمد، مسکونه شمالی، دریور محکمه، اخوانی.
615. محمد اسماعیل ولد محمدجانان، مسکونه کابل، فارغ کدرقضا، اخوانی.
616. محمد هاشم ولد محمد صدیق، مسکونه وردک،پیلوت متقاعد، اخوانی.
617. عبدالعظیم ولد سید خادم علی، مسکونه وردک، اشرار.
618. داکترمیراحمد ولد محمد اکبر، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
619. عبدالخلیل ولد عبدالبشیر، مسکونه خواجه رواش، بیکار، اشرار.
620. عبدالبصیرولد عبدالله خان، مسکونه ولسوالی ده سبز، زمیندار، اشرار.
621. سیدمحمود ولد سیدفقیر، مسکونه ولسوالی ده سبز، زمیندار، اشرار.
622. غلام سرور ولد غلام نبی، مسکونه بدخشان، طالب العلم درتره خیل، اشرار.
623. حبیب الرحمن ولد غلام محمد، مسکونه بدخشان، اشرار.
624. غلام سخی ولد غلام حیدر، مسکونه بدخشان، اشرار.
625. ملاقربان ولد سنگ محمد، مسکونه بدخشان، اشرار.
626. محمد اکبرولد محمد حسن، مسکونه بدخشان، اشرار.
627. ایرکش ولد تاش محمد، مسکونه رستاق، اشرار.
628. دین محمد ولد امیرمحمد، مسکونه ده سبز، کوچی، اشرار.
629. محمد اشرف ولد محمد یوسف، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
630. عبدالجبارولد خان شیرین، مسکونه ننگرهار، کوچی اشرار.
631. محمد گل ولد عبدالغفار، مسکونه ننگرهار، اشرار.
632. ولی محمد ولد غلام سخی، مسکونه ده سبز، اشرار.
633. احمد ولد عبدالله,کوچی، اشرار, ننگرهار.
634. عبدالحنان ولد محمد کریم، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
635. نصرالله ولد عظیم الله، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
636. مرجان ولد عبدالوهاب، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
637. عبدالللطیف ولد غازی جان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
638. عبدالحلیم ولد عبدالحنان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
639. عبدالله ولد عظیم جان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
640. صاحب شاه ولد عبدالخلیل، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
641. شیرآقا ولد عبدالرحمن، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
642. شمس الدین ولد محمدالدین، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
643. عبدالغفور ولد محمد جان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
644. نورآقا ولداخترمحمد، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
645. عبدالصمد ولد عبدالقدوس، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
646. محمد یوسف ولد محمد اکبر، مسکونه فراه، دگروال متقاعد، اخوانی.
647. محمد نادر ولد محمد ایوب مسکونه فراه، جگرن، اخوانی.
648. مولاداد ولد حاجی غلام سرور، مسکونه فراه، جگرن متقاعد،اخوانی.
649. فضل خدا ولد عبدالحمید، مسکونه لوگر، مامورملکی وزارت دفاع، اخوانی.
650. عبدالقدیم ولد عبدالعزیز، مسکونه موسهی چهاردهی، مولوی فرقه 7، اخوانی.
651. خواجه میرولد میرافغان، مسکونه لوگر، مامورتفحصات پترول شبرغان، اخوانی.
652. محمدیونس ولد جان نثار، مسکونه لوگر، ماموروزارت مخابرات، اخوانی.
653. حاجی قاسم ولد محمد رفیق، مسکونه لوگر، ماموروزارت مخابرات، اخوانی.
654. عبدالبصیرولد عبدالقدیر، مسکونه قره باغ غزنی، استاد شرعیات، اخوانی.
655. ولی ولد گل محمد، اشرار.
656. رحمت الله ولد عزیزالله اشرار.
657. مولوی حمید الله، ولد محمد حافظ، مسکونه بدخشان، اخوانی.
658. رستم ولد مرزامحمد، مسکونه جرم، اخوانی.
659. محمد ظاهر، ولد محمد قاسم، مسکونه جرم، اخوانی.
660. محمد اسماعیل ولد محمد ابراهیم، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
661. عبداللطیف ولد عبدالرووف، مسکونه لوگر، دریورسارندوی، اشرار.
662. محمد اعظم ولد محمد علم، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
663. محمد کاظم ولد شیرعلم، مسکونه لوگر، متعلم صنف 11، اشرار.
664. جلال الدین ولد غلام نبی، زمیندار، اشرار.
665. محمد حسین ولد محمد امان، مسکونه لوگر، مامور، اشرار.
666. محمد سالم ولد عبدالفغار، مسکونه لوگر، مامور، اشرار.
667. نیازمحمد ولد عاشورمحمد، مسکونه جرم، اخوانی.
668. محمد عارف ولد محمد شریف، مسکونه جرم، اخوانی.
669. احمد خان ولد رسول، مسکونه جرم، اخوانی.
670. سیداتاولد رسول، مسکونه جرم، اخوانی.
671. همراه ولد غایب نظر، مسکونه جرم، اخوانی.
672. غلام حسین ولد حیات الله،کندز، اخوانی.
673. شاه عبدالله ولد تاش محمد، بدخشان، اخوانی.
674. مولوی عبدالحی ولد گل محمد، فیض آباد، اخوانی.
675. محمد یونس ولد داوودشاه ، مسکونه بگرامی کابل، اخوانی.
676. سلطان جان ولد حفیظ الله، مسکونه بگرامی کابل، اخوانی.
677. عبدالله ولد مصطفی، مسکونه بادغیس، محصل، اخوانی.
678. حاجی گل محمد ولد لعل محمد، مسکونه شاه شهید، تاجر، اخوانی.
679. محمد یوسف ولدصدر؟ مسکونه کندهار، اخوانی.
680. نصرت ولد امیرمحمد، مسکونه نجراب، زمیندار، اخوانی.
681. محمد امین ولد محمد شاه، مسکونه فراه، زمیندار، اخوانی.
682. شاه محمد ولد محمد باقی، مسکونه سروبی کابل ، زمیندار، اخوانی.
683. مرجان ولد تورباز، مسکونه قره باغ، زمیندار، اخوانی.
684. دوست محمد ولد امان الله، مسکونه تره خیل، مولوی، اخوانی.
685. محمد هاشم ولد محمد عمر، مسکونه آقچه، زمیندار، اخوانی.
686. سیدحکیم ولد عبدالحکیم، مسکونه قره باغ، اخوانی.
687. خدابخش ولد علی جمعه، مسکونه مالستان، متعلم، اخوانی.
688. داوود ولد خدابخش، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی.
689. اقبال علی ولد محمد عیسی، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی.
690. علی داد ولد علی احمد، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی.
691. عبدالمجید ولد عبدالباقی، مسکونه کابل، مامور، اخوانی.
692. نیازمحمد ولد مهمندخان، مسکونه لغمان، دوهم بریدمن، اخوانی.
693. هارون رشید ولد محمد رسول، مسکونه پکتیا، بریدمن، اخوانی.
694. سحرگل ولد عبدالغفور، مسکونه ده سبز، تایپیست، اخوانی.
695. عبدالاحد ولد عبدالقدیر، مسکونه خان آباد،سمون یار، اخوانی.
696. محمد امین ولد خالق نظر، مسکونه خان آباد، تورن، اخوانی.
697. شیرمحمد ولد سلطان محمد، مسکونه وردک، جگتورن، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ 22-2-1358
698. غلام نقشبندولد ملافیض محمد، مسکونه اندرغزنی، ملاامام، اشرار.
699. عبدالودود ولد حضرت الدین، مسکونه اندرغزنی، زمیندار،اشرار.
700. سید ظاهرولد سیداحمد، مسکونه قلعه موسی، کابل، دوکاندار، اشرار.
701. حاجی فضل احمد ولد محمد رحیم، مسکونه ده یک غزنی، دوکاندار، اشرار.
702. عبدالحبیب ولد عبدالغیاث، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
703. عزیزالله ولد عبدالله، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
704. رحیم خان ولد محمدحسین، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
705. فضل احمد ولد علی محمد، مسکونه اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
706. عبدالغنی ولد امیرمحمد، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
707. عبدالرحمن ولد عبدالمجید، مسکونه اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
708. خیرالله ولد حاجی عبدالرزاق مسکونه جغتو غزنی، هیات مدیره کوپراتیف، اشرار.
709. سید عبدالجلیل ولد سید نادرشاه، مسکونه غزنی، ساعت ساز، اشرار.
710. جمال میر ولد محمد اکبر، مسکونه اندرغزنی، دوکاندار، اشرار.
711. فضل احمد ولد عبدالحلیم، مسکونه مقرغزنی، خیاط، اشرار.
712. میرافغان ولد سید احمد، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار.
713. عبدالرشید ولد خاکی احمد، مسکونه غزنی زمیندار، اشرار.
714. امیرمحمد ولد محمد سلیم، مسکونه پکتیا، زمیندار، اشرار.
715. محمد عیسی ولد محمد نبی، مسکونه جاغوری غزنی، اشرار.
716. عبدالحق ولد کمال الدین ، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار.
717. عبدالصمد ولد عبدالحق، مسکونه اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
718. حاجی دادمحمد ولد حاجی حیات خان، اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
719. شهاب الدین ولد جمال الدین، قره باغ غزنی، مامور، اشرار.
720. سراج الدین ولد عبدالحکیم،غزنی، زمیندار، اشرار.
721. عصمت الله ولد غلام صدیق، مسکونه اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
722. عبدالله جان ولد محمد حکیم، اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
723. عبدالله ولد شینوار، مسکونه زرمت، زمیندار،اشرار.
724. مومن ولد داد خان، قره باغ غزنی، طالب، زمیندار.
725. محمدعلی ولد محمد عیسی، مسکونه جغتو غزنی، اشرار.
726. حاجی عبدالولی ولد حاجی غلام صدیق، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
727. سردارمحمد ولد دادگل، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
728. عبدالسلام ولد ظاهرخان، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
729. امان الله ولد نظر محمد، ناوه غزنی، ملا امام، اشرار.
730. حاجی سیف الرحمن ولد حاجی فردوس، ناوه غزنی، اشرار.
731. ساروان ولد نصرو گل، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
732. لعل محمد ولد اختر محمد، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
733. سید موسی ولد سید کلبی, ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
734. عبدالرحمن ولد فقیر محمد، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
735. سید رضا ولد محمد حسین، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
736. فیض الحق ولد رحم دل، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
737. غلام سخی ولد بیرم خان، جغتو غزنی، زمیندار، اشرار.
738. محمد ظاهر ولد بیرم علی، جغتو غزنی، زمیندار، اشرار.
739. سلطان علی ولد علی زوار،، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
740. حسین الله ولد کاکر، غزنی، زمیندار، اشرار.
741. رمضان علی ولد قاسم علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
742. رضا بخش ولد خدابخش، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
743. حسین علی ولد غلام علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
744. علی شاه ولد غلام نبی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
745. حسین علی ولد ناصر علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
746. محمد امین ولد نوازعلی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
747. محمد ابراهیم ولد ظریف، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
748. افغان علی ولد صفر علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
749. محمد علی ولد نوروز علی، ، جاغوری غزنی، دکاندار، اشرار.
750. قلندر ولد امیرجان، قره باغ غزنی، مامور، اشرا.
751. پیر محمد ولد دین محمد، اندر غزنی، اشرار.
752. محمد ابراهیم ولد داد محمد، غزنی، کوچی، اشرار.
753. محمد نعیم ولد محمد الیاس، اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
754. فقیرمحمد ولد آدم خان، اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
755. جان محمد ولد سردارخان، اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
756. عبدالحمید ولد دادمحمد، اندر غزنی، ملازم مکتب، اشرار.
757. عبدالجبار ولد جمعه گل، قره باغ غزنی، روغتیا پال، اشرار.
758. عبدالسلام ولد در محمد، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
759. خان محمد ولد تاج محمد، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
760. شمس الحق ولد عبدالرحمن، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
761. محمد میر ولد حاجی محمد غوث، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
762. طوطی ولد حاجی فیض محمد، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
763. محمد یوسف ولد عبدالرحمن، غزنی، زمیندار، اشرا.
764. خان محمد ولد راز محمد، غزنی، زمیندار، اشرار.
765. شاه محمد ولد تاج محمد، اشرار.
766. عبدالمنان ولد غلام صدیق، ملا امام، غزنی، اشرار.
767. سید حاجی محمد ولد محمد رضا، اغزنی، تحویل دار، اشرار.
768. عبدالحمید ولد عبدالواحد، مسکونه اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
769. ملا محمد ولد شیر محمد، اندر غزنی، ماشین کار زراعتی، اشرار.
770. نورالله ولد غلام حیدر، اندر غزنی، اشرار.
771. قنبر علی ولد غلام علی، جاغوری، زمیندار، اشرار.
772. بابا علی ولد محمد علی، جاغوری غزنی، اشرار.
773. غلام محمد ولد خیر محمد، ده یک غزنی، ماشین کار، اشرار.
774. عبدالملک ولد بهار الدین، اندر غزنی، اشرار.
775. پاینده ولد سید خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
776. عبدالکریم ولد نورالحق، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
777. شهزاد ولد آغا جلال، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
778. محمد اسحاق ولد جیلانی، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
779. دوست محمد ولد آغا جان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
780. نیاز محمد ولد حاجی گل، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
781. عبدالرحمن ولد علی خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
782. عالم خان ولد لعل خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
783. نظر الدین ولد روز الدین، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
784. پیر محمد ولد سید محمد، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
785. نیاز محمد ولد بازک، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
786. گلبدین ولد بهادر، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
787. داد محمد ولد اختر محمد، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
788. شیخ حسن ولد علی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
789. نادر علی ولد محمد حسن، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
790. عبدالغفور ولد قنبر علی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
791. سید محمد ناصر ولد سید محمد هاشم، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
792. خان دوران ولد بیرم، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
793. غلام عباس ولد محمد عیسی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
794. کلبی عباس ولد محمد رجب، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
795. علی حسین ولد محمد حسن، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
796. امیر محمد ولد سید نور، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.

کابل افغانستان – مورخ 22-2-1358
797. ملک خان ولد عبدالله، مسکونه علیشنگ لغمان، زمیندار، اشرار.
798. حضرت گل ولد فیض الله، کوچی، لوگر، اشرار.
799. ایرانی ولد سید اکبر، مسکونه کلنگار، زمیندار، اشرار.
800. گلاجان ولد جاندار، مسکونه کلنگار، زمیندار، لوگر، اشرار.
801. حسن خان ولد ورم، کوچی، محمداغه، زمیندار، اشرار.
802. غلام محمد ولد شیرجنگ، مسکونه کندهار، زمیندار، اشرار.
803. ملک شاه ولد جان محمد، مسکونه سرخابلو، زمیندار، اشرار.
804. خواجه محمد ولد محمدخان، مسکونه ولسوالی سیدکرم پکتیا، زمیندار، اشرار.
805. اختر محمد ولد کمال الدین، مسکونه مرکز لوگر، اشرار.
806. صحبت ولد جانداد، مسکونه محمداغه، زمیندار، اشرار.
807. سردار ولد جانداد، مسکونه لوگر، اشرار.
808. لایق ولد عصمت، مسکونه لوگر، اشرار.
809. خان دلبر ولد لعل گل، سید کرم پکتیا، اشرار.
810. محمد خان ولد مددخان، مسکونه قریه سرنظر خیل، محمداغه، زمیندار، اشرار.

کابل افغانستان – مورخ 24-2-1358
811. عبدالهادی ولد عبدالکریم، مسکونه لوگر، زارع، اشرار.
812. محمد عزیز ولد عبدالکریم، مسکونه لوگر، زارع، اشرار.
813. شیراقا ولد سید آقا، مسکونه پلخمری، مامور کوپراتیف، اخوانی، اشرار.
814. غیاث الدین ولد بهاوالدین، مسکونه ننگرهار، دگروال متقاعد، اشرار.
815. خواجه گل ولد خواجه دوست محمد، کابل، محصل، مایوییست.
816. گل محمد ولد آقا محمد، مسکونه میدان، محصل صنف سوم پلی تخنیک، مایوییست.
817. الف شاه ولد نور احمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
818. مبارک شاه ولد داوود شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
819. عبدالمناف ولد عزیز احمد، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
820. گل محمد ولد شیر زمان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
821. عبدالمجید ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
822. عبدالمجید ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
823. عبدالواهاب ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
824. صاحب خان ولد محمد یعقوب، مسکونه ارغستان، مامور آریانا، اخوانی.
825. امین الله ولد رحمت، محصل صنف اول پلی تخنیک، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
826. طوره ولد محمد نور، مسکونه خیر خانه، جگرن متقاعد، ستمی.
827. عبدالخلیل ولد نیک محمد، مسکونه خیرخانه، جگرن متقاعد، ستمی.
828. محمد طارق ولد محمد حسین، لمری سارن، قومندانی بدخشان، ستمی.
829. خلیل احمد ولد میرزا محمد، ساکن رکانه، استاد پوهنتون، اخوانی.
830. دکتور غلام غوث شجاعی ولد غلام دستگیر، مسکونه دهمزنگ، استاد فاکولته ادبیات، توطیه، اخوانی.
831. سید عبدالقادر ولد سید قاسم، مسکونه بغلان، استاد ساینس، اخوانی.
832. خلیل الرحمن ولد نور علی، مسکونه کارته سخی، ماور ریاست گرزندوی، اخوانی.
833. محمد امین ولد محمد ایوب، ساکن تایمنی، مامور وزارت معادن، اخوانی.
834. فضل احمد ولد محمد صادق، مسکونه پروان، استاد ادبیات، اخوانی.
835. سید مقصود ولد سید فقیر، مسکونه ده سبز، مولوی، اخوانی.
836. محمد عارف ولد محمد انور، مسکونه پروان، دویم برید من، نقلیه سیاه سنگ، اخوانی.
837. مولوی فقیر محمد ولد گل میر، مسکونه سالنگ، اخوانی.
838. عبدالرشید ولد موسی، مسکونه تخار، اخوانی.
839. سیف الله ولد حکیم الله، مسکونه پنجشیر، تعویذگر، اخوانی.
840. علی جان ولد محمد جان، مسکونه غزنی، تعویذگر، اخوانی.
841. محمد صدیق ولد سید نظیم، مسکونه ده سبز، اشرار.
842. بادام گل ولد محمد نبی، مسکونه ده سبز، اشرار.
843. محمد گل ولد حاجی دین محمد، مسکونه ده سبز، اشرار.
844. عبدالغنی ولد عبدلقدوس، مسکونه ده سبز، اشرار.
845. محمداجان ولد محمد جان، مسکونه ده سبز، اشرار.
846. محمد برات ولد بهادر، مسکونه لوگر، اشرار.

کابل افغانستان – مورخ 25-2-1358
847. سیف الله ولد شاه مرد خان، مسکونه قریه زرغون شهر، اشرار.
848. شیخ صفدر ولد حیدر علی، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
849. شادولا ولد حفیظ الله، مسکونه قریه زرغون شهر، مامو اکادمی علوم، خمینی.
850. محمد معصوم ولد طالب، دریم برید من قوای 88، افغان ملت.
851. خیر الله ولد عبدالاحد،دویم برید من قوای 88، افغان ملت.
852. عبدالرحیم ولد عبدالحکیم، مسکونه کوه صافی پروان، اخوانی.
853. محمد عارف ولد محمد سرور، مسکونه کاپیسا، آمر محبس کاپیسا، اخوانی.
854. سید محمد ولد نظر محمد، مسکونه کاپیسا، مدیر محبس کاپیسا، اخوانی.
855. مولوی احمد خان ولد پاینده محمد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
856. حاجی باز محمد ولد حاجی میرجان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
857. سیف الله ولد حاجی شاه مراد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
858. محمد ظاهر ولد حاجی قدیر، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
859. عبدالرزاق ولد عبدالشکور، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
860. صاحب جان ولد سید گل جان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
861. عبدالصمد ولد احمد نور، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
862. محمد گل ولد عبدالکریم، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
863. حاجی سید جان ولد حاجی مرجان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
864. عزیرالله معلم ولد نصرالله، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
865. میرزا آغا جان ولد در محمد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
866. حاجی جمعه گل ولد عبدالکریم، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
867. آغا جان ولد صدر، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
868. حاجی جمعه گل ولد فضل حق، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
869. گلاب الدین ولد گلاب، مسکونه شیوه کی، اشرار لوگر.
870. لولی ولد محمود، مسکونه زن آباد، اشرار لوگر.
871. شیر احمد ولد آقا گل، مسکونه نذر خیل، اشرار لوگر.
872. محمد طاهر ولد محمد قاسم، مسکونه نذر خیل، اشرار لوگر.
873. شریف ولد محمد جان، مسکونه تیره، اصلا از لوگر، اشرار لوگر.
874. محراب الدین ولد عبدالسلام، مسکونه چهل تن، اشرار لوگر.
875. فیض الله ولد امرالله، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
876. قیام الدین ولد نورالله، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
877. محمد عثمان ولد محمد حسین، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
878. گل احمد ولد یار محمد، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
879. امیر جان ولد محمد جان، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
880. شاه ولی ولد شیر محمد، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
881. محمد سعید ولد شاه محمود، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
882. جلندر ولد جان نثار، مسکونه مهمند، فعلا لوگر، اشرار لوگر.
883. محمد جان ولد سعد الله، مسکونه کارته پروان، دگرمن متقاعد، اخوانی.
884. نیاز محمد ولد عیدی محمدی، مسکونه بدخشان، محصل صنف دوم، اخوانی.
885. امیر محمد ولد میرزا محمد، مسکونه کابل، معلم در قلعهچه، اخوانی.
886. رحمت الله ولد غلام علی خان، صنف دوازده لیسه تجارت، مسکونه وردک، اخوانی.
887. ولی گل ولد امیر محمد، مسکونه کوتی خیل، اشرار.
888. فاروق ولد محمد جان، مسکونه کوتی خیل، اشرار.
889. خواجه شیرین ولد میرزا شیرین، مسکونه کلنگار، اشرار.
890. شیردل ولد شیرین دل، مسکونه کوتی خیل، اشرار.
891. شیر محمد ولد سید نظیر، مسکونه قریه دکو، اشرار.
892. حاجی میر همزه ولد دلدار، مسکونه لشکرگاه، ولسوالی ناوه، اشرار.

کابل افغانستان – مورخ 28-2-1358
893. حیات الله ولد تراب، مامور احصاییه مرکزی، مسکونه لوگر، اخوانی.
894. محمد عظیم ولد حیدر، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، اخوانی.
895. عبدالغفار ولد محمد کریم، محصل ادبیات، مسکونه فراه، اخوانی.
896. عبدالرقیب ولد عبدالوهاب، مسکونه پروان، اخوانی.
897. عبدالحفیظ ولد شاه باز، محصل ادبیات، مسکونه نجراب، اخوانی.
898. محمد صفر ولد محمداجان، محصل ساینس، مسکونه کنر، اخوانی.
899. سید پادشاه ولد سید قاسم، محصل زراعت، مسکونه خوگیانی، اخوانی.
900. محمد تواب ولد عبدامحمد، محصل انستیتیوت میخانیکی، وردک، اخوانی.
901. محمد سالم ولد فضل، مامور آبرسانی، مسکونه بت خاک، اخوانی.
902. سید رضا ولد سید ابراهیم، فارغ دوازده، مسکونه سرخ پارسا، اخوانی.
903. محمد عتیق ولد محمد فاروق، انستیتوت محاسبه،مسکونه هرات، اخوانی.
904. جان محمد ولد برکت، سارنمن، اخوانی.
905. سید شاه ولد سید محمد رضا، محصل انجنیری، اخوانی.
906. عبدالنبی ولد محمد هاشم، معلم ابتداییه، اخوانی.
907. عبدالصادق ولد عبدالخالق، محصل انجنیری، اخوانی.
908. سین گل ولد سباه جان، محصل وترنری، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
909. محمد همایون ولد عطا محمد، محصل انجنیری، مسکونه کابل، اخوانی.
910. میر علی ولد نظر محمد، مسکون نیمروز، تعلم تربیه، اخوانی.
911. نظام الدین ولد ملا حیات، مامور اطلاعات و کلتور نیمروز، اخوانی.
912. محمد یوسف ولد کتوری، معلم، خردکابل، مسکونه ولایت لغمان، اخوانی.
913. خواجه عبدالعزیز ولد خواجه میر اسلم، محصل ادبیات، اخوانی.
914. محمد قاسم ولد محمداجان، محصل ادبیات، اخوانی.
915. میرزا خان ولد عزیز خان، محصل تربیت بدنی، مسکونه بدخشان، اخوانی.
916. محمد حسن ولد محمد حکیم، زارع، مسکونه خردکابل، اخوانی.
917. عید محمد ولد شهباز، چپن فروش، مسکونه خرد کابل، اخوانی.
918. غلام نبی ولد غلام حیدر، معلم لیسه انصاری، اخوانی.
919. محمد رضا ولد محمد حسن، کارگر، خان آباد، اخوانی.
920. محمد امین ولد محمد علی، مامور وزارت معدن، مسکونه کابل، اخوانی.
921. دین محمد ولد دوست محمد، معلم درواز، مسکونه بدخشان، اخوانی.
922. دولت بیگ ولد حسین، معلم درواز، مسکونه بدخشان، اخوانی.
923. محمد ابراهیم ولد موسی حکیم، زارع، مسکونه غزنی، اخوانی.
924. عبدالرحیم ولد صفدر
925. اخترالدین ولد شاه مراد، مسکونه غزنی، محصل دارالعلوم، اخوانی.
926. کتب خان ولد ناصر، مسکونه لوگر
927. خواجه نصیر احمد ولد خواجه دوست محمد، تاجر، اخوانی.
928. جلاد خان ولد مومن، مسکونه میر بچه کوت، زارع، اخوانی.
929. گل زمان ولد ملا خیل، ماشین کار، مسکونه مغل خیل لوگر، اخوانی.
930. غلام حیدر ولد عبدالحسن، محصل پوهنحی ساینس لوگر، اخوانی.
931. حفیظ الله ولد سید سعدالله، محصل پوهنحی ساینس ننگرهای، اخوانی.
932. محمد عالم ولد محمد نور، زارع، اخوانی.
933. عبدالجمیل ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، زارع، اخوانی.
934. مرزا حسین ولد رسول داد، مسکونه بگرام، زارع، اخوانی.
935. محمد سعید ولد محمد میر، عسکر، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
936. فضل الحق ولد برات خان، محصل شرعیات، مسکونه لوگر، اخوانی.
937. غلام جیلانی ولد غلام دستگیر، ساتنمن، مسکونه غزنی، اخوانی.
938. عبدالملک ولد عبدالرحمان، زارع، مسکونه هرات، اخوانی.
939. ولی احمد ولد حاجی نور محمد، مسکونه قندهار، دکاندار، اخوانی.
940. دولت خان ولد غلام ظاهر، محصل انجنیری غزنی، اخوانی.
941. عبدالسبحان ولد عبدالستار، مسکونه تره خیل، زارع، اخوانی.
942. محمد جلال ولد خیال گل، معلم، مسکونه بامیان، اخوانی.
943. پان گل ولد جانگی، معلم خرد کابل، مسکونه بامیان، اخوانی.
944. حاجی لعل محمد ولد ذکریا، مسکونه خوگیانی، زارع، اخوانی.
945. حاجی شکر ولد خالو خان، مسکونه خوگیانی، زارع، اخوانی.
946. غلام نبی ولد محمد عالم، نرس، مسکونه پکتیا، اخوانی.
947. عبدالکریم ولد شمس الدین، مسکونه فراه، زارع، اخوانی.
948. مقبول احمد ولد گل احمد، محصل حقوق، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
949. محمد رحیم ولد محمد حکیم، سرمعلم، مسکونه تالقان، اخوانی.
950. میر زمان ولد نبی جان، زارع، مسکونه خوگیانی، اخوانی.
951. محمد عمر ولد بهادر خان، معلم ابتدایه مسکونه چکری، اخوانی.
952. شاه دولا ولد بهرام، زارع، مسکونه خاک جبار
953. عبدالرحمان ولد زینت خان، محصل ادبیات، مسکونه کنر، اخوانی.
954. محمد نعیم ولد محمد حنیف، محصل ادبیات، مسکونه لغمان، اخوانی.
955. عبدالستار ولد علی خان، بیکار، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
956. عبدالغفار ولد ملا جان گل، ملا امام، مسکونه بازارک پنجشیر، اخوانی.
957. شاه پسند ولد شاه…؟ ، مسکونه خیر خانه، آهنگر، اخوانی.
958. عبدالودود ولد محمد نادر، طالب العلم، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
959. عبدالقادر ولد ملا عبدالحکیم، مسکونه کارته پروان، ملا امام، اخوانی.
960. محمد نادر ولد ملا جان گل، ملا امام، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
961. عبدالستار ولد عبدالجبار، چوپان، مسکونه لوگر، اخوانی.
962. محمد غنی ولد عبدالرحیم، مأمور تخنیکم، مسکونه برکی برک لوگر، اخوانی.
963. خوشحال ولد عبداللطیف، مسکونه ماما خیل، محصل، اخوانی.
964. سید..؟ ولد سید علی، مسکونه دارالامان، مامور ملی بس، اخوانی.
965. سید مهدی ولد سید اسماعیل، مسکونه دارالامان، مامور تعلیم و تربیه، اخوانی.
966. سید عبدالله ولد سید حبیب الله، مسکونه خیرخانه، مامور ملی بس، اخوانی.
967. سعادت ولد محمد رجب، مسکونه رخه پنجشیر، مامور پولیس، اخوانی.
968. غلام سلطان ولد نصرالله، مسکونه خورد کابل، محصل پوهنزی ادبیات، اخوانی.
969. محمد طاهر صالحی ولد محمد عیسی، مسکونه خیرخانه، محصل مدرسه ابوحنیفه، اخوانی.
970. محمدالله ولد محمدامیر، مسکونه زرغونشهر، محصل مدرسه ابوحنیفه، اخوانی.
971. عبدالله ولد ملک نیک محمد، مسکونه قریه صافی خیل، اخوانی.
972. شاه مقصود ولد رحیم داد، مسکونه کتب خیل، اخوانی.
973. خیال محمد ولد فیض محمد، مسکونه چرخ، اخوانی.
974. سلطان محمد ولد حاجی اختر محمد، مسکونه زیدآباد، اخوانی.
975. سلطان جان ولد عبدالرووف، مسکونه زیدآباد، اخوانی.
976. عبدالوکیل ولد عبدالجمیل، مسکونه کتب خیل، اخوانی.
977. حاجی گدای ولد محمد میر، مسکونه سفید سنگ، اخوانی.
978. عبدالشکور ولد عبدالغفور، مسکونه مرکز ولایت لوگر، اخوانی.
979. سلطان جان ولد محمد جان، مسکونه سیدآباد، اخوانی.
980. یار محمد ولد عبدالله جان، مسکونه مغول خیل، اخوانی.
981. محمد ابراهیم ولد محمد اسحاق، مسکونه پنجشیر، دریور اکسا، اخوانی.
982. عبدالجبار ولد داوود شاه، مسکونه مقر غزنی، متعلم صنف یازدهم رحمان بابا، اخوانی.
983. عنایت الله ولد محمدجان خان، مسکونه ننگرهار، کارمند روزنامه هیواد، اخوانی.
984. محمد طاهرشاه ولد عبدالوهاب، مسکونه غزنی، مامور نشرات رادیو، اخوانی.
985. عبدالحکیم ولد نورالحق، مسکونه غزنی، صنف سوم ادبیات، اخوانی.
986. محمد هارون ولد عبدالرسول، مسکونه شاه شهید، متعلم ابوحنیفه، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ 20/2/1358
987. محمد نادر ولد نصرالدین، مسکونه پلخمری، اشرار.
988. جمعه گل ولد محمد میر، مسکونه پلخمری، اشرار.
989. فضل الحق ولد عبدالله، مسکونه پلخمری، اشرار.
990. محمد یوسف ولد نصر الدین، مسکونه پلخمری، اشرار.
991. حسن ولد غلام حسن، مسکونه پلخمری، اشرار.
992. محمد طاهر ولد پاچا میر، مسکونه پلخمری، اشرار.
993. عنایت الله ولد رسول داد، مسکونه پلخمری، اشرار.
994. محمد الله ولد میرداد، مسکونه پلخمری، اشرار.
995. بکی حسن ولد فیض محمد، مسکونه پلخمری، اشرار.
996. غلام عباس ولد محمد ناصر، مسکونه پلخمری، اشرار.
997. عبدالهاشم ولد محمد امیر، مسکونه پلخمری، اشرار.
998. محمد هاشم ولد محمد میر، مسکونه پلخمری، اشرار.
999. امان الله ولد عبدالقدیر، مسکونه پلخمری، اشرار.
1000. غلام علی ولد محمد اکرم، مسکونه پلخمری، اشرار.
1001. خالقداد ولد فقیر محمد، مسکونه پلخمری، اشرار.
1002. رسولداد ولد میرداد، مسکونه پلخمری، اشرار.
1003. عزیزگل ولد زمری، مسکونه پلخمری، اشرار.
1004. بسم الله ولد عبدالمنان، مسکونه پلخمری، اشرار.
1005. عبدالقدیر ولد عبدالحنان، مسکونه پلخمری، اشرار.
1006. گلجان ولد لعل جان، مسکونه پلخمری، اشرار.
1007. غلام سخی ولد صاحبدل، مسکونه پلخمری، اشرار.
1008. محمد امین ولد محمد دین، مسکونه پلخمری، اشرار.
1009. محمد هاشم ولد محمد ایوب، مسکونه پلخمری، اشرار.
1010. جنگ گل ولد صاحب گل، مسکونه پلخمری، اشرار.
1011. محمد ایاز ولد عبدالغیاث، مسکونه پلخمری، اشرار.
1012. غلام محی الدین ولد مبین، مسکونه پلخمری، اشرار.
1013. غلام محمد ولد عبدالرحیم، مسکونه پلخمری، اشرار.
1014. آقاجان ولد عبدالرسول، مسکونه پلخمری، اشرار.
1015. درویش ولد سرورالدین، مسکونه پلخمری، اشرار.
1016. انورالحق ولد غلام نبی، مسکونه پلخمری، اشرار.
1017. محمد ایاز ولد محمد امین، مسکونه پلخمری، اشرار.
1018. خان وزیر ولد احمدجان کوچی، مسکونه پلخمری، اشرار.
1019. عبدالمحمد ولد سید گل، مسکونه پلخمری، اشرار.
1020. محمد اسماعیل ولد محمد اسحق، مسکونه پلخمری، اشرار.
1021. عبدالغنی ولد عبدالکریم، مسکونه پلخمری، اشرار.
1022. خواجه فاروق ولد خواجه غور، مسکونه پلخمری، اشرار.
1023. امین الله ولد ملاجان ، مسکونه پروان، اشرار.
1024. سید طاهر ولد سمع خان، مسکونه پلخمری، اشرار.
1025. عبدالحفیظ ولد عبدالغیاث، مسکونه پلخمری، اشرار.
1026. محمد حبیب ولد سردارخان، مسکونه پلخمری، اشرار.
1027. محمدآصف ولد محمد یوسف، مسکونه پلخمری، اشرار.
1028. خواجه پاچا ولد خواجه عصمت الله، مسکونه پلخمری، اشرار.
1029. میر سعید ولد گل پاچا، مسکونه ننگرهار، اشرار.
1030. نوروزی ولد اقبال، مسکونه زابل، اشرار.
1031. صفرمحمد ولد امیر محمد، مسکونه زابل، اشرار.
1032. بره خان ولد میراحمد، مسکونه زابل، اشرار.
1033. محمد طاهر ولد سید یعقوب، مسکونه زابل، اشرار.
1034. عبدالجلیل ولد عبدالغیاث، مسکونه زابل، اشرار.
1035. سعدالله ولد شیخ محمد، مسکونه زابل، اشرار.
1036. محمد نذیر ولد ملوک، مسکونه زابل، اشرار.
1037. عبدالسلام ولد وهاب الدین، مسکونه زابل، اشرار.
1038. محمدغوث ولد نورمحمد، مسکونه زابل، اشرار.
1039. دادمحمد ولد صاحب خان، مسکونه زابل، اشرار.
1040. نور محمد ولد نجم الدین، مسکونه زابل، اخوانی.
1041. سورگل ولد محمد رسول، مسکونه زابل، اخوانی.
1042. نصیرالله ولد اول شاه، مسکونه کابل، امور وزارت معدن کابل، اخوانی.
1043. سعدالدین ولد خدایداد، مسکونه غزنی، اخوانی.
1044. عبدالحکیم ولد حاجی موسی خان، مسکونه دهسبز، زارع، اخوانی.
1045. میرحیدر ولد عیسیخان، مسکونه ده سبز، زارع، اخوانی.
1046. عبدالرحیم ولد عبدالغفور، مسکونه وردگ، معلم، اخوانی.
1047. سید محمدعمر ولد سید علی اصغر، مسکونه ننگرهار، محصل، اخوانی.
1048. عبدالمهدی ولد سید محبوب، مسکونه بدخشان، محصل، اخوانی.
1049. محمد عبدالله ولد میراحسان، مسکونه هرات، اخوانی.
1050. حبیبالله ولد محمداعظم، اخوانی.
1051. شاه محمد ولد خیرمحمد، محصل، اخوانی.
1052. محمددین ولد نامدار، اخوانی.
1053. بهاالدین ولد سکندر، صاحب منصب ثارندوی، اخوانی.
1054. سید حشمتالله ولد سید هاشم، مسکونه کارته چهار کابل، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1055. محمدقاسم ولد محمداسحق، مسکونه جمال مینه، عریضهنویس، اخوانی.
1056. محمدطاهر ولد عبدالصمد، مسکونه ارزگان، محصل انجنیری، اخوانی.
1057. گلبهار ولد جبار، مسکونه قرهباغ، محصل انستیتوت محاصبه، اخوانی.
1058. محمدحسن ولد محمدایوب، مسکونه کابل، کارگر ملیبس، اخوانی.
1059. نصرالله ولد عبدالغنی، مسکونه لوگر، جگتورن وسلتون، اخوانی.
1060. محمدرحیم ولد حمیدالله، مسکونه پنجشیر، خانهامان، اخوانی.
1061. ویسالدین ولد عینالدین، مسکونه پنجشیر، نماینده سرویسها، اخوانی.
1062. شهباز ولد شاهولی، مسکونه لوگر، مامور هوتلها، اخوانی.
1063. میرباز ولد شاهولی، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی.
1064. عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه لوگر، دریم ثارن، اخوانی.
1065. نقیب الله ولد حاجی محمد، محصل انجنیری، اخوانی.
1066. امرالدین ولد نامدار، مسکونه مقر، متعلم صنف دوازدهم حربی شونزی، اخوانی.
1067. ربانی گریان ولد عبدالرووف، مسکونه کابل، مدیر وزارت اطلاعات و کلتور، اخوانی.ژ
1068. عطاالحق ولد عطامحمد، مسکونه چهاردهی، محصل انجنیری، اخوانی.
1069. محمداسماعیل ولد غلام جیلانی، مسکونه کابل، محصل تربیه معلم، اخوانی.
1070. سید شیرین ولد سید جلال، مسکونه ننگرهار، مامور اطلاعات و کلتور، افغان ملت.
1071. نثاراحمد ولد یارمحمد، مسکونه آقاعلی شمس، متعلم صنف دهم، افغان ملت.
1072. نظرجان ولد جمعهخان، مسکونه قندهار، دوهم بریدمن فرقه 8، اخوانی.
1073. سلیمان شاه ولد محمدشاه، مسکونه جلالآباد، مامور فواید عامه، اخوانی.
1074. محمدنادر ولد محمدوسیم، مسکونه ننگرهار، محصل ساینس، اخوانی.
1075. کشمیر ولد سرور، مسکونه پکتیا، مامور وزارت داخله، اخوانی.
1076. فضلالحی ولد محمدرحیم، مسکونه کابل، مدیر تحریرات دیپو ادویه، اخوانی.
1077. یعقوبخان ولد عارف، مسکونه محمدآغا، زارع، اخوانی.
1078. محمدشاه ولد محمداسلم، مسکونه لغمان، محصل ادبیات، اخوانی.
1079. پادشاهگل ولد حاجی عبدالله، مسکونه قندهار، اخوانی.
1080. محمدعلم ولد دولتمحمد، مسکونه کاپیسا، مامور نساجی گلبهار، اخوانی.
1081. محمداسلم ولد محمدحسن، مسکونه بهسود، خیاط، اخوانی.
1082. آغامحمد ولد نظرمحمد، مسکونه قندهار، پوستهرسان، اخوانی.
1083. اسدالله ولد امینالله، مسکونه سیدآباد، مامور کوپراتیف غزنی، اخوانی.
1084. محمدحسین ولد محمدعیسی، مسکونه بامیان، معلم، اخوانی.
1085. امامالدین ولد محمدایوب، مسکونه کابل، مامور رادیوتلویزیون، اخوانی.
1086. محمددین ولد صوفی، مسکونه نورستان، عضو تفتیش لوژستیک، اخوانی.
1087. بازمحمد ولد اللهداد، مسکونه پنجشیر، خزانهدار پنجشیر، اخوانی.
1088. محمدحیدر ولد محمدعمر، مسکونه پنجشیر، مامور شرکت تخم اصلاحشده، اخوانی.
1089. عبدالاحد ولد عبداستار، مسکونه کارته سوم، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1090. اسماعیل ولد ابراهیم، مسکونه بدخشان، معلم لیسه میخانیکی، اخوانی.
1091. محمدرووف ولد میرعلم، مسکونه پغمان، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1092. بسمالله ولد محمدنواب، مسکونه لوگر، دریم بریدمن بگرام، اخوانی.
1093. نثرالله ولد حیدرگل، مسکونه قرهباغ، معلم، اخوانی.
1094. محمدکبیر ولد میاخیل، مسکونه ننگرهار، مامور حیرتان، اخوانی.
1095. عبدالقدیر ولد سید ولی، مسکونه نن، محصل محاسبه، اخوانی.
1096. امانالله ولد عزیزالله، محصل انجنیری، اخوانی.
1097. محمدایوب ولد آقامیر، مسکونه پنجشیر، معلم کوه صافی، اخوانی.
1098. فدامحمد ولد پاینده محمد، مسکونه پنجشیر، مامور ملی بس، اخوانی.
1099. محمد شریف ولد عبدالواحد، مسکونه بدخشان، محصل زراعت، اخوانی.
1100. محمدانور ولد قربان، مسکونه تالقان، مامور محبس پلچرخی، اخوانی.
1101. عبدالعظیم ولد عبدالحق، مسکونه قلعه قاضی، ثارندوی، اخوانی.
1102. نظرمحمد ولد نورمحمد، مسکونه فاریاب، محصل ادبیات، اخوانی.
1103. عبدالغفار ولد عبدالغیاث، عضو ورزش وردگ، اخوانی.
1104. عبدالاحمد ولد فیض، ثارندوی پشتونستان، اخوانی.
1105. حمایتالله ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد دهافغانان، معلم، اخوانی.
1106. عبدالاحد؟ ولد خیرمحمد، مسکونه غزنی، متعلم صنف دوازدهم حربی شونزی، اخوانی.
1107. محمدمیر ولد محمدگل، مسکونه لوگر، اخوانی.
1108. سید بهادر ولد سید آقا، مسکونه ننگرهار، محصل طب، اخوانی.
1109. جانداد ولد شاهسوار، مسکونه ننگرهار، دریور، اخوانی.
1110. محمدحمید ولد محمدحسین، مسکونه وردگ، معلم شیوکی، اخوانی.
1111. رازمحمد ولد تاجمحمد، مسکونه غزنی، متعلم لیسه رحمان بابا، اخوانی.
1112. محمدموسی ولد سردار، مسکونه پروان، لمری ساتنمن قومندانی لوگر، اخوانی.
1113. الم خان ولد محمدحسن، مسکونه غزنی، زارع، اخوانی.
1114. حیاتالله ولد نصرالله، محصل صنف سیزدهم، اخوانی.
1115. عبدالهادی ولد نورمحمد، مسکونه کابل، اخوانی.
1116. آغاجان ولد احمدشاه، مسکونه گلبهار، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی.
1117. عبدالرزاق ولد دینمحمد، مسکونه خوشحالمینه، استاد ادبیات، اخوانی.
1118. میرآقا ولد غلاممحمد، مسکونه لوگر، کلینر، اخوانی.
1119. محمدظاهر ولد محمدانور، مسکونه شبرغان، محصل ادبیات، اخوانی.
1120. خالقداد ولد خدایداد، مسکونه لوگر، دواساز، اخوانی.
1121. محمدکریم ولد محمدیوسف، مسکونه جاغوری، محصل طب ننگرهار، اخوانی.
1122. محمدعمر ولد شیرمحمد، مسکونه کوتهسنگی، قرطاسیه فروش، اخوانی.
1123. رضاخان ولد عبدالستار، مسکونه دهسبز، زارع، اخوانی.
1124. جانان ولد عبدالله، مسکونه قندهار، اخوانی.
1125. محمدرحیم ولد موسی، مسکونه کوتهسنگی، معلم در کتواز، اخوانی.
1126. محمدابراهیم ولد غلامسخی، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی.
1127. عبدالرزاق ولد امام علی، مسکونه تخار، مامور ضد حوادث، اخوانی.
1128. عبدالکریم ولد گلمحمد، مسکونه مقر، ماشینکار، اخوانی.
1129. محمدحسین ولد محمدناصر، زمیندار، اخوانی.
1130. سید محمدنعیم ولد سید عبدالوهاب، اخوانی.
1131. محمد نعیم ولد عبدالخالق، استاد انستیتوت مالداری، اخوانی.
1132. فضلعمر ولد میرزا محمد، مسکونه لوگر، مامور محاسبه تعلیم و تربیه، اخوانی.
1133. عبدالاحد ولد فتیحمحمد، مسکونه پروان، مدیر اتاق تجارت، اخوانی.
1134. محمد ظهور ولد برکتالله، دریم بریدمن بگرام، اخوانی.
1135. ملاجمیر؟ ولد بازمیر، مامور امنیت لوگر، اخوانی.
1136. عبدالغفار ولد عبدالغیاث، مسکونه تالقان، استاد فاکولته طب، اخوانی.
1137. عبدالغنی ولد دادخدا، مسکونه پنجشیر، محصل ادبیات، اخوانی.
1138. نورمحمد ولد محمداسماعیل، مسکونه لوگر، خورد ضابط قوای دو، اخوانی.
1139. محمدکبیر ولد محمدقاسم، محصل ادبیات، اخوانی.
1140. صدیقالله ولد محمدعلی، مسکونه بامیان، اخوانی.
1141. مولوی عبدالقدیر ولد جانگل، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
1142. شاولی ولد محمدکریم، مسکونه ارزگان، محصل انستیتوت تربیت بدنی، اخوانی.
1143. عبدالحلیم ولد فضلالدین، مسکونه ننگرهار، مامور اداری عالی قضا، اخوانی.
1144. نواب ولد گلمحمد، کارمند بگرامی، اخوانی.
1145. قادر ولد غلامصدیق، کارمند بگرامی، اخوانی.
1146. گلاب سید ولد اولی سید، افراد فرقه یازدهم ننگرهار، اخوانی.
1147. سید احمد ولد محمدیعقوب، مسکونه نجراب، صنف دهم لیسه صنایع، اخوانی.
1148. سیفالرحمن ولد اللهداد، مسکونه نجراب، متعلم صنف دهم دارالعلوم، اخوانی.
1149. عبدالرشید ولد فدامحمد، مسکونه نجراب، محصل صنف فارمسی، اخوانی.
1150. غلاممحمد ولد شیرمحمد، مسکونه سروبی، بیکار، اخوانی.
1151. نورخان ولد غلاممحمد، مسکونه سروبی، بیکار، اخوانی.
1152. بسمالله ولد غلاممحمد، مسکونه سروبی، اخوانی.
1153. عبدالغفار ولد عزیزمحمد، اخوانی.
1154. نورمحمد ولد محمدشریف، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، اخوانی.
1155. محمدهاشم؟ ولد محمدرسول، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، اخوانی.
1156. یارمحمد ولد شیرمحمد، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، اخوانی.
1157. محمدهاشم ولد محمداعلم، مسکونه کابل، استاد پوهنزی طب، اخوانی.
1158. عبدالله ولد فقیرمحمد، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، اخوانی.
1159. فضلاحمد ولد عبدالکریم، مسکونه کابل، استاد پوهنزی فارمسی، اخوانی.
1160. سید ظاهر ولد سید معصوم، مسکونه کابل، استاد پوهنزی طب کابل، اخوانی.
1161. عبدالمنان ولد نیکمحمد، مسکونه ولسوالی شنکی زابل، دوهم بریدمن فرقه هفتم، اخوانی.
1162. محمدظاهر ولد محمدنواب، مسکونه پنجشیر، محصل، اخوانی.
1163. حاجی عبدالجمیل ولد حاجی عبدالحسین، مسکونه ده خدایداد، مدیر موسسه بریشنا، اخوانی.
1164. گلپادشاه ولد عبدالقادر، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم تخنیک ثانوی، اخوانی.
1165. عبدالقدیر ولد محمدسخی، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم تخنیک ثانوی، اخوانی.
1166. عبدالله ولد شهباز، مسکونه لغمان، متعلم صنف دوم حقوق، اخوانی.
1167. عبدالعزیز ولد محمدانور، مسکونه لغمان، متعلم ابنسینا، اخوانی.
1168. الف شاه ولد محمد شاه، مسکونه لغمان، تحویلدار تخنیک ثانوی، اخوانی.
1169. فیضمحمد ولد خیرمحمد، مسکونه لغمان، متعلم صنف دوازدهم ابوحنیفه، اخوانی.
1170. وزیرستان ولد قیتان؟، مسکونه پکتیا، محصل صنف اول حربی پوهنتون، اخوانی.
1171. سید رحیم ولد سید احمد، دکاندار، اخوانی.
1172. هدایتالله ولد گلاحمد، مسکونه شاه شهید، انجنیر آب و برق، اخوانی.
1173. شیرمحمد جگرن ولد محمدآجان، اخوانی.
1174. محمدهاشم ولد سورانی، مسکونه لغمان، دوهم ثارن ولایت بغلان، اخوانی.
1175. سید بسمالله ولد سید احمد، دکاندار، اخوانی.
1176. غلامسخی ولد محمدعلم، معلم لیسه شیرشاه سوری، اخوانی.
1177. احمد جواد ولد غلامسخی، دواساز ریاست تفتیش صحت عامه، اخوانی.
1178. احمدضیا ولد غلامسخی، عضو فنی ریاست ترویج، اخوانی.
1179. زبیر ولد غلامسخی، متعلم صنف اول روغتیاپال، اخوانی.
1180. عبدالحمید ولد عبدالرشید، معلم در شکردره، اخوانی.
1181. عبدالله ولد محمدخان، فارغ صنف دوازدهم احمدبابا، اخوانی.
1182. نوربیگ ولد غلاممحمد، مسکونه لغمان، محصل صنف دوازدهم ادبیات، اخوانی.
1183. لالمحمد ولد حضرتجان، مسکونه ننگرهار، معلم لیسه ابنسینا، اخوانی.
1184. عبدالهادی ولد عبدالمجید، مسکونه قلعه شاده، ساعتساز، اخوانی.
1185. محمدشریف ولد غلام جیلانی، متعلم صنف یازدهم حربی شونزی. اخوانی.
1186. عبدالله ولد محمدحسین، مسکونه غزنی، محصل صنف دوم انجنیری، اخوانی.
1187. محمدمراد ولد الینخان، داکتر در قندهار، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ 31/2/1358
1188. حاجی عبدالمومن ولد عبدالباقی، مسکونه ولایت غور، اشرار.
1189. مولوی محمدحریف ولد احمد، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
1190. مولوی محمدحسن ولد محمدعثمان، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
1191. ارباب عبدالشکور ولد حاجی محمداکبر، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
1192. حاجی محمد ولد حاجی احمدجان، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
1193. سید محمود ولد سید عمر، مسکونه ولایت غور، اشرار.
1194. سید مسلم ولد سید فخرالدین، مسکونه قیصار فاریاب، اخوانی.
1195. امیرمحمد ولد امام بخش، مسکونه تولک ولایت غور، اشرار.
1196. ابراهیم ولد شاهجهان؟، مسکونه تولک ولایت غور، اشرار.
1197. عبدالغیاث ولد ملا قیصر، مسکونه تولک ولایت غور، اشرار.
1198. پیداگل ولد نوروز، مسکونه تولک ولایت غور، اشرار.
1199. مولوی رمضان ولد محمد، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
1200. ارباب عبدالقیوم ولد یعقوب، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
1201. غلامسخی ولد سرور، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1202. عبدالهادی ولد شهباز، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1203. عزیزاحمد ولد محمداکرم، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1204. محمدطاهر ولد رحمتالله، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1205. محمدعثمان ولد ملک محمدعمر، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1206. عبدالصمد ولد عبدال؟، مسکونه سیدآباد وردگ، اشرار.
1207. ثناالله ولد عبدالله، مسکونه جلالآباد فعلی خیرخانه،استاد انستیتوت، اخوانی.
1208. عبدالاحد ولد ولیمحمد، مسکونه قرهباغ غزنی، محصل، اخوانی.
1209. احمدشاه ولد خوانو، مسکونه کتواز، محصل، اخوانی.
1210. صبحان ولد محمدایوب، مسکونه وردک، محصل، اخوانی.
1211. نورالله ولد رحمتالله، مسکونه زرغونشهر لوگر، محصل، اخوانی.
1212. نظرمحمد ولد محمداسحق، مسکونه میدان، محصل، اخوانی.
1213. ملامرجان ولد محمدالدین، مسکونه میدان، کارگر ولسوالی پغمان، اخوانی.
1214. جانمحمد ولد حاجی فضلاحمد، مسکونه دره زرگر، زمیندار، اخوانی.
1215. مولوی خیرالله ولد محدنذیر، ملاامام، اخوانی.
1216. ملاحنان ولد سید محمد، مسکونه اندر غزنی، طالب، اخوانی.
1217. ملاقاسم ولد قطب، مسکونه قرهباغ غزنی، ملای مسجد، اخوانی.
1218. محمداشرف ولد میراکبر، مسکونه رحمان مینه، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی.
1219. غلاممصطفی ولد محمدشریف، مسکونه دهبالای ننگرهار، مدیر رادیو، اخوانی.
1220. احمدفرید ولد غلامسخی، مسکونه قلعه فتوح چهاردهی، معلم لیسه غازی، اخوانی.
1221. محمد نسیم ولد محمدحکیم، مسکونه دهمزنگ، معلم لیسه غازی، اخوانی.
1222. یقین علی ولد حیدرعلی، مسکونه وزیرآباد، سابق دواساز فعلا بیکار، مایوییست.
1223. محمدشفیع ولد یقیینعلی، مسکونه وزیرآباد، شاگرد مستری، مایوییست.
1224. گلابالدین ولد غلاممحیالدین، مسکونه چک وردک، نماینده قادری ترانسپورت، اخوانی.
1225. محمدبشیر ولد محمدجان، مسکونه پنجشیر، محصل صنف دوم شرعیات، اخوانی.
1226. غلامقادر ولد غلاممحمد، محصل ادبیات، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ 1/3/1358
1227. سید محی الدین ولد سید اصغر، محصل صنف اول طب، اخوانی.
1228. محمد علی ولد عبدالغفور، محصل صنف اول طب، اخوانی.
1229. محمد یاسین ولد شمس الدین، محصل صنف سوم طب، اخوانی.
1230. نقیب الله ولد محمد ایوب، محصل صنف سوم طب، اخوانی.
1231. افسر ولد عبدالرزاق، محصل صنف دوم فارمسی، اخوانی.
1232. اسماعیل ولد تاج محمد، محصل صنف چهارم فارمسی، اخوانی.
1233. رجب ولد محمد علی، محصل صنف دوم فارمسی، اخوانی.
1234. محمد داوود ولد محمد اسماعیل، محصل صنف دوم طب، اخوانی.
1235. عبدالمتین ولد محمد عثمان، محصل صنف چهارم طب، اخوانی.
1236. شاه ولی ولد پیوند شاه، محصل صنف دوم طب، اخوانی.
1237. غلام محی الدین ولد عبدالحمید، محصل صنف پنجم طب، اخوانی.
1238. سید جمال الدین ولد سید خادم الدین، محصل صنف چهارم طب، اخوانی.
1239. محمد طاهر ولد محمد اکبر، محصل ادبیات، اخوانی.
1240. غلام ربی ولد عبدالحمید، محصل ادبیات، اخوانی.
1241. ابوبکر ولد عبدالمومن، محصل اقتصاد، اخوانی.
1242. عبدالله ولد محمدالله، محصل اقتصاد، اخوانی.
1243. میر احمد ولد شهزاده، محصل اقتصاد، اخوانی.
1244. زین الحق ولد نور الحق، مسکونه لغمان، محصل وترنری، اخوانی.
1245. فاروق ولد عزیزالرحمن، مسکونه ننگرهار، محصل حقوق، اخوانی.
1246. محمد اکرم ولد قره جان، مسکونه مزارشریف، محصل حقوق، اخوانی.
1247. محمد قاسم ولد فضل محمد، محصل زراعت قندهار، اخوانی.
1248. عبدالعلی ولد گل زاد، ، مسکونه بغلان، محصل زراعت، اخوانی.
1249. عبدالوکیل ولد صاحب داد، مسکونه بغلان، محصل اقتصاد، اخوانی.
1250. محمد قاسم ولد محمد عمر، مسکونه چغچران، محصل اقتصاد، اخوانی.
1251. محمد هلال ولد اولیزی، مسکونه ننگرهار، محصل وترنری، اخوانی.
1252. عبدالستار ولد گل محمد، مسکونه لوگر، محصل وترنری، اخوانی.
1253. شرف الدین ولد سعدالدین، مسکونه بدخشان، محصل وترنری، اخوانی.
1254. عبدالغفور ولد محمد علم، مسکونه هرات، محصل وترنری، اخوانی.
1255. محمد حلیم ولد محمد شریف، مسکونه پروان، محصل وترنری، اخوانی.
1256. محمد آصف ولد محبوب شاه، مسکونه پروان، محصل وترنری، اخوانی.
1257. محمد هاشم ولد رحیم الدین، مسکونه لوگر، محصل وترنری، اخوانی.
1258. سید حسن ولد سید مصطفی، مسکونه ننگرهار، محصل وترنری، اخوانی.
1259. مرسلین ولد عبدالباقی، مسکونه کابل، محصل انجنیری، اخوانی.
1260. نیک محمد ولد عبدالصمد، مسکونه تخار، محصل انجنیری، اخوانی.
1261. محمد قاسم ولد محمد، محصل اقتصاد، مایوییست.
1262. عبدالوکیل، استاد پوهنزی اقتصاد، مایوییست.
1263. محمود ولد محمد صدیق، اشرافی.
1264. سید شمس الحق ولد سید باقی الحق، ضد انقلاب.
1265. عبدالغنی ولد محمد افضل، محصل صنف اول طب، مایوییست.
1266. حضرت گل ولد نیاز گل محصل صنف پنجم طب،مایوییست.
1267. عبدالطیف ولد نورمحمد، محصل صنف پنجم طب، مایوییست.
1268. میرحسین شاه ولد سید منورشاه، محصل صنف پنجم طب، مایوییست.
1269. عبدالهادی ولد محمدکریم، محصل صنف پنجم طب، اشرافی.
1270. محمدعلی ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، محصل پوهنزی طب، اشرافی.
1271. عبدالقیوم ولد عبدالرووف، مسکونه لغمان، محصل پوهنزی انجنیری، اشرافی.
1272. نقیبالله ولد محمدایوب، مسکونه وردک، محصل پوهنزی طب، اشرافی.
1273. محمداسماعیل ولد تاجمحمد، مسکونه تخار، محصل فارمسی، اشرافی.
1274. عبدالله ولد غلامسرور، مسکونه هرات، محصل انجنیری، اشرافی.
1275. حکیمشاه ولد نصرالدین، مسکونه لوگر، محصل انجنیری، اشرافی.
1276. غلامحضرت ولد غلامحیدر، مسکونه کابل، محصل انجنیری، اشرافی.
1277. دینمحمد ولد دورمحمد، مسکونه بغلان، محصل زراعت، اشرافی.
1278. محبالله ولد مجیبالله، مسکونه بغلان، محصل زراعت، اشرافی.
1279. غلامنبی ولد گلداد، مسکونه ننگرهار، محصل زراعت، اشرافی.
1280. عبدالغفار ولد محمدنبی، مسکونه بغلان، محصل ادبیات، اشرافی.
1281. حمران ولد خیرالله، مسکونه هلمند، محصل ادبیات، اشرافی.
1282. صاحبشاه ولد محمدشاه، مسکونه لغمان، محصل طب، اشرافی.
1283. غلام سخی ولد محمدنبی، مسکونه غزنی، محصل طب، اشرافی.
1284. شاهمحمود ولد پیوندشاه، مسکونه پروان، محصل طب، اشرافی.
1285. حیدرشاه ولد سیدنجفشاه، مسکونه بدخشان، محصل ادبیات، اشرافی.
1286. نجیبالله ولد حبیبالله، مسکونه بغلان، محصل زراعت، اشرافی.
1287. اسماعیل ولد عیدیمحمد، مسکونه بدخشان، محصل ادبیات، اشرافی.
1288. فضلالله ولد عبدالسلام، مسکونه زابل، محصل ادبیات، اشرافی.
1289. مصلحالدین؟ ولد فضلالدین، مسکونه هرات، محصل زراعت، اشرافی.
1290. محمد عارف ولد قربانعلی، مسکونه ننگرهار، محصل فارمسی، اشرافی.
1291. عبدالقدیر ولد سید فقیر، مسکونه لغمان، محصل وترنری، اشرافی.
1292. رحمالدین ولد محمداسلم، مسکونه فراه، محصل زراعت، اشرافی.
1293. محمد کریم ولد محمدعارف، مسکونه بغلان، محصل وترنری، اشرافی.
1294. کرامالدین ولد حبیبالرحمن، مسکونه قندهار، محصل وترنری، اشرافی.
1295. محمدشیر ولد لالاجان، مسکونه پروان، محصل وترنری، اشرافی.
1296. عاشورمحمد ولد عبدالخیر، مسکونه جوزجان، محصل وترنری، اشرافی.
1297. محمد داوود ولد میراحمد، مسکونه جوزجان، محصل زراعت، اشرافی.
1298. عبدالحمید ولد صالحمحمد، مسکونه فاریاب، محصل ادبیات، اشرافی.
1299. فضلاحمد ولد علیمحمد، مسکونه لوگر، محصل وترنری، اشرافی.
1300. احمدضیا ولد عبدالقدیر، مسکونه لوگر، محصل ادبیات، اشرافی.
1301. عبدالقادر ولد شیخبرات، مسکونه هرات، محصل ادبیات، اشرافی.
1302. اسلامالدین ولد میرفضلالدین، مسکونه کندز، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1303. دوستمحمد ولد مرزاگل، مسکونه پکتیا، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1304. محمدنعیم ولد نیازمحمد، مسکونه بغلان، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1305. عبدالهادی ولد محمدحسین، مسکونه هرات، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1306. عبدالرووف ولد عبدالحمید، مسکونه هرات، محصل صنف سوم طب، اشرافی.
1307. حسینعلی ولد غلامعلی، مسکونه غزنی، محصل فارمسی، اشرافی.
1308. عزیزاحمد ولد فقیرمحمد، مسکونه هرات، محصل طب، اشرافی.
1309. مسافر ولد عبدالقدوس، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی.
1310. فریدالدین ولد جلالالدین، مسکونه کابل، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1311. محمدقسیم ولد محمدشعیب، مسکونه لغمان، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1312. محمد احسان ولد محمدحسین، مسکونه کابل، محصل فارمسی، اشرافی.
1313. تیمورشاه ولد عبدالغفار، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی.
1314. بریالی ولد نیکمحمد، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی.
1315. حشمتالله ولد عبدالغفار، مسکونه کابل، محصل فارمسی، اشرافی.
1316. محمداسماعیل ولد پایندهمحمد، مسکونه بلخ، محصل ادبیات، اشرافی.
1317. عبدالجلیل ولد خیرمحمد، مسکونه ارزگان، محصل ادبیات، اشرافی.
1318. سردار محمد ولد نیکمحمد، مسکونه زابل، محصل ادبیات، اشرافی.
1319. سید سرور ولد سید یوسف، مسکونه بغلان، محصل ادبیات، اشرافی.
1320. عبیدالله ولد میرغلامحیدر، مسکونه کابل، محصل فارمسی، اشرافی.
1321. معراجالدین ولد گلبدین، مسکونه جوزجان، محصل ادبیات، اشرافی.
1322. عبدالقدیر ولد سربلند، مسکونه هرات، محصل وترنری، اشرافی.
1323. محمدانور ولد بخیارخان، مسکونه غزنی، محصل ادبیات، اشرافی.
1324. فریدالدین ولد امامالدین، مسکونه لوگر، محصل زراعت، اشرافی.
1325. عزیزالدین ولد محیالدین، مسکونه ننگرهار، استاد پوهنزی اقتصاد، اشرافی.
1326. بازمحمد ولد محمدموسی، مسکونه لغمان، محصل اقتصاد، اشرافی.
1327. غیاثالدین ولد عبدالغفار، مسکونه بدخشان، محصل طب، اشرافی.

کابل افغانستان – مورخ 3/3/1358
1328. عبدالصمد ولد عبدالرزاق، مسکونه میدان، محصل تربیه معلم روشان، اخوانی.
1329. وزیرمحمد ولد محرابالدین، مسکونه میدان، صنف دوازدهم تربیه معلم، اخوانی.
1330. رازمحمد ولد یارمحمد، مسکونه قریه خوشعبدل، اشرار.
1331. جانمحمد ولد ظریف، مسکونه غزنی، اشرار.
1332. معصوم ولد محمود، محصل پوهنتون، اشرار.
1333. عبدالفرید ولد عبدالحمید، اشرار.
1334. سخیحمید ولد خوشمحمد، اشرار.
1335. عبدالواسع ولد عبدالخالق، مسکونه کابل، استاد ادبیات، اخوانی.
1336. اکبر ولد پایندهمحمد، مسکونه ترهخیل، زمیندار، اخوانی.
1337. غلامرسول ولد پاینده محمد، مسکونه ترهخیل، زمیندار، اخوانی.
1338. خانزاده ولد عبدالله، مسکونه کوهدامن، زمیندار، اخوانی.
1339. حسنگل ولد گلمحمد، مسکونه کوهدامن، زمیندار، اخوانی.
1340. محمدعالم ولد زرعلم، مسکونه کوهدامن، دریور، اخوانی.
1341. عبدالغیاث ولد محمدزمان، مسکونه کوهدامن، دکاندار، اخوانی.
1342. فدامحمد ولد محمدکبل، مسکونه کوهدامن، دکاندار، اخوانی.
1343. علیاحمد ولد فضلاحمد، مسکونه چرمگیری، داکتر، مایوییست.
1344. محمدنعیم ولد محمدسرور، سابق قوماندان فعلا متقاعد، مایوییست.
1345. محمدملا ولد عبدالخالق، مسکونه چیگل، معلم، مایوییست.
1346. سلطانمحمد ولد نظرمحمد، مسکونه چیگل، مامور، مایوییست.
1347. قاری بسمالله ولد عبدالقدیر، مسکونه چیگل، زمیندار، اخوانی.
1348. عبدالله ولد محمدنادر، مسکونه نجراب، زمیندار، اخوانی.
1349. عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه چاریکار، معلم، مایوییست.
1350. بقیتالله، مسکونه قلعه بلند، معلم، مایوییست.
1351. نورمحمد ولد امیرمحمد، مسکونه سپاهگرد غوربند، معلم، مایوییست.
1352. جمشید ولد سیدان؟، مسکونه سپاهگرد، معلم، مایوییست.
1353. محمدجان ولد عمراخان، مسکونه غوربند، زمیندار، اخوانی.
1354. عبدالرحیم ولد اخترمحمد، مسکونه دولتشاهی، زمیندار، مایوییست.
1355. حسین ولد اخترمحمد، مسکونه دولتشاهی، زمیندار، مایوییست.
1356. حاجی صالح ولد غلاممحمد، مسکونه لغمان، زمیندار، مایوییست.
1357. سید داوود ولد حاجی صالح، مسکونه لغمان، زمیندار، مایوییست.
1358. عبدالجمیل ولد محمدرفیق، مسکونه چیگل، معلم، مایوییست.
1359. غلامیحیی ولد غلامبهاالدین، مسکونه پشییان، متعلم، مایوییست ضد انقلاب.
1360. آقاگل ولد غلامحضرت، مسکونه پشییان، معلم، مایوییست ضد انقلاب.
1361. دلآقا ولد ملاغلامعلی، مسکونه چیگل، متعلم، مایوییست ضد انقلاب.
1362. عبدالرشید ولد محمدنور، مسکونه نجراب، محصل زراعت، مایوییست ضد انقلاب.
1363. محمداصغر ولد احمدجان، مسکونه پنجشیر، دریور، مایوییست ضد انقلاب.
1364. شیراحمد ولد سلطانمحمد، مسکونه سیدخیل، معلم، مایوییست.
1365. یوسف ولد خیرالله، مسکونه گلبهار، معلم، مایوییست.
1366. محمدعلم ولد محمدکبیر، مسکونه گلبهار، متعلم، مایوییست.
1367. علیمجان ولد عبدالاحمد، مسکونه سیدخیل، متعلم، مایوییست.
1368. غلامصفدر ولد غلاممحمد، مسکونه گلبهار، معلم، مایوییست.
1369. غلامایشان ولد افغان، مسکونه کوهدامن، دکاندار، مایوییست.
1370. انارگل ولد سیدامیر، مسکونه غوربند، طالب، مایوییست.
1371. محمود ولد محمدبرات، مسکونه بدخشان، مایوییست.
1372. طلاگل ولد عبدالحسن، مسکونه سروبی، مایوییست.
1373. حاجی جانباز ولد جانداد، مسکونه لوگر، اخوانی.
1374. محمدعمر ولد حاجی محمدسعید، مسکونه لوگر، اخوانی.
1375. گلرحمن ولد محمدجان، مسکونه لوگر، اخوانی.
1376. عبدالحسین، مسکونه لوگر، اشرار.
1377. عبدالغیاث ولد محمد زمان، مسکونه میربچه کوت، دکاندار، اخوانی.
1378. محمدعلم ولد زرعلم، مسکونه قرهباغ شمالی، زمیندار، اخوانی.
1379. فدامحمد ولد محمدکبل، مسکونه سرای خواجه، بایسکلساز، اخوانی.
1380. غلامایشان ولد رمضان، مسکونه سرای خواجه، دکاندار، اخوانی.
1381. امامنظر ولد دولتنظر، اخوانی.
1382. میرقادر شاه ولد سیدحضرت شاه، اخوانی.
1383. خیرمحمد ولد شیرمحمد، مسکونه رحمانمینه، اخوانی.
1384. اکرام ولد محمد اشرف، مسکونه خانآباد، متعلم ابنسینا، اخوانی.
1385. سید موسی ولد سید ظهورالدین، مسکونه خیرخانه، افراد قطعه کوماندو، اخوانی.
1386. عبدالحلیم ولد گل اصغر، مسکونه قرهباغ غزنی، زمیندار، اخوانی.
1387. عبدالقیوم ولد میرگل، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی.
1388. غلام رسول ولد سمندر، مسکونه جمالمینه، بیکار، خمینی.
1389. محمدمحسن ولد محمدعلی، مسکونه جمالمینه، محصل تعلیم و تربیه، خمینی.
1390. علیمحمد ولد نوروز، مسکونه پلسوخته، شریک اللهیار ترانسپورت، خمینی.
1391. عبدالقادر ولد غلاممحی الدین، مسکونه پلسوخته، سروال ترانسپورت، خمینی.
1392. عبدالمنان ولد قربان، مسکونه جمالمینه، دریور، خمینی.
1393. میراجان ولد میرافغان، مسکونه کارته پروان، آمر خیبر رستورانت، خمینی.
1394. شاه علیرضا ولد میرعلیاحمد، مسکونه کارته سخی، مالک دواخانه تیموری، خمینی.
1395. سید احمد ولد حاجی غلاممحیالدین، مسکونه پلسوخته، دریور، خمینی.
1396. عبدالعلی ولد غلامعلی، مسکونه قلعه فتح الله، رییس فابریکه ضرابی پلاستیک، خمینی.
1397. محمدعزیز ولد سعادت، مسکونه تایمنی، دکاندار پروزهفروشی کوتهسنگی، خمینی.
1398. غلامعباس ولد قربان، مسکونه جمالمینه، دریور، خمینی.
1399. حاجی عبدالرشید ولد عبدالعزیز، مسکونه وزیراکبرخان، مالک کابل پلاستیک، خمینی.
1400. دوست ولد نوروز، مسکونه پلسوخته، خمینی.
1401. عبدالحسین ولد میرزاحسین، مسکونه جمالمینه، تجار، خمینی.
1402. خادمعلی ولد میرزاحسین، مسکونه جمالمینه، خمینی.
1403. محمداسلم ولد محمدشریف، مسکونه کارته سخی، بیکار، خمینی.
1404. خلیلالله ولد محمداسلم، مسکونه کارته سخی، مامور وزارت زراعت، خمینی.
1405. غلامحسین ولد قربان، مسکونه کارته سخی، خمینی.
1406. کاظمعلی ولد غلامحسین، مسکونه جمالمینه، خمینی.
1407. حسینعلی ولد عبدالعزیز، خمینی.
1408. غلامعلی ولد میرزاحسین، مسکونه دهبوری، دوکاندار پروزه فروشی، خمینی.
1409. غلامرسول ولد حاجی غلامسخی، مسکونه افشار، رییس فابریکه بوت آهو، خمینی.
1410. محمدحسین ولد محمدعلی، مسکونه جمالمینه، مامور وزارت پلان، خمینی.
1411. محمدجمعه ولد حاجی رضا، مسکونه تپه سلام، مالک فابریکه بهسود، خمینی.
1412. عظیمگل ولد عبدالسلام، مسکونه ترکمن، کهنهفروش، خمینی.
1413. محبالحسین ولد خانآقا، مسکونه برکی شهرآرا، دکاندار کهنهفروش، خمینی.
1414. خداداد ولد باقیداد، مسکونه سرخپارسا، چوبفروش، خمینی.
1415. میرفاضل ولد حاجی سیدحسین، مسکونه شهرنو، مالک حسینی درملتون، خمینی.
1416. محمدباقر ولد عطاالله، مسکونه وزیراکبرخان، امر شرکت بارچلانی هرات، خمینی.
1417. محمدحضرت ولد غلامحضرت، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1418. محمدحسن ولد حبیبالله، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم حربی شونزی، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ 2/3/1358
1419. آدمخان ولد پاچا خان، مسکونه سالنگ ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1420. بادی؟ ولد ملاملایم، مسکونه بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1421. جلندر ولد عتیقالله، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1422. حاجی صدیق ولد خانجان، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1423. عبدالخالق ولد شاهگل، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1424. حمیدالله ولد ملاملایم، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1425. گلاحمد ولد خیرمحمد، مسکونه زرغونشهر لوگر، آهنگر، اشرار.
1426. شیراحمد ولد عبدالرسول، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
1427. محمدجان ولد اخترمحمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
1428. عبدالعزیز ولد حاجی مهربان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
1429. امینالله ولد نصرالله، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
1430. اسدالله ولد محبوب، مسکونه لوگر، استاد، اشرار.
1431. محمدهاشم ولد محمداسلم، مسکونه لوگر، سرمعلم، اشرار.
1432. غلاممصطفی ولد غلامسرور، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی ـ اشرار.
1433. علمگل ولد سیدگل، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی – اشرار.
1434. عزیزخان ولد آدم خان، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1435. عبدالقهار ولد عبدالقدوس، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1436. حاجی یعقوب ولد نجم الدین، مسکونه خورد کابل بگرامی، مالک حاجی یعقوب ترانسپورت، اخوانی.
1437. میرآغا ولد حاجی صدیق، مسکونه ولسوالی بگرامی، تجار، اخوانی.
1438. شیرآغا ولد حاجی یعقوب، مسکونه خوردکابل، مالک حاجی یعقوب ترانسپورت، اخوانی.
1439. شینواری ولد حاجی یعقوب، مسکونه خوردکابل بگرامی، معاون حاجی یعقوب ترانسپورت، اخوانی.
1440. جرنیل ولد نجمالدین، مسکونه خوردکابل، تجار، اخوانی.
1441. محمدعارف ولد حاجی یعقوب، مسکونه خوردکابل، نماینده ترانسپورت، اخوانی.
1442. شیرپادشاه ولد حاجی عبدالودود، مسکونه کمالخیل لوگر، زمیندار، اخوانی.
1443. بسمالله ولد فیروز، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1444. دادمحمد ولد نورمحمد، مسکونه لوگر، اخوانی.
1445. طلامحمد ولد خانجان، مسکونه لوگر، اخوانی.
1446. محمدیاسین ولد احمدی، مسکونه لوگر، اشرار.
1447. پیرمحمد ولد دوست محمد، مسکونه لوگر، اشرار.
1448. میرزا محمد ولد دوست محمد، مسکونه لوگر، اشرار.
1449. غلامحیدر ولد خواجه گلاحمد، مسکونه لوگر، اشرار.
1450. محمداکبر ولد خدایداد، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1451. علی خان ولد شاه دولت، مسکونه کلنگار لوگر، اشرار.
1452. محمدنبی ولد عبدالکریم، مسکونه کلنگار لوگر، زمیندار، اشرار.
1453. حبیبالله ولد علیخان، مسکونه کلنگار لوگر، زمیندار، اشرار.
1454. خانعلم ولد سید محمدخان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.

کابل افغانستان – مورخ 5/3/1358
1455. احمدمیر ولد محمدشاه، مسکونه بگرام، عسکر وزارت دفاع، اخوانی.
1456. احمدشاه ولد محمدشاه ارشاد، مسکونه بگرام، مدیر وزارت اطلاعات و فرهنگ، اخوانی.
1457. عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، زمیندار، اخوانی.
1458. محمداعظم ولد محمدافضل، مسکونه بگرام، زمیندار، اخوانی.
1459. شمسالحق ولد رشید، مسکونه بگرام، زمیندار، اخوانی.
1460. محمدشاه ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، سابق مشاور وزارت سرحدات، اخوانی.
1461. آغادل ولد عبدالعلی، مسکونه سروبی کابل، دکاندار، اخوانی.
1462. عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه بتخاک، مامور در مکتب، اخوانی.
1463. جو محمد ولد مومن خان، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی.
1464. فضلمحمد ولد خیالمحمد، مسکونه اندر غزنی، معلم، اخوانی.
1465. سراجاحمد ولد پیرمحمد، مسکونه قرهباغ غزنی، زمیندار، اخوانی.
1466. ملا سید علم ولد ملا منصور، مسکونه قرهباغ، ملا، اخوانی.
1467. دوست محمد ولد کریم خان، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی.
1468. محمداصف ولد عبدالله، مسکونه دهجک، متعلم ابنسینا، اخوانی.
1469. قیامالدین ولد سیدحکیم، مسکونه مرکز غزنی، معلم لیسه خیال محمد، اخوانی.
1470. سراجالدین ولد عبدالستار، مسکونه قرهباغ، زمیندار، اشرار.
1471. محمدنبی ولد عبدالرحیم، مسکونه قرهباغ، زمیندار، اشرار.
1472. سیداکبر ولد انورشاه، مسکونه قرهباغ، متعلم صنف دوازدهم، اشرار.
1473. خواجه اکرم ولد خواجه عبدالقدوس، مسکونه غوربند ولایت پروان، محصل، اشرار.
1474. شیراحمد ولد محمدسرور، مسکونه مرکز غزنی، محصل دوم طب، مایوییست.
1475. شیر محمد ولد پیرمحمد، مسکونه قرهباغ، محصل، اخوانی.
1476. عبدالله ولد عبدالرشید، مسکونه وزیراکبر خان، مالک کابل پلاستیک، خمینی.
1477. فتیح علی ولد غلام علی، مسکونه قلعه شاده، دریور الله یار ترانسپورت، خمینی.
1478. نورعلی ولد غلام علی، مسکونه تایمنی، دریور، خمینی.
1479. محرمعلی ولد میرزاحسین، مسکونه سرچشمه میدان، سماواتچی، خمینی.
1480. شیریندل ولد مهرعلی، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، خمینی.
1481. خانآقا ولد مهرعلی، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
1482. اسدالله ولد میرافغان، مسکونه چنداول، مالک افغانزاده شاپ، خمینی.
1483. نیکمحمد ولد علیمدد، مسکونه پاسا، زمیندار، خمینی.
1484. محمداصف ولد افریدی، مسکونه ولسوالی تگاب، معلم، اخوانی.
1485. محمدحفیظ ولد سردارمحمد، مسکونه غوربند، مامور خانهسازی، اخوانی.
1486. عبدالهادی ولد محمدطاهر، مسکونه غوربند، متعلم، اخوانی.
1487. نجیبالله ولد امانالله، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم انصاری، اخوانی.
1488. محمدحفیظ ولد امینالله، مسکونه چکوردک، متعلم صنف دهم ابنسینا، اخوانی.
1489. ناظر ولد محمد پناه، مسکونه ولسوالی بهسود وردک، دکاندار، اخوانی.
1490. محمدهارون ولد محمدرسول، مسکونه شاهشهید، متعلم صنف یازدهم، اخوانی.
1491. طالبالدین ولد گلبدین، مسکونه پکتیا، مامور پروژه پکتیا، اشرار.
1492. قیوم ولد صفتالله، مسکونه جاجی پکتیا، مامور وزارت آب و برق، اشرار.
1493. ظاهرگل ولد حضرتگل، مسکونه جاجی پکتیا، اشرار.
1494. رحمتالله ولد پایندهمحمد، مسکونه جاجی پکتیا، اشرار.

کابل افغانستان- 6/3/1358
1495. گلاخان ولد حاجی محمدیعقوب، مسکونه خوردکابل، دریور، اخوانی.
1496. محمدالله ولد محمدابراهیم، مسکونه بدخشان، ملاامام توطیه دوم، اخوانی.
1497. ذبیحالله ولد عبدالحکیم، مسکونه مرکز غزنی، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1498. فضلعمر ولد فضلالحق، مسکونه قرهباغ غزنی، معلم مکتب ملوک، اخوانی.
1499. علمگل ولد گلمحمد، مسکونه کوهدامن، زمیندار، اخوانی.
1500. حاجی عبدالقیوم ولد حاجی محمد، مسکونه باغ رییس چهلستون، اخوانی.
1501. عبدالرحیم ولد عبدالقیوم، مسکونه باغ رییس چهلستون، متعلم، اخوانی.
1502. مرادعلی ولد نورعلی، مسکونه تایمنی، خمینی.
1503. محمد نوروز ولد محمدجان، مسکونه قرهباغ غزنی، خمینی.
1504. رمضان ولد امام نظر، مسکونه تایمنی، پروزه فروشی، خمینی.
1505. موسی ولد نادر، مسکونه جمالمینه، مستری میرویس میدان، خمینی.
1506. جان محمد ولد امام نظر، مسکونه تایمنی، تاجر پروزه فروش، خمینی.
1507. حاجی اکبر ولد سلطانبخش، مسکونه حصه اول بهسود، لباس فروش، خمینی.
1508. حسینداد ولد شاهمحمد، مسکونه چنداول، خباز، خمینی.
1509. حسینعلی ولد صفرمحمد، مسکونه قعله شاده، کوپی کشی، خمینی.
1510. محمداسماعیل ولد محمدابراهیم، مسکونه سرخ پارسا تایمنیوات، خمینی.
1511. سلطان علی ولد خانبابا، مسکونه بهسود، گلیم فروش، خمینی.
1512. حسنعلی ولد مهرعلی، مسکونه بهسود، دکاندار جاده میوند، خمینی.
1513. محمداکبر ولد پیوند علی، مسکونه جمالمینه، خمینی.
1514. حبیبالله ولد فضلالدین، مسکونه عاشقان و عارفان، خباز، خمینی.
1515. محمد علی ولد رمضان، ، مسکونه بهسود، خباز، خمینی.
1516. غلامسخی ولد مرزاعلی، مسکونه پل سوخته، پرزه فروشی، خمینی.
1517. غلام نبی ولد خان بخش، مسکونه بهسود، دکاندار مندوی، خمینی.
1518. محراب ولد دیدار، مسکونه بهسود، دکاندار، خمینی.
1519. براتعلی ولد علی… ، مسکونه بهسود، روغن فروش، خمینی.
1520. بازمیر ولد محمدرضا، مسکونه چنداول، کلچه فروش، خمینی.
1521. سید غلامسخی ولد سید فقیرشاه، مسکونه کارته مامورین، دکاندار، خمینی.
1522. حاجی شیراحمد ولد حاجی خداداد، مسکونه سرخپارسا، دکاندار، خمینی.
1523. ولی محمد ولد حاجی گلاب شاه، مسکونه وزیر آباد، دواساز، خمینی.
1524. محمدعلی ولد خانعلی، مسکونه جمالمینه، لباسفروشی، خمینی.
1525. عوضعلی ولد خانعلی، مسکونه بهسود فعلا تایمنیوات، خمینی.
1526. سخیداد ولد غلامحیدر، مسکونه بهسود فعلا تپه سلام، خمینی.
1527. غلامحبیب ولد صدرعلی، مسکونه چنداول، دکاندار، خمینی.
1528. حاجی محمدحسین ولد یحییخان، مسکونه چنداول، دریور، خمینی.
1529. رحمتالله ولد حبیبالله، مسکونه بلخ، مامور زراعت سمنگان، اخوانی.
1530. محمدنعیم ولد محمدسرور، مسکونه زرغونوات کابل، بیکار، اخوانی.
1531. عبدالصمد ولد محمدصدیق، مسکونه دهسبز، محصل صنف سیزدهم انجنیری، اخوانی.
1532. عبدالمختار ولد مومن، مسکونه بگرام ولایت پروان، مامور رادیو، اخوانی.
1533. محمدنور ولد امانالله، مسکونه کندز، محصل دوازدهم انجنیری، اخوانی.
1534. سید حبیب ولد سید احمد، مسکونه کارته سه، رییس حبیب لمیتد، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ 7/3/1358
1535. عبدالغفار ولد گلزار، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1536. خانمحمد ولد پیرمحمد، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1537. عبدالمناف ولد محمدخان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1538. جمعهگل ولد منو؟، مسکونه خیرکوت پکتیا، کاتب آرشیو، اشرار.
1539. غلامدستگیر ولد حاجی میرباز، مسکونه شاران پکتیا، زارع، اشرار.
1540. داد محمد ولد سلطان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1541. جمعهگل ولد دولتخان، مسکونه خانخیل پکتیا، زارع، اشرار.
1542. رمضان ولد جمعهگل، مسکونه زرغون شهر پکتیا، استاد، اشرار.
1543. محمدخیر ولد محمد، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1544. غلامحیدر ولد خطاک، مسکونه پکتیا، زارع، اشرار.
1545. قادر ولد خطاک، مسکونه پکتیا، زارع، اشرار.
1546. بادرخان ولد جنگیخان، مسکونه سرکانی زرغونشهر، زارع، اشرار.
1547. بشیر ولد خانجان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1548. ظریف ولد یعقوب، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1549. عبدالسلام ولد محمدرسول، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1550. صحبت خان ولد عبدالغفار، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1551. احمدجان ولد غلامجان، مسکونه برکی راجان، دریور، اشرار.
1552. سید مجتبی ولد سید مرتضی، مسکونه شکردره، مدیر محاسبه ریاست تفریج، اخوانی.
1553. عبدالرزاق ولد شاهزاده، مسکونه اندر غزنی، اخوانی.
1554. محمد سرور ولد محمدعمر، مسکونه پلخمری، محصل حقوق، خمینی.
1555. نوروز ولد رجب، مسکونه یکولنگ بامیان، ضد انقلاب.
1556. محمدعلی ولد محمدالله، مسکونه کامرد بامیان، ضد انقلاب.

کابل افغانستان – مورخ8/3/1358
1557. غلاممحمدنیازی ولد عبدالنبی، مسکونه اندر غزنی، سابق رییس پوهنزی شرعیات، اخوانی.
1558. سیفالدین ولد نصرالدین، مسکونه پلخمری، محصل، اخوانی.
1559. شیرعلی ولد ..؟ ، مسکونه ارگون، سابق جگتورن، اخوانی.
1560. محمدصادق ولد کریمالله، مسکونه بگرام، دریم بریدمن، اخوانی.
1561. محمدعمر ولد محناجالدین، مسکونه قرهباغ، سابق قاضی دهنو، اخوانی.
1562. عبدالشکور ولد محمدیوسف، مسکونه ننگرهار، محصل طب، اخوانی.
1563. محمدنسیم ولد محمدشریف، مسکونه خانآباد، محصل حقوق، اخوانی.
1564. سید عمر ولد شیرافغان، مسکونه کندز، متعلم صنف دوازدهم شیرخان، اخوانی.
1565. عبدالصبور ولد عبدالصمد، مسکونه کارته پروان، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1566. غلامحضرت ولد غلامصدیق، مسکونه وردک، محصل زراعت، اخوانی.
1567. احمدشاه ولد مولاداد، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف یازدهم تخنیک ثانوی، اخوانی.
1568. محمدسلیم ولد علیخان، مسکونه اودخیل، اخوانی.
1569. سیدعبدالرحمن ولد سید بهاالدین، مسکونه یونگیکله، معلم، اخوانی.
1570. عبدالوهاب ولد عبدالجلیل، مسکونه بغلان، لمری بریدمن، اخوانی.
1571. ضیاالدین ولد میررجب، مسکونه غزنی، جگرن، اخوانی.
1572. عبدالوهاب ولد محمدامیر، مسکونه بارانی کابل، جگرن، اخوانی.
1573. غلامربانی ولد خرمدل، مسکونه جبلسراج، معلم، اخوانی.
1574. عبدالهادی ولد عبدالغنی، مسکونه کندز، معلم، اخوانی.
1575. محمدنجیم ولد گلمحمد، مسکونه کندز، متعلم، اخوانی.
1576. ملافضلربی ولد محمدافضل، مسکونه لغمان، ملا، اخوانی.
1577. عبدالقادر ولد ملابابه، مسکونه نهرشاهی بلخ، معلم، اخوانی.
1578. عبدالستار ولد شیرمحمد، مسکونه زابل، معلم، اخوانی.
1579. محمدسفر ولد محمدسرور، مسکونه پلخمری، معلم، اخوانی.
1580. سیدخلیل ولد سیداکبر، مسکونه ده نهسنگ، محصل حقوق، اخوانی.
1581. میرانگل ولد بازگل، مسکونه کنرها، معلم، اخوانی.
1582. محمدامین ولد محمد اسماعیل، مسکونه پلخمری، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1583. محمدهاشم ولد اشقو، مسکونه کندز، متعلم، اخوانی.
1584. سید احمد ولد عبدالقدوس، مسکونه هرات، محصل حقوق، اخوانی.
1585. زلمی ولد محمدشفیع، مسکونه ولایت کابل، لمری بریدمن، اخوانی.
1586. پردل ولد غلامنبی، مسکونه لغمان، لمری بریدمن، اخوانی.
1587. محمدشاه ولد سلیمانشاه، مسکونه پلخمری، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1588. ذولفقار ولد عبدالستار، مسکونه هرات، تجار، اخوانی.
1589. عبدالهادی ولد عبدالطیف، مسکونه نجراب، لمری بریدمن، اخوانی.
1590. میرعبدالقادر ولد میرعبدالرووف، مسکونه تالقان، لمری بریدمن، اخوانی.
1591. عبدالرسول ولد فقیرمحمد، مسکونه پغمان، استاد، اخوانی.
1592. محمدشاه ولد ملاداد، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف یازدهم، اخوانی.
1593. محمداصف ولد منهاجالدین، مسکونه قرهباغ، معلم، اخوانی.
1594. عبدالحکیم ولد حشمتالله، مسکونه قرهباغ، لمری بریدمن، اخوانی.
1595. غلامنبی ولد غلامرسول، مسکونه لوگر، محصل، اخوانی.
1596. غلاممحمد ولد محمدخان، مسکونه دهسبز، مامور هوایی ملکی، اخوانی.
1597. محمدحسن ولد امیرگل، مسکونه کندز، متعلم صنف دهم، اخوانی.
1598. محمدنسیم ولد عابدیونس، مسکونه مزارشریف، معلم لیسه اسدیه، اخوانی.
1599. عبدالمجید ولد باباخان، مسکونه چهاردره کندز، معلم، اخوانی.
1600. میرانجامالدین ولد ذولفقار، مسکونه کابل، لمری بریدمن، اخوانی.
1601. عبدالمقیم ولد جانمحمد، مسکونه چهارآسیاب، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1602. عبدالستار ولد عبدالغنی، مسکونه چهارآسیاب، مامور ریاست خزاین، اخوانی.
1603. محمدنادر ولد محمدصادق، مسکونه جرم بدخشان، محصل حقوق، اخوانی.
1604. شاهعبدل ولد نصرالله، مسکونه پنجشیر، فارغ لیسه انصاری.
1605. محمدولی ولد عبدالغنی.
1606. محمدشفیق ولد سید جلال، مسکونه پنجشیر، محصل انجنیری، اخوانی.
1607. احمدجان ولد عبدالقیوم، بیکار، اخوانی.
1608. محمدنسیم ولد محمدیونس، مسکونه کابل، محصل ادبیات، اخوانی.
1609. محمد عظیم ولد محمداکبر، مسکونه ولایت پنجشیر، زارع، اخوانی.
1610. محمدعالم ولد محمداکرم، مسکونه چهارآسیاب، مدیر فواید عامه، اخوانی.
1611. عبدالحمید ولد محمدعظیم، مسکونه بازارک پنجشیر، مامور انجنیری، اخوانی.
1612. شاهولی ولد سید احمد، مسکونه کاپیسا، محصل فارمسی، اخوانی.
1613. فقیرمحمد ولد محمداکبر، مسکونه پنجشیر، زارع، اخوانی.
1614. ملکخان ولد امیرخان، مسکونه پنجشیر، پیشخدمت المان، اخوانی.
1615. محمدالدین ولد عبدالنبی، مسکونه پنجشیر، دریور، اخوانی.
1616. محمداصغر ولد ملا رمضان، مسکونه بازارک پنجشیر، بیکار، اخوانی.
1617. محمدعلی ولد فولاد، مسکونه گردیز، محصل ساینس، اخوانی.
1618. محمدنعیم ولد عبدالقیوم، مسکونه پنجشیر، افراد امنیه تخار، اخوانی.
1619. محمدظاهر ولد محمدسلیمان، مسکونه سرخاب لوگر، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1620. قاری محمدعظیم ولد علی اصغر، مسکونه عمرزایی پغمان، متعلم دارالعلوم، اخوانی.
1621. آقا محمد ولد دوست، مسکونه پنجشیر، محصل پوهنزی وترنری، اخوانی.
1622. محمدنسیم ولد محمدشریف، مسکونه پنجشیر، کلینر، اخوانی.
1623. سحرگل ولد حاجی ملنگ، مسکونه بدیح آباد، طالبالعلم، اخوانی.
1624. سمیعالله ولد رحیمالله، مسکونه پغمان، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1625. عبدالغفور ولد عبدالیوسف، مسکونه پاشاهی لغمان، معلم، اخوانی.
1626. عبدالعظیم ولد تورگل، مسکونه باغ زرا، صنف دوازدهم، اخوانی.
1627. عبدالاحمد ولد عبدالکریم، مسکونه دره مینه صاحب، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1628. عبدالقیوم ولد سلطان محمد، مسکونه دره مینه صاحب، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1629. عبدالستار ولد محبوب، مسکونه میترلام لغمان، معلم، اخوانی.
1630. عبدالعالم ولد سید عالم، مسکونه چکردهی لغمان، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1631. عبدالرشید ولد ملاقرم الدین، مسکونه علیشینگ، ملا، اخوانی.
1632. محمدناظر ولد شایسته، مسکونه علیشینگ، معلم، اخوانی.
1633. محمدالله ولد عبدالرزاق ، مسکونه علیشینگ، اخوانی.
1634. محمدمعصوم ولد مولوی محمدعلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
1635. جنگل ولد محمداشرف، مسکونه لغمان، اخوانی.
1636. سیداحمد ولد غلامجان، مسکونه لغمان، معلم، اخوانی.
1637. عبدالخلیل ولد خدای نور، مسکونه لغمان، ملا، اخوانی.
1638. غلام سخی ولد محمد هاشم، مسکونه بدیع آباد، محصل ادبیات، اخوانی.
1639. محمدظاهر ولد عبدالقادر، مسکونه میدان لغمان، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1640. نورالحق ولد عبدالحق، مسکونه علی نگار، اخوانی.
1641. فضل الرحمن ولد عبدالحق، مسکونه بسرام لغمان، محصل شرعیات، اخوانی.
1642. گل رحمن ولد عبدالحنان، مسکونه لغمان، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1643. ملا محمد امیر ولد عبدالرضا، مسکونه لغمان، محصل شرعیات، اخوانی.
1644. محمدقایم ولد پاینده محمد، مسکونه علیشینگ، متعلم، اخوانی.
1645. فضل الرحیم ولد تراب شاه، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
1646. عتیق الله ولد غلام نبی، مسکونه سرخ رود لغمان، محصل ساینس، اخوانی.
1647. عبدالرحیم
ولد محی الدین، مسکونه کامه، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1648. غلام محی الدین ولد عبدالسلام، مسکونه پر؟، فارغ دوازدهم، اخوانی.
1649. حبیب الرحمن ولد غلام رحمن، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی.
1650. عبدالصمد ولد محمدایوب، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1651. محمدظاهر ولد علی خان، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1652. محمدامین ولد محمدعلم، مسکونه سرخرود، معلم، اخوانی.
1653. صالح محمد ولد نیک محمد، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1654. لعل آقا ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
1655. نواب ولد خواص؟، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
1656. ملنگ ولد گلجان، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی.
1657. محمدهاشم ولد احمدجان، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
1658. سیدباز ولد مسافر، مسکونه سرخرود، متعلم صنف یازدهم، اخوانی.
1659. پاینده گل ولد حاجی خواص، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی.
1660. مولوی غلام حضرت ولد ملاپیانور، مسکونه سرخرود، خطیب، اخوانی.
1661. عبدالله ولد فقیرمحمد، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1662. شکرالله ولد عبدالرشید، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1663. خان آقا ولد پاینده گل، متعلم صنف یازدهم؟، اخوانی.
1664. محمد حسن ولد امیرمحمد ، مسکونه لوگر، اخوانی.
1665. نادر ولد میراجان، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1666. سیدداوود ولد خوشحال، مسکونه رودات، محصل طب، اخوانی.
1667. محمد خطاب ولد فضل الربی، مسکونه رودات، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1668. عبدالودود ولد جواز خان، مسکونه رودات، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1669. شاه جهان ولد محمود، مسکونه ننگرهار، متعلم صنف هشتم، اخوانی.
1670. عبدالحبیب ولد شاه زاده، مسکونه پتی کوت، معلم، اخوانی.
1671. حاجت محمد ولد خان صاحب، مسکونه پتی کوت، معلم، اخوانی.
1672. عبدالصمد ولد عبدالله، مسکونه پتی کوت، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1673. پادشاه میر ولد خان ولی، مسکونه پتی کوت، زارع، اخوانی.
1674. قلندر ولد جلندر، مسکونه پتی کوت، زارع، اخوانی.
1675. رسول جان ولد سید احمد، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
1676. فضل الربی ولد محمد نبی، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
1677. سلطان شاه ولد صاحب خان، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
1678. فیض محمد ولد یار محمد، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
1679. اصغر ولد گلاب خان، مسکونه خوشی خیل پکتیا، بیکار اخوانی.
1680. نشه ولد اصغر، مسکونه موسی خیل پکتیا، بیکار، اخوانی.
1681. ریدی گل ولد خریلی، مسکونه پکتیا، دکاندار، اخوانی.
1682. صالح محمد ولد فیض محمد، مسکونه پکتیا، بیکار، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ 9/3/1358
1683. فضل القادر ولد بابه مراد، مسکونه کهمرد بامیان، کاتب، اخوانی.
1684. حسین داد ولد بابه خان، مسکونه شیبر بامیان، معلم نسوان، اخوانی.
1685. سید مسافر ولد غلام نبی، مسکونه شاهی رودات، تایپست پوهنتون، اخوانی.
1686. اسدالله ولد سردار محمد، مسکونه وردک، محصل، اخوانی.
1687. شاه محمد ولد پاینده محمد، مسکونه مزارشریف، زمیندار، اخوانی.
1688. محمدابراهیم ولد گلنظر، مسکونه دهن غوری، زمیندار، اخوانی.
1689. اندرکومار ولد له مندونه، مسکونه قلعه موسی، تجار، اخوانی.
1690. غلام حسین ولد صالح نور، مسکونه قلعه کاشف، دوهم بریدمن متقاعد، اخوانی.
1691. میراحمد ولد عبدالرزاق، مسکونه غزنی، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1692. جان علی ولد جعفر، مسکونه بهسود، شاگرد هوتل خرم، اخوانی.
1693. محمد نور ولد نظرمحمد، مسکونه قلات، ملاامام، اخوانی.
1694. محمد عثمان ولد عبدالقادر، مسکونه مسی چهارآسیاب، زمیندار، اخوانی.
1695. حاجی شینو ولد الله داد، مسکونه کابل، دکاندار، اخوانی.
1696. حاجی خیالی ولد گل محمد، مسکونه خورد کابل، تجار انگور، اخوانی.
1697. لعل الدین ولد فراز، مسکونه کندز، بیکار، اخوانی.
1698. اخترمحمد ولد عبدلله، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1699. محمد اکبر ولد شیرمحمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1700. فضل الرحمن ولد سرفراز، مسکونه کندز، دکاندار، اخوانی.
1701. سراج الدین ولد علیجان، مسکونه کوه صافی، زمیندار، اخوانی.
1702. میرویس ولد فضل احمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1703. عبدالرحمن ولد فضل احمد، مسکونه لوگر، اخوانی.
1704. اخترمحمد ولد عبدالعلی، مسکونه لوگر، افراد قوای مرکز، اخوانی.
1705. دوست محمد ولد نورمحمد، مسکونه چاربولک مزار شریف، دوکاندار، اخوانی.
1706. محمدهاشم ولد محمدکریم، مسکونه مزارشریف، دوکاندار، اخوانی.
1707. نظرمحمد ولد پیرمحمد، مسکونه مزارشریف، زمیندار، اخوانی.
1708. محمدقل ولد امام نظر، مسکونه مزارشریف، زمیندار، اخوانی.
1709. غلام ربانی ولد غلام سخی، مسکونه لوگر، دریم بریدمن، اخوانی.
1710. گل زاده ولد عبدالرسول، مسکونه کندز، اخوانی.
1711. عبدالوهاب ولد عبدالجلیل، مسکونه پغمان، لومری بریدمن، اخوانی.
1712. ناظر ولد محمد صفدر، مسکونه سرخ پارسا، پیاده دفتر واحدی ترانسپورت، خمینی.
1713. حاجی سخیداد ولد عبدالعلی، مسکونه سرخ پارسا، پرزه فروش، خمینی.
1714. حاجی جانگل ولد علی احمد، مسکونه پل سوخته، شاگرد حمام، خمینی.
1715. حاجی محمد حسن ولد محمد اکرم، مسکونه افشار سیلو، دوکاندار قرطاسیه، خمینی.
1716. شهزاده ولد عبدالباقی، مسکونه ولسوالی قیصار فاریاب، متعلم صنف 11 ابن سینا، خمینی.

کابل – افغانستان – مورخ 10/2/1358
1717. 1721. غلام جیلانی ولد میرزاگل، مسکونه ولسوالی خلم سمنگان، مامور دیپوی کارته 3، اخوانی.
1718. سیدمحمد جواد ولد سیدمیرزا حسین، مسکونه دره صوف، مامور متقاعد، اخوانی.
1719. مولوی عبدالغنی ولد جان محمد، مسکونه لوگر، مولوی، اخوانی.
1720. نورالدین ولد محمد حیدر، مسکونه مرکز بهسود، محصل پولی تخنیک، اخوانی.
1721. خوشبو ولد شیرمحمد، مسکونه وردک، زمین دار، اشرار.
1722. حسین بخت ولد حسین علی، مسکونه سنگلاخ، میدان، زمین دار، اشرار.
1723. جمعه خان ولد احمد علی، مسکونه حصه اول بهسود، زمین دار، اشرار.
1724. ابراهیم مسکونه حصه اول بهسود، زمین دار، اشرار.
1725. حسین علی ولد سیداحمد، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1726. محمد علی ولد غلام، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1727. محمد علی ولد قربان علی، زمین دار، اشرار.
1728. گل حسین ولد محمد حسین، مسکونه علاقه داری جلریز، میدان، زمین دار، اشرار.
1729. حسین بخش ولد علی احمد، مسکونه حصه اول بهسود، زمین دار، اشرار.
1730. غلام سخی ولد محمد حسین، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1731. صفرمحمد ولد عرب، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1732. امیرمحمد ولد جلادمحمد، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1733. داراب ولد سراب، مسکونه قول خشک، زمین دار، اشرار.
1734. جمعه خان ولد محمدرضا، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1735. خداداد ولد علی حسین، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
1736. عیدمحمد ولد محمدرضا، مسکونه بهسود، متعلم صنف یازده ابن سینا، اشرار.
1737. علی یاور ولد ابراهیم، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1738. جان علی ولد احمد علی، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1739. محراب ولد مجرم، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1740. عوض علی ولد محرم علی، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1741. حسین علی ولد غلام حسین، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1742. سهراب علی ولد غلام حسین، مسکونه دایمیر داد وردک، اشرار.
1743. خان علی ولد قربان علی، مسکونه وردک، زمین دار، اشرار.
1744. سردار محمد ولد شاه زمان، مسکونه کوه صافی، بگرام، پروان، اشرار.
1745. گل زرین ولد شیرین، مسکونه بگرام، اشرار.
1746. امیرمحمد ولد حضرت محمد، اشرار.
1747. عنایت الله ولد عبدالغنی، مسکونه غزنی، ملا امام، اشرار.
1748. عمرزی ولد گلبهار، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار.
1749. عبدالله ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار.
1750. طلا ولد سلیمان، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار.
1751. سخی داد ولد احمدعلی، مسکونه بلخ، زمین دار، اشرار.
1752. نیک محمد ولد منگل ولد سیدنور، مسکونه کابل، جنرال متقاعد، ضد انقلاب.
1753. امرالله ولد محمدگل، مسکونه گذرامام صاحب، زمین دار، اخوانی.

کابل – افغانستان – 2/3/1358
1754. حاجی محمد ولد محمداکبر، مسکونه کندهار، تورن، اخوانی.
1755. ملاسخی ولد عبدالرحیم، مسکونه کوهستان، اخوانی.
1756. محمدعمر ولد ابوبکر، مسکونه ارگون، لومری بریدمن، اخوانی.
1757. نورالدین ولد تازه خان، مسکونه ده کیپک، لومری بریدمن، اخوانی.
1758. ملاغلام دستگیر ولد عبدالرحیم، مسکونه کوهستان، خطیب مسجد، اخوانی.
1759. محمدطاووس ولد حاجی باباجی، مسکونه بگرام، جکتورن، اخوانی.
1760. اخترمحمد ولد شاه جهان، مسکونه غزنی، تورن، اخوانی.
1761. غلام ربانی ولد قیام الدین، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
1762. حفیظ الله ولد عبدالجلیل، مسکونه بدخشان، معلم، سکتاریست.
1763. امین الدین ولد نصرالدین، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاریست.
1764. نعمت الله ولد جندالله، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاریست.
1765. عبدالرسول ولد ادهم، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
1766. عبدالرووف ولد عبدالمنان، محصل، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
1767. سیدرحیم ولد شاه غفور، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاریست.
1768. خیرالله ولد عبدالله، مسکونه بدخشان، متعلم، سکتاریست.
1769. الله میر ولد صاحب میر، مسکونه بدخشان، دریم بریدمن، سکتاریست.
1770. عبدالجلیل ولد عبدالقدیر، مسکونه کارته پروان، معلم، سکتاریست.
1771. محمد جمال ولد محمدصابر، مسکونه کامه، فارغ صنف 12، سکتاریست.
1772. وکیل شیرمحمد ولد ( )، وکیل دوره 12، مسکونه پکتیا، سکتاریست.
1773. آموخان ولد امیرخان، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی.
1774. پلو ولد امیرخان، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی.

کابل افغانستان – 12/3/1358
1775. سیدآغا ولد سید میرحسین، مسکونه سنگلاخ، تحویلدار مکتب، اشرار میدان.
1776. غلام عباس ولد میرحسین، مسکونه کابل، سماوارچی کوته سنگی، اشرار میدان.
1777. ناصرعلی ولد باقیدار، مسکونه کوته سنگی، سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
1778. احمدضیا ولد سیداکبر، مسکونه افشار، درایور، اشرار میدان.
1779. منورشاه ولد سیدمحمد حسین، مسکونه سنگلاخ، بیکار، اشرار میدان.
1780. رجب ولد نیک محمد، مسکونه بی بی مهرو، بیکار، اشرار میدان.
1781. احمدعلی ولد غلام سرور، مسکونه سنگلاخ، بیکار، اشرار میدان.
1782. بختیاری ولد احمد، مسکونه قلعه وزیر، بیکار، اشرار میدان.
1783. صادق ولد مظفر، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
1784. سیدکاظم ولد سید مصطفی، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
1785. فقیرحسین ولد شاه حسین، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
1786. امیرمحمد ولد گل محمد، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
1787. میر ولد جلال، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
1788. نظرشاه ولد داوودشاه، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
1789. محمدعلی شاه ولد سیدکریم، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اخوانی.
1790. غلام دستگیر ولد عبدالرازق، مسکونه لغمان، اخوانی.
1791. حزب الله ولد محمدیوسف، طالب العلم، مسکونه لوگر، اخوانی.
1792. میراجان ولد سیدجان، غریبکار، مسکونه لوگر، اخوانی.
1793. شادمحمد ولد نورمحمد، متعلم لیسه شیرخان، مسکونه بغلان، اخوانی.
1794. حاجی محمدحکیم ولد حاجی محمد اکرام، اجاره دار اپارتمان، مسکونه بلخ، اخوانی.
1795. حاجی محمد اخلاص ولد عطامحمد، زمین دار، مسکونه کندهار، اخوانی.
1796. سردارمحمد ولد عصمت الله، رییس اتحادیه پرزه جات موتر، مسکونه وردک، اخوانی.
1797. شاهجان ولد لعل محمد، مسکونه بغلان، مامور ترویج، اخوانی
1798. عبدالواحد ولد عبدالحمید، مسکونه پروان، متعلم دارالعلوم، اخوانی
1799. محمدفیضالله ولد شیرمحمد، مسکونه زابل، متعلم حربی شونزی، اخوانی
1800. زرین ولد میرزاخان، مسکونه لوگر، دکاندار مندوی، اخوانی
1801. محمدصادق ولد شاه انور، مسکونه لوگر، اشرار
1802. غلام نبی ولد محمدصدیق، مسکونه لوگر، معتمد لوجیستک بامیان، اشرار
1803. محمدنعیم ولد محمد هاشم، مسکونه لوگر، لوملی سارن، اشرار
1804. عبدالستار ولد برخوردار، مسکونه سرخ پارسا، لوملی سارن، اشرار
1805. بازمحمد ولد مرادخان، مسکونه محمدآغه، سمنوال متقاعد، اخوانی
1806. سبا ولد موسیجان، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
1807. سیدجمالالدین سید میرآجان، مسکونه وردک، اخوانی
1808. رحمتالله ولد صدیقاحمد، مسکونه کلکان، تحویلدار، اخوانی
1809. حاجی عبدالستار ولد عبدالغفور، دکاندار در فروشگاه کابل، اخوانی
1810. خشقار ولد یارمحمد، مسکونه پروان، زمیندار، اخوانی
1811. خلیلرحمان ولد محمدعلی، مسکونه ارزگان، غریبکار، اخوانی
1812. تراب خان ولد عبدالحنان، مسکونه کابل، متعلم دارالعلوم عربی، اخوانی
1813. ولیجان ولد خدای نور، مسکونه تخار، زمیندار، اخوانی

کابل- افغانستان – مورخ 11/3/1358
1814. سید سرور ولد غلام حیدر، مسکونه کندز، محصل ادبیات، اخوانی
1815. برکت ولد محمد الدین، مسکونه لوگر، چوب فروش، اخوان
1816. بسمالله ولد محمدعمر، مسکونه وردک، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی
1817. سید مقصود ولد سید حبیب، مسکونه وردک، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی
1818. عبدالقیوم ولد غلام نورمحمد، مسکونه کندز، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی
1819. محمدکبیر ولد محمدعمر، مسکونه بدخشان، دانشجوی ادبیات، اخوانی
1820. عبدالرزاق ولد غلام محیالدین، مسکونه غزنی، آمر مجادله ملاریای غزنی، اخوانی
1821. خلیلالله ولد ضاوالدین، مسکونه کابل، معلم بگرامی، اخوانی
1822. هدایتالله ولد نورمحمد، مسکونه پروان، مامور، اخوانی
1823. سکندرشاه ولد میرجان، مسکونه ننگرهار، خرد ضابط قوای زرهدار، اخوانی
1824. عبدالرحمان ولد عبدالرووف، مسکونه تخار، اخوانی
1825. عبدالمنان ولد خیرالدین، مسکونه چمبرملا میرخان غزنی، ملاامام، اخوانی
1826. عبدالله ولد بهاوالدین، مسکونه چمبر، زمیندار، اخوانی
1827. سعدالله ولد ملا شمس، مسکونه قریه بازمحمد خان غزنی، ملا امام، اخوانی
1828. حمیدالله ولد فیضالله، مسکونه مقر غزنی، زمیندار، اشرار
1829. عمادالدین ولد بهاوالدین، مسکونه قریه سیدخان غزنی، زمیندار، اشرار
1830. حمیدالله ولد رازمحمد، مسکونه مقر غزنی، اشرار
1831. فضل محمد ولد محمدعمر، مسکونه سیدخیل مقر، زمیندار، اشرار
1832. محمدخیلیل ولد ذبیحالله، مسکونه خدایداد مقر، اشرار
1833. محمد جمعه ولد میرزا محمد، مسکونه شادی خان مقر، اشرار
1834. فخرالدین ولد حق نظر، مسکونه چمبر سیدخان مقر، اشرار
1835. عبدالرحمان ولد کوبی، مسکونه خواجه خیل ولسوالی ناوه، زمیندار، اشرار
1836. امیر ولد عبدالرحمان، مسکونه خواجه خیل ناوه غزنی، زمیندار، اشرار
1837. محمدعثمان ولد حسن، مسکونه ولسوالی ناوه، زمیندار، اشرار
1838. سلیمان ولد شیردل، مسکونه کوچی، زمیندار، اشرار
1839. مراد خان ولد پیرمحمد، مسکونه خواجه خیل ولسوالی ناوه، زمیندار، اشرار
1840. محمدانور ولد محمد سرور، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار

کابل- افغانستان – مورخ 13/3/1358
1841. اسدالله ولد عبدالودود، مسکونه شکردره، زمیندار، اخوانی
1842. سیدمیرجان ولد محمدیوسف، مسکونه کوه شمالی، زمیندار، اخوانی
1843. دیدار ولد عیدمحمد، مسکونه کابل، اخوانی
1844. حبیبالله ولد امینالله، مسکونه سروبی، زمیندار، اخوانی
1845. محمد شریف ولد نورمحل، مسکونه کابل، محصل سال دوم انجنیری، اخوانی
1846. حاجی جمعه گل ولد سردارمحمد، مسکونه سرخ رود، اخوانی
1847. عبدالله ولد محمد شفع، مسکونه بدخشان، زمیندار، اخوانی
1848. صوفی دادمحمد ولد فقیح محمدشاه، مسکونه میربچه کوت، زمیندار، اخوانی
1849. ولیالله ولد عبدالله، مسکونه بدخشان، محصل فاکولته حقوق، اخوانی
1850. عبدالودود ولد سویم بیک، مسکونه تخار، متعلم میخانیکی، اخوانی
1851. عزیزخان ولد غفورخان، مسکونه پکتیا، محصل انجنیری، اخوانی
1852. غلام حضرت ولد شهسوار، مسکونه لوگر، راننده، اخوانی
1853. محمد شفیع ولد محمد قاسیم، مسکونه زابل، معلم، اخوانی
1854. عمرالدین ولد حاجی منیر، مسکونه میدان، زمیندار، اخوانی
1855. حضرت گل ولد حاجی منیر، مسکونه میدان، زمیندار، اخوانی
1856. محمدظاهر ولد زرین، مسکونه بت خاک، دکاندار، اشرار
1857. غلام رسول ولد محمدجان، مسکونه بت خاک، زمیندار، اشرار لوگر
1858. دلاور ولد زرین خان، مسکونه بت خاک، زمیندار، اشرار لوگر
1859. میرنصرالدین ولد محراب الدین، مسکونه بت خاک، زمیندار، اشرار
1860. محمد الله ولد عبدالرشید، مسکونه بت خاک، زمیندار، اشرار
1861. رحمت گل ولد بهرام، مسکونه بت خاک، بیکار، اشرار
1862. ملا عزیزخان ولد آزادخان، مسکونه بت خاک، اشرار
1863. محمدایاض ولد شمسالمحمد، مسکونه کلکان، اشرار
1864. عبدالرشید ولد زانمیر، مسکونه قلعه کلنگار، اشرار
1865. جیلانی ولد خالو، اشرار
1866. محمدغنی ولد صمد خان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار
1867. آدم خان ولد سعادت، مسکونه لوگر، محصل، اشرار

کابل- افغانستان – مورخ 15/3/1358
1868. لطفالله ولد احمدجان، مسکونه شهرجدید بغلان، محصل تربیت بدنی، اخوانی
1869. نظرعلی ولد رحمتالله، مسکونه خوست، ستمی
1870. امان الله ولد شینکی، مسکونه بغلان، زمیندار، اشرار
1871. عبدالرووف ولد محمد اکبر، مسکونه وردک، دهقان، اخوانی
1872. سلطان محمد ولد محمدشاه، مسکونه وردک، معلم، اخوانی
1873. انگارگل ولد عبدالودود، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی
1874. محمدعمر ولد محمدعلم، مسکونه پروان، محصل، اخوانی
1875. محمدعظیم ولد محمد رحیم، مسکونه بگرام، معلم، اخوانی
1876. عزیزالرحمان ولد محمد امان، مسکونه کوهستان، دکاندار، اخوانی
1877. عبداللطیف ولد عبدالحکیم، مسکونه کاپیسا، مامور، اخوانی
1878. قنبرالدین ولد امیرالدین، مسکونه قلعه حشمت خان، رادیو ساز، اخوانی
1879. عبدالحکیم ولد عبدالرحمان، مسکونه خیرخانه، تحویلدار آب و برق، اخوانی
1880. محمد عباس ولد محمد داوود، مسکونه کابل،مامور آریانا، اخوانی
1881. محمدعثمان ولد سید محمد، مسکونه شیخ علی، دکاندار، اخوانی
1882. محمد ولد مومن، مسکونه شیخ علی، ولسوالی بگرامی، متعلم تخنیکم، اخوانی
1883. محمدسعید ولد محمدامین، مسکونه خیرخانه، خزانهدار آب و برق، اخوانی
1884. عبدالرزاق ولد عبدالخالق، مسکونه کارته سخی، اخوانی
1885. عبدالعزیز ولد سرور، معاون تخنیک انجنیر انترکانتنینتال، خمینی
1886. قربان علی ولد رمضان علی، خمینی
1887. غلام هاشم ولد عینالله، فروشنده تایرهای مستعمل، خمینی
1888. علی احمد ولد احمد خان، مامور صحت عامه، مسکونه سرای غزنی، خمینی.
1889. گلاحمد ولد احمدجان، مسکونه سرای غزنی، اخوانی
1890. حضرت محمد ولد غلام محمد، مسکونه لوگر، اشرار، بامیان
1891. قاسم ولد امام علی، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
1892. خادم حسین ولد محمدحسین، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
1893. غلام سخی ولد مولاداد، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
1894. صفدر ولد حسین، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
1895. محمداسحق ولد محمدعوض، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار
1896. حسین ولد غلامحیدر، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار
1897. احمدعلی ولد براتعلی، مسکونه بهسود، زمیندار، اشراربامیان
1898. ابدین ولد پیوند، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار بامیان
1899. قاسم ولد شینوار، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار بامیان
1900. فتح محمد ولد دین محمد، مسکونه ولسوالی نجراب، تعویذنویس، اشرار بامیان
1901. محمدنعیم ولد عزیزالله، مسکونه قندهار، اخوانی
1902. مومن ولد میرافغان، معلم

کابل افغانستان – مورخ 16/3/1358
1903. نجیبالله ولد محمدالله، مسکونه فراه، اخوانی
1904. صفرمحمد ولد غلام محمد، مسکونه بهسود، اشرار بامیان
1905. حاجی نیک محمد ولد لعل محمد، مسکونه مزارشریف، اخوانی
1906. غلام حسن ولد کلبی حسن، مسکونه مزارشریف، اخوانی
1907. قاری عبدالله ولد منور، مسکونه مزارشریف، اخوانی
1908. نورمحمد ولد اخترمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اخوانی
1909. نورآغا ولد عبدالسلام، مسکونه لوگر، مامور ترویج، اخوانی
1910. صاحبگل ولد عبدالسلام، محصل صنف سوم طب، اخوانی
1911. محمدآصف ولد عبدالطیف، مسکونه ننگرهار، محصل پلیتخنیک، مائوئیست
1912. جان آغا ولد سیدحکیم، مسکونه سروبی، کارمند رادیو، اخوانی
1913. سیدغلام ولد سیدحکیم، مامور ترویج، اخوانی
1914. گلاجان ولد عبدالرشید، مسکونه کابل، اخوانی
1915. عبدالرب ولد حیدرعلی، مسکونه جاغوری، محصل فارمسی، مائوئیست.
1916. غلام دستگیر ولد عبدالقیوم، مسکونه غزنی، اخوانی
1917. گلاحمد ولد محمدخان، مسکونه وردک، دریور، اخوانی
1918. محمدحسن ولد محمدحسین، مسکونه لغمان، فاکلته انجنیری، اخوانی
1919. حاجی غلام محیالدین ولد جمعه خان، مسکونه شیندند، مامور متقاعد، اخوانی
1920. محمدامان ولد جانباز، مسکونه چاریکار، اخوانی
1921. حبیبالله ولد امانالله، اخوانی
1922. محمد داوود ولد نادر، مسکونه چکری، معلم، اخوانی
1923. محمد عسکر ولد محمد حیرتان، چکری، اخوانی
1924. مولوی عبدالرازق ولد عبدالوهاب، مسکونه لغمان، معلم نسوان، اخوانی
1925. فضلاحمد ولد ولد محمد اکبر، زمیندار، مسکونه لوگر، اخوانی
1926. مومن ولد محمداسلم، لوگر، اخوانی
1927. محمدقاسم ولد محمداکبر، چهاردهی، مدیر صحت عامه، خمینی
1928. سیدنادر ولد سید غلامعلی، مسکونه غزنی، خمینی
1929. سید آغاحسین ولد سید آغاحسن، مسکونه غزنی، خمینی
1930. حاجی حسینعلی ولد حاجی محمد یعقوب، مسکونه تایمنی، مالک عزیز در ملتون، خمینی
1931. محمدحسین ولد صفتعلی، مالک تصدیق در ملتون چاریکار

کابل افغانستان – 17/3/1358
1932. عبدالصمد ولد عبدالکریم، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1933. الهیالدین ولد ببرک الدین، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1934. محمدعیسی ولد علی محمد، مسکونه قرهباغ غزنی ، زمیندار،قرهباغ غزنی، اشرار
1935. غلام بهاری ولد عبدالواحد، مسکونه قرهباغ غزنی، زمیندار، اشرار
1936. خیال محمد ولد دادمحمد، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1937. الله میرگل ولد نیازمحمد، قرهباغ غزنی، اشرار
1938. عبدالله ولد غلامعلی، زمیندار، مسکونه مغور غزنی، اشرار
1939. شمسالدین ولد عبدالکریم، زمیندار، مغور غزنی، اشرار
1940. فیض محمد ولد فاضل، زمیندار، مغور غزنی، اشرار
1941. عبدالحلیم ولد عبدالحمید، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1942. کریمخان ولد حاجی محمد، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1943. محمدغنی ولد عظیمالدین، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1944. پاینده محمد ولد محمدبصیر، زمیندار، لغمان، اشرار
1945. عبیدالله ولد غلام محمد، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1946. محمدنبیل ولد خداینظر، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1947. دورمحمد ولد خالقداد، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1948. نظرالدین ولد لونگ، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1949. اسلام، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1950. شیرجان ولد شیرمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1951. محمدبرهان ولد محمدحسن، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1952. عبدالغفور ولد ولی محمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1953. محمداکرم ولد شیرخان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1954. حاجی ابراهیم ولد حاج محمدشریف، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1955. محمدعلی ولد غلامعلی، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1956. محمدعلی ولد محمدجعفر، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1957. عبدالحمید ولد عبدالمجید، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1958. محمد بلوچ ولد ولیمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1959. عتیقاحمد ولد عتیقاحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1960. آزادخان ولد لونگ، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1961. عبدالله رسولی ولد غلام محیالدین، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1962. عبدالصمد ولد مبارکشاه، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1963. محمدحکیم ولد محمدحسن، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1964. محمد سبحان ولد محمدحسن، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1965. سحرگل بنت شمسالدین، زمیندار، مسکونه پول علم، اشرار
1966. حاجی شیراحمد ولد میراحمد، مسکونه پول علم، اشرار
1967. سردارمحمد ولد شهزاده، مسکونه پول علم، اشرار
1968. سعدالله ولد میرزاهد، مسکونه لغمان، ضابط فواید عامه، اخوانی
1969. محمدظفر ولد ملک امیرخان، مسکونه سیدآباد وردک، اشرار
1970. عبدالله ولد فتح خان، مسکونه تخار، محصل، اخوانی
1971. خواجه کرامالدین ولد خواجه نبی، مسکونه شکردره، اخوانی
1972. غلام حضرت ولد کمالالدین، مسکونه قرهباغ، کوهدامن، اخوانی
1973. عبدالوهاب ولد عبدالعزیز، ساعتساز، مسکونه اودخیل، اخوانی
1974. شاولی ولد محمدرفیق، فارغ ابن سینا، مسکونه وردک، اخوانی
1975. سیفعلی ولد نوراحمد، دوکاندار، مسکونه تایمنی، خمینی
1976. عبدالرحیم ولد فقیراحمد، معلم، شکردره، اخوانی
1977. سیدامانالدین ولد سید تاجالدین، مسکونه شکردره، اخوانی
1978. محراب شاه ولد سلطان شاه، مسکونه شکردره، معلم مکتب غازی، اخوانی.
1979. امیرشاه ولد داودشاه، معلم مکتب میرزا علی خان، اخوانی.
1980. محمد کبیر ولد عبدالرحیم، مسکونه قریه حاجی حاجی بخشی، معلم لیسه شکردره، اخوانی.
1981. محمد هارون ولد نظر محمد، مسکونه شکردره، سرمعلم، اخوانی.
1982. محمد اسماعیل ولد عبدالرحیم، مسکونه قریه غازه، متعلم صنف 12 شکردره، اخوانی.
1983. بختاور ولد عمر خان، مسکونه وردک، بیکار، اخوانی

کابل افغانستان – مورخ 20/3/1358
1984. علی شاه ولد مندو، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار
1985. کلان ولد گل محمد، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1986. محمد عمر ولد صوفی جهانگیر، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1987. کلیم الله ولد منورشاه، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار
1988. ارسلا ولد مندو، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1989. گل رحمان ولد حضرت گل، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1990. مندو ولد گل محمد، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1991. رحمت الله ولد بسم الله، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1992. عبدالقهار ولد میرزا محمد، مسکونه هوتخیل، ساعت ساز، اخوانی.
1993. محمد نادر ولد محمد صادق، مسکونه خواجه مسافر پغمان، مامور متقاعد، اخوانی.
1994. صالح ولد فقیر محمد، مسکونه خیرخانه، مامور مکتب خیرخانه، اخوانی.
1995. سحرگل ولد خواجه مفتی، مسکونه شکردره، خشت مال، اخوانی.
1996. اصغر خان ولد سرور، مسکونه زرغون شهر، زمیندار، اشرار لوگر.
1997. انارگل ولد عمرگل، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
1998. صدوخان ولد امر محمد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
1999. حمید خان ولد مجید خان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
2000. عبدالوکیل ولد صفت خان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
2001. سردار ولد باغی، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
2002. محمد یونس ولد محمد یوسف، مسکونه کابل، بیکار اشرار لوگر.
2003. محمد عثمان ولد محمد زمان، مسکونه بی بی مهرو، اشرار لوگر.
2004. محمد آصف ولد محمد رحیم، مسکونه بی بی مهرو، صنف 12 شاه دو شمشیره، اخوانی.
2005. محمد ناصر ولد محمد رحیم، مسکونه بی بی مهرو، صنف 12 شاه دو شمشیره، اخوانی.
2006. محمد حسین ولد محمد امان، مسکونه بی بی مهرو، صنف 12 شاه دو شمشیره، اخوانی.
2007. عبدالقیوم ولد عبدالعزیز، مسکونه بی بی مهرو، صنف 12 شاه دو شمشیره، اخوانی.
2008. محمد عثمان ولد محمد امان، انجنیر جیولوجی، مسکونه کارته پروان، مایوییست.
2009. سید حکیم ولد سید عمر، مسکونه پل سرخ میدان، اخوانی.
2010. عبدالحنان ولد عبدالوکیل، مسکونه ولسوالی ده سبز، زمیندار، اخوانی.
2011. محمد هاشم ولد شمس الحق، مسکونه میدان، کارگر نجاری، اخوانی.
2012. علی اکبر ولد حیدر علی، انجنیر، مسکونه وزیر آباد، خمینی.

کابل افغانستان- مورخ 22/3/1358
2013. محمد امیر ولد قربان، مسکونه ورث ولایت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
2014. چمن ولد محمد رضا، مسکونه ورث ولایت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
2015. عبدل ولد سرور، مسکونه ورث ولایت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
2016. امیر ولد مدار، مسکونه ورث ولایت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
2017. چمن ولد غلام، مسکونه ورث ولایت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
2018. نورالله ولد —، مسکونه بگرامی، زمیندار، اخوانی.
2019. امیر محمد ولد مومن، استاد فاکولته ادبیات، لغمان، اشرافی.
2020. خان آباد ولد بیدار، استاد فاکولته ادبیات، پکتیا، اشرافی.
2021. سید علی شاه ولد سید سلطان، مسکونه کابل، استاد فاکولته طب، اشرافی.
2022. خواجه نعیم ولد شربت علی، مسکونه تالقان، دوهم بریدمن فرقه 8 سکتاریست.
2023. خالق داد ولد دوست محمد، مسکونه تخار، خورد ضابط فرقه 8، اشرافی.
2024. تیمور شاه ولد محمد ایوب، مسکونه فراه، مایوییست.
2025. عبدالرووف ولد عبدالمحمد، مسکونه فاریاب، جگ تورن، فرار از جبهه.
2026. ماذالله ولد غلام، مسکونه فراه، فرار از جبهه.
2027. صالح محمد ولد امیر محمد، مسکونه پروان، افراد قطعه رادار، فرار از جبهه.
2028. نارنج ولد خوبی، مسکونه قره باغ کابل، توطیه طره خیل.
2029. محمد موسی ولد عبدالودود، مسکونه بغلان، متعلم صنف 12، اخوانی.
2030. داکتر پاینده محمد ولد شیر محمد، مسکونه کابل، داکتر داخله، مایوییست.
2031. احمد حسین ولد حبیب الرحمان، تبعه پاکستان، اشرار.

کابل افغانستان – مورخ 23/3/1358
2032. بشیر احمد ولد امیر محمد، مسکونه تیمنی، استاد پوهنزی طب، مایوییست.
2033. غلام حسن ولد غلام حسین، مسکونه کارته پروان، استاد پولی تخنیک، مایوییست.
2034. عبدالله ولد شیر علی، مسکونه خیرخانه، مامور، مایوییست.
2035. محمد وکیل ولد محمد صدیق، مسکونه جاده میوند، مامور هوا شناسی، مایوییست.
2036. عبدالعلی ولد عبدالله، مسکونه سرای غزنی، مامور هواشناسی، مایوییست.
2037. میر محمد حسن ولد میر محمد اسلم، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
2038. عبدالصبور ولد عبدالشکور، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
2039. فرید ولد محمد عمر، بیکار، شهر نو، مایوییست.
2040. عبدالروف ولد برکت، محصل پولی تخنیک، مایوییست.
2041. عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه خیرخانه، عضو تالیف و ترجمه، مایوییست.
2042. محمد ظاهر ولد محمد انور، مسکونه کارته پروان، مامور وزارت معادن و صنایع، مایویست
2043. عبدالله ولد عبدالغنی، کارمند میدان هوایی، مسکونه باغ بالا، مایویست
2044. جمال الدین ولد قطب الدین، کارمند رادیو کابل، مسکونه کارته پروان، مایویست
2045. علی شاه ولد محمد یعقوب، کارمند اداره مترولوژی، مسکونه چنداول، مایویست
2046. عبدالکریم ولد عبدالله استاد فاکولته انجنیری، مسکونه گذرگاه، اخوانی
2047. عبدالرسول ولد عبدالغفور، کارمند مترولوژی، مسکونه خیرخانه، اخوانی
2048. محمد خان ولد توجه خان، مامور مترولوژی، مسکونه کارته پروان، سکتاریست
2049. زمری ولد محمد نواب، کارمند مترولوژی، مسکونه ده خدایداد، سکتاریست
2050. عبدالبشیر ولد عبدالباری، کارمند مترولوژی مسکونه باغ بالا، سکتاریست
2051. عبدالرحیم ولد عبدالقیوم، کارمند مترولوژی، مسکونه خوشحال مینه، سکتاریست
2052. عبدالمومن ولد محمد ظفر، کارمند مترولوژی، مسکونه خیرخانه، سکتاریست
2053. عبدالعزیز ولد محمد کبیر، کارمند مترولوژی، مسکونه گذرگاه، سکتاریست
2054. محمد شریف ولد محمد نور، محصل انجنیری، مسکونه ده بوری، اخوانی
2055. عبدالصمد ولد محمد صدیق، محصل انجنیری، مسکونه حوت خیل، اخوانی
2056. عبدالمختار ولد مومن، کارمند رادیو، مسکونه بگرام، اخوانی
2057. محمد اسماعیل ولد امان الله، محصل انجنیری، مسکونه لغمان، اخوانی
2058. کیمیا گل ولد پاچا گل، مامور روابط عامه، مسکونه سیدکرم، اخوانی
2059. ریدگل ولد کرام الدین، زمیندار، مسکونه پشاور، اشرار
2060. روزمحمد ولد سیدمحمد، مسکونه پشاور، زمیندار، اشرار
2061. ظلم خان ولد عبدل، زمیندار، مسکونه زرکند، اشرار
2062. طوطی ولد یادگل، زمیندار، مسکونه ممازایی، اشرار
2063. بیلداد ولد کوشید، زمیندار، مسکونه بابازایی سرحد آزاد، اشرار
2064. اخترگل ولد سلازایی، زمیندار، مسکونه سرحد آزاد، اشرار
2065. عبدالثانی ولد عبدالحمید مسکونه بی بی مهرو، ترکاری فروش، اخوانی

کابل – افغانستان – 22 / 3 / 1358
2066. عبدالرحیم ولد عبدالرشید، مسکونه جرم، معلم، سکتاریست
2067. عبدالحفیظ ولد سلطان عبدالعزیز، مسکونه فیض آباد، مامور زراعت، سکتاریست
2068. محمد افضل ولد مراد محمد، مسکونه فیض آباد، سکتاریست
2069. محمد عطا ولد رجب، مسکونه دشت فراخ، مامور زراعت، سکتاریست
2070. امین الله ولد عاشورمحمد، معلم مکتب دخترانه، مسکونه خیرآباد، سکتاریست
2071. حکیم ولد نعیم، مسکونه دوآب بهارک، سکتاریست
2072. انجنیر علی شاه ولد طوطی شاه، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
2073. سید خامو ولد سیدشریف، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
2074. ظریف ولد بیک، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
2075. خیال محمد ولد محمد شریف، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
2076. مرادمحمد ولد نایب شاه، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
2077. دولت بیک ولد محمد بلاج؟، مسکونه درواز، اشرار
2078. عبدالوهاب ولد محمد صدیق، معلم، مسکونه درواز، اشرار
2079. نیک محمد ولد بهادرشاه، متعلم لیسه پامیر، مسکونه درواز، اشرار
2080. سرور ولد معظم بیک، کارمند وزارت مخابرات، مسکونه تایمنی، اشرار
2081. میرمحمد ولد قلندر، کارمند وزارت آبیاری، مسکونه درواز، اشرار
2082. سلام الدین ولد ملاجان، مامور اطفائیه میدان هوایی، مسکونه درواز، اشرار
2083. عبدالرشید ولد بدرالدین، کارمند هواشناسی، مسکونه درواز، اشرار
2084. غلام نبی ولد امرالدین، کارمند اطفاییه، مسکونه درواز بدخشان، اشرار
2085. ایشان ولد سخاوشاه، مسکونه درواز، معلم، اشرار
2086. قادر ولد اکرام بیک، خزانه دار ولسوالی، مسکونه درواز، اشرار
2087. امین الله ولد زمان الدین، زمیندار، مسکونه بدخشان، اشرار
2088. غیاث الدین ولد معراج الدین، زمیندار، مسکونه بدخشان، اشرار
2089. ملا عزیزالله ولد سلیمان، زمیندار، مسکونه بدخشان، اشرار
2090. محمدگل ولد عبدالوهاب، سارنوال حوزه 2 بلخ، مسکونه بلخ، اخوانی
2091. محمد یعقوب ولد محمد حسین، مامور متقاعد وزارت تجارت، مسکونه کابل، اخوانی
2092. محمدنور ولد آقاگل، مسکونه پغمان، محصل ساینس، اخوانی
2093. میراجان ولد صاحب جان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار
2094. شاه محمد ولد سید فیض محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اخوانی
2095. معراج الدین ولد رکن الدین، مسکونه کهمرد، مامور دولت، اخوانی
2096. خلیل الرحمان ولد غلام محمد، معلم تخنیک، مسکونه سمنگان، مایویست
2097. غلام علی ولد خلیل الرحمان، مامور تعمیرات وزارت فواید عامه، مسکونه شاه شهید، مایویست
2098. محمد جان ولد سلطان محمد، داکتر شفاخانه دوصد بستر، مسکونه کارته پروان، مایویست
2099. محمدرحیم ولد بیک مراد، مامور وزارت معادن، مسکونه سیلو، مایویست
2100. عبدالشکور ولد عبدالسلام، فروشنده لاجورد ریاست استخراج، مایویست

کابل – افغانستان – مورخ 25 / 3 / 1358
2101. نیک محمد ولد محمدجان، مسکونه قریه دیسی اندر غزنی، زمیندار، اشرار
2102. شیرعلی ولد نجیم، مسکونه اندر غزنی، اشرار
2103. نصرالدین ولد نظرمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2104. رازمحمد ولد دادمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2105. عبدالرحمان ولد محمد نصیب، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2106. محمد رحیم ولد نوروز، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2107. جان محمد ولد شاه زمان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2108. محی الدین ولد عبدالغنی، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2109. جان محمد ولد نورمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2110. محمد خان ولد کریم خان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2111. محمد صدیق ولد حیدر، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2112. حاجی رازمحمد ولد موسی جان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2113. اصل الدین ولد نورالدین، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2114. زرین ولد الله یار، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2115. شاه ولی ولد حاجی عمر، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2116. عبدالحمید ولد عبدالوهاب، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2117. شیرمحمد ولد خیرمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2118. غلام گل ولد محمدجان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2119. عبدالرحمان ولد فضل، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2120. اصل الدین ولد علی محمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2121. خیرمحمد ولد عبدالمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2122. غلام محی الدین ولد محمدیعقوب، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2123. رازمحمد ولد علی محمد، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2124. محمدیعقوب ولد محمد ایوب، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2125. محمد عمر ولد رمضان، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2126. حاجی عبدالکریم ولد شهاب الدین، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2127. حاجی عبدالنبی ولد کبیر محمد، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2128. محمدسرور ولد محمدهاشم، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2129. سیدمحمد نادر ولد سیدمحمد کلبی، رییس دیپارتمنت ریاضی، مسکونه جاغوری، اشرار
2130. محمدموسی ولد محب علی، پولیس غزنی، مسکونه جاغوری، اشرار
2131. محمداکرم ولد محب علی، معلم، مسکونه جاغوری، اشرار
2132. مرادعلی ولد محب علی، بیکار، مسکونه جاغوری، اشرار

کابل – افغانستان – مورخ 26 / 3 / 1358
2133. امیرجان ولد محمدجان، کارمند هواشناسی، مسکونه سیغان بامیان، اشرار
2134. عبدالبصیر ولد عبدالله، کارمند هواشناسی، مسکونه بامیان، اشرار
2135. منگل ولد عبدالباقی، مسکونه غزنی، اخوانی
2136. سید عبدالعلی ولد سید محمدجان، دوهم بریدمن، اخوانی
2137. ولی احمد ولد فیض احمد، مسکونه جوزجان، بریدگی، اخوانی
2138. حضرت نور ولد شاه محمد، مسکونه غزنی، دریم بریدمن، اشرار
2139. سیداحمد ولد خان، مسکونه کابل، اخوانی
2140. محمد اسحاق ولد جان محمد، مسکونه غزنی، دریم بریدمن، اخوانی
2141. عبدالخالق ولد عزیزخان، مسکونه پروان، دوهم بریدمن، اخوانی
2142. فیض محمد ولد ولی محمد، مسکونه ننگرهار، عسکر، اخوانی
2143. سربلند ولد محمدعلی، مسکونه ننگرهار، عسکر، اخوانی
2144. حیات الله ولد عبدالقدیر، مسکونه ننگرهار، اخوانی
2145. شیرمحمد ولد حسین خان، مسکونه ننگرهار، عسکر، اخوانی
2146. جمعه گل ولد غلام دستگیر، مسکونه غزنی، اخوانی
2147. قاسم ولد محمدنسیم، مسکونه پروان، مامور وزارت عدلیه، اخوانی
2148. عیدی محمد ولد خان علم، مسکونه وردک، معلم، اخوانی
2149. گل علم ولد گل دین، مسکونه وردک، معلم، اخوانی
2150. اخترمحمد ولد عبدالرووف، محصل زراعت، مسکونه وردک، اخوانی
2151. جالینوس ولد محمد یوسف، محصل زراعت، مسکونه وردک، اخوانی
2152. فضل الحق ولد فضل احمد، محصل زراعت، مسکونه بغلان، اخوانی
2153. ثمرگل ولد سلطان محمد، محصل، مسکونه بغلان، اخوانی
2154. محمد اشرف ولد حاجی شجاع، کارمند لیسه حبیبه، مسکونه لوگر، اخوانی
2155. نورمحمد ولد نظرمحمد، برنج فروش، مسکونه کندز، اخوانی
2156. احمدشاه ولد عبدالغفور، متعلم لیسه حبیبیه، مسکونه میرویس میدان، اخوانی
2157. پیرمحمد ولد شاه محمد، مسکونه پروان، اخوانی
2158. رحیم الله ولد محمد الله، محصل شرعیات، مسکونه وردک، اخوانی
2159. نظرمحمد ولد محمد اسحاق، متعلم، مسکونه میدان، افغان ملت
2160. محمد اسماعیل ولد سیدجان، مامور، مسکونه سروبی، اخوانی
2161. شاه محمود ولد گل احمد، محصل صنف سوم طب، مسکونه کابل، اخوانی
2162. سیداحمد ولد سید محمد، دوکاندار، مسکونه علاوالدین، اخوانی
2163. عبدالرزاق ولد عبدالغفار، فارغ، مسکونه ننگرهار، اخوانی
2164. داوود ولد محمد علم، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی
2165. یارمحمد ولد طوطاخیل، مامور فواید عامه، مسکونه پکتیا، اشرار
2166. خچن ولد فقیرمحمد، مامور فواید عامه، مسکونه پکتیا، اشرار

کابل – افغانستان – مورخ 27 / 3 / 1358
2167. عبدالکریم ولد خادم بیک، معلم، مسکونه غور، مایویست
2168. محمدکریم ولد علی شفا، معلم، مسکونه غور، مایویست
2169. نورخان ولد بابه مراد، متعلم مکتب ابوحنیفه، مسکونه سمنگان، اخوانی
2170. شاه ولی ولد علم الدین، متعلم، مسکونه کابل، اخوانی
2171. لیاقت علی ولد نجف علی، معلم، مسکونه لوگر، مایویست
2172. عبدالرزاق ولد رحیم گل، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
2173. محمدنادر ولد محمدعادل، دارالمعلمین، سکتاریست
2174. محمد اسحاق ولد محمد، عسکر در لوگر، مسکونه پروان، اخوانی
2175. خادم علی ولد علی شفا، معلم، مسکونه غور، مایویست
2176. محمد نبی ولد غلام جیلانی، هوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی
2177. عبدالجلیل ولد غلام جیلانی، هوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی
2178. عبدالغنی ولد غلام جیلانی، هوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی
2179. غلام رسول ولد محمدخان، زمیندار، مسکونه چارآسیاب، اخوانی
2180. عبدالرزاق ولد محمدکبیر، کارمند وزارت معادن، مسکونه موسهی، اخوانی
2181. عبدالله ولد محمدجان، زمیندار، مسکونه موسهی، اخوانی
2182. مولوی یحیی ولد گل محمد، ملا، مسکونه میربچه کوت، اخوانی
2183. مولوی محمدرفیق ولد الله داد، ملا، مسکونه کوه علیا، اخوانی
2184. محمد علی ولد آغاجان، ملا، مسکونه لوگر، اخوانی
2185. حاجی فیض گل ولد جمعه خان، زمیندار، مسکونه برکی راجان، اخوانی
2186. بهادر ولد نورمحمد، زمیندار، مسکونه برکی برک لوگر، اخوانی
2187. سلطان محمد ولد امیرمحمد، معلم، مسکونه برکی برک، اخوانی
2188. مولوی عبدالرب ولد عبدالاحد، ملا، مسکونه کلکان، اخوانی
2189. غلام محمد ولد غلام صابر، مامور فابریکه نساجی کندهار، مسکونه ده یحیی، اخوانی
2190. حاجی میرعلم ولد نعمت الله، تاجر انگور، مسکونه چارآسیاب، اخوانی
2191. محمدگل ولد پادشاه، درایور، مسکونه سرحد آزاد، اخوانی
2192. قاضی عبدالله ولد محمد، زمیندار، مسکونه میدان، اخوانی
2193. محمد جعفر ولد محمدسرور، مسکونه پل سوخته، مامور ریاست کوپراتیف، مایویست
2194. فضل احمد ولد حاجی رمضان، انجنیر جیولوژی، مسکونه کارته پروان، مایویست
2195. محمدیوسف ولد حاجی رمضان، محصل پل تخنیک، مسکونه فراه، مایویست
2196. محمدنادر ولد غلام سرور، معلم سفیدسنگ، مسکونه فراه، مایویست
2197. سیدمقیم ولد سیدالله، معلم، مسکونه میربچه کوت، اخوانی
2198. غلام یحیی ولد غلام سخی، معلم شاه شهید، مسکونه رحمان مینه، مایویست
2199. محمدالله ولد محمد سعید، ملا امام کوهستان، ملا در قره باغ، اخوانی
2200. عبدالعنان ولد جلندر، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی
2201. سیدشیرین ولد جلندر، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی
2202. محمدظاهر ولد برات، کتابدار پوهنتون، مسکونه شکردره، اخوانی
2203. محمد امین ولد محمد حضرت، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی
2204. محمود ولد محمدجان، طبیب یونانی، مسکونه فراه، اخوانی
2205. حسین علی ولد محمد یعقوب، کارمند، مسکونه بهسود، خمینی
2206. محمد زبیر ولد محمد عیسی، کارمند تعلیمات عالی، مسکونه کوهستان، مایویست
2207. ملاحبیب ولد عطامحمد، ملا، مسکونه فراه، اخوانی
2208. محمداکبر ولد حضرت، دهقان، مسکونه کندز، اخوانی
2209. غلام نبی ولد حضرت، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی
2210. عبدالرحمان ولد عبدالقادر، داکتر ستاژ، مسکونه پروان، اخوانی
2211. عبدالحنان ولد عبدالقادر، درایور، مسکونه پروان، اخوانی
2212. اسدالله ولد صاحب خان، محصل صنف 2 ساینس، مسکونه پروان، اخوانی
2213. غوث الدین ولد فضل الدین، محصل زراعت، مسکونه نیازبیک، اخوانی
2214. عبدالحکیم ولد عبدالمجید، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی
2215. علی رضا ولد محمدرضا، موتردار، مسکونه جمال مینه، خمینی
2216. محمدانور ولد محمدعمر، معلم در موسهی، مسکونه سمنت خانه، اشرار
2217. شهاب الحق ولد محمدحکیم، معلم در لوگر، مسکونه چارآسیاب، اشرار
2218. مسجدی ولد محمدجان، دهقان، مسکونه لوگر، اشرار
2219. عبدالواحد ولد پروان، جکتورن متقاعد، مسکونه لوگر، اشرار
2220. عبدالسلام ولد سیدمحمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2221. شیرعلم ولد دادمحمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2222. محمدفقیر ولد محمدرفیق، درایور، مسکونه لوگر، اشرار
2223. عبدالباقی ولد عبدالاحد، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
2224. محمد آصف ولد عبدالاحد، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
2225. نظرمحمد ولد جان محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2226. محمد قادر ولد محمد اسماعیل، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2227. محمدیاسین ولد عبدالرحمان، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2228. تاج محمد ولد دین محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2229. محمدعمر ولد محمداکبر، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2230. حضرت خان ولد سلطان محمد، خیاط، مسکونه لوگر، اشرار
2231. اسدالله ولد سیدمحمدظاهر، خیاط، مسکونه توپ دره پروان، اخوانی
2232. زلمی ولد محمد جواد، کارمند کارتیوگرافی، مسکونه دارالامان، مایویست
2233. محمدسلیمان ولد محمدیاسین، کارمند بانک ملی، مسکونه شهرنو، مایویست
2234. سیدپادشاه ولد سید باقرشاه، کارمند بانک ملی، مسکونه مکروریان، مایویست
2235. گل آغا ولد حسام الدین، معلم، مسکونه جبل السراج، اخوانی
2236. امین الله ولد سلطان محمد، معلم، مسکونه گلبهار، اخوانی
2237. فضل الرحمان ولد عبدالرزاق، معلم، مسکونه بامیان، اخوانی
2238. محمدنادر ولد محمدعادل، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
2239. ظاهر ولد محمدرحیم، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
2240. محمدنعیم ولد محمدکریم، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
2241. محمدخان ولد محمدجان، متعلم صنف 11، مسکونه بدخشان، سکتاریست
2242. عبدالاحمد ولد خانگل، کارمند وزارت آب و برق، مسکونه ننگرهار، مایویست
2243. غلام فاروق ولد غلام حیدر، تخنیکر رادیو، مسکونه جدیدآباد، مایویست
2244. حبیب الرحمان ولد عزیزخان، کارمند رادیو، مسکونه خوگیانی، اخوانی
2245. عبدالودود ولد حبیب گل، مامور فابریکه زیتون، مسکونه ثمرخیل، اخوانی

کابل – افغانستان – مورخ 31 / 3 / 1358
2246. عبدالرووف ولد محمد حنیف، مامور تصفیه، مسکونه کابل، اخوانی.
2247. دوست محمد ولد غلام محمد، بیکار، مسکونه قندهار، اخوانی.
2248. سید محمد ولد ظفر، بیکار، مسکونه قندهار، اخوانی.
2249. نظر محمد ولد عبدالصمد، مامور متقاعد، اخوانی.
2250. روح الله ولد خیرالله، محصل شرعیات، مسکونه کابل، اخوانی.
2251. محمد هاشم ولد ایشان محمد، دگرمن فرقه 8، مسکونه خوست، اخوانی.
2252. راز محمد ولد نور محمد، افراد قطعه کوماندو، مسکونه قندهار، اخوانی.
2253. میر محمد ولد عبدالعزیز، بیکار، مسکونه قندهار، اخوانی
2254. اسدالله ولد صاحب خان، محصل صنف دوم ساینس، مسکونه لوی ولسوالی میدان، اخوانی.
2255. محمد اسمعیل ولد عبدالسلام، محصل صنف دوم ساینس، مسکونه پل علم لوگر، اخوانی.
2256. سید احمدالله ولد سید حبیب الله، صنف دوم ساینس، مسکونه قندهار، اخوانی
2257. زعفران ولد حاجی محمد حبیب، متعلم صنف دوازده حبیبیه، مسکونه لوگر، اخوانی.
2258. امین الله ولد حبیب الله، دگروال متقاعد، مسکونه شیوکی کابل، اخوانی.
2259. محمد قاسم ولد محمد نعیم، ساعت ساز، مسکونه قندهار، اخوانی
2260. عجب گل ولد جمعه گل، بیکار، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
2261. نور رحمان ولد بسم الله، بیکار، مسکونه ننگرهار، اخوانی
2262. نور علی ولد بهادر، معلم، مسکونه بدخشان، اخوانی
2263. عبدالله ولد بسم الله، معلم، مسکونه پل خمری، اخوانی
2264. عبدالرووف ولد عبدالعزیز، داکتر دواساز شفاخانه علی آباد، مسکونه کلکان، اخوانی
2265. عبدالواحد ولد عبدالغالب، فارغ صنف 12، مسکونه جمال مینه، خمینیست
2266. آقا محمد ولد محمد عثمان، پیاده شفاخانه ابن سینا، مسکونه افشار، مایوییست.
2267. عبدالحبیب ولد عبدالحکیم، کارگر فابریکه سمون، مسکونه خیرخانه، مایوییست.

کابل – افغانستان – مورخ 2 / 4 / 1358
2268. غلام احمد (شاه آغا) ولد غلام محمد، مسکونه چارباغ صفای ننگرهار، اخوانی.
2269. محمد حامد ولد محمد انور، بیکار، مسکونه کارته چار، اخوانی
2270. محمد نواز ولد محمد انور، محصل صنف 13 تربیه معلم، مسکونه کارته چار کابل، اخوانی.
2271. ممتاز ولد محمد انور، صنف 11 حبیبیه، مسکونه کارته چار، اخوانی.
2272. عبدالاحد ولد فیض خان، مسکونه پروان، متعلم صنف 11 ابوحنیفه، اخوانی.
2273. محمد رفیع ولد محمد صدیق، مسکونه بامیان، اخوانی.
2274. محمد ابراهیم ولد نصرالدین، مسکونه بامیان، اخوانی.
2275. تیمورشاه ولد عبدالکریم، کارمند نساجی بگرامی، اخوانی.
2276. محمد نعیم ولد محمد علی، مامور نساجی بگرامی، اخوانی.
2277. مولوی عبدالله ولد ملا محمد، مسکونه محمد آغه، اخوانی
2278. ملا محمد یعقوب ولد محمد ملا محمد، مامور متقاعد، مسکونه لوگر، اخوانی
2279. عبدالحکیم ولد عبدالحسین، دکاندار، مسکونه غزنی، اخوانی
2280. عبدالکبیر ولد عبدالجمیل، مسکونه کابل، بریدمن فرقه 14، اخوانی
2281. سید کمال ولد عبدالقدوس، مامور فواید عامه، مسکونه میدان، اخوانی.
2282. امیر محمد ولد پیر محمد، دریور، مسکونه وردک، اخوانی.
2283. عزیزالرحمان ولد شیرعلی، مسکونه کابل، اخوانی
2284. بهرام ولد سخیداد، مسکونه کابل، دیوانه، اخوانی
2285. عبدالصمد ولد حاجی شیرین، مسکونه کابل، اخوانی
2286. عبدالمجید ولد عبدالمومن، مسکونه قندز، دیوانه اخوانی
2287. شیرعلی ولد شیر محمد مسکونه کابل، تاجر، اخوانی

کابل – افغانستان – مورخ 2 / 4 / 1358
2288. عبدالرزاق ولد عبدالحسین، مسکونه تگاب، خمینی
2289. محمد اکبر ولد غلام علی مسکونه غوربند، خمینی
2290. محمد حسن ولد محمد علی، مسکونه بامیان، خمینی
2291. احمدالله ولد سکندر، حمال مسکونه پروان، خمینی
2292. محمد ابراهیم ولد محمد هاشم، مسکونه قره باغ غزنی، خمینی
2293. محمد غوث ولد….
2294. رستم ولد ( )، دکاندار، مسکونه میدان، خمینی
2295. محمد حسین ولد خدانظر، حمال، مسکونه بامیان، خمینی
2296. میرزا ولد غلام محمد، مسکونه میدان، سماوارچی، خمینی
2297. آغاز محمد ولد نور محمد، عتیقه فروش، غوربند، خمینی
2298. محراب ولد احمدعلی، مسکونه بهسود، سماوارچی، خمینی
2299. میرزاخان ولد عبدالرحمان، مسکونه میدان، شاگرد سماوارچی، خمینی.
2300. سید بخش ولد برات علی، مسکونه میدان، نمک فروش، خمینی
2301. غلام حسین ولد غلام نبی، مسکونه سرخ پارسا، شاگرد خیاط، خمینی
2302. غلام حبیب ولد برات، مسکونه غزنی، شاگرد سماوار، خمینی
2303. چمن علی ولد حسین علی، مسکونه بهسود، شاگرد نمک فروش، خمینی
2304. امیر محمد ولد جعفر، مسکونه بامیان، دکاندار، خمینی
2305. حاجی حسین ولد علی رضا، مسکونه بامیان، دکاندار، خمینی
2306. الله بخش ولد قدم، مسکونه بامیان، چوکی دار، خمینی
2307. سرور ولد ابراهیم، مسکونه بامیان، میوه فروش، خمینی
2308. سید پیر محمد ولد سید امیر، مسکونه خواجه بغرا، خمینی
2309. زیر گل ولد غوث الدین، مسکونه وردک، محصل شرعیات، اخوانی.
2310. سید مکرم ولد سید ذکریا، مسکونه مزار شریف، صنف سه شرعیات، اخوانی.
2311. سید نظیم ولد سید نظر، مسکونه ریکا خانه، فارغ 12، بیکار، اخوانی.
2312. میر سمیع الدین ولد میر سلام الدین، مسکونه گل دره، نرسینگ، مایوییست.
2313. حسین ولد خادم حسین، دریور، مسکونه چنداول، خمینی.
2314. تاش محمد ولد ملا قیوم، مسکونه بدخشان، متعلم نرسینگ، اخوانی.
2315. سلطان شاه ولد غریب شاه، مسکونه بدخشان، طالب العلم، اخوانی.
2316. گل محمد ولد تاج محمد، مسکونه موسی قلعه، بریدمن غند تعلیمی، اخوانی.
2317. سید داود ولد سید احمد، مسکونه مزار شریف، محصل صنف 3 شرعیات، اخوانی.

کابل – افغانستان – مورخ 3 / 4 / 1358
2318. بیلار سینگ ولد رام سینگ، لغمان، صنف دوازده تخنیکم، مایوییست.
2319. غلام سرور ولد یار محمد، مسکونه بدخشان، صنف 12 ابوحنیفه، اخوانی.
2320. محمد زمان ولد غلام حسین، لغمان، محصل انجنیری، اخوانی.
2321. نصرالله ولد حاجی غلام حیدر، مسکونه جمال مینه، مامور، اخوانی.
2322. محمد علی ولد حاجی محمد موسی، مسکونه جمال مینه، کارمند فابریکه بوت آهو، خمینی.
2323. لطیف ولد عبدالله، مسکونه بدخشان، زمین دار.
2324. دوست محمد ولد پیر محمد، مسکونه کابل.
2325. سید محمد ولد سید فقیر شاه، دکاندار، قلعه شاده، خمینی
2326. محمد ولد قدم، مسکونه دارالامان، دوکاندار، خمینی.
2327. ضیاالحق ولد عبدالحق، متعلم مدرسه ابوحنیفه، مسکونه پروان، اخوانی.
2328. سلطان محمد ولد عبدالقدوس، مسکونه بگرامی، متعلم مدرسه ابوحنیفه، اخوانی.
2329. سید علم شاه ولد سید مصطفی، مسکونه پروان، متعلم مدرسه ابوحنیفه، اخوانی.
2330. محمد امین ولد سید محمد، مسکونه خیرخانه، مامور پولی تخنیک، اخوانی.
2331. عبدالجعفر ولد محمد نبی، مسکونه واصل آباد، انجنیری سروی جیولوژی، مایوییست.
2332. عبدالحی ولد محمد نبی، مسکونه چاردهی، انجنیری سروی جیولوژی، مایوییست.
2333. امان الدین ولد عبدالمحمد، مسکونه کابل، انجنیری سروی جیولوژی، مایوییست.
2334. عبدالرزاق ولد عبدالغنی، مسکونه کابل، مامور کارتوگرافی جیولوژی، مایوییست.
2335. محمد ولد نجف علی، مسکونه کابل، پرزه فروش، خمینی
2336. محمد سرور، حسین داد، خیاط، مسکونه ناحیه 13، خمینی
2337. غلام علی ولد مستان علی، مسکونه ناحیه 12، محافظ زیارت، خمینی
2338. ابراهیم ولد محمد طاهر، خیاط، مسکونه چنداول، خمینی
2339. گل احمد ولد سید محمد، مسکونه چنداول، نرس شفاخانه جمهوریت، خمینی.
2340. عبدالستار ولد جمعه خان، مسکونه لوگر، هوتل دار، اخوانی.
2341. سردار محمد ولد جمعه خان، مسکونه لوگر، مامور وزارت عدلیه، اخوانی.
2342. مالک محمد ولد سردار محمد، مسکونه لوگر، اخوانی.
2343. نیازگل ولد حاجی خوشدل، مسکونه چهل ستون، غریب کار، اخوانی.
2344. پیر محمد ولد عبدالاحمد، دریور ملی بس، مسکونه کوهستان، اخوانی.
2345. عبدالفتاح و لد عبدالمجید، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
2346. ابراهیم ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، کلچه پز، خمینی.
2347. عبدالغفار ولد محمد حسین، مسکونه قندهار، انجنیر جیولوژی، مایوییست.
2348. غلام حسین ولد محمد قاسم، مسکونه جمال مینه، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2349. نثار احمد ولد عزیز احمد، مسکونه سرای غزنی، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2350. امان الله ولد نورالله، مسکونه کارته سه، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2351. نصیر احمد ولد عزیز احمد، مسکونه سرای غزنی، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2352. لعل محمد ولد عبدالرحمان، مسکونه مشرقی، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2353. نجیب الله ولد محمد نعیم، مسکونه کارته پروان، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2354. عبدالسلام ولد محمد سرور، مسکونه هرات، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2355. جگندر سینگ ولد رام سینگ، مسکونه غور بازار، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2356. شفیع الله ولد نعمت الله، مسکونه قره باغ، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2357. علی چمن ولد علی جمعه، مسکونه چنداول، شاگرد نانوا، خمینی.
2358. عزیز محمد ولد حیدر، مسکونه بدخشان، صنف یازده ابوحنیفه، خمینی
2359. حسیب الله ولد قیام الدین، مسکونه سمنگان، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
2360. عبدالشکور ولد مراد خان، مسکونه سمنگان، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
2361. احمد ولد رحیم، مسکونه غورات، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
2362. جان محمد ولد ( )، مسکونه بدخشان، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
2363. محمد موسی ولد محمد اسماعیل، مسکونه سمنگان، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
2364. سلطان ولد گلزار، مسکونه پروان، اخوانی.
2365. جان علی ولد محب علی، مسکونه پروان، ذغال فروش، اخوانی.
2366. محمد سرور ولد برات علی، مسکونه ده افغانان، شاگرد عکاسی، خمینی
2367. سید فقیر ولد محراب، مامور اداری ولایت کابل، اخوانی.
2368. حسین داد ولد برات، مسکونه غزنی، دست فروش، خمینی
2369. محمد علی ولد خداداد، مسکونه قلای شاده، شیرینی فروش چنداول، خمینی.
2370. عبدالرب ولد حجت الله، مسکونه نهرین، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی
2371. عبدالرب ولد دادالله، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی.
2372. عبدالواسع ولد دل جان، مسکونه سمنگان، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی.
2373. رحمت الله ولد عبدالله، مسکونه غزنی، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی.
2374. محب الله ولد محمد علم، مسکونه بدخشان، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی.
2375. خدایداد ولد اختر محمد، مسکونه نیمروز، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی.
2376. عبدالله ولد عبدالحسین، متعلم ابوحنیفه، مسکونه مالستان، خمینیست.
2377. محمد هاشم ولد محمد عالم، متعلم ابوحنیفه، مسکونه لوگر، خمینی.
2378. غلام حسن ولد محمد حسن، مامور وزارت مالیه، مسکونه خیرخانه، خمینی.
2379. عزت الله ولد حفیظ الله، عسکر، مسکونه بامیان، اخوانی.
2380. فضل احمد ولد غلام رضا، عسکر، مسکونه بهسود، خمینی.
2381. رمضان ولد محمد رضا، کارمند رستورانت، مسکونه جاغوری، خمینی.
2382. خادم حسین ولد رمضان، مامور وزارت آب و برق، مسکونه جاغوری خمینی.
2383. فضل احمد ولد فیض محمد، بایسکل ساز، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
2384. غلام محمد و محمد صدیق، محصل شرعیات، مسکونه هرات، خمینی.
2385. خراسان ولد شاه محمود، مزدور کار، مسکونه کابل، خمینی.
2386. فیض احمد ولد نثار احمد، محصل پل تخنیک، مسکونه هرات، مایوییست.
2387. عبدالبصیر ولد محمد کبیر، محصل پل تخنیک، مسکونه هرات، مایوییست.
2388. محمد هاشم ولد محمد کریم، محصل پل تخنیک، مسکونه فراه، مایوییست.
2389. عبدالرحمان ولد عودل محصل پل تخنیک، مسکونه بلخ، مایوییست.
2390. محمد نعیم ولد محمد علم، محصل پل تخنیک، مسکونه پروان مایوییست.
2391. بایقرا ولد محمد طاهر، محصل پل تخنیک، مسکونه بدخشان، مایوییست.
2392. حاجت الله ولد امین الله، محصل پل تخنیک، مسکونه لغمان، مایوییست.
2393. غلام سخی ولد محمد گل، محصل پل تخنیک، مسکونه وردک، اخوانی.
2394. عبدالرب ولد عبدالحمید، محصل پل تخنیک، مسکونه وردک، اخوانی.
2395. امین الله ولد محمد نسیم. محصل پل تخنیک، مسکونه بامیان، اخوانی.
2396. همایون ولد گلشاه، محصل پل تخنیک، مسکونه ننگرهار، سکتاریست.
2397. عجب نور ولد ( )، بیکار، مسکونه کوه صافی، اخوانی.
2398. محمد حسن ولد عبدالواسع، مامور فابریکه یخ، مسکونه پل خمری، اخوانی.
2399. عین الدین ولد ملا جان، معلم، مسکونه قلعه آخند، مایوییست.
2400. نصرالدین ولد جمالدین، معلم، مسکونه قلعه آخند، اخوانی.
2401. پیر محمد ولد عطا محمد، زمیندار، مسکونه پکتیا، اخوانی.
2402. امین الدین ولد امام الدین، مامور ریاست سروی، مسکونه کابل، اخوانی.
2403. محمد انور ولد محمد عیسی، بیکار، مسکونه ارزگان، اخوانی.
2404. سید ابراهیم ولد میر آقا، محصل، مسکونه جمال مینه، اخوانی.
2405. گل محمد ولد شیرین، سر معلم، مسکونه بدخشان، اخوانی.
2406. عبدالرسول ولد محمد حسن، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، مایوییست.
2407. سردار محمد ولد دوست محمد، معلم شرعیات، مسکونه ارزگان، اخوانی.
2408. محمد ابراهیم ولد میرعلم، معلم شرعیات، مسکونه ارزگان، اخوانی.
2409. ثمرگل ولد شیرین دل، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
2410. عبدالستار ولد اختر محمد، مامور بانک صادرات، مسکونه وردک، اخوانی.
2411. غلام حضرت ولد غلام نقشبند، محصل انجنیری، مسکونه خیرآباد، اخوانی.
2412. رحمت الله ولد جمعه گل، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
2413. امیر محمد ولد ملوک، زمیندار، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
2414. سید اسماعیل ولد سید احمدشاه، محصل تخنیکم، مسکونه شیخ علی، اخوانی.
2415. داوودشاه ولد طوطی شاه، کارمند بانک، مسکونه پکتیا، اخوانی.
2416. حاجی صالح محمد ولد حاجی نور احمد، بیکار، مسکونه کابل، اخوانی
2417. عبدالرحیم ولد حاجی صالح محمد، تایپیست ولایت هلمند، اخوانی.
2418. جان علی ولد برات علی، محصل وترنری، مسکونه سرخ پارسا، اخوانی.
2419. شیرین خان ولد شیردل، محصل انجنیری، مسکونه پنجشیر، اخوانی
2420. حاجی نور محمد ولد حاجی محمد، تاجر، مسکونه جاجی، اخوانی.
2421. میرگل ولد زبتو، زمیندار، مسکونه ارگون، اخوانی.
2422. سرور علی ولد رجب علی، مامور وزارت زراعت، مسکونه غزنی، خمینیست.
2423. فیض الدین ولد بدرالدین، متعلم پامیر، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
2424. فیض محمد ولد پیوند، سرایدار، مسکونه بامیان، خمینیست.
2425. گل احمد ولد پیوند، دکاندار، مسکونه بامیان، خمینی
2426. فتح محمد ولد پیوند، دکاندار، مسکونه بامیان، خمینی.
2427. پامیر ولد ظاهر سید عبدالحسین، مامور زراعت، مسکونه غزنی، اخوانی.
2428. محراب الدین ولد عبا…، دکاندار، مسکونه ولایت لوگر، اخوانی.
2429. نور علم ولد گل محمد، مالدار، مسکونه بغلان، اخوانی.
2430. عبدالواحد، ولد ( )، متعلم، مسکونه بدخشان، اخوانی.
2431. عبدالرووف ولد عبدالله، محصل ادبیات، مسکونه تخار، اخوانی
2432. عبدالرسول ولد محمد حسن، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، اخوانی.
2433. امان الله ولد محمد حسن، زمیندار، مسکونه تگاب، اخوانی.
2434. ذبیح الله ولد شمشیر، کارگر فابریکه کارتن سازی، مسکونه لغمان، اخوانی.
2435. عبدالرحمان ولد آغا…، بیکار، مسکونه ولایت وردک، اخوانی.
2436. محمد علم ولد قربان علی، محصل پل تخنیک، مسکونه غزنی، مایوییست.
2437. محمد طاهر ولد خان شاه، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی.

کابل – افغانستان – مورخ 5 / 4 / 1358
2438. میر بابه ولد میر احمد، مامور ریاست مرستون، مسکونه کلکان، اخوانی.
2439. محمد نعیم ولد محمد امین، معلم، مسکونه قره باغ، اخوانی.
2440. امان الله ولد حکیم الله، معلم، مسکونه قره باغ، اخوانی.
2441. عبدالحمید ولد محمد امین، مسکونه قره باغ، اخوانی.
2442. سردار ولد عزت، کوچی، مسکونه میربچه کوت، اخوانی.
2443. محمد هاشم ولد امان الله، محصل شرعیات، مسکونه سمنگان، اخوانی.
2444. محمد قیوم ولد رحیم جان، استاد، مسکونه سید نور محمد شاه مینه، اخوانی.
2445. محمد ضیا ولد غلام رسول، مامور وزارت تجارت، مسکونه قلعه فتح الله، مایوییست.
2446. عبدالصبور ولد عبدالقادر، کارمند وزارت تجارت، مسکونه کارته سه، مایوییست.
2447. پرویز ولد غلام علی، معلم، مسکونه افشار، مایوییست.

کابل – افغانستان – مورخ 4 / 4 / 1358
2448. علی آغا ولد غلام حسین، مامور وزارت صحت عامه، مسکونه ده بوری، خمینی.
2449. عزیزالله ولد غریب الله، دکاندار، مسکونه چاردهی، اخوانی.
2450. خان محمد ولد شاه محمد، نانوا، مسکونه گردیز، اشرار
2451. عبدالجلیل ولد محمد کبیر، مامور کوپراتیف، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
2452. غلام نبی ولد ( )، انجنیر پروژه هلمند، مسکونه چنداول، خمینی.
2453. میاگل ولد جان گل، تحویلدار میخانیکی تعلیمات عالی، اخوانی.
2454. عباس ولد محمد هاشم، سگرت فروش، مسکونه کابل، خمینی
2455. احمد ولد طوطی، بیکار، مسکونه شاه جوی، اشرار.
2456. محمد یاسین ولد فیض الحق،
2457. رحیم الله ولد نورالحق، بیکار مسکونه شاه جوی، اشرار
2458. عوض ولد قدم، دکاندار، مسکونه دشت برچی، خمینی.
2459. عبدالعلی ولد محمد هاشم، محصل، خمینی.
2460. یعقوب ولد محمد هاشم، محصل، خمینی.
2461. محمد یعقوب ولد امین الله، دریور، مسکونه وردک، اشرار.
2462. محمد ایوب ولد امین الله، دریور، مسکونه وردک، اشرار.
2463. امین الله ولد صاحب خان، زمیندار، مسکونه وردک، اشرار.
2464. پاینده خان ولد غلام فاروق خان، دریور، مسکونه وردک، اشرار.
2465. چمن علی ولد برات، متعلم، مسکونه بامیان، سکتاریست.
2466. غلام محمد ولد فیض محمد، متعلم صنف 9 مسکونه شهر بزرگ، سکتاریست.
2467. صنوبر ولد دلبر، کارگر نساجی، خمینی.
2468. غلام حسن ولد غلام حسین، کارگر فابریکه نساجی، خمینی.
2469. محمد حسن ولد خدابخش، کارگر، خمینی.
2470. حسام الدین ولد گلاب الدین، افسر پولیس، مسکونه قلعه مراد بیک، خمینی.
2471. خادم حسین ولد غلام حیدر، مستری ماشین، مسکونه عاشقان و عارفان، خمینی.
2472. ملاگدا محمد ولد پرتاب، محصل، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
2473. محمد ابراهیم ولد محمد موسی، زمیندار، مسکونه بهسود، خمینی.
2474. عوض ولد بابه، دریور، مسکونه بهسود، خمینی.
2475. حاجی کاظم ولد مراد، دکاندار، مسکونه پروان، اخوانی.
2476. انور ولد رجب، پرزه فروش، مسکونه قلای شاده خمینی.
2477. محمد علی ولد میرزا حسین، کچالو فروش، مسکونه هزاره جات، خمینی.
2478. محمد خان ولد جمعه خان، کارگر نساجی پل خمری، مسکونه خنجان، خمینی.
2479. عبدالحکیم ولد سور…، متعلم لیسه صنایع، مسکونه پروان، خمینی.
2480. عبدالفتاح ولد عبدالوهاب، متعلم لیسه صنایع، مسکونه شکردره، اخوانی.
2481. عبدالرووف ولد داد محمد، متعلم لیسه صنایع، اخوانی.
2482. هدایت الله ولد عبدالظاهر، متعلم لیسه صنایع، مسکونه مزار شریف، اخوانی.
2483. میرزا حسین ولد خداداد، گلکار، مسکونه افشار، خمینی.
2484. غلام حیدر ولد پیوند، دکاندار، مسکونه چاردهی، خمینی.
2485. زلمی ولد محمد اسحاق، مزدور کار، مسکونه جای رییس، خمینی.
2486. صالح محمد ولد فیض محمد، دوکاندار، مسکونه دشت برچی، خمینی.
2487. غلام قمبر ولد شکرالله، دوکاندار، مسکونه جای رییس، خمینی.
2488. شیردل ولد عیسی خان، مزدورکار، مسکونه دارالامان، خمینی.
2489. محمد عظیم ولد محمد علم، زمیندار، مسکونه شمالی خمینی.
2490. ممتاز ولد شامی خان، محصل انجنیری، مسکونه کابل، اخوانی.
2491. سید رحمان ولد سید عبدالجلیل، بیکار، مسکونه لغمان، اخوانی.
2492. محمد طاهر ولد غلام نبی، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
2493. محمد حسن ولد عبدالرحمان، دکاندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
2494. عبدالطیف ولد عبدالملک، قاضی ترافیک، مسکونه پروان اخوانی.
2495. عبدالحسین ولد نوروز، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2496. محمد حسین ولد غلام علی، مسکونه جمال مینه اشرار.
2497. غلام عباس ولد سید علی، مسکونه جمال مینه، اشرار .
2498. خادم حسین ولد غلام علی، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2499. محرم ولد حاجی بند علی، مسکونه قلای شاده، اشرار.
2500. محمد امین ولد حیدرعلی، مسکونه پل سرخ، اشرار.
2501. عبدالهادی ولد عبدالحمید، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2502. غلام حسین ولد محمد علی، مسکونه چنداول، اشرار.
2503. شیر علی ولد محمد نبی، مسکونه چنداول، اشرار.
2504. عبدالرحمان ولد حاجی میر رحیم، مسکونه انچی باغ بانان، اشرار.
2505. جمعه خان ولد محمد سرور، مسکونه قلای شاده اشرار.
2506. نوروز علی ولد محمد حسین، مسکونه قلای شاده اشرار.
2507. محمد حسین ولد محمد افضل، مسکونه قلای شاده اشرا.
2508. محمد رضا ولد شاه علی، مسکونه شاده، اشرار.
2509. محمد علی ولد محمد حسین، مسکونه قلای شاده اشرار.
2510. سید عنایت الله ولد سید عبدالرحمان شاه، مسکونه افشار، اشرار.
2511. علی داد ولد غلام رضا، مسکونه قلای شاده، اشرار.
2512. عبدالقدیر ولد محمد سرور، مسکونه قلای شاده، اشرار.
2513. محمد اکبر ولد محمد سرور، مسکونه افشار، اشرار.
2514. محمد نعیم ولد عید محمد، مسکونه قلای شاده، اشرار.
2515. نادر ولد احمد علی مسکونه قلای شاده اشرار.
2516. حاجی سلطان علی ولد حاجی محب علی، مسکونه کارته سه، اشرار.
2517. حاجی محمد علی ولد مسجدی، مسکونه کارته چار، اشرار.
2518. علی شاه ولد عبدالعلی، مسکونه کارته چار، اشرار.
2519. غلام حسین ولد نظام الدین، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2520. یوسف علی ولد اسماعیل، مسکونه کارته چار، اشرار.
2521. سید اسحاق ولد محمد علی شاه، مسکونه چنداول، اشرار.
2522. حاجی عبدالله ولد محمد ایوب، مسکونه قره باغ، اشرار.
2523. حسین بخش ولد غلام علی، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2524. عبدالکریم ولد سلطان علی، مسکونه قره باغ، اشرار.
2525. غلام حسین ولد نظام الدین، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2526. محمد سرور ولد محمد باقر، مسکونه افشار، اشرار.
2527. محمد تقی ولد محمد حسن، مسکونه مرادخانی اشرار.
2528. عزیزالله ولد مرادعلی، مسکونه بهسود، اشرار.
2529. گل محمد ولد محمد علی، مسکونه کارته نو، اشرار.
2530. اسدالله ولد حاجی مهدی، مسکونه افشار اشرار.
2531. محمد حسین ولد محمد ابراهیم، مسکونه وزیر آباد اشرار.
2532. حاجی جان محمد ولد حاجی محمد، مسکونه قلای وزیر، اشرار.
2533. محمد حسین ولد نیک محمد، مسکونه تایمنی، اشرار.
2534. سید شاه حسین ولد سید عوض، مسکونه وزیر آباد اشرار.
2535. یعقوب علی ولد برات علی، مسکونه افشار، اشرار.
2536. محمد حسن ولد عبدالحسین، مسکونه کارته پروان اشرار.
2537. حاجی محمد مهدی ولد محمد سمیع، مسکونه افشار، اشرار.
2538. عبدالظاهر ولد سخیداد، مسکونه دشت برچی، اشرار.
2539. غلام حسین ولد میر احمد، مسکونه تایمنی، اشرار.
2540. نادر ولد سیف الدین مسکونه قلای شاده، اشرار.
2541. حبیب الله ولد بسم الله، مسکونه پنجشیر، اشرار.
2542. غلام فاروق ولد محمد آصف، مسکونه ده افغانان، اشرار.
2543. محمد کریم ولد محمد علی، مسکونه استالیف اشرار.
2544. محمد موسی ولد سید میرزا، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2545. غلام علی ولد جان محمد، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2546. محمد محفوظ ولد شاه حسین، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2547. عبدالرشید ولد محمد حسین، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2548. محمد نبی ولد غلام علی، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2549. امین الله ولد عبدالله مسکونه کوهدامن، اشرار.
2550. ولی محمد ولد سید، مسکونه بچه خاک کوه صافی، اخوانی.
2551. محمد ظریف ولد عبدالرزاق، مسکونه قره باغ، اخوانی.
2552. فدا محمد ولد عطا محمد، محصل صحت عامه، مسکونه کلکان، اخوانی.
2553. غلام سخی ولد موسی، دکاندار، مسکونه لعل و سرجنگل، خمینی.
2554. علی رضا ولد محمد ابراهیم، مسکونه شهرستان، خمینی.
2555. محمد انور ولد دلاور، زمیندار، مسکونه میر بچه کوت، اشرار.
2556. میر محمد حنیف ولد میر محمد علی، زمیندار، مسکونه قره باغ، اشرار.
2557. محمد موسی ولد محمد رضا، متعلم صنف 11 مکتب ابن سینا، مسکونه غورات، خمینی.
2558. غلام علی ولد محمد علی، متعلم صنف 11 مکتب ابن سینا، مسکونه غورات، خمینی.
2559. نور احمد ولد احمد علی، متعلم صنف دهم شیرشاه سوری، خمینی.
2560. محمد حنیف ولد محمد شریف، محصل شرعیات، مسکونه سانچارک اخوانی.
2561. عید محمد ولد جمعه خان، سقاو، مسکونه چنداول، خمینی.
2562. عطاالله ولد محب علی، متعلم صنف 11 مسکونه جاغوری، خمینی.
2563. ثابت خان ولد محصل خان، دکاندار، مسکور لوارکی، اخوانی.
2564. عبدالطیب ولد جمعه گل، دکاندار، مسکونه لورکی، اخوانی.
2565. محمد لاهور ولد دلیر محمد، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
2566. الیاس ولد ثابت خان، دکاندار، مسکونه لوارکی اخوانی.
2567. غلام رضا ولد حاجی مختار، مسکونه وزیر اکبرخان، اخوانی.
2568. محمد عتیق ولد غلام رضا، محصل انجنیری، مسکونه وزیر اکبرخان اخوانی.
2569. عبدالواحد ولد غلام رضا متعلم صنف 11، مسکونه وزیر اکبرخان اخوانی.
2570. عبدالکبیر ولد غلام رضا، محصل انجنیر، مسکونه وزیر اکبرخان اخوانی.

کابل – افغانستان – مورخ 6 / 4 / 1358
2571. محمد نسیم ولد عبدالرزاق، متعلم، مسکونه وردک، دسیسه جاده میوند.
2572. بسم الله ولد حفیظ الله، محصل، مسکونه هرات، اخوانی.
2573. محمد ایوب ولد رسول داد، زمیندار، مسکونه قندز، دسیسه جاده میوند.
2574. عبدالرزاق ولد غلام حضرت، متعلم، مسکونه وردک، دسیسه جاده میوند.
2575. جلال الدین ولد باز محمد، محصل، مسکونه هرات، دسیسه جاده میوند.
2576. سردارخان ولد عبدالغفار، کارگر، مسکونه لوگر دسیسه جاده میوند.
2577. جمعه خان ولد علی حسین، عسکر، مسکونه بامیان، دسیسه جاده میوند.
2578. علی جمعه ولد نظر محمد، کارگر، مسکونه بهسود، دسیسه جاده میوند.
2579. شاه محمد ولد غلام محمد، زمیندار، مسکونه تگاب، دسیسه جاده میوند.
2580. حسین بخش ولد جعفر، عسکر، مسکونه شهرستان، دسیسه جاده میوند.
2581. گلاب شاه ولد عبدالروف، چایدار، مسکونه جلریز – کابل، دسیسه جاده میوند.
2582. مولوی عبدالمنان ولد عبدالحق، سر معلم، مسکونه گلبهار، اخوانی.
2583. ملا سید حبیب ولد محمد یوسف، مسکونه بدخشان، اخوانی.
2584. عوض علی ولد علی عسکر، خزانه دار، مسکونه میدان، خمینی.
2585. میر حسن ولد عبدالحسن، کارگر چای خانه، مسکونه میدان، خمینی.
2586. زمری ولد شاه گل، محصل شرعیات، دسیسه جاده میوند.
2587. حلیم جان ولد گلزار، محصل شرعیات، مسکونه وردک، دسیسه جاده میوند.
2588. حیدر علی ولد امیر محمد، بیکار، مسکونه بهسود، مایوییست.
2589. سلام الدین ولد محمد نبی، نماینده شرکت امنیتی، مسکونه چارآسیاب، مایوییست.
2590. خادم حسین ولد دولت حسین، بخاری فروش، مسکونه وردک، مایوییست.
2591. محمد یونس ولد محمد مهدی، کارمند متقاعد، مسکونه کابل مایوییست.
2592. نجیب الله ولد عبدالله، متعلم ابوحنیفه، مسکونه شاه شهید، مایوییست.
2593. محمد قسیم ولد محمد امین، متعلم دیپارتمنت عربی، مسکونه رباط پروان، مایوییست.
2594. پیوند علی ولد محمد صاحب، دکاندار، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
2595. عبدالرشید ولد غلام حیدر، عسکر، مسکونه سرخ پارسا، دسیسه جاده میوند.
2596. برات ولد رمضان، افسر سارندوی زابل، مسکونه ننگرهار، اشرار.
2597. شیر محمد ولد نور محمد؟ عسکر، مسکونه کوهستان، دسیسه جاده میوند.
2598. امیر محمد ولد نور محمد، زمیندار، مسکونه مهتاب قلعه، تخریب کار.
2599. عبدالرحیم ولد ملافقیر، قصاب، مسکونه گلبهار، اخوانی.
2600. عبدالواسع ولد عبدالرووف، رییس گلبهار ترانسپورت، مسکونه گلبهار، اخوانی.
2601. سید عمر ولد سید غلام فاروق، انجنیر وزارت معادن، مسکونه کلکان، مایوییست.
2602. عبدالوهاب ولد عبدالله، مامور دیپارتمنت جیولوژی، مسکونه غزنی، مایوییست.
2603. فضل محمد ولد سردار، کارگر (خوست)، مسکونه وردک، مایوییست.
2604. دولت ولد علا نظر، بیکار، مسکونه بغلان، اخوانی.
2605. محمد نظر ولد تاش مراد، زمیندار، مسکونه کشم، دسیسه جاده میوند.
2606. ارثی ولد محمد بخش، ساتونکی ، مسکونه ارزگان، دسیسه جاده میوند.
2607. عبدالرحیم ولد حسین، ساتونکی ، مسکونه بدخشان، دسیسه جاده میوند.
2608. حسین ولد محمد، ساتونکی (باغ عمومی) مسکونه ارزگان، دسیسه جاده میوند.
2609. خال محمد ولد عبدالجلیل، ساتونکی (باغ عمومی) مسکونه بدخشان، دسیسه جاده میوند.
2610. بابه نظر ولد خان محمد، بیکار، مسکونه تخار، دسیسه جاده میوند.
2611. محمد حیدر ولد میر عطا خان، پولیس، مسکونه کشم بدخشان، دسیسه جاده میوند.
2612. غلام علی ولد شیرعلی، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه بدخشان، دسیسه جاده میوند.
2613. حبیب الله ولد افغان، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه نهرین، دسیسه جاده میوند.
2614. محمد صادق ولد محمد علی، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه کشم بدخشان، دسیسه جاده میوند.
2615. محمد زمان ولد یوسف، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه ارزگان، دسیسه جاده میوند.
2616. یزدان بخش ولد غلام نبی، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه غزنی، دسیسه جاده میوند.
2617. میر احمد ولد فیض محمد، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه قندهار، دسیسه جاده میوند.
2618. مراد علی ولد محمد صفدر، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه نهرشاهی، دسیسه جاده میوند.
2619. عیدی محمد ولد رحمان، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه کشم بدخشان، دسیسه جاده میوند.
2620. نصر الدین ولد برهان الدین، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه جوزجان، دسیسه جاده میوند.
2621. سید ابراهیم ولد خدایداد، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه سمنگان، دسیسه جاده میوند.
2622. محمد امین ولد احمد خان، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه بامیان، دسیسه جاده میوند.
2623. سید اکبر ولد سید جعفر، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2624. سید پیوندشاه ولد سید علی تقی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2625. محمد ظاهر ولد خدابخش، مسکونه غزنی، اشرار.
2626. رجب علی ولد مسجدی، مسکونه بهسود اول، اشرار.
2627. خان علی ولد ( )، مسکونه غوربند، اشرار.
2628. رمضان ولد یوسف، مسکونه بهسود دوم، اشرار.
2629. حاجی حسین ولد حاجی علی، مسکونه بهسود سه، اشرار.
2630. ظاهر ولد یوسف، مسکونه قره باغ غزنی، اشرار.
2631. دولت ولد عوض، مسکونه بامیان، اشرار.
2632. امین ولد یوسف، مسکونه بهسود، اشرار.
2633. سرفراز ولد سرانداز، مسکونه جلریز، اشرار.
2634. سرور ولد محمد اسحاق، مسکونه بلخ، اشرار.
2635. غلام ولد حسین بخش، مسکونه ارزگان، اشرار.
2636. شاه حسین ولد سید حسین، مسکونه بامیان، اشرار.
2637. دولت ولد غلام حسن، مسکونه میدان، اشرار.
2638. قربان ولد غلام، مسکونه میدان، اشرار.
2639. احد ولد حیدر، مسکونه چغچران، اشرار.
2640. اسحاق ولد قنبر، مسکونه ارزگان، اشرار.
2641. محمد علی ولد ابراهیم، مسکونه لعل و سرجنگل، اشرار.
2642. غلام نبی ولد علی حسین، مسکونه ارزگان، اشرار.
2643. خداداد ولد اسحاق، مسکونه بامیان، اشرار.
2644. حسین علی ولد جان علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2645. غلام سخی ولد غلام علی، مسکونه پروان، اشرار.
2646. خداداد ولد سخی داد، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2647. محمد عظیم ولد حسین علی، مسکونه بهسود، اشرار.
2648. علی نگاه ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، اشرار.
2649. محمد علی ولد علی عطا، مسکونه بهسود، اشرار
2650. طالب ولد زمان، مسکونه بامیان، اشرار.
2651. محراب ولد رمضان، مسکونه بامیان، اشرار.
2652. صفدر ولد اسماعیل، مسکونه بامیان، اشرار.
2653. قربان ولد یوسف، مسکونه غزنی، اشرار.
2654. جان علی ولد محمد علم، مسکونه غزنی، اشرار.
2655. خلیل الله ولد محاذ الله، مسکونه پروان، اشرار.
2656. خادم علی ولد عبدالرحمان، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2657. محمد انور ولد یعقوب، مسکونه بامیان، اشرار.
2658. نور احمد ولد محمداعجاز، مسکونه غزنی، اشرار.
2659. ضامن ولد عرضی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2660. رحمان علی ولد قنبرالدین، مسکونه غزنی، اشرار.
2661. عبدالحسین ولد غلام میرزا، مسکونه غزنی، اشرار.
2662. محمد جواد ولد محمد اسماعیل، مسکونه بهسود، اشرار.
2663. محمد عمر ولد یارمحمد، مسکونه هرات، اشرار.
2664. قنبر ولد زلف علی، مسکونه بامیان، اشرار.
2665. حسن ولد سیدمحمد، مسکونه ارزگان، اشرار.
2666. عبدالحمید ولد جان محمد، مسکونه بامیان، اشرار.
2667. غلام علی ولد پاینده محمد، مسکونه بامیان، اشرار.
2668. محمد ولد عبدل، مسکونه بامیان، اشرار.
2669. سیدقاسم ولد شرف، مسکونه بامیان، اشرار.
2670. محمد علی ولد بهمن، مسکونه بامیان، اشرار.
2671. سید محمد ولد عیدمحمد، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2672. قربان علی ولد غریب حسن، مسکونه بامیان، اشرار.
2673. جمعه خان ولد محمدصادق، مسکونه میدان، اشرار.
2674. غلام سرور ولد قنبر، مسکونه ارزگان، اشرار.
2675. یوسف ولد غلام حیدر، مسکونه بهسود، اشرار.
2676. حبیب الرحمان ولد سید رحمان، مسکونه پروان، اشرار.
2677. نورمحمد ولد گل محمد، مسکونه پروان، اشرار.
2678. عوض ولد موسی، مسکونه پروان، اشرار.
2679. سیداحمدعلی ولد سیدرضا، مسکونه قره باغ، اشرار.
2680. محمد حسین ولد محمد عیسی، مسکونه بامیان، اشرار.
2681. صفر ولد غلام علی، مسکونه غزنی، اشرار.
2682. محمد حسین ولد سراج الدین، مسکونه غزنی، اشرار.
2683. قربان ولد رجب، مسکونه غزنی، اشرار.
2684. برات علی ولد علی جان، مسکونه غزنی، اشرار.
2685. خان علی ولد عباس، مسکونه غزنی، اشرار.
2686. شاه شهید ولد شاه علی، مسکونه بامیان، اشرار.
2687. محمد اسحاق ولد سید نذیر، مسکونه بهسود، اشرار.
2688. حسین داد ولد محمد حسین، مسکونه بهسود، اشرار.
2689. خان علی ولد نادر علی، مسکونه بهسود، اشرار.
2690. عبدالکریم ولد سید عزیز، مسکونه بامیان، اشرار.
2691. محمد شیر ولد گل احمد، مسکونه مزار شریف، اشرار.
2692. عبدالعزیز ولد شاه محمد امین، مسکونه کابل، اشرار.
2693. جعفر ولد رضابخش، مسکونه بامیان، اشرار.
2694. عوض ولد قربان، مسکونه غزنی، اشرار.
2695. جمعه ولد علی داد، مسکونه ارزگان، اشرار.
2696. علی یاور ولد دادمحمد، مسکونه میدان، اشرار.
2697. طاهر ولد ناصر، مسکونه سمنگان، اشرار.
2698. سلیمان ولد ظفر، مسکونه بامیان، اشرار.
2699. غلام علی ولد زابل، مسکونه میدان، اشرار.
2700. نوراحمد ولد گل احمد، مسکونه پروان، اشرار.
2701. عبدالغنی ولد عبدال، مسکونه پروان، اشرار.
2702. چمن ولد خداداد، مسکونه بامیان، اشرار.
2703. محمدعیسی ولد حسین علی، مسکونه پروان، اشرار.
2704. محمدیوسف ولد نظر، مسکونه ارزگان، اشرار.
2705. نظر ولد کلبی حسن، مسکونه بامیان، اشرار.
2706. ضامن ولد نظر، مسکونه ارزگان، اشرار.
2707. محمد عیسی ولد اسلم وارث، مسکونه ارزگان، اشرار.
2708. محمدعلی ولد جان علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2709. غلام عباس ولد فیض محمد، مسکونه غزنی، اشرار.
2710. محمد عیسی ولد غلام محمد، مسکونه میدان، اشرار.
2711. محمدعلی ولد ضامن علی، مسکونه بامیان، اشرار.
2712. حسن ولد جعفر، مسکونه میدان، اشرار.
2713. عبدالعلی ولد سلطان علی، مسکونه کابل، اشرار.
2714. نظر ولد رجب، مسکونه میدان، اشرار.
2715. محمدحیدر ولد محمد اسحاق، مسکونه میدان، اشرار.
2716. حاجی محمد ولد غلام علی، مسکونه میدان، اشرار.
2717. محمدعلی ولد بمان علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2718. اسحاق ولد قربان، مسکونه بامیان، اشرار.
2719. فقیرمحمد ولد شیرین، مسکونه کابل، اشرار.
2720. بمان ولد یوسف، مسکونه میدان، اشرار.
2721. عوض علی ولد احمد علی، مسکونه میدان، اشرار.
2722. محمد ایوب ولد جان محمد، مسکونه میدان، اشرار.
2723. جمعه جان ولد احمدعلی، مسکونه میدان، اشرار.
2724. سهراب ولد رستم علی، مسکونه کابل، اشرار.
2725. غلام علی ولد میرافغان، مسکونه غزنی، اشرار.
2726. سخی داد ولد رجب، مسکونه وردک، اشرار.
2727. احمد علی ولد خادم علی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2728. عبدالمجید ولد خادم علی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2729. محمد نسیم ولد محمدقسیم، مسکونه غورات، اشرار.
2730. غلام حسین ولد احمد، مسکونه ارزگان، اشرار.
2731. محمدعیسی ولد ظفر، مسکونه ارزگان، اشرار.
2732. غلام حسن ولد دولت، مسکونه ارزگان، اشرار.
2733. قنبر ولد میرافغان، مسکونه غزنی، اشرار.
2734. محمدعلی ولد حاجی خداداد، مسکونه میدان، اشرار.
2735. محمداکبر ولد محمد حسین، مسکونه هرات، اشرار.
2736. محمدمحسن ولد قدم علی، مسکونه وردک، اشرار.
2737. عوض علی ولد غلام حسن، مسکونه وردک، اشرار.
2738. رضابخش ولد الله داد، مسکونه دایزنگی، اشرار.
2739. محمدحسین ولد کلبی حسین، مسکونه چارآسیاب، اشرار.
2740. محمدحنیف ولد سلطان مسکونه میدان، اشرار.
2741. چمن ولد حاجی حسین، مسکونه بامیان، اشرار.
2742. محمد نعیم ولد رجب، مسکونه بامیان، اشرار.
2743. سیدعوض ولد شریف علی، مسکونه پروان، اشرار.
2744. بمان ولد حسین علی، مسکونه بامیان، اشرار.
2745. سرور ولد مرزا علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2746. عیسی خان ولد جان علی، مسکونه غزنی، اشرار.
2747. اسدالله ولد محمد عظیم، مسکونه مزار شریف، اشرار.
2748. محب علی ولد دیدار علی، مسکونه بامیان، اشرار.
2749. محمد زمان ولد افغان بیک، مسکونه میدان، اشرار.
2750. غلام علی ولد میرزا، مسکونه بامیان، اشرار.
2751. صفر علی ولد غلام شاه، مسکونه پروان، اشرار.
2752. محمدنعیم ولد محمدرحیم، مسکونه غزنی، اشرار.
2753. آدم خان ولد سخی داد، مسکونه غزنی، اشرار.
2754. نظر ولد خادم، مسکونه وردک، اشرار.
2755. محمدعیسی ولد میرزا حسین، مسکونه وردک، اشرار.
2756. امیرمحمد ولد نیک محمد، مسکونه دشت برچی، اشرار.
2757. محمد اسحاق ولد خدای نظر، مسکونه میدان، اشرار.
2758. صفدرعلی ولد عوض علی، مسکونه مزار شریف، اشرار.
2759. حاجی محمد حسین ولد میرزا حسین، مسکونه مزارشریف، اشرار.
2760. سرور ولد محمد عیسی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2761. علی خان ولد حسین علی، مسکونه غزنی، اشرار.
2762. محمد انور ولد محمدیونس، مسکونه ارزگان، اشرار.
2763. عبدالمنان ولد سیدرحمان، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2764. ابراهیم ولد محمد حسین، مسکونه ارزگان، اشرار.
2765. محمد امان ولد کلبی حسین، مسکونه میدان، اشرار.
2766. عزیز ولد محمد امین، مسکونه ارزگان، اشرار.
2767. گل احمد ولد محمدهاشم، مسکونه غزنی، اشرار.
2768. محمد علی ولد جمعه، مسکونه ارزگان، اشرار.
2769. محمدعارف ولد محمدامیر، مسکونه شیخ علی، اشرار.
2770. غلام علی ولد جمعه، مسکونه ارزگان، اشرار.
2771. نادر ولد عوض، مسکونه غزنی، اشرار.
2772. محمدعلی ولد خان علی، مسکونه میدان، اشرار.
2773. محمدرضا ولد محمدعلی، مسکونه غزنی، اشرار.
2774. محمدحسین ولد سراج الدین، مسکونه غزنی، اشرار.
2775. امیرمحمد ولد میرزا محمد، مسکونه قلعه شاده، اشرار.
2776. علی گوهر ولد میرزا محمدعلی، مسکونه قلعه شاده، اشرار.
2777. محرم علی ولد محمد حیدر، مسکونه پل سوخته، اشرار.
2778. پیوند ولد خدایار، مسکونه چنداول، اشرار.

کابل افغانستان – 7/4/1358
2779. مولوی محمد صابر ولد عبدالمجید، زمیندار، مسکونه ابراهیم خیل، اخوانی.
2780. برکت خان ولد سدوخان، زمیندار، مسکونه ابراهیم خیل، اخوانی.
2781. عبدالطیف ولد عبدالله، آمر گروپ پلان عملیاتی اصلاحات ارزی، مسکونه غور، اخوانی.
2782. مامور ولد ریدگی، آمر گروپ پلان عملیاتی اصلاحات ارزی، مسکونه غور، اخوانی.
2783. غلام یحیا ولد محمد اکبر، افسر سارندوی، مسکونه هوتخیل، اخوانی.
2784. سید اسدالله ولد سید عبدالاحد، محصل، مسکونه سرای غزنی، اخوانی.
2785. درویش ولد نور، معلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
2786. محمد اصیل ولد صوفی رحیم، معلم، مسکونه لغمان، آمر گروپ پلان عملیاتی اصلاحات ارزی، مسکونه غور، اخوانی.
2787. اسدالله ولد عبدالقیوم، مسکونه پل علم، اخوانی.
2788. سخیداد ولد میرافغان، حمال، مسکونه چنداول، اخوانی.
2789. عبدالکریم ولد عبدالله، مامور ریاست برق کابل، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
2790. عبدالسلیم ولد عبدالحکیم، پولیس پشاور، مسکونه پشاور، اخوانی.
2791. صابر حسین ولد محمد رفیع، پولیس پشاور، مسکونه پشاور، اخوانی.
2792. حبیب الله ولد حاجی شیر احمد، بیکار، مسکونه پروان، اخوانی.
2793. سید داوود ولد سید عطا محمد، زمیندار، مسکونه گذرگاه، اخوانی.
2794. غلام حضرت ولد فقیر شاه، زمیندار، مسکونه جبل السراج، اخوانی.
2795. میر آغا ولد میرجهان، بیکار، مسکونه جبل السراج، اخوانی.
2796. قمبرعلی ولد شیر احمد، مالک موتر، مسکونه میدان، خمینی.
2797. میرداد ولد سخیداد، دریور، مسکونه بهسود، خمینی.
2798. عبدالرووف ولد سفر محمد، کلینر، مسکونه میدان، اخوانی.
2799. بمان علی ولد بنیاد علی، محصل، مسکونه کابل، مایوییست.
2800. محمد جعفر ولد غلام علی، معلم، مسکونه چاردهی، مایوییست.
2801. سخیداد ولد سرور، محصل انجنیری، مسکونه قره باغ، مایوییست.
2802. دین محمد ولد نور احمد، شیرینی فروش، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
2803. محمد صابر ولد محمد ظاهر، زمیندار، مسکونه چار آسیاب، خمینی.
2804. حاجی عبدالمحمد ولد علا محمد، زمیندار، مسکونه چارآسیاب، خمینی.

کابل افغانستان – 8/4/1358
2805. صدرالدین ولد غلام حسن، دهقان، مسکونه بدخشان، اخوانی.
2806. نعمت الله ولد محمد زمان، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی.
2807. محمد علی ولد محمد امین، خیاط وزارت داخله، مسکونه افشار، اخوانی.
2808. شیرین خان ولد شیردل، محصل انستیتوت تخنیک، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
2809. سید اسماعیل ولد سید احمد شاه، محصل، مسکونه سرخ پارسا، اخوانی.
2810. حاجی محمد کریم ولد عبدالرازق، دکاندار، مسکونه باغ علی مردان، اخوانی.
2811. عبدالعزیز ولد عبدالودود، معلم، جبل السراج، اخوانی.
2812. فقیر جان ولد علی جان، مسکونه بهسود، خمینی.
2813. سید محمد ولد دین محمد، معلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
2814. پیر محمد ولد شاه محمد، قاضی، مسکونه سیدخیل، اخوانی.
2815. عبدالحی ولد محمد حسن، متعلم علوم اسلامی، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
2816. محمد افضل ولد نظر محمد، متعلم علوم اسلامی، مسکونه نجراب، اخوانی.
2817. عمرا خان ولد عبدالکریم، متعلم علوم اسلامی، مسکونه بگرام، اخوانی.
2818. محمد خان ولد محمد رضا، متعلم علوم اسلامی، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
2819. عبدالغفور ولد عبدالرحیم، مولوی، مسکونه نجراب، اخوانی.
2820. مولوی عبدالله ولد جان محمد، مولوی، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
2821. سید مصطفی ولد سید عرب، مولوی، مسکونه سنجد دره، اخوانی.
2822. عبدالله ولد عبدالصمد، مولوی، مسکونه نجراب، اخوانی.
2823. محمد یوسف ولد آغا میر، مولوی، مسکونه بولغین، اخوانی.
2824. مولوی عبدالغفار ولد محمد خان، مولوی، مسکونه قره باغ، خمینی.
2825. محمد علی ولد خان علی، مسکونه بهسود، دوکاندار، خمینی.
2826. غلام نبی ولد علی حسین، کارگر، مسکونه دایکندی، خمینی.
2827. محمد امان ولد محمد قاسم، مسکونه سانچارک، دوکاندار، خمینی.
2828. عبدالخالق ولد حاجی محمد رسول، مسکونه سنچارک، خمینی
2829. حاجی نادر حاجی رسول، مسکونه سانچارک، تاجر، خمینی.
2830. حاجی محمد طاهر ولد حاجی محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، خمینی.
2831. محمد نصیر ولد جلال الدین، مسکونه بهسود، خمینی.
2832. محمد عالم ولد محمد قاسم، مسکونه ینگی قلا، زیور فروش. اخوانی.
2833. میاگل ولد محمد یعقوب، مسکونه لغمان، معلم، اخوانی.
2834. عتیق الرحمان ولد سید الرحمان، مسکونه لغمان، فارغ دوازده، اخوانی.
2835. حفیظ الرحمان ولد غلام حسن، مسکونه قرغه، کارمند انرژی و آب، اخوانی.
2836. میر محمد عیسی ولد میر محمد صدیق، مسکونه سرای غزنی، تخنیکر، اخوانی.
2837. شیر احمد ولد احمد علی، مسکونه غزنی، معلم، مایوییست.
2838. محمد نعیم ولد محمد شریف، مسکونه سانچارک، اخوانی.
2839. سید محمد ولد سید محمد حیدر، مسکونه جاغوری، فارغ شده، مایوییست.
2840. عبدالقهار ولد عبدالستار، مسکونه جبل السراج، اخوانی.
2841. احمد وحید ولد صالح محمد، مسکونه چنداول، انجنیر، مایوییست.
2842. خان علی ولد نظر علی، مسکونه بهسود، کارگر. خمینی.
2843. محمد یوسف خاکساری ولد ملا خاکسار، مسکونه بدخشان، اخوانی.
2844. محمد داوود ولد محمد حسن، مسکونه جاغوری، مایوییست.
2845. خادم حسین اکبری ولد حسن علی، مسکونه جاغوری، مایوییست.
2846. خادم حسین ولد غلام حسین، مسکونه جاغوری مایوییست.
2847. اسدالله ولد یعقوب علی، مسکونه جاغوری، عضو سارنوالی، مایوییست.
2848. عبدالرحیم ولد غلام علی، مسکونه جاغوری، مستری، مایوییست.
2849. محمد امان ولد جان علی، مسکونه جلال آباد، محصل وترنری، مایوییست.
2850. سلمان علی ولد طلا، مسکونه افشار، کارگر هوتل انترکانتیننتل، مایوییست.
2851. غلام علی ولد سلطان علی، مسکونه جاغوری، محصل وترنری، مایوییست.
2852. غریب حسین ولد محمد صادق، مسکونه جاغوری، محصل دارالمعلمین، مایوییست.
2853. محمد اسحاق ولد میرزا حسین، مسکونه جاغوری، مامور، مایوییست.
2854. داود شاه ولد یعقوب علی، مسکونه جاغوری، خیاط مایوییست.
2855. عبدالشکور ولد حیدر علی، مسکونه جاغوری، بیکار، مایوییست.
2856. شریف احمد ولد محمد سردار، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
2857. محمد اسماعیل ولد دل خان مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی.
2858. ناصر خان ولد علم خان، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی.
2859. نادرخان ولد ناصر خان، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی.
2860. نور محمد ولد عید محمد، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی.
2861. عبدالحنان ولد عبدالحکیم، مسکونه تگاب، مامور سارندوی ساکن تگاب، اخوانی.
2862. سید محمد ولد شاه محمد، مسکونه ارگون، دهقان، اخوانی.
2863. بسم الله ولد محمد سردار، مسکونه لوگر، اخوانی.
2864. محمد ایوب ولد محمد انور، مسکونه لوگر، اخوانی.
2865. عنایت ولد محمد یوسف، مسکونه کابل، سارندوی، اخوانی.
2866. شفیع الله ولد غلام سخی، مسکونه وردک، محصل پلتخنیک، اخوانی.
2867. صدرالله ولد غلام حسین، مسکونه بدخشان، بیکار، اخوانی.
2868. نثار احمد ولد سخی، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
2869. اسماعیل ولد غلام رضا، مسکونه میدان، خشکه شوی، اخوانی.
2870. مرزک ولد میر آغا خان، مسکونه ارگون، دهقان، اخوانی.
2871. سید ابراهیم ولد میر آغا، دارالمعلمین، اخوانی.
2872. محمد علی ولد محمد امین، خیاط، اخوانی.
2873. محمد افضل ولد نظر محمد، ملای قلای خواجه، اخوانی.
2874. سید محمد ولد سید محسن، افسر سارندوی، محل سکونت میر بچه کوت، اخوانی.
2875. حیب الرحمان ولد غلام حسن، مامور نمایندگی ترانسپورت، مسکونه قرغه، اخوانی.
2876. غلام فاروق ولد غلام حسین، انجنیر دیپارتمت جیالوژی، مسکونه قرغه، اخوانی.
2877. سید کمال الدین ولد نور آغا، انجنیر (نیمروز) مسکونه جمال مینه اخوانی.
2878. میر آغا ولد سید امیر، کارمند متقاعد، مسکونه جمال مینه، اخوانی.
2879. بابه شاه، ولد صفدر، لیلامی فروش، مسکونه بهسود، خمینی.
2880. احمد خان ولد عبدالله، مسکونه مرادخانی، خمینی.
2881. محمد بیک ولد میر افغان، لیلامی فروش، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
2882. میر افغان ولد شاه بیگم، بیکار، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
2883. نظر حسین ولد میر افغان، متعلم صنف 12 مسکونه وزیر آباد، خمینی.
2884. علی رضا ولد رجب علی، لیلامی فروش، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
2885. میرگل ولد گل احمد، لیلامی فروش، مسکونه قلای موسا، خمینی.
2886. نوروز ولد میرزا، زمیندار، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
2887. سید عباس ولد سید یعقوب، بیکار، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
2888. محمد آصف ولد محمد امان مسکونه مهتاب قلعه، خمینی.
2889. محمد شاه ولد بهادر، بیکار، مسکونه قلعه ینگی، اخوانی.
2890. غلام نبی ولد غلام قادر، بیکار، مسکونه دشت برچی، اخوانی.
2891. میرزا سراج الدین ولد شجاع الدین، زمین دار، باشنده قلای قاضی، اخوانی.
2892. محمد ظریف ولد مستقیم، زمیندار، مسکونه موسهی، اخوانی.
2893. جانان ولد اختر محمد، زمیندار، مسکونه چارآسیاب، اخوانی.
2894. سید احمد ولد گل احمد، دریور ریگشاه، مسکونه ده خدایداد، اخوانی.
2895. عبدالحمید ولد عبدالمجید، زمیندار، باشنده کلکان، اخوانی.
2896. غلام محمد ولد سفر محمد، مامور زراعت، مسکونه ده سبز، خمینی.
2897. عبدالسلام ولد یار محمد، محصل زراعت، مسکونه غزنی، خمینی.
2898. علی جان ولد شیر احمد، مسکونه قلای شاده، خمینی.

کابل افغانستان – 11/4/1358
2899. زوارشاه ولد یعقوب علی، خیاط، باشنده جاغوری، مایوییست.
2900. عبدالشکور ولد حیدر علی، مسکونه جاغوری، مایوییست.
2901. محمد اسحاق ولد میرزا حسین، مامور سیلو، مسکونه جاغوری مایوییست.
2902. محمد خان ولد محمد رضا، ملا، مسکونه سرای خواجه، مایوییست.
2903. بازمیر ولد لال گل، دکاندار، مسکونه غوربند، دسیسه جاده میوند.
2904. قیام الدین ولد عبدالله، شرعیات، مسکونه فاریاب، دسیسه جاده میوند.
2905. سید منور ولد سید حسن، متعلم ابوحنیفه، مسکونه تالقان، دسیسه جاده میوند.
2906. یوسف ولد یعقوب، کارمند متقاعد، مسکونه ارزگان، دسیسه جاده میوند.
2907. غلام سخی ولد غلام علی، هوتلی، مسکونه غزنی، دسیسه جاده میوند.
2908. محمد شریف ولد مجتبی، محصل شرعیات، مسکونه هرات، دسیسه جاده میوند.
2909. غلام ولد میر افغان، کوچی، مسکونه بهسود، اشرار.
2910. محمد ایوب ولد رسولداد، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی.
2911. محمد نسیم ولد میر حفیظ، دکاندار، مسکونه شش درک، اخوانی.
2912. محمد امین ولد عتیق الله، تایپیست، باشنده آقچه، اخوانی.
2913. اختر محمد ولد محمد اسلم، محصل طب ننگرهار، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
2914. سید داوود ولد سید احمد علی، مامور انیس، مسکونه کارته سه، اخوانی.
2915. محمد یاسین ولد آغا محمد، محصل حقوق، مسکونه بلخ، اخوانی.
2916. محمد حفیظ ولد عبدالرحیم، مامور وزارت زراعت، مایوییست.
2917. غلام صدیق ولد محمد ابراهیم، محصل تعلیم و تربیه، اخوانی.
2918. خان محمد ولد عبدالله، دوکاندار، مسکونه دشت برچی، اشرار.
2919. امیر حسین ولد محمد حسین، دکاندار، مسکونه دشت برچی، اشرار.
2920. عوض علی ولد خان علی، دکاندار، مسکونه سرای غزنی، اشرار.
2921. محمد نعیم ولد خیرالله، دکاندار، مسکونه سرای غزنی، اشرار.
2922. اما علی ولد جان علی، دریور، مسکونه سرای غزنی، اشرار.
2923. کاظم علی ولد عوض علی، دکاندار، مسکونه دشت برچی، اشرار.
2924. بهاولدین ولد محمد، راننده تکسی، مسکونه میربچه کوت، اشرار.
2925. فراموز ولد محمد رفیق، زمیندار، مسکونه چک وردک، اشرار.
2926. احمدزی ولد عبدالحمید، زمیندار، مسکونه وردک، اشرار.
2927. محمد هاشم ولد بهمن، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
2928. جواد ولد علی جان، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
2929. محمد موسی ولد خادم علی، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
2930. محمد حسین ولد عوض، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
2931. محمد حسین ولد غلام حسین، مسکونه بامیان، اشرار.
2932. محمد عیسی ولد خادم علی، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
2933. محمد حسن ولد غلام حسن، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
2934. سلطان ولد کلبی حسین، دهقان، مسکونه ارزگان، اشرار.
2935. محمد ولد خدابخش، دهقان مسکونه ارزگان، اشرار.
2936. موسی ولد، قاسم، دهقان، مسکونه ارزگان، اشرار.
2937. باقر ولد احمد حسین، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
2938. احمد علی ولد میرزا علی، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
2939. محمد اکبر ولد محمد عیسی، دهقان، مسکونه لعل و سرجنگل، اشرار.
2940. حمایت الله ولد عبدالرسول، معلم لیسه تخنیک، اشرار.

کابل افغانستان – 12/4/1358
2941. سونار ولد فتح خان، مسکونه متاخان، بیکار، اشرار.
2942. نثار احمد ولد نیک محمد، محصل صنف چارم دارالمعلمین، اخوانی
2943. محمدیوسف ولد محمدیونس، متعلم، مسکونه قلعه شاده، اخوانی.
2944. دین محمد ولد خلیل الرحمان، مامور ریاست قوای کار، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
2945. میرزا حسین ولد غلام حسین، کارگر، مسکونه بامیان (چنداول)، خمینی.
2946. کلبی حسین ولد عبدل، مسکونه چنداول، کارمند، خمینی.
2947. محمداکبر ولد میرزا حسین، مسکونه چنداول، کارمند، خمینی.
2948. ایوب ولد نایب علی، مسکونه چنداول، کارمند، خمینی.
2949. سوداگر ولد غلام جان، مسکونه پغمان، مالدار، اشرار.
2950. صحبت ولد سالم، مالدار، مسکونه پغمان، اشرار.
2951. صاحب نور ولد غلام جان، متعلم صنف یازده، مسکونه وردک، اشرار.
2952. ضامن علی ولد حسین علی، درایور، مسکونه میدان، اشرار.
2953. محمدشیرین ولد عبدل، زمیندار، مسکونه قره باغ، اخوانی.
2954. احمدمیر ولد میراحمد، معلم، مسکونه کلکان، اخوانی.
2955. عبدالقادر ولد بهادرخان، درایور، مسکونه لوگر، اخوانی.
2956. سعدالله ولد سیداکبر، مامور وزارت زراعت، مسکونه تگاب، اخوانی.
2957. شمس الحق ولد رکن عالم، صنف یازده دارالعلوم، مسکونه ده سبز، اخوانی.
2958. سید حبیب ولد سیداشرف، تاجر، مسکونه گذرگاه، اخوانی.
2959. محمدظاهر ولد محمدانور، کارمند دولت، مسکونه چنداول، اشرار.
2960. زلمی ولد محمدحسن، محصل زراعت، مسکونه وردک، اخوانی.
2961. عبدالرب ولد آغاجان، کارمند تربیه معلم، اشرار.
2962. حاجی عبدالقدوس ولد حاجی گدامحمد، باشنده قلعه قاضی، اشرار.
2963. عبدالسلام ولد عصمت الله، بیکار، مسکونه لوگر، اشرار.
2964. حاجی بسم الله ولد سلطان محمد، باشنده لوگر، اشرار.
2965. حاجی سید علم ولد فتح محمد، مسکونه لوگر، اشرار.
2966. قربان ولد گرگ علی، شاگرد نانوا، مسکونه پروان، توطیه جاده میوند.
2967. نورمحمد ولد درویش، مسکونه کابل، سقا، توطیه جاده میوند.
2968. خلیل الله ولد محمدشریف، استاد، مسکونه چاردهی کابل، توطیه جاده میوند.
2969. دین محمد ولد علی محمد، مسکونه بدخشان، معلم مکتب صنایع، توطیه جاده میوند.
2970. شفیق الله ولد عبدالله، مسکونه ننگرهار، افراد فرقه 25، توطیه جاده میوند.
2971. جان محمد ولد یارمست، مسکونه شینوار، اخوانی.
2972. محمد نصیر ولد محمد عظیم، کارمند د افغانستان بانک، مسکونه واصل آباد، اخوانی.
2973. غلام عباس ولد احمدعلی، مامور مطبعه دولتی، مسکونه پروان، اخوانی.
2974. محمدعارف ولد مولوی فراموز، مزدور کار، مسکونه پروان، اخوانی.
2975. میرآغا ولد میرثنا، متعلم صنف یازده دارالعلوم، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
2976. سلطان محمد ولد پاینده محمد، مامور انحصارات، مسکونه شیرپور، اخوانی.
2977. عبدالقاسم ولد محمد حسن، دوکاندار، مسکونه قلعه شاده، خمینی.
2978. میرعبدالقدوس ولد میر عبدالحی، مامور متقاعد، مسکونه واصل آباد، خمینی.
2979. عبدالباقی ولد فخرالدین، کارمند وزارت مالیه، مسکونه کارته پروان، خمینی.
2980. طالب جان ولد جانان، مامور متقاعد، مسکونه ولسوالی نرخ میدان، اخوانی.
2981. بسم الله کمکی ولد عبدالجبار، کارمند سازمان ملل، مسکونه قره باغ غزنی، اخوانی.
2982. حفیظ الله ولد صالح محمد، معلم، مسکونه قلعه شاده، اخوانی.
2983. محمد نصیر ولد محمد عظیم، مسکونه وزیر آباد، آمیر د افغانستان بانک، اخوانی
2984. غلام عباس ولد محمدعلی، مسکونه پروان، غریبکار، مامور مطبعه دولتی، اخوانی
2985. محمد عارف ولد مولوی فرامرز، مسکونه پروان، غریبکار، اخوانی
2986. میرآقا ولد میرسنا، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف یازدهم دارالعلوم، اخوانی
2987. سلطان محمد ولد پاینده محمد، مسکونه شیرپور، مامور انحصار؟ دولتی، اخوانی
2988. ابوالقاسم ولد محمد حسن، مسکونه سرکاریز قلعه شاده، دکاندار، خمینیست
2989. میر عبدالقدوس ولد میر عبدالحی، مسکونه چهارقلعه وزیر آباد، مامور متقاعد، خمینیست
2990. عبدالباقی ولد فخرالدین، مسکونه کارته پروان، مامور متقاعد، خمینست
2991. طالبجان ولد جانان، مسکونه نرخ میدان، مامور متقاعد، اخوانی
2992. بسمالله کمکی ولد عبدالجبار، مسکونه قرهباغ غزنی، مامور ملل متحد، اخوانی
2993. حفیظالله ولد صالح محمد، مسکونه چهارقلعه قاضی، معلم، اخوانی

کابل- افغانستان، مورخ 17/2/ 1358
2994. محمدباقر نورزایی ولد شهنواز، مسکونه غزنی، مامور مستوفیت کابل، مائوئست
2995. قربانعلی ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، غریبکار، خمینیست
2996. عوض علی ولد علی جمعه، مسکونه حصه دوم بهسود، غریبکار، خمینست
2997. خداد ولد رمضان، مسکونه چهارقلعه وزیر آباد، کچالو فروش، خمینست
2998. محرم علی ولد احمدعلی، مسکونه مرکز بهسود، آمر ترویج بادامباغ، خمینست
2999. میرسلیمان ولد ایوب علی، مسکونه قلعه خلیل بهسود، دکاندار، خمینست
3000. اسحاق ولد رمضان، مسکونه چهارقلعه وزیر آباد، دکاندار، خمینست
3001. محمدحسن ولد حسین بخش، مسکونه افشار، قصاب، خمینست
3002. علیجان ولد حسین بخش، مسکونه افشار، قصاب، خمینست
3003. علی حسن ولد حسین بخش، مسکونه افشار سیلو، قصاب، خمینست
3004. محمدحسن ولد عوض، مسکونه افشار، قصاب، خمینست
3005. حاجی محمد ابراهیم ولد مهدی، مسکونه افشار، عضو تدریستان ثانوی، خمینست
3006. محمدحسین ولد نصرالدین، مسکونه افشار، دکاندار، خمینست
3007. محمدحکیم ولد آخوندخان، مسکونه کز کنر، دانشجو، خمینست
3008. تیمورشاه ولد مولوی عبدالرحیم، مسکونه جمال مینه، محصل سال سوم طب، مائوئست
3009. فیضالدین ولد قطبالدین، مسکونه چاریکار، محصل سال دوم طب، مائوئست
3010. حبیبالله ولد جانداد، مسکونه ولسوالی محمدآغه لوگر، محصل طب، اشرار
3011. جانداد ولد برکت، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار
3012. مسجیدی ولد شیرینخان، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار
3013. شاه محمد ولد فقیر محمد، مسکونه قریه شاهی محمدآغه لوگر، محصل طب، اشرار
3014. گل علم ولد شیراحمد، مسکونه محمدآغه لوگر، محصل طب، اشرار
3015. شاولی ولد عیسیخان، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار
3016. ابراهیم ولد آغاجان، مسکونه قلعه سرای خواجه، اخوانی
3017. سروان ولد حاجی میرعوض، مسکونه قرهباغ، اخوانی
3018. سیفالدین ولد جلاالدین، مسکونه قرهباغ کابل، اخوانی
3019. مستوفی ولد فتح محمد، مسکونه وردک، اشرار

کابل- افغانستان، مورخ 19/2/ 1358
3020. عبدالوهاب ولد احمدخان، مسکونه سرخرود ننگرهار، زمیندار، اخوانی
3021. نورمحمدشاه ولد انورشاه، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی
3022. عموجان ولد عبدالله جان، مسکونه پروان، ملا امام، اخوانی
3023. میر محمد اسحاق ولد سیدکاظم، مسکونه گذرگاه، مدیر فابریکه پلچرخی، اخوانی
3024. حاجی علی حسین ولد غلام حسین، مسکون قلعه شهاده، دکاندار، خمینست
3025. محمد جعفر ولد محمدهاشم، مسکونه کابل، داکتر طب صحت عامه، مائوئست
3026. نصیراحمد ولد عبدالقدوس، مسکونه مرادخوانی، مائوئست
3027. محمدعثمان ولد پیغمبرگل، مسکونه اندخوی، محصل طب، مائوئست
3028. غلامعلی ولد غلام حسن، مسکونه تایمنی وات، تجار پرزهجات موتر، مائوئست
3029. محمدافضل ولد قادرخان، مسکونه ننگرهار، زمیندار، مائوئست
3030. حفیظ الله ولد لعل گل، مسکونه کارته پروان، مامور وزارت صحت عامه، مائوئست
3031. محمداسماعیل خزایی ولد غلام حسین، مسکونه کابل، معلم، اخوانی
3032. محمدکریم ولد محمد امین، مسکونه قلعه موسی کابل، مامور متقاعد، اخوانی
3033. سلیمان ولد محمد اسماعیل، مسکونه غزنی، ماشینکار اره، اخوانی
3034. حسین علی ولد علی جمعه، مسکون میدان، گل کار، خمینست
3035. محرم علی ولد صفرعلی، مسکونه میدان، چوکیساز، خمینست
3036. سلطان محمد ولد صفرعلی، مسکونه میدان، زمیندار، خمنیست
3037. عبدالرحیم ولد ملا فقیر، مسکونه پروان، قصاب، اخوانی
3038. تاج محمد ولد حاجی محمد اکرم، مسکونه کندز، تاجر، اخوانی
3039. محمدعلی ولد عبدالقیوم، مسکونه پروان، کارمند، اخوانی
3040. خانآقا ولد محمد نبی، مسکونه محمدآغه لوگر، مامور، اخوانی
3041. زمرک ولد شیرخان، مسکونه لوگر، محصل، اخوانی
3042. محمدحلیم ولد غلام نبی، مسکونه کابل، ترجمان، اخوانی
3043. محمدحسین ولد میرزاحسین، مسکونه سرخپارسا، قراردادی مسلح، خمینست
3044. غلام حضرت ولد خادیم، مسکونه بامیان، بی کار، خمنیست
3045. حسین ولد احمدعلی، مسکونه بامیان، بیکار، خمنیست
3046. محمدصادق ولد محمدعاطف، مسکونه خوست پکتیا، مامور، مائوئست ضد انقلاب
3047. محمدعلی ولد گل محمد، مسکونه بگرامی، پولیس لوگر، اخوانی
3048. شیرآدم ولد عبدالکریم، مسکونه چکری، زمیندار، اخوانی
3049. گل ولی ولد میرولی، مسکونه ننگرهار، مامور اصلاحات ارضی، اخوانی
3050. محمدباز ولد الله باز، مسکونه ناحیه سوم ننگرهار، مامور مرستون، اخوانی
3051. غلام یحی ولد محمدصادق، مسکونه علیخیل کاپیسا، متعلم دارالعلوم، اخوانی
3052. محمدنبی ولد محمد صدیق، مسکونه شادپان مزارشریف، محصل پلتخنیک، اخوانی
3053. دادمحمد ولد محمدطاهر، مسکونه لوگر، متعلم دارالعلوم، اخوانی
3054. غازی محمد ولد ولی محمد، مسکونه میدان، طالبالعلم، اخوانی
3055. محمدنعیم ولد محمد سرور، مسکونه بغلان، مامور شولگره، اخوانی
3056. سرورجان ولد محضالله، مسکونه سرخ رود، ساعت ساز، اخوانی
3057. کابل- افغانستان، مورخ 21/4/ 1358
3058. میراحمدجان ولد میرغلام محمد، مسکونه بامیان، وکیل گذر، اخوانی
3059. سید منصور ولد سید محمدحسن، مسکونه پروان، بیکار، اخوانی
3060. محمد عارف ولد محمد، مسکونه سیاسنگ، محصل طب، مائوئست
3061. سید قسیم ولد سید مقصود، مسکونه لغمان، معلم، مائوئست
3062. جمالالدین ولد غلام محیالدین، مسکونه جبل السراج، مامور بادغیس، اخوانی
3063. چمن ولد برات، مسکونه بامیان، متعلم لیسه میخانیکی، خمینست
3064. معینالدین ولد لعل گل، مسکونه کارته نو، مامور وزارت تعلیم و تربیه، مائوئست
3065. نورمحمد ولد گل محمد، مسکونه سیاسنگ، معلم لیسه بگرامی، مائوئست
3066. حبیبالرحمان ولد عبدالغفور، مسکونه پغمان، سرساتمن سارندوی، اخوانی
3067. حضرت محمد ولد سن گل، مسکونه کابل، جگرن غوند ده، اخوانی
3068. عزیزالله ولد میرزامحمد، مسکونه قلعه شهاده، محصل پلتخنیک، اخوانی
3069. ملامحمد ولد فراموز، مسکونه بیبی مهرو، ملا امام، اخوانی
3070. عبدالعزیز ولد شیرمحمد، مسکونه تایمنی، دکاندار، اشرار
3071. عبدالصمد ولد شیرمحمد، مسکونه تایمنی، دکاندار، اشرار
3072. سیدمحمد مهدی ولد سید علی جان، مسکونه چنداول، تجار، خمنیست
3073. محمدهاشیم ولد محمدعالم، مسکونه سرخپارسا، دکاندار، اخوانی
3074. محمد یاسین ولد محمدهاشیم، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، اخوانی
3075. عبدالعزیز مسکونه لغمان، انجنیر، مائوئست
3076. میربچه ولد میرسید باز، مسکونه لغمان، زمیندار، اخوانی
3077. عبدالباری ولد جمعه گل، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
3078. باران ولد محمداعظم، مسکونه قندهار، زمیندار، اشرار
3079. عبدالصادیق ولد فقیر محمد، مسکونه کندهار، زمیندار، اخوانی
3080. سیاه باغ ولد محمد اعظم، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
3081. دین محمد ولد خیرمحمد، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
3082. غلام غوث ولد شیردل، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
3083. سرورخان ولد عثمان، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
3084. عبدالله ولد توکل، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
3085. حاجی پادشاه ولد فضل علم، مسکونه غزنی، اخوانی
3086. عبدالغیاث ولد سیدحیدر، مسکونه غزنی، اشرار
3087. آغامحمد ولد شاه زمان، مسکونه غزنی، اشرار
3088. عبدالاحمد ولد میرمحمد، مسکونه غزنی، اشرار
3089. غلامدستگیر ولد عبدالقیوم، مسکونه غزنی، اشرار
3090. روزالدین ولد محمد میر، مسکونه غزنی، اشرار
3091. محمدغنی ولد عزیزالله، مسکونه غزنی، اشرار
3092. بازیدخان ولد عبدالرزاق، مسکونه غزنی، اشرار
3093. غلامحضرت ولد محیالدین، مسکونه غزنی، اشرار
3094. گل احمد ولد سید آل، مسکونه غزنی، اشرار
3095. نقیبالله، مسکونه غزنی، معلم، اشرار
3096. جان شاه ولد محمدشاه، مسکونه غزنی، اشرار
3097. عبدالمتین، مسکونه غزنی، اشرار
3098. بختالله ولد عبدالغفار، مسکونه غزنی، اشرار
3099. شیرخان ولد شهزاد، مسکونه غزنی، اشرار
3100. سید عبدالعظیم ولد سید میرحسین، مسکونه غزنی، خمینست
3101. قربانعلی ولد سید میرحسین، مسکونه غزنی، خمینست
3102. ابولحسین ولد آقاحسین، مسکونه غزنی، خمنیست
3103. آقاحسین ولد عبدالحسین، مسکونه غزنی، خمینست
3104. عبدالحسین ولد میرحسین، مسکونه غزنی، خمنیست
3105. روزی محمد ولد غفور، مسکونه غزنی، خمینست
3106. سیدمحمدعلی ولد سیدحیدر، مسکونه زابل، خمنیست
3107. نورخان ولد دادخان، مسکونه غزنی، اخوانی
3108. نعمتالله ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، اخوانی
3109. رحیم خان ولد جمالالدین، مسکونه غزنی، اشرار
3110. گرومحمد ولد سپاهی، مسکونه غزنی، اشرار
3111. گلخان ولد جمعه خان، مسکونه غزنی، اشرار
3112. باوکی ولد بسمالله، مسکونه غزنی، اشرار
3113. مولاداد، مسکونه غزنی، معلم، اشرار
3114. عبدالکریم، مسکونه غزنی، اشرار
3115. مومن، مسکونه غزنی، اشرار
3116. حیاتالله، مسکونه غزنی، اشرار
3117. عبدالباری ولد دادمحمد، مسکونه غزنی، اشرار
3118. جانگل ولد محمدشریف، مسکونه غزنی، اشرار
3119. جمعه گل ولد بهادر، مسکونه غزنی، اشرار
3120. غلام حسن ولد ملا سلطان عزیز، مسکونه غزنی، اشرار
3121. بسمالله ولد ملامحمد سعید، مسکونه غزنی، اشرار
3122. خداینور ولد ملانظرالدین، مسکونه غزنی، اخوانی
3123. محمدظاهر ولد جومحمد، مسکونه پکتیا، اشرار
3124. اختر محمد ولد جان گل، مسکونه غزنی، اشرار
3125. محمدحسن ولد محمدحسین، مسکونه غزنی، اشرار
3126. عبدالمنان ولد اخترمحمد، مسکونه غزنی، اشرار
3127. عبدالله ولد دین محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
3128. فضل حق ولد اختر محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
3129. عبدالحکیم ولد صاحب خان، مسکونه غزنی، اخوانی
3130. سید ولد محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
3131. عینالدین ولد شرفالدین، مسکونه غزنی، اخوانی
3132. فیروزخان ولد شاهمرد، مسکونه غزنی، اخوانی
3133. خیرمحمد ولد فیضمحمد، مسکونه غزنی، اخوانی
3134. غلامحیدر ولد عبدالقادر، مسکونه غزنی، اخوانی
3135. شادم ولد عظیم، مسکونه غزنی ، اخوانی
3136. شامراد ولد عظیم، مسکونه غزنی، اخوانی
3137. فضل احمد ولد دوست محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
3138. فقیر محمد ولد خیرمحمد، مسکونه محمدخیل، اخوانی

کابل- افغانستان، مورخ 23/2/1358
3139. شامرجان ولد حبیبالله، مسکونه کارته نو، مائوئست ضد انقلاب
3140. عبدالقیوم ولد عبدالعلی، مسکونه میدان، مدرس، اخوانی
3141. عبدالرحمان ولد مولوی محمدهاشیم، مسکونه میدان، طالبالعلم، اخوانی
3142. مومن ولد جمعه گل، مسکونه کوته سنگی، دکاندار، اخوانی
3143. شیرآقا ولد فدا محمد، مسکونه لوگر، کارگر فابریکه قیر، اخوانی
3144. حبیبالرحمان ولد اختر محمد، مسکونه لوگر، کارگر فابریکه قیر، اخوانی
3145. محمدانور ولد فیاض، مسکونه بیبی مهرو، مدیر پلانگذاری، مائوئست
3146. عبدالغفور ولد امام محمد، مسکونه آقاعلی شمس، سکتاریست
3147. ظفر ولد غلام حیدر، مسکونه آقاعلی شمس، محافظ غند، سکتاریست
3148. عبدالرحیم ولد محمد ابراهیم، مسکونه دهبوری، جگرن متقاعد، سکتاریست
3149. سیدمحمدشاه ولد سید ابراهیم، مسکونه واصل آباد، مامور هوتل، کابل، سکتاریست
3150. محمد نعیم ولد سلطان عزیز، مسکونه خیرخانه، محصل صنف دوم انجنیری، مائوئست
3151. نصرالله ولد زمانالدین، مسکونه مزارشریف، بی کار، اخوانی
3152. اسماعیل ولد غلام رسول، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
3153. حاجی محمدعلم ولد حاجی شریف، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
3154. عنایتالله ولد غلام نبی، مسکونه خیرخانه، انجنیر سروی جیولوچی، مائوئست ضد انقلاب
3155. محمد اشرف ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل، مائوئست ضد انقلاب
3156. محمد صفر ولد عبدالجلیل، مسکونه خیرخانه، سکتاریست
3157. قاسم ولد بیادعلی، مسکونه کوهات، پولیس، جاسوس
3158. فیضاحمد ولد غلام جان، مسکونه کابل، مامور، مائوئست ضدانقلاب
3159. محمدظاهر ولد محمد ابراهیم، مسکونه استالف، محصل، مائوئست ضدانقلاب
3160. عبدالواحد ولد محمد انور، مسکونه استالف، کارگر، مائوئست ضدانقلاب
3161. محمدایوب ولد محمد یعقوب، مسکونه شکردره، متعلم، مائوئست ضدانقلاب
3162. سردار ولد محمد حسین، مسکونه بدخشان، زمیندار، اشرار
3163. علمگل ولد نوروز کوچی، مسکونه وردک، اشرار مس عنیک
3164. حضرت خان ولد غلام علی، مسکونه سید آباد، اشرار مس عینک
3165. ببرک ولد عبدالمجید، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
3166. امیرمحمد ولد غلامالدین، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
3167. گل داد ولد سمندر، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
3168. معراج ولد سعیدالدین، مسکونه محمداغه لوگر، اشرار مس عینک
3169. صاحب جان ولد کلاجان، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
3170. لاهور ولد غلام جان، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
3171. محمد عظیم ولد سید احمد، دوهم بریدمن محاسبه شعبه سیاسی، اخوانی
3172. عبدالله ولد محمد امین، مسکونه خوست، دگرمن سابق رییس ارکان 250، اخوانی
3173. عبدالغفار ولد گلبدین، دریم بریدمن کشف قطعه 59، اخوانی
3174. حاجی سالم ولد زمان گل، مسکونه منطقه کلان، اشرار
3175. حاجی خانالدین ولد محمدالدین، مسکونه منطقه کلان، اشرار
3176. غلامجیلانی ولد عبدالرحمان، خرد ضابط سارندوی، اخوانی
3177. عقیق، افسر پولیس، اخوانی
3178. عنایتالله، افسر پولیس قطعه 777 کماندو، اخوانی
3179. رحمتالله ولد ملا کنجه، سرباز غند 38، اخوانی
3180. بحرالدین ولد سیدآقا، سرباز غند 38، اخوانی
3181. محمد عارف ولد محمد نور، مسکونه میرویس میدان، فارغ صنف دوازده، اخوانی
3182. عبدالله ولد امینالله، استاد دانشگاه، اخوانی
3183. علی محمد ولد حیدر، مسکونه چهاردهی، معلم لیسه حبیبیه، مائوئست
3184. محمدناصر ولد میرزاحسین، مسکونه دارلامان، بیکار، خمنیست
3185. اسماعیل ولد فقیر محمد، مسکونه ناحیه دوم کابل، شاگرد خیاط، اخوانی
3186. عبدالواسع ولد عبدالستار، مسکونه کوته سنگی، مستری، ضدانقلاب
3187. اکبرخان ولد مندرخان، جاسوس پاکستانی
3188. قاسم ولد پی ولی، جاسوس پاکستانی
3189. شاه موس ولد علیزی، صنف یازده ابو حنیفه، اخوانی
3190. شیرجان ولد سیدعلم، مسکونه ترکمن، لیلامی فروش، خمنیست
3191. ابوذر ولد حاجت شاه، مسکونه غزنی، واسکت فروش، خمینست
3192. محمدناصر ولد میرزاحسن، مسکونه غزنی، خمینست
3193. عزیزالله ولد محمد انور، مسکونه قندهار، ترکاری فروش، خمینست
3194. محمد نعیم ولد سلطان عزیز، مسکونه خیرخانه، محصل، مائوئست
3195. خداینظر ولد سیدعلی، مسکونه سرخ پارسا، خوراکه فروش، خمینست
3196. غریب میرزا ولد خدای نظر، مسکونه سرخ پارسا، خوراکه فروش، خمینست
3197. محمد کبیر ولد گل محمد، مسکونه شوربازار، اخوانی
3198. شاه رسول ولد سید رسول، سرباز، اخوانی
3199. محمد انور ولد برکت علی، جاسوس پاکستانی
3200. سلطان احمد ولد محمدعلی، جاسوس پاکستانی
3201. محمدنبی ولد میرافغان، مسکونه لوگر، طالبالعلم، اخوانی
3202. گلابالدین ولد محمدقسیم، مسکونه لوگر، راننده، اخوانی
3203. شیرمحمد ولد عمر، مسکونه خوگیانی، راننده، اشرار
3204. احمدجان ولد باورخان، مسکونه وردک، اخوانی
3205. ذلفقار ولد احمد افتخارعلی، پاکستانی، راننده، اخوانی
3206. میرجلال ولد شینده، مسکونه شینوار، اخوانی
3207. میرآجان ولد آقا محمد، قوماندان متقاعد، اشرار
3208. غلام محیالدین ولد امیرالدین، مسکونه لوگر، مامور شهرداری، اخوانی
3209. سید رحمان ولد سیدغلام ایاض، مسکونه جبل سراج، مامور متقاعد، اخوانی
3210. ذکرالحق ولد عبدالستار، مسکونه پروان، محصل علوم، اخوانی
3211. گلاب خانه ولد ولی محمد، مامور اطلاعات و کلتور، مائوئست
3212. میرنظامالدین ولد میرسفالدین، مسکونه جبل سراج، مامور شهرداری، مائوئست
3213. نورعلی ولد قدم، مسکونه غزنی، زمیندار، خمنیست
3214. فیروز ولد شیرالله، مسکونه بامیان، زمیندار، اخوانی
3215. سیدانور ولد حیاتشاه، مسکونه کابل، واسکت فروش، خمنیست
3216. محمدناصر ولد میرزاحسین، مسکونه دارالامان، واسکت فروش، خمنیست
3217. جان علی ولد سلطان علی، مسکونه جیغتو، زمیندار، اشرار
3218. حسین ولد غلام رسول، مسکونه قلعهزال، زمیندار، اشرار
3219. بختیاری ولد بنیادعلی، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3220. وزیرمحمد ولد جلال، زمیندار، اشرار
3221. محمدتوری ولد سیدمراد، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3222. نورکریم ولد محمد نجیم، مسکونه امام صاحب، معلم، اخوانی
3223. عبدالستار ولد گل حمید، مسکونه کندز، مدیر انحصارات، اشرافی
3224. عزیز احمد ولد نوراحمد، مسکونه کندز، مامور مجادله ملاریا، مائوئست ضدانقلاب
3225. ابولفیض ولد مولوی عبدالغفور، مسکونه چهاردره، متعلم، اخوانی
3226. عبدالخلیل ولد عبدالجلیل، مسکونه کندز، آمرجنایی، اخوانی

کابل- افغانستان، مورخ 22/ 4/ 1358
3227. محبالله ولد عبدالله، مسکونه شاهروان ارچی، بیکار، اخوانی
3228. محمدیاسین ولد خان محمد، مسکونه جوزجان، متعلم، اخوانی
3229. الله یار ولد عبدالرحمان، مسکونه قلعه زال، اشرار
3230. میرباز ولد عبدالخالق، مسکونه قلعه زال، اشرار
3231. رنگین ولد آقامیر، مسکونه قلعه زال، بیکار، اشرار
3232. حاجی محمدحسن ولد سیدنظر، مسکونه قلعه زال، بیکار، اشرار
3233. ملا عبدالرحمان ولد دین محمد، مسکونه قلعه زال، ملاامام، اشرار
3234. سیدمحمد ولد گل محمد، مسکونه خان آباد، خیاط، اخوانی
3235. عبدالقیوم ولد عبدالرحیم، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
3236. عبدالودود ولد محمد عارف، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
3237. عزیزالله ولد ولی محمد، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
3238. محمد لطیف ولد محمد حسن، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
3239. حضرت قل ولد محمد انور، مسکونه خان آباد، اجارهدار مندوی، اخوانی
3240. کمال ولد محمد ایوب، مسکونه بادغیس، راننده، اخوانی
3241. محصل ولد مستوخان، مسکونه امام صاحب، اخوانی
3242. فاروق ولد عبدالرحمان، مسکونه امام صاحب، اخوانی
3243. غلامقادر ولد غلام حسین، مسکونه امام صاحب، اخوانی
3244. عبدالقیوم ولد شیرخان، مسکونه امام صاحب، اخوانی
3245. نیک محمد ولد نظرمحمد، مسکونه امام صاحب، زمیندار، اخوانی
3246. محمد ظاهر ولد محمدابراهیم، مسکونه کندز، آمر تحقیق، اخوانی
3247. کمال ولد محمد رفیق، مسکونه کندز، مامور، اخوانی
3248. غلام محمد ولد شهزاد، مسکونه خان آباد، مامور، اخوانی
3249. عبدالمنان ولد عبدالعزیز، مسکونه کندز، مامور، اخوانی
3250. نیازمحمد ولد لعل محمد، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
3251. غلام نبی ولد آدینه، مسکونه بدخشان، متعلم، اخوانی
3252. غلام ربانی ولد آدینه، مسکونه بدخشان، متعلم، اخوانی
3253. ملا عبدالواحد ولد عبدالقادر، مسکونه غزنی، امامت، اخوانی
3254. محمدصادق ولد محمد ایوب، مسکونه خان آباد، مامور، اخوانی
3255. سیدقاسم ولد سید محیالدین، مسکونه خان آباد، معلم، اخوانی
3256. محمد مقیم ولد عبدالکریم، مسکونه اشکمش، معلم، اخوانی
3257. سیدهارون ولد سید عبدالمحمد، مسکونه کندز، ملاامام، اخوانی
3258. حاجی معصوم ولد شاهجهان، مسکونه کابل، راننده، اخوانی
3259. پاینده خان ولد میران، مسکونه لوگر، اخوانی

کابل، افغانستان، مورخ 27/4/ 1358
3260. علی اصغر ولد علی بخش، مسکونه جمال مینه، انجنیر وزارت فواید عامه، مایوییست
3261. خلیلالله ولد عبدالله، مسکونه شیرپور، انجنیر وزارت فواید عامه، مایوییست
3262. نصرالله ولد شیرالله، مسکونه تایمنی، مامور، مایوییست
3263. اسدالله ولد صاحب خان، مسکونه تایمنی، مامور ریاست میخانیک، مایوییست
3264. اسدالله ولد میرآجان، مسکونه سرخ رود، مدیر فنی اصلاحات ارضی، مایوییست
3265. محمداسحاق ولد محمد رحیم، مدیر کنترول تحفضات پطرول مزارشریف، مایوییست
3266. محمدعلی ولد عوض علی، مسکونه پل سرخ، کارگر نساجی بگرامی، خمنیست
3267. حاجی بشیر ولد باز محمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی
3268. چنار ولد عمرالدین، مسکونه هلمند، کوچی، اشرار
3269. خان محمد ولد گل محمد، زمیندار، اشرار
3270. عمران الدین ولد خدای بردی، اخوانی
3271. محمود ولد خواجه محمد، مسکونه دهافغانان، تایپست وزارت داخله، اخوانی
3272. خدای دوست ولد خدای نظر، مسکونه شهرآرا، اخوانی
3273. منگل ولد امیرجان، مسکونه سید آباد وردک، دکاندار، اشرار
3274. گل محمد ولد لعل محمد، مسکونه سید آباد، غریبکار، اشرار
3275. گل آقا ولد محمدنظیر، مسکونه سیدآباد وردک، زمیندار، اشرار
3276. عبدالخلیل ولد حق داد، مسکونه سید آباد وردک، تحویلدار، اشرار
3277. محمد ظاهر ولد سردار، مسکونه سید آباد وردک، کاتب، اشرار
3278. محبالله ولد دین محمد، مسکونه بادمخیل سید آباد وردک، اشرار
3279. عبدالصمد ولد میراعظم، مسکونه قلعه واحد، مامور وزارت مالیه، اشرار
3280. غلام بهاوالدین ولد گل داد، مسکونه چرخ لوگر، نرس شفاخانه ننگرهار، اخوانی
3281. سیدمعصوم ولد سیدعبدالحسین، مسکونه بهسود ننگرهار، راننده، اخوانی
3282. احمدجان ولد غلام جان، مسکونه سرخ رود ننگرهار، مدیر، افغان ملت
3283. یارمحمد ولد سمندر، مسکونه باسول، افغان ملت
3284. فضلالرحمان ولد عبدالرحمان، مسکونه سرخ رود، مامور اصلاحات، افغان ملت
3285. محمدهاشیم ولد عبدالعزیز، مسکونه پنجشیر، مامور فواید عامه، مایوییست
3286. محمدعمر ولد شهزاد، مسکونه ننگرهار، دکاندار، اخوانی
3287. عبدالواحد ولد عبدالسلام، مسکونه بگرامی، غریبکار، اخوانی
3288. عبدالوکیل ولد عبدالسلام، مسکونه بگرامی، چوپان، اخوانی
3289. عبدالقدوس ولد عبدالسلام، مسکونه بگرامی، بیکار، اخوانی
3290. گل حسن ولد حبیبالرحمان، مسکونه بازخیل، خیاط، اخوانی
3291. محمدحسن ولد آدمخان، مسکونه بگرامی، اخوانی
3292. محمدرسول ولد جوره قابل، مسکونه اندخوی، معلم، اخوانی
3293. عبدالمنان ولد غلام حیدر، مسکونه پنجشیر، مستخدم خارجی، اخوانی
3294. شاه محمد ولد محمد خلیل، مسکونه پنجشیر، آشپز، اخوانی
3295. عبدالجلیل ولد عبدالخلیل، مسکونه پنجشیر، مامور، مایوییست
3296. محمداکرم ولد دولت خان، مسکونه پنجشیر، محصل، مایوییست
3297. داود سرمد ولد محمد شریف، مسکونه قرهباغ، بیکار، مایوییست
3298. فقیرکلکانی ولد فدامحمد، مسکونه کلکان، بیکار، مایوییست
3299. محمدعزیز ولد حفیظالله مسکونه پغمان، معلم، مایوییست
3300. عبدالکبیر ولد محمدآصف، مسکونه واصل آباد، معلم، مایوییست
3301. غلام صفدر ولد غلام حیدر، مسکونه پنجشیر، کارمند، مایوییست
3302. عبدالقدوس ولد عبدالسلام، مسکونه کلکان، بیکار، مایوییست
3303. مهردل ولد عبدالقدوس، مسکونه سرای خواجه، دکاندار، مایوییست
3304. خواجه ولد غلام حیدر، مسکونه شوربازار، کارمند، مایوییست ضد انقلاب
3305. عبدالله ولد غلام حیدر، کارمند، مایوییست
3306. محمدظفر ولد غلام حیدر، مدیر قطعه 21 غند محافظ، مایوییست
3307. محمد کبیر ولد محمد یوسف، مسکونه بهسود، معلم، مایوییست
3308. عبدالرحیم ولد محمد ابراهیم، مسکونه بدخشان، متقاعد، سکتاریست
3309. مهرعلی ولد مرادعلی، مسکونه تایمنی، تکسی ران، اخوانی
3310. عطاخان ولد خوایندم، مسکونه بهسود، خادیم مسجد، خمینست
3311. فیض الدین ولد فیض الله، مسکونه تخار، مامور، سکتاریست
3312. عبدالغفور ولد امام محمد، مسکونه بدخشان، مامور وزارت تجارت، سکتاریست
3313. محمدشاه ولد سیدابراهیم، مسکونه واصل آباد، مامور هوتل کابل، سکتاریست
3314. حضرت جان ولد آغا جان، اشرار
3315. الله باز ولد میرزا میر، مسکونه رودات، اشرار
3316. عالم ولد عبدالطیف، مسکونه تکانه، نانوا، اشرار
3317. عبدالطیف ولد شاهین، مسکونه نقاش، بیکار، اشرار
3318. زینالدین ولد امیرالدین، مسکونه تکانه، اشرار
3319. لعل محمد ولد حاجی گل محمد، مسکونه میدان، زمیندار، اشرار
3320. دادمحمد ولد باز محمد، مسکونه میدان، اشرار
3321. تورگل ولد تازه گل، مسکونه تکانه، حمال، اشرار
3322. عینالدین ولد خیرالدین، دوا فروش، سکتاریست
3323. نظرمحمد ولد عطا محمد، مسکونه چهلستون، محصل، مایوییست
3324. احمدضیا ولد عطامحمد، مسکونه چهلستون، محصل، مایوییست
3325. عطامحمد ولد خوشدل، مسکونه چهل ستون، مامور متقاعد، مایوییست
3326. نجبالله ولد سیدملا، مسکونه ننگرهار، مامور اصلاحات ارضی، افغان ملت
3327. جمال ناصر ولد سعادت، مسکونه چهارقلعه وزیرآباد، اخوانی
3328. میرعبدالکریم ولد میرعبدالرحیم، مسکونه قلعه فتحالله، متعلم، اخوانی
3329. شاولی ولد ذکری، مسکونه ننگرهار، محصل، اخوانی
3330. محمدطاهر ولد محمد ابراهیم، محصل دانشکده علوم، مایوییست

کابل- افغانستان، مورخ 31/2/1358
3331. آغا محمد ولد محمدمهدی، مسکونه قلعه شهاده، کهنه فروش، اخوانی
3332. میرجلال ولد شینده، مسکونه ننگرهار، اخوانی
3333. احمدشاه ولد عبدالرزاق، مسکونه میدان، محصل فاکولته زراعت، اخوانی
3334. محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه لغمان، مامور وزارت عدلیه، مایوییست
3335. عبدالمجید ولد جمعهخان، مسکونه سرایخواجه، بیکار، مایوییست
3336. غلامسخی ولد حاجی مسافرشاه، مسکونه کارته سخی، خمینست
3337. جاندل ولد رحم دل، مسکونه سرای خواجه، مایوییست
3338. سیدخان ولد خرم، مسکونه پنجشیر، اشرار
3339. میرزاخان ولد بهرام خان، مسکونه میربچه کوت، زمیندار، اشرار
3340. سیدغلام رحمان ولد سید غلام ایشان، مسکونه پروان، مدیر متقاعد، اخوانی
3341. ملا کتوری ولد محمد رضا، مسکونه بگرام، بیکار، اخوانی
3342. محمدسرور ولد سیدجان، مسکونه کوه صوفی بگرام، بیکار، اخوانی
3343. شعیب ولد غلام حیدر، مسکونه کلکان،دریور، اخوانی
3344. خان علی ولد علی جمعه، مسکونه دایزنگی، بیکار، خمینست
3345. محمد بشیر ولد محمد قاسم، مسکونه لوگر، معلم، مایوییست
3346. عبدالسلام ولد محمد عمر، مسکونه تاشقرغان، غریبکار، اشرار
3347. سفرعلی ولد جمعه خان، مسکونه نیمروز، اشرار
3348. غلام دستگیر ولد شاه محمد، مسکونه وردک، مامور، اشرار
3349. علی اصغر ولد سخیداد، مسکونه میدان، کارگر فابریکه پلچرخی، خمینست
3350. ناظرحسین ولد سید محمدحسن، مسکونه جمال مینه، مامور دستگاه خانه سازی، مایوییست
3351. شریکالله ولد دین محمد، مسکونه خیرخانه، مامور دستگاه خانهسازی، مایوییست
3352. محمدناصر ولد دین محمد، مسکونه دهقابل، چلک فروش، خمینست
3353. محمدعلی ولد محمد اکرم، مسکونه پشتونستان، جاسوس پاکستانی
3354. عبدالواحد ولد عبدالملک، جاسوس پاکستان

کابل- افغانستان – مورخ 1/5/1358
3355. فضل سبحان ولد الف بیک، مسکونه پروان، متعلم، اخوانی
3356. محمدکاظم ولد محمد طالب، مسکونه بدخشان، زمیندار، مایوییست
3357. شیرخان ولد محمد مراد، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
3358. عبدالصمد ولد عبدالله، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
3359. عبدالستار ولد غلام رسول، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
3360. عبدالسلام ولد عبدالغیاث، مسکونه خوست، مامور، مایوییست
3361. اعظم ولد محمد امیر، مسکونه خواهان، متعلم، مایوییست
3362. عزیزالله ولد امینالله، مسکونه کندز، محصل، پخش کننده شب نامه
3363. عبدالوکیل ولد خدابخش، مسکونه پروان، مامور اصلاحات، پخش کننده شب نامه
3364. سفرمحمد ولد محمد اسحق، مسکونه کندز، میوهفروش، پخش کننده شبنامه
3365. عنایتالله ولد اسلامالدین، مسکونه کندز، مامور ترویج، پخش کننده شبنامه
3366. محمدظاهر ولد آقاجان، مسکونه خان آباد، مامور بانک، پخش کننده شبنامه
3367. قاری محمد ولد عبدالقادر، مسکونه کندز، رادیوساز، پخش کننده شب نامه
3368. محمدالله ولد جمعه خان، مسکونه مزار، رادیوساز، پخش کننده شبنامه
3369. فیروزالدین ولد میرزانجمالدین، مسکونه خان آباد، معلم، تبلیغ ضد دولت
3370. سیداحمد ولد حاجی لاجورد، مسکونه خان آباد، تبلیغ ضد دولت
3371. محمد رازق ولد محمد رضا، مسکونه خان آباد، عریضه نویس، تبلیغ ضد دولت
3372. نورعلی ولد دولت، مسکونه خان آباد، محصل تخارستان، اخوانی
3373. ملنگ مشهور به عبدالبصر ولد سلیمان، مسکونه خان آباد، اخوانی
3374. ملاغلام ولد مختار، مسکونه کندز، ملا امام، اخوانی
3375. حاجی سیدغلام ولد وزیر، مسکونه کندز، اخوانی
3376. محمدعیسی ولد شمسالدین، مسکونه کندز، زمیندار، اشرار
3377. نعمتالله ولد محمد اکبر، مسکونه فرخار، کاتب تعلیم و تربیه، پخش کننده شبنامه
3378. عبدالمقیم ولد آدینه محمد، مسکونه فرخار، معلم، پخش کننده شبنامه
3379. غلام محمد ولد غلام قادر، مسکونه فرخار، معلم، پخشکننده شبنامه
3380. عبدالرقیب ولد ملا رجب، مسکونه نورستان، معلم، اشرار
3381. روشن ولد الله بردی، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3382. ملا عسکر ولد احمدجان، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3383. گلستان ولد شاولی، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3384. عبدالغفار ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، اشرار
3385. نصرالله ولد نصیرخان، مسکونه علینگار لغمان، زمیندار، اشرار
3386. پاینده محمد ولد محمدشریف، مسکونه تالقان، معلم، اشرار
3387. شمسالله ولد عبدالرحیم، مسکونه پل علم، زمیندار، اخوانی
3388. محمدظاهر ولد قربان، مسکونه بدخشان، متعلم، مایوییست
3389. استاندار ولد جمدار، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3390. بازمحمد ولد حاجی عبدالمحمد، مسکونه قلعه زال، معلم، اشرار
3391. خان وزیر ولد میرزاگل، مسکونه پکتیا، معاون اداری افغان ترکایی، اشرار
3392. محمدعیسی ولد محمد عمر، مسکونه نوآباد، میکانیک، اخوانی

کابل- افغانستان – مورخ 2/5/1358
3393. محمد داوود ولد عبدالروف، مسکونه لغمان، انجنیر وزارت معادن، مایوییست
3394. ملامحمد ولد دادمحمد، مسکونه کابل، اخوانی
3395. حمیدالله ولد شیرمحمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی
3396. برهانالله ولد حفیظالله، مسکونه کلوله پشته، متعلم، مایوییست
3397. محمد امین ولد محمد ملنگ، مسکونه علاوالدین، متعلم، اخوانی
3398. حمایتالله ولد عنایتالله، مسکونه مزارشریف، متعلم، اخوانی
3399. گلاب خان ولد ولی محمد مسکونه پکتیا، مامور اطلاعات و کلتور، اخوانی
3400. رازق داد ولد حاجی گل داد، مسکونه غلام علی بگرام، مامور، اخوانی
3401. نادر ولد محمدیوسف، مسکونه ارزگان، مامور شهرنو، اشرار
3402. عوض ولد رستم، مسکونه بهسود، ملا کودکستان، اشرار
3403. منور ولد حاجی وزیرگل، مسکونه برکی برک، اشرار
3404. محمد کبیر ولد عبدالقدیر، مسکونه کارته پروان، راننده، اشرار
3405. محمدعوض ولد غلام رسول، مسکونه پل سوخته، اشرار
3406. حاجی محمدنادر ولد لعل محمد، مسکونه قلعه زمان خان، دکاندار، اخوانی
3407. بادام گل ولد غلام محمد، مسکونه شش درک، اخوانی
3408. نصرالله ولد پیاوالدین، مسکونه قلاچه، اخوانی
3409. محمدعمر ولد گلآجان، مسکونه خیرخانه، بیکار، اخوانی
3410. محمد رفیق ولد گل خان، مسکونه شاه شهید، اخوانی
3411. حاجی عبدالرسول ولد عبدالقادر، مسکونه وزیراکبرخان، ساعت فروش، اخوانی
3412. سلطان محمد ولد سیدکرام، مسکونه ننگرهار، معلم، اخوانی
3413. ولی محمد ولد خان محمد، مسکونه دشت برچی، نجار، خمینست
3414. خان محمد ولد شیرمحمد، مسکونه دشت برچی، زمیندار، خمینست
3415. عوض ولد سخیداد، مسکونه دشت برچی، خیاط، خمینست
3416. محمد نادر ولد محمد یعقوب، مسکونه دشت برچی، کارمند سینمای کابل، خمینست
3417. حاجی عید محمد ولد شیرمحمد، مسکونه سرخ پارسا، قالین فروش، اخوانی
3418. بستان ولد سلطان علی، مسکونه چنداول، پرزه فروش، خمینست
3419. محمد یاسین ولد حاجی محمد، مسکونه سرخ پارسا، معلم، خمینست
3420. سیلانی ولد جیلانی، مسکونه سید آباد وردک، اشرار
3421. غلام حضرت ولد جانان، مسکونه سیدآباد، زمیندار، اشرار
3422. محمداکبر ولد میرحیدر، مسکونه سیدخیل سید آباد، زمیندار، اشرار
3423. نجمالدین ولد علاوالدین، مسکونه سید آباد، زمیندار، اشرار
3424. عبدالقادر ولد عبدالخالق، مسکونه ولسوالی تگاب، زمیندار، اشرار

کابل- افغانستان – مورخ6/6/1358
3425. محمدعلی ولد حزب علی، مسکونه سرخ پارسا، خمینست
3426. محمدنعیم ولد غلام سخی، مسکون کلکان، زمیندار، اخوانی
3427. حبیبالرحمان ولد عبدالرحمان، مامور شرکت قند بغلان، اخوانی
3428. عبدالمجید ولد خدای رحیم، مسکونه بغلان، مامور، اخوانی
3429. شیرپادشاه ولد خان، مسکونه لوگر، پولیس، مایوییست
3430. نورمحمد ولد محمد، مسکونه بگرام، اخوانی
3431. محمداعظم ولد محمدغوث، مسکونه بگرام، دکاندار، اخوانی
3432. احمدزی ولد هاشم خان، مسکونه وردک، اخوانی
3433. اولیا ولد روشان، مسکونه وردک، اشرار
3434. کمینی ولد عبدالغفور، مسکونه وردک، اشرار
3435. ذکیم ولد عبدالکریم، مسکونه سید آباد وردک، اشرار
3436. جهانگیر ولد ضمیر، مسکونه گلنگار، زمیندار، اشرار
3437. مولوی بسمالله ولد عبدالله، مسکونه لغمان، ملای مسجد، اخوانی
3438. محمدصیفی ولد محمد رسول، مسکونه خیرخانه، بیکار، اشرار
3439. محمدحلیم ولد مهرالدین، مسکونه خیرخانه، بیکار، اشرار
3440. محمدهاشم ولد عبدالقدوس، مسکونه سمنگان، مایوییست
3441. محمدعثمان ولد موسی، مسکونه ایبک، مایوییست
3442. عبدالفتاح ولد فضل الدین، مسکونه ایبک، عضو نظارت خانه سمنگان، مایوییست
3443. عبدالعزیز ولد عبدالعظیم، مسکونه ایبک، معاون اداری تعلیم و تربیه، مایوییست
3444. محفوظ ولد یعقوب، مسکونه دشت برچی، افراد قطعه 777، اشرار
3445. لیلا ولد محمدیاسین، مسکونه سالنگ، اخوانی
3446. گل محمد ولد عبدالاحد، مسکونه سالنگ، اخوانی
3447. جان آقا ولد حضرت شاه، مسکونه میربچه کوت، پولیس بگرام، اخوانی
3448. عبدالرسول ولد گل احمد، مسکونه پل علم، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی
3449. صاحب شاه ولد دوران شاه، مسکونه خوگیانی، اخوانی
3450. پیرمحمد ولد رحیم داد، مسکونه جبل سراج، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی
3451. محمدانور ولد اختر محمد، مسکونه چهاردهی، اخوانی
3452. عبدالرووف ولد محمد هاشم، مسکونه ناحیه سوم کابل، مامور ریاست سرکها، اخوانی
3453. غلام ایشان ولد غلام قادر، مسکونه جبل سراج، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی
3454. غلام حیدر ولد غلام محیالدین، مسکونه غزنی، مامور سرک، اخوانی
3455. نورمحمد ولد درمحمد، مسکونه چهاردهی، آمر ریاست ملی بس، اخوانی

کابل- افغانستان – مورخ 8/5/1358
3456. محمد حیدر ولد غلام نبی، مسکونه بامیان، خمینست
3457. محمددین ولد عبدالله، مسکونه میدان، زمیندار، خمینست
3458. مولوی عبدالرحمان ولد رجب علی، اخوانی
3459. محمدغنی ولد غلام محیالدین، مامور ریاست سرکها، اخوانی
3460. غیاث الدین ولد دین محمد، دریم ساتمن اطفاییه کابل، اخوانی
3461. باخترگل ولد حیدر، مسکونه خوست، اخوانی
3462. شیخ یعقوب ولد شیرمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
3463. عبدالولی ولد شیخ یعقوب، مسکونه شینکی، اشرار
3464. عبدالهادی ولد بسمالله، مسکونه شینکی، اشرار
3465. عبدالشافع ولد بسمالله، مسکونه شینکی، اشرار
3466. یارمحمد ولد لعلی، مسکونه شینکی، اشرار
3467. سیفالله ولد محمدالله، مسکونه شینکی، اشرار
3468. الله میر ولد محمد، مسکونه شینکی، اشرار
3469. محمدزی ولد بازمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
3470. عبدالقیوم ولد بازمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
3471. عبدالعزیز ولد الله میر، مسکونه شینکی، اشرار
3472. عبدالقهار ولد بازمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
3473. سراج ولد مومن، مسکونه شینکی، اشرار
3474. آقا محمد ولد مومن، مسکونه شینکی، اشرار
3475. …..ولد خان محمد، مسکونه شینکی، اشرار
3476. بازمحمد ولد گل خان، مسکونه شینکی، اشرار
3477. بهلول ولد وکیل، مسکونه شینکی، اشرار
3478. ظاهر ولد پیرمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
3479. محمدشفیع ولد محمد فاروق، مسکونه کهنه خمار، اشرار
3480. عزیزمحمد ولد خیرمحمد، مسکونه کهنه خمار، اشرار
3481. فقیرمحمد ولد سیدمحمد، مسکونه کهنه خمار، اشرار
3482. میرعبدالمجید ولد عبدالوحید، مسکونه کهنه خمار، اشرار
3483. میرزا محمد ولد گلاب شاه، مسکونه بهسود، اشرار
3484. محمدظاهر ولد محمدطاهر، مسکونه جلریز، اشرار
3485. گلباز ولد اکبرخان، مسکونه جلریز، اشرار
3486. احمد حسین ولد ظفرعلی، مسکونه کابل، اشرار
3487. الماس ولد پاینده محمد، مسکونه کابل، اشرار
3488. محمد عارف ولد محمدنبی، اشرار
3489. محمد رضا ولد محمدحسن، مسکونه سنگلاخ، اشرار
3490. میرزامحمد ولد شامحمد، اشرار
3491. سیدمنهاجالدین ولد ویسالدین، اشرار

کابل- افغانستان – مورخ 9/5/1358
3492. دادو ولد ذلفقار، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3493. عمرخان ولد شیرخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3494. سید احمد ولد حشمتالله، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3495. نواب ولد حاجی محمد یعقوب، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3496. عبدالجبار ولد عبدالواحد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3497. علم خان ولد جلادخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3498. رازمحمد ولد پادشاه گل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3499. امانالله ولد عبدالمنان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3500. فتح محمد ولد نظیر گل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3501. نظرمحمد ولد سید شاه، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3502. فتحخان ولد شیرجان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3503. اختر محمد ولد سیداحمد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3504. کریم خان ولد ری، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3505. نورمحمد ولد سیدشاه، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3506. کری ولد جمعه گل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3507. حاجی محمد ایوب ولد محمدحیدر، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3508. تاج محمد ولد محبالله، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3509. غلام حسین ولد عامل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3510. محمدکاظم ولد سیدخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3511. قربان ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3512. گلاب ولد احمدجان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3513. عبدالمجید ولد جلادخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3514. شیرعلی ولد… مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3515. پهلوان ولد… مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3516. غلامعلی ولد محمدعلی، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3517. رجب علی ولد غلام حیدر، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3518. محمدسرور ولد محمد تاجیم، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3519. جان محمد ولد خان محمد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3520. حاجی زانگل ولد محمد گل، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3521. محمدحسن ولد حاجی زانگل، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3522. شیرگل ولد طیب، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3523. محمدصادق ولد حبیبالله، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3524. سورگل ولد شینوار، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3525. محمد پذیر ولد عمر، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3526. پادشاه ولد طیب، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3527. نورمحمد ولد طیب، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3528. مولوی نظر محمد ولد فضل محمد، مسکونه شالیزی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3529. سید حبیب ولد سید امیرشاه، مسکونه پیرزاده، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3530. هفته گل ولد نیازمحمد، مسکونه ده خداداد، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3531. علم جان ولد نیازمحمد، مسکونه ده خداداد، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3532. سید رحمان ولد حاجی دارا، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3533. محمد علی ولد غلام حسین، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3534. روزی خان ولد غفار، مسکونه واغظ، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3535. محمدنبی ولد خیرالدین، مسکونه قرهباغ، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3536. امیرخان ولد قطبخان، مسکونه قرهباغ، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3537. عبدالرزاق ولد عبدالحق، مسکونه نیازی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3538. میراحمد ولد میرمحمد، مسکونه رباط، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3539. تازه گل ولد نیک محمد، مسکونه رمک، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3540. امیرگل ولد بارخان، مسکونه نانی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3541. محمدغنی ولد محمد فضل، مسکونه گیلان، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3542. نصرالدین ولد گلاب الدین، مسکونه واغظ، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3543. غلام صنایع ولد خوشدل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3544. عبدالکریم ولد حاجی نوراجان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3545. میرآجان ولد حاجی نجیبالله، مسکونه جلالآباد، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3546. عبدالقیوم ولد حاجی حبیبالله، مسکونه قرهباغ غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3547. محمدشاهد ولد حبیبالله، مسکونه قرهباغ غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3548. نورالله ولد حاجی خوجه محمد، مسکونه قرهباغ غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3549. محمدبرات ولد نورالله، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3550. خیرگل ولد محمد بسمالله، مسکونه مقر، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3551. بهلول ولد اسماعیل، مسکونه زنخان، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3552. گلآجان ولد صالح محمد، مسکونه زنخان، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3553. لعل محمد ولد عزیز الله، مسکونه نانی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3554. الله داد ولد خدایداد، مسکونه گیرو، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3555. گل محمد ولد دوست محمد، مسکونه گیرو، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3556. حبیبالله ولد گل محمد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3557. محمد سرور ولد محمد عوض، مسکونه جیغتو، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3558. عزیزالله ولد وحیدخان، مسکونه دیک، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3559. گل رحمان ولد خان محمد، مسکونه میدان، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3560. محمد ظریف ولد عبدالرحمان، مسکونه دیک، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3561. عوض علی ولد علی حسن، مسکونه بامیان، خمینست
3562. علی محمد ولد محمدحسن، خمینست
3563. علیجان ولد صفدر، مسکونه ناهور غزنی، خمینست
3564. رحمت ولد نیازمحمد، مسکونه تایمنی، زمیندار، خمینست
3565. انجنیر غلام سخی ولد عبدالجبار، مسکونه قلعه چه، بیکار، مایوییست
3566. نثارعلی ولد احمدعلی، مسکونه عاشقان عارفان، غریبکار، خمینست
3567. ملک صلاح ولد غلام محیالدین، مسکونه پروان، ملک، اخوانی
3568. غلام حبیب ولد عبدالکبیر، مسکونه میدان، سرمعلم، اشرار
3569. ضاوالدین ولد فخرالدین، مسکونه خیرخانه، متعلم، اخوانی
3570. سیدمیرزا ولد بابا خان، مسکونه کارته مامورین، بیکار، اخوانی
3571. رحیمداد ولد سخیداد، مسکونه سلطان خیل، راننده، اخوانی
3572. شیرپادشاه ولد لاک خان، مسکونه لوگر، سارندوی شهر قدیم، مایوییست ضد انقلاب
3573. محمد نسیم ولد حاجی محمد امین، مسکونه کلکان، بیکار، اخوانی
3574. حاجی یارجان ولد لعل محمد، مسکونه هودخیل، تیکه فروش، اخوانی
3575. محمدصابر ولد فضل ربی، مسکونه لوگر، سرمعلم مکتب، اخوانی
3576. شاه محمود ولد حجتالله، مسکونه وزیراکبرخان، اخوانی
3577. عبدالقاسیم ولد گلانور، مسکونه خیرخانه، دگروال متقاعد افغان ملت
3578. عبدالغفور ولد عبدالرحمان، مسکونه شاه شهید، دکاندار، افغان ملت
3579. غلام جان ولد نیاز محمد، مسکونه ده عربها، افغان ملت
3580. محمدابراهیم ولد جان، مسکونه وزیر اکبرخان، اخوانی
3581. قمرالدین ولد ابراهیم، مسکونه لغمان، ملاامام، اخوانی
3582. عوض ولد غلام حسین، مسکونه وردک، قرطاسیه فروش، اخوانی
3583. قریبالله ولد امینالله، مسکونه ننگرهار، محصل طب، اخوانی
3584. محمدشاه ولد بابه قل، مسکونه مزار، مدیر اطلاعات و کلتور، اخوانی
3585. امینالله ولد سید محمد، مسکونه کابل، آهنگر، خمینست
3586. عبدالحسین ولد جعفرعلی، مسکونه جاغوری، خمینست
3587. عبدالحمید ولد جعفرعلی، مسکونه جاغوری، بیکار، خمینست
3588. میرافغان ولد محمدهاشیم، مسکونه بهسود، غریبکار، خمنیست
3589. عبدالرووف ولد غلام محمد، مسکونه بهسود، عکاس، خمنیست
3590. حسن علی ولد حیدرعلی، مسکونه غزنی، اشرار
3591. سیداکبرشاه ولد سیدنادرشاه، مسکونه بهسود، خمینست
3592. اخترمحمد ولد سید محمد، مسکونه لوگر، متعلم، اخوانی
3593. عبدالله ولد میرافغان، مسکونه کابل، مالک همایون هوتل، اخوانی
3594. محمدفاضل ولد عبدالله، مسکونه پنجشیر، طالبالعلم، اخوانی
3595. شاه محمدحسن ولد سید موسی، مسکونه بهسود، ترکاری فروش، خمینست
3596. ظفراحمد ولد فضل مسعود، مسکونه کنر، معلم، اخوانی
3597. علیخان ولد سمع خان، مسکونه پروان، زمیندار، اخوانی
3598. عبدالوکیل ولد عبدالمجید، مسکونه کاپیسا، غریبکار، اخوانی
3599. سیدجان ولد عبدالغنی، مسکونه ننگرهار، دکاندار، اخوانی
3600. عبدالحمید ولد عزیزخان، مسکونه نجراب، زمیندار، اخوانی
3601. محمدعلی ولد باغعلی، مسکونه جلریز، دکاندار، اخوانی
3602. محمد ظریف ولد سید شاه حسین، مسکونه میدان، آب فروش، اخوانی
3603. عبدالعزیز ولد عبدالاحد، مسکونه کابل، دکاندار، اخوانی
3604. ضیاالله ولد احمدگل، مسکونه لوگر، محصل دارالعلوم، اخوانی
3605. حلیم ولد سیفور، مسکونه پاکستان، اخوانی

کابل- افغانستان – مورخ 12/5/1358
3606. عبدالفتاح ولد محمد اسحق، مسکونه پروان، مامور نساجی بگرامی، مایوییست
3607. نورالله ولد حبیبالله، مسکونه پنجیشر، دوهم بریدمن، سکتاریست
3608. جان محمد ولد محمدعمر، مسکونه بدخشان، سکتاریست
3609. محمدنادر ولد لنگرخان، مسکونه پروان، متقاعد، سکتاریست
3610. عبدالحفیظ ولد عبدالواحید، مسکونه پروان، مامور، مایوییست
3611. سیدامانالله ولد سید نعیم، مسکونه چاریکار، مساعد سارنوالی، مایوییست
3612. محمد نوروز ولد خدای نظر، مسکونه فراه، زمیندار، اخوانی
3613. عبدالقدیر ولد محمدعمران، مسکونه چهاردهی، عضو جرایم اخلاقی، افغان ملت
3614. غلام سرور ولد عبدالحمید، مسکونه کارته پروان، اخوانی
3615. فریدون ولد غلام سرور، مسکونه کارته پروان، پیاده دواخانه، اخوانی
3616. ظهیرالدین ولد غلام مصفطی، مسکونه پنجشیر، متعلم، مایوییست ضدانقلاب
3617. محمد موسی ولد یعقوب علی، مسکونه غزنی، مایوییست ضد انقلاب
3618. غلام محمد ولد غلام مصطفی، مسکونه پنجشیر، متعلم، مایوییست
3619. هفته گل ولد نیازمحمد، مسکونه ده خدایداد غزنی، اخوانی
3620. لمر ولد میرور، مسکونه غزنی، اشرار
3621. غلام حبیب ولد غلام سرور، مسکونه شاه جوی، اشرار
3622. عمر ولد رستم، اشرار
3623. معروف ولد محمد کریم، اشرار
3624. حاجی عزیز ولد محمدهاشیم، اشرار
3625. سیقل ولد محمد شریف، مسکونه شاه جوی، اشرار
3626. محمد اسماعیل ولد غلام دستگیر، اشرار
3627. آقامحمد ولد جان محمد، اشرار
3628. خدایداد ولد محمدنبی، اشرار
3629. سیدجان ولد لودین، مسکونه قریه بازمحمد، اخوانی
3630. داوود سرمد ولد محمد شریف، مسکونه خیرخانه، معلم، مایوییست

کابل- افغانستان – مورخ 13/5/1358
3631. غلام رسول ولد علی حسین، مسکونه کابل، کهنه فروش، اشرار
3632. عبدالحی ولد محمد عالم، مسکونه پروان، مایوییست
3633. محمدعلی ولد خدای رحیم، مسکونه ارزگان، بیکار، اشرار
3634. گل محمد ولد ثمرگل، مسکونه پل علم لوگر، اشرار
3635. محمدگل ولد عبدالسمع، مسکونه چرخ لوگر، اشرار
3636. ظریف ولد نایب، مسکونه چرخ لوگر، اشرار
3637. خادیم ولد بختیاری، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
3638. عوض ولد محمدعلی، مسکونه گذرگاه، خمینست
3639. شیرآقا ولد خان بابا، مسکونه پلچرخی، زمیندار، اخوانی
3640. عبدالاحد ولد خیال محمد، مسکونه کندهار، دکاندار، اخوانی
3641. یوسف علی ولد محمدعلی، مسکونه اکبرخان مینه، خمینست
3642. محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه پغمان، مایوییست
3643. قربان ولد موسی، مسکونه بهسود، غریبکار، خمینست
3644. عبدالرحیم ولد امیرمحمد، مسکونه ننگرهار، دکاندار، اخوانی
3645. نجیب الرحمان ولد عبدالرحمان، مسکونه کابل، متعلم صنف دوازده، مایوییست
3646. میرآجان ولد عبدالله، مسکونه پروان، زمیندار، مایوییست
3647. اخترمنیر ولد محمدخان، مساعد سارنوالی قندهار، اخوانی
3648. محمدسرور ولد محمد ایوب، کارمند آریانا، مایوییست
3649. عینالدین ولد عبدالعلی، مسکونه وردک، دکاندار، اشرار
3650. محمدسالم ولد عبدالعلی، مسکونه وردک، اشرار
3651. نورگل ولد درانی، مسکونه پکتیا، چوب فروش، اخوانی
3652. جمعه خان ولد شربت خان، مامور ریاست مرافعه، اخوانی
3653. سلطان محمد ولد میا محمد، مسکونه لغمان، مامور مخابرات، اخوانی
3654. ناظر ولد حسین علی، مسکونه بامیان، غریبکار، خمینست
3655. غلام محمد ولد غلام محیالدین، مسکونه پروان، زارع، اخوانی
3656. جمعه خان ولد شیرخان، مسکونه ناهور غزنی، زمیندار، خمینست
3657. حسینداد ولد کلبی حسین، کارمند وزارت زراعت، خمینست
3658. فضل حسین ولد عبدالحسین، مسکونه بامیان، غریبکار، خمینست
3659. دین محمد ولد پیرمحمد، مامور ترانسپورت کابل، مایوییست
3660. زرجان ولد خواضک، مسکونه لوگر، مایوییست
3661. عوض ولد عبدالحسین، مسکونه ورث، زمیندار، خمینست
3662. حیاتالله ولد حکیمالله، مسکونه کلکان، دکاندار، مایوییست
3663. میرعبدالواسع ولد میرعبدالحکیم، مسکونه پروان، زمیندار، اخوانی
3664. بابو ولد میراحمد، مسکونه لشکرگاه، زمیندار، اخوانی
3665. عبدالحمید ولد عبدالحکیم، مسکونه کابل، محصل وترنری، اخوانی، پخش کننده شبنامه
3666. محمدقسیم ولد محمد قاسم، مسکونه لشکرگاه، متعلم، اخوانی، پخش کننده شبنامه
3667. حسین جان ولد غلام علی، مسکونه سنگلاخ، راننده، اخوانی
3668. جمالالدین ولد سراجالدین، مسکونه پروان، بیکار، اخوانی
3669. حبیبالله ولد عبدالله، مسکونه هرات، محصل ادبیات، مایوییست
3670. کمال ولد محمدگل، مسکونه گرشگ، طالبالعلم، اخوانی
3671. غلام دستگیر ولد دین محمد، مسکونه قرهباغ غزنی، مامور تانک، خمینست
3672. رستم ولد جبار، مسکونه پروان، زمیندار، اخوانی
3673. محمدکاظم ولد محمدهاشم، مسکونه هرات، محصل ادبیات، مایوییست
3674. گلاب ولد خوازک، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی
3675. عزیزالله ولد صاحب خان، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی
3676. عظیمالله ولد صاحبخان، مسکونه لوگر، اخوانی
3677. توکل ولد عبدالستار، مسکونه کنر، دریم بریدمن، اخوانی
3678. محمدعلم ولد محمد اسحق، مسکونه افشار، مامور تلویزیون، مایوییست
3679. محمدحسن ولد قربان محمد، مسکونه بدخشان، مامور ترانسپورت، سکتاریست
3680. فخرالدین ولد علی محمد، مسکونه پنجشیر، زمیندار، اخوانی
3681. عبدالجبار ولد مقصود، مسکونه میربچه کوت، مامور وزارت عدلیه، مایوییست
3682. شمشیر ولد پیرمحمد، مسکونه ننگرهار، معاون اصلاحات ارضی، افغان ملت
3683. مومن خان ولد جمعه خان، مسکونه ننگرهار، اخوانی
3684. محمدصادق ولد رجب علی، دکاندار، مسکونه مزارشریف، اخوانی
3685. بخت جمال ولد سیرجان، مسکونه وردک، ساتمن، اخوانی
3686. عبدالکریم ولد کلان، مسکونه کابل، محصل، اخوانی
3687. امیرمحمد ولد دادمحمد، مسکونه غزنی، داکتر لابراتوار، اخوانی
3688. محمدعلی خان ولد محمد اکرم، پاکستانی، اخوانی، جاسوس
3689. مولوی محمدعمر ولد محمدنظر، مسکونه نجراب، اخوانی
3690. اقبال شاه ولد اکبرشاه، مسکونه میربچه کوت، متعلم، مایوییست
3691. میرویس ولد عبدالولی، پخش شبنامه، متعلم، اخوانی
3692. اسد ولد حفیظ الله، مسکونه مکروریان، پخش شب نامه، اخوانی
3693. داوود امید ولد غلام علی امید، مسکونه مکروریان، فارغ دوازده، پخش شب نامه، اخوانی

کابل- افغانستان – مورخ 16/5/1358
3694. ناصرعلی ولد خیرمحمد، مسکونه سرخ پارسا، خمینست
3695. حاجی محمدجمعه ولد محمد داد، مسکونه جبارخیل، زمیندار، اخوانی
3696. محمدگل ولد محمد، مسکونه لغمان، زمیندار، اخوانی
3697. سالوخان ولد یعقوب خان، مسکونه لغمان، اخوانی
3698. سفر محمد ولد قربان، مسکونه نوآباد دهمزنگ، گلکار، خمینست
3699. رستم ولد علی احمد، مسکونه نوآباد دهمزنگ، خمینست
3700. عیسیخان ولد محمد سرور، مسکونه وردک، خمینست
3701. رمضان ولد ابراهیم، مسکونه بهسود، ملازم مکتب، خمینست
3702. محمد اسماعیل ولد ابراهیم، مسکونه جمال مینه، خمینست
3703. یزدان بخش ولد دوست محمد، مسکونه بهسود، ملازم، خمینست
3704. رمضان ولد خداداد، مسکونه بهسود، بیکار، خمینست
3705. میرزاحسین ولد آغاحسین، مسکونه بهسود، دکاندار مندوی، خمینست
3706. عیدمحمد ولد محمد، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، خمینست
3707. عوض ولد حیدر، مسکونه بهسود، گل کار، خمینست
3708. امام علی ولد قربان، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، خمینست
3709. ابراهیم ولد سفرمحمد، مسکونه کابل، دستفروش، خمینست
3710. عیدمحمد ولد قربان علی، مسکونه کابل، دستفروش، خمینست
3711. محمدانور ولد علی احمد، مسکونه بهسود، آشپز، خمینست
3712. محمدهاشم ولد ابراهیم، مسکونه بهسود، سقاب، خمینست
3713. امیربخش ولد دوست محمد، مسکونه بهسود، باغ بان، خمینست
3714. آقاحسین ولد الف حسین، مسکونه بهسود، باغ بان، خمینست
3715. محمدصدیق ولد گل جان، مسکونه میدان، مامور وزارت ترانسپورت، اخوانی
3716. محمد حکیم ولد نور محمد، مسکونه دایمرداد، دکاندار، خمینست
3717. میرحسین ولد میرحسن، مسکونه جای رییس دهمزنگ، خمینست
3718. رمضان ولد یعقوب، مسکونه خوشحال مینه، قصاب، خمینست
3719. عبدالرووف ولد محمدهاشم، مسکونه جاغوری، متعلم، خمینست
3720. عبدالرحیم ولد محمد هاشم، مسکونه جاغوری، خمینست
3721. عبدالکریم ولد محمد عوض، مسکونه قرهباغ غزنی، تایپست، خمینست
3722. غلام محمد ولد گل محمد، مسکونه قره باغ غزنی، تایپست وزارت عدلیه، خمینست
3723. غلام قادر ولد علی محمد، مسکونه قره باغزنی، تایپست وزارت عدلیه، خمینست
3724. عبدالحمید ولد علیجان، مسکونه غزنی، تایپست وزارت عدلیه، خمینست
3725. اختر محمد ولد داکتر، اخوانی
3726. غفورگل ولد گل سمی، کاتب مکتب هوتکی، اخوانی
3727. عبدالرحمان ولد فتح محمد، مسکونه پروان، ساتمن اکادمی پروان، اخوانی
3728. عبدالباری ولد محمد غوث، مسکونه ارزگان، اخوانی
3729. محمداسماعیل ولد دولت خان، مسکونه پروان، دریم بردمل قوای پنج، اخوانی
3730. گل احمد ولد نور محمد، مسکونه وردک، دوهم بردمن، اخوانی
3731. خداداد ولد دولت محمد، مسکونه بدخشان، مامور مخابرات، اخوانی
3732. محمدقسیم ولد شفیع، مسکونه کابل، اخوانی
3733. عبدالواحد ولد محمداعظم، مسکونه پروان، محصل، اخوانی
3734. عبدالناصر ولد عبدالمتین، مسکونه هودخیل، اخوانی
3735. دولت محمد ولد محمد یعقوب، مسکونه کندهار، اخوانی
3736. گل افضل ولد عبدالرشید، دوهم بردمن غند تعلیمی، اخوانی
3737. انورحسین ولد شیرحسین، مالک دواخانه، اخوانی
3738. محمدوارث ولد محمد عمر، دوهم بردمن قوای 88، مسکونه زابل، اخوانی
3739. انوری ولد محمدجان، مسکونه پکتیا، تورن وزارت تامینات، اخوانی
3740. محمد مولا ولد عزیزالله، مسکونه پروان، اخوانی
3741. سیدمحمود ولد سید احمدعلی، مسکونه مقر، اشرار
3742. محمدصابر ولد نور محمد، مسکونه لوگر، اخوانی
3743. محمداسماعیل ولد فراموز، مسکونه لوگر، اخوانی

کابل- افغانستان – مورخ 17/5/1358
3744. گل محمد ولد سلطان محمد، مسکونه لوگر، ملاامام، اخوانی
3745. سیدنورالدین ولد سید نادرشاه، مسکونه کابل، تاجر، اخوانی
3746. دولت نظر ولد پیرنظر، مسکونه درواز، فارغ لیسه پامیر، سکتاریست
3747. سید خواجه ولد غلام حیدر، مسکونه مزارشریف، محصل شرعیات، اخوانی
3748. محمدشاه ولد سلیمان، معلم لیسه چرخ لوگر، اخوانی
3749. محمد انور ولد محمدعمر، مسکونه بی بی مهرو، مدیر تعلیمات عالی، مایوییست
3750. سیدحاتم ولد محمد، مسکونه ننگرهار، دریم بردمن بگرامی
3751. شیرجان ولد رستم، افراد غند تعلیمی ارتباط بالاحصار
3752. عبدالرشید ولد عبدالمجید، تورن ریاست لوجیستیک ارتباط بالاحصار
3753. عبدی ولد چاری، مسکونه کندز، افراد قوای پانزده، ارتباط بالاحصار
3754. بهلول ولد خیرمحمد، مسکونه لوگر، دریم بردمن میدان بگرام، ارتباط بالاحصار
3755. میرعلم ولد نصرت، مسکونه پروان، محصل تخنیک، ارتباط بالاحصار
3756. موسی، افراد قطعه ده انجنیری، ارتباط بالاحصار
3757. خان جان، مسکونه ننگرهار، مامور خانه سازی، افغان ملت

کابل- افغانستان – مورخ 21/5/1358
3758. شرفالدین ولد سراجالدین، مسکونه دره مامور بگرام، اخوانی
3759. انارگل ولد شیرالله، مسکونه میدان، سرای دار، اخوانی
3760. محمد اصغر ولد محمد رسول، مسکونه جبل سراج، متعلم صنف دهم، اخوانی
3761. محمد حلیم ولد محمود، مسکونه چاریکار، مفتش مجادله ملاریا، اخوانی
3762. محمد عمر ولد محمدحسین، مسکونه خم زرگر کوهستان، معلم، اخوانی
3763. قربان ولد حسین داد، مسکونه دایزنگی بامیان، غریبکار، خمینست
3764. سیفالله ولد نوراحمد، مسکونه لوگر، اخوانی
3765. محمدامین ولد محمدجان، مسکونه چاردهی، دریم ساتمن، اخوانی
3766. اسدالله ولد محمدایوب، مسکونه کلوله پشته، دریم ساتمن، اخوانی
3767. محمد کریم ولد محمد یعقوب، مسکونه مزارشریف، کاتب، اخوانی
3768. محمداکبر ولد غلام محیالدین، مسکونه مزارشریف، کارگر کود برق مزارشریف، اخوانی
3769. محمدعثمان ولد محمد حسین، سارنمن آمر قوماندانی بلخ، اخوانی
3770. احمدرشاد ولد غلامعلی، مسکونه مزارشریف، مامور محاسبه شهرداری بلخ، اخوانی
3771. رحمت گل ولد آیین خان، مسکونه مزارشریف، کارمند، اخوانی
3772. ضربالله ولد امامالدین، مسکونه لغمان، بیکار، اخوانی
3773. ملا آدم خان ولد عظیم خان، مسکونه تخار، امام مسجد، اخوانی
3774. حاجی محمدگل ولد ملا احمد، مسکونه لغمان، بیکار، اخوانی
3775. احمدشاه ولد یارمحمد، مسکونه باجور، اخوانی
3776. عبدالعلی ولد کمال، مسکونه مزار، بیکار، اخوانی
3777. بغاوالدین ولد بازمحمد، مسکونه زابل، زمیندار، اخوانی
3778. محمدطاهر ولد تراباز، مسکونه تخار، اخوانی
3779. امان الله ولد عبدالجبار، مسکونه تخار، زمین دار، اخوانی
3780. سید عبدالله ولد سید بابه، مسکونه فرخار، زمیندار، اخوانی
3781. سید عبدالله ولد سید بابا، مسکونه تخار، زمین دار، اخوانی
3782. خواجه احمد ولد احمد مجید، مسکونه کلکان، معلم، اخوانی
3783. موسی ولد صوفی، مسکونه غزنی، اخوانی
3784. تازه میر ولد نازک میر، مسکونه کندز، اخوانی
3785. عبدالعلی ولد عبدالغنی، مسکونه کندهار، مامور مسکونی کندهار، اخوانی
3786. مولوی شب قدر ولد میا محمد، مسکونه بگرام، اخوانی
3787. محمد موسی ولد باقر، مسکونه لعل سرجنگل، زمیندار، اخوانی
3788. غلام حسین ولد یارمحمد، چوپ فروش دشت برچی، اخوانی
3789. محمدعوض ولد نیک محمد، مسکونه بهسود، ولدنگار، اخوانی
3790. جان محمد ولد قربان، مسکونه پخته فروشی، اخوانی
3791. سیدمحمد ولد محمد عیسی، مسکونه کهنه خمار، کهنه فروش، اخوانی
3792. شیرآقا ولد قلندر، مسکونه علیشنگ لغمان، اخوانی
3793. گل نبی ولد تاج محمد، مسکونه میربچه کوت، متعلم، اخوانی
3794. حاجی محمد انور ولد سرور، مسکونه حصه دوم خیرخانه، اخوانی
3795. جان آغا ولد خیرمحمد، مسکونه میر بچه کوت، اخوانی
3796. غلام حسین ولد محمدجان، مسکونه دشت برچی، دکاندار، خمینست
3797. محمدنعیم ولد محمد سرور، مسکونه قرهباغ، اخوانی
3798. علی جمعه ولد محمدحسن، مسکونه بامیان، خمینی
3799. نور محمد ولد روز محمد، مسکونه میدان، لیموفروش، خمینی
3800. عبدالکبیر ولد عبدالحمید، مسکونه استالف، متعلم، خمینی
3801. قمرالدین ولد عبدالرسول، مسکونه کابل، تایپست وزارت عدلیه، خمینی
3802. خدایداد ولد تاج محمد، مسکونه جمال مینه، تکه فروش، خمینی
3803. سیدمحمدحسن کریمی ولد سید محمد رضا، مسکونه شاه شهید، بیکار، خمینی
3804. سیدعلی و سید محمد رضا، مسکونه کابل، فارغ دانشگاه، خمینی
3805. ضامن حسن ولد میرزاشاه، سترنجی فروش، خمینی
3806. غلام سخی ولد حاجی علم، مسکونه کابل، خمینی
3807. عبدالله ولد قربان، تیکه فروش، خمینی
3808. سیدمحمدجمعه ولد سیدصفدر، تایپست وزارت تعلیمات عالی، مسکونه غزنی، خمینی

کابل- افغانستان – مورخ 22/5/1358
3809. محمدحسن ولد عبدالولی، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
3810. جبارخیل ولد امرالدین، کوچی، اشرار
3811. اصل خان ولد امیرخان، کوچی، اشرار
3812. موسی ولد علی احمد، مسکونه بامیان، اشرار
3813. حاجی سخی داد ولد شیراحمد، مسکونه بهسود، اشرار
3814. نصرالله ولد اسدالله، اشرار
3815. تورگل ولد عبدالمجید، مسکونه وردک، ملا امام، اشرار
3816. ظریف ولد فضل الدین، مسکونه میدان، اشرار
3817. میران ولد محمد شعیب، مسکونه میدان، اشرار
3818. میرزاحسین ولد بیک نظر، مسکونه ناحیه سوم، اشرار
3819. سیداحمدعلی ولد سید حبیبالله، بیکار، اشرار
3820. میراکبر ولد میرغلام حسین، متعلم صنف دوازده، اشرار
3821. عوض علی ولد رمضان، متعلم صنف ده، اشرار
3822. امیرمحمد ولد شیرمحمد، خباز، خمینی
3823. محمدعیسی ولد محمدکریم، دکاندار، خمینی
3824. ولی محمد ولد صالح محمد، مسکونه کارته پروان، دستفروش، مایوییست
3825. عزیزالله ولد حفیظ الله، مسکونه پغمان، مایوییست
3826. اول خان ولد عجب گل، متعلم صنف یازده، مایوییست
3827. عبدالجبار ولد عجب گل، فارغ دوازدهم، مایوییست
3828. شاولی ولد عنایت الله، مسکونه کابل، مایوییست
3829. عجب گل ولد حلیم خان، مسکونه کابل، مایوییست
3830. عبدالودود ولد ولی محمد، مسکونه قریه نورزایی، اخوانی
3831. عبدالغنی ولد عبدالمجید، مسکونه گذر اکرم جان پروان، اخوانی
3832. عبدالبصیر ولد سیدمراد، مسکونه ولسوالی نهرین، اخوانی
3833. شاه محمد ولد میرزامحمد، اخوانی
3834. تاج گل ولد حاجی بدگ خان، مسکونه تخار، اخوانی
3835. عبدالحفیظ ولد دادخان، مسکونه بغلان، ضدانقلاب
3836. عبدالوهاب ولد حیدر، مسکونه قلعه قاضی، شیریخ فروش، خمینی
3837. دارابولد خدمت گر وزیرا باد خادم مسجد محمدیه، خمینی
3838. حسین بخش ولد محمد کریم،مسکونه وزیر آباد، سگریت فروش، خمینی
3839. محمد کریم ولد غلام حسین، مسکونه وزیرآباد، پاکت ساز، خمینی
3840. فقیرحسین ولد قنبرعلی، مسکونه وزیرآباد، کارگر شرکت پلاستیک، خمینی
3841. عبدالحمید ولد محمد اسماعیل، مسکونه وزیرآباد، خیاط، خمینی
3842. محمدعلی ولد میرزاحسین، مسکونه وزیر آباد، پیاده پشتنی تجارتی بانک، خمینی
3843. صالح ولد غلام حسین، خمینی
3844. اسماعیل ولد رضا بخش، مسکونه بامیان، خیاط، خمینی
3845. سلطان ولد حسن، مسکونه وزیر آباد، شاگرد خیاط، خمینی
3846. محمد آصف ولد محمد جعفر، مسکونه وزیر آباد، میوه فروش، خمینی
3847. جان علی ولد سید آل، مسکونه وزیر آباد، کهنه فروش، خمینی
3848. غلام نبی ولد موسی، مسکونه وزیر آباد، کارگر شهرداری، خمینی
3849. حیدر ولد غلام حیدر، مسکونه کارته پروان، بیکار، خمینی
3850. درویش ولد سحرگل، مسکونه پشتونستان، اخوانی
3851. شیرین ولد رسول، مسکونه شهرآرا، مامور اکادمی علوم، اخوانی
3852. لعل سعید ولد زرور، مسکونه پشتونستان، تجار میوه، اخوانی
3853. شمس الدین ولد سید حکیم، مسکونه تخار، محصل صنف دوازده، دارالمعلمین تخار، اخوانی
3854. محمد ابراهیم ولد عبدالواحد، مسکونه، تخار، معلم، سکتاریست
3855. کولاخان ولد غازی مژگان، کاتب مدرسه ابوحنیفه، اخوانی
3856. عبدالباطین ولد عبدالواحد، مسکونه کریم داد نرخ، زمیندار، اخوانی
3857. امیرجان ولد آزاد خان، چوپان کوچی، اشرار
3858. محمدشاه ولد رنگین، چوپان کوچی، اشرار
3859. محمدیوسف ولد عبدالغفور، غریبکار، اشرار
3860. عبدالتواب ولد عبدالغفور، مسکونه تنگی، اشرار
3861. لاجمیر ولد جلادخان، مسکونه سید آباد، چوپان، اشرار
3862. حبیب رحمان ولد عبدالحمید، معلم، اشرار
3863. شایسته گل ولد جاخان، چوپان کوچی، اشرار

کابل- افغانستان – مورخ22/5/1358
3864. جمعه خان ولد حشمتالله خان، مسکونه بدخشان، دریم بردمن، اخوانی
3865. محمدشاه ولد سراج الدین، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار
3866. زمرالدین ولد قمرالدین، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار
3867. محمد عمر ولد محمد رحیم، مسکونه پروان، محصل طب، اخوانی
3868. عطامحمد ولد آقا محمد، مسکونه گردیز، زمیندار، اشرار
3869. نعمتالله ولد شاه محمد، مسکونه گردیز، زمین دار، اشرار
3870. محمدخان ولد احمدخان، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
3871. حلیم خان ولد نیازمحمد، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
3872. غلام دستگیر ولد فقیر، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
3873. شیرجان ولد سیدجان، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
3874. غلام سخی ولد الله داد، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار
3875. علیاور ولد خدایداد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3876. نادر ولد غلام نبی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3877. عبدالحمید ولد محمدطاهر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3878. عبدالحسین ولد صفدر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3879. حسین علی ولد نورعلی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3880. محمدظاهر ولد جان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3881. نوروز ولد غلام رضا، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3882. غلام نبی ولد میرافغان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3883. برات ولد قنبر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3884. جان علی ولد خان محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3885. اسماعیل ولد محمدالله، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3886. حبیبالله ولد عبدالعزیز، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3887. محمد کریم ولد عبدالحمید، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3888. میرآجان ولد حسامالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3889. دین محمد ولد غلام سخی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3890. عبدالقادر ولد محمد افضل، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3891. عبدالمومند ولد غلام علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3892. محمدجان ولد لعل میر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3893. شایسته ولد بهاول، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3894. عیسی خان ولد محمد جمعه، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3895. محمد ابراهیم ولد عبدالحسین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3896. سید کریم ولد حاجی بهاوالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3897. حاجی محمد ولد امیر محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3898. محمدصافی ولد غلام شاه، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3899. عزیز ولد جمعه، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3900. حضرت گل ولد خدای نور، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3901. عبدالعلیم ولد ملا عبدالکریم، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3902. دوست محمد ولد اخترگل، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3903. محمدظاهر ولد بستان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3904. عطا ولد فضل احمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3905. شیراحمد ولد فضل احمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3906. علی محمد ولد ضامن، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3907. جمعه خان ولد محمد انور، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3908. غلام حسین ولد ایوب، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3909. عین علی ولد قربان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3910. سلیمان علی ولد قربان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3911. خانان ولد…، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3912. علی حسین ولد محمد حکیم، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3913. خان محمد ولد عبدالاحد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3914. بیرم ولد صفدر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3915. غلام محس ولد غلام محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3916. وکیل ولد شاه محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3917. محمد نور ولد بهایی جان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3918. خان گل ولد خواجه محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3919. محمدهاشم ولد ابوبیک، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3920. شایسته خان ولد حاجی مومن، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3921. رکابالدین ولد معراجالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3922. غلام دستگیر ولد زنگی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3923. سلطان جان ولد بصیر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3924. شهاب الدین ولد برکت، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3925. حاجی عبدالهی ولد حاجی غلام محیالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3926. حاجی عبدالحکیم ولد غیاثالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3927. عبدالقیوم ولد غیاثالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3928. غلام گوهر ولد محمدجان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

کابل- افغانستان – مورخ 29/5/1358
3929. گل اکبر ولد محمد یعقوب، مسکونه تگاب، متعلم صنف 12 دارالعلوم، اخوانی
3930. سید احمد ولد سید شریف، مامور تفتیش شهرداری مزار، مایوییست
3931. رجب علی ولد بشیر محمد، میخانیک وزارت مخابرات، خمینی
3932. محمد امین ولد محمدحسین، مسکونه بهسود، بیکار، خمینی
3933. شیخ موسی ولد علی رضا، مسکونه وزیرآباد، بیکار، خمینی
3934. حسین علی ولد محمد حسن، مسکونه بامیان، شاگرد خیاط، خمینی
3935. محمد زبیر ولد ضیاگل، مسکونه ننگرهار، متعلم 12 دارالعلوم، اشرار
3936. عبدالقدوس ولد محمد سرور، مسکونه هرات، مامور جیولوجی، مایوییست
3937. عبدالرحمان ولد عبدالحسین، راننده، خمینی
3938. خالقداد ولد سخی داد، مسکونه پل سرخ، شاگرد خیاط، خمینی
3939. ملاامین ولد فیضالرحمان، مسکونه دشت برچی، ملا امام، خمینی
3940. عبدالمجید ولد محمد هاشم، مسکونه پروان، کارگر شرکت، خمینی
3941. امیرهمزه ولد گل حسین، مسکونه بت خاک، ضد انقلاب
3942. گل نبی ولد حاجی نازک میر، مسکونه قلعه فتحالله، تجار، اخوانی
3943. آغامحمد ولد حاجی نازکبیر، مسکونه قلعه فتحالله، مایوییست
3944. محمدعمر ولد بهرام، مسکونه محمدآغه، معلم نسوان رحمان بابا، اخوانی
3945. محمد کریم ولد داور، مسکونه خواجه بولک، اخوانی
3946. خدایداد ولد غلام رضا، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
3947. میرحیدر ولد شاه حیدر، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
3948. احمدگل ولد بازگل، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
3949. احمدگل ولد یارگل، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
3950. محمدشریف ولد میرزا، مسکونه لوگر، اخوانی
3951. شیراب ولد احمدشاه، مسکونه وردک، معلم لیسه خواجه مسافر، اخوانی
3952. غلام حسین ولد سلطان محمد، مسکونه پکتیا، اخوانی
3953. محمدهاشم ولد ملا دین محمد، مسکونه پکتیا، اشرار
3954. محبوب خان ولد محمد اکبر، مسکونه پکتیا، معلم، اشرار
3955. دلدارخان ولد محمد اکبر، مسکونه پکتیا، اشرار
3956. بهادرخان ولد شینکی، مسکونه پکتیا، اشرار
3957. نواب ولد محمدخان، مسکونه پکتیا، اشرار
3958. خالق داد ولد عبدالله، مسکونه پکتیا، اشرار
3959. نیک محمد ولد محمد گل، مسکونه پکتیا، اشرار
3960. نوازخان ولد فیض محمدخان، مسکونه پکتیا، اشرار
3961. رنگین ولد محمد یونس خان، مسکونه پکتیا، اشرار
3962. نظر محمد ولد ظفرخان، مسکونه پکتیا، اشرار
3963. نیازی ولد سید غفور، مسکونه پکتیا، اشرار
3964. جمعه داد ولد عبدالله، مسکونه پکتیا، اشرار
3965. حاجی ملا محمد ولد محمد، مسکونه ولسوالی تیوره، اشرارا
3966. محمدیاسین ولد محمدعمر، مسکونه تیوره، اخوانی
3967. حاجی محمداسحق ولد افضل، مسکونه تیوره، اخوانی
3968. عبدالقدوس ولد حاجی عبدالرسول، مسکون تیوره، اخوانی
3969. عبدالقدیر ولد حاجی عبدالرسول، مسکونه تیوره، اخوانی
3970. غلام سرور ولد عبدالرحمان، مسکونه بهار دره، اخوانی
3971. محمد لعل ولد عبدالرحمان، مسکونه تیوره، اخوانی
3972. عبدالاحد ولد عبدالحمید، مسکونه تیوره، اشرار
3973. عبدالرحیم ولد محمد، اشرار
3974. غلام غوث ولد محمود، مسکونه تیوره، اشرار
3975. خان علی ولد مراد علی، مسکونه دشت برچی، دکاندار، خمینی
3976. شربت خان ولد سلطان محمد، کوچی، اشرار
3977. کمکی ولد ختک، کوچی، اشرار
3978. محمد قسیم ولد محمد دل، مسکونه پغمان، اشرار
3979. دواجان ولد میراکبر، کوچی، اشرار
3980. فضل کریم ولد حاجی خان کوچی، اشرار
3981. شیخ چمن عارفی ولد محمد یوسف، مسکونه دشت برچی، بیکار، خمینی
3982. محمدالله ولد عبدالحمید، مسکونه هودخیل، اخوانی
3983. حاجی تحصیلدار ولد حاجی ملتان، مسکونه نوآباد ده افغانان، اخوانی
3984. ملا نجیبالله ولد عبدالاحد، مسکونه غور، اشرار
3985. ملا سید رسول ولد عثمان، مسکونه غور، اشرار

کابل- افغانستان – مورخ 1/6/1358
3986. غلام جیلانی ولد محمدهاشم، مسکونه کابل، مامور تشکیلات وزارت دفاع خلق، اخوانی
3987. عبدالباقی ولد محمدی، مسکونه فیضآباد، عضو دادگاه هرات، اخوانی
3988. عبدالحکیم ولد عبدالعلی، مسکونه کابل، خیاط، اخوانی
3989. قیامالدین ولد عبدال، مسکونه تگاب ولایت پروان، مامور، اخوانی
3990. جان علی ولد احمد علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، اخوانی
3991. حاجی علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، اخوانی
3992. غلام رسول ولد صفدر، مسکونه بهسود، راننده، خمینی
3993. نعمتالله ولد صفتالله، مسکونه لوگر، داکتر، مایوییست
3994. احمدعلی ولد دیدارعلی، مسکونه کابل، کارگر مسلخ
3995. عبدالجبار ولد محمد اشرف، مسکونه نورستان، مایوییست
3996. میرغلامحیدر ولد میرعبدالصمد، مسکونه قلعه غیبی، اخوانی
3997. علیجان ولد احمدشاه، مسکونه غزنی، دوکاندار، اخوانی
3998. ارباب سخیداد ولد غلامحسین، مسکونه دانه غوری، بیکار، اخوانی
3999. محمدعیسی ولد علیاحمد، مسکونه وزیرآباد، بیکار، خمینی
4000. علیخان ولد محمدشاه، مسکونه لوگر، مامور سارنتون، اخوانی
4001. محمدسخی ولد عبدالرسول، مسکونه بدخشان، اخوانی
4002. عبدالوکیل ولد سیدجان، مسکونه لوگر، صاحب منصب هوایی بگرام، اخوانی
4003. سنگ ولد میراعظم، مسکونه هلمند، ساتنمن سارندوی، اخوانی
4004. عبدالخالق ولد رمضان، کارگر فابریکه نمک، مسکونه کوتهسنگی، اخوانی
4005. کتابجان ولد آرین، مسکونه میدان، بیکار، اخوانی
4006. محمدعرب ولد سرافراز، مسکونه میدان، زمیندار، اخوانی
4007. شاهحسین ولد میرحسین، مسکونه سرخپارسا، زمیندار، اشرار
4008. رحمتگل ولد سرافراز، مسکونه کوهدامن، زمیندار
4009. خیالیگل ولد سلطانمحمد، مسکونه کوهدامن، زمیندار
4010. عبدالرحمان ولد محمدحلیم، معلم، مسکونه نیمروز، مائوئیست
4011. محمداسلم ولد محمدزبیر، مسکونه جرم بدخشان، معلم لیسه بلخ، اخوانی
4012. غلامرسول ولد سکندر، مسکونه پنجشیر پروان، اشرار
4013. غلامنبی ولد محمدعلی، مسکونه ننگرهار، خوردضابط، به تاریخ 88 به پاکستان فرار نموده بود
4014. لعلمحمد ولد ناصرخان، مسکونه کاپیسا، محصل دارالمعلمین پروان، مائوئیست
4015. حبیبالرحمان ولد عبداللهخان، مسکونه کاپیسا، زمیندار، اشرار
4016. نصرالله ولد خوشدل، مسکونه میرهخیل کاپیسا، زمیندار، همکار اشرار
4017. محمدحسین ولد محمدظفر، مسکونه کاپیسا، متعلم صنف دوازده، اشرار
4018. امینالله ولد عبدالمحمود، کاپیسا، زمیندار، اخوانی، اشرار
4019. ملوک ولد محمدعلی، مسکونه کاپیسا، زمیندار، اشرار
4020. مجاور ولد عبدالرشید، مسکونه کاپیسا، زمیندار، اشرار
4021. سیدهاشم ولد همتخان، مسکونه لیدرخیل، کاپیسا، زمیندار، اشرار
4022. داورشاه ولد نادرشاه، مسکونه جالوخیل، متعلم لیسه غازی، اشرار
4023. زلمی ولد غمی، مسکونه جالوخیل، معلم، اشرار
4024. شهزاد ولد عبدالخلیل، (؟)، زمیندار، اخوانی
4025. مولوی محمدهاشم ولد محمدحسنخان، مسکونه ادی، اشرار
4026. حاجی محمدامین ولد محمدامیر، مسکونه گری کاپیسا، اشرار
4027. عبدالمنان ولد عبدالخلیل، مسکونه کاپیسا، مالک موتر، اشرار
4028. عبادالله ولد شریفالله، مسکونه معیاخیل کاپیسا، دوکاندار، اخوانی
4029. مختار ولد ملک محمدعمر، مسکونه ادیزمری، معلم از کندز، اخوانی

کابل افغانستان – مورخ 5/6/1358
4030. عبدالرحیم ولد محمدرحیم، مسکونه پروان، جگرن هوایی بگرام، توطئه 12 اسد 58
4031. محمدظاهر ولد محمدعزیز، مسکونه اندر، توطئه 12 اسد 58
4032. میرافضل ولد میرمحمود، مسکونه استالف، دریم بریدمن، توطئه 12 اسد 58
4033. گلروز ولد فیروز، مسکونه میربچهکوت، دریم بریدمن، توطئه 12 اسد 58
4034. سیداحسانالله ولد سیدجلال، مسکونه خوست، جگرن بگرام، توطئه 12 اسد 58
4035. نثاراحمد ولد شجاع، مسکونه محمدآغه، دوهم بریدمن، تعمیرات، توطئه 12 اسد 58
4036. میرعلی احمد ولد میرغضنفر، چنداول، مامور منتظر وزارت مالیه، توطئه 12 اسد 58
4037. محمدولی ولد فقیرحسین، مسکونه کابل، لیسانس ادبیات، توطئه 12 اسد 58
4038. عبدالحی ولد عبدالطیف، مسکونه روستاق، تورن پیلوت خواجه رواش، توطئه 12 اسد 58
4039. عبدالرشید ولد محمدرستم، مسکونه پنجشیر، معلم مائوئیست، توطئه 12 اسد 58
4040. محمدایوب ولد لعلمحمد، مسکونه پکتیا، جگرن هوایی بگرام، توطئه 12 اسد 58
4041. حاجی سیدغلام نبی ولد غلامعلی، مسکونه دهدانا، ویرینگکار گروپ چریکها، توطئه 12 اسد 58
4042. محمداکبر ولد محمدمعصوم، مسکونه قندهار، انجنیر، توطئه 12 اسد 58
4043. محمداسماعیل ولد سلطانعلی، مسکونه میدان، مستری، توطئه 12 اسد 58
4044. امیرمحمد ولد محمدشفیع، مسکونه ده نو کوتهسنگی، سرمعلم، توطئه 12 اسد 58
4045. محمداشرف ولد محمدشفیع، ده نو کوته سنگی، توطئه 12 اسد 58
4046. میرمحمد فاروغ ولد محمدصدیق، مسکونه هرات، اهل خبره وزارت، توطئه 12 اسد 58
4047. عبدالحلیم ولد محمدکریم، مسکونه قرهباغ کابل، جگرن فرقه 7، توطئه 12 اسد 58
4048. حضرت محمد ولد محمدخان، مسکونه ننگرها، دریم بریدمن، پوسته خانه، توطئه 12 اسد 58
4049. کریمالله ولد رحیمالله، دریور رییس کارگر، پنجشیر، توطئه 12 اسد 58
4050. عبدالوهاب ولد حبیبالله، مسکونه شیرپور، معاون احسان بس ترانسپورت، توطئه 12 اسد 58
4051. حاجی عزیزالله ولد غلامحسین، مسکونه بیبی محرو، مستری، توطئه 12 اسد 58
4052. دینمحمد ولد فضلاحمد، مسکونه قلعه فتحالله، مستری در شهر نو، توطئه 12 اسد 58
4053. عبدالرازق ولد خیرمحمد، عضو سارنوالی ولایت کابل، مسکونه خانآباد، توطئه 12 اسد 58
4054. عاشقالله ولد فیضالله، متعلم لیسه، مسکونه میدان، توطئه 12 اسد 58
4055. غلامرضا ولد غلام محمد، مسکونه هرات، فعلا قلعه فتح الله، مستری، توطئه 12 اسد 58
4056. حاجی محمدرسول، ولد غلام رسول، مسکونه کابل، دریور، توطئه 12 اسد 58
4057. گلاحمد ولد حاجی یارگل، رییس احسان بس ترانسپورت، توطئه 12 اسد 58
4058. عزیزگل ولد حاجی یارگل، مامور رادیوتلویزیون، مسکونه کاریز میر، اخوانی
4059. عبدالسلام ولد میرزامحمد، کارمند اردو، کابل، اخوانی
4060. عطامحمد ولد محمدکبیر، مسکونه ناحیه 2 کابل، لومری بریدمن، بگرام، اخوانی
4061. حاجت میر ولد محمدکبیر، مسکونه پنجشیر، زمیندار، اشرار
4062. عینالدین ولد محمدخان، مسکونه پروان، محصل غوند تعلیمی، اخوانی

کابل افغانستان – مورخ 10/6/1358
4063. عبدالحنان ولد عبدالحلیم، مسکونه شاه شهید، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی
4064. نجیبالله ولد نصیرالله، مسکونه کمالخیل محمدآغه، مامور ملی بس، اخوانی
4065. عبدالحسین ولد سلطانمحمد، مسکونه جمال مینه، خیاط، توطئه بالاحصار
4066. سیدعلی محمد ولد سیدامیرشاه، مسکونه ناحیه 12، دریور، اخوانی
4067. غلام نقشبند ولد غلامرضا، مسکونه خیرخانه مینه، دریور اتحادیه کارگری، اخوانی
4068. محمد مومن ولد جمعهخان، مسکونه تایمنی، دکاندار، اخوانی
4069. نورعلی ولد حضرتقول، مسکونه تخار، معلم، فعلا بیکار، مائوئیست
4070. سید حقیقشاه ولد سیدکبیر، مسکونه پل سوخته، قبلا دریور، فعلا خباز، اخوانی
4071. محمداجان ولد محمدعزیز، مسکونه حصه اول خیرخانه، اخوانی
4072. محمدقاسم ولد محمدعظیم، مسکونه مزارشریف، مامور مراقبت قضایی عدلی، اخوانی
4073. علیاصغر ولد رستمعلی، مسکونه حصه اول خیرخانه، مامور کود کیمیاوی، عضو کمیته نجات ملی
4074. عبدالکریم ولد رستمعلی، مسکونه خیرخانه، مامور شرکت کود کیمیاوی، عضو کمیته نجات ملی
4075. میرزاسعید ولد سیدعباس، مسکونه سنگلاخ، کلینر، اخوانی
4076. سیداحمدشاه ولد میراحمد، مسکونه کهنهخمار، زمیندار، اخوانی
4077. سیدداوود ولد علیاکبر، مسکونه سرخپارسا، ماشینکار، اشرار
4078. سیدشاه ولد شاهعلیاکبر، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، اشرار
4079. سیدناصر ولد علی اکبر،مسکونه چنداول، شاگرد خباز، اشرار
4080. حسنشاه ولد حسین شاه، مسکونه مرادخانی، حمال، اشرار
4081. سردارمحمد ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، بوتدوز، اشرار
4082. علی محمد ولد فقیرمحمد، مسکونه وردک، بوتدوز، اشرار
4083. سمکنی ولد سدوخان، مسکونه لوگر، بیکار، اشرار
4084. محمدیعقوب ولد اکرام، مسکونه جوزجان، زمیندار، اخونی
4085. محمدعظیم ولد محمدی، جوزجان، زمیندار، اشرار
4086. محمدقسیم ولد محمدشفیع، مسکونه کابل، مامور مخابرات، اشرار
4087. سیدنصرالله ولد سید عبدالله، مسکونه کابل، کارمند رادیوتلویزیون، توطئه 5 اسد 58
4088. محمدداوود ولد عبدالوهاب، مسکونه ننگرهار، معلم اکادمی سارندوی، توطئه بالاحصار

کابل افغانستان – مورخ 13/6/1358
4089. نقیباحمد ولد جیلانی، مسکونه غزنی، خیاط، همکاری با اشرار
4090. عبدالقوی ولد سیدیعقوب، مسکونه غزنی، خیاط، به اشرار راپور را میرساند
4091. کریم ولد نظر، اشرار
4092. عبدالسمیع ولد سیدیعقوب، مسکونه غزنی، خیاط، کمک با اشرار راپور منطقه را به اشرار میرساند
4093. یارمحمد ولد محمدهاشم، مسکونه غزنی، چوکیدار، کمک به اشرار
4094. بنگل ولد کندک، مسکونه قرهباغ غزنی، زمیندار، اشرار
4095. سیدحضرت ولد محمداکرم، مسکونه جیغتو، موترش در خدمت اشرار
4096. عبدالرحمان ولد عبدالبصیر، مسکونه جیغتو، موترش در خدمت اشرار
4097. فضلمحمد ولد اخترمحمد، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
4098. محمدغوث ولد محمدعوض، مسکونه جیغتو غزنی، زمیندار، کمک به اشرار
4099. رحمتالله ولد شاولی، مسکونه غزنی، اشرار
4100. سخیداد ولد عبدالعزیز، مسکونه تخار، اشرار
4101. محمدغنی ولد محمدعزیز، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
4102. خواجه محمد ولد جان محمد، مسکونه غزنی، اشرار
4103. کریمخان ولد عبدالله جان، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4104. اسماعیل ولد میرجان، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4105. عبدالمنان ولد غلامحیدر، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4106. فضل احمد ولد احمدشاه، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4107. مرتضی ولد خدادوست، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4108. محمدکریم ولد امینالله، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4109. گلاحمد ولد رحمتالله، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4110. محمد ابراهیم ولد اخترمحمد، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4111. روزی خان ولد شادیجویان، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4112. اللهمحمد ولد روزمحمد، پکتیا، کشاورز، کمک به اشرار
4113. محمدرفیق ولد دادگل، پکتیا، کشاورز، کمک به اشرار
4114. اخترمحمد ولد عبدالستار، کشاورز، پکتیا، کمک به اشرار
4115. محمدکریم ولد دادگل، دوکاندار، پکتیا، کمک به اشرار
4116. محمدجان ولد گل حبیب، سرباز، بگرام، کمک به اشرار
4117. احمد ولد سراجالدین، سرباز، مسکونه بگرام، از غوند فرار کرده کمک به اشرار
4118. غلام فاروق ولد عبدالرزاق، مسکونه بگرام، فرار از غوند کمک به اشرار
4119. سید حیاتالله ولد خانعلی، دوکاندار، مسکونه غزنی، با اشرار کمک کرده
4120. سید عبادالله ولد سید خانعلی، مسکونه غزنی، مامور سارندوی، کمک با اشرار
4121. نصرالدین ولد سراجالدین، مسکونه غزنی، مامور اشرار
4122. صاحبخان ولد عبدالرحمان، مسکونه جیغتو، کمک به اشرار
4123. خوازگ ولد طوطی، مسکونه سیدآباد، کمک به اشرار
4124. محمدیوسف ولد محمدایوب، مسکونه جیغتو، کمک به اشرار
4125. فرهاد ولد جلاد، مسکونه غزنی، عسکر اشرار
4126. فتح خان ولد شیرمحمد، مسکونه قندهار، عضو گروه افندی
4127. غلام جیلانی ولد محمد، مسکونه اندر غزنی، کمک به اشرار
4128. کریم ولد عبدالله، مسکونه غزنی، از طرف اشرار دستوری آمده است
4129. عبدالله جان ولد غلام جان، کلینر، مسکونه غزنی، از طرف اشرار دستوری آمده است
4130. محمدعظیم ولد جمعهخان، مسکونه وردک، از طرف اشرار دستوری آمده است
4131. محمدجان ولد شکرالله، نجار، مسکونه وردک، از طرف اشرار دستوری آمده است
4132. عبدالرازق ولد عبدالقیوم، مسکونه سیدآباد، کمک به اشرار
4133. حاجی الفخان ولد جلادخان، مسکونه سیدآباد، دریور، کمک به اشرار
4134. محمدغنی ولد محمدنبی، کشاورز، مسکونه غزنی، راپور به اشرار
4135. امان الله ولد ارسلان، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
4136. سورگل ولد لعل گل، مسکونه وردک، اشرار
4137. سورگل ولد جان، گلیمباف، کمک به اشرار
4138. شاهزاده ولد خانزاده، کشاورز، مسکونه پل اعلم، کمک به اشرار
4139. ببرک ولد مستو، مسکونه وردک، کمک به اشرار
4140. حبیبالله ولد تراباز، سماوارچی، مسکونه وردک، کمک به اشرار
4141. شیرمحمد ولد کمالالدین، رنگمال، مسکونه جیغتو، کمک به اشرار
4142. محمدزمان ولد امیدخان دریور انکشاف دهات، مسکونه پنجشیر، کمک به اشرار
4143. عبدالعزیز ولد کریمداد، ساکن فراه (پنجشیر)، اشرار پنجشیر
4144. محمدصدیق ولد محمدرسول، مسکونه تلکان پنجشیر، اشرار پنجشیر
4145. غلام دستگیر ولد محمدرحیم، مسکونه پنجشیر، اشرار پنجشیر
4146. اسدالله جیگتورن متقاعد، قوماندان جبهه سالنگ، اشرار پنجشیر
4147. محمدمعصوم ولد محمدجان، عضو برجسته اخوانی، اشرار پنجشیر
4148. امرالدین ولد نادرخان، مسکونه پنجشیر، اشرار پنجشیر
4149. حشمتالله ولد محمدیاسین، جگرن ریاست خدمات تخنیکی، مسکونه کابل، اشرار پنجشیر
4150. محمدیوسف ولد محمداعلم، جکتورن، ریاست خدمات تخنیکی، مسکونه ننگرهار، اشرار پنجشیر
4151. محمدصادق ولد محمدکاظم، دریم بریدمن، ریاست خدمات تخنیکی، میدان، اشرار پنجشیر
4152. امیرمحمد ولد نورمحمد، جکتورن، ریاست خدمات تخنیکی، مسکونه کابل، اشرار پنجشیر
4153. عبدالظاهر ولد الفخان، جگرن ریاست خدمات تخنیکی، مسکونه پروان، اشرار پنجشیر
4154. عبدالحی ولد محمود، مسکونه سیدآباد، اشرار پنجشیر
4155. محمدایوب ولد زوهر، مسکونه سیدآباد، کارمند شفاخانه چهارصدبستر، اشرار پنجشیر
4156. عبدالحق ولد عبدالحی، پیلوت غوند 316 قندهار، مسکونه چک وردک، اشرار پنجشیر
4157. گلاحمد ولد محمد، مسکونه کنر، اشرار پنجشیر
4158. صاحب خان ولد احمدخان، جکتورن خدمات تخنیکی، مسکونه کابل، اشرار پنجشیر
4159. غازی میرجان ولد محمدقاسم، مسکونه پکتیا، معلم، اشرار پنجشیر
4160. احمد ولد عبدالغفور، متعلم صنف دوازده ابوحنیفه، اشرار پنجشیر
4161. حاتم بیگ ولد نصیربیگ، تایپیست، بدخشان، اشرار پنجشیر
4162. سیدبلال ولد سیدجعفر، معلم، طالقان، اشرار پنجشیر
4163. عبدالرشید ولد عبدالله، معلم، بدخشان، اشرار پنجشیر
4164. مولوی علاوالدین ولد خالدین، ملاامام مسجد اتفاق خیرخانه، اشرار پنجشیر
4165. نصرالله ولد عبدالمنان، لمری بریدمن، کوماندوی قول اردوی قندهار، مسکونه غزنی، اشرار پنجشیر

کابل افغانستان – مورخ 16/6/1358
4166. غلام قادر ولد غلامعلی، مسکونه پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
4167. عزیزخان ولد محمدخان، مسکونه پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
4168. نورخان ولد محمدنعیم، مسکونه پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
4169. نازنین بنت غلامعلی، پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
4170. پیرمحمد ولد حاجی عبدالحمید، پنجشیر، مسکونه حصه اول، معاون مولوی متین در پنجشیر
4171. عبدالحمید ولد عبدالباقی، پنجشیر، مسکونه بازارک، فعال در جبهه
4172. محمدیوسف ولد امینالدین، مسکونه بازارک، فعال در جبهه
4173. عبدالستار ولد محمدظریف، مسکونه پنجشیر، دریور ریاست اتحادیه کارگری، اخوانی
4174. احمدشاه ولد صفدر، مسکونه قلای شاده، لیلامیفروش، خمینی
4175. عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه هرات، زمیندار، اخوانی
4176. سلطانمحمد ولد محمداعظم، مسکونه هرات، زمیندار، اخوانی
4177. ولیجان ولد محمدایوب، مسکونه هرات، زمیندار، اخوانی
4178. عبدالشکور ولد امیرمحمد، مسکونه خیرخانه (پروان)، دریور، اخوانی
4179. محمدخان ولد بهاالدین، مسکونه علاوالدین، کارمند، اخوانی
4180. محمدایوب ولد ملاجان، مسکونه لوگر، کارمند، اخوانی
4181. گلاجان ولد گلجان، مسکونه ننگرهار، زمیندار، اخوانی
4182. میرعتیقالله ولد میرآقا، محصل پولیتخنیک، مائوئیست
4183. براتعلی ولد عوضعلی، مسکونه غزنی، مامور وزارت مخابرات، ضدانقلاب
4184. محمدابراهیم ولد عمران خان، مسکونه خیرخانه، دگروال مدیر تخنیک، به ارتباط توطئه 14 اسد
4185. جمعهگل ولد سدوخان، مسکونه رحمان مینه، به ارتباط توطئه 14 اسد
4186. زیارتگل ولد آدمخان، زمیندار، مسکونه پیشاور پاکستان، کمک به اشرار
4187. محمدشریف ولد ذکریا، متعلم صنف 12 لیسه ذکرالله شهید، اخوانی
4188. زیارتگل ولد عبدالرازق، معلم، میدان، اخوانی
4189. شاه محمود ولد ظریفخان، زمیندار، پکتیا، اخوانی
4190. امانالله ولد طوطیخان، زمیندار، پکتیا، اخوانی
4191. ظریفخان گل محمد، زمیندار، پکتیا، اخوانی
4192. امیرجان ولد عبدالسمیع، مسکونه کاپیسا، مامور مجادله با ملاریا، اخوانی
4193. محمدیاسین ولد بابه خان، مسکونه ولسوالی بگرام، عسکر غوند کوهی 13 کلات، اخوانی
4194. خدایدوست ولد محمددوست، مسکونه کوهستان پروان، دوکاندار، اخوانی
4195. نجیبالله عدیل ولد عبدالجلیل عدیل، معلم دارالمعلمین پروان، اخوانی
4196. محمدنعیم ولد محمداعظم، مسکونه کارته پروان، قاضی متقاعد، اخوانی
4197. عبدالمستان ولد عبدالحق، مسکونه باغ بالا، محرر متقاعد، اخوانی
4198. فقیرملنگ ولد اکه، مسکونه ننگرهار، اشرار پنجشیر
4199. سیدحسن ولد سید عبدالحسین، ننگرهار، اشرار
4200. معراجالدین ولد عبدالشکور، مسکونه عاشقان و عارفان، معلم، اخوانی
4201. محمدیاسین ولد محمدالدین، معلم، مسکون زرغون شهر، اشرار

کابل افغانستان – مورخ 11/6/1358
4202. شاه محمد ولد شاه حسین، مسکونه غور، معلم، اشرار
4203. سیدمحمدعلی ولد سید اکبر، مسکونه غور، معلم، اشرار
4204. بابه خان ولد محمدحسین، مسکونه غور، مامور، اشرار
4205. غلامسخی ولد دلداد، مسکونه غور، مامور تعلیم تربیه، اشرار
4206. غلام قادر ولد محمد، مسکونه علاقهداری ساغر، مدیر در موستوفیت، اشرار
4207. ارباب عبدالستار ولد عبدی، مسکونه پسابند، زمیندار، اخوانی
4208. محمدعارف ولد غلام حیدر، مسکونه غور، مامور موستوفیت، اخوانی
4209. ارباب عبدالباقی ولد احمد، مسکونه پسابند، ملاامام، اخوانی
4210. محمدعلاوالدین ولد شیرمحمد، مسکونه پسابند، ملاامام، اخوانی
4211. ارباب محمد ولد عبدالحق، مسکونه غور، ملاامام، اشرار
4212. عبدالروف ولد حاجی محمداکبر، مسکونه غور، اشرار
4213. ولیالله ولد امینالله، محصل دارالمعلمین، مسکونه نجراب، اشرار
4214. فاروق ولد ابراهیم، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
4215. اسماعیل ولد فرامرز، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
4216. عبدالباقی ولد عبدالله جان، کارگر، میدان، اشرار
4217. رحمتالله ولد خوشحال، کارگر، میدان، اشرار
4218. محمدصابر ولد سعادت، کارگر، لوگر، اشرار
4219. نصرالله ولد مولاداد، مسکونه میدان، زمیندار، اشرار
4220. لونگ ولد نصرالله، سرایدار، مسکونه میدان، اشرار
4221. محمدظاهر ولد مولاداد، کارمند پیاده مخابرات، میدان شهر، اشرار
4222. داوودعلی ولد حبیبالله، مسکونه قندهار، اشرار
4223. معصوم ولد شیخ، کارمد پیاده مخابرات، قندهار، اشرار
4224. محمد داوود ولد محمدآصف، مسکونه ننگرهار، معلم لیسه انصاری، مائوئیست
4225. احمدجان ولد ملا یحیی، مسکونه ننگرهار، وکیل مدافع، اخوانی
4226. سیدامانالله ولد سید حبیبالله، مسکونه مرادخانی چهاردهی، مامور، اخوانی
4227. محمداسلم ولد فقیرشاه، مسکونه پکتیا، ملنگ، اخوانی
4228. سیدتیمورشاه ولد مبارک شاه، مسکونه بدخشان، فعلا دهدانا، متعلم، اخوانی
4229. بسمالله ولد سید محمد، دریور، کابل، اخوانی

کابل افغانستان – مورخ 21/6/58
4230. عبدالظاهر ولد عبدالرزاق، مسکونه جمال مینه، محصل انجمن ورزش، اخوانی
4231. محمدنبی ولد عبدالخالق، معلم حبیبیه، مسکونه چهاردی، اخوانی
4232. خان دوران ولد محمدعمر، مسکونه قلعه کاشف، معلم لیسه حبیبیه، اخوانی
4233. عزیزالله ولد محمدرحیم، مسکونه قلعه موسی، چهاردهی، معلم تربیوی نرسینگ، اخوانی
4234. محمدمسعود ولد سردار محمد، مسکونه وردک، متعلم مکتب، اخوانی
4235. سید گل آقا ولد میرآقا، مسکونه وردک، مامور محکمه سارندوی، اخوانی
4236. سیدنعمتالله ولد سید عبدالخلیل، مسکونه وردک، مامور وزارت معدن، اخوانی
4237. عبدالغفار ولد شایسته، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی
4238. هدایتالله ولد عبدالحمید، مسکونه غزنی، دوکاندار بازار امید، اخوانی
4239. حاجی امین ولد محمدجان، مسکونه وردک، تکسیران، اخوانی
4240. سردارمحمد ولد کمال الدین، مسکونه وردک، اخوانی
4241. عزتالله ولد عبدالجلیل، مسکونه کابل، کارگر در بگرام، اخوانی
4242. سیدابراهیم ولد سید اسدالله، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، خمینی
4243. سید حسنعلی ولد سید حسین، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، خمینی
4244. سید عبدالله ولد سید میرحسین، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، خمینی
4245. سیدهاشم ولد سید قاسم، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، خمینی
4246. روشن دل ولد رحیم دل، پغمان، دگرمن متقاعد، خمینی
4247. سید کریم ولد عبدالکریم، مسکونه غزنی، فعلا چهاردهی، قطعه 190، خمینی
4248. غلامسخی ولد جمعهشاه، مسکونه کوهستان، بیکار، خمینی
4249. محمدانور ولد جلندر، مسکونه غزنی، خمینی
4250. گلاب ولد عمرخان، مسکونه اندر ولایت غزنی، بیکار، اشرار
4251. محمدعلی ولد عبدالاحد، مسکونه اندر غزنی، اشرار
4252. تاج محمد ولد نجمالدین، مسکونه اندر غزنی، اشرار
4253. محمداجان ولد مومی، مسکونه اندر غزنی، بیکار، اشرار
4254. ببرک ولد میاجان، اندر ولایت غزنی، بیکار، اشرار
4255. عبیدالله ولد علمگل، مسکونه قلعه واحد، رختفروش، اشرار
4256. محمدیونس ولد محمد صادق، مسکونه اندر ولایت غزنی، اشرار
4257. محمدایوب ولد محمدعارف، مسکونه اندر ولایت غزنی، اشرار
4258. جمعه خان ولد محمداکبر، مسکونه خروتی، زمیندار، اشرار
4259. فرید ولد حسن، فارغ پوهنحی ادبیات، مسکونه شهر نو، ضدانقلاب
4260. محمدکبیر ولد عبدالحمید، مامور برق ریاست مرستون، مسکونه نجراب، اخوانی
4261. قدرتالله ولد فیض الحق، معلم، مسکونه میدان، اخوانی
4262. عنایتالله ولد امدجان، مسکونه برکی برک لوگر، بیکار، اخوانی
4263. محمدفاروق ولد محمدنور، معلم، کنر، اخوانی
4264. محمدحسن ولد محمدعزیز، مسکونه بدخشان، محصل در پلیتخنیک، مائوئیست
4265. شیرباز ولد گلباز، متعلم صنف 10، مسکونه تگاب، اخوانی
4266. عبدالولی ولد غلامنبی، معاون استخبارات 400بستر، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4267. عبدالحبیب ولد مولاداد، استاد فاکلتی اقتصاد، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4268. غلامرسول ولد سبحان، رییس جنگلات زراعت، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4269. دوست محمد ولد حضرتخان، آمر سیاسی میدان هوایی، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4270. آقا گل ولد محمدایاض، رییس تجارت داخلی وزارت تجارت، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4271. عزیز بسام ولد محمدحسن، انجنیر فابریکه بگرامی، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4272. ذکریا ولد محمدرحیم، استاد پوهنحی ادبیات، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4273. ذکریا ولد محمدرحیم، استاد پوهنحی ادبیات، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4274. عوض ولد میراحمد، دوهم بریدمن، خانه خلق، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4275. لعل پادشاه ولد علم شاه، رییس بیحقی، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4276. عبدالفتاح ولد محمدایوب، مامور، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4277. عبدالسلام ولد محمددین، استاد پوهنحی ادبیات کابل، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4278. احمدضیا ولد علی گوهر، بیکار، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4279. ملا سیدجان، ولد عبدالله، ملاامام، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4280. عبدالقادر ولد فاروقشاه، دهقان، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4281. سیفالدین ولد سیفالله، داکتر، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4282. محمدغفور ولد محمدحسین، ملاامام، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4283. محمدکریم ولد محمدموسی، داکتر، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4284. محمدشاه ولد حمیدالله، غریبکار، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4285. حاجی وکیل محمدغلام ولد میرغلام، دهقان، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4286. سیدابراهیم ولد سیدمرتضی، محصل، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4287. محمدسرور ولد علیجمعه، دستفروش، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4288. محمدگل ولد امیرشاه، بیکار، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4289. جمعهخان ولد محمدجان، غریبکار، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4290. سپین گل ولد عصمتالله، مزدورکار، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4291. عبدالرحیم ولد سبحانی، رییس صندوق تعاونی، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4292. ورکی ولد تیمورشاه، دهقان، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4293. حیاتالله ولد محمدعمر، دریور، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4294. عبدالطیف ولد خانمحمد، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4295. نیک محمد ولد جان محمد، دهقان، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4296. میرزاجمعه ولد نوررحمان، دهقان، اشرار
4297. اصغر ولد عبدالله، دهقان، اشرار
4298. محمداکرم ولد محمدشفیع، دهقان، اشرار
4299. مهتاب الدین ولد ظهورالدین، دهقان، اشرار
4300. عبدالسمیع ولد خیرمحمد، مامور گمرک کابل، ضدانقلاب محکوم به اعدام
4301. میرحشمتالله ولد میراصغر، ضدانقلاب، محکوم به اعدام
4302. محمدظریف ولد خدایداد، پاکستانی، جاسوس
4303. حمدیالله ولد محمدالله، بیکار، ستمی
4304. امانالله ولد حبیبالله، دهقان، ستمی
4305. قربانعلی ولد پیوندعلی، دستفروش، خمینی
4306. عبدالعلی ولد پیوندعلی، کشمشفروش مندوی کابل، خمینی
4307. سلطانحسین ولد شیرافگن، اتوکار لیلامی، خمینی
4308. محمدایوب ولد ناصرعلی، مزدورکار، خمینی
4309. عبدالفتاح ولد گلجان، دهقان، خمینی
4310. خادمحسین ولد محمدیعقوب، چوبفروش
4311. داکتر محمدطاهر، ولد سیدعلم، مائوئیست
4312. محمدامین ولد محمدعلی، دریور، اخوانی
4313. گلمیرزا ولد عباسخان، دریور، مسکونه کوهستان، اشرار
4314. غلام دستگیر ولد حبیبالله، ملاامام، اشرار
4315. محمدشفیع ولد محمدنعیم، مامور گمرک کابل، ضدانقلاب
4316. عبدالله ولد محمدرضا، محصل حربی پوهنحی، مسکونه لوی ولسوالی کتهواز، اخوانی
4317. عبدالله گل ولد محمدزبیر، محصل پوهنحی شرعیات، مسکونه واسلآباد، اخوانی
4318. محمدامین ولد شیرافغان، دهقان، قرهباغ، اخوانی
4319. عبدالظاهر ولد یحیی، مدیر ناحیه شاروالی هرات، مسکونه دند هرات، به توطئه 22/7/58
4320. محمدهمایون ولد عبدالمحمد، محصل پوهنحی طب، مسکونه جمال مینه کابل، افغان ملت
4321. محمدسمیع ولد خالقداد، محصل ساینس، مسکونه وردک، اخوانی
4322. محمدیونس ولد محمدسرور، دهقان، مسکونه جیغتو وردک، اشرار
4323. غلام جیلانی ولد جلادخان، دریم بریدمن، مسکونه میدان، اخوانی
4324. محمدکبیر ولد عمار، مسکونه ارگن، اخوانی
4325. جاهدولی ولد غلام محمد، فارغ صنف 12 مسکونه خوشحالخان مینه، اخوانی
4326. محمدسلیم ولد عبدالحلیم، مسکونه محمدآغه لوگر، خمینی
4327. گلمحمد ولد محمدجان، دوکاندار، مسکونه ایوبخان مینه، اخوانی
4328. عبدالحلیم ولد عبدالکریم، دانشجوی اقتصاد، پروان، اخوانی
4329. محمدحسین ولد میرزابرات، چوبفروش، مسکونه پروان، خمینی
4330. سورگل ولد نادر، مسکونه وردک، بیکار، اخوانی
4331. عبدالبصیر ولد عبدالعزیز، متعلم صنف 12 حربی شونحی، سوربی، اخوانی
4332. انارگل ولد برکت، مسکونه پل علم لوگر، اشرار
4333. عبدالمحمد حکیم ولد پادشاخان، مدیر مجله قوای هوایی، مسکونه شاه شهید، توطئه 23 سنبله
4334. محمدعارف ولد میرعلم شاه، محصل شرعیات، مسکونه پروان، اخوانی
4335. عبدالحنان ولد شمیالدین، دگرمن متقاعد، مسکونه ناحیه 9 کابل، توطئه 11 اسد

کابل افغانستان – مورخ 21/8/1358
4336. ملنگ ولد محمدرحیم، مسکونه چاریکار، دوکاندار، اشرار
4337. باقر اصغر ولد محمدحسین، مسکونه وردک، بیکار، اشرار
4338. سفیع الله ولد محمدسرور، مسکونه بگرام، مامور دافغانستان بانک، اخوانی
4339. محمدامین ولد محمدعلی، مسکونه پروان، دریور، اخوانی
4340. غلامحضرت ولد سنگین، مسکونه وردک، دهقان، اشرار
4341. گلوزیر ولد ایوب، مسکونه سیدآباد وردک، دریور، اشرار
4342. بسمالله ولد شمس الدین، مسکونه نرخ میدان، دگرمن متقاعد، اشرار
4343. محمدکبیر ولد گلرسول، مسکونه ولسوالی سیدآباد، دهقان، اشرار
4344. عبدالحی ولد غلام نقشبند، مسکونه کلکان ولایت کابل
4345. اللهداد ولد شریف، مسکونه بلخ، نرس شفاخانه، اخوانی
4346. عبدالغفور ولد شیردل، مسکونه نجراب، دهقان، اخوانی
4347. عبدالعلی ولد نظرمحمد، مسکونه هلمند، طالب علم، اخوانی
4348. زمری ولد عبدالرسول، مسکونه جلریز میدان، دوکاندار، اشرار
4349. محمدامیر ولد خادمحسین، مسکونه سرچشمه جلریز، اشرار
4350. شیرمحمد ولد گلمحمد، مسکونه جاجی، پکتیا، دریور
4351. نورالحق ولد محمد انور، مسکونه لغمان، مامور پشهبانی قندهار
4352. گلمحمد ولد محمدکبیر، مسکونه پکتیا، داکتر قوای 7 زرهدار
4353. عبدالطیف ولد عبدالکریم، مسکونه پکتیا،دوهم بریدمن قطعه 142 قول اردوی پکتیا
4354. نورمحمد ولد فیض محمد، مسکونه پکتیا، قوای 7 زرهدار
4355. شکرالله ولد میراصلاح، مسکونه ننگرهار، داکتر
4356. غلام جیلانی ولد لعلمحمد، جکتورن آمر مالی فرقه 7
4357. محمدموسی ولد محمدیعقوب، مسکونه میدان، تورن فرقه7 غوند 45
4358. محمداکبر ولد محمدعطا، مسکونه شهر نو کابل، کارگر فابریکه
4359. غلام دستگیر ولد احمدجان، مسکونه جلریز میدان، دهقان
4360. عبدالکریم ولد غلام رسول، مسکونه پروان، محصل ادبیات
4361. عبدالطیف ولد عبدالعزیز، مسکونه پروان، محصل انجنیری
4362. محمود ولد رحمتالله، مسکونه پنجشیر پروان، کلینر
4363. محمدموسی ولد غلام جیلانی، مسکونه میدان، مامور توزیع کود کیمیاوری
4364. محمدسعید ولد عزتالله، مسکونه محمدآغه لوگر، دریور
4365. میرعرب ولد میرعلم، مسکونه کلکان، دهقان
4366. شیرمحمد ولد نورمحمد، مسکونه ناحیه 20، مامور اداری گمرک
4367. نوررحمان ولد محمدظاهر، مسکونه جنگلک، دهقان
4368. علی محمد صدری ولد صدرالدین، مسکونه پروان، سرجراح اکادمی علوم طبی
4369. محمدالله ولد ولیالله، مسکونه لغمان، وکیل مدافع
4370. محمداشرف ولد محمدیعقوب، مسکونه افشار، معلم تخنیکم کابل
4371. عبدالوهاب ولد عبدالله، مسکونه سمنگان، معلم
4372. گل اعلم ولد اللهمیر، مسکونه چک، مامور مخابرات
4373. محمدیوسف ولد محمدعظیم، مسکونه لوگر، ضابط قول اردوی قندهار
4374. بسم الله ولد گلستان، مسکونه پکتیا، مدیر شرکت سپینزر کندز
4375. محمدیار ولد عبدالقادر، مسکونه خانآباد، مدیر خدمات
4376. احمدعلی ولد محمدعلی، مسکونه کنرها، مامور سپینزر کندز
4377. ظفرخان ولد عبدالحلیم، مسکونه کندز، دهقان
4378. محمداعلم ولد رجب، مسکونه اندراب، دهقان
4379. نجیبالله ولد حبیبالله، مسکونه دهمزنگ، تخار
4380. محمداسلم ولد جمعهخان، مسکونه بهسود، تبنگفروش
4381. عبدالصمد ولد عبدالرشید، مسکونه جلریز میدان، دهقان
4382. محمدانور ولد محمدعمر، مسکونه شهر نو کابل، معاون شرکت کود کیمیاوی کابل
4383. نوراحمد ولد عبدالقادر، مسکونه هرات، دریم بریدمن در فراشوت بالاحصار
4384. عبدالحنان ولد شمس الدین، مسکونه غزنی، دگرمن متقاعد
4385. سیدمحسن مشهور به سیدجگرن ولد سید محمدحسین، مسکونه قلای شاده
4386. محمدنادر ولد عبدالعزیز، مسکونه دهمزنگ کابل، تورن فرقه 7
4387. غلام دستگیر ولد حبیبالله، مسکونه امام صاحب
4388. عبدالمحمد ولد عزیزخان، مسکونه نجراب
4389. گل میرزا ولد عباس خان، مسکونه کوهستان
4390. شاه آغا ولد شیرآغا، مسکونه ناحیه 5 کوته سنگی، مامور مرغداری پغمان، شعلهای
4391. عبدالرزاق ولد عبدالروف، مسکونه ولسوالی جبلالسراج، معلم، اخگر
4392. انجنیر محمدانور ولد محمد عسکر، مسکونه ولایت ارزگان، بیکار، اخگر
4393. محمدایوب ولد ناصرعلی، مسکونه ولسوالی جاغوری غزنی، اخگر
4394. داکتر محمدطاهر ولد سید علم، مسکونه چهل ستون، داکتر، اخگر
4395. نیاز محمد ولد پیرمحمد، مسکونه پکتیکا، رییس شرکت هوایی باختر، توطئه 22/7/58
4396. انجنیر محمدکلام ولد محمدامین، مسکونه تگاب پروان، استاد پوهنتون هوایی، توطئه 22/7/58
4397. عبدالواسع ولد نیکمحمد، مسکونه چهارراهی انصاری، کابل، همکار جنایی مرکزی، توطئه 22/7/58
4398. سیدعلم ولد حمیدالله، کارمند وزارت فواید عامه، مسکونه پروان، مائوئیست
4399. محمدانور ولد وزیرمحمد، بیکار، مسکونه غزنی، جاسوس
4400. رجبعلی ولد پیوندعلی، مسکونه چنداول، خلاف حرکت اسلام
4401. حسن علی ولد نیک قدم، بیکار، مسکونه قلای شاده کابل، خمینی
4402. عبدالقدوس ولد عبدالکریم، کارگر، مسکونه نهرین، خمینی
4403. حاج عبدالعلی ولد پیوند علی، مسکونه قلای شاده کابل، خمینی
4404. قربانعلی ولد پیوند علی، مسکونه بهسود، دستفروش، خمینی
4405. خادمحسین ولد محمدیعقوب، مسکونه دایمرداد وردک، چوبفروش، خمینی
4406. سلطانحسین ولد شیرحسین، حصه اول بهسود، اتوکار لباس لیلامی، خمینی
4407. هدایتالله ولد محمداسماعیل، مسکونه دشت برچی، خشتمال، خمینی
4408. محمد عاشور ولد دادملا، مسکونه ولسوالی دایکندی ارزگان، آمر تحریرات سارنوالی کابل، ضدانقلاب
4409. عبدالحمید ولد حیدر، مسکونه حصه دوم خیرخانه مینه، مدیر تشریح و معاینه گمرکات کابل، ضدانقلاب
4410. محمدشفیع ولد محمدآصف، مسکونه کلوله پشته کابل، مامور تخلیه گمرک کابل، ضدانقلاب
4411. محمداجان ولد احمدجان، مسکونه چهارآسیاب دوم، بریدمن گارنیزون 99، اخوانی
4412. خانولی ولد شاولی، مسکونه قرهباغ کابل، محصل انستیتوت اداره و منجمنت، اخوانی
4413. محمدغنی ولد عبدالحکیم، مسکونه قلای غیبی چهاردهی، طالبالعلم، اخوانی
4414. محمدیعقوب ولد رحمان بیگ، مسکونه پنجشیر، دوکاندار، اخوانی
4415. خالقداد ولد محیالدین، مسکونه پل علم لوگر، ملاامام مسجد، اخوانی
4416. شرف الدین ولد سراجالدین، مسکونه پل علم لوگر، معلم لیسه کلنگار، اخوانی
4417. عبدالرزاق ولد دادحق، مسکونه پروان، فارغ صنف 12 لیسه ابوحنیفه، اخوانی
4418. وزیرخان ولد موسیکلیم، مسکونه تارون شهر، اخوانی
4419. محمدعزیز ولد صالح محمد، مسکونه شهر نو کابل، مامور گمرک کابل، ضدانقلاب
4420. سرزمین ولد دلبر، مسکونه الینگار لغمان، اخوانی
4421. محمد سرور ولد امیرداد، مسکونه ولسوالی پنجاب بامیان، غریبکار، اشرار
4422. عبدالفتاح ولد گل جان، مسکونه سیدآباد وردک، دهقان، اشرار
4423. میراحمد ولد میر اکبر، مسکونه فیض آباد بدخشان، محصل پوهنزی ادبیات، جاسوس
4424. محمد صادق ولد خادم حسین، مسکونه لعل و سرجنگل، کراچی وان، خمینی

کابل افغانستان – مورخ 7/9/1358
4425. محمد علم ولد امیر محمد، مسکونه نورستان، محصل ادبیات
4426. حاجی میر ولد سید اکبر، مسکونه کنرها، محصل پوهنزی حقوق،
4427. عبدالسمیع ولد محمد رفیق، مسکونه سرخرود، مامور زنبورداری
4428. عبدالمستقیم ولد عبدالخالق، مسکونه لغمان، متعلم
4429. عبدالواحد ولد غلام محمد، بریدمن دافعه هوا
4430. عبدالحی ولد عبدالاحد، مسکونه کابل، معلم
4431. نعمت الله ولد عبدالمنیر، مسکونه میدان شهر، ملا امام
4432. نعمت الله ولد موسی، مسکونه قندهار
4433. آقا سید ولد سید محمد انور، مسکونه ناوه هلمند
4434. احمد سعید ولد سید محمد امان، مسکونه ناوه هلمند
4435. امیر محمد ولد پادشاه، مسکونه نورستان ولایت لغمان
4436. جمعه دین ولد محمد دین، مسکونه نورستان ولایت لغمان، غریبکار
4437. محمد عالم ولد میر عالم، مسکونه کارته پروان، ترجمان ریاست ترانسپورت بین المللی
4438. عبدالحی ولد عبداللطیف، مسکونه قندهار، محصل پوهنزی علوم
4439. محمد حکیم ولد نورالدین، مسکونه ولسوالی گلدره کوه دامن، مامور احصاییه مرکزیگ
4440. محراب ولد عبدالواحد، مسکونه کارته پروان، رییس فابریکه چرم سازی
4441. قاری محد عثمان ولد مولوی غلام حضرت، مسکونه سمنگان
4442. محمد خالق ولد غلام جیلانی، مسکونه کاپیسا، معلم
4443. سیف الرحمان ولد میراجان، مسکونه کاپیسا، معلم
4444. مومن ولد طالب جان، مسکونه کاپیسا، معلم
4445. حکیم گل ولد حضرت نور، مسکونه کاپیسا، معلم
4446. خان مولوی، مسکونه تگاب
4447. ملک غلام دستگیر ولد آغا گل، مسکونه پروان
4448. عبدالصبور ولد عبدالقیوم، مسکونه پروان
4449. مولوی محمد عثمان ولد عبدالستار، مسکونه جوزجان
4450. محمد حنیف ولد خوشدل، مسکونه لغمان، مامور فابریکه
4451. محمد انور ولد غلام نقش بند، مسکونه ناوه هلمند، مامور فابریکه روغن
4452. محمد امین ولد محمد صادق، مسکونه چهاردهی غوربند، متعلم رشته مخابرات
4453. دلاور ولد عبدالله، مسکونه پنجاب بامیان، محصل پوهنزی انجینیری
4454. محمد حسین ولد عبدالرسول، مسکونه بند کجکی هلمند، جیکتورن
4455. عظیم مجددی ولد محمد یوسف، مسکونه شهرنو، استاد پوهنزی طب
4456. محمد عمر ولد شمس الحق، مسکونه کاپیسا، کشاورز
4457. عبدالحمید ولد شمس الحق، مسکونه کاپیسا، دهقان
4458. جان آغا ولد عبدالحمید، مسکونه کاپیسا، موتروان
4459. عصمت الله ولد میا هدایت الله، مسکونه کاپیسا
4460. عبدالستار ولد غلام جان، مسکونه کاپیسا، کارگر
4461. هدایت مجددی ولد محمد اشرف، مسکونه کابل، مامور وزارت معدن
4462. عبدالجبار ولد عبدالواحد، مسکونه نجراب پروان
4463. احمدضیا ولد احمد سعید، مسکونه کابل، فارغ لیسه جامع هرات
4464. محمداحسان مجددی ولد محمد کبیر، مسکونه کابل، فارغ لیسه حبیبیه
4465. محمد مدود ولد فضل احمد، مسکونه کابل، بیکار
4466. علی احمد مجددی ولد گدای احمد، مسکونه کابل
4467. میر احمد شهید ولد فاضل احمد، مسکونه کابل
4468. محمد عزیز ولد محمد اشرف، مسکونه کابل، داکتر مالاریا
4469. احمد سعید ولد فضل احمد، مسکونه کابل، بیکار
4470. فاضل محمود ولد غلام محمد، مسکونه کابل، معلم
4471. محمد اسحاق ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل، معلم متوسطه میرویس میدان
4472. ضیا احمد مجددی ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل
4473. وارث خان ولد محمد خان، مسکونه کابل، مزدور حضرتها
4474. محمدزاده ولد خیرگل، مسکونه کابل، مزدور حضرتها
4475. غلام جیلانی ولد سیدو، مسکونه کابل، ملا امام منزل حضرتها
4476. آقا جان ولد محمد عیسی، مسکونه کابل، خلیفه حضرتها
4477. عبدالشکور ولد مولوی سلطان، مسکونه کابل
4478. محمد جمعه ولد عبدالله، مسکونه خیرخانه
4479. عبدالحکیم ولد عبدالمجید، مسکونه بی بی مهرو، تورن
4480. آغا جان ولد غلام جیلانی، مسکونه خیرخانه، مامور در وزارت دفاع
4481. آغا گل ولد امیرگل، مسکونه خیرخانه، مامور در وزارت دفاع
4482. عبدالوکیل ولد محمد افضل، مسکونه خیرخانه، دگروال
4483. سید نقیب الله ولد سید عبدالله، مسکونی بینی حصار کابل
4484. عبدالهادی ولد محمد عزیز خان، مامور آب و برق بازارک پنجشیر
4485. عبدالباقی مجددی ولد عبدالکریم، مسکونه ناحیه 5 هرات، زارع
4486. عبدالصمد مجددی ولد عبدالکریم، مسکونه ناحیه 5 هرات، زارع
4487. انورجان مجددی ولد عبدالوهاب، مسکونه ناحیه 5 هرات، زارع
4488. نورمحمد مشهور به انجنیر نورمحمد ولد خدابخش، مسکونه بدخشان، دریور
4489. سید محمد سرور واعظ ولد سید حسین رضا، مسکونه جمال مینه، مدرس و مبلغ جمال مینه
4490. سید محمد حسین مصباح ولد محمد عیسی، مدرس و مبلغ
4491. قمرالدین ولد حاجی، مسکونه بدخشان، متعلم صنف 11 لیسه غازی
4492. عبدالفتاح ولد محمد قهار، مسکونه پنجشیر
4493. خان محمد مشهور به حسین محمد خالباز، مسکونه تخار، مامور ریاست کوپراتیف
4494. جمالالدین ولد غلام جیلانی، مسکونه کندز، کارگر
4495. محمد ابراهیم ولد غلام حضرت، مسکونه کندز، کارگر شرکت اسپین زر
4496. غلام حضرت ولد فاضل جیلانی، مسکونه کندز، بیکار
4497. غلام نبی ولد غلام نبی، مسکونه ثمرخیل، تاجر
4498. محمد عثمان ولد محمد سالم، مسکونه کندز
4499. رحمت الله ولد فضل کریم، مسکونه کندز، کلینر
4500. عبدالخالق ولد عبدالواحد، مسکونه کندز
4501. سحرگل ولد محمدبشیر، مسکونه کندز، متعلم
4502. محمدمهدی ولد عبدالباقی، مسکونه کمری، سرباز سرحدی
4503. صاحبجان ولد محمدجان، زرمت پکتیا، خلیفه
4504. رنگین ولد معاذالله، پکتیا
4505. ولی محمد ولد سلیمانشاه، زرمت پکتیا
4506. محمدقاسم ولد سراجالدین، مسکونه سیدکرم پکتیا
4507. معصوم ولد اسماعیل، ارگون پکتیا
4508. حضرتشاه ولد شایسته، ارگون پکتیا
4509. قلندرشاه ولد شایسته، ارگون پکتیا
4510. امرالله ولد لالامیرزا، مسکونه پنجشیر، دلال موتر
4511. لعلالدین ولد شمسالدین، مسکونه سوربی
4512. گلآغا پاشاه ولد میرآغا پاشا، دند قندهار
4513. خلیفه عبدالقادر ولد محمدحسین، مسکونه دند قندهار
4514. خلیفه دادمحمد ولد نعمت الله، مسکونه ولسوالی دند قندهار
4515. خلیفه حاجی عبدالهادی ولد عبدالباقی، دند قندهار
4516. خلیفه سید محمد ولد محمدحسین، دند قندهار
4517. خلیفه نورالدین ولد غلامالدین، قندهار
4518. مولانا زمان ولد عبدالودود، ناحیه دوم قندهار
4519. خلیفه محمدسعید ولد محمدیعقوب، قندهار
4520. مولانا زمان ولد عبدالودود، ناحیه دوم قندهار
4521. خلیفه محمدسعید ولد محمدیعقوب، قندهار
4522. فقیر مشهور به غره ملنگ ولد نعمتالله، مسکونه جاده دوم قندهار
4523. علیاحمد ولد نظرمحمد، مسکونه سرای غزنی
4524. محمدیوسف بینش ولد محمد اسحاق، قلای موسی
4525. امیرمحمد ولد جمعهخان، مسکونه بلخ، فرقه 11
4526. نورالدین ولد بیگ علی، مسکونه خیرخانه مینه، میخانیک
4527. نورالدین ولد گل عمران، مسکونه خیرخانه مینه، میکانیک
4528. …. محمد ولد غلام محمد، غریبکار، مسکونه قرهباغ
4529. محمد علم ولد محمدنبی، مالک موتر، مسکونه قرهباغ
4530. عبدالخلیل ولد عبدالرحمان، دریور، مسکونه قرهباغ
4531. سفرمحمد ولد محمدعیسی، مسکونه بدخشان، دانشآموز
4532. غلامداد مشهور به باباجان مجددی ولد آقاجان مجددی، مسکونه غزنی
4533. ضیاءالله مجددی ولد محمدغلامداد، مسکونه دهبوری، مامور وزارت معدن
4534. رفیعالله مجددی ولد غلام داوود، معلم، مسکونه دهبوری
4535. عبدالحق ولد گلمحمد، مسکونه بدخشان، طالب علم
4536. سلطان محمد ولد عبدالروف، مسکونه لوگر، مامور دیپوی پوهنتون
4537. فضلالرحمان ولد عبدالله، مسکونه میدان وردک
4538. عبدالرحمان ولد عبدالله، بیکار، مسکونه میدان وردک
4539. عبدالروف ولد عبدالرشید، مسکونه تخار، مامور پروژه خیرخانه
4540. قدرتالله ولد دوست محمد، مسکونه تگاب، دهقان
4541. جمعهگل ولد خلیل، مسکونه بادغیس، سرباز فرقه 7
4542. محمدانور ولد نیازمحمد، مسکونه سیاگرد لوگر، سرباز فراری
4543. شیخ نظرمحمد ولد قربان محمد، مسکونه چاه آب تخار، معلم
4544. مولوی سلطان محمد ولد امیرمحمد، مسکونه لوگر
4545. میرمحفوظ ولد میرنجیب الله، مسکونه سیدمیرمحمد شاه مینه
4546. سید میرانشاه ولد میرسیدشاه، مسکونه جمال مینه
4547. عبدالحبیب ولد نظرمحمد، مسکونه قلعه قاضی کابل، وزارت مخابرات
4548. سیدحامد ولد صالح محمد، مسکونه بدخشان، سرباز فرقه 7
4549. فریدشاه ولد سکری، مسکونه قلعه فتحالله، جگرن فرقه 7
4550. عبدل ولد قلندر، مسکونه تخار
4551. مختار ولد سرمیران، مسکونه تگاب
4552. امیرالدین ولد عبدالفتاح، دهقان قرهباغ
4553. محمدافضل ولد محمدصدیق، مسکونه لوگر
4554. عبدالبصیر ولد عبدالخالق، مسکونه پروان، ساتنمن
4555. عبدالرحیم ولد عبدالعزیز، مسکونه چک وردک
4556. محمدناصر ولد محمدجمعه، مسکونه بهسود وردک، مامور فنی وترنری بامیان
4557. محمداسماعیل ولد حاجی مسافر، مسکونه قلای موسی
4558. سید میرانشا فضیلت، مسکونه جمال مینه، معلم و مبلغ
4559. غلام دستگیر ولد مولوی محمدامین، مسکونه لغمان
4560. محمدصدیق ولد عبدالصمد، مسکونه لغمان، دوکاندار
4561. نظرمحمد ولد پاینده محمد، مسکونه کابل، مامور ریاست هوایی ملکی
4562. نجیب الله ولد عبدالله، مسکونه شهر نو، مدیر مجله آریانا
4563. فقیراحمد ولد گلاحمد، مسکونه شیوکی
4564. نصیراحمد ولد گلاحمد، مسکونه شیوکی، میخانیک انکشاف دهات
4565. نذیراحمد ولد گلاحمد، سماوارچی
4566. محمدظریف ولد محمدشفیع، مسکونه شاه شهید، آهنگر
4567. عبدالحمید ولد میرسیدعلی، اما جماعت بهسود وردک
4568. میرعلی احمد ولد ابوالقاسم، مدرس علوم عربی، مسکونه قلای شاده
4569. خان دوران ولد خان محمد، ملاامام مسجد، مسکونه وردک
4570. عبدالسلام ولد گلجان، مسکونه تنگی وردک
4571. محمدحسین ولد صفرعلی، مسکونه غزنی، دهقان
4572. سلطانمحمد ولد آقاعلی، مسکونه قلعه نظر جیغتوی غزنی، دهقان
4573. سیدمحمدطاهر ولد سید عوض، مسکونه بهسود، طالب علم
4574. محمدعارف ولد محمدعلم، محصل صنف پنجم پلیتخنیک، مسکونه وردک
4575. محمدابراهیم حلیمی ولد حاجی نظر، مسکونه سمنگان، ملاامام
4576. رحمتالله ولد قربانشاه، ملاامام مسجد، مسکونه سمنگان
4577. عبدالودود ولد عبدالغنی، مسکونه سمنگان
4578. محمدعظیم مشهور به محمدقاسم ولد مسلمانقول، مسکونه سمنگان، ملاامام
4579. محمدطاهر ولد شاه محمدحسین، محصل صنف دوم طب ننگرهار، مسکونه وزیرآباد کابل
4580. عبدالقیوم ولد محمدنعیم، مسکونه غور
4581. سیدعبدالرحمان ولد سیداعظم، مسکونه اندراب بغلان، زمیندار
4582. حفیظالله ولد شرفالدین، مسکونه میدان
4583. ضیاالدنی ولد گلدین، مسکونه میدان
4584. عبدالرازق ولد محمدافضل، مسکونه لغمان
4585. آقاگل ولد امیرگل، مسکونه پروان
4586. عبدالحکیم ولد سرور، مسکونه پنجشیر، محصل شرعیات
4587. عبدالصبور ولد ملامشعل، مسکونه لوگر، ملاامام باغ علی مردان
4588. عبدالشکور ولد ملامشعل، مسکونه لوگر، ملاامام کارته 4
4589. صادق علی یاری ولد عبدالله، مسکونه جاغوری غزنی، داکتر
4590. بازمحمد ولد حاجی محمد، قرهباغ کوهدامن، طالب علم
4591. سیدعمر ولد عیدمحمد، مسکونه بامیان، شاگرد هوتل
4592. مولوی عبدالحلیم ولد عبدالحمید، مسکونه قرهباغ کابل
4593. ذکرالله ولد بوری، مسکونه سمنگان
4594. عبدالحمید ولد محمد، مسکونه قلاچه
4595. عبدالرازق ولد محمدهاشم، دریور، پنجشیر
4596. خواجه عبدالرحیم ولد خواجه مقصود، مسکونه کابل
4597. محیبالله ولد فیروزخان، مسکونه لوگر
4598. محمدعلی ولد غلامحسین، معلم، مسکونه قرهباغ غزنی
4599. عبدالقدیر ولد عبدالطیف، مامور در پوهنتون، مسکونه سید نور محمدشاه مینه
4600. فرهاد ولد محمدرستم، مسکونه شکردره، مامور شاروالی
4601. شیخ ابوالحسن ولد محمدشاه، مسکونه لوگر
4602. نادر علی ولد رجب علی، مسکونه خیرخانه مینه، تورن فرقه 7
4603. مولوی محمد عثمان ولد ملا محمد رسول، مسکونی الینگار لغمان، ملا امام
4604. عبدالحنان ولد سید علم، مسکونه بیبیمهرو، تعویذگر
4605. عبدالمومن ولد عبدالحسین، مسکونه دهسبز کابل، مامور هواشناسی
4606. عبدالهادی ولد عبدالاحد، مسکونه رخه پنجشیر، مامور فنی سیمنت هرات
4607. محمد حسین ولد صاحب نظر، مسکونه سمنگان، مامور
4608. خداداد خروش ولد محمد ابراهیم، مسکونه کارته پروان، مامور
4609. محمد عظیم ولد محمد حکیم، مسکونه کابل، مامور کارتوگرافی
4610. … الله ولد نورمحمد، مسکونه ترهخیل کابل، مامود میدان هوایی
4611. عبدالصدیق ولد عبدالملک، مسکونه ترهخیل کابل، معلم حربی شانزده
4612. غلام فاروق ولد تاج محمد، مسکونه جبلالسراج، بیکار
4613. محمد عزیز، ولد سلیمان علی، مسکونه جمال مینه، مامور گمرک
4614. عبدالجلیل ولد محمد علی، مسکونه جمال مینه، مامور شرکت پخته
4615. ذبیحالله ولد مطیعالله، مسکونه ترهخیل کابل، متعلم صنف 11
4616. فاضل حق ولد عبدالحق، مسکونه ترهخیل کابل، مامور املاک قرهباغ
4617. محمد نسیم ولد محمد عظیم، مسکونه شاهشهید، مامور هوایی کابل
4618. خواجه سراجالدین ولد خواجه بهاالدین، مسکونه دهدانا، مامور وزارت فواید عامه
4619. فتح خان ولد محمد گل، مسکونه جغتوه وردک، محصل صنف سوم پلی تخنیک
4620. عمر خان ولد محمد عمر، مسکونه چهاردهی، محصل صنف سوم
4621. عبدالواحد ولد عبدالقیاس، مسکونه پروان، فارغ پوهنزی ادبیات
4622. سید اسماعیل ولد سید جعفر، مسکونه جغتوه غزنی، مامور وزارت فواید عامه
4623. سید محمد قاسم ولد میر سید مقصود، مسکونه جوزجان، ثارنوال در وزارت عدلیه
4624. عبدالغنی ولد عبدالحکیم، مسکونه میدان وردک، مامور حوزه دوم
4625. غلام قادر ولد حاجی شیرین، مسکونه غزنی، دوهم بریدمن
4626. پاینده محمد ولد شاه محمود، مسکونه سیلوی مرکز، محصل حربی پوهنتون
4627. غلام حضرت ولد عبدالرزاق، مسکونه قندهار، افراد فرقه 8
4628. سید سلطان احمد ولد میرعلی احمد، مسکونه سیلوی مرکزی، دریم بریدمن هوایی
4629. عبدالایان ولد عبدالصمد، مسکونه باغ بالا، بریدمن حربی پوهنتون
4630. محمد شفیق ولد محمد حسن، مسکونه کارته چهار کابل، کتاب فروش
4631. محمد حسن ولد حاجی محمد حسین، مسکونه کارته چهار کابل، کتاب فروش
4632. اسدالله ولد عبدالحسین، مسکونه قرهباغ غزنی، تایپیست
4633. علی خان ولد محمد سرور، مسکونه دوراهی پغمان، متعلم صنف 12 لیسه غازی
4634. جان محمد ولد حاجی جمعه، مسکونه هلمند، زمیندار
4635. عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه پروان، دهقان
4636. میرزا شاه ولد داوود شاه، مسکونه پروان، دهقان
4637. … ولد فخرالدین، مسکونه پروان، دهقان
4638. سیلی خان ولد محمد زمان، مسکونه پروان، دهقان
4639. عبدالصمد ولد محمد علی، مسکونه لغمان، کارمند نظامی
4640. محمد خلیل ولد محمد نظر، مسکونه چهاردهی، معلم
4641. حضرت خان ولد میر حمزه، مسکونه بلخ، امر حقوق مسکونه بلخ
4642. نوروز، مسکونه لوگر، دکاندار
4643. غلام محیالدین ولد جمالالدین، مسکونه ، مامور احصاییه
4644. سید زمانالدین ولد سید امامالدین، مسکونه ناحیه شش، قوای فراشوت
4645. محمد مجتبی ولد دوست محمد، مسکونه دهدانا، مامور وزارت مالیه
4646. شفیعالله ولد عبدالله، مسکونه چنداول، بریدمن ریاست تعمیرات
4647. نجیبالله ولد عبدالله، مسکونه سرخ رود ترون شهر، دوهم بریدمن
4648. محمدعلی ولد عبدالسلام، مسکونه لوگر، مامور وزارت آب و برق
4649. حفیظالله ولد عبدالله، مسکونه سرخرود، تورن
4650. غلام جیلانی ولد محمد انور، مسکونه کابل، جگرن ترانسپورت
4651. محمد انور مولد محمد عمر، مسکونه شیرپور کابل، جگرن فراشوت
4652. سلیمان ولد گل آغا، مسکونه بگرام، جگرن فراشوت
4653. گل محمد ولد بازمحمد، مسکونه مکروریان، جگرن فراشوت
4654. خلیلالله ولد محمد یوسف، مسکونه چهارراهی قنبر، جگرن فراشوت
4655. عبدالصبور ولد عبدالرسول، مسکونه قلعه شهاده، جگرن خدمات تخنیکی
4656. عبدالرحیم ولد فقیر محمد، مسکونه مکروریان، جگرن غوند استحکام
4657. محمد نعیم ولد بازگل، مسکونه سرخرود ترون شهر، مامور احصاییه مرکزی
4658. محمد طیب ولد محمد نبی، مسکونه تخار، فارغ لیسه ابن سینا
4659. زینالعابدین ولد میر امامالدین، مسکونه چهار آسیاب، کارگر افغان ترک
4660. خواجه گل ولد صدرالدین، مسکونه قلای مرادبیگ
4661. قربان نظر ولد حاجی عبدالوهاب، مسکونه درهصوف سمنگان، زارع
4662. حاجی عبدالطیف ولد عبدالکریم، مسکونه غزنی، مالک دواخانه
4663. سید احمد ولد شیردل، مسکونه پروان، متعلم لیسه ابن سینا
4664. محمد اکرم یاری ولد عبدالله، مسکونه جاغوری، معلم
4665. محمد علی ولد غلام رضا، مسکونه جاغوری، معلم
4666. علی دریاب ولد محسن علی، مسکونه جاغوری، معلم
4667. شاه محمود ولد علی محمد، مسکونه بلخ، ترجمان د افغانستان بانک
4668. سخی داد ولد محمد سردار، مسکونه پروان، بیکار
4669. محمدنعیم ولد فولاد، مسکونه شهر بزرگ بغلان
4670. معراجالدین ولد بازمحمد، مسکونه بدخشان، معلم
4671. عبدالمجید (رشید) ولد عبدالرشید، رییس دستگاه قالیشوی، مسکونه شهر نو کابل
4672. محمدظریف ولد محمدشریف، مسکونه شوربازار کابل، عکاس
4673. محمدانور ولد محمداکرم، مسکونه بدخشان، زارع
4674. عبدالبصیر ولد محمدرضا، مسکونه بدخشان، تجار
4675. عبدالرزاق ولد عبدالغنی، مسکونه بدخشان، دهقان
4676. مولوی محمدطاهر ولد محمدجان، مسکونه لغمان، معلم
4677. مولوی سیداکبر ولد محمدمعراج، مسکونه تگاب پروان
4678. مولوی مشعل ولد عبدالطیف، مسکونه پروان، زارع
4679. خاکسار ولد محمدابراهیم، مسکونه پروان، زارع
4680. خواجه عبدالشکور ولد محمدامیر، مسکونه قرهباغ
4681. عبدالرحیم ولد محمداسلم، مسکونه قرهباغ
4682. محمدمحبوب ولد عبدالشکور، مسکونه بگرام، معلم سپورت
4683. مولاداد ولد رحیمداد، مسکونه بگرام، فارغ صنف 12
4684. محمدآقا ولد خواجه نور، مسکونه بگرام، صنف 12
4685. غلام سرور ولد غلامحیدر، مسکونه چمتال بلخ
4686. عوض ولد خداداد، مسکونه جمال مینه، کتابفروش
4687. خانعلی ولد زوارعلی، مسکونه بهسود وردک
4688. محرابعلی ولد علیبخش، مسکونه دارالامان
4689. غلامعلی ولد محمداکرم، مسکونه دارالامان، کارگر شرکت برق
4690. محمدنبی ولد محمداکرم، مسکونه جاده میوند، لیلامی فروش
4691. نجفعلی ولد غلام محمد، مسکونه جمال مینه، بیکار
4692. تامحمد ولد امیرمحمد، مسکونه جمال مینه، دریور وزارت خارجه
4693. حاجی محمدحسین ولد محمدعظیم، مسکونه جمال مینه، خباز
4694. حاجی بوستان ولد احمدعلی، مسکونه جمال مینه، دریور
4695. میرمحمد اسحاق ولد ابراهیم، مسکونه چنداول
4696. حاجی جمعه ولد میرازحسین، مسکونه تایمنی وات، هوتلدار اباسین
4697. محراب ولد داوود، مسکونه بگرام، ملاامام کوه صافی
4698. میرزاگلآغا ولد محمدعارف، مسکونه غور، مامور بیمه صحی
4699. نوراحمد ولد حاجی علیشاه، مسکونه غور، دهقان
4700. کمالالدین ولد سکندر، مسکونه غور، مامور ساختمانی
4701. حاجی عبدالغفار، مسکونه غور
4702. مولوی یارمحمد ولد شیرمحمد، مسکونه غزنی، مدرس
4703. حاجی عبدالواحد ولد حاجی عبدالغفور، مسکونه وزیراکبرخان، لیلامیفروش
4704. خواجه صلاحالدین ولد جلان الدین، مسکونه بلخ، قرطاسیه فروش
4705. محمدمهدی ولد عبدالباقی، مسکونه بگرام، سارمن
4706. داکتر ضامن علی ولد علیدوست، مسکونه کارته مامورین، استاد پوهنتون
4707. معراجالدین ولد امیرمحمد، مسکونه کابل، دریور ملیبس
4708. عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد دهافغانان، نگران ملیبس
4709. داکتر فتاح ولد گلعلی، مسکونه کارته سه، استاد پوهنتون
4710. عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد دهافغانان، نگران ملیبس
4711. محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه چنداول، آبمیوهفروش
4712. صفرمحمد ولد بیگ محمد، مسکونه بغلان، دریور
4713. محمد اکرم ولد محمدابراهیم، مسکونه شیرپور، بیکار
4714. محمدشریف ولد محمدابراهیم، مسکونه شیرپور، مامور متقاعد
4715. عبدالغفور ولد عبدالستار، مسکونه فرخار تخار، معلم
4716. حاجی محمدایوب ولد حاجی رجب، مسکونه قلای شاده، وکیل گذر ناحیه 13
4717. حاجی طویل ولد پنسجیبی، مسکونه پروان، پرزه فروش
4718. غلامسخی ولد صفرمحمد، مسکونه قلای شاده، ماشینکار
4719. عبدالجمیل ولد عبدالغنی، مسکونه کوهستان پروان، محصل پلیتخنیک
4720. محمدابراهیم ولد اسماعیل، مسکونه حصه دوم خیرخانه، بیکار
4721. محمدامین ولد محمدنبی، مسکونه قلعه فتحالله، مبلغ
4722. دوکتور محمدقاسم ولد شیراحمد، مسکونه کارته 4، آمر صحت عامه انکشاف دهات
4723. سید محمدحسین ولد سیدمقصود، مسکونه جمال مینه، مالک موتر
4724. سیدمظفرالدین شاه ولد سیداکبر، مسکونه چنداول، مدیر ترانسپورت
4725. سیدعسکرشاه ولد سید اکبر، مسکونه چنداول
4726. سید محمدنبی ولد سید دیوانه، مسکونه شهر نو تخار، زارع
4727. سید عبدالاحد ولد محمدنبی، مسکونه شهر نو تخار، زارع
4728. سید دیوانه ولد محمدنبی، مسکونه کنر، زارع
4729. سیفالرحمان صافی ولد عبدالمنان، مسکونه کنر، زارع
4730. غلامرضا ولد سلطان محمد، مسکونه قلای شاده
4731. عبدالله ولد فیضالله، مسکونه تورن شهر
4732. فربانعلی ولد نجمالدین، مسکونه سرخرود
4733. میرزمان ولد بابا نظر، مسکونه سیدنور شاه مینه
4734. محمدامین ولد حسنعلی، مسکونه سرای غزنی
4735. محمدمهدی ظفر ولد عبدالرسول، مسکونه تالقان
4736. براتعلی ولد گنجه، مسکونه تالقان، معلم
4737. عبدالله ولد گلرحیم، مسکونه جبلالسراج
4738. عبدالجلیل ولد گنجه، مسکونه تالقان، معلم
4739. اسدالله ولد گلرحیم، مسکونه جبلالسراج
4740. غلام حضرت ولد محمد، مسکونه پغمان، معلم
4741. فضلالحق ولد تورگل، مسکونه پغمان، فارغ لیسه غازی
4742. غلامعلی ولد محمدعلم، مسکونه چهل تن پغمان، سارمن
4743. غلام حبیب ولد عزیزخان، مسکونه کوته سنگی، رادیوساز
4744. عبدالروف ولد محمدارسلان، مسکونه پروان، کارمند ریاست عالی اوقاف
4745. عبدالقادر ولد رحیمبخش، مسکونه بگرام، دهقان
4746. حمیدالله ولد حبیبالله، مسکونه جبلالسراج، مامور ریاست پوهنتون
4747. محمدعمر ولد شیرمحمد، مسکونه موهمند، سرکارگر
4748. غلام سید ولد محمدرضا، مسکونه علیخیل لغمان، سرایدار
4749. سید سردار ولد سید حسینشاه، مسکونه بغلان، تعویذگر
4750. غلامشاه ولد سادرعلی، مسکونه غزنی، کارگر
4751. محمدعیسی ولد درویش، مسکونه غزنی
4752. میا سعید ولد ملاحبیب، مسکونه لغمان، معلم
4753. نازکمیر ولد حاجی آغامیر، مسکونه لغمان
4754. احمدخان ولد سلطان محمد، مسکونه لغمان
4755. خیرمحمد ولد جان محمد، مسکونه کارگر در گردیز
4756. شاه محمود ولد عبدالحفیظ، مسکونه کندز
4757. محمداکبر ولد محمدخان، مسکونه پغمان، دگرمن متقاعد
4758. عبدالرازق ولد عبدالحسین، مسکونه کارته 3
4759. عبدالروف ولد عبدالحسین، مسکونه جمال مینه، مسکونه اصلی سرخپارسا
4760. بشیراحمد ولد صالحمحمد، مسکونه دشت برچی، دریور.
4761. فیضمحمد ولد صالحمحمد، مسکونه دشت برچی، دریور.
4762. عبدالواحد لنگ ولد صالحمحمد، مسکونه دشت برچی، انجنیر.
4763. صالحمحمد ولد سرفراز، مسکونه کارته پروان.
4764. حاجی نیکمحمد ولد فقیرمحمد، مسکونه پروان.
4765. غلامرضا ولد قربانعلی، مسکونه سرخپارسا.
4766. مهراجالدین ولد عبدالرسول، مسکونه لغمان.
4767. محمدحسین، مسکونه جغتو، قرطاسیهفروش.
4768. بستانعلی ولد علیشاه، مسکونه جاغوری، بیکار.
4769. سید امیرحسین ولد حاج محمدرضا، مسکونه بهسود، دهقان.
4770. محمدنسیم ولد سید محمد امین، مسکونه بهسود، دهقان. محمدطاهر ولد عبدالغفار، مسکونه وردک، معلم.
4771. حامد نعیم ولد محمدنعیم، مسکونه دهافغانان، مامور گارنیزوم 373.
4772. میراحمد ولد میرنظامالدین، مسکونه دهیاجا، مامور گارنیزوم 373.
4773. میرزا میر ولد توکل، مسکونه پنجشیر، معلم.
4774. زرعلم ولد گلعلم، مسکونه ترهخیل، متعلم سیدآباد.
4775. نعمتالله ولد هزارگل، مسکونه ترهخیل، متعلم سیدآباد.

پایان

مطالب مرتبط

2 دیدگاه‌

  1. وحید گفت:

    سلام خدمت تان آقای پیمان تشکر از زحمات و ارایه لیست شهدای گمنام لطف کنید فایل اکسیل یا پی دی اف بگذارید تا زودتری سرچ شود ممنون تان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE