اسامی و مشخصات قربانیان کشتار اگسا

اگر مستقیم و از طریق جست‌وجوگرها وارد این فهرست شدید، برای مطالعه توضیحات در مورد این فهرست لینک زیر را مطالعه کنید:

باز نشر یک فهرست؛ اسامی ۴۷۷۵ قربانی اگسا

۱٫ غلام محمد ولد عبدالغفور، مسکونه قره باغ، دوهم سارن، تبلیغ سوء.
۲٫ شیرالله ولد سلطان محمد، محصل انجنیری، مسکونه نرخ میدان، ضد انقلاب.
۳٫ شجاع الدین ولد برهان الدین، متعلم صنف یازدهم، پنجشیر، شعله.
۴٫ صفی الله ولد عبدالحلیم، محصل شرعیات، مسکونه وردک، اخوانی.
۵٫ سید محمد عیسی ولد سید محمد انو، ملا امام، مسکونه بغلان، خمینی.
۶٫ محمد اکبر ولد محبت خان، دگرمن، مسکونه کوهستان، اخوانی.
۷٫ رحمت الله ولد قربان شاه، سارن، مسکونه خان آباد، اخوانی.
۸٫ محمد اعظم ولد محمد اکرم، مسکونه نجراب، مدیر آرشیف قضاء، اخوانی.
۹٫ اسدالله ولد فضل الدین، بیکار، تبعه ایران، خمینی.
۱۰٫ سید علی رضا ولد سید علی اصغر، مدیر واردات محاسبه صنعتی، مسکونه چهاردهی، خمینی.
۱۱٫ جمال الدین ولد امان الدین، زمیندار، مسکونه بدخشان، اخوانی.
۱۲٫ خان وزیر ولد کلان وزیر، مامور تبربیه معلم، مسکونه پنجشیر، خمینی.
۱۳٫ غلام رضا ولد قربان علی، رییس ترانسپورت الله پار، مسکونه جمال مینه، خمینی.
۱۴٫ سیدالله ولد محمدآجان، مامور کارتو گرافی سروبی، ضد انقلاب.
۱۵٫ عبدالکریم ولد حاجی قربان، تاجر، مسکونه فاریاب، اخوانی.
۱۶٫ محمد قاسم ولد محمد سالم، معلم، مسکونه لوگر، ضد انقلاب.
۱۷٫ محمد کاظم ولد محمد هاشم، منیجر هوتل یما، مسکونه تخار، اخوانی.
۱۸٫ محمد علم ولد محمد اسماعیل، مامور متقاعد، مسکونه کوهستان، اخوانی.
۱۹٫ عبدالفتاح ولد عبدالحکیم، محصل زراعت، مسکونه کوهستان، اخوانی.
۲۰٫ عبدی محمد ولد توره خان، محصل حقوق، مسکونه بدخشان، اخوانی.
۲۱٫ محمد عارف ولد گل علم، متعلم صنف دوازده دارالعلوم، مسکونه بگرام، اخوانی.
۲۲٫ خان وزیر خوازک ولد خوازک، محصل طب ننگرهار، مسکونه وردک، اخوانی.
۲۳٫ اصیل ولد بابه خان، بیکار مسکونه بدخشان، اخوانی.
۲۴٫ محمدهاشم ولد عبدال هاشم، داکتر، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
۲۵٫ سید حمیدالله ولد سید امین الله، معلم، مسکونه نهرین، اخوانی.
۲۶٫ یارمحمد ولد گل محمد، معلم، مسکونه بغلان، ضدانقلاب.
۲۷٫ غلام عباس ولد عبدالاحد، بیکار، مسکونه پلخمری، اخوانی.
۲۸٫ اقبال احمدزی ولد امیر محمد، مامور، مسکونه پکتیا، اخوانی.
۲۹٫ سلطان حبیب ولد سلطان حمید، معاون احصاییه بغلان، مسکونه بغلان، اخوانی.
۳۰٫ محمد اسماعیل ولد خواجه معلم، مسکونه بغلان، اخوانی.
۳۱٫ شیرمحمد ولد صفر محمد، بیکار، مسکونه بغلان، اخوانی.
۳۲٫ گل رحمان ولد علیشاه، مامور، مسکونه بغلان، اخوانی.
۳۳٫ هدایت الله ولد علاو الدین، خیاط، مسکونه بغلان اخوانی.
۳۴٫ زمان الدین ولد نور الدین، مامور فنی، بغلان، اخوانی.
۳۵٫ صبحان گل ولد محمد عثمان، زمیندار، مسکونه تخار، اخوانی.
۳۶٫ عبدالحکیم ولد محمد عابد، بیکار، مسکونه تخار، اخوانی.
۳۷٫ حاجی قمرالدین ولد تغایی مراد، زمیندار، مسکونه تخار، اخوانی.
۳۸٫ مولوی امام الدین ولد سید بخاری، ملام امام، مسکونه تخار، اخوانی.
۳۹٫ محمد اسماعیل ولد ملاسلام، مامور پروژه کوکچه، اخوانی.
۴۰٫ حبیب الرحمان ولد غریب شاه، بیکار، مسکونه تخار، اخوانی.
۴۱٫ گل رحمان ولد گل رحیم، تعویذگر، مسکونه تخار، اخوانی.
۴۲٫ فاضل خان ولد ملا فضل الله، مسکونه تخار، اخوانی.
۴۳٫ سید هدایت الله ولد سید اکبر، تخار، اخوانی.
۴۴٫ عبدالعظیم ولد سید اکبر، مسکونه تخار، اخوانی.
۴۵٫ حاجی وزیر ولد اجمیر، مسکونه تخار، اخوانی.
۴۶٫ حاجی اقبال ولد شیرمحمد، مسکونه تخار، تجار، اخوانی.
۴۷٫ سحرگل ولد شیرمحمد، مسکونه تخار، تجار، اخوانی.
۴۸٫ جلال الدین ولد غلام محی الدین، مامور، مسکونه کابل، شعله.
۴۹٫ عبدالغفار ولد عبدالشکور، کارگر، مسکونه کابل شعله.
۵۰٫ عسکر حسین ولد نور محمد حسین، مسکونه ده خدایداد، شعله.
۵۱٫ سردار محمد ولد صالح محمد، کارمند مرکز، کابل، شعله.
۵۲٫ امین الله ولد عصمت الله، دوکاندار، مسکونه ده افغانان، اخوانی.
۵۳٫ نور محمد ولد آقا محمد، کارگر، مسکونه کارته نو، شعله.
۵۴٫ اسلام الدین ولد محمد افضل، بیکار، مسکونه سالنگ، شعله.
۵۵٫ اسماعیل ولد محمد عثمان، کارگر، مسکونه ده خدایداد، شعله.
۵۶٫ عبدالهادی ولد عبدالغفور، داکتر، مسکونه واصل آباد، شعله.
۵۷٫ عبدالصبور ولد عبدالرسول، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
۵۸٫ خلیل الله ولد محمد یوسف، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
۵۹٫ غلام جیلانی ولد محمد انور، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
۶۰٫ سید زمان الدین ولد سید امان الدین، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
۶۱٫ سلیمان ولد گل آقا، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
۶۲٫ محمد انور ولد محمد عمر، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
۶۳٫ گل محمد ولد یار محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
۶۴٫ عبدالرحیم ولد فقیر محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
۶۵٫ محمد حسن ولد دولت محمد، مامور گمرک، مسکونه واصل آباد، شعله.
۶۶٫ غلام محی الدین ولد جمال الدین، مامور احصاییه مرکزی، مسکونه واصل آباد، شعله.
۶۷٫ حفیظ الله ولد عبدالله، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
۶۸٫ نجیب الله ولد عبدالله، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد شعله.
۶۹٫ محمد نعیم ولد بازگل، مامور، مسکونه واصل اباد شعله.
۷۰٫ محمد علی ولد خوشحال، مسکونه واصل آباد، شعله.
۷۱٫ شفیع الله ولد عبدالله، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد، شعله.
۷۲٫ ببرک، مامور شرکت برق کابل، مسکونه واصل آباد، شعله.
۷۳٫ محمد نعیم، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل آباد، شعله.
۷۴٫ سید عبدالمناف، مامور ریاست ارزاق، مسکونه واصل آباد، شعله.
۷۵٫ غلام حیدر، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل اباد، شعله.
۷۶٫ بسم الله، محصل صنف سوم پوهنزی حقوق، مسکونه واصل آباد، شعله.
۷۷٫ سید داوود، معلم مکتب علاوالدین، مسکونه واصل آباد، شعله.
۷۸٫ حمیدالله، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله.
۷۹٫ عبدالاحد ولد ولی محمد، مسکونه واصل آباد، شعله.
۸۰٫ علی خان ولد محمد سردار، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله.

کابل افغانستان – مورخ ۲۳/۱/ ۱۳۵۸
۸۱٫ حمیدالله ولد الماس، دریم بریدمن تعمیرات، ساکن خان آباد، اخونی.
۸۲٫ زمری ولد محمد علی، مسکونه میربچه کوت، مایوییست.
۸۳٫ عنایت الله ولد محمد مقام، بیکار مسکونه لغمان، اخوانی.
۸۴٫ محمد اسحاق ولد محمد ابراهیم، دکاندار ساکن بلخ، اخوانی.
۸۵٫ حبیب الله ولد حاجی عبدالله، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه چهاردهی، مایوییست.
۸۶٫ عبد الاحد ولد جلاد خان، معلم، مسکونه لوگر، مایوییست.
۸۷٫ محمد مهدی ولد حسین شاه، مامور تعلم و تربیه،مسکونه لوگر، اخوانی.
۸۸٫ جمال الدین ولد غلام محی الدین، خشکه شوی، مسکونه لوگر، اخوانی.
۸۹٫ انجنیر زاهد ولد محمد رحیم، مامور جیالوجی، سکونه لوگر، اخوانی.
۹۰٫ معراج الدین ولد عبد الرسول، مامور در هلمند، مسکونه لغمان، اخونی.
۹۱٫ نصیر احمد ولد علی احمد، صنف دوازده، هوتلدار از کندهار، اخوانی.
۹۲٫ کریم الله ولد رحمت الله، مامور فارم گلباغ، مسکونه لوگر، اخوانی.
۹۳٫ میراجان ولد سلطان، دهقان، مسکونه لغمان، اخوانی.
۹۴٫ سید علم ولد محمد علم، معلم، مسکونه سروبی، اخوانی.
۹۵٫ مولوی سعادت ولد میرزا خان، مسکونه وردک، ملاامام، اخوانی.
۹۶٫ سید محمد ایوب ولد سید جعفر مالک پلازا هوتل، اخوانی.
۹۷٫ عبدالعلی ولد عبدلرزاق، مسکونه وردک، اخوانی.
۹۸٫ محمد یوسف ولد طفیل، مسکونه وردک، طالب، اخوانی.
۹۹٫ گل محمد ولد تاج محمد، بیکار، مسکونه پکتیا، اخوانی.
۱۰۰٫ نورالحق ولد عبدالحق، عضو اکادمی علوم طبی، اخوانی.
۱۰۱٫ محمد الله ولد محب الله، متعلم تخنیکم، مسکونه خوست، اخوانی.
۱۰۲٫ احمد مخدوم ولد خلیفه افضل، دهقان، مسکونه فرخار، اخوانی.
۱۰۳٫ میرولی ولد ولی، مسکونه پکتیا، اخوانی.
۱۰۴٫ داکتر امیر محمد ولد صفر محمد، داکتر، بدخشان، اخوانی.
۱۰۵٫ میر حسین ولد میر هادی، افراد نقلیه میدان هوایی، اخوانی.
۱۰۶٫ سیف الرحمان ولد محمد صادق، افراد نقلیه میدان هوایی، اخوانی.
۱۰۷٫ سید احمد ولد فقیر محمد، آمر مالی قطعه ۲۳۴، ساکن خیرخانه، مایوییست.
۱۰۸٫ عبدالحلیم ولد محمد هاشم، معلم، ساکن سالنگ وات، اخوانی.
۱۰۹٫ قدم ولد نوروز، دستفروش، مسکونه وردک، اخوانی.
۱۱۰٫ عبدالهادی ولد عبداللطیف، داکتر، مسکونه قندهار، مایوییست.
۱۱۱٫ فضل محمد ولد یار محمد، دکاندار، مسکونه کندهار، مایوییست.
۱۱۲٫ یار قند ولد شینواری، داکتر، ساکت هود خیل، اخوانی.
۱۱۳٫ محمدحکیم ولدآقا محمد، معلم، مسکونه چهارآسیاب، مایوییست.
۱۱۴٫ محمدخلیل ولد محمدناصر، معلم، چهاردهی ، مایوییست.
۱۱۵٫ حیات الله ولدمحمد مقام، غریب کار، مسکونه لغمان، اخوانی.
۱۱۶٫ گل محمد ولدتاج محمد، ساکن لغمان، اخوانی.
۱۱۷٫ عبدالظاهر ولد نورمحمد، بیکار، مسکونه وردک، اخوانی.
۱۱۸٫ محمدسلیم ولد عبدالظاهر، مسکونه وردک، متعلم، اخوانی.
۱۱۹٫ محمد عارف ولد عبدالظاهر،مسکونه وردک، محصل، اخوانی.
۱۲۰٫ سیدکریم ولدسید محمود، مسکونه بغلان، طالب، اخوانی.
۱۲۱٫ محمد ایاز ولد عبدالستار، قاضی، اخوانی.
۱۲۲٫ جلندر ولد عبدالمحمد، زنده بانان، تورن، اخوانی.
۱۲۳٫ مولوی عبدالقدوس ولد عبدالغفور، ملا، لغمان، اخوانی.
۱۲۴٫ اسدالله ولد جان محمد، داکتر، مسکونه کابل، اخوانی.
۱۲۵٫ آقا خان ولد عبدالحبیب، ساکن سمنت خانه، مایوییست
۱۲۶٫ عبدالعزیزامواج پور ولد عبدالخالق ، مسکونه غزنی، اخوانی.
۱۲۷٫ محمد بشیرولد محمد علی، مسکونه چنداول، مامور، اخوانی.
۱۲۸٫ عبدالله ولد غلام محمد، مسکونه لغمان، مامور، اخوانی.

کابل- افغانستان- مورخ -۲۶-۱-۱۳۵۸
۱۲۹٫ معراج الدین ولد نصرالدین، مسکونه شهرنو، اخوانی.
۱۳۰٫ قدرت الله ولد عبدالله ، مسکونه خان آباد، مدیرابوحنیفه، اخوانی.
۱۳۱٫ رحمت الله ولد محمد اکبر، مسکونه کابل، دریورملی بس.
۱۳۲٫ محمد رفیع ولد پردل، مسکونه پنچشیر، دریورملی بس، اخوانی
۱۳۳٫ نیازالله ولد عبدالله ،مسکونه جبل السراج، مامور احصاییه مرکزی، مایوییست.
۱۳۴٫ عبدالودود ولد عبدالکریم، دواساز، مسکونه جوزجان، مایوییست، ضد انقلاب.
۱۳۵٫ رازگل ولد سیدجان، مامور ناحیه دوم شاروالی کابل، مسکونه خوگیانی، اخوانی.
۱۳۶٫ محمدصادق ولد عصمت الله، مامور صحت عامه، مسکونه پغمان، اخوانی.
۱۳۷٫ محمد داود ولد غلام سخی، مامور صحت عامه، مسکونه غزنی، اخوانی.
۱۳۸٫ دوست محمد ولد حاجی محمد، مامور ریاست ارزاق، مسکونه گردیز، اخوانی.
۱۳۹٫ سید محمد حسن ولد سید محمد حسین، خزانه دار وزارت صحت عامه، اخوانی.
۱۴۰٫ غلام دستگیر ولد دین محمد، دگروال،مسکونه کابل، اخوانی.
۱۴۱٫ نقیب الله ولد جمعه گل، دهقان، اشرار، مسکونه تگاب.
۱۴۲٫ قاضی محمد ولد مقدس، محصل تخنیک، مسکونه کنر، اخوانی.
۱۴۳٫ محمد الله ولد محب الله، محصل تخنیک، مسکونه بغلان، اخوانی.
۱۴۴٫ گل خان ولد بسم الله، معلم، مسکونه وردک، اخوانی.
۱۴۵٫ شیر آقا ولد آغا محمد، معلم، مسکونه وردک، اخوانی.
۱۴۶٫ محمد احسان ولد محمدخان، بیکار، مسکونه وردک، اخوانی.
۱۴۷٫ حاجی عتیق الله ولد محمد اکبر، بیکار، مسکونه وردک، اخوانی.
۱۴۸٫ عبدالرحیم ولد خوازک، دهقان، مسکونه وردک، اخوانی.
۱۴۹٫ ملک نور ولد محی الدین، دهقان، مسکونه وردک، اخوانی.
۱۵۰٫ عبدالقیوم ولد عبدالاحد، مسکونه وردک، اخوانی.
۱۵۱٫ عبدالقادر ولد غلام حضرت، معلم، مسکونه وردک، اخوانی.
۱۵۲٫ جمعه حسن ولد عبدالکمال، سمونوال متقاعد، مسکونه کارته پروان، گروه ضد انقلاب.
۱۵۳٫ گل رحمان ولد یاقوت شاه، مسکونه لوگر، ترافیک هلمند، اخوانی.
۱۵۴٫ غلام سرور ولد غلام دستگیر، مسکونه شبرغان، دکتور، مایوییست.
۱۵۵٫ محمد رحیم ولد سید محمد، مسکونه پکتیا، محصل ادبیات، اخوانی.
۱۵۶٫ محمد قاسم ولد میر حیدر، مسکونه پکتیا، سابق رییس تجارتی بانک، مایوییست.
۱۵۷٫ غلام صدیق ولد عاشور، مسکونه نهرین، اخوانی.
۱۵۸٫ غلام حیدر ولد غلام حضرت، مسکونه پنجشیر، داکتر، اخوانی.
۱۵۹٫ گل محمد ولد تاج محمد، مسکونه میرامشاه، چوب فروشی، اخونی.
۱۶۰٫ شمس الدین ولد وزیر، مسکونه ننگرهار، داکتر، اخوانی.
۱۶۱٫ محمد الدین ولد غلام محی الدین، مسکونه وردک، جگرن، اخوانی.
۱۶۲٫ محمد یونس ولد محمد ایوب، مسکونه لغمان، معلم، مایوییست.
۱۶۳٫ حشمت الله ولد تاج محمد، مسکونه لغمان، ضابط متقاعد، مایویست.
۱۶۴٫ میر غلام حیدر ولد سید احمد، مسکونه کابل، سرطبیب قوای ۹۹۰ راکت، خمینی.
۱۶۵٫ حاجی حسین ولد عجب علی، مسکونه جمال مینه، قراردادی، خمینی.
۱۶۶٫ دولت محمد ولد الله بیک، مسکونه جمال مینه، دریور، خمینی.
۱۶۷٫ محمد قاسم ولد محمد عمر، مسکونه پکتیا، مامور وزارت مخابرات، اخوانی.
۱۶۸٫ محمد ابراهیم ولد علی مردان، مسکونه فراه،ملاک، اشرار هرات.
۱۶۹٫ غلام حسن ولد مجنون، مسکونه فراه، ملاک، اشرار هرات.
۱۷۰٫ ارباب اکبرولد قلندر، مسکونه پلخمری، اخوانی.
۱۷۱٫ محمد حسین ولد محمد افضل، مسکونه فراه، ملاک، اشرار هرات.

کابل افغانستان – مورخ ۲۷بر۲۸-۱-۱۳۵۸
۱۷۲٫ ابریشمین ولد پادشاه گل، دگروال متقاعد، مسکونه کارته نو، به ارتباط سیلاب صافی.
۱۷۳٫ نور احمد ولد سید احمد، متعلم ابو حنیفه، اخوانی.
۱۷۴٫ احمد موجب ولد محمد حفیظ، محصل طب ننگرهار، اخوانی.
۱۷۵٫ دوست محمد ولد مهر دل، دهقان، مسکونه قلعه حسن شیوه کی، اخوانی.
۱۷۶٫ بابا جان ولد عبدالرحیم، مسکونه لغمان، دهقان، به ارتباط پیرزاده.
۱۷۷٫ رحمت الله ولد عبدالصمد خان، متعلم مکتب مخابره، کابل، اخوانی.
۱۷۸٫ شاه حسین ولد محمد حسین، مسکونه بهسود، خمینی.
۱۷۹٫ حاجی عبدالقادر ولد حاجی محمد حسین، دهقان، مسکونه ارزگان، اشرار.
۱۸۰٫ حاجی محمد حسن ولد حاجی تاج محمد، دهقان، اشرار.
۱۸۱٫ حاجی عبدالغفور ولد حاجی تاج محمد، دهقان، اشرار.
۱۸۲٫ محمد آصف پوپل ولد غلام جان، مسکونه مکروریان، توطیه.
۱۸۳٫ نورالحق ولد عبدالحق، مسکونه کارته سه، توطیه.
۱۸۴٫ امان الله ولد نصرالله، مسکونه کارته پروان، توطیه.
۱۸۵٫ غلام سخی ولد عبدالرسول، فیودال اعزامی، کندز.
۱۸۶٫ غلام رسول ولد سلطان، زمیندار، مسکونه بهسود، خمینی.
۱۸۷٫ محمد رسول ولد محمد حسن، زمین دار، مسکونه بهسود، خمینی.
۱۸۸٫ محمد انور ولد سهراب علی، زمیندار مسکونه بهسود، خمینی.
۱۸۹٫ غلام نبی ولد سلطان، زمین دار، مسکونه بهسود، خمینی.
۱۹۰٫ صالح محمد ولد حاجی فقیر محمد، مامور پشتنی تجارتی بانک، مسکونه بهسود، خمینی.
۱۹۱٫ عبدالقیوم ولد عبدالرسول، کارمند وزارت زراعت، مسکونه بهسود، خمینی.
۱۹۲٫ عبدالحبیب ولد عبدالعلی، معلم، مسکونه بهسود، خمینی.
۱۹۳٫ شاه بزرگ ولد آغا گل، مسکونه قره باغ، خمینی.
۱۹۴٫ مولوی عبدالباقی ولد یار محمد، مسکونه قره باغ، خمینی.
۱۹۵٫ سید گوهر ولد سید نادرشاه پسر سید کیهان.
۱۹۶٫ امان الله ولد بازگل، دوهم برید من، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
۱۹۷٫ شیر احمد ولد محمد علی، جگرن، مسکونه کابل، مایوییست، ضد انقلاب.
۱۹۸٫ عین الدین ولد محراب الدین، مامور متقاعد زارعت، مسکونه رحمانه مینه، ماوییست، ضد انقلاب.
۱۹۹٫ شیر آغا ولد رحمت گل، دکاندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
۲۰۰٫ محمد عمر ولد رحم دل، مامور دافغانستان بانک، مسکونه کارته نو، ضد انقلاب.
۲۰۱٫ صفی الله ولد حبیب الله، مسکونه سرخ رود، معلم، به ارتباط توطیه.
۲۰۲٫ محمد حمید ولد محمد عمر، مامور شهرسازی، مسکونه مکروریان، توطیه.
۲۰۳٫ محمد یعقوب ولد ارسلا ولد محمد رفیق، موسسه زنبود داری، توطیه.
۲۰۴٫ ملا عبدالمجید ولد تیمور شاه، ملاامام، مسکونه لوگر، اخوانی.
۲۰۵٫ میر نظام الدین ولد حاجی افغان، مسکونه قره باغ، اخوانی.
۲۰۶٫ نجیب الله ولد امین لله ، مالک دواخانه فاریابی، مسکونه شش درک، توطیه رسول جان.
۲۰۷٫ حاجی آقا میر ولد حاجی نازک میر، تاجر، مسکونه کندز، توطیه.
۲۰۸٫ محمد اسماعیل ولد حاجی مسافر، مسکونه جمال مینه، خمینی.
۲۰۹٫ ایشان قمر ولد ایشان بابا، زمیندار، بدخشان، اخوانی.
۲۱۰٫ محمد امین ولد بابا بیک، مسکونه بدخشان، اشرار.
۲۱۱٫ صالح محمد ختک، محصل، مسکونه وردک، اخوانی.
۲۱۲٫ ولی محمد ولد متین خان، معلم، مسکونه لوگر، اخوانی.
۲۱۳٫ ضیا الله ولد غلام داوود، مامور برق، مسکونه کابل، مجددی.
۲۱۴٫ رفیع الله ولد غلام داوود، مسکونه غزنی، مجددی.
۲۱۵٫ غلام داوود ولد صوفی آقا مجددی، مسکونه غزنی، مجددی.
۲۱۶٫ محمد انور ولد عبیدالله، مسکونه هرات، مجددی.
۲۱۷٫ فضل حق ولد عبدالواب، زمیندار، مسکونه هرات، مجددی.
۲۱۸٫ علی محمد ولد بهار الدین، دکاندار، مسکونه هرات، مجددی.
۲۱۹٫ عصمت الله ولد هدایت الله، مسکونه کوهستان، مجددی.
۲۲۰٫ علی احمد ولد گدا احمد، مامور متقاعد، مسکونه سرای غزنی، مجددی.
۲۲۱٫ فیض احمد ولد محمد هاشم، زمیندار، مسکونه کاپیسا، مجددی.
۲۲۲٫ عبدالجبار ولد عبدالواحد، معلم، مسکونه نجراب، مجددی.
۲۲۳٫ احمد ضیا ولد احمد سعید، فارغ صنف دوازده، مسکونه هرات، مجددی.
۲۲۴٫ عبدالجلیل ولد اکبر خان، ملا امام، مسکونه تخار، به ارتباط گلبدین.
۲۲۵٫ نیک محمد ولد نیاز محمد، مامور بیهقی، مسکونه کارته سه، مایوییست، ضد انقلاب.
۲۲۶٫ محمد کبیر ولد در محمد، مامور جینو پرس، مسکونه پکتیا، اخوانی.
۲۲۷٫ عبدالرشید ولد عبدالحمید، دریم برید من، اخوانی.
۲۲۸٫ غلام جیلانی ولد محمد عظیم، دریم برید من، پکتیا، اشرار.

کابل افغانستان – مورخ ۲۹-۱-۱۳۵۸
۲۲۹٫ سید میر احمد ولد سید احمد، مامور متقاعد د افغانستان بانک، اخوانی.
۲۳۰٫ محمد طاووس ولد لنگر خان، مسکونه ولسوالی محمداغه، محصل پولی تخنیک، اخوانی.
۲۳۱٫ عبدالخاق ولد حبیب الله، مسکونه ارزگان، مامور ریاست مبارزه با بی سوادی، مایوییست.
۲۳۲٫ محمد عثمان ولد عبدالرحمان، مسکونه ولسوالی شیندند، زمیندار، اشرار.
۲۳۳٫ سید اغا حسین ولد غلام حسین، زمیندار، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۳۴٫ حاجی عبدالغفار ولد غریب شاه، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
۲۳۵٫ جمال الدین ولد محمد خان، تیکه دار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
۲۳۶٫ عبدالحکیم ولد حاجی محمدکبیر، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
۲۳۷٫ حاجی محمدنعیم ولد صوات بیک، دکاندار، مکسونه کاپیسا، اخوانی.
۲۳۸٫ عبدالحنان ولد عبدالرحیم، ترجمان، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
۲۳۹٫ حاجی خان محمد ولد شاد محمد، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
۲۴۰٫ محمد خان ولد محبت خان، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
۲۴۱٫ فخر الدین ولد محی الدین، دریور، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
۲۴۲٫ فضل احمد ولد ولی محمد، بیکار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
۲۴۳٫ نور احمد ولد ولی محمد، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
۲۴۴٫ نیکو ولد میر ولی خان، موتر دار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
۲۴۵٫ غلام دستگیر ولد عبدالحسین، مامور، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
۲۴۶٫ اختر محمد ولد خدا داد، کاگر، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
۲۴۷٫ عطا محمد ولد خدا داد، بیکار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
۲۴۸٫ گل رحیم ولد عبدالله، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
۲۴۹٫ صفدر علی ولد نجف علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، ضد انقلاب.
۲۵۰٫ پشم گل ولد انار گل، مسکونه پکتیکا، زمیندار، ضد انقلاب.
۲۵۱٫ اسدالله ولد محمد آصف، مسکونه وردک، مامور نساجی کندهار، مایوییست ضدانقلاب.
۲۵۲٫ جان علی ولد مراد علی، مسکونه جاغوری، ملا، خمینی.
۲۵۳٫ سید بهاوالحق ولد سید عبادالحق، مسکونه بدخشان، معلم، اخوانی.
۲۵۴٫ محمد یاسین ولد محمد حسین، مسکونه کابل، کتابفروش، اخوانی.
۲۵۵٫ سید محمد علی شاه ولد سید سکندر، وظیفه دار بلخی لمیتد، خمینی.
۲۵۶٫ سید ابراهیم ولد سید نجیب، رییس بلخی لمیتد، مسکونه سرای غزنی، خمینی.
۲۵۷٫ سید جواد ولد سید اسماعیل، مسکونه کارته سه، وظیفه دار بلخی لمیتد، خمینی.
۲۵۸٫ حاجی نوروز ولد حاجی عبدالحسین، مسکونه خوشحال مینه، خمینی.
۲۵۹٫ غلام رضا ولد برات علی، مسکونه دهبوری، تجار سرای حبیب الله، خیمنی.
۲۶۰٫ غلام حسین ولد حاجی محمدحسین، مسکونه تپه سلام، دکاندار، خمینی.
۲۶۱٫ محمد اقبال ولد دادعلی، مسکونه کارته سه، دکاندار، خمینی.
۲۶۲٫ محمد حسین ولد نهضت ولد غلام حسین، مسکونه جمال مینه، مامور، خمینی.
۲۶۳٫ حاجی سمیع الله ولد امیر الله، مسکونه قلعه فتح الله، خمینی.
۲۶۴٫ محمد اسماعیل ولد محمد هاشم، مسکونه بلخ، خمینی.

کابل افغانستان – مورخ ۳۰-۱-۱۳۵۸
۲۶۵٫ عبدالقادر ولد میر فقیر، مسکونه کوهستان، محصل، اخوانی.
۲۶۶٫ ننگیالی ولد عبدالله، مسکونه کندهار، بیکار، ضدانقلاب.
۲۶۷٫ محمد همایون ولد محمد قسیم، مسکونه کابل، مامور مستوفیت کابل، ضدانقلاب.
۲۶۸٫ فضل حق ولد خان صاحب، کندهار، داکتر یونانی، اخوانی.
۲۶۹٫ سید محمد ابراهیم ولد سید محمد علی، مسکونه کارته چهار، مشاور حقوقی بانک ملی، اخوانی.
۲۷۰٫ عبدالقدیر ولد عبدالله، مسکونه استالف، مامور ملی بس، ضد انقلاب.
۲۷۱٫ عبدالعلی ولد مراد علی، معاون ترانسپورت خدایار، خمینیست.
۲۷۲٫ غلام علی ولد شیر علی، وکیل نانوایان، مسکونه جمال مینه، خمینیست.
۲۷۳٫ حاجی غلام حیدر ولد میرزا محمد، مسکونه هرات، فعلا جمال مینه، خمینیست.
۲۷۴٫ حاجی تاج محمد ولد جان محمد، مدیر وزارت مالیه، مسکونه جمال مینه، خمینیست.
۲۷۵٫ عبدالغنی ولد عطا محمد، تحویل دار ساختمانی آب و برق، مسکونه جمال مینه، خمینیست.
۲۷۶٫ محمد قاسم ولد حشمت الله ولد نادر، مسکونه جمال مینه، تاجر، خمینیست.
۲۷۷٫ حاجی فیض محمد ولد نظر محمد، رییس فابریکه میهن فلز، خمینیست.
۲۷۸٫ محمد حسین ولد محمد عظیم، مسکونه جمال مینه، مدیر متقاعد، خمینیست.

کابل افغانستان – مورخ ۳۱-۱-۱۳۵۸
۲۷۹٫ سید جهانگیر ولد سید قاسم، مسکونه خیرخانه، دریم برید من، اخوانی.
۲۸۰٫ لالا میرزا ولد خان میرزا، مسکونه پنجشیر، دگرمن لوژستیک، اخوانی.
۲۸۱٫ میرزا خان ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، شاگرد سماوارچی، اخوانی.
۲۸۲٫ صاحب جان ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، سرای دار، اخوانی.
۲۸۳٫ عبدالشکور ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
۲۸۴٫ محمد طالب ولد علی محمد، مسکونه چهاردهی، مامور، اخوانی.
۲۸۵٫ عین الله ولد عبدالقاهر، مسکونه کابل، مامور دستگاه ساختمانی، اخوانی.
۲۸۶٫ عبدالمحمد ولد عبدالرحمان، مسکونه خیرخانه، ساتن من سارندوی، اخوانی.
۲۸۷٫ سید عبدالجمیل ولد سید عبدالغنی، مسکونه کابل، افراد تعیمرات، اخوانی.
۲۸۸٫ محمداکبر ولد علی خان، مسکونه علاوالدین، مدیر اماکن وزارت دفاع، اخوانی.
۲۸۹٫ سردارعلی ولد میرزا شاه، مسکونه شاه شهید، تفتیش تعیینات اردو، اخوانی.
۲۹۰٫ محمد عمر ولد امان ، مسکونه چاریکار، خباز، اخوانی.
۲۹۱٫ عبدالظاهر ولد عبدالحکیم، مسکونه لوگر، ملاامام، اخوانی.
۲۹۲٫ فضل احمد، ولد محمد اسحاق، مسکونه غزنی، مامور صحت عامه، اخوانی.
۲۹۳٫ محمد کریم ولد محمد غوث، مسکونه کاپیسا، دوهم برید من، اخوانی.
۲۹۴٫ عبدالجلیل ولد سید رسول، مسکونه کندز، معتمد اطفاییه، اخوانی.
۲۹۵٫ عبدالمتین ولد غلام خان، مسکونه غزنی، ملا امام، اخوانی.
۲۹۶٫ سید امیر ولد بنگی، مسکونه جوزجان، وظیفه ساتونکی، اخوانی.
۲۹۷٫ سید محمد امین معشوف ولد میر غوث الدین، اصلا از هرات، مدیر ارزاق، اخوانی.
۲۹۸٫ محمد طاهر ولد محمد ضیا، مسکونه کابل، مدیر در وزارت مخابرات، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ ۲-۲-۱۳۵۸
۲۹۹٫ نورالله ولد اصیل خان، محصل صنف دوم تخنیک، مسکونه پکتیا، اخوانی.
۳۰۰٫ عبدالرحمن ولد سیدنور، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
۳۰۱٫ رجب خان ولد جوانمرد، دوکاندار، اندخوی، اخوانی.
۳۰۲٫ غلام فقیر ولد رجب خان، انجنیرنساجی بلخ،مسکونه پروان، اخوانی.
۳۰۳٫ میرعبدالباقی ولد سید پادچا، معلم، مسکونه استالف، اخوانی.
۳۰۴٫ حاجی غلام حسین ولد ملک محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اخوانی.
۳۰۵٫ محمد همایون ولد محمد رضا، محصل صنف دوم انجنیری کندهار، اخوانی.
۳۰۶٫ ملک عبدالستار ولد عبدالله، دریور، مسکونه پغمان، اخوانی
۳۰۷٫ سید محمد ولد غلام محی الدین، زمیندار، مسکونه باغ علی مردان، اخوانی.
۳۰۸٫ سید مرادالحق ولد عبدالسلام، معلم، قره باغ، اخوانی.
۳۰۹٫ اسد الله ولد فضل الدین، کارگربنایی، اشرار.
۳۱۰٫ غلام سخی ولد رجب خان، مسکونه چاریکار، بیکار،اخوانی.
۳۱۱٫ خیرمحمد ولد لعل محمد، معلم،مسکونه پروان، اخوانی.
۳۱۲٫ محمد علی ولد صالح محمد، متعلم حربی شونزی،مسکونه لوگراخوانی
۳۱۳٫ گل احمد ولد عبدالمجید، ماموروزرارت زراعت، مسکونه تخته پل، کندهار، اخوانی.
۳۱۴٫ عتیق الله ولد عطاالله، مامورمتقاعد بانک پشتنی، مسکونه چهاردهی، اخوانی.
۳۱۵٫ نجیب الله ولد عتیق الله، مسکونه قلعه غیبی، کاتب بانک ملی، اخوانی.
۳۱۶٫ محمد عارف ولد غلام حیدر، متعلم دارالعلوم کابل، مسکونه نجراب، اخوانی.
۳۱۷٫ رفیع الله ولدمحمد عمران، مسکونه علاقه داری علی شیر پکتیا، متعلم، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ ۵-۲-۱۳۵۸
۳۱۸٫ غلام محمد ولد پیرمحمد، مسکونه ولایت زابل، زمیندار، اخوانی.
۳۱۹٫ سیدمحرم شاه ولد سید زمان شان، مسکونه پغمان، دوکاندار، اخوانی.
۳۲۰٫ عبدالرحیم ولد فضل الدین، قره باغ کوهدامن، ملاامام، اخوانی.
۳۲۱٫ بابا پاچا ولد عبدالحمید، مسکونه ولایت ننگرهار، زمیندار، اخوانی.
۳۲۲٫ حاجی عبدالرحمن ولد حاجی فیض الله.
۳۲۳٫ عبدالرووف ولد عبدالباقی، مسکونه ولسوالی رودات ننگرهار، اخوانی.
۳۲۴٫ غلام عصمت الله ولد غلام غوث الدین، شاه جوی، اخوانی.
۳۲۵٫ ملالعلی ولد سردار، مسکونه شاه جوی، اخوانی.
۳۲۶٫ بوستان ولد سلطان، مسکونه غزنی، افراد خمینی
۳۲۷٫ عبدالمناف ولد عبدالمجید، مسکونه خیرخانه، ماموراحصاییه مرکزی، اخوانی.
۳۲۸٫ ولی محمد ولد محمد خان، مسکونه ارگون پکتیا، شاروال ارگون، اخوانی.
۳۲۹٫ نورالله ولد محمد وزیر، مسکونه تگاب، معلم درکندز، اخوانی.
۳۳۰٫ شیرزمان ولد نیازگل، مسکونه لوگر، مسوول محکمه تجارتی، مایوییست.
۳۳۱٫ غلام ایشان ولد محمد کبیر، مسکونه گلبهار، مامور نساجی بگرامی، اخوانی.
۳۳۲٫ داد ولد تاش محمد، افراد کندک تانک، مسکونه ننگرهار، اشرارننگرهار.
۳۳۳٫ محمد نبی ولد جلال، مامور ملکی تیکه دارنصوار، اشرارننگرهار.
۳۳۴٫ عتیق الله ولد شاپور، جکتورن قطعه ۶۶، اشرارننگرهار.
۳۳۵٫ عبدالعزیزولد عبدالحکیم، افراد تولی انظباط اشرارننگرهار.
۳۳۶٫ زلمی ولد عبدالشکور، لومری بریدمن کندک مخابره، اشرارننگرهار.
۳۳۷٫ سید امین الله ولد سیدآقا، معاون آمریت اعاشه، اشرارننگرهار.
۳۳۸٫ عبدالغفارولد محمد ابراهیم، جگرن قومندان قطعه ۸۱، اشرارننگرهار.
۳۳۹٫ میرجی ولد میرخورد، خورد ضابط قطعه ۸۱، اشرارننگرهار.
۳۴۰٫ یوسف ولد محمد رسول، دریم بریدمن قطعه ۸۱، اشرارننگرهار.
۳۴۱٫ صابر ولد عاشورمحمد، لومری بریدمن ریاست خدمات تخنیکی، اشرارننگرهار.
۳۴۲٫ عبدالعلیم ولد حاجی محمد افضل، تورن آمریت قسم مادونان پیژنتون، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ ۶-۲-۱۳۵۸
۳۴۳٫ قاری شاهی ولد حاجی امین، مسکونه مرکزولایت فاریاب، اخوانی.
۳۴۴٫ حاجی غلام حیدرولدمحمد،فاریاب، اخوانی.
۳۴۵٫ آقا رحیم ولد بابه قل، فاریاب، اخوانی.
۳۴۶٫ حاجی امام ولد ذکرالله، فاریاب، اخوانی.
۳۴۷٫ عبدالمحمد ولد محمد حسین، فاریاب، اخوانی.
۳۴۸٫ غلام نقشبند ولد حاجی بادام قل، فاریاب، اخوانی.
۳۴۹٫ عبدالرحیم ولد حاجی مصطفی گل، فاریاب، اخوانی.
۳۵۰٫ غلام قادر ولد حاجی جمعه، فاریاب، اخوانی.
۳۵۱٫ صاحب الدین ولد حسرت الدین، پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
۳۵۲٫ حاجی محمد رحیم، پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
۳۵۳٫ محمد امین ولد یزدان قل، پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
۳۵۴٫ عبدالمجید ولد امین خان، مسکونه پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
۳۵۵٫ عبدالعزیز ولد حاجی بوری، مسکونه پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
۳۵۶٫ سید اکرام ولد ملاخواجه، مسکونه پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
۳۵۷٫ عبدالمنان ولد خول هرقل، مسکونه درزاب، فاریاب، اخوانی.
۳۵۸٫ وکیل محمد صدیق ولد حاجی محمد سعید، قیصار، فاریاب ، اخوانی.
۳۵۹٫ حفیظ الله ولد بهاالدین، قیصار، فاریاب، اخوانی.
۳۶۰٫ کمال الدین ولد اعظم بیگ، قیصار، فاریاب، اخوانی.
۳۶۱٫ حاجی امیرالدین ولد محمد اکبر، قیصار، فاریاب، اخوانی.
۳۶۲٫ غلام سرور ولد گلاخان، مسکونه فاریاب، اخوانی.
۳۶۳٫ محمد عیسی ولد فضل الحق، مسکونه فاریاب، اخوانی.
۳۶۴٫ محمد غفور ولد صمد، مسکونه فاریاب، اخوانی.
۳۶۵٫ محمد زمان ولد اسراییل، مسکونه غورماچ بادغیس، اخوانی.
۳۶۶٫ ساعت خان ولد بلال، مسکونه غورماچ، بادغیس، اخوانی.
۳۶۷٫ الله داد ولد برکت، غورماچ بادغیس، اخوانی.
۳۶۸٫ سیدآقا ولد محمد سرفراز، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
۳۶۹٫ شاهین شاه ولد سیدکریم، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
۳۷۰٫ غلام رسول ولد الله داد، مسکونه المار، فاریاب، اخوانی.
۳۷۱٫ غلام رضا ولد خدایار، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز ازصحنه دستگیرشده.
۳۷۲٫ برات ولد یوسف، مسکونه جوزجان، در جنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
۳۷۳٫ حسن ولد برات، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
۳۷۴٫ سید محمد ولد سید مصطفی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
۳۷۵٫ سیدقاسم ولد سید گلزاد، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
۳۷۶٫ حیدرولد صادق، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
۳۷۷٫ قربان ولد محمد امین، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
۳۷۸٫ غلام سعید ولد قاسم علی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز از صحنه دستگیرشده.
۳۷۹٫ ناصرولد محمد علی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجدسبز ازصحنه دستگیرشده.
۳۸۰٫ محمدرسول ولد طوره قل، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز ازصحنه دستگیرشده.
۳۸۱٫ عبدالرووف ولد عبدالمراد، مسکونه جوزجان،درجنگ مسجدسبز، ازصحنه دستگیرشده.
۳۸۲٫ سید سلیمان ولد سید ابراهیم، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز ازصحنه دستگیرشده.
۳۸۳٫ سیداسحاق ولد سید محمود، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
۳۸۴٫ نورعلی ولد مرزاعلی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
۳۸۵٫ خال نظرولد وفا، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
۳۸۶٫ عبدالمحمد نمبر۵ ولد حاجی عبدلاحد ، مسکونه جوزجان، دستگیرشده با بیرق سفیدی که روی آن الله اکبرنوشته بود.
۳۸۷٫ سید حسن ولد سیدقاسم، مسکونه ولایت سمنگان، اخوانی.
۳۸۸٫ سیداسماعیل ولد سید محمد، مسکونه جوزجان، اخوانی.
۳۸۹٫ سیدعاب الدین، مسکونه ولایت بلخ، اخوانی.
۳۹۰٫ شیخ احمد ولد حسین علی، مسکونه جوزجان، اخوانی.
۳۹۱٫ حاجی داد محمد ولد علی محمد، مسکونه جوزجان، طرفداردولت ایران.
۳۹۲٫ محمد هاشم ولد سید محمد ابراهیم، مسکونه جوزجان، خریداری مرمی موش کش جهت اخلال منطقه.
۳۹۳٫ سید ابراهیم ولد سید اصغر، مسکونه جوزجان، طرفدار دولت ایران که درمحضرعام به دولت خلقی وبه رهبرتوانای خلق توهین کرده است.
۳۹۴٫ سید عبدالرزاق ولد سید صادق، مسکونه جوزجان، خریداری تفنگ موش کش، جهت اخلال.
۳۹۵٫ سید یوسف ولد شاه علی مدد، مسکونه جوزجان، خریدارمرمی ۳۰۳بر، جهت اخلال منطقه.
۳۹۶٫ شیخ محمد رحیم ولد محمد حیدر، مسکونه جوزجان، اخوانی.
۳۹۷٫ بشیراحمد ولد عبدالله، مسکونه ولایت کندز، اخوانی.
۳۹۸٫ گل محمد ولد فقیرمحمد، مسکونه ولایت بغلان، اخوانی.
۳۹۹٫ سید باقرشاه ولد سید طاهرشاه، مسکونه جوزجان، اخوانی.
۴۰۰٫ نورالدین ولد محمد معصوم، مسکونه جوزجان، طرفدار دولت ظاهر- داوود.
۴۰۱٫ پاچا ولد محمد اکبر، مسکونه ماما خیل، دریور درجلال آباد، اخوانی.
۴۰۲٫ جلال الدین ولد غلام محمد، مسکونه قیصارفاریاب، معلم لیسه حافظ عبدالمجید، اخوانی.
۴۰۳٫ غلام عصمت الله ولد غلام غوث، مسکونه شاه جوی ولایت زابل، زمیندار، اخوانی.
۴۰۴٫ عبدالجبار ولد سلیمان، مسکونه ولسوالی تگاب، زمیندار، اخوانی.
۴۰۵٫ محمد سعید ولد محمد ایوب، مسکونه زرمت پکتیا، زمیندار، اخوانی.
۴۰۶٫ محمد ناصر ولد محمد محسن، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی.
۴۰۷٫ محبت علی نمبر۷ ولد همت علی، مسکونه جمال مینه، مامور شاروالی ، اخوانی.
۴۰۸٫ مهرپاشاه ولد داوودشاه، مسکونه ولایت لغمان، مامورپوهنتون، اخوانی.
۴۰۹٫ خادم حسین ولد شیرمحمد، مسکونه قلعه شهاده، متعلم صنف دهم، اخوانی.
۴۱۰٫ حاجی محمد عوض ولد حاجی عبدالرشید، قلعه شهاده، مدیرمحاسبه نساجی بگرامی، اخوانی.
۴۱۱٫ محمد عارف ولد عبدالمجید، مدیرمجله قضا، اخوانی.
۴۱۲٫ غلام سخی ولد حاجی محمد خان، مسکونه قلعه شهاده، مامورآرشیف، اخوانی.
۴۱۳٫ محمد عارف ولد محمد حسن، مسکونه کارته ۳، متعلم صنف ۱۱ ، اخوانی.
۴۱۴٫ سید عمر ولد عبدالوهاب، مسکونه وردک، مامورریاست برق کابل، اخوانی.
۴۱۵٫ سید قاسم ولد میرآقا، مسکونه جمال مینه، مامورمستوفیت کابل، اخوانی.
۴۱۶٫ احمد شاه ولد محمد عارف، مسکونه پغمان، محصل صنف سوم، اخوانی.
۴۱۷٫ پیرمحمد ولد عطامحمد، مسکونه نجراب ولایت پروان، متعلم مکتب ابن سینا، اخوانی.
۴۱۸٫ عبدالغفارولد عبدالحمید، مسکونه نجراب ولایت پروان، متعلم مکتب ابن سینا، اخوانی.
۴۱۹٫ عبدالرحمن ولد چاری، مسکونه ولسوالی کشم بدخشان، متعلم صنف؟
۴۲۰٫ فضل الله ولد محمد نوروز، مسکونه چاردهی کابل، محصل پوهنزی حقوق، اخوانی.
۴۲۱٫ محمد صافی ولد امیر محمد، مسکونه خواجه عمری غزنی، متعلم مکتب، اخوانی.

کابل افغانستان – تاریخ ۸/۲/۱۳۵۸
۴۲۲٫ سید ظاهر، ولد، سید شاهنشاه، مامور موسسه افغان اعلانات، مسکونه لوگر، افغان ملت
۴۲۳٫ ۴۲۵٫ عبدالسمیع ولد میرزا محمد، دریور ملی بس، مسکونه قلای شاده، افغان ملت.
۴۲۴٫ غلام فاروق ولد غلام نبی، داکتر شفاخانه جمهوریت، مسکونه بلخ، مایوییست.
۴۲۵٫ حبیب الرحمان ولد رجب، معلم، مسکونه فرزه، اخوانی
۴۲۶٫ سید حفیظ الله ولد سید محمود، تعویذگر، مسکونه توپ دره، اخوانی.
۴۲۷٫ شاه ولی ولد محمد عارف، مامور ملی بس، مسکونه ارغنده سفلی، اخوانی
۴۲۸٫ محمدالله ولد محمدا جان، معلم لیسه انقلاب، مسکونه ننگرهار، اخوانی
۴۲۹٫ نیک محمد ولد گل محمد، مسکونه میربچه کوت، لمری بریدمن قطعه قندهار، اخوانی.
۴۳۰٫ میرعالم ولد شیر عالم، مسکونه سرخرود ننگرهار، مامور ریاست گمرک کابل، اخوانی.
۴۳۱٫ سید عباس ولد غلام حیدر، ساکن ولسوالی کوهستان، معلم ابتداییه میربچه کوت، اخوانی.
۴۳۲٫ محمد اکبر ولد محمد اکرم، ساکن کوهستان، خرد ضابط میدان هوایی بگرام، اخوانی.
۴۳۳٫ عبدالرزاق ولد محمد نسیم، ساکن سرخرود ننگرهار، معلم ابتدایی قلعه حشمت خان، اخوانی.
۴۳۴٫ محمد مجتبی ولد محمد حسن، مسکونه کارته ولی متعلم صنف ده لیسه انقلاب، اخوانی.
۴۳۵٫ غلام محمد ولد غلام مصطفی، ساکن ولسوالی کوهستان، مامور اداره مرکزی احصاییه، اخوانی.
۴۳۶٫ سیدالرحمان ولد محمد طالب مسکونه نجراب، متعلم صنف یازده تکنیشن، اخوانی.
۴۳۷٫ جمعه خان ولد محمد یوسف، ساکن سرخرود ننگرهار، مامور وزارت معارف، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ ۱/۲/۱۳۵۸
۴۳۸٫ عمرگل ولد محبت گل، مامور صدارت، مسکونه جاجی، اخوانی
۴۳۹٫ گل محمد ولد روزالدین، زمیندار، مسکونه بگرامی، اخوانی.
۴۴۰٫ محبت الله ولد عبدالنبی، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
۴۴۱٫ حمیدالله ولد عبدالکریم، متعلم دارالعلوم، مسکونه وردک، اخوانی.
۴۴۲٫ عبدالحنان؟ ولد نورخان، محصل دارالمعلمین، مسکونه تخار، اخوانی.
۴۴۳٫ محمد انور ولد صاحب نور، معلم دارالمعلم، مسکونه وردک، اخوانی.
۴۴۴٫ عبدالله ولد خیر محمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اخوانی.
۴۴۵٫ محمد یاسین ولد محمد سرور، محصل تربیوی مخابرات، اخوانی.
۴۴۶٫ عبدالفتاح ولد عبدالسلام، دریور تکسی، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
۴۴۷٫ حاجی عبدالقدوس ولد سید محمد، دریور، مسکونه بغلان، اخوانی.
۴۴۸٫ رشید احمد ولد شمس الدین، محصل پولیتخنیک، مسکونه تخار، اخوانی.
۴۴۹٫ حاجی شیر محمد ولد خدایداد، مسکونه چاربرجگ، اخوانی.
۴۵۰٫ محمد یونس ولد شیر محمد مسکونه چاربرجگ، اخوانی.
۴۵۱٫ محمد قاسم ولد شیر محمد، مسکونه چاربرجگ، اخوانی.
۴۵۲٫ حاجی ملا موسی ولد حسین، مسکونه چاربرجک،اخوانی.
۴۵۳٫ نعمت الله ولد محمد عظیم، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
۴۵۴٫ حسن ولد سلطان محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
۴۵۵٫ گل محمد ولد امیر محمد، مسکونه چاربرجک،اخوانی.
۴۵۶٫ خیر محمد ولد جان محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
۴۵۷٫ حاجی محمد علم ولد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
۴۵۸٫ عیدی محمد ولد تاج محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
۴۵۹٫ محمد نبی ولد عیدی محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
۴۶۰٫ محی الدین ولد عیدی محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
۴۶۱٫ امان الله ولد حبیب، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
۴۶۲٫ خدا بخش ولد زرداد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
۴۶۳٫ محمد انور ولد محمد الف، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
۴۶۴٫ عبدالحبیب ولد عبدالله، مسکونه فراه، مامور شرکت کود کیمیاوی، اخوانی.
۴۶۵٫ عبدالمناف ولد عبدلمنان، مسکونه ننگرهار، محصل وترنری.
۴۶۶٫ اسدالله ولد غلام حیدر، مسکونه قره باغ، معلم.
۴۶۷٫ محمد ابراهیم ولد محمد جعفر، مسکونه ننگرهار، معلم.
۴۶۸٫ غلام نبی اخگر ولد عبدالله، مسکونه نیم روز، بیکار.
۴۶۹٫ نقیب الله ولد نصرالله، مسکونه ننگرهار، مامور، اخوانی.
۴۷۰٫ محمد نعیم ولد محمد صدیق، مسکونه پروان، مامور، اخوانی.
۴۷۱٫ عبدالحکیم ولد گل احمد، پروان، محصل ادبیات، اخوانی.
۴۷۲٫ نجیب الله ولد غلام حسین، کابل، محصل، اخوانی.
۴۷۳٫ محمد ابراهیم ولد محمد اسماعیل، مکسونه کابل، کارگر، اخوانی.
۴۷۴٫ نظر محمد ولد سلطان محمد، مسکونه کندهار، محصل، اخوانی.
۴۷۵٫ محمد اسحاق ولد عبدالقادر مسکونه بغلان، محصل، اخوانی.
۴۷۶٫ عبدالعزیز ولد عنایت الله، مسکونه ننگرهار، مامور، اخوانی.
۴۷۷٫ عبدالجمیل ولد عبدالغنی، مسکونه میدان، مامور، اخوانی.
۴۷۸٫ محمد اسحاق ولد محمد ابراهیم، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
۴۷۹٫ عبدالواحد ولد محمد اسماعیل، مسکونه پروان، مامور وزارت داخله، اخوانی.
۴۸۰٫ عبدالغفور ولد محمد اسماعیل، مسکونه پروان، سابق دگروال، اخوانی.
۴۸۱٫ محمد رسول ولد محمد نعیم لیلامی فروش، مسکونه کابل، اخوانی.
۴۸۲٫ عبدالجمیل ولد علم خان، مسکونه پروان، اخوانی.
۴۸۳٫ محمد انور ولد محمد زبیر، مسکونه کابل، داکتر، اخوانی.
۴۸۴٫ محمد رجب ولد شیر محمد، مسکونه بغلان، زمیندار، اخوانی.
۴۸۵٫ نقیب الله ولد مجددی، مسکونه کابل، عضو سارنوالی کابل، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ۱۲-۲-۱۳۵۸
۴۸۶٫ محمد ولد کلبی حسین، مسکونه بهسود، اشرار.
۴۸۷٫ خان علی ولد احمد علی، مسکونه بهسود، اشرار.
۴۸۸٫ محمد عیسی ولد علی جمعه ، مسکونه بهسود، اشرار.
۴۸۹٫ محمد علی ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، اشرار.
۴۹۰٫ محمد عیسی ولد غلام نبی، مسکونه بهسود، اشرار.
۴۹۱٫ میرا هاشم ولد شیرعلی، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
۴۹۲٫ سید مسلم ولد سید فقیر، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
۴۹۳٫ میر حسن ولد قاسم، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
۴۹۴٫ سید عوض ولد سید جان، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
۴۹۵٫ سخی داد ولد یعقوب، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
۴۹۶٫ اقبال ولد سید عوض، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
۴۹۷٫ عوض ولد مراد، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
۴۹۸٫ محمد حیدر ولد سید هاشم، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
۴۹۹٫ محمد حسن ولد ضامن، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
۵۰۰٫ محمد علی ولد حاجی حسین، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
۵۰۱٫ قربان ولد اسلم، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
۵۰۲٫ غلام عباس ولد خدابخش، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
۵۰۳٫ حسین داد ولد خدا داد، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
۵۰۴٫ حاجی جعفر ولد غلام دستگیر، خیاط شهر نو، اخوانی.
۵۰۵٫ محمد اسماعیل ولد غلام علی، اجیر اطفاییه غزنی، اخوانی.
۵۰۶٫ علی اصغر ولد محمد ابراهیم، شاروالی حیرتان، مسکونه غزنی، اخوانی.
۵۰۷٫ سید رحمان ولد مرجان، دریم برید من، مسکونه بگرامی، کابل، توطیه، اخوانی.
۵۰۸٫ شهزاده ولد غلام دستگیر، بریدگی، مسکونه وردک، کابل، توطیه، اخوانی.
۵۰۹٫ محمد ظاهر ولد محمد عزیز، بریدگی، مسکونه لوگر، کابل، توطیه، اخوانی.
۵۱۰٫ خان آغا ولد گبلدین، مامور وزارت مخابرات، مسکونه خاک جبار، کابل، توطیه، اخوانی.
۵۱۱٫ نظام الدین ولد میر احمد، ملاامام، مسکونه وردک، کابل، توطیه، اخوانی.
۵۱۲٫ عاشور محمد ولد میرزا محمد، ملاامام، مسکونه بدخشان، کابل، توطیه، اخوانی.
۵۱۳٫ عزیز محمد ولد محمد رحیم، ملاامام، مسکونه بدخشان، کابل، توطیه، اخوانی.
۵۱۴٫ ابراهیم ولد محرم علی شیخ، مسکونه بهسود، خمینی.
۵۱۵٫ برات علی ولد پاینده محمدشیخ، مسکونه بهسود، خمینی.
۵۱۶٫ نوروز ولد گل احمد، محصل صنف سوم حقوق، مسکونه پلخمری، اخوانی.
۵۱۷٫ غلام حضرت ولد محمد صدیق، جکتورن، مسکونه وردک، اخوانی.
۵۱۸٫ سنگین ولد گلبدین، دریم بریدمن، مسکونه وردک، اخوانی.
۵۱۹٫ عبدالمحبوب ولد دین محمد، دریم بریدمن، مسکونه وردک، اخوانی.
۵۲۰٫ کریم ولد محمد عالم، لمری ساتنمن، مسکونه وردک، اخوانی.
۵۲۱٫ مهرام جان ولد جان محمد، ستنمن، مسکونه وردک، اخوانی.
۵۲۲٫ گل میر ولد محمد رسول، سارن من، مسکونه وردک، اخوانی.
۵۲۳٫ زرجان ولد نورالدین، دریم بریدمن، مسکونه وردک، اخوانی.
۵۲۴٫ عبدالرحیم ولد دین محمد، دگروال، مسکونه وردک، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ ۱۷-۲-۱۳۵۸
۵۲۵٫ محمد ظاهر ولد گل نبی، مسکونه ننگرهار، محصل صنف سوم زراعت، اخوانی.
۵۲۶٫ سید محمد حسین ولد سید محمد اکبر، مسکونه بامیان، تیکه دار، اخوانی.
۵۲۷٫ سیف الرحمان ولد نیاز محمد، مسکونه کابل، متعلم صنف یازده حبیبیه، اخوانی.
۵۲۸٫ محمد آصف ولد محمد کاظم، مسکونه کابل، مامور وزارت معادن، اخوانی.
۵۲۹٫ حکیم الله ولد حبیب الله، مسکونه کابل، ترجمان سفارت چکسلواکیا، اخوانی.
۵۳۰٫ رمضان شاه ولد بای محمد، مسکونه رخه پنجشیر، فارغ مدرسه ابو حنیفه، اخوانی.
۵۳۱٫ عبدالجلیل ولد صدرالدین، مسکونه کابل، مامور وزارت عدلیه، اخوانی.
۵۳۲٫ محمد حنیف ولد محمد اسحاق، مسکونه وردک، مامور انحصارات، اخوانی.
۵۳۳٫ حفیظ الله ولد حبیب الرحمان، مسکونه کارته پروان، متعلم ابو حنیفه، اخوانی.
۵۳۴٫ فضل رحمن ولد ملا دوست محمد، علاقه دار شمله زایی، اشرار.
۵۳۵٫ حبیب الله ولد محمدابراهیم، مسکونه علاقه داری شمله زایی، اشرار.
۵۳۶٫ خدای داد ولد امیر کلام، مسکونه علاقه داری شمله زایی، اشرار.
۵۳۷٫ عبدالواحد ولد عبدالودود، مسکونه علاقه داری شمله زایی، اشرار.
۵۳۸٫ محمد رمضان ولد مومن، مسکونه علاقه داری شمله زایی، اشرار.
۵۳۹٫ دادمحمد ولد عبدالحبیب، مسکونه شاه جوی، اشرار.
۵۴۰٫ عبدالباری ولد قلندر، مسکونه ولسوالی شینکی، اشرار.
۵۴۱٫ عبدالرحیم ولد خانکی، مسکونه دای چوپان، اشرار.
۵۴۲٫ زینت الله ولد حبیب الله، مسکونه ولسوالی شینکی، اشرار.
۵۴۳٫ زملی ولد عمر خان، مسکونه شاه جوی، اخوانی.
۵۴۴٫ عبدالخان ولد عبدالاحد، مسکونه علاقه داری میزان، اشرار.
۵۴۵٫ محمد عبدالرحمن ولد حسام الدین، مسکونه دای چوپان، اشرار.
۵۴۶٫ سید وزیر ولد عبدالله، مسکونه مرکز قلات، اشرار.
۵۴۷٫ حاجی عبدالصمد ولد عبدالله، مسکونه میزان، اشرار.
۵۴۸٫ محمد زاهد ولد عبدالله، مسکونه میزان، اشرار.
۵۴۹٫ معراج محمود ولد میاخیل، مسکونه میزان، اشرار.
۵۵۰٫ اشرف ولد اختر، مسکونه میزان، اشرار.
۵۵۱٫ عبدالمالک ولد ملنگ، مسکونه دای چوپان، اشرار.
۵۵۲٫ عبدالله ولد روح الله، مسکونه شدگی، اشرار.
۵۵۳٫ عصمت الله ولد اقبال، مسکونه میزان، اشرار.
۵۵۴٫ شیخ محمد ولد حسن، شمله زایی، اشرار.
۵۵۵٫ سعادت ولد شاه ولی، شمله زایی، اشرار.
۵۵۶٫ عبدالقیوم ولد محمد رییس، وردک، جگرن، اشرار.
۵۵۷٫ امین الله ولد ملا جان، مسکونه خاص کنر، جگرن، اخوانی.
۵۵۸٫ جلال الدین ولد یحیی، مسکونه شیندند، تورن، اخوانی.
۵۵۹٫ سعد الدین ولد عبدالله، مسکونه خیرخانه کابل، جگرن، یاور قومندان، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ ۲۰-۲- ۱۳۵۸
۵۶۰٫ مجاهد ولد محمد ابراهیم، مسکونه هلمند، صنف سوم ادبیات، اخوانی.
۵۶۱٫ شیر افضل ولد شیر محمد، مسکونه خیوه ننگرهار، محصل صنف سوم ادبیات، اخوانی.
۵۶۲٫ تازه گل ولد خیر گل، مسکونه وردک، محصل صنف سوم زراعت، اخوانی.
۵۶۳٫ ببری گل ولد ناصر گل، مشهور به سحر گل، مسکونه پکتیا، محصل زراعت، اخوانی.
۵۶۴٫ خلیل الرحمن ولد عبدالله، مسکونه میدان، اخوانی.
۵۶۵٫ نادرشاه ولد یار محمد، مسکونه وردک، مشاور فابریکه گلبهار، اخوانی.
۵۶۶٫ سید عبدالغنی ولد سید عبدالواهاب، مسکونه وردک، تورن جنرال، متقاعد، اخوانی.
۵۶۷٫ محمد مسجدی ولد محمد عباس، جنرال متقاعد، مسکونه وردک، اخوانی.
۵۶۸٫ قاضی غلام سخی ولد غلام جان، مسکونه بغلان، قاضی ده سبز، اخوانی.
۵۶۹٫ محمد عارف سارنوال، ولد عبدالجلیل، مسکونه وردک، اخوانی.
۵۷۰٫ حلیم الله ولد سید عبدالمجید، معلم لیسه حبیبیه، مسکونه کابل، اخوانی.
۵۷۱٫ سید عبدالسبحان ولد محمد انور، مسکونه ده یحیی، اخوانی.
۵۷۲٫ سید محمد دگروال ولد نیاز محمد، مسکون وردک، اخوانی.
۵۷۳٫ فضل حق ولد لعل محمد،دگروال، مسکونه، کنهدهار، اخوانی.
۵۷۴٫ محمد الله ولد جلال، مسکونه تگاب، قاضی ده سبز، اخوانی.
۵۷۵٫ ملا جان ولد محمد اکبر، مسکونه کتب خیل لوگر، متعلم صنف یازده، اخوانی.
۵۷۶٫ برات خان ولد گل زمان، مسکونه لوگر، مامور تربیوی نساجی بگرانی، اخوانی.
۵۷۷٫ محمد ظاهر ولد باز محمد، مسکونه کابل، سمونمل، اخوانی.
۵۷۸٫ عبدالله ولد مصطفی، مسکونه بادغیس، زمیندار، اخوانی.
۵۷۹٫ محمد انور ولد عبدالغیاث، مسکونه میدان، جگرن متقاعد، اخوانی.
۵۸۰٫ شاه محمود ولد محمد اسحاق، مسکونه وردک، سارنوال، اخوانی.
۵۸۱٫ عبدالله ولد عبدالصمد، مسکونه خان آباد، مامور وزارت مخابرات، اخوانی.
۵۸۲٫ عبدالرحمن ولد عبدالحمید، مسکونه دهنه غوری، زمیندار، اخوانی.
۵۸۳٫ محمد نبی ولد حسن، مسکونه پکتیا، سرطبیب بگرام، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ ۱۹-۲-۱۳۵۸
۵۸۴٫ محمد اکبرولدشاه محمد، مسکونه یکاولنگ، ملاامام، خمینی.
۵۸۵٫ محمد حیدر ولدمحمد اکبر، مسکونه یکاولنگ، ملاامام، خمینی.
۵۸۶٫ محمدیحیی ولد نصرالله، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف ۱۱ حبیبیه، اخوانی.
۵۸۷٫ محمد ظاهرولد علی حسین، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار.
۵۸۸٫ سید آقاحسین ولد سیدحسین، زمیندار، بهسود، اخوانی.
۵۸۹٫ محمد جمعه ولد غلام دستگیر، مسکونه ارزگان، نماینده ترانسپورت، اخوانی.
۵۹۰٫ جمعه الدین ولد اسلام الدین، مسکونه غوربند، متعلم دارالعلوم عربی، اخوانی.
۵۹۱٫ محمد عسکرولدعلی حیدر، مسکونه غوربند، ملاامام، اخوانی.
۵۹۲٫ محمدحسین ولدمحمد حسن، مسکونه غوربند، متعلم دارالعلوم عربی، اخوانی.
۵۹۳٫ محمداصغرولد علی حیدر، مسکونه غوربند، زمیندار، اخوانی.
۵۹۴٫ علی احمد ولد فضل احمد، مسکونه شهرآرا، کارمندمخابرات، اخوانی.
۵۹۵٫ محمد حسن ولد نوروز، معلم، شیرخان بندر اخوانی.
۵۹۶٫ نورمحمد ولد اخترمحمد، مسکونه کابل، ساعت ساز، اخوانی.
۵۹۷٫ میرزاد ولدجلال الدین، مسکونه خیرخانه، کارمند وزارت مخابرات اخوانی.
۵۹۸٫ غازی محمد ولد عبدالجلیل، صنف ۱۳دارالعلوم عربی،وردک اخوانی.
۵۹۹٫ سیدمطیع الله ولد سید حلیم الله، کارمند شاروالی کابل، مسکونه کابل، اخوانی.
۶۰۰٫ حبیب الله ولد لعل محمد، مسکونه فراه، دگرمن، اخوانی.
۶۰۱٫ محمد اکبرولد پیرمحمد، مسکونه پکتیا، مامورشاروالی حیرتان، اخوانی.
۶۰۲٫ محمد یوسف ولد محمد رحیم، مدیرمتقاعد وزارت داخله، مسکونه کندهار، اخوانی.
۶۰۳٫ نورجهان ولدرازگل، مسکونه خوگیانی، جگتورن قوای راکت، اخوانی.
۶۰۴٫ عبدالرحمن ولد عبدالحمید، مسکونه پل خمری، دوهم بریدمن قوای راکت، اخوانی.
۶۰۵٫ محمد الله ولد جلال، مسکونه تگاب، قاضی، اخوانی.
۶۰۶٫ انجنیرعبدالکریم ولد عبدالرشید، مسکونه کارته نو، ماموررادیو، اخوانی.
۶۰۷٫ سیدامیرولد سید محمد، مسکونه کارته پروان، مامور دستگاه آخذه رادیوکابل، اخوانی.
۶۰۸٫ غلام معروف ولد غلام حیدر، مسکونه بی بی مهرو، محررمحکمه ده سبز، اخوانی.
۶۰۹٫ محمد اکبرولد میرعطا، مامورذخیره بینی نیزارانحصارات، اخوانی.
۶۱۰٫ عبدالبصیرولدعبدالحکیم، مسکونه بدخشان، متعلم تخارستان، اخوانی.
۶۱۱٫ عبدالرحیم ولد عبدالقیوم، مسکونه شهرآرا، متعلم صنف ۱۱حبیبیه، اخوانی.
۶۱۲٫ عبدالرحمن ولد محمد علم، مسکونه بی بی مهرو، قاضی متقاعد، اخوانی.
۶۱۳٫ ملک انجام الدین ولد عزیزمحمد، مسکونه گل دره، اخوانی.
۶۱۴٫ سید محمد ولد خیرمحمد، مسکونه شمالی، دریور محکمه، اخوانی.
۶۱۵٫ محمد اسماعیل ولد محمدجانان، مسکونه کابل، فارغ کدرقضا، اخوانی.
۶۱۶٫ محمد هاشم ولد محمد صدیق، مسکونه وردک،پیلوت متقاعد، اخوانی.
۶۱۷٫ عبدالعظیم ولد سید خادم علی، مسکونه وردک، اشرار.
۶۱۸٫ داکترمیراحمد ولد محمد اکبر، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
۶۱۹٫ عبدالخلیل ولد عبدالبشیر، مسکونه خواجه رواش، بیکار، اشرار.
۶۲۰٫ عبدالبصیرولد عبدالله خان، مسکونه ولسوالی ده سبز، زمیندار، اشرار.
۶۲۱٫ سیدمحمود ولد سیدفقیر، مسکونه ولسوالی ده سبز، زمیندار، اشرار.
۶۲۲٫ غلام سرور ولد غلام نبی، مسکونه بدخشان، طالب العلم درتره خیل، اشرار.
۶۲۳٫ حبیب الرحمن ولد غلام محمد، مسکونه بدخشان، اشرار.
۶۲۴٫ غلام سخی ولد غلام حیدر، مسکونه بدخشان، اشرار.
۶۲۵٫ ملاقربان ولد سنگ محمد، مسکونه بدخشان، اشرار.
۶۲۶٫ محمد اکبرولد محمد حسن، مسکونه بدخشان، اشرار.
۶۲۷٫ ایرکش ولد تاش محمد، مسکونه رستاق، اشرار.
۶۲۸٫ دین محمد ولد امیرمحمد، مسکونه ده سبز، کوچی، اشرار.
۶۲۹٫ محمد اشرف ولد محمد یوسف، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۶۳۰٫ عبدالجبارولد خان شیرین، مسکونه ننگرهار، کوچی اشرار.
۶۳۱٫ محمد گل ولد عبدالغفار، مسکونه ننگرهار، اشرار.
۶۳۲٫ ولی محمد ولد غلام سخی، مسکونه ده سبز، اشرار.
۶۳۳٫ احمد ولد عبدالله,کوچی، اشرار, ننگرهار.
۶۳۴٫ عبدالحنان ولد محمد کریم، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۶۳۵٫ نصرالله ولد عظیم الله، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۶۳۶٫ مرجان ولد عبدالوهاب، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۶۳۷٫ عبدالللطیف ولد غازی جان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۶۳۸٫ عبدالحلیم ولد عبدالحنان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۶۳۹٫ عبدالله ولد عظیم جان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۶۴۰٫ صاحب شاه ولد عبدالخلیل، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۶۴۱٫ شیرآقا ولد عبدالرحمن، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۶۴۲٫ شمس الدین ولد محمدالدین، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۶۴۳٫ عبدالغفور ولد محمد جان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۶۴۴٫ نورآقا ولداخترمحمد، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۶۴۵٫ عبدالصمد ولد عبدالقدوس، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۶۴۶٫ محمد یوسف ولد محمد اکبر، مسکونه فراه، دگروال متقاعد، اخوانی.
۶۴۷٫ محمد نادر ولد محمد ایوب مسکونه فراه، جگرن، اخوانی.
۶۴۸٫ مولاداد ولد حاجی غلام سرور، مسکونه فراه، جگرن متقاعد،اخوانی.
۶۴۹٫ فضل خدا ولد عبدالحمید، مسکونه لوگر، مامورملکی وزارت دفاع، اخوانی.
۶۵۰٫ عبدالقدیم ولد عبدالعزیز، مسکونه موسهی چهاردهی، مولوی فرقه ۷، اخوانی.
۶۵۱٫ خواجه میرولد میرافغان، مسکونه لوگر، مامورتفحصات پترول شبرغان، اخوانی.
۶۵۲٫ محمدیونس ولد جان نثار، مسکونه لوگر، ماموروزارت مخابرات، اخوانی.
۶۵۳٫ حاجی قاسم ولد محمد رفیق، مسکونه لوگر، ماموروزارت مخابرات، اخوانی.
۶۵۴٫ عبدالبصیرولد عبدالقدیر، مسکونه قره باغ غزنی، استاد شرعیات، اخوانی.
۶۵۵٫ ولی ولد گل محمد، اشرار.
۶۵۶٫ رحمت الله ولد عزیزالله اشرار.
۶۵۷٫ مولوی حمید الله، ولد محمد حافظ، مسکونه بدخشان، اخوانی.
۶۵۸٫ رستم ولد مرزامحمد، مسکونه جرم، اخوانی.
۶۵۹٫ محمد ظاهر، ولد محمد قاسم، مسکونه جرم، اخوانی.
۶۶۰٫ محمد اسماعیل ولد محمد ابراهیم، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
۶۶۱٫ عبداللطیف ولد عبدالرووف، مسکونه لوگر، دریورسارندوی، اشرار.
۶۶۲٫ محمد اعظم ولد محمد علم، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
۶۶۳٫ محمد کاظم ولد شیرعلم، مسکونه لوگر، متعلم صنف ۱۱، اشرار.
۶۶۴٫ جلال الدین ولد غلام نبی، زمیندار، اشرار.
۶۶۵٫ محمد حسین ولد محمد امان، مسکونه لوگر، مامور، اشرار.
۶۶۶٫ محمد سالم ولد عبدالفغار، مسکونه لوگر، مامور، اشرار.
۶۶۷٫ نیازمحمد ولد عاشورمحمد، مسکونه جرم، اخوانی.
۶۶۸٫ محمد عارف ولد محمد شریف، مسکونه جرم، اخوانی.
۶۶۹٫ احمد خان ولد رسول، مسکونه جرم، اخوانی.
۶۷۰٫ سیداتاولد رسول، مسکونه جرم، اخوانی.
۶۷۱٫ همراه ولد غایب نظر، مسکونه جرم، اخوانی.
۶۷۲٫ غلام حسین ولد حیات الله،کندز، اخوانی.
۶۷۳٫ شاه عبدالله ولد تاش محمد، بدخشان، اخوانی.
۶۷۴٫ مولوی عبدالحی ولد گل محمد، فیض آباد، اخوانی.
۶۷۵٫ محمد یونس ولد داوودشاه ، مسکونه بگرامی کابل، اخوانی.
۶۷۶٫ سلطان جان ولد حفیظ الله، مسکونه بگرامی کابل، اخوانی.
۶۷۷٫ عبدالله ولد مصطفی، مسکونه بادغیس، محصل، اخوانی.
۶۷۸٫ حاجی گل محمد ولد لعل محمد، مسکونه شاه شهید، تاجر، اخوانی.
۶۷۹٫ محمد یوسف ولدصدر؟ مسکونه کندهار، اخوانی.
۶۸۰٫ نصرت ولد امیرمحمد، مسکونه نجراب، زمیندار، اخوانی.
۶۸۱٫ محمد امین ولد محمد شاه، مسکونه فراه، زمیندار، اخوانی.
۶۸۲٫ شاه محمد ولد محمد باقی، مسکونه سروبی کابل ، زمیندار، اخوانی.
۶۸۳٫ مرجان ولد تورباز، مسکونه قره باغ، زمیندار، اخوانی.
۶۸۴٫ دوست محمد ولد امان الله، مسکونه تره خیل، مولوی، اخوانی.
۶۸۵٫ محمد هاشم ولد محمد عمر، مسکونه آقچه، زمیندار، اخوانی.
۶۸۶٫ سیدحکیم ولد عبدالحکیم، مسکونه قره باغ، اخوانی.
۶۸۷٫ خدابخش ولد علی جمعه، مسکونه مالستان، متعلم، اخوانی.
۶۸۸٫ داوود ولد خدابخش، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی.
۶۸۹٫ اقبال علی ولد محمد عیسی، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی.
۶۹۰٫ علی داد ولد علی احمد، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی.
۶۹۱٫ عبدالمجید ولد عبدالباقی، مسکونه کابل، مامور، اخوانی.
۶۹۲٫ نیازمحمد ولد مهمندخان، مسکونه لغمان، دوهم بریدمن، اخوانی.
۶۹۳٫ هارون رشید ولد محمد رسول، مسکونه پکتیا، بریدمن، اخوانی.
۶۹۴٫ سحرگل ولد عبدالغفور، مسکونه ده سبز، تایپیست، اخوانی.
۶۹۵٫ عبدالاحد ولد عبدالقدیر، مسکونه خان آباد،سمون یار، اخوانی.
۶۹۶٫ محمد امین ولد خالق نظر، مسکونه خان آباد، تورن، اخوانی.
۶۹۷٫ شیرمحمد ولد سلطان محمد، مسکونه وردک، جگتورن، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ ۲۲-۲-۱۳۵۸
۶۹۸٫ غلام نقشبندولد ملافیض محمد، مسکونه اندرغزنی، ملاامام، اشرار.
۶۹۹٫ عبدالودود ولد حضرت الدین، مسکونه اندرغزنی، زمیندار،اشرار.
۷۰۰٫ سید ظاهرولد سیداحمد، مسکونه قلعه موسی، کابل، دوکاندار، اشرار.
۷۰۱٫ حاجی فضل احمد ولد محمد رحیم، مسکونه ده یک غزنی، دوکاندار، اشرار.
۷۰۲٫ عبدالحبیب ولد عبدالغیاث، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۰۳٫ عزیزالله ولد عبدالله، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۰۴٫ رحیم خان ولد محمدحسین، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۰۵٫ فضل احمد ولد علی محمد، مسکونه اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۰۶٫ عبدالغنی ولد امیرمحمد، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۰۷٫ عبدالرحمن ولد عبدالمجید، مسکونه اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
۷۰۸٫ خیرالله ولد حاجی عبدالرزاق مسکونه جغتو غزنی، هیات مدیره کوپراتیف، اشرار.
۷۰۹٫ سید عبدالجلیل ولد سید نادرشاه، مسکونه غزنی، ساعت ساز، اشرار.
۷۱۰٫ جمال میر ولد محمد اکبر، مسکونه اندرغزنی، دوکاندار، اشرار.
۷۱۱٫ فضل احمد ولد عبدالحلیم، مسکونه مقرغزنی، خیاط، اشرار.
۷۱۲٫ میرافغان ولد سید احمد، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۱۳٫ عبدالرشید ولد خاکی احمد، مسکونه غزنی زمیندار، اشرار.
۷۱۴٫ امیرمحمد ولد محمد سلیم، مسکونه پکتیا، زمیندار، اشرار.
۷۱۵٫ محمد عیسی ولد محمد نبی، مسکونه جاغوری غزنی، اشرار.
۷۱۶٫ عبدالحق ولد کمال الدین ، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۱۷٫ عبدالصمد ولد عبدالحق، مسکونه اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۱۸٫ حاجی دادمحمد ولد حاجی حیات خان، اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
۷۱۹٫ شهاب الدین ولد جمال الدین، قره باغ غزنی، مامور، اشرار.
۷۲۰٫ سراج الدین ولد عبدالحکیم،غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۲۱٫ عصمت الله ولد غلام صدیق، مسکونه اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
۷۲۲٫ عبدالله جان ولد محمد حکیم، اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
۷۲۳٫ عبدالله ولد شینوار، مسکونه زرمت، زمیندار،اشرار.
۷۲۴٫ مومن ولد داد خان، قره باغ غزنی، طالب، زمیندار.
۷۲۵٫ محمدعلی ولد محمد عیسی، مسکونه جغتو غزنی، اشرار.
۷۲۶٫ حاجی عبدالولی ولد حاجی غلام صدیق، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۲۷٫ سردارمحمد ولد دادگل، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۲۸٫ عبدالسلام ولد ظاهرخان، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۲۹٫ امان الله ولد نظر محمد، ناوه غزنی، ملا امام، اشرار.
۷۳۰٫ حاجی سیف الرحمن ولد حاجی فردوس، ناوه غزنی، اشرار.
۷۳۱٫ ساروان ولد نصرو گل، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۳۲٫ لعل محمد ولد اختر محمد، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۳۳٫ سید موسی ولد سید کلبی, ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۳۴٫ عبدالرحمن ولد فقیر محمد، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۳۵٫ سید رضا ولد محمد حسین، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۳۶٫ فیض الحق ولد رحم دل، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۳۷٫ غلام سخی ولد بیرم خان، جغتو غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۳۸٫ محمد ظاهر ولد بیرم علی، جغتو غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۳۹٫ سلطان علی ولد علی زوار،، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۴۰٫ حسین الله ولد کاکر، غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۴۱٫ رمضان علی ولد قاسم علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۴۲٫ رضا بخش ولد خدابخش، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۴۳٫ حسین علی ولد غلام علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۴۴٫ علی شاه ولد غلام نبی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۴۵٫ حسین علی ولد ناصر علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۴۶٫ محمد امین ولد نوازعلی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۴۷٫ محمد ابراهیم ولد ظریف، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۴۸٫ افغان علی ولد صفر علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۴۹٫ محمد علی ولد نوروز علی، ، جاغوری غزنی، دکاندار، اشرار.
۷۵۰٫ قلندر ولد امیرجان، قره باغ غزنی، مامور، اشرا.
۷۵۱٫ پیر محمد ولد دین محمد، اندر غزنی، اشرار.
۷۵۲٫ محمد ابراهیم ولد داد محمد، غزنی، کوچی، اشرار.
۷۵۳٫ محمد نعیم ولد محمد الیاس، اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۵۴٫ فقیرمحمد ولد آدم خان، اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۵۵٫ جان محمد ولد سردارخان، اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۵۶٫ عبدالحمید ولد دادمحمد، اندر غزنی، ملازم مکتب، اشرار.
۷۵۷٫ عبدالجبار ولد جمعه گل، قره باغ غزنی، روغتیا پال، اشرار.
۷۵۸٫ عبدالسلام ولد در محمد، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۵۹٫ خان محمد ولد تاج محمد، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۶۰٫ شمس الحق ولد عبدالرحمن، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۶۱٫ محمد میر ولد حاجی محمد غوث، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۶۲٫ طوطی ولد حاجی فیض محمد، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۶۳٫ محمد یوسف ولد عبدالرحمن، غزنی، زمیندار، اشرا.
۷۶۴٫ خان محمد ولد راز محمد، غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۶۵٫ شاه محمد ولد تاج محمد، اشرار.
۷۶۶٫ عبدالمنان ولد غلام صدیق، ملا امام، غزنی، اشرار.
۷۶۷٫ سید حاجی محمد ولد محمد رضا، اغزنی، تحویل دار، اشرار.
۷۶۸٫ عبدالحمید ولد عبدالواحد، مسکونه اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
۷۶۹٫ ملا محمد ولد شیر محمد، اندر غزنی، ماشین کار زراعتی، اشرار.
۷۷۰٫ نورالله ولد غلام حیدر، اندر غزنی، اشرار.
۷۷۱٫ قنبر علی ولد غلام علی، جاغوری، زمیندار، اشرار.
۷۷۲٫ بابا علی ولد محمد علی، جاغوری غزنی، اشرار.
۷۷۳٫ غلام محمد ولد خیر محمد، ده یک غزنی، ماشین کار، اشرار.
۷۷۴٫ عبدالملک ولد بهار الدین، اندر غزنی، اشرار.
۷۷۵٫ پاینده ولد سید خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
۷۷۶٫ عبدالکریم ولد نورالحق، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
۷۷۷٫ شهزاد ولد آغا جلال، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
۷۷۸٫ محمد اسحاق ولد جیلانی، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
۷۷۹٫ دوست محمد ولد آغا جان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
۷۸۰٫ نیاز محمد ولد حاجی گل، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
۷۸۱٫ عبدالرحمن ولد علی خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
۷۸۲٫ عالم خان ولد لعل خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
۷۸۳٫ نظر الدین ولد روز الدین، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
۷۸۴٫ پیر محمد ولد سید محمد، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
۷۸۵٫ نیاز محمد ولد بازک، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
۷۸۶٫ گلبدین ولد بهادر، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
۷۸۷٫ داد محمد ولد اختر محمد، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
۷۸۸٫ شیخ حسن ولد علی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
۷۸۹٫ نادر علی ولد محمد حسن، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
۷۹۰٫ عبدالغفور ولد قنبر علی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
۷۹۱٫ سید محمد ناصر ولد سید محمد هاشم، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
۷۹۲٫ خان دوران ولد بیرم، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
۷۹۳٫ غلام عباس ولد محمد عیسی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
۷۹۴٫ کلبی عباس ولد محمد رجب، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
۷۹۵٫ علی حسین ولد محمد حسن، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
۷۹۶٫ امیر محمد ولد سید نور، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.

کابل افغانستان – مورخ ۲۲-۲-۱۳۵۸
۷۹۷٫ ملک خان ولد عبدالله، مسکونه علیشنگ لغمان، زمیندار، اشرار.
۷۹۸٫ حضرت گل ولد فیض الله، کوچی، لوگر، اشرار.
۷۹۹٫ ایرانی ولد سید اکبر، مسکونه کلنگار، زمیندار، اشرار.
۸۰۰٫ گلاجان ولد جاندار، مسکونه کلنگار، زمیندار، لوگر، اشرار.
۸۰۱٫ حسن خان ولد ورم، کوچی، محمداغه، زمیندار، اشرار.
۸۰۲٫ غلام محمد ولد شیرجنگ، مسکونه کندهار، زمیندار، اشرار.
۸۰۳٫ ملک شاه ولد جان محمد، مسکونه سرخابلو، زمیندار، اشرار.
۸۰۴٫ خواجه محمد ولد محمدخان، مسکونه ولسوالی سیدکرم پکتیا، زمیندار، اشرار.
۸۰۵٫ اختر محمد ولد کمال الدین، مسکونه مرکز لوگر، اشرار.
۸۰۶٫ صحبت ولد جانداد، مسکونه محمداغه، زمیندار، اشرار.
۸۰۷٫ سردار ولد جانداد، مسکونه لوگر، اشرار.
۸۰۸٫ لایق ولد عصمت، مسکونه لوگر، اشرار.
۸۰۹٫ خان دلبر ولد لعل گل، سید کرم پکتیا، اشرار.
۸۱۰٫ محمد خان ولد مددخان، مسکونه قریه سرنظر خیل، محمداغه، زمیندار، اشرار.

کابل افغانستان – مورخ ۲۴-۲-۱۳۵۸
۸۱۱٫ عبدالهادی ولد عبدالکریم، مسکونه لوگر، زارع، اشرار.
۸۱۲٫ محمد عزیز ولد عبدالکریم، مسکونه لوگر، زارع، اشرار.
۸۱۳٫ شیراقا ولد سید آقا، مسکونه پلخمری، مامور کوپراتیف، اخوانی، اشرار.
۸۱۴٫ غیاث الدین ولد بهاوالدین، مسکونه ننگرهار، دگروال متقاعد، اشرار.
۸۱۵٫ خواجه گل ولد خواجه دوست محمد، کابل، محصل، مایوییست.
۸۱۶٫ گل محمد ولد آقا محمد، مسکونه میدان، محصل صنف سوم پلی تخنیک، مایوییست.
۸۱۷٫ الف شاه ولد نور احمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۸۱۸٫ مبارک شاه ولد داوود شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۸۱۹٫ عبدالمناف ولد عزیز احمد، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۸۲۰٫ گل محمد ولد شیر زمان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۸۲۱٫ عبدالمجید ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۸۲۲٫ عبدالمجید ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۸۲۳٫ عبدالواهاب ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
۸۲۴٫ صاحب خان ولد محمد یعقوب، مسکونه ارغستان، مامور آریانا، اخوانی.
۸۲۵٫ امین الله ولد رحمت، محصل صنف اول پلی تخنیک، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
۸۲۶٫ طوره ولد محمد نور، مسکونه خیر خانه، جگرن متقاعد، ستمی.
۸۲۷٫ عبدالخلیل ولد نیک محمد، مسکونه خیرخانه، جگرن متقاعد، ستمی.
۸۲۸٫ محمد طارق ولد محمد حسین، لمری سارن، قومندانی بدخشان، ستمی.
۸۲۹٫ خلیل احمد ولد میرزا محمد، ساکن رکانه، استاد پوهنتون، اخوانی.
۸۳۰٫ دکتور غلام غوث شجاعی ولد غلام دستگیر، مسکونه دهمزنگ، استاد فاکولته ادبیات، توطیه، اخوانی.
۸۳۱٫ سید عبدالقادر ولد سید قاسم، مسکونه بغلان، استاد ساینس، اخوانی.
۸۳۲٫ خلیل الرحمن ولد نور علی، مسکونه کارته سخی، ماور ریاست گرزندوی، اخوانی.
۸۳۳٫ محمد امین ولد محمد ایوب، ساکن تایمنی، مامور وزارت معادن، اخوانی.
۸۳۴٫ فضل احمد ولد محمد صادق، مسکونه پروان، استاد ادبیات، اخوانی.
۸۳۵٫ سید مقصود ولد سید فقیر، مسکونه ده سبز، مولوی، اخوانی.
۸۳۶٫ محمد عارف ولد محمد انور، مسکونه پروان، دویم برید من، نقلیه سیاه سنگ، اخوانی.
۸۳۷٫ مولوی فقیر محمد ولد گل میر، مسکونه سالنگ، اخوانی.
۸۳۸٫ عبدالرشید ولد موسی، مسکونه تخار، اخوانی.
۸۳۹٫ سیف الله ولد حکیم الله، مسکونه پنجشیر، تعویذگر، اخوانی.
۸۴۰٫ علی جان ولد محمد جان، مسکونه غزنی، تعویذگر، اخوانی.
۸۴۱٫ محمد صدیق ولد سید نظیم، مسکونه ده سبز، اشرار.
۸۴۲٫ بادام گل ولد محمد نبی، مسکونه ده سبز، اشرار.
۸۴۳٫ محمد گل ولد حاجی دین محمد، مسکونه ده سبز، اشرار.
۸۴۴٫ عبدالغنی ولد عبدلقدوس، مسکونه ده سبز، اشرار.
۸۴۵٫ محمداجان ولد محمد جان، مسکونه ده سبز، اشرار.
۸۴۶٫ محمد برات ولد بهادر، مسکونه لوگر، اشرار.

کابل افغانستان – مورخ ۲۵-۲-۱۳۵۸
۸۴۷٫ سیف الله ولد شاه مرد خان، مسکونه قریه زرغون شهر، اشرار.
۸۴۸٫ شیخ صفدر ولد حیدر علی، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
۸۴۹٫ شادولا ولد حفیظ الله، مسکونه قریه زرغون شهر، مامو اکادمی علوم، خمینی.
۸۵۰٫ محمد معصوم ولد طالب، دریم برید من قوای ۸۸، افغان ملت.
۸۵۱٫ خیر الله ولد عبدالاحد،دویم برید من قوای ۸۸، افغان ملت.
۸۵۲٫ عبدالرحیم ولد عبدالحکیم، مسکونه کوه صافی پروان، اخوانی.
۸۵۳٫ محمد عارف ولد محمد سرور، مسکونه کاپیسا، آمر محبس کاپیسا، اخوانی.
۸۵۴٫ سید محمد ولد نظر محمد، مسکونه کاپیسا، مدیر محبس کاپیسا، اخوانی.
۸۵۵٫ مولوی احمد خان ولد پاینده محمد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۸۵۶٫ حاجی باز محمد ولد حاجی میرجان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۸۵۷٫ سیف الله ولد حاجی شاه مراد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۸۵۸٫ محمد ظاهر ولد حاجی قدیر، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۸۵۹٫ عبدالرزاق ولد عبدالشکور، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۸۶۰٫ صاحب جان ولد سید گل جان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۸۶۱٫ عبدالصمد ولد احمد نور، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۸۶۲٫ محمد گل ولد عبدالکریم، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۸۶۳٫ حاجی سید جان ولد حاجی مرجان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۸۶۴٫ عزیرالله معلم ولد نصرالله، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۸۶۵٫ میرزا آغا جان ولد در محمد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۸۶۶٫ حاجی جمعه گل ولد عبدالکریم، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۸۶۷٫ آغا جان ولد صدر، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۸۶۸٫ حاجی جمعه گل ولد فضل حق، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۸۶۹٫ گلاب الدین ولد گلاب، مسکونه شیوه کی، اشرار لوگر.
۸۷۰٫ لولی ولد محمود، مسکونه زن آباد، اشرار لوگر.
۸۷۱٫ شیر احمد ولد آقا گل، مسکونه نذر خیل، اشرار لوگر.
۸۷۲٫ محمد طاهر ولد محمد قاسم، مسکونه نذر خیل، اشرار لوگر.
۸۷۳٫ شریف ولد محمد جان، مسکونه تیره، اصلا از لوگر، اشرار لوگر.
۸۷۴٫ محراب الدین ولد عبدالسلام، مسکونه چهل تن، اشرار لوگر.
۸۷۵٫ فیض الله ولد امرالله، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
۸۷۶٫ قیام الدین ولد نورالله، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
۸۷۷٫ محمد عثمان ولد محمد حسین، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
۸۷۸٫ گل احمد ولد یار محمد، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
۸۷۹٫ امیر جان ولد محمد جان، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
۸۸۰٫ شاه ولی ولد شیر محمد، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
۸۸۱٫ محمد سعید ولد شاه محمود، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
۸۸۲٫ جلندر ولد جان نثار، مسکونه مهمند، فعلا لوگر، اشرار لوگر.
۸۸۳٫ محمد جان ولد سعد الله، مسکونه کارته پروان، دگرمن متقاعد، اخوانی.
۸۸۴٫ نیاز محمد ولد عیدی محمدی، مسکونه بدخشان، محصل صنف دوم، اخوانی.
۸۸۵٫ امیر محمد ولد میرزا محمد، مسکونه کابل، معلم در قلعهچه، اخوانی.
۸۸۶٫ رحمت الله ولد غلام علی خان، صنف دوازده لیسه تجارت، مسکونه وردک، اخوانی.
۸۸۷٫ ولی گل ولد امیر محمد، مسکونه کوتی خیل، اشرار.
۸۸۸٫ فاروق ولد محمد جان، مسکونه کوتی خیل، اشرار.
۸۸۹٫ خواجه شیرین ولد میرزا شیرین، مسکونه کلنگار، اشرار.
۸۹۰٫ شیردل ولد شیرین دل، مسکونه کوتی خیل، اشرار.
۸۹۱٫ شیر محمد ولد سید نظیر، مسکونه قریه دکو، اشرار.
۸۹۲٫ حاجی میر همزه ولد دلدار، مسکونه لشکرگاه، ولسوالی ناوه، اشرار.

کابل افغانستان – مورخ ۲۸-۲-۱۳۵۸
۸۹۳٫ حیات الله ولد تراب، مامور احصاییه مرکزی، مسکونه لوگر، اخوانی.
۸۹۴٫ محمد عظیم ولد حیدر، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، اخوانی.
۸۹۵٫ عبدالغفار ولد محمد کریم، محصل ادبیات، مسکونه فراه، اخوانی.
۸۹۶٫ عبدالرقیب ولد عبدالوهاب، مسکونه پروان، اخوانی.
۸۹۷٫ عبدالحفیظ ولد شاه باز، محصل ادبیات، مسکونه نجراب، اخوانی.
۸۹۸٫ محمد صفر ولد محمداجان، محصل ساینس، مسکونه کنر، اخوانی.
۸۹۹٫ سید پادشاه ولد سید قاسم، محصل زراعت، مسکونه خوگیانی، اخوانی.
۹۰۰٫ محمد تواب ولد عبدامحمد، محصل انستیتیوت میخانیکی، وردک، اخوانی.
۹۰۱٫ محمد سالم ولد فضل، مامور آبرسانی، مسکونه بت خاک، اخوانی.
۹۰۲٫ سید رضا ولد سید ابراهیم، فارغ دوازده، مسکونه سرخ پارسا، اخوانی.
۹۰۳٫ محمد عتیق ولد محمد فاروق، انستیتوت محاسبه،مسکونه هرات، اخوانی.
۹۰۴٫ جان محمد ولد برکت، سارنمن، اخوانی.
۹۰۵٫ سید شاه ولد سید محمد رضا، محصل انجنیری، اخوانی.
۹۰۶٫ عبدالنبی ولد محمد هاشم، معلم ابتداییه، اخوانی.
۹۰۷٫ عبدالصادق ولد عبدالخالق، محصل انجنیری، اخوانی.
۹۰۸٫ سین گل ولد سباه جان، محصل وترنری، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
۹۰۹٫ محمد همایون ولد عطا محمد، محصل انجنیری، مسکونه کابل، اخوانی.
۹۱۰٫ میر علی ولد نظر محمد، مسکون نیمروز، تعلم تربیه، اخوانی.
۹۱۱٫ نظام الدین ولد ملا حیات، مامور اطلاعات و کلتور نیمروز، اخوانی.
۹۱۲٫ محمد یوسف ولد کتوری، معلم، خردکابل، مسکونه ولایت لغمان، اخوانی.
۹۱۳٫ خواجه عبدالعزیز ولد خواجه میر اسلم، محصل ادبیات، اخوانی.
۹۱۴٫ محمد قاسم ولد محمداجان، محصل ادبیات، اخوانی.
۹۱۵٫ میرزا خان ولد عزیز خان، محصل تربیت بدنی، مسکونه بدخشان، اخوانی.
۹۱۶٫ محمد حسن ولد محمد حکیم، زارع، مسکونه خردکابل، اخوانی.
۹۱۷٫ عید محمد ولد شهباز، چپن فروش، مسکونه خرد کابل، اخوانی.
۹۱۸٫ غلام نبی ولد غلام حیدر، معلم لیسه انصاری، اخوانی.
۹۱۹٫ محمد رضا ولد محمد حسن، کارگر، خان آباد، اخوانی.
۹۲۰٫ محمد امین ولد محمد علی، مامور وزارت معدن، مسکونه کابل، اخوانی.
۹۲۱٫ دین محمد ولد دوست محمد، معلم درواز، مسکونه بدخشان، اخوانی.
۹۲۲٫ دولت بیگ ولد حسین، معلم درواز، مسکونه بدخشان، اخوانی.
۹۲۳٫ محمد ابراهیم ولد موسی حکیم، زارع، مسکونه غزنی، اخوانی.
۹۲۴٫ عبدالرحیم ولد صفدر
۹۲۵٫ اخترالدین ولد شاه مراد، مسکونه غزنی، محصل دارالعلوم، اخوانی.
۹۲۶٫ کتب خان ولد ناصر، مسکونه لوگر
۹۲۷٫ خواجه نصیر احمد ولد خواجه دوست محمد، تاجر، اخوانی.
۹۲۸٫ جلاد خان ولد مومن، مسکونه میر بچه کوت، زارع، اخوانی.
۹۲۹٫ گل زمان ولد ملا خیل، ماشین کار، مسکونه مغل خیل لوگر، اخوانی.
۹۳۰٫ غلام حیدر ولد عبدالحسن، محصل پوهنحی ساینس لوگر، اخوانی.
۹۳۱٫ حفیظ الله ولد سید سعدالله، محصل پوهنحی ساینس ننگرهای، اخوانی.
۹۳۲٫ محمد عالم ولد محمد نور، زارع، اخوانی.
۹۳۳٫ عبدالجمیل ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، زارع، اخوانی.
۹۳۴٫ مرزا حسین ولد رسول داد، مسکونه بگرام، زارع، اخوانی.
۹۳۵٫ محمد سعید ولد محمد میر، عسکر، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
۹۳۶٫ فضل الحق ولد برات خان، محصل شرعیات، مسکونه لوگر، اخوانی.
۹۳۷٫ غلام جیلانی ولد غلام دستگیر، ساتنمن، مسکونه غزنی، اخوانی.
۹۳۸٫ عبدالملک ولد عبدالرحمان، زارع، مسکونه هرات، اخوانی.
۹۳۹٫ ولی احمد ولد حاجی نور محمد، مسکونه قندهار، دکاندار، اخوانی.
۹۴۰٫ دولت خان ولد غلام ظاهر، محصل انجنیری غزنی، اخوانی.
۹۴۱٫ عبدالسبحان ولد عبدالستار، مسکونه تره خیل، زارع، اخوانی.
۹۴۲٫ محمد جلال ولد خیال گل، معلم، مسکونه بامیان، اخوانی.
۹۴۳٫ پان گل ولد جانگی، معلم خرد کابل، مسکونه بامیان، اخوانی.
۹۴۴٫ حاجی لعل محمد ولد ذکریا، مسکونه خوگیانی، زارع، اخوانی.
۹۴۵٫ حاجی شکر ولد خالو خان، مسکونه خوگیانی، زارع، اخوانی.
۹۴۶٫ غلام نبی ولد محمد عالم، نرس، مسکونه پکتیا، اخوانی.
۹۴۷٫ عبدالکریم ولد شمس الدین، مسکونه فراه، زارع، اخوانی.
۹۴۸٫ مقبول احمد ولد گل احمد، محصل حقوق، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
۹۴۹٫ محمد رحیم ولد محمد حکیم، سرمعلم، مسکونه تالقان، اخوانی.
۹۵۰٫ میر زمان ولد نبی جان، زارع، مسکونه خوگیانی، اخوانی.
۹۵۱٫ محمد عمر ولد بهادر خان، معلم ابتدایه مسکونه چکری، اخوانی.
۹۵۲٫ شاه دولا ولد بهرام، زارع، مسکونه خاک جبار
۹۵۳٫ عبدالرحمان ولد زینت خان، محصل ادبیات، مسکونه کنر، اخوانی.
۹۵۴٫ محمد نعیم ولد محمد حنیف، محصل ادبیات، مسکونه لغمان، اخوانی.
۹۵۵٫ عبدالستار ولد علی خان، بیکار، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
۹۵۶٫ عبدالغفار ولد ملا جان گل، ملا امام، مسکونه بازارک پنجشیر، اخوانی.
۹۵۷٫ شاه پسند ولد شاه…؟ ، مسکونه خیر خانه، آهنگر، اخوانی.
۹۵۸٫ عبدالودود ولد محمد نادر، طالب العلم، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
۹۵۹٫ عبدالقادر ولد ملا عبدالحکیم، مسکونه کارته پروان، ملا امام، اخوانی.
۹۶۰٫ محمد نادر ولد ملا جان گل، ملا امام، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
۹۶۱٫ عبدالستار ولد عبدالجبار، چوپان، مسکونه لوگر، اخوانی.
۹۶۲٫ محمد غنی ولد عبدالرحیم، مأمور تخنیکم، مسکونه برکی برک لوگر، اخوانی.
۹۶۳٫ خوشحال ولد عبداللطیف، مسکونه ماما خیل، محصل، اخوانی.
۹۶۴٫ سید..؟ ولد سید علی، مسکونه دارالامان، مامور ملی بس، اخوانی.
۹۶۵٫ سید مهدی ولد سید اسماعیل، مسکونه دارالامان، مامور تعلیم و تربیه، اخوانی.
۹۶۶٫ سید عبدالله ولد سید حبیب الله، مسکونه خیرخانه، مامور ملی بس، اخوانی.
۹۶۷٫ سعادت ولد محمد رجب، مسکونه رخه پنجشیر، مامور پولیس، اخوانی.
۹۶۸٫ غلام سلطان ولد نصرالله، مسکونه خورد کابل، محصل پوهنزی ادبیات، اخوانی.
۹۶۹٫ محمد طاهر صالحی ولد محمد عیسی، مسکونه خیرخانه، محصل مدرسه ابوحنیفه، اخوانی.
۹۷۰٫ محمدالله ولد محمدامیر، مسکونه زرغونشهر، محصل مدرسه ابوحنیفه، اخوانی.
۹۷۱٫ عبدالله ولد ملک نیک محمد، مسکونه قریه صافی خیل، اخوانی.
۹۷۲٫ شاه مقصود ولد رحیم داد، مسکونه کتب خیل، اخوانی.
۹۷۳٫ خیال محمد ولد فیض محمد، مسکونه چرخ، اخوانی.
۹۷۴٫ سلطان محمد ولد حاجی اختر محمد، مسکونه زیدآباد، اخوانی.
۹۷۵٫ سلطان جان ولد عبدالرووف، مسکونه زیدآباد، اخوانی.
۹۷۶٫ عبدالوکیل ولد عبدالجمیل، مسکونه کتب خیل، اخوانی.
۹۷۷٫ حاجی گدای ولد محمد میر، مسکونه سفید سنگ، اخوانی.
۹۷۸٫ عبدالشکور ولد عبدالغفور، مسکونه مرکز ولایت لوگر، اخوانی.
۹۷۹٫ سلطان جان ولد محمد جان، مسکونه سیدآباد، اخوانی.
۹۸۰٫ یار محمد ولد عبدالله جان، مسکونه مغول خیل، اخوانی.
۹۸۱٫ محمد ابراهیم ولد محمد اسحاق، مسکونه پنجشیر، دریور اکسا، اخوانی.
۹۸۲٫ عبدالجبار ولد داوود شاه، مسکونه مقر غزنی، متعلم صنف یازدهم رحمان بابا، اخوانی.
۹۸۳٫ عنایت الله ولد محمدجان خان، مسکونه ننگرهار، کارمند روزنامه هیواد، اخوانی.
۹۸۴٫ محمد طاهرشاه ولد عبدالوهاب، مسکونه غزنی، مامور نشرات رادیو، اخوانی.
۹۸۵٫ عبدالحکیم ولد نورالحق، مسکونه غزنی، صنف سوم ادبیات، اخوانی.
۹۸۶٫ محمد هارون ولد عبدالرسول، مسکونه شاه شهید، متعلم ابوحنیفه، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ ۲۰/۲/۱۳۵۸
۹۸۷٫ محمد نادر ولد نصرالدین، مسکونه پلخمری، اشرار.
۹۸۸٫ جمعه گل ولد محمد میر، مسکونه پلخمری، اشرار.
۹۸۹٫ فضل الحق ولد عبدالله، مسکونه پلخمری، اشرار.
۹۹۰٫ محمد یوسف ولد نصر الدین، مسکونه پلخمری، اشرار.
۹۹۱٫ حسن ولد غلام حسن، مسکونه پلخمری، اشرار.
۹۹۲٫ محمد طاهر ولد پاچا میر، مسکونه پلخمری، اشرار.
۹۹۳٫ عنایت الله ولد رسول داد، مسکونه پلخمری، اشرار.
۹۹۴٫ محمد الله ولد میرداد، مسکونه پلخمری، اشرار.
۹۹۵٫ بکی حسن ولد فیض محمد، مسکونه پلخمری، اشرار.
۹۹۶٫ غلام عباس ولد محمد ناصر، مسکونه پلخمری، اشرار.
۹۹۷٫ عبدالهاشم ولد محمد امیر، مسکونه پلخمری، اشرار.
۹۹۸٫ محمد هاشم ولد محمد میر، مسکونه پلخمری، اشرار.
۹۹۹٫ امان الله ولد عبدالقدیر، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۰۰٫ غلام علی ولد محمد اکرم، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۰۱٫ خالقداد ولد فقیر محمد، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۰۲٫ رسولداد ولد میرداد، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۰۳٫ عزیزگل ولد زمری، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۰۴٫ بسم الله ولد عبدالمنان، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۰۵٫ عبدالقدیر ولد عبدالحنان، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۰۶٫ گلجان ولد لعل جان، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۰۷٫ غلام سخی ولد صاحبدل، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۰۸٫ محمد امین ولد محمد دین، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۰۹٫ محمد هاشم ولد محمد ایوب، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۱۰٫ جنگ گل ولد صاحب گل، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۱۱٫ محمد ایاز ولد عبدالغیاث، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۱۲٫ غلام محی الدین ولد مبین، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۱۳٫ غلام محمد ولد عبدالرحیم، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۱۴٫ آقاجان ولد عبدالرسول، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۱۵٫ درویش ولد سرورالدین، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۱۶٫ انورالحق ولد غلام نبی، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۱۷٫ محمد ایاز ولد محمد امین، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۱۸٫ خان وزیر ولد احمدجان کوچی، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۱۹٫ عبدالمحمد ولد سید گل، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۲۰٫ محمد اسماعیل ولد محمد اسحق، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۲۱٫ عبدالغنی ولد عبدالکریم، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۲۲٫ خواجه فاروق ولد خواجه غور، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۲۳٫ امین الله ولد ملاجان ، مسکونه پروان، اشرار.
۱۰۲۴٫ سید طاهر ولد سمع خان، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۲۵٫ عبدالحفیظ ولد عبدالغیاث، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۲۶٫ محمد حبیب ولد سردارخان، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۲۷٫ محمدآصف ولد محمد یوسف، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۲۸٫ خواجه پاچا ولد خواجه عصمت الله، مسکونه پلخمری، اشرار.
۱۰۲۹٫ میر سعید ولد گل پاچا، مسکونه ننگرهار، اشرار.
۱۰۳۰٫ نوروزی ولد اقبال، مسکونه زابل، اشرار.
۱۰۳۱٫ صفرمحمد ولد امیر محمد، مسکونه زابل، اشرار.
۱۰۳۲٫ بره خان ولد میراحمد، مسکونه زابل، اشرار.
۱۰۳۳٫ محمد طاهر ولد سید یعقوب، مسکونه زابل، اشرار.
۱۰۳۴٫ عبدالجلیل ولد عبدالغیاث، مسکونه زابل، اشرار.
۱۰۳۵٫ سعدالله ولد شیخ محمد، مسکونه زابل، اشرار.
۱۰۳۶٫ محمد نذیر ولد ملوک، مسکونه زابل، اشرار.
۱۰۳۷٫ عبدالسلام ولد وهاب الدین، مسکونه زابل، اشرار.
۱۰۳۸٫ محمدغوث ولد نورمحمد، مسکونه زابل، اشرار.
۱۰۳۹٫ دادمحمد ولد صاحب خان، مسکونه زابل، اشرار.
۱۰۴۰٫ نور محمد ولد نجم الدین، مسکونه زابل، اخوانی.
۱۰۴۱٫ سورگل ولد محمد رسول، مسکونه زابل، اخوانی.
۱۰۴۲٫ نصیرالله ولد اول شاه، مسکونه کابل، امور وزارت معدن کابل، اخوانی.
۱۰۴۳٫ سعدالدین ولد خدایداد، مسکونه غزنی، اخوانی.
۱۰۴۴٫ عبدالحکیم ولد حاجی موسی خان، مسکونه دهسبز، زارع، اخوانی.
۱۰۴۵٫ میرحیدر ولد عیسیخان، مسکونه ده سبز، زارع، اخوانی.
۱۰۴۶٫ عبدالرحیم ولد عبدالغفور، مسکونه وردگ، معلم، اخوانی.
۱۰۴۷٫ سید محمدعمر ولد سید علی اصغر، مسکونه ننگرهار، محصل، اخوانی.
۱۰۴۸٫ عبدالمهدی ولد سید محبوب، مسکونه بدخشان، محصل، اخوانی.
۱۰۴۹٫ محمد عبدالله ولد میراحسان، مسکونه هرات، اخوانی.
۱۰۵۰٫ حبیبالله ولد محمداعظم، اخوانی.
۱۰۵۱٫ شاه محمد ولد خیرمحمد، محصل، اخوانی.
۱۰۵۲٫ محمددین ولد نامدار، اخوانی.
۱۰۵۳٫ بهاالدین ولد سکندر، صاحب منصب ثارندوی، اخوانی.
۱۰۵۴٫ سید حشمتالله ولد سید هاشم، مسکونه کارته چهار کابل، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
۱۰۵۵٫ محمدقاسم ولد محمداسحق، مسکونه جمال مینه، عریضهنویس، اخوانی.
۱۰۵۶٫ محمدطاهر ولد عبدالصمد، مسکونه ارزگان، محصل انجنیری، اخوانی.
۱۰۵۷٫ گلبهار ولد جبار، مسکونه قرهباغ، محصل انستیتوت محاصبه، اخوانی.
۱۰۵۸٫ محمدحسن ولد محمدایوب، مسکونه کابل، کارگر ملیبس، اخوانی.
۱۰۵۹٫ نصرالله ولد عبدالغنی، مسکونه لوگر، جگتورن وسلتون، اخوانی.
۱۰۶۰٫ محمدرحیم ولد حمیدالله، مسکونه پنجشیر، خانهامان، اخوانی.
۱۰۶۱٫ ویسالدین ولد عینالدین، مسکونه پنجشیر، نماینده سرویسها، اخوانی.
۱۰۶۲٫ شهباز ولد شاهولی، مسکونه لوگر، مامور هوتلها، اخوانی.
۱۰۶۳٫ میرباز ولد شاهولی، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی.
۱۰۶۴٫ عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه لوگر، دریم ثارن، اخوانی.
۱۰۶۵٫ نقیب الله ولد حاجی محمد، محصل انجنیری، اخوانی.
۱۰۶۶٫ امرالدین ولد نامدار، مسکونه مقر، متعلم صنف دوازدهم حربی شونزی، اخوانی.
۱۰۶۷٫ ربانی گریان ولد عبدالرووف، مسکونه کابل، مدیر وزارت اطلاعات و کلتور، اخوانی.ژ
۱۰۶۸٫ عطاالحق ولد عطامحمد، مسکونه چهاردهی، محصل انجنیری، اخوانی.
۱۰۶۹٫ محمداسماعیل ولد غلام جیلانی، مسکونه کابل، محصل تربیه معلم، اخوانی.
۱۰۷۰٫ سید شیرین ولد سید جلال، مسکونه ننگرهار، مامور اطلاعات و کلتور، افغان ملت.
۱۰۷۱٫ نثاراحمد ولد یارمحمد، مسکونه آقاعلی شمس، متعلم صنف دهم، افغان ملت.
۱۰۷۲٫ نظرجان ولد جمعهخان، مسکونه قندهار، دوهم بریدمن فرقه ۸، اخوانی.
۱۰۷۳٫ سلیمان شاه ولد محمدشاه، مسکونه جلالآباد، مامور فواید عامه، اخوانی.
۱۰۷۴٫ محمدنادر ولد محمدوسیم، مسکونه ننگرهار، محصل ساینس، اخوانی.
۱۰۷۵٫ کشمیر ولد سرور، مسکونه پکتیا، مامور وزارت داخله، اخوانی.
۱۰۷۶٫ فضلالحی ولد محمدرحیم، مسکونه کابل، مدیر تحریرات دیپو ادویه، اخوانی.
۱۰۷۷٫ یعقوبخان ولد عارف، مسکونه محمدآغا، زارع، اخوانی.
۱۰۷۸٫ محمدشاه ولد محمداسلم، مسکونه لغمان، محصل ادبیات، اخوانی.
۱۰۷۹٫ پادشاهگل ولد حاجی عبدالله، مسکونه قندهار، اخوانی.
۱۰۸۰٫ محمدعلم ولد دولتمحمد، مسکونه کاپیسا، مامور نساجی گلبهار، اخوانی.
۱۰۸۱٫ محمداسلم ولد محمدحسن، مسکونه بهسود، خیاط، اخوانی.
۱۰۸۲٫ آغامحمد ولد نظرمحمد، مسکونه قندهار، پوستهرسان، اخوانی.
۱۰۸۳٫ اسدالله ولد امینالله، مسکونه سیدآباد، مامور کوپراتیف غزنی، اخوانی.
۱۰۸۴٫ محمدحسین ولد محمدعیسی، مسکونه بامیان، معلم، اخوانی.
۱۰۸۵٫ امامالدین ولد محمدایوب، مسکونه کابل، مامور رادیوتلویزیون، اخوانی.
۱۰۸۶٫ محمددین ولد صوفی، مسکونه نورستان، عضو تفتیش لوژستیک، اخوانی.
۱۰۸۷٫ بازمحمد ولد اللهداد، مسکونه پنجشیر، خزانهدار پنجشیر، اخوانی.
۱۰۸۸٫ محمدحیدر ولد محمدعمر، مسکونه پنجشیر، مامور شرکت تخم اصلاحشده، اخوانی.
۱۰۸۹٫ عبدالاحد ولد عبداستار، مسکونه کارته سوم، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
۱۰۹۰٫ اسماعیل ولد ابراهیم، مسکونه بدخشان، معلم لیسه میخانیکی، اخوانی.
۱۰۹۱٫ محمدرووف ولد میرعلم، مسکونه پغمان، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
۱۰۹۲٫ بسمالله ولد محمدنواب، مسکونه لوگر، دریم بریدمن بگرام، اخوانی.
۱۰۹۳٫ نثرالله ولد حیدرگل، مسکونه قرهباغ، معلم، اخوانی.
۱۰۹۴٫ محمدکبیر ولد میاخیل، مسکونه ننگرهار، مامور حیرتان، اخوانی.
۱۰۹۵٫ عبدالقدیر ولد سید ولی، مسکونه نن، محصل محاسبه، اخوانی.
۱۰۹۶٫ امانالله ولد عزیزالله، محصل انجنیری، اخوانی.
۱۰۹۷٫ محمدایوب ولد آقامیر، مسکونه پنجشیر، معلم کوه صافی، اخوانی.
۱۰۹۸٫ فدامحمد ولد پاینده محمد، مسکونه پنجشیر، مامور ملی بس، اخوانی.
۱۰۹۹٫ محمد شریف ولد عبدالواحد، مسکونه بدخشان، محصل زراعت، اخوانی.
۱۱۰۰٫ محمدانور ولد قربان، مسکونه تالقان، مامور محبس پلچرخی، اخوانی.
۱۱۰۱٫ عبدالعظیم ولد عبدالحق، مسکونه قلعه قاضی، ثارندوی، اخوانی.
۱۱۰۲٫ نظرمحمد ولد نورمحمد، مسکونه فاریاب، محصل ادبیات، اخوانی.
۱۱۰۳٫ عبدالغفار ولد عبدالغیاث، عضو ورزش وردگ، اخوانی.
۱۱۰۴٫ عبدالاحمد ولد فیض، ثارندوی پشتونستان، اخوانی.
۱۱۰۵٫ حمایتالله ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد دهافغانان، معلم، اخوانی.
۱۱۰۶٫ عبدالاحد؟ ولد خیرمحمد، مسکونه غزنی، متعلم صنف دوازدهم حربی شونزی، اخوانی.
۱۱۰۷٫ محمدمیر ولد محمدگل، مسکونه لوگر، اخوانی.
۱۱۰۸٫ سید بهادر ولد سید آقا، مسکونه ننگرهار، محصل طب، اخوانی.
۱۱۰۹٫ جانداد ولد شاهسوار، مسکونه ننگرهار، دریور، اخوانی.
۱۱۱۰٫ محمدحمید ولد محمدحسین، مسکونه وردگ، معلم شیوکی، اخوانی.
۱۱۱۱٫ رازمحمد ولد تاجمحمد، مسکونه غزنی، متعلم لیسه رحمان بابا، اخوانی.
۱۱۱۲٫ محمدموسی ولد سردار، مسکونه پروان، لمری ساتنمن قومندانی لوگر، اخوانی.
۱۱۱۳٫ الم خان ولد محمدحسن، مسکونه غزنی، زارع، اخوانی.
۱۱۱۴٫ حیاتالله ولد نصرالله، محصل صنف سیزدهم، اخوانی.
۱۱۱۵٫ عبدالهادی ولد نورمحمد، مسکونه کابل، اخوانی.
۱۱۱۶٫ آغاجان ولد احمدشاه، مسکونه گلبهار، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی.
۱۱۱۷٫ عبدالرزاق ولد دینمحمد، مسکونه خوشحالمینه، استاد ادبیات، اخوانی.
۱۱۱۸٫ میرآقا ولد غلاممحمد، مسکونه لوگر، کلینر، اخوانی.
۱۱۱۹٫ محمدظاهر ولد محمدانور، مسکونه شبرغان، محصل ادبیات، اخوانی.
۱۱۲۰٫ خالقداد ولد خدایداد، مسکونه لوگر، دواساز، اخوانی.
۱۱۲۱٫ محمدکریم ولد محمدیوسف، مسکونه جاغوری، محصل طب ننگرهار، اخوانی.
۱۱۲۲٫ محمدعمر ولد شیرمحمد، مسکونه کوتهسنگی، قرطاسیه فروش، اخوانی.
۱۱۲۳٫ رضاخان ولد عبدالستار، مسکونه دهسبز، زارع، اخوانی.
۱۱۲۴٫ جانان ولد عبدالله، مسکونه قندهار، اخوانی.
۱۱۲۵٫ محمدرحیم ولد موسی، مسکونه کوتهسنگی، معلم در کتواز، اخوانی.
۱۱۲۶٫ محمدابراهیم ولد غلامسخی، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی.
۱۱۲۷٫ عبدالرزاق ولد امام علی، مسکونه تخار، مامور ضد حوادث، اخوانی.
۱۱۲۸٫ عبدالکریم ولد گلمحمد، مسکونه مقر، ماشینکار، اخوانی.
۱۱۲۹٫ محمدحسین ولد محمدناصر، زمیندار، اخوانی.
۱۱۳۰٫ سید محمدنعیم ولد سید عبدالوهاب، اخوانی.
۱۱۳۱٫ محمد نعیم ولد عبدالخالق، استاد انستیتوت مالداری، اخوانی.
۱۱۳۲٫ فضلعمر ولد میرزا محمد، مسکونه لوگر، مامور محاسبه تعلیم و تربیه، اخوانی.
۱۱۳۳٫ عبدالاحد ولد فتیحمحمد، مسکونه پروان، مدیر اتاق تجارت، اخوانی.
۱۱۳۴٫ محمد ظهور ولد برکتالله، دریم بریدمن بگرام، اخوانی.
۱۱۳۵٫ ملاجمیر؟ ولد بازمیر، مامور امنیت لوگر، اخوانی.
۱۱۳۶٫ عبدالغفار ولد عبدالغیاث، مسکونه تالقان، استاد فاکولته طب، اخوانی.
۱۱۳۷٫ عبدالغنی ولد دادخدا، مسکونه پنجشیر، محصل ادبیات، اخوانی.
۱۱۳۸٫ نورمحمد ولد محمداسماعیل، مسکونه لوگر، خورد ضابط قوای دو، اخوانی.
۱۱۳۹٫ محمدکبیر ولد محمدقاسم، محصل ادبیات، اخوانی.
۱۱۴۰٫ صدیقالله ولد محمدعلی، مسکونه بامیان، اخوانی.
۱۱۴۱٫ مولوی عبدالقدیر ولد جانگل، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
۱۱۴۲٫ شاولی ولد محمدکریم، مسکونه ارزگان، محصل انستیتوت تربیت بدنی، اخوانی.
۱۱۴۳٫ عبدالحلیم ولد فضلالدین، مسکونه ننگرهار، مامور اداری عالی قضا، اخوانی.
۱۱۴۴٫ نواب ولد گلمحمد، کارمند بگرامی، اخوانی.
۱۱۴۵٫ قادر ولد غلامصدیق، کارمند بگرامی، اخوانی.
۱۱۴۶٫ گلاب سید ولد اولی سید، افراد فرقه یازدهم ننگرهار، اخوانی.
۱۱۴۷٫ سید احمد ولد محمدیعقوب، مسکونه نجراب، صنف دهم لیسه صنایع، اخوانی.
۱۱۴۸٫ سیفالرحمن ولد اللهداد، مسکونه نجراب، متعلم صنف دهم دارالعلوم، اخوانی.
۱۱۴۹٫ عبدالرشید ولد فدامحمد، مسکونه نجراب، محصل صنف فارمسی، اخوانی.
۱۱۵۰٫ غلاممحمد ولد شیرمحمد، مسکونه سروبی، بیکار، اخوانی.
۱۱۵۱٫ نورخان ولد غلاممحمد، مسکونه سروبی، بیکار، اخوانی.
۱۱۵۲٫ بسمالله ولد غلاممحمد، مسکونه سروبی، اخوانی.
۱۱۵۳٫ عبدالغفار ولد عزیزمحمد، اخوانی.
۱۱۵۴٫ نورمحمد ولد محمدشریف، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، اخوانی.
۱۱۵۵٫ محمدهاشم؟ ولد محمدرسول، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، اخوانی.
۱۱۵۶٫ یارمحمد ولد شیرمحمد، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، اخوانی.
۱۱۵۷٫ محمدهاشم ولد محمداعلم، مسکونه کابل، استاد پوهنزی طب، اخوانی.
۱۱۵۸٫ عبدالله ولد فقیرمحمد، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، اخوانی.
۱۱۵۹٫ فضلاحمد ولد عبدالکریم، مسکونه کابل، استاد پوهنزی فارمسی، اخوانی.
۱۱۶۰٫ سید ظاهر ولد سید معصوم، مسکونه کابل، استاد پوهنزی طب کابل، اخوانی.
۱۱۶۱٫ عبدالمنان ولد نیکمحمد، مسکونه ولسوالی شنکی زابل، دوهم بریدمن فرقه هفتم، اخوانی.
۱۱۶۲٫ محمدظاهر ولد محمدنواب، مسکونه پنجشیر، محصل، اخوانی.
۱۱۶۳٫ حاجی عبدالجمیل ولد حاجی عبدالحسین، مسکونه ده خدایداد، مدیر موسسه بریشنا، اخوانی.
۱۱۶۴٫ گلپادشاه ولد عبدالقادر، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم تخنیک ثانوی، اخوانی.
۱۱۶۵٫ عبدالقدیر ولد محمدسخی، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم تخنیک ثانوی، اخوانی.
۱۱۶۶٫ عبدالله ولد شهباز، مسکونه لغمان، متعلم صنف دوم حقوق، اخوانی.
۱۱۶۷٫ عبدالعزیز ولد محمدانور، مسکونه لغمان، متعلم ابنسینا، اخوانی.
۱۱۶۸٫ الف شاه ولد محمد شاه، مسکونه لغمان، تحویلدار تخنیک ثانوی، اخوانی.
۱۱۶۹٫ فیضمحمد ولد خیرمحمد، مسکونه لغمان، متعلم صنف دوازدهم ابوحنیفه، اخوانی.
۱۱۷۰٫ وزیرستان ولد قیتان؟، مسکونه پکتیا، محصل صنف اول حربی پوهنتون، اخوانی.
۱۱۷۱٫ سید رحیم ولد سید احمد، دکاندار، اخوانی.
۱۱۷۲٫ هدایتالله ولد گلاحمد، مسکونه شاه شهید، انجنیر آب و برق، اخوانی.
۱۱۷۳٫ شیرمحمد جگرن ولد محمدآجان، اخوانی.
۱۱۷۴٫ محمدهاشم ولد سورانی، مسکونه لغمان، دوهم ثارن ولایت بغلان، اخوانی.
۱۱۷۵٫ سید بسمالله ولد سید احمد، دکاندار، اخوانی.
۱۱۷۶٫ غلامسخی ولد محمدعلم، معلم لیسه شیرشاه سوری، اخوانی.
۱۱۷۷٫ احمد جواد ولد غلامسخی، دواساز ریاست تفتیش صحت عامه، اخوانی.
۱۱۷۸٫ احمدضیا ولد غلامسخی، عضو فنی ریاست ترویج، اخوانی.
۱۱۷۹٫ زبیر ولد غلامسخی، متعلم صنف اول روغتیاپال، اخوانی.
۱۱۸۰٫ عبدالحمید ولد عبدالرشید، معلم در شکردره، اخوانی.
۱۱۸۱٫ عبدالله ولد محمدخان، فارغ صنف دوازدهم احمدبابا، اخوانی.
۱۱۸۲٫ نوربیگ ولد غلاممحمد، مسکونه لغمان، محصل صنف دوازدهم ادبیات، اخوانی.
۱۱۸۳٫ لالمحمد ولد حضرتجان، مسکونه ننگرهار، معلم لیسه ابنسینا، اخوانی.
۱۱۸۴٫ عبدالهادی ولد عبدالمجید، مسکونه قلعه شاده، ساعتساز، اخوانی.
۱۱۸۵٫ محمدشریف ولد غلام جیلانی، متعلم صنف یازدهم حربی شونزی. اخوانی.
۱۱۸۶٫ عبدالله ولد محمدحسین، مسکونه غزنی، محصل صنف دوم انجنیری، اخوانی.
۱۱۸۷٫ محمدمراد ولد الینخان، داکتر در قندهار، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ ۳۱/۲/۱۳۵۸
۱۱۸۸٫ حاجی عبدالمومن ولد عبدالباقی، مسکونه ولایت غور، اشرار.
۱۱۸۹٫ مولوی محمدحریف ولد احمد، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
۱۱۹۰٫ مولوی محمدحسن ولد محمدعثمان، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
۱۱۹۱٫ ارباب عبدالشکور ولد حاجی محمداکبر، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
۱۱۹۲٫ حاجی محمد ولد حاجی احمدجان، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
۱۱۹۳٫ سید محمود ولد سید عمر، مسکونه ولایت غور، اشرار.
۱۱۹۴٫ سید مسلم ولد سید فخرالدین، مسکونه قیصار فاریاب، اخوانی.
۱۱۹۵٫ امیرمحمد ولد امام بخش، مسکونه تولک ولایت غور، اشرار.
۱۱۹۶٫ ابراهیم ولد شاهجهان؟، مسکونه تولک ولایت غور، اشرار.
۱۱۹۷٫ عبدالغیاث ولد ملا قیصر، مسکونه تولک ولایت غور، اشرار.
۱۱۹۸٫ پیداگل ولد نوروز، مسکونه تولک ولایت غور، اشرار.
۱۱۹۹٫ مولوی رمضان ولد محمد، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
۱۲۰۰٫ ارباب عبدالقیوم ولد یعقوب، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
۱۲۰۱٫ غلامسخی ولد سرور، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
۱۲۰۲٫ عبدالهادی ولد شهباز، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
۱۲۰۳٫ عزیزاحمد ولد محمداکرم، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
۱۲۰۴٫ محمدطاهر ولد رحمتالله، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
۱۲۰۵٫ محمدعثمان ولد ملک محمدعمر، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
۱۲۰۶٫ عبدالصمد ولد عبدال؟، مسکونه سیدآباد وردگ، اشرار.
۱۲۰۷٫ ثناالله ولد عبدالله، مسکونه جلالآباد فعلی خیرخانه،استاد انستیتوت، اخوانی.
۱۲۰۸٫ عبدالاحد ولد ولیمحمد، مسکونه قرهباغ غزنی، محصل، اخوانی.
۱۲۰۹٫ احمدشاه ولد خوانو، مسکونه کتواز، محصل، اخوانی.
۱۲۱۰٫ صبحان ولد محمدایوب، مسکونه وردک، محصل، اخوانی.
۱۲۱۱٫ نورالله ولد رحمتالله، مسکونه زرغونشهر لوگر، محصل، اخوانی.
۱۲۱۲٫ نظرمحمد ولد محمداسحق، مسکونه میدان، محصل، اخوانی.
۱۲۱۳٫ ملامرجان ولد محمدالدین، مسکونه میدان، کارگر ولسوالی پغمان، اخوانی.
۱۲۱۴٫ جانمحمد ولد حاجی فضلاحمد، مسکونه دره زرگر، زمیندار، اخوانی.
۱۲۱۵٫ مولوی خیرالله ولد محدنذیر، ملاامام، اخوانی.
۱۲۱۶٫ ملاحنان ولد سید محمد، مسکونه اندر غزنی، طالب، اخوانی.
۱۲۱۷٫ ملاقاسم ولد قطب، مسکونه قرهباغ غزنی، ملای مسجد، اخوانی.
۱۲۱۸٫ محمداشرف ولد میراکبر، مسکونه رحمان مینه، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی.
۱۲۱۹٫ غلاممصطفی ولد محمدشریف، مسکونه دهبالای ننگرهار، مدیر رادیو، اخوانی.
۱۲۲۰٫ احمدفرید ولد غلامسخی، مسکونه قلعه فتوح چهاردهی، معلم لیسه غازی، اخوانی.
۱۲۲۱٫ محمد نسیم ولد محمدحکیم، مسکونه دهمزنگ، معلم لیسه غازی، اخوانی.
۱۲۲۲٫ یقین علی ولد حیدرعلی، مسکونه وزیرآباد، سابق دواساز فعلا بیکار، مایوییست.
۱۲۲۳٫ محمدشفیع ولد یقیینعلی، مسکونه وزیرآباد، شاگرد مستری، مایوییست.
۱۲۲۴٫ گلابالدین ولد غلاممحیالدین، مسکونه چک وردک، نماینده قادری ترانسپورت، اخوانی.
۱۲۲۵٫ محمدبشیر ولد محمدجان، مسکونه پنجشیر، محصل صنف دوم شرعیات، اخوانی.
۱۲۲۶٫ غلامقادر ولد غلاممحمد، محصل ادبیات، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ ۱/۳/۱۳۵۸
۱۲۲۷٫ سید محی الدین ولد سید اصغر، محصل صنف اول طب، اخوانی.
۱۲۲۸٫ محمد علی ولد عبدالغفور، محصل صنف اول طب، اخوانی.
۱۲۲۹٫ محمد یاسین ولد شمس الدین، محصل صنف سوم طب، اخوانی.
۱۲۳۰٫ نقیب الله ولد محمد ایوب، محصل صنف سوم طب، اخوانی.
۱۲۳۱٫ افسر ولد عبدالرزاق، محصل صنف دوم فارمسی، اخوانی.
۱۲۳۲٫ اسماعیل ولد تاج محمد، محصل صنف چهارم فارمسی، اخوانی.
۱۲۳۳٫ رجب ولد محمد علی، محصل صنف دوم فارمسی، اخوانی.
۱۲۳۴٫ محمد داوود ولد محمد اسماعیل، محصل صنف دوم طب، اخوانی.
۱۲۳۵٫ عبدالمتین ولد محمد عثمان، محصل صنف چهارم طب، اخوانی.
۱۲۳۶٫ شاه ولی ولد پیوند شاه، محصل صنف دوم طب، اخوانی.
۱۲۳۷٫ غلام محی الدین ولد عبدالحمید، محصل صنف پنجم طب، اخوانی.
۱۲۳۸٫ سید جمال الدین ولد سید خادم الدین، محصل صنف چهارم طب، اخوانی.
۱۲۳۹٫ محمد طاهر ولد محمد اکبر، محصل ادبیات، اخوانی.
۱۲۴۰٫ غلام ربی ولد عبدالحمید، محصل ادبیات، اخوانی.
۱۲۴۱٫ ابوبکر ولد عبدالمومن، محصل اقتصاد، اخوانی.
۱۲۴۲٫ عبدالله ولد محمدالله، محصل اقتصاد، اخوانی.
۱۲۴۳٫ میر احمد ولد شهزاده، محصل اقتصاد، اخوانی.
۱۲۴۴٫ زین الحق ولد نور الحق، مسکونه لغمان، محصل وترنری، اخوانی.
۱۲۴۵٫ فاروق ولد عزیزالرحمن، مسکونه ننگرهار، محصل حقوق، اخوانی.
۱۲۴۶٫ محمد اکرم ولد قره جان، مسکونه مزارشریف، محصل حقوق، اخوانی.
۱۲۴۷٫ محمد قاسم ولد فضل محمد، محصل زراعت قندهار، اخوانی.
۱۲۴۸٫ عبدالعلی ولد گل زاد، ، مسکونه بغلان، محصل زراعت، اخوانی.
۱۲۴۹٫ عبدالوکیل ولد صاحب داد، مسکونه بغلان، محصل اقتصاد، اخوانی.
۱۲۵۰٫ محمد قاسم ولد محمد عمر، مسکونه چغچران، محصل اقتصاد، اخوانی.
۱۲۵۱٫ محمد هلال ولد اولیزی، مسکونه ننگرهار، محصل وترنری، اخوانی.
۱۲۵۲٫ عبدالستار ولد گل محمد، مسکونه لوگر، محصل وترنری، اخوانی.
۱۲۵۳٫ شرف الدین ولد سعدالدین، مسکونه بدخشان، محصل وترنری، اخوانی.
۱۲۵۴٫ عبدالغفور ولد محمد علم، مسکونه هرات، محصل وترنری، اخوانی.
۱۲۵۵٫ محمد حلیم ولد محمد شریف، مسکونه پروان، محصل وترنری، اخوانی.
۱۲۵۶٫ محمد آصف ولد محبوب شاه، مسکونه پروان، محصل وترنری، اخوانی.
۱۲۵۷٫ محمد هاشم ولد رحیم الدین، مسکونه لوگر، محصل وترنری، اخوانی.
۱۲۵۸٫ سید حسن ولد سید مصطفی، مسکونه ننگرهار، محصل وترنری، اخوانی.
۱۲۵۹٫ مرسلین ولد عبدالباقی، مسکونه کابل، محصل انجنیری، اخوانی.
۱۲۶۰٫ نیک محمد ولد عبدالصمد، مسکونه تخار، محصل انجنیری، اخوانی.
۱۲۶۱٫ محمد قاسم ولد محمد، محصل اقتصاد، مایوییست.
۱۲۶۲٫ عبدالوکیل، استاد پوهنزی اقتصاد، مایوییست.
۱۲۶۳٫ محمود ولد محمد صدیق، اشرافی.
۱۲۶۴٫ سید شمس الحق ولد سید باقی الحق، ضد انقلاب.
۱۲۶۵٫ عبدالغنی ولد محمد افضل، محصل صنف اول طب، مایوییست.
۱۲۶۶٫ حضرت گل ولد نیاز گل محصل صنف پنجم طب،مایوییست.
۱۲۶۷٫ عبدالطیف ولد نورمحمد، محصل صنف پنجم طب، مایوییست.
۱۲۶۸٫ میرحسین شاه ولد سید منورشاه، محصل صنف پنجم طب، مایوییست.
۱۲۶۹٫ عبدالهادی ولد محمدکریم، محصل صنف پنجم طب، اشرافی.
۱۲۷۰٫ محمدعلی ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، محصل پوهنزی طب، اشرافی.
۱۲۷۱٫ عبدالقیوم ولد عبدالرووف، مسکونه لغمان، محصل پوهنزی انجنیری، اشرافی.
۱۲۷۲٫ نقیبالله ولد محمدایوب، مسکونه وردک، محصل پوهنزی طب، اشرافی.
۱۲۷۳٫ محمداسماعیل ولد تاجمحمد، مسکونه تخار، محصل فارمسی، اشرافی.
۱۲۷۴٫ عبدالله ولد غلامسرور، مسکونه هرات، محصل انجنیری، اشرافی.
۱۲۷۵٫ حکیمشاه ولد نصرالدین، مسکونه لوگر، محصل انجنیری، اشرافی.
۱۲۷۶٫ غلامحضرت ولد غلامحیدر، مسکونه کابل، محصل انجنیری، اشرافی.
۱۲۷۷٫ دینمحمد ولد دورمحمد، مسکونه بغلان، محصل زراعت، اشرافی.
۱۲۷۸٫ محبالله ولد مجیبالله، مسکونه بغلان، محصل زراعت، اشرافی.
۱۲۷۹٫ غلامنبی ولد گلداد، مسکونه ننگرهار، محصل زراعت، اشرافی.
۱۲۸۰٫ عبدالغفار ولد محمدنبی، مسکونه بغلان، محصل ادبیات، اشرافی.
۱۲۸۱٫ حمران ولد خیرالله، مسکونه هلمند، محصل ادبیات، اشرافی.
۱۲۸۲٫ صاحبشاه ولد محمدشاه، مسکونه لغمان، محصل طب، اشرافی.
۱۲۸۳٫ غلام سخی ولد محمدنبی، مسکونه غزنی، محصل طب، اشرافی.
۱۲۸۴٫ شاهمحمود ولد پیوندشاه، مسکونه پروان، محصل طب، اشرافی.
۱۲۸۵٫ حیدرشاه ولد سیدنجفشاه، مسکونه بدخشان، محصل ادبیات، اشرافی.
۱۲۸۶٫ نجیبالله ولد حبیبالله، مسکونه بغلان، محصل زراعت، اشرافی.
۱۲۸۷٫ اسماعیل ولد عیدیمحمد، مسکونه بدخشان، محصل ادبیات، اشرافی.
۱۲۸۸٫ فضلالله ولد عبدالسلام، مسکونه زابل، محصل ادبیات، اشرافی.
۱۲۸۹٫ مصلحالدین؟ ولد فضلالدین، مسکونه هرات، محصل زراعت، اشرافی.
۱۲۹۰٫ محمد عارف ولد قربانعلی، مسکونه ننگرهار، محصل فارمسی، اشرافی.
۱۲۹۱٫ عبدالقدیر ولد سید فقیر، مسکونه لغمان، محصل وترنری، اشرافی.
۱۲۹۲٫ رحمالدین ولد محمداسلم، مسکونه فراه، محصل زراعت، اشرافی.
۱۲۹۳٫ محمد کریم ولد محمدعارف، مسکونه بغلان، محصل وترنری، اشرافی.
۱۲۹۴٫ کرامالدین ولد حبیبالرحمن، مسکونه قندهار، محصل وترنری، اشرافی.
۱۲۹۵٫ محمدشیر ولد لالاجان، مسکونه پروان، محصل وترنری، اشرافی.
۱۲۹۶٫ عاشورمحمد ولد عبدالخیر، مسکونه جوزجان، محصل وترنری، اشرافی.
۱۲۹۷٫ محمد داوود ولد میراحمد، مسکونه جوزجان، محصل زراعت، اشرافی.
۱۲۹۸٫ عبدالحمید ولد صالحمحمد، مسکونه فاریاب، محصل ادبیات، اشرافی.
۱۲۹۹٫ فضلاحمد ولد علیمحمد، مسکونه لوگر، محصل وترنری، اشرافی.
۱۳۰۰٫ احمدضیا ولد عبدالقدیر، مسکونه لوگر، محصل ادبیات، اشرافی.
۱۳۰۱٫ عبدالقادر ولد شیخبرات، مسکونه هرات، محصل ادبیات، اشرافی.
۱۳۰۲٫ اسلامالدین ولد میرفضلالدین، مسکونه کندز، داکتر استازیر طب، اشرافی.
۱۳۰۳٫ دوستمحمد ولد مرزاگل، مسکونه پکتیا، داکتر استازیر طب، اشرافی.
۱۳۰۴٫ محمدنعیم ولد نیازمحمد، مسکونه بغلان، داکتر استازیر طب، اشرافی.
۱۳۰۵٫ عبدالهادی ولد محمدحسین، مسکونه هرات، داکتر استازیر طب، اشرافی.
۱۳۰۶٫ عبدالرووف ولد عبدالحمید، مسکونه هرات، محصل صنف سوم طب، اشرافی.
۱۳۰۷٫ حسینعلی ولد غلامعلی، مسکونه غزنی، محصل فارمسی، اشرافی.
۱۳۰۸٫ عزیزاحمد ولد فقیرمحمد، مسکونه هرات، محصل طب، اشرافی.
۱۳۰۹٫ مسافر ولد عبدالقدوس، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی.
۱۳۱۰٫ فریدالدین ولد جلالالدین، مسکونه کابل، داکتر استازیر طب، اشرافی.
۱۳۱۱٫ محمدقسیم ولد محمدشعیب، مسکونه لغمان، داکتر استازیر طب، اشرافی.
۱۳۱۲٫ محمد احسان ولد محمدحسین، مسکونه کابل، محصل فارمسی، اشرافی.
۱۳۱۳٫ تیمورشاه ولد عبدالغفار، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی.
۱۳۱۴٫ بریالی ولد نیکمحمد، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی.
۱۳۱۵٫ حشمتالله ولد عبدالغفار، مسکونه کابل، محصل فارمسی، اشرافی.
۱۳۱۶٫ محمداسماعیل ولد پایندهمحمد، مسکونه بلخ، محصل ادبیات، اشرافی.
۱۳۱۷٫ عبدالجلیل ولد خیرمحمد، مسکونه ارزگان، محصل ادبیات، اشرافی.
۱۳۱۸٫ سردار محمد ولد نیکمحمد، مسکونه زابل، محصل ادبیات، اشرافی.
۱۳۱۹٫ سید سرور ولد سید یوسف، مسکونه بغلان، محصل ادبیات، اشرافی.
۱۳۲۰٫ عبیدالله ولد میرغلامحیدر، مسکونه کابل، محصل فارمسی، اشرافی.
۱۳۲۱٫ معراجالدین ولد گلبدین، مسکونه جوزجان، محصل ادبیات، اشرافی.
۱۳۲۲٫ عبدالقدیر ولد سربلند، مسکونه هرات، محصل وترنری، اشرافی.
۱۳۲۳٫ محمدانور ولد بخیارخان، مسکونه غزنی، محصل ادبیات، اشرافی.
۱۳۲۴٫ فریدالدین ولد امامالدین، مسکونه لوگر، محصل زراعت، اشرافی.
۱۳۲۵٫ عزیزالدین ولد محیالدین، مسکونه ننگرهار، استاد پوهنزی اقتصاد، اشرافی.
۱۳۲۶٫ بازمحمد ولد محمدموسی، مسکونه لغمان، محصل اقتصاد، اشرافی.
۱۳۲۷٫ غیاثالدین ولد عبدالغفار، مسکونه بدخشان، محصل طب، اشرافی.

کابل افغانستان – مورخ ۳/۳/۱۳۵۸
۱۳۲۸٫ عبدالصمد ولد عبدالرزاق، مسکونه میدان، محصل تربیه معلم روشان، اخوانی.
۱۳۲۹٫ وزیرمحمد ولد محرابالدین، مسکونه میدان، صنف دوازدهم تربیه معلم، اخوانی.
۱۳۳۰٫ رازمحمد ولد یارمحمد، مسکونه قریه خوشعبدل، اشرار.
۱۳۳۱٫ جانمحمد ولد ظریف، مسکونه غزنی، اشرار.
۱۳۳۲٫ معصوم ولد محمود، محصل پوهنتون، اشرار.
۱۳۳۳٫ عبدالفرید ولد عبدالحمید، اشرار.
۱۳۳۴٫ سخیحمید ولد خوشمحمد، اشرار.
۱۳۳۵٫ عبدالواسع ولد عبدالخالق، مسکونه کابل، استاد ادبیات، اخوانی.
۱۳۳۶٫ اکبر ولد پایندهمحمد، مسکونه ترهخیل، زمیندار، اخوانی.
۱۳۳۷٫ غلامرسول ولد پاینده محمد، مسکونه ترهخیل، زمیندار، اخوانی.
۱۳۳۸٫ خانزاده ولد عبدالله، مسکونه کوهدامن، زمیندار، اخوانی.
۱۳۳۹٫ حسنگل ولد گلمحمد، مسکونه کوهدامن، زمیندار، اخوانی.
۱۳۴۰٫ محمدعالم ولد زرعلم، مسکونه کوهدامن، دریور، اخوانی.
۱۳۴۱٫ عبدالغیاث ولد محمدزمان، مسکونه کوهدامن، دکاندار، اخوانی.
۱۳۴۲٫ فدامحمد ولد محمدکبل، مسکونه کوهدامن، دکاندار، اخوانی.
۱۳۴۳٫ علیاحمد ولد فضلاحمد، مسکونه چرمگیری، داکتر، مایوییست.
۱۳۴۴٫ محمدنعیم ولد محمدسرور، سابق قوماندان فعلا متقاعد، مایوییست.
۱۳۴۵٫ محمدملا ولد عبدالخالق، مسکونه چیگل، معلم، مایوییست.
۱۳۴۶٫ سلطانمحمد ولد نظرمحمد، مسکونه چیگل، مامور، مایوییست.
۱۳۴۷٫ قاری بسمالله ولد عبدالقدیر، مسکونه چیگل، زمیندار، اخوانی.
۱۳۴۸٫ عبدالله ولد محمدنادر، مسکونه نجراب، زمیندار، اخوانی.
۱۳۴۹٫ عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه چاریکار، معلم، مایوییست.
۱۳۵۰٫ بقیتالله، مسکونه قلعه بلند، معلم، مایوییست.
۱۳۵۱٫ نورمحمد ولد امیرمحمد، مسکونه سپاهگرد غوربند، معلم، مایوییست.
۱۳۵۲٫ جمشید ولد سیدان؟، مسکونه سپاهگرد، معلم، مایوییست.
۱۳۵۳٫ محمدجان ولد عمراخان، مسکونه غوربند، زمیندار، اخوانی.
۱۳۵۴٫ عبدالرحیم ولد اخترمحمد، مسکونه دولتشاهی، زمیندار، مایوییست.
۱۳۵۵٫ حسین ولد اخترمحمد، مسکونه دولتشاهی، زمیندار، مایوییست.
۱۳۵۶٫ حاجی صالح ولد غلاممحمد، مسکونه لغمان، زمیندار، مایوییست.
۱۳۵۷٫ سید داوود ولد حاجی صالح، مسکونه لغمان، زمیندار، مایوییست.
۱۳۵۸٫ عبدالجمیل ولد محمدرفیق، مسکونه چیگل، معلم، مایوییست.
۱۳۵۹٫ غلامیحیی ولد غلامبهاالدین، مسکونه پشییان، متعلم، مایوییست ضد انقلاب.
۱۳۶۰٫ آقاگل ولد غلامحضرت، مسکونه پشییان، معلم، مایوییست ضد انقلاب.
۱۳۶۱٫ دلآقا ولد ملاغلامعلی، مسکونه چیگل، متعلم، مایوییست ضد انقلاب.
۱۳۶۲٫ عبدالرشید ولد محمدنور، مسکونه نجراب، محصل زراعت، مایوییست ضد انقلاب.
۱۳۶۳٫ محمداصغر ولد احمدجان، مسکونه پنجشیر، دریور، مایوییست ضد انقلاب.
۱۳۶۴٫ شیراحمد ولد سلطانمحمد، مسکونه سیدخیل، معلم، مایوییست.
۱۳۶۵٫ یوسف ولد خیرالله، مسکونه گلبهار، معلم، مایوییست.
۱۳۶۶٫ محمدعلم ولد محمدکبیر، مسکونه گلبهار، متعلم، مایوییست.
۱۳۶۷٫ علیمجان ولد عبدالاحمد، مسکونه سیدخیل، متعلم، مایوییست.
۱۳۶۸٫ غلامصفدر ولد غلاممحمد، مسکونه گلبهار، معلم، مایوییست.
۱۳۶۹٫ غلامایشان ولد افغان، مسکونه کوهدامن، دکاندار، مایوییست.
۱۳۷۰٫ انارگل ولد سیدامیر، مسکونه غوربند، طالب، مایوییست.
۱۳۷۱٫ محمود ولد محمدبرات، مسکونه بدخشان، مایوییست.
۱۳۷۲٫ طلاگل ولد عبدالحسن، مسکونه سروبی، مایوییست.
۱۳۷۳٫ حاجی جانباز ولد جانداد، مسکونه لوگر، اخوانی.
۱۳۷۴٫ محمدعمر ولد حاجی محمدسعید، مسکونه لوگر، اخوانی.
۱۳۷۵٫ گلرحمن ولد محمدجان، مسکونه لوگر، اخوانی.
۱۳۷۶٫ عبدالحسین، مسکونه لوگر، اشرار.
۱۳۷۷٫ عبدالغیاث ولد محمد زمان، مسکونه میربچه کوت، دکاندار، اخوانی.
۱۳۷۸٫ محمدعلم ولد زرعلم، مسکونه قرهباغ شمالی، زمیندار، اخوانی.
۱۳۷۹٫ فدامحمد ولد محمدکبل، مسکونه سرای خواجه، بایسکلساز، اخوانی.
۱۳۸۰٫ غلامایشان ولد رمضان، مسکونه سرای خواجه، دکاندار، اخوانی.
۱۳۸۱٫ امامنظر ولد دولتنظر، اخوانی.
۱۳۸۲٫ میرقادر شاه ولد سیدحضرت شاه، اخوانی.
۱۳۸۳٫ خیرمحمد ولد شیرمحمد، مسکونه رحمانمینه، اخوانی.
۱۳۸۴٫ اکرام ولد محمد اشرف، مسکونه خانآباد، متعلم ابنسینا، اخوانی.
۱۳۸۵٫ سید موسی ولد سید ظهورالدین، مسکونه خیرخانه، افراد قطعه کوماندو، اخوانی.
۱۳۸۶٫ عبدالحلیم ولد گل اصغر، مسکونه قرهباغ غزنی، زمیندار، اخوانی.
۱۳۸۷٫ عبدالقیوم ولد میرگل، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی.
۱۳۸۸٫ غلام رسول ولد سمندر، مسکونه جمالمینه، بیکار، خمینی.
۱۳۸۹٫ محمدمحسن ولد محمدعلی، مسکونه جمالمینه، محصل تعلیم و تربیه، خمینی.
۱۳۹۰٫ علیمحمد ولد نوروز، مسکونه پلسوخته، شریک اللهیار ترانسپورت، خمینی.
۱۳۹۱٫ عبدالقادر ولد غلاممحی الدین، مسکونه پلسوخته، سروال ترانسپورت، خمینی.
۱۳۹۲٫ عبدالمنان ولد قربان، مسکونه جمالمینه، دریور، خمینی.
۱۳۹۳٫ میراجان ولد میرافغان، مسکونه کارته پروان، آمر خیبر رستورانت، خمینی.
۱۳۹۴٫ شاه علیرضا ولد میرعلیاحمد، مسکونه کارته سخی، مالک دواخانه تیموری، خمینی.
۱۳۹۵٫ سید احمد ولد حاجی غلاممحیالدین، مسکونه پلسوخته، دریور، خمینی.
۱۳۹۶٫ عبدالعلی ولد غلامعلی، مسکونه قلعه فتح الله، رییس فابریکه ضرابی پلاستیک، خمینی.
۱۳۹۷٫ محمدعزیز ولد سعادت، مسکونه تایمنی، دکاندار پروزهفروشی کوتهسنگی، خمینی.
۱۳۹۸٫ غلامعباس ولد قربان، مسکونه جمالمینه، دریور، خمینی.
۱۳۹۹٫ حاجی عبدالرشید ولد عبدالعزیز، مسکونه وزیراکبرخان، مالک کابل پلاستیک، خمینی.
۱۴۰۰٫ دوست ولد نوروز، مسکونه پلسوخته، خمینی.
۱۴۰۱٫ عبدالحسین ولد میرزاحسین، مسکونه جمالمینه، تجار، خمینی.
۱۴۰۲٫ خادمعلی ولد میرزاحسین، مسکونه جمالمینه، خمینی.
۱۴۰۳٫ محمداسلم ولد محمدشریف، مسکونه کارته سخی، بیکار، خمینی.
۱۴۰۴٫ خلیلالله ولد محمداسلم، مسکونه کارته سخی، مامور وزارت زراعت، خمینی.
۱۴۰۵٫ غلامحسین ولد قربان، مسکونه کارته سخی، خمینی.
۱۴۰۶٫ کاظمعلی ولد غلامحسین، مسکونه جمالمینه، خمینی.
۱۴۰۷٫ حسینعلی ولد عبدالعزیز، خمینی.
۱۴۰۸٫ غلامعلی ولد میرزاحسین، مسکونه دهبوری، دوکاندار پروزه فروشی، خمینی.
۱۴۰۹٫ غلامرسول ولد حاجی غلامسخی، مسکونه افشار، رییس فابریکه بوت آهو، خمینی.
۱۴۱۰٫ محمدحسین ولد محمدعلی، مسکونه جمالمینه، مامور وزارت پلان، خمینی.
۱۴۱۱٫ محمدجمعه ولد حاجی رضا، مسکونه تپه سلام، مالک فابریکه بهسود، خمینی.
۱۴۱۲٫ عظیمگل ولد عبدالسلام، مسکونه ترکمن، کهنهفروش، خمینی.
۱۴۱۳٫ محبالحسین ولد خانآقا، مسکونه برکی شهرآرا، دکاندار کهنهفروش، خمینی.
۱۴۱۴٫ خداداد ولد باقیداد، مسکونه سرخپارسا، چوبفروش، خمینی.
۱۴۱۵٫ میرفاضل ولد حاجی سیدحسین، مسکونه شهرنو، مالک حسینی درملتون، خمینی.
۱۴۱۶٫ محمدباقر ولد عطاالله، مسکونه وزیراکبرخان، امر شرکت بارچلانی هرات، خمینی.
۱۴۱۷٫ محمدحضرت ولد غلامحضرت، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۴۱۸٫ محمدحسن ولد حبیبالله، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم حربی شونزی، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ ۲/۳/۱۳۵۸
۱۴۱۹٫ آدمخان ولد پاچا خان، مسکونه سالنگ ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
۱۴۲۰٫ بادی؟ ولد ملاملایم، مسکونه بگرامی، زمیندار، اخوانی.
۱۴۲۱٫ جلندر ولد عتیقالله، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
۱۴۲۲٫ حاجی صدیق ولد خانجان، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
۱۴۲۳٫ عبدالخالق ولد شاهگل، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
۱۴۲۴٫ حمیدالله ولد ملاملایم، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
۱۴۲۵٫ گلاحمد ولد خیرمحمد، مسکونه زرغونشهر لوگر، آهنگر، اشرار.
۱۴۲۶٫ شیراحمد ولد عبدالرسول، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
۱۴۲۷٫ محمدجان ولد اخترمحمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
۱۴۲۸٫ عبدالعزیز ولد حاجی مهربان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
۱۴۲۹٫ امینالله ولد نصرالله، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
۱۴۳۰٫ اسدالله ولد محبوب، مسکونه لوگر، استاد، اشرار.
۱۴۳۱٫ محمدهاشم ولد محمداسلم، مسکونه لوگر، سرمعلم، اشرار.
۱۴۳۲٫ غلاممصطفی ولد غلامسرور، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی ـ اشرار.
۱۴۳۳٫ علمگل ولد سیدگل، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی – اشرار.
۱۴۳۴٫ عزیزخان ولد آدم خان، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
۱۴۳۵٫ عبدالقهار ولد عبدالقدوس، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
۱۴۳۶٫ حاجی یعقوب ولد نجم الدین، مسکونه خورد کابل بگرامی، مالک حاجی یعقوب ترانسپورت، اخوانی.
۱۴۳۷٫ میرآغا ولد حاجی صدیق، مسکونه ولسوالی بگرامی، تجار، اخوانی.
۱۴۳۸٫ شیرآغا ولد حاجی یعقوب، مسکونه خوردکابل، مالک حاجی یعقوب ترانسپورت، اخوانی.
۱۴۳۹٫ شینواری ولد حاجی یعقوب، مسکونه خوردکابل بگرامی، معاون حاجی یعقوب ترانسپورت، اخوانی.
۱۴۴۰٫ جرنیل ولد نجمالدین، مسکونه خوردکابل، تجار، اخوانی.
۱۴۴۱٫ محمدعارف ولد حاجی یعقوب، مسکونه خوردکابل، نماینده ترانسپورت، اخوانی.
۱۴۴۲٫ شیرپادشاه ولد حاجی عبدالودود، مسکونه کمالخیل لوگر، زمیندار، اخوانی.
۱۴۴۳٫ بسمالله ولد فیروز، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
۱۴۴۴٫ دادمحمد ولد نورمحمد، مسکونه لوگر، اخوانی.
۱۴۴۵٫ طلامحمد ولد خانجان، مسکونه لوگر، اخوانی.
۱۴۴۶٫ محمدیاسین ولد احمدی، مسکونه لوگر، اشرار.
۱۴۴۷٫ پیرمحمد ولد دوست محمد، مسکونه لوگر، اشرار.
۱۴۴۸٫ میرزا محمد ولد دوست محمد، مسکونه لوگر، اشرار.
۱۴۴۹٫ غلامحیدر ولد خواجه گلاحمد، مسکونه لوگر، اشرار.
۱۴۵۰٫ محمداکبر ولد خدایداد، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
۱۴۵۱٫ علی خان ولد شاه دولت، مسکونه کلنگار لوگر، اشرار.
۱۴۵۲٫ محمدنبی ولد عبدالکریم، مسکونه کلنگار لوگر، زمیندار، اشرار.
۱۴۵۳٫ حبیبالله ولد علیخان، مسکونه کلنگار لوگر، زمیندار، اشرار.
۱۴۵۴٫ خانعلم ولد سید محمدخان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.

کابل افغانستان – مورخ ۵/۳/۱۳۵۸
۱۴۵۵٫ احمدمیر ولد محمدشاه، مسکونه بگرام، عسکر وزارت دفاع، اخوانی.
۱۴۵۶٫ احمدشاه ولد محمدشاه ارشاد، مسکونه بگرام، مدیر وزارت اطلاعات و فرهنگ، اخوانی.
۱۴۵۷٫ عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، زمیندار، اخوانی.
۱۴۵۸٫ محمداعظم ولد محمدافضل، مسکونه بگرام، زمیندار، اخوانی.
۱۴۵۹٫ شمسالحق ولد رشید، مسکونه بگرام، زمیندار، اخوانی.
۱۴۶۰٫ محمدشاه ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، سابق مشاور وزارت سرحدات، اخوانی.
۱۴۶۱٫ آغادل ولد عبدالعلی، مسکونه سروبی کابل، دکاندار، اخوانی.
۱۴۶۲٫ عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه بتخاک، مامور در مکتب، اخوانی.
۱۴۶۳٫ جو محمد ولد مومن خان، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی.
۱۴۶۴٫ فضلمحمد ولد خیالمحمد، مسکونه اندر غزنی، معلم، اخوانی.
۱۴۶۵٫ سراجاحمد ولد پیرمحمد، مسکونه قرهباغ غزنی، زمیندار، اخوانی.
۱۴۶۶٫ ملا سید علم ولد ملا منصور، مسکونه قرهباغ، ملا، اخوانی.
۱۴۶۷٫ دوست محمد ولد کریم خان، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی.
۱۴۶۸٫ محمداصف ولد عبدالله، مسکونه دهجک، متعلم ابنسینا، اخوانی.
۱۴۶۹٫ قیامالدین ولد سیدحکیم، مسکونه مرکز غزنی، معلم لیسه خیال محمد، اخوانی.
۱۴۷۰٫ سراجالدین ولد عبدالستار، مسکونه قرهباغ، زمیندار، اشرار.
۱۴۷۱٫ محمدنبی ولد عبدالرحیم، مسکونه قرهباغ، زمیندار، اشرار.
۱۴۷۲٫ سیداکبر ولد انورشاه، مسکونه قرهباغ، متعلم صنف دوازدهم، اشرار.
۱۴۷۳٫ خواجه اکرم ولد خواجه عبدالقدوس، مسکونه غوربند ولایت پروان، محصل، اشرار.
۱۴۷۴٫ شیراحمد ولد محمدسرور، مسکونه مرکز غزنی، محصل دوم طب، مایوییست.
۱۴۷۵٫ شیر محمد ولد پیرمحمد، مسکونه قرهباغ، محصل، اخوانی.
۱۴۷۶٫ عبدالله ولد عبدالرشید، مسکونه وزیراکبر خان، مالک کابل پلاستیک، خمینی.
۱۴۷۷٫ فتیح علی ولد غلام علی، مسکونه قلعه شاده، دریور الله یار ترانسپورت، خمینی.
۱۴۷۸٫ نورعلی ولد غلام علی، مسکونه تایمنی، دریور، خمینی.
۱۴۷۹٫ محرمعلی ولد میرزاحسین، مسکونه سرچشمه میدان، سماواتچی، خمینی.
۱۴۸۰٫ شیریندل ولد مهرعلی، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، خمینی.
۱۴۸۱٫ خانآقا ولد مهرعلی، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
۱۴۸۲٫ اسدالله ولد میرافغان، مسکونه چنداول، مالک افغانزاده شاپ، خمینی.
۱۴۸۳٫ نیکمحمد ولد علیمدد، مسکونه پاسا، زمیندار، خمینی.
۱۴۸۴٫ محمداصف ولد افریدی، مسکونه ولسوالی تگاب، معلم، اخوانی.
۱۴۸۵٫ محمدحفیظ ولد سردارمحمد، مسکونه غوربند، مامور خانهسازی، اخوانی.
۱۴۸۶٫ عبدالهادی ولد محمدطاهر، مسکونه غوربند، متعلم، اخوانی.
۱۴۸۷٫ نجیبالله ولد امانالله، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم انصاری، اخوانی.
۱۴۸۸٫ محمدحفیظ ولد امینالله، مسکونه چکوردک، متعلم صنف دهم ابنسینا، اخوانی.
۱۴۸۹٫ ناظر ولد محمد پناه، مسکونه ولسوالی بهسود وردک، دکاندار، اخوانی.
۱۴۹۰٫ محمدهارون ولد محمدرسول، مسکونه شاهشهید، متعلم صنف یازدهم، اخوانی.
۱۴۹۱٫ طالبالدین ولد گلبدین، مسکونه پکتیا، مامور پروژه پکتیا، اشرار.
۱۴۹۲٫ قیوم ولد صفتالله، مسکونه جاجی پکتیا، مامور وزارت آب و برق، اشرار.
۱۴۹۳٫ ظاهرگل ولد حضرتگل، مسکونه جاجی پکتیا، اشرار.
۱۴۹۴٫ رحمتالله ولد پایندهمحمد، مسکونه جاجی پکتیا، اشرار.

کابل افغانستان- ۶/۳/۱۳۵۸
۱۴۹۵٫ گلاخان ولد حاجی محمدیعقوب، مسکونه خوردکابل، دریور، اخوانی.
۱۴۹۶٫ محمدالله ولد محمدابراهیم، مسکونه بدخشان، ملاامام توطیه دوم، اخوانی.
۱۴۹۷٫ ذبیحالله ولد عبدالحکیم، مسکونه مرکز غزنی، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۴۹۸٫ فضلعمر ولد فضلالحق، مسکونه قرهباغ غزنی، معلم مکتب ملوک، اخوانی.
۱۴۹۹٫ علمگل ولد گلمحمد، مسکونه کوهدامن، زمیندار، اخوانی.
۱۵۰۰٫ حاجی عبدالقیوم ولد حاجی محمد، مسکونه باغ رییس چهلستون، اخوانی.
۱۵۰۱٫ عبدالرحیم ولد عبدالقیوم، مسکونه باغ رییس چهلستون، متعلم، اخوانی.
۱۵۰۲٫ مرادعلی ولد نورعلی، مسکونه تایمنی، خمینی.
۱۵۰۳٫ محمد نوروز ولد محمدجان، مسکونه قرهباغ غزنی، خمینی.
۱۵۰۴٫ رمضان ولد امام نظر، مسکونه تایمنی، پروزه فروشی، خمینی.
۱۵۰۵٫ موسی ولد نادر، مسکونه جمالمینه، مستری میرویس میدان، خمینی.
۱۵۰۶٫ جان محمد ولد امام نظر، مسکونه تایمنی، تاجر پروزه فروش، خمینی.
۱۵۰۷٫ حاجی اکبر ولد سلطانبخش، مسکونه حصه اول بهسود، لباس فروش، خمینی.
۱۵۰۸٫ حسینداد ولد شاهمحمد، مسکونه چنداول، خباز، خمینی.
۱۵۰۹٫ حسینعلی ولد صفرمحمد، مسکونه قعله شاده، کوپی کشی، خمینی.
۱۵۱۰٫ محمداسماعیل ولد محمدابراهیم، مسکونه سرخ پارسا تایمنیوات، خمینی.
۱۵۱۱٫ سلطان علی ولد خانبابا، مسکونه بهسود، گلیم فروش، خمینی.
۱۵۱۲٫ حسنعلی ولد مهرعلی، مسکونه بهسود، دکاندار جاده میوند، خمینی.
۱۵۱۳٫ محمداکبر ولد پیوند علی، مسکونه جمالمینه، خمینی.
۱۵۱۴٫ حبیبالله ولد فضلالدین، مسکونه عاشقان و عارفان، خباز، خمینی.
۱۵۱۵٫ محمد علی ولد رمضان، ، مسکونه بهسود، خباز، خمینی.
۱۵۱۶٫ غلامسخی ولد مرزاعلی، مسکونه پل سوخته، پرزه فروشی، خمینی.
۱۵۱۷٫ غلام نبی ولد خان بخش، مسکونه بهسود، دکاندار مندوی، خمینی.
۱۵۱۸٫ محراب ولد دیدار، مسکونه بهسود، دکاندار، خمینی.
۱۵۱۹٫ براتعلی ولد علی… ، مسکونه بهسود، روغن فروش، خمینی.
۱۵۲۰٫ بازمیر ولد محمدرضا، مسکونه چنداول، کلچه فروش، خمینی.
۱۵۲۱٫ سید غلامسخی ولد سید فقیرشاه، مسکونه کارته مامورین، دکاندار، خمینی.
۱۵۲۲٫ حاجی شیراحمد ولد حاجی خداداد، مسکونه سرخپارسا، دکاندار، خمینی.
۱۵۲۳٫ ولی محمد ولد حاجی گلاب شاه، مسکونه وزیر آباد، دواساز، خمینی.
۱۵۲۴٫ محمدعلی ولد خانعلی، مسکونه جمالمینه، لباسفروشی، خمینی.
۱۵۲۵٫ عوضعلی ولد خانعلی، مسکونه بهسود فعلا تایمنیوات، خمینی.
۱۵۲۶٫ سخیداد ولد غلامحیدر، مسکونه بهسود فعلا تپه سلام، خمینی.
۱۵۲۷٫ غلامحبیب ولد صدرعلی، مسکونه چنداول، دکاندار، خمینی.
۱۵۲۸٫ حاجی محمدحسین ولد یحییخان، مسکونه چنداول، دریور، خمینی.
۱۵۲۹٫ رحمتالله ولد حبیبالله، مسکونه بلخ، مامور زراعت سمنگان، اخوانی.
۱۵۳۰٫ محمدنعیم ولد محمدسرور، مسکونه زرغونوات کابل، بیکار، اخوانی.
۱۵۳۱٫ عبدالصمد ولد محمدصدیق، مسکونه دهسبز، محصل صنف سیزدهم انجنیری، اخوانی.
۱۵۳۲٫ عبدالمختار ولد مومن، مسکونه بگرام ولایت پروان، مامور رادیو، اخوانی.
۱۵۳۳٫ محمدنور ولد امانالله، مسکونه کندز، محصل دوازدهم انجنیری، اخوانی.
۱۵۳۴٫ سید حبیب ولد سید احمد، مسکونه کارته سه، رییس حبیب لمیتد، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ ۷/۳/۱۳۵۸
۱۵۳۵٫ عبدالغفار ولد گلزار، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
۱۵۳۶٫ خانمحمد ولد پیرمحمد، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
۱۵۳۷٫ عبدالمناف ولد محمدخان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
۱۵۳۸٫ جمعهگل ولد منو؟، مسکونه خیرکوت پکتیا، کاتب آرشیو، اشرار.
۱۵۳۹٫ غلامدستگیر ولد حاجی میرباز، مسکونه شاران پکتیا، زارع، اشرار.
۱۵۴۰٫ داد محمد ولد سلطان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
۱۵۴۱٫ جمعهگل ولد دولتخان، مسکونه خانخیل پکتیا، زارع، اشرار.
۱۵۴۲٫ رمضان ولد جمعهگل، مسکونه زرغون شهر پکتیا، استاد، اشرار.
۱۵۴۳٫ محمدخیر ولد محمد، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
۱۵۴۴٫ غلامحیدر ولد خطاک، مسکونه پکتیا، زارع، اشرار.
۱۵۴۵٫ قادر ولد خطاک، مسکونه پکتیا، زارع، اشرار.
۱۵۴۶٫ بادرخان ولد جنگیخان، مسکونه سرکانی زرغونشهر، زارع، اشرار.
۱۵۴۷٫ بشیر ولد خانجان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
۱۵۴۸٫ ظریف ولد یعقوب، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
۱۵۴۹٫ عبدالسلام ولد محمدرسول، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
۱۵۵۰٫ صحبت خان ولد عبدالغفار، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
۱۵۵۱٫ احمدجان ولد غلامجان، مسکونه برکی راجان، دریور، اشرار.
۱۵۵۲٫ سید مجتبی ولد سید مرتضی، مسکونه شکردره، مدیر محاسبه ریاست تفریج، اخوانی.
۱۵۵۳٫ عبدالرزاق ولد شاهزاده، مسکونه اندر غزنی، اخوانی.
۱۵۵۴٫ محمد سرور ولد محمدعمر، مسکونه پلخمری، محصل حقوق، خمینی.
۱۵۵۵٫ نوروز ولد رجب، مسکونه یکولنگ بامیان، ضد انقلاب.
۱۵۵۶٫ محمدعلی ولد محمدالله، مسکونه کامرد بامیان، ضد انقلاب.

کابل افغانستان – مورخ۸/۳/۱۳۵۸
۱۵۵۷٫ غلاممحمدنیازی ولد عبدالنبی، مسکونه اندر غزنی، سابق رییس پوهنزی شرعیات، اخوانی.
۱۵۵۸٫ سیفالدین ولد نصرالدین، مسکونه پلخمری، محصل، اخوانی.
۱۵۵۹٫ شیرعلی ولد ..؟ ، مسکونه ارگون، سابق جگتورن، اخوانی.
۱۵۶۰٫ محمدصادق ولد کریمالله، مسکونه بگرام، دریم بریدمن، اخوانی.
۱۵۶۱٫ محمدعمر ولد محناجالدین، مسکونه قرهباغ، سابق قاضی دهنو، اخوانی.
۱۵۶۲٫ عبدالشکور ولد محمدیوسف، مسکونه ننگرهار، محصل طب، اخوانی.
۱۵۶۳٫ محمدنسیم ولد محمدشریف، مسکونه خانآباد، محصل حقوق، اخوانی.
۱۵۶۴٫ سید عمر ولد شیرافغان، مسکونه کندز، متعلم صنف دوازدهم شیرخان، اخوانی.
۱۵۶۵٫ عبدالصبور ولد عبدالصمد، مسکونه کارته پروان، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
۱۵۶۶٫ غلامحضرت ولد غلامصدیق، مسکونه وردک، محصل زراعت، اخوانی.
۱۵۶۷٫ احمدشاه ولد مولاداد، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف یازدهم تخنیک ثانوی، اخوانی.
۱۵۶۸٫ محمدسلیم ولد علیخان، مسکونه اودخیل، اخوانی.
۱۵۶۹٫ سیدعبدالرحمن ولد سید بهاالدین، مسکونه یونگیکله، معلم، اخوانی.
۱۵۷۰٫ عبدالوهاب ولد عبدالجلیل، مسکونه بغلان، لمری بریدمن، اخوانی.
۱۵۷۱٫ ضیاالدین ولد میررجب، مسکونه غزنی، جگرن، اخوانی.
۱۵۷۲٫ عبدالوهاب ولد محمدامیر، مسکونه بارانی کابل، جگرن، اخوانی.
۱۵۷۳٫ غلامربانی ولد خرمدل، مسکونه جبلسراج، معلم، اخوانی.
۱۵۷۴٫ عبدالهادی ولد عبدالغنی، مسکونه کندز، معلم، اخوانی.
۱۵۷۵٫ محمدنجیم ولد گلمحمد، مسکونه کندز، متعلم، اخوانی.
۱۵۷۶٫ ملافضلربی ولد محمدافضل، مسکونه لغمان، ملا، اخوانی.
۱۵۷۷٫ عبدالقادر ولد ملابابه، مسکونه نهرشاهی بلخ، معلم، اخوانی.
۱۵۷۸٫ عبدالستار ولد شیرمحمد، مسکونه زابل، معلم، اخوانی.
۱۵۷۹٫ محمدسفر ولد محمدسرور، مسکونه پلخمری، معلم، اخوانی.
۱۵۸۰٫ سیدخلیل ولد سیداکبر، مسکونه ده نهسنگ، محصل حقوق، اخوانی.
۱۵۸۱٫ میرانگل ولد بازگل، مسکونه کنرها، معلم، اخوانی.
۱۵۸۲٫ محمدامین ولد محمد اسماعیل، مسکونه پلخمری، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
۱۵۸۳٫ محمدهاشم ولد اشقو، مسکونه کندز، متعلم، اخوانی.
۱۵۸۴٫ سید احمد ولد عبدالقدوس، مسکونه هرات، محصل حقوق، اخوانی.
۱۵۸۵٫ زلمی ولد محمدشفیع، مسکونه ولایت کابل، لمری بریدمن، اخوانی.
۱۵۸۶٫ پردل ولد غلامنبی، مسکونه لغمان، لمری بریدمن، اخوانی.
۱۵۸۷٫ محمدشاه ولد سلیمانشاه، مسکونه پلخمری، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
۱۵۸۸٫ ذولفقار ولد عبدالستار، مسکونه هرات، تجار، اخوانی.
۱۵۸۹٫ عبدالهادی ولد عبدالطیف، مسکونه نجراب، لمری بریدمن، اخوانی.
۱۵۹۰٫ میرعبدالقادر ولد میرعبدالرووف، مسکونه تالقان، لمری بریدمن، اخوانی.
۱۵۹۱٫ عبدالرسول ولد فقیرمحمد، مسکونه پغمان، استاد، اخوانی.
۱۵۹۲٫ محمدشاه ولد ملاداد، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف یازدهم، اخوانی.
۱۵۹۳٫ محمداصف ولد منهاجالدین، مسکونه قرهباغ، معلم، اخوانی.
۱۵۹۴٫ عبدالحکیم ولد حشمتالله، مسکونه قرهباغ، لمری بریدمن، اخوانی.
۱۵۹۵٫ غلامنبی ولد غلامرسول، مسکونه لوگر، محصل، اخوانی.
۱۵۹۶٫ غلاممحمد ولد محمدخان، مسکونه دهسبز، مامور هوایی ملکی، اخوانی.
۱۵۹۷٫ محمدحسن ولد امیرگل، مسکونه کندز، متعلم صنف دهم، اخوانی.
۱۵۹۸٫ محمدنسیم ولد عابدیونس، مسکونه مزارشریف، معلم لیسه اسدیه، اخوانی.
۱۵۹۹٫ عبدالمجید ولد باباخان، مسکونه چهاردره کندز، معلم، اخوانی.
۱۶۰۰٫ میرانجامالدین ولد ذولفقار، مسکونه کابل، لمری بریدمن، اخوانی.
۱۶۰۱٫ عبدالمقیم ولد جانمحمد، مسکونه چهارآسیاب، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
۱۶۰۲٫ عبدالستار ولد عبدالغنی، مسکونه چهارآسیاب، مامور ریاست خزاین، اخوانی.
۱۶۰۳٫ محمدنادر ولد محمدصادق، مسکونه جرم بدخشان، محصل حقوق، اخوانی.
۱۶۰۴٫ شاهعبدل ولد نصرالله، مسکونه پنجشیر، فارغ لیسه انصاری.
۱۶۰۵٫ محمدولی ولد عبدالغنی.
۱۶۰۶٫ محمدشفیق ولد سید جلال، مسکونه پنجشیر، محصل انجنیری، اخوانی.
۱۶۰۷٫ احمدجان ولد عبدالقیوم، بیکار، اخوانی.
۱۶۰۸٫ محمدنسیم ولد محمدیونس، مسکونه کابل، محصل ادبیات، اخوانی.
۱۶۰۹٫ محمد عظیم ولد محمداکبر، مسکونه ولایت پنجشیر، زارع، اخوانی.
۱۶۱۰٫ محمدعالم ولد محمداکرم، مسکونه چهارآسیاب، مدیر فواید عامه، اخوانی.
۱۶۱۱٫ عبدالحمید ولد محمدعظیم، مسکونه بازارک پنجشیر، مامور انجنیری، اخوانی.
۱۶۱۲٫ شاهولی ولد سید احمد، مسکونه کاپیسا، محصل فارمسی، اخوانی.
۱۶۱۳٫ فقیرمحمد ولد محمداکبر، مسکونه پنجشیر، زارع، اخوانی.
۱۶۱۴٫ ملکخان ولد امیرخان، مسکونه پنجشیر، پیشخدمت المان، اخوانی.
۱۶۱۵٫ محمدالدین ولد عبدالنبی، مسکونه پنجشیر، دریور، اخوانی.
۱۶۱۶٫ محمداصغر ولد ملا رمضان، مسکونه بازارک پنجشیر، بیکار، اخوانی.
۱۶۱۷٫ محمدعلی ولد فولاد، مسکونه گردیز، محصل ساینس، اخوانی.
۱۶۱۸٫ محمدنعیم ولد عبدالقیوم، مسکونه پنجشیر، افراد امنیه تخار، اخوانی.
۱۶۱۹٫ محمدظاهر ولد محمدسلیمان، مسکونه سرخاب لوگر، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۲۰٫ قاری محمدعظیم ولد علی اصغر، مسکونه عمرزایی پغمان، متعلم دارالعلوم، اخوانی.
۱۶۲۱٫ آقا محمد ولد دوست، مسکونه پنجشیر، محصل پوهنزی وترنری، اخوانی.
۱۶۲۲٫ محمدنسیم ولد محمدشریف، مسکونه پنجشیر، کلینر، اخوانی.
۱۶۲۳٫ سحرگل ولد حاجی ملنگ، مسکونه بدیح آباد، طالبالعلم، اخوانی.
۱۶۲۴٫ سمیعالله ولد رحیمالله، مسکونه پغمان، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۲۵٫ عبدالغفور ولد عبدالیوسف، مسکونه پاشاهی لغمان، معلم، اخوانی.
۱۶۲۶٫ عبدالعظیم ولد تورگل، مسکونه باغ زرا، صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۲۷٫ عبدالاحمد ولد عبدالکریم، مسکونه دره مینه صاحب، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۲۸٫ عبدالقیوم ولد سلطان محمد، مسکونه دره مینه صاحب، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۲۹٫ عبدالستار ولد محبوب، مسکونه میترلام لغمان، معلم، اخوانی.
۱۶۳۰٫ عبدالعالم ولد سید عالم، مسکونه چکردهی لغمان، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
۱۶۳۱٫ عبدالرشید ولد ملاقرم الدین، مسکونه علیشینگ، ملا، اخوانی.
۱۶۳۲٫ محمدناظر ولد شایسته، مسکونه علیشینگ، معلم، اخوانی.
۱۶۳۳٫ محمدالله ولد عبدالرزاق ، مسکونه علیشینگ، اخوانی.
۱۶۳۴٫ محمدمعصوم ولد مولوی محمدعلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
۱۶۳۵٫ جنگل ولد محمداشرف، مسکونه لغمان، اخوانی.
۱۶۳۶٫ سیداحمد ولد غلامجان، مسکونه لغمان، معلم، اخوانی.
۱۶۳۷٫ عبدالخلیل ولد خدای نور، مسکونه لغمان، ملا، اخوانی.
۱۶۳۸٫ غلام سخی ولد محمد هاشم، مسکونه بدیع آباد، محصل ادبیات، اخوانی.
۱۶۳۹٫ محمدظاهر ولد عبدالقادر، مسکونه میدان لغمان، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۴۰٫ نورالحق ولد عبدالحق، مسکونه علی نگار، اخوانی.
۱۶۴۱٫ فضل الرحمن ولد عبدالحق، مسکونه بسرام لغمان، محصل شرعیات، اخوانی.
۱۶۴۲٫ گل رحمن ولد عبدالحنان، مسکونه لغمان، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۴۳٫ ملا محمد امیر ولد عبدالرضا، مسکونه لغمان، محصل شرعیات، اخوانی.
۱۶۴۴٫ محمدقایم ولد پاینده محمد، مسکونه علیشینگ، متعلم، اخوانی.
۱۶۴۵٫ فضل الرحیم ولد تراب شاه، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
۱۶۴۶٫ عتیق الله ولد غلام نبی، مسکونه سرخ رود لغمان، محصل ساینس، اخوانی.
۱۶۴۷٫ عبدالرحیم
ولد محی الدین، مسکونه کامه، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۴۸٫ غلام محی الدین ولد عبدالسلام، مسکونه پر؟، فارغ دوازدهم، اخوانی.
۱۶۴۹٫ حبیب الرحمن ولد غلام رحمن، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی.
۱۶۵۰٫ عبدالصمد ولد محمدایوب، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۵۱٫ محمدظاهر ولد علی خان، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۵۲٫ محمدامین ولد محمدعلم، مسکونه سرخرود، معلم، اخوانی.
۱۶۵۳٫ صالح محمد ولد نیک محمد، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۵۴٫ لعل آقا ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
۱۶۵۵٫ نواب ولد خواص؟، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
۱۶۵۶٫ ملنگ ولد گلجان، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی.
۱۶۵۷٫ محمدهاشم ولد احمدجان، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
۱۶۵۸٫ سیدباز ولد مسافر، مسکونه سرخرود، متعلم صنف یازدهم، اخوانی.
۱۶۵۹٫ پاینده گل ولد حاجی خواص، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی.
۱۶۶۰٫ مولوی غلام حضرت ولد ملاپیانور، مسکونه سرخرود، خطیب، اخوانی.
۱۶۶۱٫ عبدالله ولد فقیرمحمد، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۶۲٫ شکرالله ولد عبدالرشید، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۶۳٫ خان آقا ولد پاینده گل، متعلم صنف یازدهم؟، اخوانی.
۱۶۶۴٫ محمد حسن ولد امیرمحمد ، مسکونه لوگر، اخوانی.
۱۶۶۵٫ نادر ولد میراجان، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۶۶٫ سیدداوود ولد خوشحال، مسکونه رودات، محصل طب، اخوانی.
۱۶۶۷٫ محمد خطاب ولد فضل الربی، مسکونه رودات، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۶۸٫ عبدالودود ولد جواز خان، مسکونه رودات، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۶۹٫ شاه جهان ولد محمود، مسکونه ننگرهار، متعلم صنف هشتم، اخوانی.
۱۶۷۰٫ عبدالحبیب ولد شاه زاده، مسکونه پتی کوت، معلم، اخوانی.
۱۶۷۱٫ حاجت محمد ولد خان صاحب، مسکونه پتی کوت، معلم، اخوانی.
۱۶۷۲٫ عبدالصمد ولد عبدالله، مسکونه پتی کوت، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
۱۶۷۳٫ پادشاه میر ولد خان ولی، مسکونه پتی کوت، زارع، اخوانی.
۱۶۷۴٫ قلندر ولد جلندر، مسکونه پتی کوت، زارع، اخوانی.
۱۶۷۵٫ رسول جان ولد سید احمد، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
۱۶۷۶٫ فضل الربی ولد محمد نبی، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
۱۶۷۷٫ سلطان شاه ولد صاحب خان، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
۱۶۷۸٫ فیض محمد ولد یار محمد، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
۱۶۷۹٫ اصغر ولد گلاب خان، مسکونه خوشی خیل پکتیا، بیکار اخوانی.
۱۶۸۰٫ نشه ولد اصغر، مسکونه موسی خیل پکتیا، بیکار، اخوانی.
۱۶۸۱٫ ریدی گل ولد خریلی، مسکونه پکتیا، دکاندار، اخوانی.
۱۶۸۲٫ صالح محمد ولد فیض محمد، مسکونه پکتیا، بیکار، اخوانی.

کابل افغانستان – مورخ ۹/۳/۱۳۵۸
۱۶۸۳٫ فضل القادر ولد بابه مراد، مسکونه کهمرد بامیان، کاتب، اخوانی.
۱۶۸۴٫ حسین داد ولد بابه خان، مسکونه شیبر بامیان، معلم نسوان، اخوانی.
۱۶۸۵٫ سید مسافر ولد غلام نبی، مسکونه شاهی رودات، تایپست پوهنتون، اخوانی.
۱۶۸۶٫ اسدالله ولد سردار محمد، مسکونه وردک، محصل، اخوانی.
۱۶۸۷٫ شاه محمد ولد پاینده محمد، مسکونه مزارشریف، زمیندار، اخوانی.
۱۶۸۸٫ محمدابراهیم ولد گلنظر، مسکونه دهن غوری، زمیندار، اخوانی.
۱۶۸۹٫ اندرکومار ولد له مندونه، مسکونه قلعه موسی، تجار، اخوانی.
۱۶۹۰٫ غلام حسین ولد صالح نور، مسکونه قلعه کاشف، دوهم بریدمن متقاعد، اخوانی.
۱۶۹۱٫ میراحمد ولد عبدالرزاق، مسکونه غزنی، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
۱۶۹۲٫ جان علی ولد جعفر، مسکونه بهسود، شاگرد هوتل خرم، اخوانی.
۱۶۹۳٫ محمد نور ولد نظرمحمد، مسکونه قلات، ملاامام، اخوانی.
۱۶۹۴٫ محمد عثمان ولد عبدالقادر، مسکونه مسی چهارآسیاب، زمیندار، اخوانی.
۱۶۹۵٫ حاجی شینو ولد الله داد، مسکونه کابل، دکاندار، اخوانی.
۱۶۹۶٫ حاجی خیالی ولد گل محمد، مسکونه خورد کابل، تجار انگور، اخوانی.
۱۶۹۷٫ لعل الدین ولد فراز، مسکونه کندز، بیکار، اخوانی.
۱۶۹۸٫ اخترمحمد ولد عبدلله، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
۱۶۹۹٫ محمد اکبر ولد شیرمحمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
۱۷۰۰٫ فضل الرحمن ولد سرفراز، مسکونه کندز، دکاندار، اخوانی.
۱۷۰۱٫ سراج الدین ولد علیجان، مسکونه کوه صافی، زمیندار، اخوانی.
۱۷۰۲٫ میرویس ولد فضل احمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
۱۷۰۳٫ عبدالرحمن ولد فضل احمد، مسکونه لوگر، اخوانی.
۱۷۰۴٫ اخترمحمد ولد عبدالعلی، مسکونه لوگر، افراد قوای مرکز، اخوانی.
۱۷۰۵٫ دوست محمد ولد نورمحمد، مسکونه چاربولک مزار شریف، دوکاندار، اخوانی.
۱۷۰۶٫ محمدهاشم ولد محمدکریم، مسکونه مزارشریف، دوکاندار، اخوانی.
۱۷۰۷٫ نظرمحمد ولد پیرمحمد، مسکونه مزارشریف، زمیندار، اخوانی.
۱۷۰۸٫ محمدقل ولد امام نظر، مسکونه مزارشریف، زمیندار، اخوانی.
۱۷۰۹٫ غلام ربانی ولد غلام سخی، مسکونه لوگر، دریم بریدمن، اخوانی.
۱۷۱۰٫ گل زاده ولد عبدالرسول، مسکونه کندز، اخوانی.
۱۷۱۱٫ عبدالوهاب ولد عبدالجلیل، مسکونه پغمان، لومری بریدمن، اخوانی.
۱۷۱۲٫ ناظر ولد محمد صفدر، مسکونه سرخ پارسا، پیاده دفتر واحدی ترانسپورت، خمینی.
۱۷۱۳٫ حاجی سخیداد ولد عبدالعلی، مسکونه سرخ پارسا، پرزه فروش، خمینی.
۱۷۱۴٫ حاجی جانگل ولد علی احمد، مسکونه پل سوخته، شاگرد حمام، خمینی.
۱۷۱۵٫ حاجی محمد حسن ولد محمد اکرم، مسکونه افشار سیلو، دوکاندار قرطاسیه، خمینی.
۱۷۱۶٫ شهزاده ولد عبدالباقی، مسکونه ولسوالی قیصار فاریاب، متعلم صنف ۱۱ ابن سینا، خمینی.

کابل – افغانستان – مورخ ۱۰/۲/۱۳۵۸
۱۷۱۷٫ ۱۷۲۱٫ غلام جیلانی ولد میرزاگل، مسکونه ولسوالی خلم سمنگان، مامور دیپوی کارته ۳، اخوانی.
۱۷۱۸٫ سیدمحمد جواد ولد سیدمیرزا حسین، مسکونه دره صوف، مامور متقاعد، اخوانی.
۱۷۱۹٫ مولوی عبدالغنی ولد جان محمد، مسکونه لوگر، مولوی، اخوانی.
۱۷۲۰٫ نورالدین ولد محمد حیدر، مسکونه مرکز بهسود، محصل پولی تخنیک، اخوانی.
۱۷۲۱٫ خوشبو ولد شیرمحمد، مسکونه وردک، زمین دار، اشرار.
۱۷۲۲٫ حسین بخت ولد حسین علی، مسکونه سنگلاخ، میدان، زمین دار، اشرار.
۱۷۲۳٫ جمعه خان ولد احمد علی، مسکونه حصه اول بهسود، زمین دار، اشرار.
۱۷۲۴٫ ابراهیم مسکونه حصه اول بهسود، زمین دار، اشرار.
۱۷۲۵٫ حسین علی ولد سیداحمد، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
۱۷۲۶٫ محمد علی ولد غلام، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
۱۷۲۷٫ محمد علی ولد قربان علی، زمین دار، اشرار.
۱۷۲۸٫ گل حسین ولد محمد حسین، مسکونه علاقه داری جلریز، میدان، زمین دار، اشرار.
۱۷۲۹٫ حسین بخش ولد علی احمد، مسکونه حصه اول بهسود، زمین دار، اشرار.
۱۷۳۰٫ غلام سخی ولد محمد حسین، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
۱۷۳۱٫ صفرمحمد ولد عرب، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
۱۷۳۲٫ امیرمحمد ولد جلادمحمد، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
۱۷۳۳٫ داراب ولد سراب، مسکونه قول خشک، زمین دار، اشرار.
۱۷۳۴٫ جمعه خان ولد محمدرضا، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
۱۷۳۵٫ خداداد ولد علی حسین، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
۱۷۳۶٫ عیدمحمد ولد محمدرضا، مسکونه بهسود، متعلم صنف یازده ابن سینا، اشرار.
۱۷۳۷٫ علی یاور ولد ابراهیم، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
۱۷۳۸٫ جان علی ولد احمد علی، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
۱۷۳۹٫ محراب ولد مجرم، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
۱۷۴۰٫ عوض علی ولد محرم علی، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
۱۷۴۱٫ حسین علی ولد غلام حسین، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
۱۷۴۲٫ سهراب علی ولد غلام حسین، مسکونه دایمیر داد وردک، اشرار.
۱۷۴۳٫ خان علی ولد قربان علی، مسکونه وردک، زمین دار، اشرار.
۱۷۴۴٫ سردار محمد ولد شاه زمان، مسکونه کوه صافی، بگرام، پروان، اشرار.
۱۷۴۵٫ گل زرین ولد شیرین، مسکونه بگرام، اشرار.
۱۷۴۶٫ امیرمحمد ولد حضرت محمد، اشرار.
۱۷۴۷٫ عنایت الله ولد عبدالغنی، مسکونه غزنی، ملا امام، اشرار.
۱۷۴۸٫ عمرزی ولد گلبهار، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار.
۱۷۴۹٫ عبدالله ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار.
۱۷۵۰٫ طلا ولد سلیمان، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار.
۱۷۵۱٫ سخی داد ولد احمدعلی، مسکونه بلخ، زمین دار، اشرار.
۱۷۵۲٫ نیک محمد ولد منگل ولد سیدنور، مسکونه کابل، جنرال متقاعد، ضد انقلاب.
۱۷۵۳٫ امرالله ولد محمدگل، مسکونه گذرامام صاحب، زمین دار، اخوانی.

کابل – افغانستان – ۲/۳/۱۳۵۸
۱۷۵۴٫ حاجی محمد ولد محمداکبر، مسکونه کندهار، تورن، اخوانی.
۱۷۵۵٫ ملاسخی ولد عبدالرحیم، مسکونه کوهستان، اخوانی.
۱۷۵۶٫ محمدعمر ولد ابوبکر، مسکونه ارگون، لومری بریدمن، اخوانی.
۱۷۵۷٫ نورالدین ولد تازه خان، مسکونه ده کیپک، لومری بریدمن، اخوانی.
۱۷۵۸٫ ملاغلام دستگیر ولد عبدالرحیم، مسکونه کوهستان، خطیب مسجد، اخوانی.
۱۷۵۹٫ محمدطاووس ولد حاجی باباجی، مسکونه بگرام، جکتورن، اخوانی.
۱۷۶۰٫ اخترمحمد ولد شاه جهان، مسکونه غزنی، تورن، اخوانی.
۱۷۶۱٫ غلام ربانی ولد قیام الدین، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
۱۷۶۲٫ حفیظ الله ولد عبدالجلیل، مسکونه بدخشان، معلم، سکتاریست.
۱۷۶۳٫ امین الدین ولد نصرالدین، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاریست.
۱۷۶۴٫ نعمت الله ولد جندالله، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاریست.
۱۷۶۵٫ عبدالرسول ولد ادهم، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
۱۷۶۶٫ عبدالرووف ولد عبدالمنان، محصل، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
۱۷۶۷٫ سیدرحیم ولد شاه غفور، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاریست.
۱۷۶۸٫ خیرالله ولد عبدالله، مسکونه بدخشان، متعلم، سکتاریست.
۱۷۶۹٫ الله میر ولد صاحب میر، مسکونه بدخشان، دریم بریدمن، سکتاریست.
۱۷۷۰٫ عبدالجلیل ولد عبدالقدیر، مسکونه کارته پروان، معلم، سکتاریست.
۱۷۷۱٫ محمد جمال ولد محمدصابر، مسکونه کامه، فارغ صنف ۱۲، سکتاریست.
۱۷۷۲٫ وکیل شیرمحمد ولد ( )، وکیل دوره ۱۲، مسکونه پکتیا، سکتاریست.
۱۷۷۳٫ آموخان ولد امیرخان، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی.
۱۷۷۴٫ پلو ولد امیرخان، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی.

کابل افغانستان – ۱۲/۳/۱۳۵۸
۱۷۷۵٫ سیدآغا ولد سید میرحسین، مسکونه سنگلاخ، تحویلدار مکتب، اشرار میدان.
۱۷۷۶٫ غلام عباس ولد میرحسین، مسکونه کابل، سماوارچی کوته سنگی، اشرار میدان.
۱۷۷۷٫ ناصرعلی ولد باقیدار، مسکونه کوته سنگی، سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
۱۷۷۸٫ احمدضیا ولد سیداکبر، مسکونه افشار، درایور، اشرار میدان.
۱۷۷۹٫ منورشاه ولد سیدمحمد حسین، مسکونه سنگلاخ، بیکار، اشرار میدان.
۱۷۸۰٫ رجب ولد نیک محمد، مسکونه بی بی مهرو، بیکار، اشرار میدان.
۱۷۸۱٫ احمدعلی ولد غلام سرور، مسکونه سنگلاخ، بیکار، اشرار میدان.
۱۷۸۲٫ بختیاری ولد احمد، مسکونه قلعه وزیر، بیکار، اشرار میدان.
۱۷۸۳٫ صادق ولد مظفر، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
۱۷۸۴٫ سیدکاظم ولد سید مصطفی، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
۱۷۸۵٫ فقیرحسین ولد شاه حسین، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
۱۷۸۶٫ امیرمحمد ولد گل محمد، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
۱۷۸۷٫ میر ولد جلال، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
۱۷۸۸٫ نظرشاه ولد داوودشاه، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
۱۷۸۹٫ محمدعلی شاه ولد سیدکریم، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اخوانی.
۱۷۹۰٫ غلام دستگیر ولد عبدالرازق، مسکونه لغمان، اخوانی.
۱۷۹۱٫ حزب الله ولد محمدیوسف، طالب العلم، مسکونه لوگر، اخوانی.
۱۷۹۲٫ میراجان ولد سیدجان، غریبکار، مسکونه لوگر، اخوانی.
۱۷۹۳٫ شادمحمد ولد نورمحمد، متعلم لیسه شیرخان، مسکونه بغلان، اخوانی.
۱۷۹۴٫ حاجی محمدحکیم ولد حاجی محمد اکرام، اجاره دار اپارتمان، مسکونه بلخ، اخوانی.
۱۷۹۵٫ حاجی محمد اخلاص ولد عطامحمد، زمین دار، مسکونه کندهار، اخوانی.
۱۷۹۶٫ سردارمحمد ولد عصمت الله، رییس اتحادیه پرزه جات موتر، مسکونه وردک، اخوانی.
۱۷۹۷٫ شاهجان ولد لعل محمد، مسکونه بغلان، مامور ترویج، اخوانی
۱۷۹۸٫ عبدالواحد ولد عبدالحمید، مسکونه پروان، متعلم دارالعلوم، اخوانی
۱۷۹۹٫ محمدفیضالله ولد شیرمحمد، مسکونه زابل، متعلم حربی شونزی، اخوانی
۱۸۰۰٫ زرین ولد میرزاخان، مسکونه لوگر، دکاندار مندوی، اخوانی
۱۸۰۱٫ محمدصادق ولد شاه انور، مسکونه لوگر، اشرار
۱۸۰۲٫ غلام نبی ولد محمدصدیق، مسکونه لوگر، معتمد لوجیستک بامیان، اشرار
۱۸۰۳٫ محمدنعیم ولد محمد هاشم، مسکونه لوگر، لوملی سارن، اشرار
۱۸۰۴٫ عبدالستار ولد برخوردار، مسکونه سرخ پارسا، لوملی سارن، اشرار
۱۸۰۵٫ بازمحمد ولد مرادخان، مسکونه محمدآغه، سمنوال متقاعد، اخوانی
۱۸۰۶٫ سبا ولد موسیجان، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
۱۸۰۷٫ سیدجمالالدین سید میرآجان، مسکونه وردک، اخوانی
۱۸۰۸٫ رحمتالله ولد صدیقاحمد، مسکونه کلکان، تحویلدار، اخوانی
۱۸۰۹٫ حاجی عبدالستار ولد عبدالغفور، دکاندار در فروشگاه کابل، اخوانی
۱۸۱۰٫ خشقار ولد یارمحمد، مسکونه پروان، زمیندار، اخوانی
۱۸۱۱٫ خلیلرحمان ولد محمدعلی، مسکونه ارزگان، غریبکار، اخوانی
۱۸۱۲٫ تراب خان ولد عبدالحنان، مسکونه کابل، متعلم دارالعلوم عربی، اخوانی
۱۸۱۳٫ ولیجان ولد خدای نور، مسکونه تخار، زمیندار، اخوانی

کابل- افغانستان – مورخ ۱۱/۳/۱۳۵۸
۱۸۱۴٫ سید سرور ولد غلام حیدر، مسکونه کندز، محصل ادبیات، اخوانی
۱۸۱۵٫ برکت ولد محمد الدین، مسکونه لوگر، چوب فروش، اخوان
۱۸۱۶٫ بسمالله ولد محمدعمر، مسکونه وردک، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی
۱۸۱۷٫ سید مقصود ولد سید حبیب، مسکونه وردک، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی
۱۸۱۸٫ عبدالقیوم ولد غلام نورمحمد، مسکونه کندز، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی
۱۸۱۹٫ محمدکبیر ولد محمدعمر، مسکونه بدخشان، دانشجوی ادبیات، اخوانی
۱۸۲۰٫ عبدالرزاق ولد غلام محیالدین، مسکونه غزنی، آمر مجادله ملاریای غزنی، اخوانی
۱۸۲۱٫ خلیلالله ولد ضاوالدین، مسکونه کابل، معلم بگرامی، اخوانی
۱۸۲۲٫ هدایتالله ولد نورمحمد، مسکونه پروان، مامور، اخوانی
۱۸۲۳٫ سکندرشاه ولد میرجان، مسکونه ننگرهار، خرد ضابط قوای زرهدار، اخوانی
۱۸۲۴٫ عبدالرحمان ولد عبدالرووف، مسکونه تخار، اخوانی
۱۸۲۵٫ عبدالمنان ولد خیرالدین، مسکونه چمبرملا میرخان غزنی، ملاامام، اخوانی
۱۸۲۶٫ عبدالله ولد بهاوالدین، مسکونه چمبر، زمیندار، اخوانی
۱۸۲۷٫ سعدالله ولد ملا شمس، مسکونه قریه بازمحمد خان غزنی، ملا امام، اخوانی
۱۸۲۸٫ حمیدالله ولد فیضالله، مسکونه مقر غزنی، زمیندار، اشرار
۱۸۲۹٫ عمادالدین ولد بهاوالدین، مسکونه قریه سیدخان غزنی، زمیندار، اشرار
۱۸۳۰٫ حمیدالله ولد رازمحمد، مسکونه مقر غزنی، اشرار
۱۸۳۱٫ فضل محمد ولد محمدعمر، مسکونه سیدخیل مقر، زمیندار، اشرار
۱۸۳۲٫ محمدخیلیل ولد ذبیحالله، مسکونه خدایداد مقر، اشرار
۱۸۳۳٫ محمد جمعه ولد میرزا محمد، مسکونه شادی خان مقر، اشرار
۱۸۳۴٫ فخرالدین ولد حق نظر، مسکونه چمبر سیدخان مقر، اشرار
۱۸۳۵٫ عبدالرحمان ولد کوبی، مسکونه خواجه خیل ولسوالی ناوه، زمیندار، اشرار
۱۸۳۶٫ امیر ولد عبدالرحمان، مسکونه خواجه خیل ناوه غزنی، زمیندار، اشرار
۱۸۳۷٫ محمدعثمان ولد حسن، مسکونه ولسوالی ناوه، زمیندار، اشرار
۱۸۳۸٫ سلیمان ولد شیردل، مسکونه کوچی، زمیندار، اشرار
۱۸۳۹٫ مراد خان ولد پیرمحمد، مسکونه خواجه خیل ولسوالی ناوه، زمیندار، اشرار
۱۸۴۰٫ محمدانور ولد محمد سرور، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار

کابل- افغانستان – مورخ ۱۳/۳/۱۳۵۸
۱۸۴۱٫ اسدالله ولد عبدالودود، مسکونه شکردره، زمیندار، اخوانی
۱۸۴۲٫ سیدمیرجان ولد محمدیوسف، مسکونه کوه شمالی، زمیندار، اخوانی
۱۸۴۳٫ دیدار ولد عیدمحمد، مسکونه کابل، اخوانی
۱۸۴۴٫ حبیبالله ولد امینالله، مسکونه سروبی، زمیندار، اخوانی
۱۸۴۵٫ محمد شریف ولد نورمحل، مسکونه کابل، محصل سال دوم انجنیری، اخوانی
۱۸۴۶٫ حاجی جمعه گل ولد سردارمحمد، مسکونه سرخ رود، اخوانی
۱۸۴۷٫ عبدالله ولد محمد شفع، مسکونه بدخشان، زمیندار، اخوانی
۱۸۴۸٫ صوفی دادمحمد ولد فقیح محمدشاه، مسکونه میربچه کوت، زمیندار، اخوانی
۱۸۴۹٫ ولیالله ولد عبدالله، مسکونه بدخشان، محصل فاکولته حقوق، اخوانی
۱۸۵۰٫ عبدالودود ولد سویم بیک، مسکونه تخار، متعلم میخانیکی، اخوانی
۱۸۵۱٫ عزیزخان ولد غفورخان، مسکونه پکتیا، محصل انجنیری، اخوانی
۱۸۵۲٫ غلام حضرت ولد شهسوار، مسکونه لوگر، راننده، اخوانی
۱۸۵۳٫ محمد شفیع ولد محمد قاسیم، مسکونه زابل، معلم، اخوانی
۱۸۵۴٫ عمرالدین ولد حاجی منیر، مسکونه میدان، زمیندار، اخوانی
۱۸۵۵٫ حضرت گل ولد حاجی منیر، مسکونه میدان، زمیندار، اخوانی
۱۸۵۶٫ محمدظاهر ولد زرین، مسکونه بت خاک، دکاندار، اشرار
۱۸۵۷٫ غلام رسول ولد محمدجان، مسکونه بت خاک، زمیندار، اشرار لوگر
۱۸۵۸٫ دلاور ولد زرین خان، مسکونه بت خاک، زمیندار، اشرار لوگر
۱۸۵۹٫ میرنصرالدین ولد محراب الدین، مسکونه بت خاک، زمیندار، اشرار
۱۸۶۰٫ محمد الله ولد عبدالرشید، مسکونه بت خاک، زمیندار، اشرار
۱۸۶۱٫ رحمت گل ولد بهرام، مسکونه بت خاک، بیکار، اشرار
۱۸۶۲٫ ملا عزیزخان ولد آزادخان، مسکونه بت خاک، اشرار
۱۸۶۳٫ محمدایاض ولد شمسالمحمد، مسکونه کلکان، اشرار
۱۸۶۴٫ عبدالرشید ولد زانمیر، مسکونه قلعه کلنگار، اشرار
۱۸۶۵٫ جیلانی ولد خالو، اشرار
۱۸۶۶٫ محمدغنی ولد صمد خان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار
۱۸۶۷٫ آدم خان ولد سعادت، مسکونه لوگر، محصل، اشرار

کابل- افغانستان – مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۸
۱۸۶۸٫ لطفالله ولد احمدجان، مسکونه شهرجدید بغلان، محصل تربیت بدنی، اخوانی
۱۸۶۹٫ نظرعلی ولد رحمتالله، مسکونه خوست، ستمی
۱۸۷۰٫ امان الله ولد شینکی، مسکونه بغلان، زمیندار، اشرار
۱۸۷۱٫ عبدالرووف ولد محمد اکبر، مسکونه وردک، دهقان، اخوانی
۱۸۷۲٫ سلطان محمد ولد محمدشاه، مسکونه وردک، معلم، اخوانی
۱۸۷۳٫ انگارگل ولد عبدالودود، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی
۱۸۷۴٫ محمدعمر ولد محمدعلم، مسکونه پروان، محصل، اخوانی
۱۸۷۵٫ محمدعظیم ولد محمد رحیم، مسکونه بگرام، معلم، اخوانی
۱۸۷۶٫ عزیزالرحمان ولد محمد امان، مسکونه کوهستان، دکاندار، اخوانی
۱۸۷۷٫ عبداللطیف ولد عبدالحکیم، مسکونه کاپیسا، مامور، اخوانی
۱۸۷۸٫ قنبرالدین ولد امیرالدین، مسکونه قلعه حشمت خان، رادیو ساز، اخوانی
۱۸۷۹٫ عبدالحکیم ولد عبدالرحمان، مسکونه خیرخانه، تحویلدار آب و برق، اخوانی
۱۸۸۰٫ محمد عباس ولد محمد داوود، مسکونه کابل،مامور آریانا، اخوانی
۱۸۸۱٫ محمدعثمان ولد سید محمد، مسکونه شیخ علی، دکاندار، اخوانی
۱۸۸۲٫ محمد ولد مومن، مسکونه شیخ علی، ولسوالی بگرامی، متعلم تخنیکم، اخوانی
۱۸۸۳٫ محمدسعید ولد محمدامین، مسکونه خیرخانه، خزانهدار آب و برق، اخوانی
۱۸۸۴٫ عبدالرزاق ولد عبدالخالق، مسکونه کارته سخی، اخوانی
۱۸۸۵٫ عبدالعزیز ولد سرور، معاون تخنیک انجنیر انترکانتنینتال، خمینی
۱۸۸۶٫ قربان علی ولد رمضان علی، خمینی
۱۸۸۷٫ غلام هاشم ولد عینالله، فروشنده تایرهای مستعمل، خمینی
۱۸۸۸٫ علی احمد ولد احمد خان، مامور صحت عامه، مسکونه سرای غزنی، خمینی.
۱۸۸۹٫ گلاحمد ولد احمدجان، مسکونه سرای غزنی، اخوانی
۱۸۹۰٫ حضرت محمد ولد غلام محمد، مسکونه لوگر، اشرار، بامیان
۱۸۹۱٫ قاسم ولد امام علی، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
۱۸۹۲٫ خادم حسین ولد محمدحسین، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
۱۸۹۳٫ غلام سخی ولد مولاداد، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
۱۸۹۴٫ صفدر ولد حسین، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
۱۸۹۵٫ محمداسحق ولد محمدعوض، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار
۱۸۹۶٫ حسین ولد غلامحیدر، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار
۱۸۹۷٫ احمدعلی ولد براتعلی، مسکونه بهسود، زمیندار، اشراربامیان
۱۸۹۸٫ ابدین ولد پیوند، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار بامیان
۱۸۹۹٫ قاسم ولد شینوار، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار بامیان
۱۹۰۰٫ فتح محمد ولد دین محمد، مسکونه ولسوالی نجراب، تعویذنویس، اشرار بامیان
۱۹۰۱٫ محمدنعیم ولد عزیزالله، مسکونه قندهار، اخوانی
۱۹۰۲٫ مومن ولد میرافغان، معلم

کابل افغانستان – مورخ ۱۶/۳/۱۳۵۸
۱۹۰۳٫ نجیبالله ولد محمدالله، مسکونه فراه، اخوانی
۱۹۰۴٫ صفرمحمد ولد غلام محمد، مسکونه بهسود، اشرار بامیان
۱۹۰۵٫ حاجی نیک محمد ولد لعل محمد، مسکونه مزارشریف، اخوانی
۱۹۰۶٫ غلام حسن ولد کلبی حسن، مسکونه مزارشریف، اخوانی
۱۹۰۷٫ قاری عبدالله ولد منور، مسکونه مزارشریف، اخوانی
۱۹۰۸٫ نورمحمد ولد اخترمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اخوانی
۱۹۰۹٫ نورآغا ولد عبدالسلام، مسکونه لوگر، مامور ترویج، اخوانی
۱۹۱۰٫ صاحبگل ولد عبدالسلام، محصل صنف سوم طب، اخوانی
۱۹۱۱٫ محمدآصف ولد عبدالطیف، مسکونه ننگرهار، محصل پلیتخنیک، مائوئیست
۱۹۱۲٫ جان آغا ولد سیدحکیم، مسکونه سروبی، کارمند رادیو، اخوانی
۱۹۱۳٫ سیدغلام ولد سیدحکیم، مامور ترویج، اخوانی
۱۹۱۴٫ گلاجان ولد عبدالرشید، مسکونه کابل، اخوانی
۱۹۱۵٫ عبدالرب ولد حیدرعلی، مسکونه جاغوری، محصل فارمسی، مائوئیست.
۱۹۱۶٫ غلام دستگیر ولد عبدالقیوم، مسکونه غزنی، اخوانی
۱۹۱۷٫ گلاحمد ولد محمدخان، مسکونه وردک، دریور، اخوانی
۱۹۱۸٫ محمدحسن ولد محمدحسین، مسکونه لغمان، فاکلته انجنیری، اخوانی
۱۹۱۹٫ حاجی غلام محیالدین ولد جمعه خان، مسکونه شیندند، مامور متقاعد، اخوانی
۱۹۲۰٫ محمدامان ولد جانباز، مسکونه چاریکار، اخوانی
۱۹۲۱٫ حبیبالله ولد امانالله، اخوانی
۱۹۲۲٫ محمد داوود ولد نادر، مسکونه چکری، معلم، اخوانی
۱۹۲۳٫ محمد عسکر ولد محمد حیرتان، چکری، اخوانی
۱۹۲۴٫ مولوی عبدالرازق ولد عبدالوهاب، مسکونه لغمان، معلم نسوان، اخوانی
۱۹۲۵٫ فضلاحمد ولد ولد محمد اکبر، زمیندار، مسکونه لوگر، اخوانی
۱۹۲۶٫ مومن ولد محمداسلم، لوگر، اخوانی
۱۹۲۷٫ محمدقاسم ولد محمداکبر، چهاردهی، مدیر صحت عامه، خمینی
۱۹۲۸٫ سیدنادر ولد سید غلامعلی، مسکونه غزنی، خمینی
۱۹۲۹٫ سید آغاحسین ولد سید آغاحسن، مسکونه غزنی، خمینی
۱۹۳۰٫ حاجی حسینعلی ولد حاجی محمد یعقوب، مسکونه تایمنی، مالک عزیز در ملتون، خمینی
۱۹۳۱٫ محمدحسین ولد صفتعلی، مالک تصدیق در ملتون چاریکار

کابل افغانستان – ۱۷/۳/۱۳۵۸
۱۹۳۲٫ عبدالصمد ولد عبدالکریم، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
۱۹۳۳٫ الهیالدین ولد ببرک الدین، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
۱۹۳۴٫ محمدعیسی ولد علی محمد، مسکونه قرهباغ غزنی ، زمیندار،قرهباغ غزنی، اشرار
۱۹۳۵٫ غلام بهاری ولد عبدالواحد، مسکونه قرهباغ غزنی، زمیندار، اشرار
۱۹۳۶٫ خیال محمد ولد دادمحمد، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
۱۹۳۷٫ الله میرگل ولد نیازمحمد، قرهباغ غزنی، اشرار
۱۹۳۸٫ عبدالله ولد غلامعلی، زمیندار، مسکونه مغور غزنی، اشرار
۱۹۳۹٫ شمسالدین ولد عبدالکریم، زمیندار، مغور غزنی، اشرار
۱۹۴۰٫ فیض محمد ولد فاضل، زمیندار، مغور غزنی، اشرار
۱۹۴۱٫ عبدالحلیم ولد عبدالحمید، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
۱۹۴۲٫ کریمخان ولد حاجی محمد، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
۱۹۴۳٫ محمدغنی ولد عظیمالدین، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
۱۹۴۴٫ پاینده محمد ولد محمدبصیر، زمیندار، لغمان، اشرار
۱۹۴۵٫ عبیدالله ولد غلام محمد، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
۱۹۴۶٫ محمدنبیل ولد خداینظر، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
۱۹۴۷٫ دورمحمد ولد خالقداد، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
۱۹۴۸٫ نظرالدین ولد لونگ، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
۱۹۴۹٫ اسلام، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
۱۹۵۰٫ شیرجان ولد شیرمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۱۹۵۱٫ محمدبرهان ولد محمدحسن، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۱۹۵۲٫ عبدالغفور ولد ولی محمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۱۹۵۳٫ محمداکرم ولد شیرخان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۱۹۵۴٫ حاجی ابراهیم ولد حاج محمدشریف، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۱۹۵۵٫ محمدعلی ولد غلامعلی، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۱۹۵۶٫ محمدعلی ولد محمدجعفر، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۱۹۵۷٫ عبدالحمید ولد عبدالمجید، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۱۹۵۸٫ محمد بلوچ ولد ولیمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۱۹۵۹٫ عتیقاحمد ولد عتیقاحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۱۹۶۰٫ آزادخان ولد لونگ، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۱۹۶۱٫ عبدالله رسولی ولد غلام محیالدین، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۱۹۶۲٫ عبدالصمد ولد مبارکشاه، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۱۹۶۳٫ محمدحکیم ولد محمدحسن، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۱۹۶۴٫ محمد سبحان ولد محمدحسن، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۱۹۶۵٫ سحرگل بنت شمسالدین، زمیندار، مسکونه پول علم، اشرار
۱۹۶۶٫ حاجی شیراحمد ولد میراحمد، مسکونه پول علم، اشرار
۱۹۶۷٫ سردارمحمد ولد شهزاده، مسکونه پول علم، اشرار
۱۹۶۸٫ سعدالله ولد میرزاهد، مسکونه لغمان، ضابط فواید عامه، اخوانی
۱۹۶۹٫ محمدظفر ولد ملک امیرخان، مسکونه سیدآباد وردک، اشرار
۱۹۷۰٫ عبدالله ولد فتح خان، مسکونه تخار، محصل، اخوانی
۱۹۷۱٫ خواجه کرامالدین ولد خواجه نبی، مسکونه شکردره، اخوانی
۱۹۷۲٫ غلام حضرت ولد کمالالدین، مسکونه قرهباغ، کوهدامن، اخوانی
۱۹۷۳٫ عبدالوهاب ولد عبدالعزیز، ساعتساز، مسکونه اودخیل، اخوانی
۱۹۷۴٫ شاولی ولد محمدرفیق، فارغ ابن سینا، مسکونه وردک، اخوانی
۱۹۷۵٫ سیفعلی ولد نوراحمد، دوکاندار، مسکونه تایمنی، خمینی
۱۹۷۶٫ عبدالرحیم ولد فقیراحمد، معلم، شکردره، اخوانی
۱۹۷۷٫ سیدامانالدین ولد سید تاجالدین، مسکونه شکردره، اخوانی
۱۹۷۸٫ محراب شاه ولد سلطان شاه، مسکونه شکردره، معلم مکتب غازی، اخوانی.
۱۹۷۹٫ امیرشاه ولد داودشاه، معلم مکتب میرزا علی خان، اخوانی.
۱۹۸۰٫ محمد کبیر ولد عبدالرحیم، مسکونه قریه حاجی حاجی بخشی، معلم لیسه شکردره، اخوانی.
۱۹۸۱٫ محمد هارون ولد نظر محمد، مسکونه شکردره، سرمعلم، اخوانی.
۱۹۸۲٫ محمد اسماعیل ولد عبدالرحیم، مسکونه قریه غازه، متعلم صنف ۱۲ شکردره، اخوانی.
۱۹۸۳٫ بختاور ولد عمر خان، مسکونه وردک، بیکار، اخوانی

کابل افغانستان – مورخ ۲۰/۳/۱۳۵۸
۱۹۸۴٫ علی شاه ولد مندو، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار
۱۹۸۵٫ کلان ولد گل محمد، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
۱۹۸۶٫ محمد عمر ولد صوفی جهانگیر، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
۱۹۸۷٫ کلیم الله ولد منورشاه، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار
۱۹۸۸٫ ارسلا ولد مندو، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
۱۹۸۹٫ گل رحمان ولد حضرت گل، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
۱۹۹۰٫ مندو ولد گل محمد، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
۱۹۹۱٫ رحمت الله ولد بسم الله، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
۱۹۹۲٫ عبدالقهار ولد میرزا محمد، مسکونه هوتخیل، ساعت ساز، اخوانی.
۱۹۹۳٫ محمد نادر ولد محمد صادق، مسکونه خواجه مسافر پغمان، مامور متقاعد، اخوانی.
۱۹۹۴٫ صالح ولد فقیر محمد، مسکونه خیرخانه، مامور مکتب خیرخانه، اخوانی.
۱۹۹۵٫ سحرگل ولد خواجه مفتی، مسکونه شکردره، خشت مال، اخوانی.
۱۹۹۶٫ اصغر خان ولد سرور، مسکونه زرغون شهر، زمیندار، اشرار لوگر.
۱۹۹۷٫ انارگل ولد عمرگل، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۱۹۹۸٫ صدوخان ولد امر محمد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۱۹۹۹٫ حمید خان ولد مجید خان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۲۰۰۰٫ عبدالوکیل ولد صفت خان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۲۰۰۱٫ سردار ولد باغی، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
۲۰۰۲٫ محمد یونس ولد محمد یوسف، مسکونه کابل، بیکار اشرار لوگر.
۲۰۰۳٫ محمد عثمان ولد محمد زمان، مسکونه بی بی مهرو، اشرار لوگر.
۲۰۰۴٫ محمد آصف ولد محمد رحیم، مسکونه بی بی مهرو، صنف ۱۲ شاه دو شمشیره، اخوانی.
۲۰۰۵٫ محمد ناصر ولد محمد رحیم، مسکونه بی بی مهرو، صنف ۱۲ شاه دو شمشیره، اخوانی.
۲۰۰۶٫ محمد حسین ولد محمد امان، مسکونه بی بی مهرو، صنف ۱۲ شاه دو شمشیره، اخوانی.
۲۰۰۷٫ عبدالقیوم ولد عبدالعزیز، مسکونه بی بی مهرو، صنف ۱۲ شاه دو شمشیره، اخوانی.
۲۰۰۸٫ محمد عثمان ولد محمد امان، انجنیر جیولوجی، مسکونه کارته پروان، مایوییست.
۲۰۰۹٫ سید حکیم ولد سید عمر، مسکونه پل سرخ میدان، اخوانی.
۲۰۱۰٫ عبدالحنان ولد عبدالوکیل، مسکونه ولسوالی ده سبز، زمیندار، اخوانی.
۲۰۱۱٫ محمد هاشم ولد شمس الحق، مسکونه میدان، کارگر نجاری، اخوانی.
۲۰۱۲٫ علی اکبر ولد حیدر علی، انجنیر، مسکونه وزیر آباد، خمینی.

کابل افغانستان- مورخ ۲۲/۳/۱۳۵۸
۲۰۱۳٫ محمد امیر ولد قربان، مسکونه ورث ولایت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
۲۰۱۴٫ چمن ولد محمد رضا، مسکونه ورث ولایت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
۲۰۱۵٫ عبدل ولد سرور، مسکونه ورث ولایت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
۲۰۱۶٫ امیر ولد مدار، مسکونه ورث ولایت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
۲۰۱۷٫ چمن ولد غلام، مسکونه ورث ولایت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
۲۰۱۸٫ نورالله ولد —، مسکونه بگرامی، زمیندار، اخوانی.
۲۰۱۹٫ امیر محمد ولد مومن، استاد فاکولته ادبیات، لغمان، اشرافی.
۲۰۲۰٫ خان آباد ولد بیدار، استاد فاکولته ادبیات، پکتیا، اشرافی.
۲۰۲۱٫ سید علی شاه ولد سید سلطان، مسکونه کابل، استاد فاکولته طب، اشرافی.
۲۰۲۲٫ خواجه نعیم ولد شربت علی، مسکونه تالقان، دوهم بریدمن فرقه ۸ سکتاریست.
۲۰۲۳٫ خالق داد ولد دوست محمد، مسکونه تخار، خورد ضابط فرقه ۸، اشرافی.
۲۰۲۴٫ تیمور شاه ولد محمد ایوب، مسکونه فراه، مایوییست.
۲۰۲۵٫ عبدالرووف ولد عبدالمحمد، مسکونه فاریاب، جگ تورن، فرار از جبهه.
۲۰۲۶٫ ماذالله ولد غلام، مسکونه فراه، فرار از جبهه.
۲۰۲۷٫ صالح محمد ولد امیر محمد، مسکونه پروان، افراد قطعه رادار، فرار از جبهه.
۲۰۲۸٫ نارنج ولد خوبی، مسکونه قره باغ کابل، توطیه طره خیل.
۲۰۲۹٫ محمد موسی ولد عبدالودود، مسکونه بغلان، متعلم صنف ۱۲، اخوانی.
۲۰۳۰٫ داکتر پاینده محمد ولد شیر محمد، مسکونه کابل، داکتر داخله، مایوییست.
۲۰۳۱٫ احمد حسین ولد حبیب الرحمان، تبعه پاکستان، اشرار.

کابل افغانستان – مورخ ۲۳/۳/۱۳۵۸
۲۰۳۲٫ بشیر احمد ولد امیر محمد، مسکونه تیمنی، استاد پوهنزی طب، مایوییست.
۲۰۳۳٫ غلام حسن ولد غلام حسین، مسکونه کارته پروان، استاد پولی تخنیک، مایوییست.
۲۰۳۴٫ عبدالله ولد شیر علی، مسکونه خیرخانه، مامور، مایوییست.
۲۰۳۵٫ محمد وکیل ولد محمد صدیق، مسکونه جاده میوند، مامور هوا شناسی، مایوییست.
۲۰۳۶٫ عبدالعلی ولد عبدالله، مسکونه سرای غزنی، مامور هواشناسی، مایوییست.
۲۰۳۷٫ میر محمد حسن ولد میر محمد اسلم، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
۲۰۳۸٫ عبدالصبور ولد عبدالشکور، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
۲۰۳۹٫ فرید ولد محمد عمر، بیکار، شهر نو، مایوییست.
۲۰۴۰٫ عبدالروف ولد برکت، محصل پولی تخنیک، مایوییست.
۲۰۴۱٫ عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه خیرخانه، عضو تالیف و ترجمه، مایوییست.
۲۰۴۲٫ محمد ظاهر ولد محمد انور، مسکونه کارته پروان، مامور وزارت معادن و صنایع، مایویست
۲۰۴۳٫ عبدالله ولد عبدالغنی، کارمند میدان هوایی، مسکونه باغ بالا، مایویست
۲۰۴۴٫ جمال الدین ولد قطب الدین، کارمند رادیو کابل، مسکونه کارته پروان، مایویست
۲۰۴۵٫ علی شاه ولد محمد یعقوب، کارمند اداره مترولوژی، مسکونه چنداول، مایویست
۲۰۴۶٫ عبدالکریم ولد عبدالله استاد فاکولته انجنیری، مسکونه گذرگاه، اخوانی
۲۰۴۷٫ عبدالرسول ولد عبدالغفور، کارمند مترولوژی، مسکونه خیرخانه، اخوانی
۲۰۴۸٫ محمد خان ولد توجه خان، مامور مترولوژی، مسکونه کارته پروان، سکتاریست
۲۰۴۹٫ زمری ولد محمد نواب، کارمند مترولوژی، مسکونه ده خدایداد، سکتاریست
۲۰۵۰٫ عبدالبشیر ولد عبدالباری، کارمند مترولوژی مسکونه باغ بالا، سکتاریست
۲۰۵۱٫ عبدالرحیم ولد عبدالقیوم، کارمند مترولوژی، مسکونه خوشحال مینه، سکتاریست
۲۰۵۲٫ عبدالمومن ولد محمد ظفر، کارمند مترولوژی، مسکونه خیرخانه، سکتاریست
۲۰۵۳٫ عبدالعزیز ولد محمد کبیر، کارمند مترولوژی، مسکونه گذرگاه، سکتاریست
۲۰۵۴٫ محمد شریف ولد محمد نور، محصل انجنیری، مسکونه ده بوری، اخوانی
۲۰۵۵٫ عبدالصمد ولد محمد صدیق، محصل انجنیری، مسکونه حوت خیل، اخوانی
۲۰۵۶٫ عبدالمختار ولد مومن، کارمند رادیو، مسکونه بگرام، اخوانی
۲۰۵۷٫ محمد اسماعیل ولد امان الله، محصل انجنیری، مسکونه لغمان، اخوانی
۲۰۵۸٫ کیمیا گل ولد پاچا گل، مامور روابط عامه، مسکونه سیدکرم، اخوانی
۲۰۵۹٫ ریدگل ولد کرام الدین، زمیندار، مسکونه پشاور، اشرار
۲۰۶۰٫ روزمحمد ولد سیدمحمد، مسکونه پشاور، زمیندار، اشرار
۲۰۶۱٫ ظلم خان ولد عبدل، زمیندار، مسکونه زرکند، اشرار
۲۰۶۲٫ طوطی ولد یادگل، زمیندار، مسکونه ممازایی، اشرار
۲۰۶۳٫ بیلداد ولد کوشید، زمیندار، مسکونه بابازایی سرحد آزاد، اشرار
۲۰۶۴٫ اخترگل ولد سلازایی، زمیندار، مسکونه سرحد آزاد، اشرار
۲۰۶۵٫ عبدالثانی ولد عبدالحمید مسکونه بی بی مهرو، ترکاری فروش، اخوانی

کابل – افغانستان – ۲۲ / ۳ / ۱۳۵۸
۲۰۶۶٫ عبدالرحیم ولد عبدالرشید، مسکونه جرم، معلم، سکتاریست
۲۰۶۷٫ عبدالحفیظ ولد سلطان عبدالعزیز، مسکونه فیض آباد، مامور زراعت، سکتاریست
۲۰۶۸٫ محمد افضل ولد مراد محمد، مسکونه فیض آباد، سکتاریست
۲۰۶۹٫ محمد عطا ولد رجب، مسکونه دشت فراخ، مامور زراعت، سکتاریست
۲۰۷۰٫ امین الله ولد عاشورمحمد، معلم مکتب دخترانه، مسکونه خیرآباد، سکتاریست
۲۰۷۱٫ حکیم ولد نعیم، مسکونه دوآب بهارک، سکتاریست
۲۰۷۲٫ انجنیر علی شاه ولد طوطی شاه، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
۲۰۷۳٫ سید خامو ولد سیدشریف، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
۲۰۷۴٫ ظریف ولد بیک، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
۲۰۷۵٫ خیال محمد ولد محمد شریف، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
۲۰۷۶٫ مرادمحمد ولد نایب شاه، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
۲۰۷۷٫ دولت بیک ولد محمد بلاج؟، مسکونه درواز، اشرار
۲۰۷۸٫ عبدالوهاب ولد محمد صدیق، معلم، مسکونه درواز، اشرار
۲۰۷۹٫ نیک محمد ولد بهادرشاه، متعلم لیسه پامیر، مسکونه درواز، اشرار
۲۰۸۰٫ سرور ولد معظم بیک، کارمند وزارت مخابرات، مسکونه تایمنی، اشرار
۲۰۸۱٫ میرمحمد ولد قلندر، کارمند وزارت آبیاری، مسکونه درواز، اشرار
۲۰۸۲٫ سلام الدین ولد ملاجان، مامور اطفائیه میدان هوایی، مسکونه درواز، اشرار
۲۰۸۳٫ عبدالرشید ولد بدرالدین، کارمند هواشناسی، مسکونه درواز، اشرار
۲۰۸۴٫ غلام نبی ولد امرالدین، کارمند اطفاییه، مسکونه درواز بدخشان، اشرار
۲۰۸۵٫ ایشان ولد سخاوشاه، مسکونه درواز، معلم، اشرار
۲۰۸۶٫ قادر ولد اکرام بیک، خزانه دار ولسوالی، مسکونه درواز، اشرار
۲۰۸۷٫ امین الله ولد زمان الدین، زمیندار، مسکونه بدخشان، اشرار
۲۰۸۸٫ غیاث الدین ولد معراج الدین، زمیندار، مسکونه بدخشان، اشرار
۲۰۸۹٫ ملا عزیزالله ولد سلیمان، زمیندار، مسکونه بدخشان، اشرار
۲۰۹۰٫ محمدگل ولد عبدالوهاب، سارنوال حوزه ۲ بلخ، مسکونه بلخ، اخوانی
۲۰۹۱٫ محمد یعقوب ولد محمد حسین، مامور متقاعد وزارت تجارت، مسکونه کابل، اخوانی
۲۰۹۲٫ محمدنور ولد آقاگل، مسکونه پغمان، محصل ساینس، اخوانی
۲۰۹۳٫ میراجان ولد صاحب جان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار
۲۰۹۴٫ شاه محمد ولد سید فیض محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اخوانی
۲۰۹۵٫ معراج الدین ولد رکن الدین، مسکونه کهمرد، مامور دولت، اخوانی
۲۰۹۶٫ خلیل الرحمان ولد غلام محمد، معلم تخنیک، مسکونه سمنگان، مایویست
۲۰۹۷٫ غلام علی ولد خلیل الرحمان، مامور تعمیرات وزارت فواید عامه، مسکونه شاه شهید، مایویست
۲۰۹۸٫ محمد جان ولد سلطان محمد، داکتر شفاخانه دوصد بستر، مسکونه کارته پروان، مایویست
۲۰۹۹٫ محمدرحیم ولد بیک مراد، مامور وزارت معادن، مسکونه سیلو، مایویست
۲۱۰۰٫ عبدالشکور ولد عبدالسلام، فروشنده لاجورد ریاست استخراج، مایویست

کابل – افغانستان – مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۵۸
۲۱۰۱٫ نیک محمد ولد محمدجان، مسکونه قریه دیسی اندر غزنی، زمیندار، اشرار
۲۱۰۲٫ شیرعلی ولد نجیم، مسکونه اندر غزنی، اشرار
۲۱۰۳٫ نصرالدین ولد نظرمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۰۴٫ رازمحمد ولد دادمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۰۵٫ عبدالرحمان ولد محمد نصیب، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۰۶٫ محمد رحیم ولد نوروز، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۰۷٫ جان محمد ولد شاه زمان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۰۸٫ محی الدین ولد عبدالغنی، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۰۹٫ جان محمد ولد نورمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۱۰٫ محمد خان ولد کریم خان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۱۱٫ محمد صدیق ولد حیدر، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۱۲٫ حاجی رازمحمد ولد موسی جان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۱۳٫ اصل الدین ولد نورالدین، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۱۴٫ زرین ولد الله یار، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۱۵٫ شاه ولی ولد حاجی عمر، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۱۶٫ عبدالحمید ولد عبدالوهاب، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۱۷٫ شیرمحمد ولد خیرمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۱۸٫ غلام گل ولد محمدجان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۱۹٫ عبدالرحمان ولد فضل، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۲۰٫ اصل الدین ولد علی محمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۲۱٫ خیرمحمد ولد عبدالمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۲۲٫ غلام محی الدین ولد محمدیعقوب، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۲۳٫ رازمحمد ولد علی محمد، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۲۴٫ محمدیعقوب ولد محمد ایوب، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۲۵٫ محمد عمر ولد رمضان، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۲۶٫ حاجی عبدالکریم ولد شهاب الدین، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۲۷٫ حاجی عبدالنبی ولد کبیر محمد، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۲۸٫ محمدسرور ولد محمدهاشم، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
۲۱۲۹٫ سیدمحمد نادر ولد سیدمحمد کلبی، رییس دیپارتمنت ریاضی، مسکونه جاغوری، اشرار
۲۱۳۰٫ محمدموسی ولد محب علی، پولیس غزنی، مسکونه جاغوری، اشرار
۲۱۳۱٫ محمداکرم ولد محب علی، معلم، مسکونه جاغوری، اشرار
۲۱۳۲٫ مرادعلی ولد محب علی، بیکار، مسکونه جاغوری، اشرار

کابل – افغانستان – مورخ ۲۶ / ۳ / ۱۳۵۸
۲۱۳۳٫ امیرجان ولد محمدجان، کارمند هواشناسی، مسکونه سیغان بامیان، اشرار
۲۱۳۴٫ عبدالبصیر ولد عبدالله، کارمند هواشناسی، مسکونه بامیان، اشرار
۲۱۳۵٫ منگل ولد عبدالباقی، مسکونه غزنی، اخوانی
۲۱۳۶٫ سید عبدالعلی ولد سید محمدجان، دوهم بریدمن، اخوانی
۲۱۳۷٫ ولی احمد ولد فیض احمد، مسکونه جوزجان، بریدگی، اخوانی
۲۱۳۸٫ حضرت نور ولد شاه محمد، مسکونه غزنی، دریم بریدمن، اشرار
۲۱۳۹٫ سیداحمد ولد خان، مسکونه کابل، اخوانی
۲۱۴۰٫ محمد اسحاق ولد جان محمد، مسکونه غزنی، دریم بریدمن، اخوانی
۲۱۴۱٫ عبدالخالق ولد عزیزخان، مسکونه پروان، دوهم بریدمن، اخوانی
۲۱۴۲٫ فیض محمد ولد ولی محمد، مسکونه ننگرهار، عسکر، اخوانی
۲۱۴۳٫ سربلند ولد محمدعلی، مسکونه ننگرهار، عسکر، اخوانی
۲۱۴۴٫ حیات الله ولد عبدالقدیر، مسکونه ننگرهار، اخوانی
۲۱۴۵٫ شیرمحمد ولد حسین خان، مسکونه ننگرهار، عسکر، اخوانی
۲۱۴۶٫ جمعه گل ولد غلام دستگیر، مسکونه غزنی، اخوانی
۲۱۴۷٫ قاسم ولد محمدنسیم، مسکونه پروان، مامور وزارت عدلیه، اخوانی
۲۱۴۸٫ عیدی محمد ولد خان علم، مسکونه وردک، معلم، اخوانی
۲۱۴۹٫ گل علم ولد گل دین، مسکونه وردک، معلم، اخوانی
۲۱۵۰٫ اخترمحمد ولد عبدالرووف، محصل زراعت، مسکونه وردک، اخوانی
۲۱۵۱٫ جالینوس ولد محمد یوسف، محصل زراعت، مسکونه وردک، اخوانی
۲۱۵۲٫ فضل الحق ولد فضل احمد، محصل زراعت، مسکونه بغلان، اخوانی
۲۱۵۳٫ ثمرگل ولد سلطان محمد، محصل، مسکونه بغلان، اخوانی
۲۱۵۴٫ محمد اشرف ولد حاجی شجاع، کارمند لیسه حبیبه، مسکونه لوگر، اخوانی
۲۱۵۵٫ نورمحمد ولد نظرمحمد، برنج فروش، مسکونه کندز، اخوانی
۲۱۵۶٫ احمدشاه ولد عبدالغفور، متعلم لیسه حبیبیه، مسکونه میرویس میدان، اخوانی
۲۱۵۷٫ پیرمحمد ولد شاه محمد، مسکونه پروان، اخوانی
۲۱۵۸٫ رحیم الله ولد محمد الله، محصل شرعیات، مسکونه وردک، اخوانی
۲۱۵۹٫ نظرمحمد ولد محمد اسحاق، متعلم، مسکونه میدان، افغان ملت
۲۱۶۰٫ محمد اسماعیل ولد سیدجان، مامور، مسکونه سروبی، اخوانی
۲۱۶۱٫ شاه محمود ولد گل احمد، محصل صنف سوم طب، مسکونه کابل، اخوانی
۲۱۶۲٫ سیداحمد ولد سید محمد، دوکاندار، مسکونه علاوالدین، اخوانی
۲۱۶۳٫ عبدالرزاق ولد عبدالغفار، فارغ، مسکونه ننگرهار، اخوانی
۲۱۶۴٫ داوود ولد محمد علم، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی
۲۱۶۵٫ یارمحمد ولد طوطاخیل، مامور فواید عامه، مسکونه پکتیا، اشرار
۲۱۶۶٫ خچن ولد فقیرمحمد، مامور فواید عامه، مسکونه پکتیا، اشرار

کابل – افغانستان – مورخ ۲۷ / ۳ / ۱۳۵۸
۲۱۶۷٫ عبدالکریم ولد خادم بیک، معلم، مسکونه غور، مایویست
۲۱۶۸٫ محمدکریم ولد علی شفا، معلم، مسکونه غور، مایویست
۲۱۶۹٫ نورخان ولد بابه مراد، متعلم مکتب ابوحنیفه، مسکونه سمنگان، اخوانی
۲۱۷۰٫ شاه ولی ولد علم الدین، متعلم، مسکونه کابل، اخوانی
۲۱۷۱٫ لیاقت علی ولد نجف علی، معلم، مسکونه لوگر، مایویست
۲۱۷۲٫ عبدالرزاق ولد رحیم گل، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
۲۱۷۳٫ محمدنادر ولد محمدعادل، دارالمعلمین، سکتاریست
۲۱۷۴٫ محمد اسحاق ولد محمد، عسکر در لوگر، مسکونه پروان، اخوانی
۲۱۷۵٫ خادم علی ولد علی شفا، معلم، مسکونه غور، مایویست
۲۱۷۶٫ محمد نبی ولد غلام جیلانی، هوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی
۲۱۷۷٫ عبدالجلیل ولد غلام جیلانی، هوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی
۲۱۷۸٫ عبدالغنی ولد غلام جیلانی، هوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی
۲۱۷۹٫ غلام رسول ولد محمدخان، زمیندار، مسکونه چارآسیاب، اخوانی
۲۱۸۰٫ عبدالرزاق ولد محمدکبیر، کارمند وزارت معادن، مسکونه موسهی، اخوانی
۲۱۸۱٫ عبدالله ولد محمدجان، زمیندار، مسکونه موسهی، اخوانی
۲۱۸۲٫ مولوی یحیی ولد گل محمد، ملا، مسکونه میربچه کوت، اخوانی
۲۱۸۳٫ مولوی محمدرفیق ولد الله داد، ملا، مسکونه کوه علیا، اخوانی
۲۱۸۴٫ محمد علی ولد آغاجان، ملا، مسکونه لوگر، اخوانی
۲۱۸۵٫ حاجی فیض گل ولد جمعه خان، زمیندار، مسکونه برکی راجان، اخوانی
۲۱۸۶٫ بهادر ولد نورمحمد، زمیندار، مسکونه برکی برک لوگر، اخوانی
۲۱۸۷٫ سلطان محمد ولد امیرمحمد، معلم، مسکونه برکی برک، اخوانی
۲۱۸۸٫ مولوی عبدالرب ولد عبدالاحد، ملا، مسکونه کلکان، اخوانی
۲۱۸۹٫ غلام محمد ولد غلام صابر، مامور فابریکه نساجی کندهار، مسکونه ده یحیی، اخوانی
۲۱۹۰٫ حاجی میرعلم ولد نعمت الله، تاجر انگور، مسکونه چارآسیاب، اخوانی
۲۱۹۱٫ محمدگل ولد پادشاه، درایور، مسکونه سرحد آزاد، اخوانی
۲۱۹۲٫ قاضی عبدالله ولد محمد، زمیندار، مسکونه میدان، اخوانی
۲۱۹۳٫ محمد جعفر ولد محمدسرور، مسکونه پل سوخته، مامور ریاست کوپراتیف، مایویست
۲۱۹۴٫ فضل احمد ولد حاجی رمضان، انجنیر جیولوژی، مسکونه کارته پروان، مایویست
۲۱۹۵٫ محمدیوسف ولد حاجی رمضان، محصل پل تخنیک، مسکونه فراه، مایویست
۲۱۹۶٫ محمدنادر ولد غلام سرور، معلم سفیدسنگ، مسکونه فراه، مایویست
۲۱۹۷٫ سیدمقیم ولد سیدالله، معلم، مسکونه میربچه کوت، اخوانی
۲۱۹۸٫ غلام یحیی ولد غلام سخی، معلم شاه شهید، مسکونه رحمان مینه، مایویست
۲۱۹۹٫ محمدالله ولد محمد سعید، ملا امام کوهستان، ملا در قره باغ، اخوانی
۲۲۰۰٫ عبدالعنان ولد جلندر، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی
۲۲۰۱٫ سیدشیرین ولد جلندر، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی
۲۲۰۲٫ محمدظاهر ولد برات، کتابدار پوهنتون، مسکونه شکردره، اخوانی
۲۲۰۳٫ محمد امین ولد محمد حضرت، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی
۲۲۰۴٫ محمود ولد محمدجان، طبیب یونانی، مسکونه فراه، اخوانی
۲۲۰۵٫ حسین علی ولد محمد یعقوب، کارمند، مسکونه بهسود، خمینی
۲۲۰۶٫ محمد زبیر ولد محمد عیسی، کارمند تعلیمات عالی، مسکونه کوهستان، مایویست
۲۲۰۷٫ ملاحبیب ولد عطامحمد، ملا، مسکونه فراه، اخوانی
۲۲۰۸٫ محمداکبر ولد حضرت، دهقان، مسکونه کندز، اخوانی
۲۲۰۹٫ غلام نبی ولد حضرت، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی
۲۲۱۰٫ عبدالرحمان ولد عبدالقادر، داکتر ستاژ، مسکونه پروان، اخوانی
۲۲۱۱٫ عبدالحنان ولد عبدالقادر، درایور، مسکونه پروان، اخوانی
۲۲۱۲٫ اسدالله ولد صاحب خان، محصل صنف ۲ ساینس، مسکونه پروان، اخوانی
۲۲۱۳٫ غوث الدین ولد فضل الدین، محصل زراعت، مسکونه نیازبیک، اخوانی
۲۲۱۴٫ عبدالحکیم ولد عبدالمجید، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی
۲۲۱۵٫ علی رضا ولد محمدرضا، موتردار، مسکونه جمال مینه، خمینی
۲۲۱۶٫ محمدانور ولد محمدعمر، معلم در موسهی، مسکونه سمنت خانه، اشرار
۲۲۱۷٫ شهاب الحق ولد محمدحکیم، معلم در لوگر، مسکونه چارآسیاب، اشرار
۲۲۱۸٫ مسجدی ولد محمدجان، دهقان، مسکونه لوگر، اشرار
۲۲۱۹٫ عبدالواحد ولد پروان، جکتورن متقاعد، مسکونه لوگر، اشرار
۲۲۲۰٫ عبدالسلام ولد سیدمحمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
۲۲۲۱٫ شیرعلم ولد دادمحمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
۲۲۲۲٫ محمدفقیر ولد محمدرفیق، درایور، مسکونه لوگر، اشرار
۲۲۲۳٫ عبدالباقی ولد عبدالاحد، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
۲۲۲۴٫ محمد آصف ولد عبدالاحد، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
۲۲۲۵٫ نظرمحمد ولد جان محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
۲۲۲۶٫ محمد قادر ولد محمد اسماعیل، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
۲۲۲۷٫ محمدیاسین ولد عبدالرحمان، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
۲۲۲۸٫ تاج محمد ولد دین محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
۲۲۲۹٫ محمدعمر ولد محمداکبر، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
۲۲۳۰٫ حضرت خان ولد سلطان محمد، خیاط، مسکونه لوگر، اشرار
۲۲۳۱٫ اسدالله ولد سیدمحمدظاهر، خیاط، مسکونه توپ دره پروان، اخوانی
۲۲۳۲٫ زلمی ولد محمد جواد، کارمند کارتیوگرافی، مسکونه دارالامان، مایویست
۲۲۳۳٫ محمدسلیمان ولد محمدیاسین، کارمند بانک ملی، مسکونه شهرنو، مایویست
۲۲۳۴٫ سیدپادشاه ولد سید باقرشاه، کارمند بانک ملی، مسکونه مکروریان، مایویست
۲۲۳۵٫ گل آغا ولد حسام الدین، معلم، مسکونه جبل السراج، اخوانی
۲۲۳۶٫ امین الله ولد سلطان محمد، معلم، مسکونه گلبهار، اخوانی
۲۲۳۷٫ فضل الرحمان ولد عبدالرزاق، معلم، مسکونه بامیان، اخوانی
۲۲۳۸٫ محمدنادر ولد محمدعادل، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
۲۲۳۹٫ ظاهر ولد محمدرحیم، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
۲۲۴۰٫ محمدنعیم ولد محمدکریم، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
۲۲۴۱٫ محمدخان ولد محمدجان، متعلم صنف ۱۱، مسکونه بدخشان، سکتاریست
۲۲۴۲٫ عبدالاحمد ولد خانگل، کارمند وزارت آب و برق، مسکونه ننگرهار، مایویست
۲۲۴۳٫ غلام فاروق ولد غلام حیدر، تخنیکر رادیو، مسکونه جدیدآباد، مایویست
۲۲۴۴٫ حبیب الرحمان ولد عزیزخان، کارمند رادیو، مسکونه خوگیانی، اخوانی
۲۲۴۵٫ عبدالودود ولد حبیب گل، مامور فابریکه زیتون، مسکونه ثمرخیل، اخوانی

کابل – افغانستان – مورخ ۳۱ / ۳ / ۱۳۵۸
۲۲۴۶٫ عبدالرووف ولد محمد حنیف، مامور تصفیه، مسکونه کابل، اخوانی.
۲۲۴۷٫ دوست محمد ولد غلام محمد، بیکار، مسکونه قندهار، اخوانی.
۲۲۴۸٫ سید محمد ولد ظفر، بیکار، مسکونه قندهار، اخوانی.
۲۲۴۹٫ نظر محمد ولد عبدالصمد، مامور متقاعد، اخوانی.
۲۲۵۰٫ روح الله ولد خیرالله، محصل شرعیات، مسکونه کابل، اخوانی.
۲۲۵۱٫ محمد هاشم ولد ایشان محمد، دگرمن فرقه ۸، مسکونه خوست، اخوانی.
۲۲۵۲٫ راز محمد ولد نور محمد، افراد قطعه کوماندو، مسکونه قندهار، اخوانی.
۲۲۵۳٫ میر محمد ولد عبدالعزیز، بیکار، مسکونه قندهار، اخوانی
۲۲۵۴٫ اسدالله ولد صاحب خان، محصل صنف دوم ساینس، مسکونه لوی ولسوالی میدان، اخوانی.
۲۲۵۵٫ محمد اسمعیل ولد عبدالسلام، محصل صنف دوم ساینس، مسکونه پل علم لوگر، اخوانی.
۲۲۵۶٫ سید احمدالله ولد سید حبیب الله، صنف دوم ساینس، مسکونه قندهار، اخوانی
۲۲۵۷٫ زعفران ولد حاجی محمد حبیب، متعلم صنف دوازده حبیبیه، مسکونه لوگر، اخوانی.
۲۲۵۸٫ امین الله ولد حبیب الله، دگروال متقاعد، مسکونه شیوکی کابل، اخوانی.
۲۲۵۹٫ محمد قاسم ولد محمد نعیم، ساعت ساز، مسکونه قندهار، اخوانی
۲۲۶۰٫ عجب گل ولد جمعه گل، بیکار، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
۲۲۶۱٫ نور رحمان ولد بسم الله، بیکار، مسکونه ننگرهار، اخوانی
۲۲۶۲٫ نور علی ولد بهادر، معلم، مسکونه بدخشان، اخوانی
۲۲۶۳٫ عبدالله ولد بسم الله، معلم، مسکونه پل خمری، اخوانی
۲۲۶۴٫ عبدالرووف ولد عبدالعزیز، داکتر دواساز شفاخانه علی آباد، مسکونه کلکان، اخوانی
۲۲۶۵٫ عبدالواحد ولد عبدالغالب، فارغ صنف ۱۲، مسکونه جمال مینه، خمینیست
۲۲۶۶٫ آقا محمد ولد محمد عثمان، پیاده شفاخانه ابن سینا، مسکونه افشار، مایوییست.
۲۲۶۷٫ عبدالحبیب ولد عبدالحکیم، کارگر فابریکه سمون، مسکونه خیرخانه، مایوییست.

کابل – افغانستان – مورخ ۲ / ۴ / ۱۳۵۸
۲۲۶۸٫ غلام احمد (شاه آغا) ولد غلام محمد، مسکونه چارباغ صفای ننگرهار، اخوانی.
۲۲۶۹٫ محمد حامد ولد محمد انور، بیکار، مسکونه کارته چار، اخوانی
۲۲۷۰٫ محمد نواز ولد محمد انور، محصل صنف ۱۳ تربیه معلم، مسکونه کارته چار کابل، اخوانی.
۲۲۷۱٫ ممتاز ولد محمد انور، صنف ۱۱ حبیبیه، مسکونه کارته چار، اخوانی.
۲۲۷۲٫ عبدالاحد ولد فیض خان، مسکونه پروان، متعلم صنف ۱۱ ابوحنیفه، اخوانی.
۲۲۷۳٫ محمد رفیع ولد محمد صدیق، مسکونه بامیان، اخوانی.
۲۲۷۴٫ محمد ابراهیم ولد نصرالدین، مسکونه بامیان، اخوانی.
۲۲۷۵٫ تیمورشاه ولد عبدالکریم، کارمند نساجی بگرامی، اخوانی.
۲۲۷۶٫ محمد نعیم ولد محمد علی، مامور نساجی بگرامی، اخوانی.
۲۲۷۷٫ مولوی عبدالله ولد ملا محمد، مسکونه محمد آغه، اخوانی
۲۲۷۸٫ ملا محمد یعقوب ولد محمد ملا محمد، مامور متقاعد، مسکونه لوگر، اخوانی
۲۲۷۹٫ عبدالحکیم ولد عبدالحسین، دکاندار، مسکونه غزنی، اخوانی
۲۲۸۰٫ عبدالکبیر ولد عبدالجمیل، مسکونه کابل، بریدمن فرقه ۱۴، اخوانی
۲۲۸۱٫ سید کمال ولد عبدالقدوس، مامور فواید عامه، مسکونه میدان، اخوانی.
۲۲۸۲٫ امیر محمد ولد پیر محمد، دریور، مسکونه وردک، اخوانی.
۲۲۸۳٫ عزیزالرحمان ولد شیرعلی، مسکونه کابل، اخوانی
۲۲۸۴٫ بهرام ولد سخیداد، مسکونه کابل، دیوانه، اخوانی
۲۲۸۵٫ عبدالصمد ولد حاجی شیرین، مسکونه کابل، اخوانی
۲۲۸۶٫ عبدالمجید ولد عبدالمومن، مسکونه قندز، دیوانه اخوانی
۲۲۸۷٫ شیرعلی ولد شیر محمد مسکونه کابل، تاجر، اخوانی

کابل – افغانستان – مورخ ۲ / ۴ / ۱۳۵۸
۲۲۸۸٫ عبدالرزاق ولد عبدالحسین، مسکونه تگاب، خمینی
۲۲۸۹٫ محمد اکبر ولد غلام علی مسکونه غوربند، خمینی
۲۲۹۰٫ محمد حسن ولد محمد علی، مسکونه بامیان، خمینی
۲۲۹۱٫ احمدالله ولد سکندر، حمال مسکونه پروان، خمینی
۲۲۹۲٫ محمد ابراهیم ولد محمد هاشم، مسکونه قره باغ غزنی، خمینی
۲۲۹۳٫ محمد غوث ولد….
۲۲۹۴٫ رستم ولد ( )، دکاندار، مسکونه میدان، خمینی
۲۲۹۵٫ محمد حسین ولد خدانظر، حمال، مسکونه بامیان، خمینی
۲۲۹۶٫ میرزا ولد غلام محمد، مسکونه میدان، سماوارچی، خمینی
۲۲۹۷٫ آغاز محمد ولد نور محمد، عتیقه فروش، غوربند، خمینی
۲۲۹۸٫ محراب ولد احمدعلی، مسکونه بهسود، سماوارچی، خمینی
۲۲۹۹٫ میرزاخان ولد عبدالرحمان، مسکونه میدان، شاگرد سماوارچی، خمینی.
۲۳۰۰٫ سید بخش ولد برات علی، مسکونه میدان، نمک فروش، خمینی
۲۳۰۱٫ غلام حسین ولد غلام نبی، مسکونه سرخ پارسا، شاگرد خیاط، خمینی
۲۳۰۲٫ غلام حبیب ولد برات، مسکونه غزنی، شاگرد سماوار، خمینی
۲۳۰۳٫ چمن علی ولد حسین علی، مسکونه بهسود، شاگرد نمک فروش، خمینی
۲۳۰۴٫ امیر محمد ولد جعفر، مسکونه بامیان، دکاندار، خمینی
۲۳۰۵٫ حاجی حسین ولد علی رضا، مسکونه بامیان، دکاندار، خمینی
۲۳۰۶٫ الله بخش ولد قدم، مسکونه بامیان، چوکی دار، خمینی
۲۳۰۷٫ سرور ولد ابراهیم، مسکونه بامیان، میوه فروش، خمینی
۲۳۰۸٫ سید پیر محمد ولد سید امیر، مسکونه خواجه بغرا، خمینی
۲۳۰۹٫ زیر گل ولد غوث الدین، مسکونه وردک، محصل شرعیات، اخوانی.
۲۳۱۰٫ سید مکرم ولد سید ذکریا، مسکونه مزار شریف، صنف سه شرعیات، اخوانی.
۲۳۱۱٫ سید نظیم ولد سید نظر، مسکونه ریکا خانه، فارغ ۱۲، بیکار، اخوانی.
۲۳۱۲٫ میر سمیع الدین ولد میر سلام الدین، مسکونه گل دره، نرسینگ، مایوییست.
۲۳۱۳٫ حسین ولد خادم حسین، دریور، مسکونه چنداول، خمینی.
۲۳۱۴٫ تاش محمد ولد ملا قیوم، مسکونه بدخشان، متعلم نرسینگ، اخوانی.
۲۳۱۵٫ سلطان شاه ولد غریب شاه، مسکونه بدخشان، طالب العلم، اخوانی.
۲۳۱۶٫ گل محمد ولد تاج محمد، مسکونه موسی قلعه، بریدمن غند تعلیمی، اخوانی.
۲۳۱۷٫ سید داود ولد سید احمد، مسکونه مزار شریف، محصل صنف ۳ شرعیات، اخوانی.

کابل – افغانستان – مورخ ۳ / ۴ / ۱۳۵۸
۲۳۱۸٫ بیلار سینگ ولد رام سینگ، لغمان، صنف دوازده تخنیکم، مایوییست.
۲۳۱۹٫ غلام سرور ولد یار محمد، مسکونه بدخشان، صنف ۱۲ ابوحنیفه، اخوانی.
۲۳۲۰٫ محمد زمان ولد غلام حسین، لغمان، محصل انجنیری، اخوانی.
۲۳۲۱٫ نصرالله ولد حاجی غلام حیدر، مسکونه جمال مینه، مامور، اخوانی.
۲۳۲۲٫ محمد علی ولد حاجی محمد موسی، مسکونه جمال مینه، کارمند فابریکه بوت آهو، خمینی.
۲۳۲۳٫ لطیف ولد عبدالله، مسکونه بدخشان، زمین دار.
۲۳۲۴٫ دوست محمد ولد پیر محمد، مسکونه کابل.
۲۳۲۵٫ سید محمد ولد سید فقیر شاه، دکاندار، قلعه شاده، خمینی
۲۳۲۶٫ محمد ولد قدم، مسکونه دارالامان، دوکاندار، خمینی.
۲۳۲۷٫ ضیاالحق ولد عبدالحق، متعلم مدرسه ابوحنیفه، مسکونه پروان، اخوانی.
۲۳۲۸٫ سلطان محمد ولد عبدالقدوس، مسکونه بگرامی، متعلم مدرسه ابوحنیفه، اخوانی.
۲۳۲۹٫ سید علم شاه ولد سید مصطفی، مسکونه پروان، متعلم مدرسه ابوحنیفه، اخوانی.
۲۳۳۰٫ محمد امین ولد سید محمد، مسکونه خیرخانه، مامور پولی تخنیک، اخوانی.
۲۳۳۱٫ عبدالجعفر ولد محمد نبی، مسکونه واصل آباد، انجنیری سروی جیولوژی، مایوییست.
۲۳۳۲٫ عبدالحی ولد محمد نبی، مسکونه چاردهی، انجنیری سروی جیولوژی، مایوییست.
۲۳۳۳٫ امان الدین ولد عبدالمحمد، مسکونه کابل، انجنیری سروی جیولوژی، مایوییست.
۲۳۳۴٫ عبدالرزاق ولد عبدالغنی، مسکونه کابل، مامور کارتوگرافی جیولوژی، مایوییست.
۲۳۳۵٫ محمد ولد نجف علی، مسکونه کابل، پرزه فروش، خمینی
۲۳۳۶٫ محمد سرور، حسین داد، خیاط، مسکونه ناحیه ۱۳، خمینی
۲۳۳۷٫ غلام علی ولد مستان علی، مسکونه ناحیه ۱۲، محافظ زیارت، خمینی
۲۳۳۸٫ ابراهیم ولد محمد طاهر، خیاط، مسکونه چنداول، خمینی
۲۳۳۹٫ گل احمد ولد سید محمد، مسکونه چنداول، نرس شفاخانه جمهوریت، خمینی.
۲۳۴۰٫ عبدالستار ولد جمعه خان، مسکونه لوگر، هوتل دار، اخوانی.
۲۳۴۱٫ سردار محمد ولد جمعه خان، مسکونه لوگر، مامور وزارت عدلیه، اخوانی.
۲۳۴۲٫ مالک محمد ولد سردار محمد، مسکونه لوگر، اخوانی.
۲۳۴۳٫ نیازگل ولد حاجی خوشدل، مسکونه چهل ستون، غریب کار، اخوانی.
۲۳۴۴٫ پیر محمد ولد عبدالاحمد، دریور ملی بس، مسکونه کوهستان، اخوانی.
۲۳۴۵٫ عبدالفتاح و لد عبدالمجید، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
۲۳۴۶٫ ابراهیم ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، کلچه پز، خمینی.
۲۳۴۷٫ عبدالغفار ولد محمد حسین، مسکونه قندهار، انجنیر جیولوژی، مایوییست.
۲۳۴۸٫ غلام حسین ولد محمد قاسم، مسکونه جمال مینه، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
۲۳۴۹٫ نثار احمد ولد عزیز احمد، مسکونه سرای غزنی، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
۲۳۵۰٫ امان الله ولد نورالله، مسکونه کارته سه، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
۲۳۵۱٫ نصیر احمد ولد عزیز احمد، مسکونه سرای غزنی، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
۲۳۵۲٫ لعل محمد ولد عبدالرحمان، مسکونه مشرقی، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
۲۳۵۳٫ نجیب الله ولد محمد نعیم، مسکونه کارته پروان، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
۲۳۵۴٫ عبدالسلام ولد محمد سرور، مسکونه هرات، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
۲۳۵۵٫ جگندر سینگ ولد رام سینگ، مسکونه غور بازار، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
۲۳۵۶٫ شفیع الله ولد نعمت الله، مسکونه قره باغ، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
۲۳۵۷٫ علی چمن ولد علی جمعه، مسکونه چنداول، شاگرد نانوا، خمینی.
۲۳۵۸٫ عزیز محمد ولد حیدر، مسکونه بدخشان، صنف یازده ابوحنیفه، خمینی
۲۳۵۹٫ حسیب الله ولد قیام الدین، مسکونه سمنگان، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
۲۳۶۰٫ عبدالشکور ولد مراد خان، مسکونه سمنگان، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
۲۳۶۱٫ احمد ولد رحیم، مسکونه غورات، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
۲۳۶۲٫ جان محمد ولد ( )، مسکونه بدخشان، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
۲۳۶۳٫ محمد موسی ولد محمد اسماعیل، مسکونه سمنگان، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
۲۳۶۴٫ سلطان ولد گلزار، مسکونه پروان، اخوانی.
۲۳۶۵٫ جان علی ولد محب علی، مسکونه پروان، ذغال فروش، اخوانی.
۲۳۶۶٫ محمد سرور ولد برات علی، مسکونه ده افغانان، شاگرد عکاسی، خمینی
۲۳۶۷٫ سید فقیر ولد محراب، مامور اداری ولایت کابل، اخوانی.
۲۳۶۸٫ حسین داد ولد برات، مسکونه غزنی، دست فروش، خمینی
۲۳۶۹٫ محمد علی ولد خداداد، مسکونه قلای شاده، شیرینی فروش چنداول، خمینی.
۲۳۷۰٫ عبدالرب ولد حجت الله، مسکونه نهرین، متعلم صنف ۱۲ ابوحنیفه، خمینی
۲۳۷۱٫ عبدالرب ولد دادالله، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف ۱۲ ابوحنیفه، خمینی.
۲۳۷۲٫ عبدالواسع ولد دل جان، مسکونه سمنگان، متعلم صنف ۱۲ ابوحنیفه، خمینی.
۲۳۷۳٫ رحمت الله ولد عبدالله، مسکونه غزنی، متعلم صنف ۱۲ ابوحنیفه، خمینی.
۲۳۷۴٫ محب الله ولد محمد علم، مسکونه بدخشان، متعلم صنف ۱۲ ابوحنیفه، خمینی.
۲۳۷۵٫ خدایداد ولد اختر محمد، مسکونه نیمروز، متعلم صنف ۱۲ ابوحنیفه، خمینی.
۲۳۷۶٫ عبدالله ولد عبدالحسین، متعلم ابوحنیفه، مسکونه مالستان، خمینیست.
۲۳۷۷٫ محمد هاشم ولد محمد عالم، متعلم ابوحنیفه، مسکونه لوگر، خمینی.
۲۳۷۸٫ غلام حسن ولد محمد حسن، مامور وزارت مالیه، مسکونه خیرخانه، خمینی.
۲۳۷۹٫ عزت الله ولد حفیظ الله، عسکر، مسکونه بامیان، اخوانی.
۲۳۸۰٫ فضل احمد ولد غلام رضا، عسکر، مسکونه بهسود، خمینی.
۲۳۸۱٫ رمضان ولد محمد رضا، کارمند رستورانت، مسکونه جاغوری، خمینی.
۲۳۸۲٫ خادم حسین ولد رمضان، مامور وزارت آب و برق، مسکونه جاغوری خمینی.
۲۳۸۳٫ فضل احمد ولد فیض محمد، بایسکل ساز، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
۲۳۸۴٫ غلام محمد و محمد صدیق، محصل شرعیات، مسکونه هرات، خمینی.
۲۳۸۵٫ خراسان ولد شاه محمود، مزدور کار، مسکونه کابل، خمینی.
۲۳۸۶٫ فیض احمد ولد نثار احمد، محصل پل تخنیک، مسکونه هرات، مایوییست.
۲۳۸۷٫ عبدالبصیر ولد محمد کبیر، محصل پل تخنیک، مسکونه هرات، مایوییست.
۲۳۸۸٫ محمد هاشم ولد محمد کریم، محصل پل تخنیک، مسکونه فراه، مایوییست.
۲۳۸۹٫ عبدالرحمان ولد عودل محصل پل تخنیک، مسکونه بلخ، مایوییست.
۲۳۹۰٫ محمد نعیم ولد محمد علم، محصل پل تخنیک، مسکونه پروان مایوییست.
۲۳۹۱٫ بایقرا ولد محمد طاهر، محصل پل تخنیک، مسکونه بدخشان، مایوییست.
۲۳۹۲٫ حاجت الله ولد امین الله، محصل پل تخنیک، مسکونه لغمان، مایوییست.
۲۳۹۳٫ غلام سخی ولد محمد گل، محصل پل تخنیک، مسکونه وردک، اخوانی.
۲۳۹۴٫ عبدالرب ولد عبدالحمید، محصل پل تخنیک، مسکونه وردک، اخوانی.
۲۳۹۵٫ امین الله ولد محمد نسیم. محصل پل تخنیک، مسکونه بامیان، اخوانی.
۲۳۹۶٫ همایون ولد گلشاه، محصل پل تخنیک، مسکونه ننگرهار، سکتاریست.
۲۳۹۷٫ عجب نور ولد ( )، بیکار، مسکونه کوه صافی، اخوانی.
۲۳۹۸٫ محمد حسن ولد عبدالواسع، مامور فابریکه یخ، مسکونه پل خمری، اخوانی.
۲۳۹۹٫ عین الدین ولد ملا جان، معلم، مسکونه قلعه آخند، مایوییست.
۲۴۰۰٫ نصرالدین ولد جمالدین، معلم، مسکونه قلعه آخند، اخوانی.
۲۴۰۱٫ پیر محمد ولد عطا محمد، زمیندار، مسکونه پکتیا، اخوانی.
۲۴۰۲٫ امین الدین ولد امام الدین، مامور ریاست سروی، مسکونه کابل، اخوانی.
۲۴۰۳٫ محمد انور ولد محمد عیسی، بیکار، مسکونه ارزگان، اخوانی.
۲۴۰۴٫ سید ابراهیم ولد میر آقا، محصل، مسکونه جمال مینه، اخوانی.
۲۴۰۵٫ گل محمد ولد شیرین، سر معلم، مسکونه بدخشان، اخوانی.
۲۴۰۶٫ عبدالرسول ولد محمد حسن، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، مایوییست.
۲۴۰۷٫ سردار محمد ولد دوست محمد، معلم شرعیات، مسکونه ارزگان، اخوانی.
۲۴۰۸٫ محمد ابراهیم ولد میرعلم، معلم شرعیات، مسکونه ارزگان، اخوانی.
۲۴۰۹٫ ثمرگل ولد شیرین دل، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
۲۴۱۰٫ عبدالستار ولد اختر محمد، مامور بانک صادرات، مسکونه وردک، اخوانی.
۲۴۱۱٫ غلام حضرت ولد غلام نقشبند، محصل انجنیری، مسکونه خیرآباد، اخوانی.
۲۴۱۲٫ رحمت الله ولد جمعه گل، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
۲۴۱۳٫ امیر محمد ولد ملوک، زمیندار، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
۲۴۱۴٫ سید اسماعیل ولد سید احمدشاه، محصل تخنیکم، مسکونه شیخ علی، اخوانی.
۲۴۱۵٫ داوودشاه ولد طوطی شاه، کارمند بانک، مسکونه پکتیا، اخوانی.
۲۴۱۶٫ حاجی صالح محمد ولد حاجی نور احمد، بیکار، مسکونه کابل، اخوانی
۲۴۱۷٫ عبدالرحیم ولد حاجی صالح محمد، تایپیست ولایت هلمند، اخوانی.
۲۴۱۸٫ جان علی ولد برات علی، محصل وترنری، مسکونه سرخ پارسا، اخوانی.
۲۴۱۹٫ شیرین خان ولد شیردل، محصل انجنیری، مسکونه پنجشیر، اخوانی
۲۴۲۰٫ حاجی نور محمد ولد حاجی محمد، تاجر، مسکونه جاجی، اخوانی.
۲۴۲۱٫ میرگل ولد زبتو، زمیندار، مسکونه ارگون، اخوانی.
۲۴۲۲٫ سرور علی ولد رجب علی، مامور وزارت زراعت، مسکونه غزنی، خمینیست.
۲۴۲۳٫ فیض الدین ولد بدرالدین، متعلم پامیر، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
۲۴۲۴٫ فیض محمد ولد پیوند، سرایدار، مسکونه بامیان، خمینیست.
۲۴۲۵٫ گل احمد ولد پیوند، دکاندار، مسکونه بامیان، خمینی
۲۴۲۶٫ فتح محمد ولد پیوند، دکاندار، مسکونه بامیان، خمینی.
۲۴۲۷٫ پامیر ولد ظاهر سید عبدالحسین، مامور زراعت، مسکونه غزنی، اخوانی.
۲۴۲۸٫ محراب الدین ولد عبا…، دکاندار، مسکونه ولایت لوگر، اخوانی.
۲۴۲۹٫ نور علم ولد گل محمد، مالدار، مسکونه بغلان، اخوانی.
۲۴۳۰٫ عبدالواحد، ولد ( )، متعلم، مسکونه بدخشان، اخوانی.
۲۴۳۱٫ عبدالرووف ولد عبدالله، محصل ادبیات، مسکونه تخار، اخوانی
۲۴۳۲٫ عبدالرسول ولد محمد حسن، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، اخوانی.
۲۴۳۳٫ امان الله ولد محمد حسن، زمیندار، مسکونه تگاب، اخوانی.
۲۴۳۴٫ ذبیح الله ولد شمشیر، کارگر فابریکه کارتن سازی، مسکونه لغمان، اخوانی.
۲۴۳۵٫ عبدالرحمان ولد آغا…، بیکار، مسکونه ولایت وردک، اخوانی.
۲۴۳۶٫ محمد علم ولد قربان علی، محصل پل تخنیک، مسکونه غزنی، مایوییست.
۲۴۳۷٫ محمد طاهر ولد خان شاه، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی.

کابل – افغانستان – مورخ ۵ / ۴ / ۱۳۵۸
۲۴۳۸٫ میر بابه ولد میر احمد، مامور ریاست مرستون، مسکونه کلکان، اخوانی.
۲۴۳۹٫ محمد نعیم ولد محمد امین، معلم، مسکونه قره باغ، اخوانی.
۲۴۴۰٫ امان الله ولد حکیم الله، معلم، مسکونه قره باغ، اخوانی.
۲۴۴۱٫ عبدالحمید ولد محمد امین، مسکونه قره باغ، اخوانی.
۲۴۴۲٫ سردار ولد عزت، کوچی، مسکونه میربچه کوت، اخوانی.
۲۴۴۳٫ محمد هاشم ولد امان الله، محصل شرعیات، مسکونه سمنگان، اخوانی.
۲۴۴۴٫ محمد قیوم ولد رحیم جان، استاد، مسکونه سید نور محمد شاه مینه، اخوانی.
۲۴۴۵٫ محمد ضیا ولد غلام رسول، مامور وزارت تجارت، مسکونه قلعه فتح الله، مایوییست.
۲۴۴۶٫ عبدالصبور ولد عبدالقادر، کارمند وزارت تجارت، مسکونه کارته سه، مایوییست.
۲۴۴۷٫ پرویز ولد غلام علی، معلم، مسکونه افشار، مایوییست.

کابل – افغانستان – مورخ ۴ / ۴ / ۱۳۵۸
۲۴۴۸٫ علی آغا ولد غلام حسین، مامور وزارت صحت عامه، مسکونه ده بوری، خمینی.
۲۴۴۹٫ عزیزالله ولد غریب الله، دکاندار، مسکونه چاردهی، اخوانی.
۲۴۵۰٫ خان محمد ولد شاه محمد، نانوا، مسکونه گردیز، اشرار
۲۴۵۱٫ عبدالجلیل ولد محمد کبیر، مامور کوپراتیف، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
۲۴۵۲٫ غلام نبی ولد ( )، انجنیر پروژه هلمند، مسکونه چنداول، خمینی.
۲۴۵۳٫ میاگل ولد جان گل، تحویلدار میخانیکی تعلیمات عالی، اخوانی.
۲۴۵۴٫ عباس ولد محمد هاشم، سگرت فروش، مسکونه کابل، خمینی
۲۴۵۵٫ احمد ولد طوطی، بیکار، مسکونه شاه جوی، اشرار.
۲۴۵۶٫ محمد یاسین ولد فیض الحق،
۲۴۵۷٫ رحیم الله ولد نورالحق، بیکار مسکونه شاه جوی، اشرار
۲۴۵۸٫ عوض ولد قدم، دکاندار، مسکونه دشت برچی، خمینی.
۲۴۵۹٫ عبدالعلی ولد محمد هاشم، محصل، خمینی.
۲۴۶۰٫ یعقوب ولد محمد هاشم، محصل، خمینی.
۲۴۶۱٫ محمد یعقوب ولد امین الله، دریور، مسکونه وردک، اشرار.
۲۴۶۲٫ محمد ایوب ولد امین الله، دریور، مسکونه وردک، اشرار.
۲۴۶۳٫ امین الله ولد صاحب خان، زمیندار، مسکونه وردک، اشرار.
۲۴۶۴٫ پاینده خان ولد غلام فاروق خان، دریور، مسکونه وردک، اشرار.
۲۴۶۵٫ چمن علی ولد برات، متعلم، مسکونه بامیان، سکتاریست.
۲۴۶۶٫ غلام محمد ولد فیض محمد، متعلم صنف ۹ مسکونه شهر بزرگ، سکتاریست.
۲۴۶۷٫ صنوبر ولد دلبر، کارگر نساجی، خمینی.
۲۴۶۸٫ غلام حسن ولد غلام حسین، کارگر فابریکه نساجی، خمینی.
۲۴۶۹٫ محمد حسن ولد خدابخش، کارگر، خمینی.
۲۴۷۰٫ حسام الدین ولد گلاب الدین، افسر پولیس، مسکونه قلعه مراد بیک، خمینی.
۲۴۷۱٫ خادم حسین ولد غلام حیدر، مستری ماشین، مسکونه عاشقان و عارفان، خمینی.
۲۴۷۲٫ ملاگدا محمد ولد پرتاب، محصل، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
۲۴۷۳٫ محمد ابراهیم ولد محمد موسی، زمیندار، مسکونه بهسود، خمینی.
۲۴۷۴٫ عوض ولد بابه، دریور، مسکونه بهسود، خمینی.
۲۴۷۵٫ حاجی کاظم ولد مراد، دکاندار، مسکونه پروان، اخوانی.
۲۴۷۶٫ انور ولد رجب، پرزه فروش، مسکونه قلای شاده خمینی.
۲۴۷۷٫ محمد علی ولد میرزا حسین، کچالو فروش، مسکونه هزاره جات، خمینی.
۲۴۷۸٫ محمد خان ولد جمعه خان، کارگر نساجی پل خمری، مسکونه خنجان، خمینی.
۲۴۷۹٫ عبدالحکیم ولد سور…، متعلم لیسه صنایع، مسکونه پروان، خمینی.
۲۴۸۰٫ عبدالفتاح ولد عبدالوهاب، متعلم لیسه صنایع، مسکونه شکردره، اخوانی.
۲۴۸۱٫ عبدالرووف ولد داد محمد، متعلم لیسه صنایع، اخوانی.
۲۴۸۲٫ هدایت الله ولد عبدالظاهر، متعلم لیسه صنایع، مسکونه مزار شریف، اخوانی.
۲۴۸۳٫ میرزا حسین ولد خداداد، گلکار، مسکونه افشار، خمینی.
۲۴۸۴٫ غلام حیدر ولد پیوند، دکاندار، مسکونه چاردهی، خمینی.
۲۴۸۵٫ زلمی ولد محمد اسحاق، مزدور کار، مسکونه جای رییس، خمینی.
۲۴۸۶٫ صالح محمد ولد فیض محمد، دوکاندار، مسکونه دشت برچی، خمینی.
۲۴۸۷٫ غلام قمبر ولد شکرالله، دوکاندار، مسکونه جای رییس، خمینی.
۲۴۸۸٫ شیردل ولد عیسی خان، مزدورکار، مسکونه دارالامان، خمینی.
۲۴۸۹٫ محمد عظیم ولد محمد علم، زمیندار، مسکونه شمالی خمینی.
۲۴۹۰٫ ممتاز ولد شامی خان، محصل انجنیری، مسکونه کابل، اخوانی.
۲۴۹۱٫ سید رحمان ولد سید عبدالجلیل، بیکار، مسکونه لغمان، اخوانی.
۲۴۹۲٫ محمد طاهر ولد غلام نبی، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
۲۴۹۳٫ محمد حسن ولد عبدالرحمان، دکاندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
۲۴۹۴٫ عبدالطیف ولد عبدالملک، قاضی ترافیک، مسکونه پروان اخوانی.
۲۴۹۵٫ عبدالحسین ولد نوروز، مسکونه جمال مینه، اشرار.
۲۴۹۶٫ محمد حسین ولد غلام علی، مسکونه جمال مینه اشرار.
۲۴۹۷٫ غلام عباس ولد سید علی، مسکونه جمال مینه، اشرار .
۲۴۹۸٫ خادم حسین ولد غلام علی، مسکونه جمال مینه، اشرار.
۲۴۹۹٫ محرم ولد حاجی بند علی، مسکونه قلای شاده، اشرار.
۲۵۰۰٫ محمد امین ولد حیدرعلی، مسکونه پل سرخ، اشرار.
۲۵۰۱٫ عبدالهادی ولد عبدالحمید، مسکونه جمال مینه، اشرار.
۲۵۰۲٫ غلام حسین ولد محمد علی، مسکونه چنداول، اشرار.
۲۵۰۳٫ شیر علی ولد محمد نبی، مسکونه چنداول، اشرار.
۲۵۰۴٫ عبدالرحمان ولد حاجی میر رحیم، مسکونه انچی باغ بانان، اشرار.
۲۵۰۵٫ جمعه خان ولد محمد سرور، مسکونه قلای شاده اشرار.
۲۵۰۶٫ نوروز علی ولد محمد حسین، مسکونه قلای شاده اشرار.
۲۵۰۷٫ محمد حسین ولد محمد افضل، مسکونه قلای شاده اشرا.
۲۵۰۸٫ محمد رضا ولد شاه علی، مسکونه شاده، اشرار.
۲۵۰۹٫ محمد علی ولد محمد حسین، مسکونه قلای شاده اشرار.
۲۵۱۰٫ سید عنایت الله ولد سید عبدالرحمان شاه، مسکونه افشار، اشرار.
۲۵۱۱٫ علی داد ولد غلام رضا، مسکونه قلای شاده، اشرار.
۲۵۱۲٫ عبدالقدیر ولد محمد سرور، مسکونه قلای شاده، اشرار.
۲۵۱۳٫ محمد اکبر ولد محمد سرور، مسکونه افشار، اشرار.
۲۵۱۴٫ محمد نعیم ولد عید محمد، مسکونه قلای شاده، اشرار.
۲۵۱۵٫ نادر ولد احمد علی مسکونه قلای شاده اشرار.
۲۵۱۶٫ حاجی سلطان علی ولد حاجی محب علی، مسکونه کارته سه، اشرار.
۲۵۱۷٫ حاجی محمد علی ولد مسجدی، مسکونه کارته چار، اشرار.
۲۵۱۸٫ علی شاه ولد عبدالعلی، مسکونه کارته چار، اشرار.
۲۵۱۹٫ غلام حسین ولد نظام الدین، مسکونه جمال مینه، اشرار.
۲۵۲۰٫ یوسف علی ولد اسماعیل، مسکونه کارته چار، اشرار.
۲۵۲۱٫ سید اسحاق ولد محمد علی شاه، مسکونه چنداول، اشرار.
۲۵۲۲٫ حاجی عبدالله ولد محمد ایوب، مسکونه قره باغ، اشرار.
۲۵۲۳٫ حسین بخش ولد غلام علی، مسکونه جمال مینه، اشرار.
۲۵۲۴٫ عبدالکریم ولد سلطان علی، مسکونه قره باغ، اشرار.
۲۵۲۵٫ غلام حسین ولد نظام الدین، مسکونه جمال مینه، اشرار.
۲۵۲۶٫ محمد سرور ولد محمد باقر، مسکونه افشار، اشرار.
۲۵۲۷٫ محمد تقی ولد محمد حسن، مسکونه مرادخانی اشرار.
۲۵۲۸٫ عزیزالله ولد مرادعلی، مسکونه بهسود، اشرار.
۲۵۲۹٫ گل محمد ولد محمد علی، مسکونه کارته نو، اشرار.
۲۵۳۰٫ اسدالله ولد حاجی مهدی، مسکونه افشار اشرار.
۲۵۳۱٫ محمد حسین ولد محمد ابراهیم، مسکونه وزیر آباد اشرار.
۲۵۳۲٫ حاجی جان محمد ولد حاجی محمد، مسکونه قلای وزیر، اشرار.
۲۵۳۳٫ محمد حسین ولد نیک محمد، مسکونه تایمنی، اشرار.
۲۵۳۴٫ سید شاه حسین ولد سید عوض، مسکونه وزیر آباد اشرار.
۲۵۳۵٫ یعقوب علی ولد برات علی، مسکونه افشار، اشرار.
۲۵۳۶٫ محمد حسن ولد عبدالحسین، مسکونه کارته پروان اشرار.
۲۵۳۷٫ حاجی محمد مهدی ولد محمد سمیع، مسکونه افشار، اشرار.
۲۵۳۸٫ عبدالظاهر ولد سخیداد، مسکونه دشت برچی، اشرار.
۲۵۳۹٫ غلام حسین ولد میر احمد، مسکونه تایمنی، اشرار.
۲۵۴۰٫ نادر ولد سیف الدین مسکونه قلای شاده، اشرار.
۲۵۴۱٫ حبیب الله ولد بسم الله، مسکونه پنجشیر، اشرار.
۲۵۴۲٫ غلام فاروق ولد محمد آصف، مسکونه ده افغانان، اشرار.
۲۵۴۳٫ محمد کریم ولد محمد علی، مسکونه استالیف اشرار.
۲۵۴۴٫ محمد موسی ولد سید میرزا، مسکونه جمال مینه، اشرار.
۲۵۴۵٫ غلام علی ولد جان محمد، مسکونه جمال مینه، اشرار.
۲۵۴۶٫ محمد محفوظ ولد شاه حسین، مسکونه جمال مینه، اشرار.
۲۵۴۷٫ عبدالرشید ولد محمد حسین، مسکونه جمال مینه، اشرار.
۲۵۴۸٫ محمد نبی ولد غلام علی، مسکونه جمال مینه، اشرار.
۲۵۴۹٫ امین الله ولد عبدالله مسکونه کوهدامن، اشرار.
۲۵۵۰٫ ولی محمد ولد سید، مسکونه بچه خاک کوه صافی، اخوانی.
۲۵۵۱٫ محمد ظریف ولد عبدالرزاق، مسکونه قره باغ، اخوانی.
۲۵۵۲٫ فدا محمد ولد عطا محمد، محصل صحت عامه، مسکونه کلکان، اخوانی.
۲۵۵۳٫ غلام سخی ولد موسی، دکاندار، مسکونه لعل و سرجنگل، خمینی.
۲۵۵۴٫ علی رضا ولد محمد ابراهیم، مسکونه شهرستان، خمینی.
۲۵۵۵٫ محمد انور ولد دلاور، زمیندار، مسکونه میر بچه کوت، اشرار.
۲۵۵۶٫ میر محمد حنیف ولد میر محمد علی، زمیندار، مسکونه قره باغ، اشرار.
۲۵۵۷٫ محمد موسی ولد محمد رضا، متعلم صنف ۱۱ مکتب ابن سینا، مسکونه غورات، خمینی.
۲۵۵۸٫ غلام علی ولد محمد علی، متعلم صنف ۱۱ مکتب ابن سینا، مسکونه غورات، خمینی.
۲۵۵۹٫ نور احمد ولد احمد علی، متعلم صنف دهم شیرشاه سوری، خمینی.
۲۵۶۰٫ محمد حنیف ولد محمد شریف، محصل شرعیات، مسکونه سانچارک اخوانی.
۲۵۶۱٫ عید محمد ولد جمعه خان، سقاو، مسکونه چنداول، خمینی.
۲۵۶۲٫ عطاالله ولد محب علی، متعلم صنف ۱۱ مسکونه جاغوری، خمینی.
۲۵۶۳٫ ثابت خان ولد محصل خان، دکاندار، مسکور لوارکی، اخوانی.
۲۵۶۴٫ عبدالطیب ولد جمعه گل، دکاندار، مسکونه لورکی، اخوانی.
۲۵۶۵٫ محمد لاهور ولد دلیر محمد، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
۲۵۶۶٫ الیاس ولد ثابت خان، دکاندار، مسکونه لوارکی اخوانی.
۲۵۶۷٫ غلام رضا ولد حاجی مختار، مسکونه وزیر اکبرخان، اخوانی.
۲۵۶۸٫ محمد عتیق ولد غلام رضا، محصل انجنیری، مسکونه وزیر اکبرخان اخوانی.
۲۵۶۹٫ عبدالواحد ولد غلام رضا متعلم صنف ۱۱، مسکونه وزیر اکبرخان اخوانی.
۲۵۷۰٫ عبدالکبیر ولد غلام رضا، محصل انجنیر، مسکونه وزیر اکبرخان اخوانی.

کابل – افغانستان – مورخ ۶ / ۴ / ۱۳۵۸
۲۵۷۱٫ محمد نسیم ولد عبدالرزاق، متعلم، مسکونه وردک، دسیسه جاده میوند.
۲۵۷۲٫ بسم الله ولد حفیظ الله، محصل، مسکونه هرات، اخوانی.
۲۵۷۳٫ محمد ایوب ولد رسول داد، زمیندار، مسکونه قندز، دسیسه جاده میوند.
۲۵۷۴٫ عبدالرزاق ولد غلام حضرت، متعلم، مسکونه وردک، دسیسه جاده میوند.
۲۵۷۵٫ جلال الدین ولد باز محمد، محصل، مسکونه هرات، دسیسه جاده میوند.
۲۵۷۶٫ سردارخان ولد عبدالغفار، کارگر، مسکونه لوگر دسیسه جاده میوند.
۲۵۷۷٫ جمعه خان ولد علی حسین، عسکر، مسکونه بامیان، دسیسه جاده میوند.
۲۵۷۸٫ علی جمعه ولد نظر محمد، کارگر، مسکونه بهسود، دسیسه جاده میوند.
۲۵۷۹٫ شاه محمد ولد غلام محمد، زمیندار، مسکونه تگاب، دسیسه جاده میوند.
۲۵۸۰٫ حسین بخش ولد جعفر، عسکر، مسکونه شهرستان، دسیسه جاده میوند.
۲۵۸۱٫ گلاب شاه ولد عبدالروف، چایدار، مسکونه جلریز – کابل، دسیسه جاده میوند.
۲۵۸۲٫ مولوی عبدالمنان ولد عبدالحق، سر معلم، مسکونه گلبهار، اخوانی.
۲۵۸۳٫ ملا سید حبیب ولد محمد یوسف، مسکونه بدخشان، اخوانی.
۲۵۸۴٫ عوض علی ولد علی عسکر، خزانه دار، مسکونه میدان، خمینی.
۲۵۸۵٫ میر حسن ولد عبدالحسن، کارگر چای خانه، مسکونه میدان، خمینی.
۲۵۸۶٫ زمری ولد شاه گل، محصل شرعیات، دسیسه جاده میوند.
۲۵۸۷٫ حلیم جان ولد گلزار، محصل شرعیات، مسکونه وردک، دسیسه جاده میوند.
۲۵۸۸٫ حیدر علی ولد امیر محمد، بیکار، مسکونه بهسود، مایوییست.
۲۵۸۹٫ سلام الدین ولد محمد نبی، نماینده شرکت امنیتی، مسکونه چارآسیاب، مایوییست.
۲۵۹۰٫ خادم حسین ولد دولت حسین، بخاری فروش، مسکونه وردک، مایوییست.
۲۵۹۱٫ محمد یونس ولد محمد مهدی، کارمند متقاعد، مسکونه کابل مایوییست.
۲۵۹۲٫ نجیب الله ولد عبدالله، متعلم ابوحنیفه، مسکونه شاه شهید، مایوییست.
۲۵۹۳٫ محمد قسیم ولد محمد امین، متعلم دیپارتمنت عربی، مسکونه رباط پروان، مایوییست.
۲۵۹۴٫ پیوند علی ولد محمد صاحب، دکاندار، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
۲۵۹۵٫ عبدالرشید ولد غلام حیدر، عسکر، مسکونه سرخ پارسا، دسیسه جاده میوند.
۲۵۹۶٫ برات ولد رمضان، افسر سارندوی زابل، مسکونه ننگرهار، اشرار.
۲۵۹۷٫ شیر محمد ولد نور محمد؟ عسکر، مسکونه کوهستان، دسیسه جاده میوند.
۲۵۹۸٫ امیر محمد ولد نور محمد، زمیندار، مسکونه مهتاب قلعه، تخریب کار.
۲۵۹۹٫ عبدالرحیم ولد ملافقیر، قصاب، مسکونه گلبهار، اخوانی.
۲۶۰۰٫ عبدالواسع ولد عبدالرووف، رییس گلبهار ترانسپورت، مسکونه گلبهار، اخوانی.
۲۶۰۱٫ سید عمر ولد سید غلام فاروق، انجنیر وزارت معادن، مسکونه کلکان، مایوییست.
۲۶۰۲٫ عبدالوهاب ولد عبدالله، مامور دیپارتمنت جیولوژی، مسکونه غزنی، مایوییست.
۲۶۰۳٫ فضل محمد ولد سردار، کارگر (خوست)، مسکونه وردک، مایوییست.
۲۶۰۴٫ دولت ولد علا نظر، بیکار، مسکونه بغلان، اخوانی.
۲۶۰۵٫ محمد نظر ولد تاش مراد، زمیندار، مسکونه کشم، دسیسه جاده میوند.
۲۶۰۶٫ ارثی ولد محمد بخش، ساتونکی ، مسکونه ارزگان، دسیسه جاده میوند.
۲۶۰۷٫ عبدالرحیم ولد حسین، ساتونکی ، مسکونه بدخشان، دسیسه جاده میوند.
۲۶۰۸٫ حسین ولد محمد، ساتونکی (باغ عمومی) مسکونه ارزگان، دسیسه جاده میوند.
۲۶۰۹٫ خال محمد ولد عبدالجلیل، ساتونکی (باغ عمومی) مسکونه بدخشان، دسیسه جاده میوند.
۲۶۱۰٫ بابه نظر ولد خان محمد، بیکار، مسکونه تخار، دسیسه جاده میوند.
۲۶۱۱٫ محمد حیدر ولد میر عطا خان، پولیس، مسکونه کشم بدخشان، دسیسه جاده میوند.
۲۶۱۲٫ غلام علی ولد شیرعلی، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه بدخشان، دسیسه جاده میوند.
۲۶۱۳٫ حبیب الله ولد افغان، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه نهرین، دسیسه جاده میوند.
۲۶۱۴٫ محمد صادق ولد محمد علی، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه کشم بدخشان، دسیسه جاده میوند.
۲۶۱۵٫ محمد زمان ولد یوسف، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه ارزگان، دسیسه جاده میوند.
۲۶۱۶٫ یزدان بخش ولد غلام نبی، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه غزنی، دسیسه جاده میوند.
۲۶۱۷٫ میر احمد ولد فیض محمد، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه قندهار، دسیسه جاده میوند.
۲۶۱۸٫ مراد علی ولد محمد صفدر، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه نهرشاهی، دسیسه جاده میوند.
۲۶۱۹٫ عیدی محمد ولد رحمان، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه کشم بدخشان، دسیسه جاده میوند.
۲۶۲۰٫ نصر الدین ولد برهان الدین، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه جوزجان، دسیسه جاده میوند.
۲۶۲۱٫ سید ابراهیم ولد خدایداد، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه سمنگان، دسیسه جاده میوند.
۲۶۲۲٫ محمد امین ولد احمد خان، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه بامیان، دسیسه جاده میوند.
۲۶۲۳٫ سید اکبر ولد سید جعفر، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
۲۶۲۴٫ سید پیوندشاه ولد سید علی تقی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
۲۶۲۵٫ محمد ظاهر ولد خدابخش، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۶۲۶٫ رجب علی ولد مسجدی، مسکونه بهسود اول، اشرار.
۲۶۲۷٫ خان علی ولد ( )، مسکونه غوربند، اشرار.
۲۶۲۸٫ رمضان ولد یوسف، مسکونه بهسود دوم، اشرار.
۲۶۲۹٫ حاجی حسین ولد حاجی علی، مسکونه بهسود سه، اشرار.
۲۶۳۰٫ ظاهر ولد یوسف، مسکونه قره باغ غزنی، اشرار.
۲۶۳۱٫ دولت ولد عوض، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۳۲٫ امین ولد یوسف، مسکونه بهسود، اشرار.
۲۶۳۳٫ سرفراز ولد سرانداز، مسکونه جلریز، اشرار.
۲۶۳۴٫ سرور ولد محمد اسحاق، مسکونه بلخ، اشرار.
۲۶۳۵٫ غلام ولد حسین بخش، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۶۳۶٫ شاه حسین ولد سید حسین، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۳۷٫ دولت ولد غلام حسن، مسکونه میدان، اشرار.
۲۶۳۸٫ قربان ولد غلام، مسکونه میدان، اشرار.
۲۶۳۹٫ احد ولد حیدر، مسکونه چغچران، اشرار.
۲۶۴۰٫ اسحاق ولد قنبر، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۶۴۱٫ محمد علی ولد ابراهیم، مسکونه لعل و سرجنگل، اشرار.
۲۶۴۲٫ غلام نبی ولد علی حسین، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۶۴۳٫ خداداد ولد اسحاق، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۴۴٫ حسین علی ولد جان علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۶۴۵٫ غلام سخی ولد غلام علی، مسکونه پروان، اشرار.
۲۶۴۶٫ خداداد ولد سخی داد، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
۲۶۴۷٫ محمد عظیم ولد حسین علی، مسکونه بهسود، اشرار.
۲۶۴۸٫ علی نگاه ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، اشرار.
۲۶۴۹٫ محمد علی ولد علی عطا، مسکونه بهسود، اشرار
۲۶۵۰٫ طالب ولد زمان، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۵۱٫ محراب ولد رمضان، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۵۲٫ صفدر ولد اسماعیل، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۵۳٫ قربان ولد یوسف، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۶۵۴٫ جان علی ولد محمد علم، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۶۵۵٫ خلیل الله ولد محاذ الله، مسکونه پروان، اشرار.
۲۶۵۶٫ خادم علی ولد عبدالرحمان، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
۲۶۵۷٫ محمد انور ولد یعقوب، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۵۸٫ نور احمد ولد محمداعجاز، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۶۵۹٫ ضامن ولد عرضی، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۶۶۰٫ رحمان علی ولد قنبرالدین، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۶۶۱٫ عبدالحسین ولد غلام میرزا، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۶۶۲٫ محمد جواد ولد محمد اسماعیل، مسکونه بهسود، اشرار.
۲۶۶۳٫ محمد عمر ولد یارمحمد، مسکونه هرات، اشرار.
۲۶۶۴٫ قنبر ولد زلف علی، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۶۵٫ حسن ولد سیدمحمد، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۶۶۶٫ عبدالحمید ولد جان محمد، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۶۷٫ غلام علی ولد پاینده محمد، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۶۸٫ محمد ولد عبدل، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۶۹٫ سیدقاسم ولد شرف، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۷۰٫ محمد علی ولد بهمن، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۷۱٫ سید محمد ولد عیدمحمد، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
۲۶۷۲٫ قربان علی ولد غریب حسن، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۷۳٫ جمعه خان ولد محمدصادق، مسکونه میدان، اشرار.
۲۶۷۴٫ غلام سرور ولد قنبر، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۶۷۵٫ یوسف ولد غلام حیدر، مسکونه بهسود، اشرار.
۲۶۷۶٫ حبیب الرحمان ولد سید رحمان، مسکونه پروان، اشرار.
۲۶۷۷٫ نورمحمد ولد گل محمد، مسکونه پروان، اشرار.
۲۶۷۸٫ عوض ولد موسی، مسکونه پروان، اشرار.
۲۶۷۹٫ سیداحمدعلی ولد سیدرضا، مسکونه قره باغ، اشرار.
۲۶۸۰٫ محمد حسین ولد محمد عیسی، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۸۱٫ صفر ولد غلام علی، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۶۸۲٫ محمد حسین ولد سراج الدین، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۶۸۳٫ قربان ولد رجب، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۶۸۴٫ برات علی ولد علی جان، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۶۸۵٫ خان علی ولد عباس، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۶۸۶٫ شاه شهید ولد شاه علی، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۸۷٫ محمد اسحاق ولد سید نذیر، مسکونه بهسود، اشرار.
۲۶۸۸٫ حسین داد ولد محمد حسین، مسکونه بهسود، اشرار.
۲۶۸۹٫ خان علی ولد نادر علی، مسکونه بهسود، اشرار.
۲۶۹۰٫ عبدالکریم ولد سید عزیز، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۹۱٫ محمد شیر ولد گل احمد، مسکونه مزار شریف، اشرار.
۲۶۹۲٫ عبدالعزیز ولد شاه محمد امین، مسکونه کابل، اشرار.
۲۶۹۳٫ جعفر ولد رضابخش، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۹۴٫ عوض ولد قربان، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۶۹۵٫ جمعه ولد علی داد، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۶۹۶٫ علی یاور ولد دادمحمد، مسکونه میدان، اشرار.
۲۶۹۷٫ طاهر ولد ناصر، مسکونه سمنگان، اشرار.
۲۶۹۸٫ سلیمان ولد ظفر، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۶۹۹٫ غلام علی ولد زابل، مسکونه میدان، اشرار.
۲۷۰۰٫ نوراحمد ولد گل احمد، مسکونه پروان، اشرار.
۲۷۰۱٫ عبدالغنی ولد عبدال، مسکونه پروان، اشرار.
۲۷۰۲٫ چمن ولد خداداد، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۷۰۳٫ محمدعیسی ولد حسین علی، مسکونه پروان، اشرار.
۲۷۰۴٫ محمدیوسف ولد نظر، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۷۰۵٫ نظر ولد کلبی حسن، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۷۰۶٫ ضامن ولد نظر، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۷۰۷٫ محمد عیسی ولد اسلم وارث، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۷۰۸٫ محمدعلی ولد جان علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۷۰۹٫ غلام عباس ولد فیض محمد، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۷۱۰٫ محمد عیسی ولد غلام محمد، مسکونه میدان، اشرار.
۲۷۱۱٫ محمدعلی ولد ضامن علی، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۷۱۲٫ حسن ولد جعفر، مسکونه میدان، اشرار.
۲۷۱۳٫ عبدالعلی ولد سلطان علی، مسکونه کابل، اشرار.
۲۷۱۴٫ نظر ولد رجب، مسکونه میدان، اشرار.
۲۷۱۵٫ محمدحیدر ولد محمد اسحاق، مسکونه میدان، اشرار.
۲۷۱۶٫ حاجی محمد ولد غلام علی، مسکونه میدان، اشرار.
۲۷۱۷٫ محمدعلی ولد بمان علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۷۱۸٫ اسحاق ولد قربان، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۷۱۹٫ فقیرمحمد ولد شیرین، مسکونه کابل، اشرار.
۲۷۲۰٫ بمان ولد یوسف، مسکونه میدان، اشرار.
۲۷۲۱٫ عوض علی ولد احمد علی، مسکونه میدان، اشرار.
۲۷۲۲٫ محمد ایوب ولد جان محمد، مسکونه میدان، اشرار.
۲۷۲۳٫ جمعه جان ولد احمدعلی، مسکونه میدان، اشرار.
۲۷۲۴٫ سهراب ولد رستم علی، مسکونه کابل، اشرار.
۲۷۲۵٫ غلام علی ولد میرافغان، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۷۲۶٫ سخی داد ولد رجب، مسکونه وردک، اشرار.
۲۷۲۷٫ احمد علی ولد خادم علی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
۲۷۲۸٫ عبدالمجید ولد خادم علی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
۲۷۲۹٫ محمد نسیم ولد محمدقسیم، مسکونه غورات، اشرار.
۲۷۳۰٫ غلام حسین ولد احمد، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۷۳۱٫ محمدعیسی ولد ظفر، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۷۳۲٫ غلام حسن ولد دولت، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۷۳۳٫ قنبر ولد میرافغان، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۷۳۴٫ محمدعلی ولد حاجی خداداد، مسکونه میدان، اشرار.
۲۷۳۵٫ محمداکبر ولد محمد حسین، مسکونه هرات، اشرار.
۲۷۳۶٫ محمدمحسن ولد قدم علی، مسکونه وردک، اشرار.
۲۷۳۷٫ عوض علی ولد غلام حسن، مسکونه وردک، اشرار.
۲۷۳۸٫ رضابخش ولد الله داد، مسکونه دایزنگی، اشرار.
۲۷۳۹٫ محمدحسین ولد کلبی حسین، مسکونه چارآسیاب، اشرار.
۲۷۴۰٫ محمدحنیف ولد سلطان مسکونه میدان، اشرار.
۲۷۴۱٫ چمن ولد حاجی حسین، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۷۴۲٫ محمد نعیم ولد رجب، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۷۴۳٫ سیدعوض ولد شریف علی، مسکونه پروان، اشرار.
۲۷۴۴٫ بمان ولد حسین علی، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۷۴۵٫ سرور ولد مرزا علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۷۴۶٫ عیسی خان ولد جان علی، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۷۴۷٫ اسدالله ولد محمد عظیم، مسکونه مزار شریف، اشرار.
۲۷۴۸٫ محب علی ولد دیدار علی، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۷۴۹٫ محمد زمان ولد افغان بیک، مسکونه میدان، اشرار.
۲۷۵۰٫ غلام علی ولد میرزا، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۷۵۱٫ صفر علی ولد غلام شاه، مسکونه پروان، اشرار.
۲۷۵۲٫ محمدنعیم ولد محمدرحیم، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۷۵۳٫ آدم خان ولد سخی داد، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۷۵۴٫ نظر ولد خادم، مسکونه وردک، اشرار.
۲۷۵۵٫ محمدعیسی ولد میرزا حسین، مسکونه وردک، اشرار.
۲۷۵۶٫ امیرمحمد ولد نیک محمد، مسکونه دشت برچی، اشرار.
۲۷۵۷٫ محمد اسحاق ولد خدای نظر، مسکونه میدان، اشرار.
۲۷۵۸٫ صفدرعلی ولد عوض علی، مسکونه مزار شریف، اشرار.
۲۷۵۹٫ حاجی محمد حسین ولد میرزا حسین، مسکونه مزارشریف، اشرار.
۲۷۶۰٫ سرور ولد محمد عیسی، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۷۶۱٫ علی خان ولد حسین علی، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۷۶۲٫ محمد انور ولد محمدیونس، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۷۶۳٫ عبدالمنان ولد سیدرحمان، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
۲۷۶۴٫ ابراهیم ولد محمد حسین، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۷۶۵٫ محمد امان ولد کلبی حسین، مسکونه میدان، اشرار.
۲۷۶۶٫ عزیز ولد محمد امین، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۷۶۷٫ گل احمد ولد محمدهاشم، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۷۶۸٫ محمد علی ولد جمعه، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۷۶۹٫ محمدعارف ولد محمدامیر، مسکونه شیخ علی، اشرار.
۲۷۷۰٫ غلام علی ولد جمعه، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۷۷۱٫ نادر ولد عوض، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۷۷۲٫ محمدعلی ولد خان علی، مسکونه میدان، اشرار.
۲۷۷۳٫ محمدرضا ولد محمدعلی، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۷۷۴٫ محمدحسین ولد سراج الدین، مسکونه غزنی، اشرار.
۲۷۷۵٫ امیرمحمد ولد میرزا محمد، مسکونه قلعه شاده، اشرار.
۲۷۷۶٫ علی گوهر ولد میرزا محمدعلی، مسکونه قلعه شاده، اشرار.
۲۷۷۷٫ محرم علی ولد محمد حیدر، مسکونه پل سوخته، اشرار.
۲۷۷۸٫ پیوند ولد خدایار، مسکونه چنداول، اشرار.

کابل افغانستان – ۷/۴/۱۳۵۸
۲۷۷۹٫ مولوی محمد صابر ولد عبدالمجید، زمیندار، مسکونه ابراهیم خیل، اخوانی.
۲۷۸۰٫ برکت خان ولد سدوخان، زمیندار، مسکونه ابراهیم خیل، اخوانی.
۲۷۸۱٫ عبدالطیف ولد عبدالله، آمر گروپ پلان عملیاتی اصلاحات ارزی، مسکونه غور، اخوانی.
۲۷۸۲٫ مامور ولد ریدگی، آمر گروپ پلان عملیاتی اصلاحات ارزی، مسکونه غور، اخوانی.
۲۷۸۳٫ غلام یحیا ولد محمد اکبر، افسر سارندوی، مسکونه هوتخیل، اخوانی.
۲۷۸۴٫ سید اسدالله ولد سید عبدالاحد، محصل، مسکونه سرای غزنی، اخوانی.
۲۷۸۵٫ درویش ولد نور، معلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
۲۷۸۶٫ محمد اصیل ولد صوفی رحیم، معلم، مسکونه لغمان، آمر گروپ پلان عملیاتی اصلاحات ارزی، مسکونه غور، اخوانی.
۲۷۸۷٫ اسدالله ولد عبدالقیوم، مسکونه پل علم، اخوانی.
۲۷۸۸٫ سخیداد ولد میرافغان، حمال، مسکونه چنداول، اخوانی.
۲۷۸۹٫ عبدالکریم ولد عبدالله، مامور ریاست برق کابل، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
۲۷۹۰٫ عبدالسلیم ولد عبدالحکیم، پولیس پشاور، مسکونه پشاور، اخوانی.
۲۷۹۱٫ صابر حسین ولد محمد رفیع، پولیس پشاور، مسکونه پشاور، اخوانی.
۲۷۹۲٫ حبیب الله ولد حاجی شیر احمد، بیکار، مسکونه پروان، اخوانی.
۲۷۹۳٫ سید داوود ولد سید عطا محمد، زمیندار، مسکونه گذرگاه، اخوانی.
۲۷۹۴٫ غلام حضرت ولد فقیر شاه، زمیندار، مسکونه جبل السراج، اخوانی.
۲۷۹۵٫ میر آغا ولد میرجهان، بیکار، مسکونه جبل السراج، اخوانی.
۲۷۹۶٫ قمبرعلی ولد شیر احمد، مالک موتر، مسکونه میدان، خمینی.
۲۷۹۷٫ میرداد ولد سخیداد، دریور، مسکونه بهسود، خمینی.
۲۷۹۸٫ عبدالرووف ولد سفر محمد، کلینر، مسکونه میدان، اخوانی.
۲۷۹۹٫ بمان علی ولد بنیاد علی، محصل، مسکونه کابل، مایوییست.
۲۸۰۰٫ محمد جعفر ولد غلام علی، معلم، مسکونه چاردهی، مایوییست.
۲۸۰۱٫ سخیداد ولد سرور، محصل انجنیری، مسکونه قره باغ، مایوییست.
۲۸۰۲٫ دین محمد ولد نور احمد، شیرینی فروش، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
۲۸۰۳٫ محمد صابر ولد محمد ظاهر، زمیندار، مسکونه چار آسیاب، خمینی.
۲۸۰۴٫ حاجی عبدالمحمد ولد علا محمد، زمیندار، مسکونه چارآسیاب، خمینی.

کابل افغانستان – ۸/۴/۱۳۵۸
۲۸۰۵٫ صدرالدین ولد غلام حسن، دهقان، مسکونه بدخشان، اخوانی.
۲۸۰۶٫ نعمت الله ولد محمد زمان، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی.
۲۸۰۷٫ محمد علی ولد محمد امین، خیاط وزارت داخله، مسکونه افشار، اخوانی.
۲۸۰۸٫ شیرین خان ولد شیردل، محصل انستیتوت تخنیک، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
۲۸۰۹٫ سید اسماعیل ولد سید احمد شاه، محصل، مسکونه سرخ پارسا، اخوانی.
۲۸۱۰٫ حاجی محمد کریم ولد عبدالرازق، دکاندار، مسکونه باغ علی مردان، اخوانی.
۲۸۱۱٫ عبدالعزیز ولد عبدالودود، معلم، جبل السراج، اخوانی.
۲۸۱۲٫ فقیر جان ولد علی جان، مسکونه بهسود، خمینی.
۲۸۱۳٫ سید محمد ولد دین محمد، معلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
۲۸۱۴٫ پیر محمد ولد شاه محمد، قاضی، مسکونه سیدخیل، اخوانی.
۲۸۱۵٫ عبدالحی ولد محمد حسن، متعلم علوم اسلامی، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
۲۸۱۶٫ محمد افضل ولد نظر محمد، متعلم علوم اسلامی، مسکونه نجراب، اخوانی.
۲۸۱۷٫ عمرا خان ولد عبدالکریم، متعلم علوم اسلامی، مسکونه بگرام، اخوانی.
۲۸۱۸٫ محمد خان ولد محمد رضا، متعلم علوم اسلامی، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
۲۸۱۹٫ عبدالغفور ولد عبدالرحیم، مولوی، مسکونه نجراب، اخوانی.
۲۸۲۰٫ مولوی عبدالله ولد جان محمد، مولوی، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
۲۸۲۱٫ سید مصطفی ولد سید عرب، مولوی، مسکونه سنجد دره، اخوانی.
۲۸۲۲٫ عبدالله ولد عبدالصمد، مولوی، مسکونه نجراب، اخوانی.
۲۸۲۳٫ محمد یوسف ولد آغا میر، مولوی، مسکونه بولغین، اخوانی.
۲۸۲۴٫ مولوی عبدالغفار ولد محمد خان، مولوی، مسکونه قره باغ، خمینی.
۲۸۲۵٫ محمد علی ولد خان علی، مسکونه بهسود، دوکاندار، خمینی.
۲۸۲۶٫ غلام نبی ولد علی حسین، کارگر، مسکونه دایکندی، خمینی.
۲۸۲۷٫ محمد امان ولد محمد قاسم، مسکونه سانچارک، دوکاندار، خمینی.
۲۸۲۸٫ عبدالخالق ولد حاجی محمد رسول، مسکونه سنچارک، خمینی
۲۸۲۹٫ حاجی نادر حاجی رسول، مسکونه سانچارک، تاجر، خمینی.
۲۸۳۰٫ حاجی محمد طاهر ولد حاجی محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، خمینی.
۲۸۳۱٫ محمد نصیر ولد جلال الدین، مسکونه بهسود، خمینی.
۲۸۳۲٫ محمد عالم ولد محمد قاسم، مسکونه ینگی قلا، زیور فروش. اخوانی.
۲۸۳۳٫ میاگل ولد محمد یعقوب، مسکونه لغمان، معلم، اخوانی.
۲۸۳۴٫ عتیق الرحمان ولد سید الرحمان، مسکونه لغمان، فارغ دوازده، اخوانی.
۲۸۳۵٫ حفیظ الرحمان ولد غلام حسن، مسکونه قرغه، کارمند انرژی و آب، اخوانی.
۲۸۳۶٫ میر محمد عیسی ولد میر محمد صدیق، مسکونه سرای غزنی، تخنیکر، اخوانی.
۲۸۳۷٫ شیر احمد ولد احمد علی، مسکونه غزنی، معلم، مایوییست.
۲۸۳۸٫ محمد نعیم ولد محمد شریف، مسکونه سانچارک، اخوانی.
۲۸۳۹٫ سید محمد ولد سید محمد حیدر، مسکونه جاغوری، فارغ شده، مایوییست.
۲۸۴۰٫ عبدالقهار ولد عبدالستار، مسکونه جبل السراج، اخوانی.
۲۸۴۱٫ احمد وحید ولد صالح محمد، مسکونه چنداول، انجنیر، مایوییست.
۲۸۴۲٫ خان علی ولد نظر علی، مسکونه بهسود، کارگر. خمینی.
۲۸۴۳٫ محمد یوسف خاکساری ولد ملا خاکسار، مسکونه بدخشان، اخوانی.
۲۸۴۴٫ محمد داوود ولد محمد حسن، مسکونه جاغوری، مایوییست.
۲۸۴۵٫ خادم حسین اکبری ولد حسن علی، مسکونه جاغوری، مایوییست.
۲۸۴۶٫ خادم حسین ولد غلام حسین، مسکونه جاغوری مایوییست.
۲۸۴۷٫ اسدالله ولد یعقوب علی، مسکونه جاغوری، عضو سارنوالی، مایوییست.
۲۸۴۸٫ عبدالرحیم ولد غلام علی، مسکونه جاغوری، مستری، مایوییست.
۲۸۴۹٫ محمد امان ولد جان علی، مسکونه جلال آباد، محصل وترنری، مایوییست.
۲۸۵۰٫ سلمان علی ولد طلا، مسکونه افشار، کارگر هوتل انترکانتیننتل، مایوییست.
۲۸۵۱٫ غلام علی ولد سلطان علی، مسکونه جاغوری، محصل وترنری، مایوییست.
۲۸۵۲٫ غریب حسین ولد محمد صادق، مسکونه جاغوری، محصل دارالمعلمین، مایوییست.
۲۸۵۳٫ محمد اسحاق ولد میرزا حسین، مسکونه جاغوری، مامور، مایوییست.
۲۸۵۴٫ داود شاه ولد یعقوب علی، مسکونه جاغوری، خیاط مایوییست.
۲۸۵۵٫ عبدالشکور ولد حیدر علی، مسکونه جاغوری، بیکار، مایوییست.
۲۸۵۶٫ شریف احمد ولد محمد سردار، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
۲۸۵۷٫ محمد اسماعیل ولد دل خان مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی.
۲۸۵۸٫ ناصر خان ولد علم خان، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی.
۲۸۵۹٫ نادرخان ولد ناصر خان، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی.
۲۸۶۰٫ نور محمد ولد عید محمد، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی.
۲۸۶۱٫ عبدالحنان ولد عبدالحکیم، مسکونه تگاب، مامور سارندوی ساکن تگاب، اخوانی.
۲۸۶۲٫ سید محمد ولد شاه محمد، مسکونه ارگون، دهقان، اخوانی.
۲۸۶۳٫ بسم الله ولد محمد سردار، مسکونه لوگر، اخوانی.
۲۸۶۴٫ محمد ایوب ولد محمد انور، مسکونه لوگر، اخوانی.
۲۸۶۵٫ عنایت ولد محمد یوسف، مسکونه کابل، سارندوی، اخوانی.
۲۸۶۶٫ شفیع الله ولد غلام سخی، مسکونه وردک، محصل پلتخنیک، اخوانی.
۲۸۶۷٫ صدرالله ولد غلام حسین، مسکونه بدخشان، بیکار، اخوانی.
۲۸۶۸٫ نثار احمد ولد سخی، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
۲۸۶۹٫ اسماعیل ولد غلام رضا، مسکونه میدان، خشکه شوی، اخوانی.
۲۸۷۰٫ مرزک ولد میر آغا خان، مسکونه ارگون، دهقان، اخوانی.
۲۸۷۱٫ سید ابراهیم ولد میر آغا، دارالمعلمین، اخوانی.
۲۸۷۲٫ محمد علی ولد محمد امین، خیاط، اخوانی.
۲۸۷۳٫ محمد افضل ولد نظر محمد، ملای قلای خواجه، اخوانی.
۲۸۷۴٫ سید محمد ولد سید محسن، افسر سارندوی، محل سکونت میر بچه کوت، اخوانی.
۲۸۷۵٫ حیب الرحمان ولد غلام حسن، مامور نمایندگی ترانسپورت، مسکونه قرغه، اخوانی.
۲۸۷۶٫ غلام فاروق ولد غلام حسین، انجنیر دیپارتمت جیالوژی، مسکونه قرغه، اخوانی.
۲۸۷۷٫ سید کمال الدین ولد نور آغا، انجنیر (نیمروز) مسکونه جمال مینه اخوانی.
۲۸۷۸٫ میر آغا ولد سید امیر، کارمند متقاعد، مسکونه جمال مینه، اخوانی.
۲۸۷۹٫ بابه شاه، ولد صفدر، لیلامی فروش، مسکونه بهسود، خمینی.
۲۸۸۰٫ احمد خان ولد عبدالله، مسکونه مرادخانی، خمینی.
۲۸۸۱٫ محمد بیک ولد میر افغان، لیلامی فروش، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
۲۸۸۲٫ میر افغان ولد شاه بیگم، بیکار، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
۲۸۸۳٫ نظر حسین ولد میر افغان، متعلم صنف ۱۲ مسکونه وزیر آباد، خمینی.
۲۸۸۴٫ علی رضا ولد رجب علی، لیلامی فروش، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
۲۸۸۵٫ میرگل ولد گل احمد، لیلامی فروش، مسکونه قلای موسا، خمینی.
۲۸۸۶٫ نوروز ولد میرزا، زمیندار، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
۲۸۸۷٫ سید عباس ولد سید یعقوب، بیکار، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
۲۸۸۸٫ محمد آصف ولد محمد امان مسکونه مهتاب قلعه، خمینی.
۲۸۸۹٫ محمد شاه ولد بهادر، بیکار، مسکونه قلعه ینگی، اخوانی.
۲۸۹۰٫ غلام نبی ولد غلام قادر، بیکار، مسکونه دشت برچی، اخوانی.
۲۸۹۱٫ میرزا سراج الدین ولد شجاع الدین، زمین دار، باشنده قلای قاضی، اخوانی.
۲۸۹۲٫ محمد ظریف ولد مستقیم، زمیندار، مسکونه موسهی، اخوانی.
۲۸۹۳٫ جانان ولد اختر محمد، زمیندار، مسکونه چارآسیاب، اخوانی.
۲۸۹۴٫ سید احمد ولد گل احمد، دریور ریگشاه، مسکونه ده خدایداد، اخوانی.
۲۸۹۵٫ عبدالحمید ولد عبدالمجید، زمیندار، باشنده کلکان، اخوانی.
۲۸۹۶٫ غلام محمد ولد سفر محمد، مامور زراعت، مسکونه ده سبز، خمینی.
۲۸۹۷٫ عبدالسلام ولد یار محمد، محصل زراعت، مسکونه غزنی، خمینی.
۲۸۹۸٫ علی جان ولد شیر احمد، مسکونه قلای شاده، خمینی.

کابل افغانستان – ۱۱/۴/۱۳۵۸
۲۸۹۹٫ زوارشاه ولد یعقوب علی، خیاط، باشنده جاغوری، مایوییست.
۲۹۰۰٫ عبدالشکور ولد حیدر علی، مسکونه جاغوری، مایوییست.
۲۹۰۱٫ محمد اسحاق ولد میرزا حسین، مامور سیلو، مسکونه جاغوری مایوییست.
۲۹۰۲٫ محمد خان ولد محمد رضا، ملا، مسکونه سرای خواجه، مایوییست.
۲۹۰۳٫ بازمیر ولد لال گل، دکاندار، مسکونه غوربند، دسیسه جاده میوند.
۲۹۰۴٫ قیام الدین ولد عبدالله، شرعیات، مسکونه فاریاب، دسیسه جاده میوند.
۲۹۰۵٫ سید منور ولد سید حسن، متعلم ابوحنیفه، مسکونه تالقان، دسیسه جاده میوند.
۲۹۰۶٫ یوسف ولد یعقوب، کارمند متقاعد، مسکونه ارزگان، دسیسه جاده میوند.
۲۹۰۷٫ غلام سخی ولد غلام علی، هوتلی، مسکونه غزنی، دسیسه جاده میوند.
۲۹۰۸٫ محمد شریف ولد مجتبی، محصل شرعیات، مسکونه هرات، دسیسه جاده میوند.
۲۹۰۹٫ غلام ولد میر افغان، کوچی، مسکونه بهسود، اشرار.
۲۹۱۰٫ محمد ایوب ولد رسولداد، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی.
۲۹۱۱٫ محمد نسیم ولد میر حفیظ، دکاندار، مسکونه شش درک، اخوانی.
۲۹۱۲٫ محمد امین ولد عتیق الله، تایپیست، باشنده آقچه، اخوانی.
۲۹۱۳٫ اختر محمد ولد محمد اسلم، محصل طب ننگرهار، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
۲۹۱۴٫ سید داوود ولد سید احمد علی، مامور انیس، مسکونه کارته سه، اخوانی.
۲۹۱۵٫ محمد یاسین ولد آغا محمد، محصل حقوق، مسکونه بلخ، اخوانی.
۲۹۱۶٫ محمد حفیظ ولد عبدالرحیم، مامور وزارت زراعت، مایوییست.
۲۹۱۷٫ غلام صدیق ولد محمد ابراهیم، محصل تعلیم و تربیه، اخوانی.
۲۹۱۸٫ خان محمد ولد عبدالله، دوکاندار، مسکونه دشت برچی، اشرار.
۲۹۱۹٫ امیر حسین ولد محمد حسین، دکاندار، مسکونه دشت برچی، اشرار.
۲۹۲۰٫ عوض علی ولد خان علی، دکاندار، مسکونه سرای غزنی، اشرار.
۲۹۲۱٫ محمد نعیم ولد خیرالله، دکاندار، مسکونه سرای غزنی، اشرار.
۲۹۲۲٫ اما علی ولد جان علی، دریور، مسکونه سرای غزنی، اشرار.
۲۹۲۳٫ کاظم علی ولد عوض علی، دکاندار، مسکونه دشت برچی، اشرار.
۲۹۲۴٫ بهاولدین ولد محمد، راننده تکسی، مسکونه میربچه کوت، اشرار.
۲۹۲۵٫ فراموز ولد محمد رفیق، زمیندار، مسکونه چک وردک، اشرار.
۲۹۲۶٫ احمدزی ولد عبدالحمید، زمیندار، مسکونه وردک، اشرار.
۲۹۲۷٫ محمد هاشم ولد بهمن، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
۲۹۲۸٫ جواد ولد علی جان، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
۲۹۲۹٫ محمد موسی ولد خادم علی، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۹۳۰٫ محمد حسین ولد عوض، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
۲۹۳۱٫ محمد حسین ولد غلام حسین، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۹۳۲٫ محمد عیسی ولد خادم علی، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۹۳۳٫ محمد حسن ولد غلام حسن، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
۲۹۳۴٫ سلطان ولد کلبی حسین، دهقان، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۹۳۵٫ محمد ولد خدابخش، دهقان مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۹۳۶٫ موسی ولد، قاسم، دهقان، مسکونه ارزگان، اشرار.
۲۹۳۷٫ باقر ولد احمد حسین، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۹۳۸٫ احمد علی ولد میرزا علی، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
۲۹۳۹٫ محمد اکبر ولد محمد عیسی، دهقان، مسکونه لعل و سرجنگل، اشرار.
۲۹۴۰٫ حمایت الله ولد عبدالرسول، معلم لیسه تخنیک، اشرار.

کابل افغانستان – ۱۲/۴/۱۳۵۸
۲۹۴۱٫ سونار ولد فتح خان، مسکونه متاخان، بیکار، اشرار.
۲۹۴۲٫ نثار احمد ولد نیک محمد، محصل صنف چارم دارالمعلمین، اخوانی
۲۹۴۳٫ محمدیوسف ولد محمدیونس، متعلم، مسکونه قلعه شاده، اخوانی.
۲۹۴۴٫ دین محمد ولد خلیل الرحمان، مامور ریاست قوای کار، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
۲۹۴۵٫ میرزا حسین ولد غلام حسین، کارگر، مسکونه بامیان (چنداول)، خمینی.
۲۹۴۶٫ کلبی حسین ولد عبدل، مسکونه چنداول، کارمند، خمینی.
۲۹۴۷٫ محمداکبر ولد میرزا حسین، مسکونه چنداول، کارمند، خمینی.
۲۹۴۸٫ ایوب ولد نایب علی، مسکونه چنداول، کارمند، خمینی.
۲۹۴۹٫ سوداگر ولد غلام جان، مسکونه پغمان، مالدار، اشرار.
۲۹۵۰٫ صحبت ولد سالم، مالدار، مسکونه پغمان، اشرار.
۲۹۵۱٫ صاحب نور ولد غلام جان، متعلم صنف یازده، مسکونه وردک، اشرار.
۲۹۵۲٫ ضامن علی ولد حسین علی، درایور، مسکونه میدان، اشرار.
۲۹۵۳٫ محمدشیرین ولد عبدل، زمیندار، مسکونه قره باغ، اخوانی.
۲۹۵۴٫ احمدمیر ولد میراحمد، معلم، مسکونه کلکان، اخوانی.
۲۹۵۵٫ عبدالقادر ولد بهادرخان، درایور، مسکونه لوگر، اخوانی.
۲۹۵۶٫ سعدالله ولد سیداکبر، مامور وزارت زراعت، مسکونه تگاب، اخوانی.
۲۹۵۷٫ شمس الحق ولد رکن عالم، صنف یازده دارالعلوم، مسکونه ده سبز، اخوانی.
۲۹۵۸٫ سید حبیب ولد سیداشرف، تاجر، مسکونه گذرگاه، اخوانی.
۲۹۵۹٫ محمدظاهر ولد محمدانور، کارمند دولت، مسکونه چنداول، اشرار.
۲۹۶۰٫ زلمی ولد محمدحسن، محصل زراعت، مسکونه وردک، اخوانی.
۲۹۶۱٫ عبدالرب ولد آغاجان، کارمند تربیه معلم، اشرار.
۲۹۶۲٫ حاجی عبدالقدوس ولد حاجی گدامحمد، باشنده قلعه قاضی، اشرار.
۲۹۶۳٫ عبدالسلام ولد عصمت الله، بیکار، مسکونه لوگر، اشرار.
۲۹۶۴٫ حاجی بسم الله ولد سلطان محمد، باشنده لوگر، اشرار.
۲۹۶۵٫ حاجی سید علم ولد فتح محمد، مسکونه لوگر، اشرار.
۲۹۶۶٫ قربان ولد گرگ علی، شاگرد نانوا، مسکونه پروان، توطیه جاده میوند.
۲۹۶۷٫ نورمحمد ولد درویش، مسکونه کابل، سقا، توطیه جاده میوند.
۲۹۶۸٫ خلیل الله ولد محمدشریف، استاد، مسکونه چاردهی کابل، توطیه جاده میوند.
۲۹۶۹٫ دین محمد ولد علی محمد، مسکونه بدخشان، معلم مکتب صنایع، توطیه جاده میوند.
۲۹۷۰٫ شفیق الله ولد عبدالله، مسکونه ننگرهار، افراد فرقه ۲۵، توطیه جاده میوند.
۲۹۷۱٫ جان محمد ولد یارمست، مسکونه شینوار، اخوانی.
۲۹۷۲٫ محمد نصیر ولد محمد عظیم، کارمند د افغانستان بانک، مسکونه واصل آباد، اخوانی.
۲۹۷۳٫ غلام عباس ولد احمدعلی، مامور مطبعه دولتی، مسکونه پروان، اخوانی.
۲۹۷۴٫ محمدعارف ولد مولوی فراموز، مزدور کار، مسکونه پروان، اخوانی.
۲۹۷۵٫ میرآغا ولد میرثنا، متعلم صنف یازده دارالعلوم، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
۲۹۷۶٫ سلطان محمد ولد پاینده محمد، مامور انحصارات، مسکونه شیرپور، اخوانی.
۲۹۷۷٫ عبدالقاسم ولد محمد حسن، دوکاندار، مسکونه قلعه شاده، خمینی.
۲۹۷۸٫ میرعبدالقدوس ولد میر عبدالحی، مامور متقاعد، مسکونه واصل آباد، خمینی.
۲۹۷۹٫ عبدالباقی ولد فخرالدین، کارمند وزارت مالیه، مسکونه کارته پروان، خمینی.
۲۹۸۰٫ طالب جان ولد جانان، مامور متقاعد، مسکونه ولسوالی نرخ میدان، اخوانی.
۲۹۸۱٫ بسم الله کمکی ولد عبدالجبار، کارمند سازمان ملل، مسکونه قره باغ غزنی، اخوانی.
۲۹۸۲٫ حفیظ الله ولد صالح محمد، معلم، مسکونه قلعه شاده، اخوانی.
۲۹۸۳٫ محمد نصیر ولد محمد عظیم، مسکونه وزیر آباد، آمیر د افغانستان بانک، اخوانی
۲۹۸۴٫ غلام عباس ولد محمدعلی، مسکونه پروان، غریبکار، مامور مطبعه دولتی، اخوانی
۲۹۸۵٫ محمد عارف ولد مولوی فرامرز، مسکونه پروان، غریبکار، اخوانی
۲۹۸۶٫ میرآقا ولد میرسنا، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف یازدهم دارالعلوم، اخوانی
۲۹۸۷٫ سلطان محمد ولد پاینده محمد، مسکونه شیرپور، مامور انحصار؟ دولتی، اخوانی
۲۹۸۸٫ ابوالقاسم ولد محمد حسن، مسکونه سرکاریز قلعه شاده، دکاندار، خمینیست
۲۹۸۹٫ میر عبدالقدوس ولد میر عبدالحی، مسکونه چهارقلعه وزیر آباد، مامور متقاعد، خمینیست
۲۹۹۰٫ عبدالباقی ولد فخرالدین، مسکونه کارته پروان، مامور متقاعد، خمینست
۲۹۹۱٫ طالبجان ولد جانان، مسکونه نرخ میدان، مامور متقاعد، اخوانی
۲۹۹۲٫ بسمالله کمکی ولد عبدالجبار، مسکونه قرهباغ غزنی، مامور ملل متحد، اخوانی
۲۹۹۳٫ حفیظالله ولد صالح محمد، مسکونه چهارقلعه قاضی، معلم، اخوانی

کابل- افغانستان، مورخ ۱۷/۲/ ۱۳۵۸
۲۹۹۴٫ محمدباقر نورزایی ولد شهنواز، مسکونه غزنی، مامور مستوفیت کابل، مائوئست
۲۹۹۵٫ قربانعلی ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، غریبکار، خمینیست
۲۹۹۶٫ عوض علی ولد علی جمعه، مسکونه حصه دوم بهسود، غریبکار، خمینست
۲۹۹۷٫ خداد ولد رمضان، مسکونه چهارقلعه وزیر آباد، کچالو فروش، خمینست
۲۹۹۸٫ محرم علی ولد احمدعلی، مسکونه مرکز بهسود، آمر ترویج بادامباغ، خمینست
۲۹۹۹٫ میرسلیمان ولد ایوب علی، مسکونه قلعه خلیل بهسود، دکاندار، خمینست
۳۰۰۰٫ اسحاق ولد رمضان، مسکونه چهارقلعه وزیر آباد، دکاندار، خمینست
۳۰۰۱٫ محمدحسن ولد حسین بخش، مسکونه افشار، قصاب، خمینست
۳۰۰۲٫ علیجان ولد حسین بخش، مسکونه افشار، قصاب، خمینست
۳۰۰۳٫ علی حسن ولد حسین بخش، مسکونه افشار سیلو، قصاب، خمینست
۳۰۰۴٫ محمدحسن ولد عوض، مسکونه افشار، قصاب، خمینست
۳۰۰۵٫ حاجی محمد ابراهیم ولد مهدی، مسکونه افشار، عضو تدریستان ثانوی، خمینست
۳۰۰۶٫ محمدحسین ولد نصرالدین، مسکونه افشار، دکاندار، خمینست
۳۰۰۷٫ محمدحکیم ولد آخوندخان، مسکونه کز کنر، دانشجو، خمینست
۳۰۰۸٫ تیمورشاه ولد مولوی عبدالرحیم، مسکونه جمال مینه، محصل سال سوم طب، مائوئست
۳۰۰۹٫ فیضالدین ولد قطبالدین، مسکونه چاریکار، محصل سال دوم طب، مائوئست
۳۰۱۰٫ حبیبالله ولد جانداد، مسکونه ولسوالی محمدآغه لوگر، محصل طب، اشرار
۳۰۱۱٫ جانداد ولد برکت، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار
۳۰۱۲٫ مسجیدی ولد شیرینخان، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار
۳۰۱۳٫ شاه محمد ولد فقیر محمد، مسکونه قریه شاهی محمدآغه لوگر، محصل طب، اشرار
۳۰۱۴٫ گل علم ولد شیراحمد، مسکونه محمدآغه لوگر، محصل طب، اشرار
۳۰۱۵٫ شاولی ولد عیسیخان، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار
۳۰۱۶٫ ابراهیم ولد آغاجان، مسکونه قلعه سرای خواجه، اخوانی
۳۰۱۷٫ سروان ولد حاجی میرعوض، مسکونه قرهباغ، اخوانی
۳۰۱۸٫ سیفالدین ولد جلاالدین، مسکونه قرهباغ کابل، اخوانی
۳۰۱۹٫ مستوفی ولد فتح محمد، مسکونه وردک، اشرار

کابل- افغانستان، مورخ ۱۹/۲/ ۱۳۵۸
۳۰۲۰٫ عبدالوهاب ولد احمدخان، مسکونه سرخرود ننگرهار، زمیندار، اخوانی
۳۰۲۱٫ نورمحمدشاه ولد انورشاه، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی
۳۰۲۲٫ عموجان ولد عبدالله جان، مسکونه پروان، ملا امام، اخوانی
۳۰۲۳٫ میر محمد اسحاق ولد سیدکاظم، مسکونه گذرگاه، مدیر فابریکه پلچرخی، اخوانی
۳۰۲۴٫ حاجی علی حسین ولد غلام حسین، مسکون قلعه شهاده، دکاندار، خمینست
۳۰۲۵٫ محمد جعفر ولد محمدهاشم، مسکونه کابل، داکتر طب صحت عامه، مائوئست
۳۰۲۶٫ نصیراحمد ولد عبدالقدوس، مسکونه مرادخوانی، مائوئست
۳۰۲۷٫ محمدعثمان ولد پیغمبرگل، مسکونه اندخوی، محصل طب، مائوئست
۳۰۲۸٫ غلامعلی ولد غلام حسن، مسکونه تایمنی وات، تجار پرزهجات موتر، مائوئست
۳۰۲۹٫ محمدافضل ولد قادرخان، مسکونه ننگرهار، زمیندار، مائوئست
۳۰۳۰٫ حفیظ الله ولد لعل گل، مسکونه کارته پروان، مامور وزارت صحت عامه، مائوئست
۳۰۳۱٫ محمداسماعیل خزایی ولد غلام حسین، مسکونه کابل، معلم، اخوانی
۳۰۳۲٫ محمدکریم ولد محمد امین، مسکونه قلعه موسی کابل، مامور متقاعد، اخوانی
۳۰۳۳٫ سلیمان ولد محمد اسماعیل، مسکونه غزنی، ماشینکار اره، اخوانی
۳۰۳۴٫ حسین علی ولد علی جمعه، مسکون میدان، گل کار، خمینست
۳۰۳۵٫ محرم علی ولد صفرعلی، مسکونه میدان، چوکیساز، خمینست
۳۰۳۶٫ سلطان محمد ولد صفرعلی، مسکونه میدان، زمیندار، خمنیست
۳۰۳۷٫ عبدالرحیم ولد ملا فقیر، مسکونه پروان، قصاب، اخوانی
۳۰۳۸٫ تاج محمد ولد حاجی محمد اکرم، مسکونه کندز، تاجر، اخوانی
۳۰۳۹٫ محمدعلی ولد عبدالقیوم، مسکونه پروان، کارمند، اخوانی
۳۰۴۰٫ خانآقا ولد محمد نبی، مسکونه محمدآغه لوگر، مامور، اخوانی
۳۰۴۱٫ زمرک ولد شیرخان، مسکونه لوگر، محصل، اخوانی
۳۰۴۲٫ محمدحلیم ولد غلام نبی، مسکونه کابل، ترجمان، اخوانی
۳۰۴۳٫ محمدحسین ولد میرزاحسین، مسکونه سرخپارسا، قراردادی مسلح، خمینست
۳۰۴۴٫ غلام حضرت ولد خادیم، مسکونه بامیان، بی کار، خمنیست
۳۰۴۵٫ حسین ولد احمدعلی، مسکونه بامیان، بیکار، خمنیست
۳۰۴۶٫ محمدصادق ولد محمدعاطف، مسکونه خوست پکتیا، مامور، مائوئست ضد انقلاب
۳۰۴۷٫ محمدعلی ولد گل محمد، مسکونه بگرامی، پولیس لوگر، اخوانی
۳۰۴۸٫ شیرآدم ولد عبدالکریم، مسکونه چکری، زمیندار، اخوانی
۳۰۴۹٫ گل ولی ولد میرولی، مسکونه ننگرهار، مامور اصلاحات ارضی، اخوانی
۳۰۵۰٫ محمدباز ولد الله باز، مسکونه ناحیه سوم ننگرهار، مامور مرستون، اخوانی
۳۰۵۱٫ غلام یحی ولد محمدصادق، مسکونه علیخیل کاپیسا، متعلم دارالعلوم، اخوانی
۳۰۵۲٫ محمدنبی ولد محمد صدیق، مسکونه شادپان مزارشریف، محصل پلتخنیک، اخوانی
۳۰۵۳٫ دادمحمد ولد محمدطاهر، مسکونه لوگر، متعلم دارالعلوم، اخوانی
۳۰۵۴٫ غازی محمد ولد ولی محمد، مسکونه میدان، طالبالعلم، اخوانی
۳۰۵۵٫ محمدنعیم ولد محمد سرور، مسکونه بغلان، مامور شولگره، اخوانی
۳۰۵۶٫ سرورجان ولد محضالله، مسکونه سرخ رود، ساعت ساز، اخوانی
۳۰۵۷٫ کابل- افغانستان، مورخ ۲۱/۴/ ۱۳۵۸
۳۰۵۸٫ میراحمدجان ولد میرغلام محمد، مسکونه بامیان، وکیل گذر، اخوانی
۳۰۵۹٫ سید منصور ولد سید محمدحسن، مسکونه پروان، بیکار، اخوانی
۳۰۶۰٫ محمد عارف ولد محمد، مسکونه سیاسنگ، محصل طب، مائوئست
۳۰۶۱٫ سید قسیم ولد سید مقصود، مسکونه لغمان، معلم، مائوئست
۳۰۶۲٫ جمالالدین ولد غلام محیالدین، مسکونه جبل السراج، مامور بادغیس، اخوانی
۳۰۶۳٫ چمن ولد برات، مسکونه بامیان، متعلم لیسه میخانیکی، خمینست
۳۰۶۴٫ معینالدین ولد لعل گل، مسکونه کارته نو، مامور وزارت تعلیم و تربیه، مائوئست
۳۰۶۵٫ نورمحمد ولد گل محمد، مسکونه سیاسنگ، معلم لیسه بگرامی، مائوئست
۳۰۶۶٫ حبیبالرحمان ولد عبدالغفور، مسکونه پغمان، سرساتمن سارندوی، اخوانی
۳۰۶۷٫ حضرت محمد ولد سن گل، مسکونه کابل، جگرن غوند ده، اخوانی
۳۰۶۸٫ عزیزالله ولد میرزامحمد، مسکونه قلعه شهاده، محصل پلتخنیک، اخوانی
۳۰۶۹٫ ملامحمد ولد فراموز، مسکونه بیبی مهرو، ملا امام، اخوانی
۳۰۷۰٫ عبدالعزیز ولد شیرمحمد، مسکونه تایمنی، دکاندار، اشرار
۳۰۷۱٫ عبدالصمد ولد شیرمحمد، مسکونه تایمنی، دکاندار، اشرار
۳۰۷۲٫ سیدمحمد مهدی ولد سید علی جان، مسکونه چنداول، تجار، خمنیست
۳۰۷۳٫ محمدهاشیم ولد محمدعالم، مسکونه سرخپارسا، دکاندار، اخوانی
۳۰۷۴٫ محمد یاسین ولد محمدهاشیم، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، اخوانی
۳۰۷۵٫ عبدالعزیز مسکونه لغمان، انجنیر، مائوئست
۳۰۷۶٫ میربچه ولد میرسید باز، مسکونه لغمان، زمیندار، اخوانی
۳۰۷۷٫ عبدالباری ولد جمعه گل، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
۳۰۷۸٫ باران ولد محمداعظم، مسکونه قندهار، زمیندار، اشرار
۳۰۷۹٫ عبدالصادیق ولد فقیر محمد، مسکونه کندهار، زمیندار، اخوانی
۳۰۸۰٫ سیاه باغ ولد محمد اعظم، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
۳۰۸۱٫ دین محمد ولد خیرمحمد، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
۳۰۸۲٫ غلام غوث ولد شیردل، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
۳۰۸۳٫ سرورخان ولد عثمان، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
۳۰۸۴٫ عبدالله ولد توکل، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
۳۰۸۵٫ حاجی پادشاه ولد فضل علم، مسکونه غزنی، اخوانی
۳۰۸۶٫ عبدالغیاث ولد سیدحیدر، مسکونه غزنی، اشرار
۳۰۸۷٫ آغامحمد ولد شاه زمان، مسکونه غزنی، اشرار
۳۰۸۸٫ عبدالاحمد ولد میرمحمد، مسکونه غزنی، اشرار
۳۰۸۹٫ غلامدستگیر ولد عبدالقیوم، مسکونه غزنی، اشرار
۳۰۹۰٫ روزالدین ولد محمد میر، مسکونه غزنی، اشرار
۳۰۹۱٫ محمدغنی ولد عزیزالله، مسکونه غزنی، اشرار
۳۰۹۲٫ بازیدخان ولد عبدالرزاق، مسکونه غزنی، اشرار
۳۰۹۳٫ غلامحضرت ولد محیالدین، مسکونه غزنی، اشرار
۳۰۹۴٫ گل احمد ولد سید آل، مسکونه غزنی، اشرار
۳۰۹۵٫ نقیبالله، مسکونه غزنی، معلم، اشرار
۳۰۹۶٫ جان شاه ولد محمدشاه، مسکونه غزنی، اشرار
۳۰۹۷٫ عبدالمتین، مسکونه غزنی، اشرار
۳۰۹۸٫ بختالله ولد عبدالغفار، مسکونه غزنی، اشرار
۳۰۹۹٫ شیرخان ولد شهزاد، مسکونه غزنی، اشرار
۳۱۰۰٫ سید عبدالعظیم ولد سید میرحسین، مسکونه غزنی، خمینست
۳۱۰۱٫ قربانعلی ولد سید میرحسین، مسکونه غزنی، خمینست
۳۱۰۲٫ ابولحسین ولد آقاحسین، مسکونه غزنی، خمنیست
۳۱۰۳٫ آقاحسین ولد عبدالحسین، مسکونه غزنی، خمینست
۳۱۰۴٫ عبدالحسین ولد میرحسین، مسکونه غزنی، خمنیست
۳۱۰۵٫ روزی محمد ولد غفور، مسکونه غزنی، خمینست
۳۱۰۶٫ سیدمحمدعلی ولد سیدحیدر، مسکونه زابل، خمنیست
۳۱۰۷٫ نورخان ولد دادخان، مسکونه غزنی، اخوانی
۳۱۰۸٫ نعمتالله ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، اخوانی
۳۱۰۹٫ رحیم خان ولد جمالالدین، مسکونه غزنی، اشرار
۳۱۱۰٫ گرومحمد ولد سپاهی، مسکونه غزنی، اشرار
۳۱۱۱٫ گلخان ولد جمعه خان، مسکونه غزنی، اشرار
۳۱۱۲٫ باوکی ولد بسمالله، مسکونه غزنی، اشرار
۳۱۱۳٫ مولاداد، مسکونه غزنی، معلم، اشرار
۳۱۱۴٫ عبدالکریم، مسکونه غزنی، اشرار
۳۱۱۵٫ مومن، مسکونه غزنی، اشرار
۳۱۱۶٫ حیاتالله، مسکونه غزنی، اشرار
۳۱۱۷٫ عبدالباری ولد دادمحمد، مسکونه غزنی، اشرار
۳۱۱۸٫ جانگل ولد محمدشریف، مسکونه غزنی، اشرار
۳۱۱۹٫ جمعه گل ولد بهادر، مسکونه غزنی، اشرار
۳۱۲۰٫ غلام حسن ولد ملا سلطان عزیز، مسکونه غزنی، اشرار
۳۱۲۱٫ بسمالله ولد ملامحمد سعید، مسکونه غزنی، اشرار
۳۱۲۲٫ خداینور ولد ملانظرالدین، مسکونه غزنی، اخوانی
۳۱۲۳٫ محمدظاهر ولد جومحمد، مسکونه پکتیا، اشرار
۳۱۲۴٫ اختر محمد ولد جان گل، مسکونه غزنی، اشرار
۳۱۲۵٫ محمدحسن ولد محمدحسین، مسکونه غزنی، اشرار
۳۱۲۶٫ عبدالمنان ولد اخترمحمد، مسکونه غزنی، اشرار
۳۱۲۷٫ عبدالله ولد دین محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
۳۱۲۸٫ فضل حق ولد اختر محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
۳۱۲۹٫ عبدالحکیم ولد صاحب خان، مسکونه غزنی، اخوانی
۳۱۳۰٫ سید ولد محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
۳۱۳۱٫ عینالدین ولد شرفالدین، مسکونه غزنی، اخوانی
۳۱۳۲٫ فیروزخان ولد شاهمرد، مسکونه غزنی، اخوانی
۳۱۳۳٫ خیرمحمد ولد فیضمحمد، مسکونه غزنی، اخوانی
۳۱۳۴٫ غلامحیدر ولد عبدالقادر، مسکونه غزنی، اخوانی
۳۱۳۵٫ شادم ولد عظیم، مسکونه غزنی ، اخوانی
۳۱۳۶٫ شامراد ولد عظیم، مسکونه غزنی، اخوانی
۳۱۳۷٫ فضل احمد ولد دوست محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
۳۱۳۸٫ فقیر محمد ولد خیرمحمد، مسکونه محمدخیل، اخوانی

کابل- افغانستان، مورخ ۲۳/۲/۱۳۵۸
۳۱۳۹٫ شامرجان ولد حبیبالله، مسکونه کارته نو، مائوئست ضد انقلاب
۳۱۴۰٫ عبدالقیوم ولد عبدالعلی، مسکونه میدان، مدرس، اخوانی
۳۱۴۱٫ عبدالرحمان ولد مولوی محمدهاشیم، مسکونه میدان، طالبالعلم، اخوانی
۳۱۴۲٫ مومن ولد جمعه گل، مسکونه کوته سنگی، دکاندار، اخوانی
۳۱۴۳٫ شیرآقا ولد فدا محمد، مسکونه لوگر، کارگر فابریکه قیر، اخوانی
۳۱۴۴٫ حبیبالرحمان ولد اختر محمد، مسکونه لوگر، کارگر فابریکه قیر، اخوانی
۳۱۴۵٫ محمدانور ولد فیاض، مسکونه بیبی مهرو، مدیر پلانگذاری، مائوئست
۳۱۴۶٫ عبدالغفور ولد امام محمد، مسکونه آقاعلی شمس، سکتاریست
۳۱۴۷٫ ظفر ولد غلام حیدر، مسکونه آقاعلی شمس، محافظ غند، سکتاریست
۳۱۴۸٫ عبدالرحیم ولد محمد ابراهیم، مسکونه دهبوری، جگرن متقاعد، سکتاریست
۳۱۴۹٫ سیدمحمدشاه ولد سید ابراهیم، مسکونه واصل آباد، مامور هوتل، کابل، سکتاریست
۳۱۵۰٫ محمد نعیم ولد سلطان عزیز، مسکونه خیرخانه، محصل صنف دوم انجنیری، مائوئست
۳۱۵۱٫ نصرالله ولد زمانالدین، مسکونه مزارشریف، بی کار، اخوانی
۳۱۵۲٫ اسماعیل ولد غلام رسول، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
۳۱۵۳٫ حاجی محمدعلم ولد حاجی شریف، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
۳۱۵۴٫ عنایتالله ولد غلام نبی، مسکونه خیرخانه، انجنیر سروی جیولوچی، مائوئست ضد انقلاب
۳۱۵۵٫ محمد اشرف ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل، مائوئست ضد انقلاب
۳۱۵۶٫ محمد صفر ولد عبدالجلیل، مسکونه خیرخانه، سکتاریست
۳۱۵۷٫ قاسم ولد بیادعلی، مسکونه کوهات، پولیس، جاسوس
۳۱۵۸٫ فیضاحمد ولد غلام جان، مسکونه کابل، مامور، مائوئست ضدانقلاب
۳۱۵۹٫ محمدظاهر ولد محمد ابراهیم، مسکونه استالف، محصل، مائوئست ضدانقلاب
۳۱۶۰٫ عبدالواحد ولد محمد انور، مسکونه استالف، کارگر، مائوئست ضدانقلاب
۳۱۶۱٫ محمدایوب ولد محمد یعقوب، مسکونه شکردره، متعلم، مائوئست ضدانقلاب
۳۱۶۲٫ سردار ولد محمد حسین، مسکونه بدخشان، زمیندار، اشرار
۳۱۶۳٫ علمگل ولد نوروز کوچی، مسکونه وردک، اشرار مس عنیک
۳۱۶۴٫ حضرت خان ولد غلام علی، مسکونه سید آباد، اشرار مس عینک
۳۱۶۵٫ ببرک ولد عبدالمجید، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
۳۱۶۶٫ امیرمحمد ولد غلامالدین، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
۳۱۶۷٫ گل داد ولد سمندر، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
۳۱۶۸٫ معراج ولد سعیدالدین، مسکونه محمداغه لوگر، اشرار مس عینک
۳۱۶۹٫ صاحب جان ولد کلاجان، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
۳۱۷۰٫ لاهور ولد غلام جان، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
۳۱۷۱٫ محمد عظیم ولد سید احمد، دوهم بریدمن محاسبه شعبه سیاسی، اخوانی
۳۱۷۲٫ عبدالله ولد محمد امین، مسکونه خوست، دگرمن سابق رییس ارکان ۲۵۰، اخوانی
۳۱۷۳٫ عبدالغفار ولد گلبدین، دریم بریدمن کشف قطعه ۵۹، اخوانی
۳۱۷۴٫ حاجی سالم ولد زمان گل، مسکونه منطقه کلان، اشرار
۳۱۷۵٫ حاجی خانالدین ولد محمدالدین، مسکونه منطقه کلان، اشرار
۳۱۷۶٫ غلامجیلانی ولد عبدالرحمان، خرد ضابط سارندوی، اخوانی
۳۱۷۷٫ عقیق، افسر پولیس، اخوانی
۳۱۷۸٫ عنایتالله، افسر پولیس قطعه ۷۷۷ کماندو، اخوانی
۳۱۷۹٫ رحمتالله ولد ملا کنجه، سرباز غند ۳۸، اخوانی
۳۱۸۰٫ بحرالدین ولد سیدآقا، سرباز غند ۳۸، اخوانی
۳۱۸۱٫ محمد عارف ولد محمد نور، مسکونه میرویس میدان، فارغ صنف دوازده، اخوانی
۳۱۸۲٫ عبدالله ولد امینالله، استاد دانشگاه، اخوانی
۳۱۸۳٫ علی محمد ولد حیدر، مسکونه چهاردهی، معلم لیسه حبیبیه، مائوئست
۳۱۸۴٫ محمدناصر ولد میرزاحسین، مسکونه دارلامان، بیکار، خمنیست
۳۱۸۵٫ اسماعیل ولد فقیر محمد، مسکونه ناحیه دوم کابل، شاگرد خیاط، اخوانی
۳۱۸۶٫ عبدالواسع ولد عبدالستار، مسکونه کوته سنگی، مستری، ضدانقلاب
۳۱۸۷٫ اکبرخان ولد مندرخان، جاسوس پاکستانی
۳۱۸۸٫ قاسم ولد پی ولی، جاسوس پاکستانی
۳۱۸۹٫ شاه موس ولد علیزی، صنف یازده ابو حنیفه، اخوانی
۳۱۹۰٫ شیرجان ولد سیدعلم، مسکونه ترکمن، لیلامی فروش، خمنیست
۳۱۹۱٫ ابوذر ولد حاجت شاه، مسکونه غزنی، واسکت فروش، خمینست
۳۱۹۲٫ محمدناصر ولد میرزاحسن، مسکونه غزنی، خمینست
۳۱۹۳٫ عزیزالله ولد محمد انور، مسکونه قندهار، ترکاری فروش، خمینست
۳۱۹۴٫ محمد نعیم ولد سلطان عزیز، مسکونه خیرخانه، محصل، مائوئست
۳۱۹۵٫ خداینظر ولد سیدعلی، مسکونه سرخ پارسا، خوراکه فروش، خمینست
۳۱۹۶٫ غریب میرزا ولد خدای نظر، مسکونه سرخ پارسا، خوراکه فروش، خمینست
۳۱۹۷٫ محمد کبیر ولد گل محمد، مسکونه شوربازار، اخوانی
۳۱۹۸٫ شاه رسول ولد سید رسول، سرباز، اخوانی
۳۱۹۹٫ محمد انور ولد برکت علی، جاسوس پاکستانی
۳۲۰۰٫ سلطان احمد ولد محمدعلی، جاسوس پاکستانی
۳۲۰۱٫ محمدنبی ولد میرافغان، مسکونه لوگر، طالبالعلم، اخوانی
۳۲۰۲٫ گلابالدین ولد محمدقسیم، مسکونه لوگر، راننده، اخوانی
۳۲۰۳٫ شیرمحمد ولد عمر، مسکونه خوگیانی، راننده، اشرار
۳۲۰۴٫ احمدجان ولد باورخان، مسکونه وردک، اخوانی
۳۲۰۵٫ ذلفقار ولد احمد افتخارعلی، پاکستانی، راننده، اخوانی
۳۲۰۶٫ میرجلال ولد شینده، مسکونه شینوار، اخوانی
۳۲۰۷٫ میرآجان ولد آقا محمد، قوماندان متقاعد، اشرار
۳۲۰۸٫ غلام محیالدین ولد امیرالدین، مسکونه لوگر، مامور شهرداری، اخوانی
۳۲۰۹٫ سید رحمان ولد سیدغلام ایاض، مسکونه جبل سراج، مامور متقاعد، اخوانی
۳۲۱۰٫ ذکرالحق ولد عبدالستار، مسکونه پروان، محصل علوم، اخوانی
۳۲۱۱٫ گلاب خانه ولد ولی محمد، مامور اطلاعات و کلتور، مائوئست
۳۲۱۲٫ میرنظامالدین ولد میرسفالدین، مسکونه جبل سراج، مامور شهرداری، مائوئست
۳۲۱۳٫ نورعلی ولد قدم، مسکونه غزنی، زمیندار، خمنیست
۳۲۱۴٫ فیروز ولد شیرالله، مسکونه بامیان، زمیندار، اخوانی
۳۲۱۵٫ سیدانور ولد حیاتشاه، مسکونه کابل، واسکت فروش، خمنیست
۳۲۱۶٫ محمدناصر ولد میرزاحسین، مسکونه دارالامان، واسکت فروش، خمنیست
۳۲۱۷٫ جان علی ولد سلطان علی، مسکونه جیغتو، زمیندار، اشرار
۳۲۱۸٫ حسین ولد غلام رسول، مسکونه قلعهزال، زمیندار، اشرار
۳۲۱۹٫ بختیاری ولد بنیادعلی، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
۳۲۲۰٫ وزیرمحمد ولد جلال، زمیندار، اشرار
۳۲۲۱٫ محمدتوری ولد سیدمراد، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
۳۲۲۲٫ نورکریم ولد محمد نجیم، مسکونه امام صاحب، معلم، اخوانی
۳۲۲۳٫ عبدالستار ولد گل حمید، مسکونه کندز، مدیر انحصارات، اشرافی
۳۲۲۴٫ عزیز احمد ولد نوراحمد، مسکونه کندز، مامور مجادله ملاریا، مائوئست ضدانقلاب
۳۲۲۵٫ ابولفیض ولد مولوی عبدالغفور، مسکونه چهاردره، متعلم، اخوانی
۳۲۲۶٫ عبدالخلیل ولد عبدالجلیل، مسکونه کندز، آمرجنایی، اخوانی

کابل- افغانستان، مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۵۸
۳۲۲۷٫ محبالله ولد عبدالله، مسکونه شاهروان ارچی، بیکار، اخوانی
۳۲۲۸٫ محمدیاسین ولد خان محمد، مسکونه جوزجان، متعلم، اخوانی
۳۲۲۹٫ الله یار ولد عبدالرحمان، مسکونه قلعه زال، اشرار
۳۲۳۰٫ میرباز ولد عبدالخالق، مسکونه قلعه زال، اشرار
۳۲۳۱٫ رنگین ولد آقامیر، مسکونه قلعه زال، بیکار، اشرار
۳۲۳۲٫ حاجی محمدحسن ولد سیدنظر، مسکونه قلعه زال، بیکار، اشرار
۳۲۳۳٫ ملا عبدالرحمان ولد دین محمد، مسکونه قلعه زال، ملاامام، اشرار
۳۲۳۴٫ سیدمحمد ولد گل محمد، مسکونه خان آباد، خیاط، اخوانی
۳۲۳۵٫ عبدالقیوم ولد عبدالرحیم، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
۳۲۳۶٫ عبدالودود ولد محمد عارف، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
۳۲۳۷٫ عزیزالله ولد ولی محمد، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
۳۲۳۸٫ محمد لطیف ولد محمد حسن، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
۳۲۳۹٫ حضرت قل ولد محمد انور، مسکونه خان آباد، اجارهدار مندوی، اخوانی
۳۲۴۰٫ کمال ولد محمد ایوب، مسکونه بادغیس، راننده، اخوانی
۳۲۴۱٫ محصل ولد مستوخان، مسکونه امام صاحب، اخوانی
۳۲۴۲٫ فاروق ولد عبدالرحمان، مسکونه امام صاحب، اخوانی
۳۲۴۳٫ غلامقادر ولد غلام حسین، مسکونه امام صاحب، اخوانی
۳۲۴۴٫ عبدالقیوم ولد شیرخان، مسکونه امام صاحب، اخوانی
۳۲۴۵٫ نیک محمد ولد نظرمحمد، مسکونه امام صاحب، زمیندار، اخوانی
۳۲۴۶٫ محمد ظاهر ولد محمدابراهیم، مسکونه کندز، آمر تحقیق، اخوانی
۳۲۴۷٫ کمال ولد محمد رفیق، مسکونه کندز، مامور، اخوانی
۳۲۴۸٫ غلام محمد ولد شهزاد، مسکونه خان آباد، مامور، اخوانی
۳۲۴۹٫ عبدالمنان ولد عبدالعزیز، مسکونه کندز، مامور، اخوانی
۳۲۵۰٫ نیازمحمد ولد لعل محمد، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
۳۲۵۱٫ غلام نبی ولد آدینه، مسکونه بدخشان، متعلم، اخوانی
۳۲۵۲٫ غلام ربانی ولد آدینه، مسکونه بدخشان، متعلم، اخوانی
۳۲۵۳٫ ملا عبدالواحد ولد عبدالقادر، مسکونه غزنی، امامت، اخوانی
۳۲۵۴٫ محمدصادق ولد محمد ایوب، مسکونه خان آباد، مامور، اخوانی
۳۲۵۵٫ سیدقاسم ولد سید محیالدین، مسکونه خان آباد، معلم، اخوانی
۳۲۵۶٫ محمد مقیم ولد عبدالکریم، مسکونه اشکمش، معلم، اخوانی
۳۲۵۷٫ سیدهارون ولد سید عبدالمحمد، مسکونه کندز، ملاامام، اخوانی
۳۲۵۸٫ حاجی معصوم ولد شاهجهان، مسکونه کابل، راننده، اخوانی
۳۲۵۹٫ پاینده خان ولد میران، مسکونه لوگر، اخوانی

کابل، افغانستان، مورخ ۲۷/۴/ ۱۳۵۸
۳۲۶۰٫ علی اصغر ولد علی بخش، مسکونه جمال مینه، انجنیر وزارت فواید عامه، مایوییست
۳۲۶۱٫ خلیلالله ولد عبدالله، مسکونه شیرپور، انجنیر وزارت فواید عامه، مایوییست
۳۲۶۲٫ نصرالله ولد شیرالله، مسکونه تایمنی، مامور، مایوییست
۳۲۶۳٫ اسدالله ولد صاحب خان، مسکونه تایمنی، مامور ریاست میخانیک، مایوییست
۳۲۶۴٫ اسدالله ولد میرآجان، مسکونه سرخ رود، مدیر فنی اصلاحات ارضی، مایوییست
۳۲۶۵٫ محمداسحاق ولد محمد رحیم، مدیر کنترول تحفضات پطرول مزارشریف، مایوییست
۳۲۶۶٫ محمدعلی ولد عوض علی، مسکونه پل سرخ، کارگر نساجی بگرامی، خمنیست
۳۲۶۷٫ حاجی بشیر ولد باز محمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی
۳۲۶۸٫ چنار ولد عمرالدین، مسکونه هلمند، کوچی، اشرار
۳۲۶۹٫ خان محمد ولد گل محمد، زمیندار، اشرار
۳۲۷۰٫ عمران الدین ولد خدای بردی، اخوانی
۳۲۷۱٫ محمود ولد خواجه محمد، مسکونه دهافغانان، تایپست وزارت داخله، اخوانی
۳۲۷۲٫ خدای دوست ولد خدای نظر، مسکونه شهرآرا، اخوانی
۳۲۷۳٫ منگل ولد امیرجان، مسکونه سید آباد وردک، دکاندار، اشرار
۳۲۷۴٫ گل محمد ولد لعل محمد، مسکونه سید آباد، غریبکار، اشرار
۳۲۷۵٫ گل آقا ولد محمدنظیر، مسکونه سیدآباد وردک، زمیندار، اشرار
۳۲۷۶٫ عبدالخلیل ولد حق داد، مسکونه سید آباد وردک، تحویلدار، اشرار
۳۲۷۷٫ محمد ظاهر ولد سردار، مسکونه سید آباد وردک، کاتب، اشرار
۳۲۷۸٫ محبالله ولد دین محمد، مسکونه بادمخیل سید آباد وردک، اشرار
۳۲۷۹٫ عبدالصمد ولد میراعظم، مسکونه قلعه واحد، مامور وزارت مالیه، اشرار
۳۲۸۰٫ غلام بهاوالدین ولد گل داد، مسکونه چرخ لوگر، نرس شفاخانه ننگرهار، اخوانی
۳۲۸۱٫ سیدمعصوم ولد سیدعبدالحسین، مسکونه بهسود ننگرهار، راننده، اخوانی
۳۲۸۲٫ احمدجان ولد غلام جان، مسکونه سرخ رود ننگرهار، مدیر، افغان ملت
۳۲۸۳٫ یارمحمد ولد سمندر، مسکونه باسول، افغان ملت
۳۲۸۴٫ فضلالرحمان ولد عبدالرحمان، مسکونه سرخ رود، مامور اصلاحات، افغان ملت
۳۲۸۵٫ محمدهاشیم ولد عبدالعزیز، مسکونه پنجشیر، مامور فواید عامه، مایوییست
۳۲۸۶٫ محمدعمر ولد شهزاد، مسکونه ننگرهار، دکاندار، اخوانی
۳۲۸۷٫ عبدالواحد ولد عبدالسلام، مسکونه بگرامی، غریبکار، اخوانی
۳۲۸۸٫ عبدالوکیل ولد عبدالسلام، مسکونه بگرامی، چوپان، اخوانی
۳۲۸۹٫ عبدالقدوس ولد عبدالسلام، مسکونه بگرامی، بیکار، اخوانی
۳۲۹۰٫ گل حسن ولد حبیبالرحمان، مسکونه بازخیل، خیاط، اخوانی
۳۲۹۱٫ محمدحسن ولد آدمخان، مسکونه بگرامی، اخوانی
۳۲۹۲٫ محمدرسول ولد جوره قابل، مسکونه اندخوی، معلم، اخوانی
۳۲۹۳٫ عبدالمنان ولد غلام حیدر، مسکونه پنجشیر، مستخدم خارجی، اخوانی
۳۲۹۴٫ شاه محمد ولد محمد خلیل، مسکونه پنجشیر، آشپز، اخوانی
۳۲۹۵٫ عبدالجلیل ولد عبدالخلیل، مسکونه پنجشیر، مامور، مایوییست
۳۲۹۶٫ محمداکرم ولد دولت خان، مسکونه پنجشیر، محصل، مایوییست
۳۲۹۷٫ داود سرمد ولد محمد شریف، مسکونه قرهباغ، بیکار، مایوییست
۳۲۹۸٫ فقیرکلکانی ولد فدامحمد، مسکونه کلکان، بیکار، مایوییست
۳۲۹۹٫ محمدعزیز ولد حفیظالله مسکونه پغمان، معلم، مایوییست
۳۳۰۰٫ عبدالکبیر ولد محمدآصف، مسکونه واصل آباد، معلم، مایوییست
۳۳۰۱٫ غلام صفدر ولد غلام حیدر، مسکونه پنجشیر، کارمند، مایوییست
۳۳۰۲٫ عبدالقدوس ولد عبدالسلام، مسکونه کلکان، بیکار، مایوییست
۳۳۰۳٫ مهردل ولد عبدالقدوس، مسکونه سرای خواجه، دکاندار، مایوییست
۳۳۰۴٫ خواجه ولد غلام حیدر، مسکونه شوربازار، کارمند، مایوییست ضد انقلاب
۳۳۰۵٫ عبدالله ولد غلام حیدر، کارمند، مایوییست
۳۳۰۶٫ محمدظفر ولد غلام حیدر، مدیر قطعه ۲۱ غند محافظ، مایوییست
۳۳۰۷٫ محمد کبیر ولد محمد یوسف، مسکونه بهسود، معلم، مایوییست
۳۳۰۸٫ عبدالرحیم ولد محمد ابراهیم، مسکونه بدخشان، متقاعد، سکتاریست
۳۳۰۹٫ مهرعلی ولد مرادعلی، مسکونه تایمنی، تکسی ران، اخوانی
۳۳۱۰٫ عطاخان ولد خوایندم، مسکونه بهسود، خادیم مسجد، خمینست
۳۳۱۱٫ فیض الدین ولد فیض الله، مسکونه تخار، مامور، سکتاریست
۳۳۱۲٫ عبدالغفور ولد امام محمد، مسکونه بدخشان، مامور وزارت تجارت، سکتاریست
۳۳۱۳٫ محمدشاه ولد سیدابراهیم، مسکونه واصل آباد، مامور هوتل کابل، سکتاریست
۳۳۱۴٫ حضرت جان ولد آغا جان، اشرار
۳۳۱۵٫ الله باز ولد میرزا میر، مسکونه رودات، اشرار
۳۳۱۶٫ عالم ولد عبدالطیف، مسکونه تکانه، نانوا، اشرار
۳۳۱۷٫ عبدالطیف ولد شاهین، مسکونه نقاش، بیکار، اشرار
۳۳۱۸٫ زینالدین ولد امیرالدین، مسکونه تکانه، اشرار
۳۳۱۹٫ لعل محمد ولد حاجی گل محمد، مسکونه میدان، زمیندار، اشرار
۳۳۲۰٫ دادمحمد ولد باز محمد، مسکونه میدان، اشرار
۳۳۲۱٫ تورگل ولد تازه گل، مسکونه تکانه، حمال، اشرار
۳۳۲۲٫ عینالدین ولد خیرالدین، دوا فروش، سکتاریست
۳۳۲۳٫ نظرمحمد ولد عطا محمد، مسکونه چهلستون، محصل، مایوییست
۳۳۲۴٫ احمدضیا ولد عطامحمد، مسکونه چهلستون، محصل، مایوییست
۳۳۲۵٫ عطامحمد ولد خوشدل، مسکونه چهل ستون، مامور متقاعد، مایوییست
۳۳۲۶٫ نجبالله ولد سیدملا، مسکونه ننگرهار، مامور اصلاحات ارضی، افغان ملت
۳۳۲۷٫ جمال ناصر ولد سعادت، مسکونه چهارقلعه وزیرآباد، اخوانی
۳۳۲۸٫ میرعبدالکریم ولد میرعبدالرحیم، مسکونه قلعه فتحالله، متعلم، اخوانی
۳۳۲۹٫ شاولی ولد ذکری، مسکونه ننگرهار، محصل، اخوانی
۳۳۳۰٫ محمدطاهر ولد محمد ابراهیم، محصل دانشکده علوم، مایوییست

کابل- افغانستان، مورخ ۳۱/۲/۱۳۵۸
۳۳۳۱٫ آغا محمد ولد محمدمهدی، مسکونه قلعه شهاده، کهنه فروش، اخوانی
۳۳۳۲٫ میرجلال ولد شینده، مسکونه ننگرهار، اخوانی
۳۳۳۳٫ احمدشاه ولد عبدالرزاق، مسکونه میدان، محصل فاکولته زراعت، اخوانی
۳۳۳۴٫ محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه لغمان، مامور وزارت عدلیه، مایوییست
۳۳۳۵٫ عبدالمجید ولد جمعهخان، مسکونه سرایخواجه، بیکار، مایوییست
۳۳۳۶٫ غلامسخی ولد حاجی مسافرشاه، مسکونه کارته سخی، خمینست
۳۳۳۷٫ جاندل ولد رحم دل، مسکونه سرای خواجه، مایوییست
۳۳۳۸٫ سیدخان ولد خرم، مسکونه پنجشیر، اشرار
۳۳۳۹٫ میرزاخان ولد بهرام خان، مسکونه میربچه کوت، زمیندار، اشرار
۳۳۴۰٫ سیدغلام رحمان ولد سید غلام ایشان، مسکونه پروان، مدیر متقاعد، اخوانی
۳۳۴۱٫ ملا کتوری ولد محمد رضا، مسکونه بگرام، بیکار، اخوانی
۳۳۴۲٫ محمدسرور ولد سیدجان، مسکونه کوه صوفی بگرام، بیکار، اخوانی
۳۳۴۳٫ شعیب ولد غلام حیدر، مسکونه کلکان،دریور، اخوانی
۳۳۴۴٫ خان علی ولد علی جمعه، مسکونه دایزنگی، بیکار، خمینست
۳۳۴۵٫ محمد بشیر ولد محمد قاسم، مسکونه لوگر، معلم، مایوییست
۳۳۴۶٫ عبدالسلام ولد محمد عمر، مسکونه تاشقرغان، غریبکار، اشرار
۳۳۴۷٫ سفرعلی ولد جمعه خان، مسکونه نیمروز، اشرار
۳۳۴۸٫ غلام دستگیر ولد شاه محمد، مسکونه وردک، مامور، اشرار
۳۳۴۹٫ علی اصغر ولد سخیداد، مسکونه میدان، کارگر فابریکه پلچرخی، خمینست
۳۳۵۰٫ ناظرحسین ولد سید محمدحسن، مسکونه جمال مینه، مامور دستگاه خانه سازی، مایوییست
۳۳۵۱٫ شریکالله ولد دین محمد، مسکونه خیرخانه، مامور دستگاه خانهسازی، مایوییست
۳۳۵۲٫ محمدناصر ولد دین محمد، مسکونه دهقابل، چلک فروش، خمینست
۳۳۵۳٫ محمدعلی ولد محمد اکرم، مسکونه پشتونستان، جاسوس پاکستانی
۳۳۵۴٫ عبدالواحد ولد عبدالملک، جاسوس پاکستان

کابل- افغانستان – مورخ ۱/۵/۱۳۵۸
۳۳۵۵٫ فضل سبحان ولد الف بیک، مسکونه پروان، متعلم، اخوانی
۳۳۵۶٫ محمدکاظم ولد محمد طالب، مسکونه بدخشان، زمیندار، مایوییست
۳۳۵۷٫ شیرخان ولد محمد مراد، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
۳۳۵۸٫ عبدالصمد ولد عبدالله، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
۳۳۵۹٫ عبدالستار ولد غلام رسول، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
۳۳۶۰٫ عبدالسلام ولد عبدالغیاث، مسکونه خوست، مامور، مایوییست
۳۳۶۱٫ اعظم ولد محمد امیر، مسکونه خواهان، متعلم، مایوییست
۳۳۶۲٫ عزیزالله ولد امینالله، مسکونه کندز، محصل، پخش کننده شب نامه
۳۳۶۳٫ عبدالوکیل ولد خدابخش، مسکونه پروان، مامور اصلاحات، پخش کننده شب نامه
۳۳۶۴٫ سفرمحمد ولد محمد اسحق، مسکونه کندز، میوهفروش، پخش کننده شبنامه
۳۳۶۵٫ عنایتالله ولد اسلامالدین، مسکونه کندز، مامور ترویج، پخش کننده شبنامه
۳۳۶۶٫ محمدظاهر ولد آقاجان، مسکونه خان آباد، مامور بانک، پخش کننده شبنامه
۳۳۶۷٫ قاری محمد ولد عبدالقادر، مسکونه کندز، رادیوساز، پخش کننده شب نامه
۳۳۶۸٫ محمدالله ولد جمعه خان، مسکونه مزار، رادیوساز، پخش کننده شبنامه
۳۳۶۹٫ فیروزالدین ولد میرزانجمالدین، مسکونه خان آباد، معلم، تبلیغ ضد دولت
۳۳۷۰٫ سیداحمد ولد حاجی لاجورد، مسکونه خان آباد، تبلیغ ضد دولت
۳۳۷۱٫ محمد رازق ولد محمد رضا، مسکونه خان آباد، عریضه نویس، تبلیغ ضد دولت
۳۳۷۲٫ نورعلی ولد دولت، مسکونه خان آباد، محصل تخارستان، اخوانی
۳۳۷۳٫ ملنگ مشهور به عبدالبصر ولد سلیمان، مسکونه خان آباد، اخوانی
۳۳۷۴٫ ملاغلام ولد مختار، مسکونه کندز، ملا امام، اخوانی
۳۳۷۵٫ حاجی سیدغلام ولد وزیر، مسکونه کندز، اخوانی
۳۳۷۶٫ محمدعیسی ولد شمسالدین، مسکونه کندز، زمیندار، اشرار
۳۳۷۷٫ نعمتالله ولد محمد اکبر، مسکونه فرخار، کاتب تعلیم و تربیه، پخش کننده شبنامه
۳۳۷۸٫ عبدالمقیم ولد آدینه محمد، مسکونه فرخار، معلم، پخش کننده شبنامه
۳۳۷۹٫ غلام محمد ولد غلام قادر، مسکونه فرخار، معلم، پخشکننده شبنامه
۳۳۸۰٫ عبدالرقیب ولد ملا رجب، مسکونه نورستان، معلم، اشرار
۳۳۸۱٫ روشن ولد الله بردی، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
۳۳۸۲٫ ملا عسکر ولد احمدجان، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
۳۳۸۳٫ گلستان ولد شاولی، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
۳۳۸۴٫ عبدالغفار ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، اشرار
۳۳۸۵٫ نصرالله ولد نصیرخان، مسکونه علینگار لغمان، زمیندار، اشرار
۳۳۸۶٫ پاینده محمد ولد محمدشریف، مسکونه تالقان، معلم، اشرار
۳۳۸۷٫ شمسالله ولد عبدالرحیم، مسکونه پل علم، زمیندار، اخوانی
۳۳۸۸٫ محمدظاهر ولد قربان، مسکونه بدخشان، متعلم، مایوییست
۳۳۸۹٫ استاندار ولد جمدار، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
۳۳۹۰٫ بازمحمد ولد حاجی عبدالمحمد، مسکونه قلعه زال، معلم، اشرار
۳۳۹۱٫ خان وزیر ولد میرزاگل، مسکونه پکتیا، معاون اداری افغان ترکایی، اشرار
۳۳۹۲٫ محمدعیسی ولد محمد عمر، مسکونه نوآباد، میکانیک، اخوانی

کابل- افغانستان – مورخ ۲/۵/۱۳۵۸
۳۳۹۳٫ محمد داوود ولد عبدالروف، مسکونه لغمان، انجنیر وزارت معادن، مایوییست
۳۳۹۴٫ ملامحمد ولد دادمحمد، مسکونه کابل، اخوانی
۳۳۹۵٫ حمیدالله ولد شیرمحمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی
۳۳۹۶٫ برهانالله ولد حفیظالله، مسکونه کلوله پشته، متعلم، مایوییست
۳۳۹۷٫ محمد امین ولد محمد ملنگ، مسکونه علاوالدین، متعلم، اخوانی
۳۳۹۸٫ حمایتالله ولد عنایتالله، مسکونه مزارشریف، متعلم، اخوانی
۳۳۹۹٫ گلاب خان ولد ولی محمد مسکونه پکتیا، مامور اطلاعات و کلتور، اخوانی
۳۴۰۰٫ رازق داد ولد حاجی گل داد، مسکونه غلام علی بگرام، مامور، اخوانی
۳۴۰۱٫ نادر ولد محمدیوسف، مسکونه ارزگان، مامور شهرنو، اشرار
۳۴۰۲٫ عوض ولد رستم، مسکونه بهسود، ملا کودکستان، اشرار
۳۴۰۳٫ منور ولد حاجی وزیرگل، مسکونه برکی برک، اشرار
۳۴۰۴٫ محمد کبیر ولد عبدالقدیر، مسکونه کارته پروان، راننده، اشرار
۳۴۰۵٫ محمدعوض ولد غلام رسول، مسکونه پل سوخته، اشرار
۳۴۰۶٫ حاجی محمدنادر ولد لعل محمد، مسکونه قلعه زمان خان، دکاندار، اخوانی
۳۴۰۷٫ بادام گل ولد غلام محمد، مسکونه شش درک، اخوانی
۳۴۰۸٫ نصرالله ولد پیاوالدین، مسکونه قلاچه، اخوانی
۳۴۰۹٫ محمدعمر ولد گلآجان، مسکونه خیرخانه، بیکار، اخوانی
۳۴۱۰٫ محمد رفیق ولد گل خان، مسکونه شاه شهید، اخوانی
۳۴۱۱٫ حاجی عبدالرسول ولد عبدالقادر، مسکونه وزیراکبرخان، ساعت فروش، اخوانی
۳۴۱۲٫ سلطان محمد ولد سیدکرام، مسکونه ننگرهار، معلم، اخوانی
۳۴۱۳٫ ولی محمد ولد خان محمد، مسکونه دشت برچی، نجار، خمینست
۳۴۱۴٫ خان محمد ولد شیرمحمد، مسکونه دشت برچی، زمیندار، خمینست
۳۴۱۵٫ عوض ولد سخیداد، مسکونه دشت برچی، خیاط، خمینست
۳۴۱۶٫ محمد نادر ولد محمد یعقوب، مسکونه دشت برچی، کارمند سینمای کابل، خمینست
۳۴۱۷٫ حاجی عید محمد ولد شیرمحمد، مسکونه سرخ پارسا، قالین فروش، اخوانی
۳۴۱۸٫ بستان ولد سلطان علی، مسکونه چنداول، پرزه فروش، خمینست
۳۴۱۹٫ محمد یاسین ولد حاجی محمد، مسکونه سرخ پارسا، معلم، خمینست
۳۴۲۰٫ سیلانی ولد جیلانی، مسکونه سید آباد وردک، اشرار
۳۴۲۱٫ غلام حضرت ولد جانان، مسکونه سیدآباد، زمیندار، اشرار
۳۴۲۲٫ محمداکبر ولد میرحیدر، مسکونه سیدخیل سید آباد، زمیندار، اشرار
۳۴۲۳٫ نجمالدین ولد علاوالدین، مسکونه سید آباد، زمیندار، اشرار
۳۴۲۴٫ عبدالقادر ولد عبدالخالق، مسکونه ولسوالی تگاب، زمیندار، اشرار

کابل- افغانستان – مورخ۶/۶/۱۳۵۸
۳۴۲۵٫ محمدعلی ولد حزب علی، مسکونه سرخ پارسا، خمینست
۳۴۲۶٫ محمدنعیم ولد غلام سخی، مسکون کلکان، زمیندار، اخوانی
۳۴۲۷٫ حبیبالرحمان ولد عبدالرحمان، مامور شرکت قند بغلان، اخوانی
۳۴۲۸٫ عبدالمجید ولد خدای رحیم، مسکونه بغلان، مامور، اخوانی
۳۴۲۹٫ شیرپادشاه ولد خان، مسکونه لوگر، پولیس، مایوییست
۳۴۳۰٫ نورمحمد ولد محمد، مسکونه بگرام، اخوانی
۳۴۳۱٫ محمداعظم ولد محمدغوث، مسکونه بگرام، دکاندار، اخوانی
۳۴۳۲٫ احمدزی ولد هاشم خان، مسکونه وردک، اخوانی
۳۴۳۳٫ اولیا ولد روشان، مسکونه وردک، اشرار
۳۴۳۴٫ کمینی ولد عبدالغفور، مسکونه وردک، اشرار
۳۴۳۵٫ ذکیم ولد عبدالکریم، مسکونه سید آباد وردک، اشرار
۳۴۳۶٫ جهانگیر ولد ضمیر، مسکونه گلنگار، زمیندار، اشرار
۳۴۳۷٫ مولوی بسمالله ولد عبدالله، مسکونه لغمان، ملای مسجد، اخوانی
۳۴۳۸٫ محمدصیفی ولد محمد رسول، مسکونه خیرخانه، بیکار، اشرار
۳۴۳۹٫ محمدحلیم ولد مهرالدین، مسکونه خیرخانه، بیکار، اشرار
۳۴۴۰٫ محمدهاشم ولد عبدالقدوس، مسکونه سمنگان، مایوییست
۳۴۴۱٫ محمدعثمان ولد موسی، مسکونه ایبک، مایوییست
۳۴۴۲٫ عبدالفتاح ولد فضل الدین، مسکونه ایبک، عضو نظارت خانه سمنگان، مایوییست
۳۴۴۳٫ عبدالعزیز ولد عبدالعظیم، مسکونه ایبک، معاون اداری تعلیم و تربیه، مایوییست
۳۴۴۴٫ محفوظ ولد یعقوب، مسکونه دشت برچی، افراد قطعه ۷۷۷، اشرار
۳۴۴۵٫ لیلا ولد محمدیاسین، مسکونه سالنگ، اخوانی
۳۴۴۶٫ گل محمد ولد عبدالاحد، مسکونه سالنگ، اخوانی
۳۴۴۷٫ جان آقا ولد حضرت شاه، مسکونه میربچه کوت، پولیس بگرام، اخوانی
۳۴۴۸٫ عبدالرسول ولد گل احمد، مسکونه پل علم، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی
۳۴۴۹٫ صاحب شاه ولد دوران شاه، مسکونه خوگیانی، اخوانی
۳۴۵۰٫ پیرمحمد ولد رحیم داد، مسکونه جبل سراج، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی
۳۴۵۱٫ محمدانور ولد اختر محمد، مسکونه چهاردهی، اخوانی
۳۴۵۲٫ عبدالرووف ولد محمد هاشم، مسکونه ناحیه سوم کابل، مامور ریاست سرکها، اخوانی
۳۴۵۳٫ غلام ایشان ولد غلام قادر، مسکونه جبل سراج، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی
۳۴۵۴٫ غلام حیدر ولد غلام محیالدین، مسکونه غزنی، مامور سرک، اخوانی
۳۴۵۵٫ نورمحمد ولد درمحمد، مسکونه چهاردهی، آمر ریاست ملی بس، اخوانی

کابل- افغانستان – مورخ ۸/۵/۱۳۵۸
۳۴۵۶٫ محمد حیدر ولد غلام نبی، مسکونه بامیان، خمینست
۳۴۵۷٫ محمددین ولد عبدالله، مسکونه میدان، زمیندار، خمینست
۳۴۵۸٫ مولوی عبدالرحمان ولد رجب علی، اخوانی
۳۴۵۹٫ محمدغنی ولد غلام محیالدین، مامور ریاست سرکها، اخوانی
۳۴۶۰٫ غیاث الدین ولد دین محمد، دریم ساتمن اطفاییه کابل، اخوانی
۳۴۶۱٫ باخترگل ولد حیدر، مسکونه خوست، اخوانی
۳۴۶۲٫ شیخ یعقوب ولد شیرمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۶۳٫ عبدالولی ولد شیخ یعقوب، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۶۴٫ عبدالهادی ولد بسمالله، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۶۵٫ عبدالشافع ولد بسمالله، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۶۶٫ یارمحمد ولد لعلی، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۶۷٫ سیفالله ولد محمدالله، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۶۸٫ الله میر ولد محمد، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۶۹٫ محمدزی ولد بازمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۷۰٫ عبدالقیوم ولد بازمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۷۱٫ عبدالعزیز ولد الله میر، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۷۲٫ عبدالقهار ولد بازمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۷۳٫ سراج ولد مومن، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۷۴٫ آقا محمد ولد مومن، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۷۵٫ …..ولد خان محمد، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۷۶٫ بازمحمد ولد گل خان، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۷۷٫ بهلول ولد وکیل، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۷۸٫ ظاهر ولد پیرمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
۳۴۷۹٫ محمدشفیع ولد محمد فاروق، مسکونه کهنه خمار، اشرار
۳۴۸۰٫ عزیزمحمد ولد خیرمحمد، مسکونه کهنه خمار، اشرار
۳۴۸۱٫ فقیرمحمد ولد سیدمحمد، مسکونه کهنه خمار، اشرار
۳۴۸۲٫ میرعبدالمجید ولد عبدالوحید، مسکونه کهنه خمار، اشرار
۳۴۸۳٫ میرزا محمد ولد گلاب شاه، مسکونه بهسود، اشرار
۳۴۸۴٫ محمدظاهر ولد محمدطاهر، مسکونه جلریز، اشرار
۳۴۸۵٫ گلباز ولد اکبرخان، مسکونه جلریز، اشرار
۳۴۸۶٫ احمد حسین ولد ظفرعلی، مسکونه کابل، اشرار
۳۴۸۷٫ الماس ولد پاینده محمد، مسکونه کابل، اشرار
۳۴۸۸٫ محمد عارف ولد محمدنبی، اشرار
۳۴۸۹٫ محمد رضا ولد محمدحسن، مسکونه سنگلاخ، اشرار
۳۴۹۰٫ میرزامحمد ولد شامحمد، اشرار
۳۴۹۱٫ سیدمنهاجالدین ولد ویسالدین، اشرار

کابل- افغانستان – مورخ ۹/۵/۱۳۵۸
۳۴۹۲٫ دادو ولد ذلفقار، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۴۹۳٫ عمرخان ولد شیرخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۴۹۴٫ سید احمد ولد حشمتالله، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۴۹۵٫ نواب ولد حاجی محمد یعقوب، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۴۹۶٫ عبدالجبار ولد عبدالواحد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۴۹۷٫ علم خان ولد جلادخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۴۹۸٫ رازمحمد ولد پادشاه گل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۴۹۹٫ امانالله ولد عبدالمنان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۰۰٫ فتح محمد ولد نظیر گل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۰۱٫ نظرمحمد ولد سید شاه، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۰۲٫ فتحخان ولد شیرجان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۰۳٫ اختر محمد ولد سیداحمد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۰۴٫ کریم خان ولد ری، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۰۵٫ نورمحمد ولد سیدشاه، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۰۶٫ کری ولد جمعه گل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۰۷٫ حاجی محمد ایوب ولد محمدحیدر، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۰۸٫ تاج محمد ولد محبالله، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۰۹٫ غلام حسین ولد عامل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۱۰٫ محمدکاظم ولد سیدخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۱۱٫ قربان ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۱۲٫ گلاب ولد احمدجان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۱۳٫ عبدالمجید ولد جلادخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۱۴٫ شیرعلی ولد… مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۱۵٫ پهلوان ولد… مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۱۶٫ غلامعلی ولد محمدعلی، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۱۷٫ رجب علی ولد غلام حیدر، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۱۸٫ محمدسرور ولد محمد تاجیم، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۱۹٫ جان محمد ولد خان محمد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۲۰٫ حاجی زانگل ولد محمد گل، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۲۱٫ محمدحسن ولد حاجی زانگل، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۲۲٫ شیرگل ولد طیب، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۲۳٫ محمدصادق ولد حبیبالله، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۲۴٫ سورگل ولد شینوار، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۲۵٫ محمد پذیر ولد عمر، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۲۶٫ پادشاه ولد طیب، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۲۷٫ نورمحمد ولد طیب، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۲۸٫ مولوی نظر محمد ولد فضل محمد، مسکونه شالیزی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۲۹٫ سید حبیب ولد سید امیرشاه، مسکونه پیرزاده، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۳۰٫ هفته گل ولد نیازمحمد، مسکونه ده خداداد، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۳۱٫ علم جان ولد نیازمحمد، مسکونه ده خداداد، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۳۲٫ سید رحمان ولد حاجی دارا، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۳۳٫ محمد علی ولد غلام حسین، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۳۴٫ روزی خان ولد غفار، مسکونه واغظ، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۳۵٫ محمدنبی ولد خیرالدین، مسکونه قرهباغ، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۳۶٫ امیرخان ولد قطبخان، مسکونه قرهباغ، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۳۷٫ عبدالرزاق ولد عبدالحق، مسکونه نیازی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۳۸٫ میراحمد ولد میرمحمد، مسکونه رباط، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۳۹٫ تازه گل ولد نیک محمد، مسکونه رمک، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۴۰٫ امیرگل ولد بارخان، مسکونه نانی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۴۱٫ محمدغنی ولد محمد فضل، مسکونه گیلان، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۴۲٫ نصرالدین ولد گلاب الدین، مسکونه واغظ، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۴۳٫ غلام صنایع ولد خوشدل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۴۴٫ عبدالکریم ولد حاجی نوراجان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۴۵٫ میرآجان ولد حاجی نجیبالله، مسکونه جلالآباد، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۴۶٫ عبدالقیوم ولد حاجی حبیبالله، مسکونه قرهباغ غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۴۷٫ محمدشاهد ولد حبیبالله، مسکونه قرهباغ غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۴۸٫ نورالله ولد حاجی خوجه محمد، مسکونه قرهباغ غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۴۹٫ محمدبرات ولد نورالله، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۵۰٫ خیرگل ولد محمد بسمالله، مسکونه مقر، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۵۱٫ بهلول ولد اسماعیل، مسکونه زنخان، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۵۲٫ گلآجان ولد صالح محمد، مسکونه زنخان، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۵۳٫ لعل محمد ولد عزیز الله، مسکونه نانی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۵۴٫ الله داد ولد خدایداد، مسکونه گیرو، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۵۵٫ گل محمد ولد دوست محمد، مسکونه گیرو، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۵۶٫ حبیبالله ولد گل محمد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۵۷٫ محمد سرور ولد محمد عوض، مسکونه جیغتو، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۵۸٫ عزیزالله ولد وحیدخان، مسکونه دیک، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۵۹٫ گل رحمان ولد خان محمد، مسکونه میدان، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۶۰٫ محمد ظریف ولد عبدالرحمان، مسکونه دیک، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
۳۵۶۱٫ عوض علی ولد علی حسن، مسکونه بامیان، خمینست
۳۵۶۲٫ علی محمد ولد محمدحسن، خمینست
۳۵۶۳٫ علیجان ولد صفدر، مسکونه ناهور غزنی، خمینست
۳۵۶۴٫ رحمت ولد نیازمحمد، مسکونه تایمنی، زمیندار، خمینست
۳۵۶۵٫ انجنیر غلام سخی ولد عبدالجبار، مسکونه قلعه چه، بیکار، مایوییست
۳۵۶۶٫ نثارعلی ولد احمدعلی، مسکونه عاشقان عارفان، غریبکار، خمینست
۳۵۶۷٫ ملک صلاح ولد غلام محیالدین، مسکونه پروان، ملک، اخوانی
۳۵۶۸٫ غلام حبیب ولد عبدالکبیر، مسکونه میدان، سرمعلم، اشرار
۳۵۶۹٫ ضاوالدین ولد فخرالدین، مسکونه خیرخانه، متعلم، اخوانی
۳۵۷۰٫ سیدمیرزا ولد بابا خان، مسکونه کارته مامورین، بیکار، اخوانی
۳۵۷۱٫ رحیمداد ولد سخیداد، مسکونه سلطان خیل، راننده، اخوانی
۳۵۷۲٫ شیرپادشاه ولد لاک خان، مسکونه لوگر، سارندوی شهر قدیم، مایوییست ضد انقلاب
۳۵۷۳٫ محمد نسیم ولد حاجی محمد امین، مسکونه کلکان، بیکار، اخوانی
۳۵۷۴٫ حاجی یارجان ولد لعل محمد، مسکونه هودخیل، تیکه فروش، اخوانی
۳۵۷۵٫ محمدصابر ولد فضل ربی، مسکونه لوگر، سرمعلم مکتب، اخوانی
۳۵۷۶٫ شاه محمود ولد حجتالله، مسکونه وزیراکبرخان، اخوانی
۳۵۷۷٫ عبدالقاسیم ولد گلانور، مسکونه خیرخانه، دگروال متقاعد افغان ملت
۳۵۷۸٫ عبدالغفور ولد عبدالرحمان، مسکونه شاه شهید، دکاندار، افغان ملت
۳۵۷۹٫ غلام جان ولد نیاز محمد، مسکونه ده عربها، افغان ملت
۳۵۸۰٫ محمدابراهیم ولد جان، مسکونه وزیر اکبرخان، اخوانی
۳۵۸۱٫ قمرالدین ولد ابراهیم، مسکونه لغمان، ملاامام، اخوانی
۳۵۸۲٫ عوض ولد غلام حسین، مسکونه وردک، قرطاسیه فروش، اخوانی
۳۵۸۳٫ قریبالله ولد امینالله، مسکونه ننگرهار، محصل طب، اخوانی
۳۵۸۴٫ محمدشاه ولد بابه قل، مسکونه مزار، مدیر اطلاعات و کلتور، اخوانی
۳۵۸۵٫ امینالله ولد سید محمد، مسکونه کابل، آهنگر، خمینست
۳۵۸۶٫ عبدالحسین ولد جعفرعلی، مسکونه جاغوری، خمینست
۳۵۸۷٫ عبدالحمید ولد جعفرعلی، مسکونه جاغوری، بیکار، خمینست
۳۵۸۸٫ میرافغان ولد محمدهاشیم، مسکونه بهسود، غریبکار، خمنیست
۳۵۸۹٫ عبدالرووف ولد غلام محمد، مسکونه بهسود، عکاس، خمنیست
۳۵۹۰٫ حسن علی ولد حیدرعلی، مسکونه غزنی، اشرار
۳۵۹۱٫ سیداکبرشاه ولد سیدنادرشاه، مسکونه بهسود، خمینست
۳۵۹۲٫ اخترمحمد ولد سید محمد، مسکونه لوگر، متعلم، اخوانی
۳۵۹۳٫ عبدالله ولد میرافغان، مسکونه کابل، مالک همایون هوتل، اخوانی
۳۵۹۴٫ محمدفاضل ولد عبدالله، مسکونه پنجشیر، طالبالعلم، اخوانی
۳۵۹۵٫ شاه محمدحسن ولد سید موسی، مسکونه بهسود، ترکاری فروش، خمینست
۳۵۹۶٫ ظفراحمد ولد فضل مسعود، مسکونه کنر، معلم، اخوانی
۳۵۹۷٫ علیخان ولد سمع خان، مسکونه پروان، زمیندار، اخوانی
۳۵۹۸٫ عبدالوکیل ولد عبدالمجید، مسکونه کاپیسا، غریبکار، اخوانی
۳۵۹۹٫ سیدجان ولد عبدالغنی، مسکونه ننگرهار، دکاندار، اخوانی
۳۶۰۰٫ عبدالحمید ولد عزیزخان، مسکونه نجراب، زمیندار، اخوانی
۳۶۰۱٫ محمدعلی ولد باغعلی، مسکونه جلریز، دکاندار، اخوانی
۳۶۰۲٫ محمد ظریف ولد سید شاه حسین، مسکونه میدان، آب فروش، اخوانی
۳۶۰۳٫ عبدالعزیز ولد عبدالاحد، مسکونه کابل، دکاندار، اخوانی
۳۶۰۴٫ ضیاالله ولد احمدگل، مسکونه لوگر، محصل دارالعلوم، اخوانی
۳۶۰۵٫ حلیم ولد سیفور، مسکونه پاکستان، اخوانی

کابل- افغانستان – مورخ ۱۲/۵/۱۳۵۸
۳۶۰۶٫ عبدالفتاح ولد محمد اسحق، مسکونه پروان، مامور نساجی بگرامی، مایوییست
۳۶۰۷٫ نورالله ولد حبیبالله، مسکونه پنجیشر، دوهم بریدمن، سکتاریست
۳۶۰۸٫ جان محمد ولد محمدعمر، مسکونه بدخشان، سکتاریست
۳۶۰۹٫ محمدنادر ولد لنگرخان، مسکونه پروان، متقاعد، سکتاریست
۳۶۱۰٫ عبدالحفیظ ولد عبدالواحید، مسکونه پروان، مامور، مایوییست
۳۶۱۱٫ سیدامانالله ولد سید نعیم، مسکونه چاریکار، مساعد سارنوالی، مایوییست
۳۶۱۲٫ محمد نوروز ولد خدای نظر، مسکونه فراه، زمیندار، اخوانی
۳۶۱۳٫ عبدالقدیر ولد محمدعمران، مسکونه چهاردهی، عضو جرایم اخلاقی، افغان ملت
۳۶۱۴٫ غلام سرور ولد عبدالحمید، مسکونه کارته پروان، اخوانی
۳۶۱۵٫ فریدون ولد غلام سرور، مسکونه کارته پروان، پیاده دواخانه، اخوانی
۳۶۱۶٫ ظهیرالدین ولد غلام مصفطی، مسکونه پنجشیر، متعلم، مایوییست ضدانقلاب
۳۶۱۷٫ محمد موسی ولد یعقوب علی، مسکونه غزنی، مایوییست ضد انقلاب
۳۶۱۸٫ غلام محمد ولد غلام مصطفی، مسکونه پنجشیر، متعلم، مایوییست
۳۶۱۹٫ هفته گل ولد نیازمحمد، مسکونه ده خدایداد غزنی، اخوانی
۳۶۲۰٫ لمر ولد میرور، مسکونه غزنی، اشرار
۳۶۲۱٫ غلام حبیب ولد غلام سرور، مسکونه شاه جوی، اشرار
۳۶۲۲٫ عمر ولد رستم، اشرار
۳۶۲۳٫ معروف ولد محمد کریم، اشرار
۳۶۲۴٫ حاجی عزیز ولد محمدهاشیم، اشرار
۳۶۲۵٫ سیقل ولد محمد شریف، مسکونه شاه جوی، اشرار
۳۶۲۶٫ محمد اسماعیل ولد غلام دستگیر، اشرار
۳۶۲۷٫ آقامحمد ولد جان محمد، اشرار
۳۶۲۸٫ خدایداد ولد محمدنبی، اشرار
۳۶۲۹٫ سیدجان ولد لودین، مسکونه قریه بازمحمد، اخوانی
۳۶۳۰٫ داوود سرمد ولد محمد شریف، مسکونه خیرخانه، معلم، مایوییست

کابل- افغانستان – مورخ ۱۳/۵/۱۳۵۸
۳۶۳۱٫ غلام رسول ولد علی حسین، مسکونه کابل، کهنه فروش، اشرار
۳۶۳۲٫ عبدالحی ولد محمد عالم، مسکونه پروان، مایوییست
۳۶۳۳٫ محمدعلی ولد خدای رحیم، مسکونه ارزگان، بیکار، اشرار
۳۶۳۴٫ گل محمد ولد ثمرگل، مسکونه پل علم لوگر، اشرار
۳۶۳۵٫ محمدگل ولد عبدالسمع، مسکونه چرخ لوگر، اشرار
۳۶۳۶٫ ظریف ولد نایب، مسکونه چرخ لوگر، اشرار
۳۶۳۷٫ خادیم ولد بختیاری، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
۳۶۳۸٫ عوض ولد محمدعلی، مسکونه گذرگاه، خمینست
۳۶۳۹٫ شیرآقا ولد خان بابا، مسکونه پلچرخی، زمیندار، اخوانی
۳۶۴۰٫ عبدالاحد ولد خیال محمد، مسکونه کندهار، دکاندار، اخوانی
۳۶۴۱٫ یوسف علی ولد محمدعلی، مسکونه اکبرخان مینه، خمینست
۳۶۴۲٫ محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه پغمان، مایوییست
۳۶۴۳٫ قربان ولد موسی، مسکونه بهسود، غریبکار، خمینست
۳۶۴۴٫ عبدالرحیم ولد امیرمحمد، مسکونه ننگرهار، دکاندار، اخوانی
۳۶۴۵٫ نجیب الرحمان ولد عبدالرحمان، مسکونه کابل، متعلم صنف دوازده، مایوییست
۳۶۴۶٫ میرآجان ولد عبدالله، مسکونه پروان، زمیندار، مایوییست
۳۶۴۷٫ اخترمنیر ولد محمدخان، مساعد سارنوالی قندهار، اخوانی
۳۶۴۸٫ محمدسرور ولد محمد ایوب، کارمند آریانا، مایوییست
۳۶۴۹٫ عینالدین ولد عبدالعلی، مسکونه وردک، دکاندار، اشرار
۳۶۵۰٫ محمدسالم ولد عبدالعلی، مسکونه وردک، اشرار
۳۶۵۱٫ نورگل ولد درانی، مسکونه پکتیا، چوب فروش، اخوانی
۳۶۵۲٫ جمعه خان ولد شربت خان، مامور ریاست مرافعه، اخوانی
۳۶۵۳٫ سلطان محمد ولد میا محمد، مسکونه لغمان، مامور مخابرات، اخوانی
۳۶۵۴٫ ناظر ولد حسین علی، مسکونه بامیان، غریبکار، خمینست
۳۶۵۵٫ غلام محمد ولد غلام محیالدین، مسکونه پروان، زارع، اخوانی
۳۶۵۶٫ جمعه خان ولد شیرخان، مسکونه ناهور غزنی، زمیندار، خمینست
۳۶۵۷٫ حسینداد ولد کلبی حسین، کارمند وزارت زراعت، خمینست
۳۶۵۸٫ فضل حسین ولد عبدالحسین، مسکونه بامیان، غریبکار، خمینست
۳۶۵۹٫ دین محمد ولد پیرمحمد، مامور ترانسپورت کابل، مایوییست
۳۶۶۰٫ زرجان ولد خواضک، مسکونه لوگر، مایوییست
۳۶۶۱٫ عوض ولد عبدالحسین، مسکونه ورث، زمیندار، خمینست
۳۶۶۲٫ حیاتالله ولد حکیمالله، مسکونه کلکان، دکاندار، مایوییست
۳۶۶۳٫ میرعبدالواسع ولد میرعبدالحکیم، مسکونه پروان، زمیندار، اخوانی
۳۶۶۴٫ بابو ولد میراحمد، مسکونه لشکرگاه، زمیندار، اخوانی
۳۶۶۵٫ عبدالحمید ولد عبدالحکیم، مسکونه کابل، محصل وترنری، اخوانی، پخش کننده شبنامه
۳۶۶۶٫ محمدقسیم ولد محمد قاسم، مسکونه لشکرگاه، متعلم، اخوانی، پخش کننده شبنامه
۳۶۶۷٫ حسین جان ولد غلام علی، مسکونه سنگلاخ، راننده، اخوانی
۳۶۶۸٫ جمالالدین ولد سراجالدین، مسکونه پروان، بیکار، اخوانی
۳۶۶۹٫ حبیبالله ولد عبدالله، مسکونه هرات، محصل ادبیات، مایوییست
۳۶۷۰٫ کمال ولد محمدگل، مسکونه گرشگ، طالبالعلم، اخوانی
۳۶۷۱٫ غلام دستگیر ولد دین محمد، مسکونه قرهباغ غزنی، مامور تانک، خمینست
۳۶۷۲٫ رستم ولد جبار، مسکونه پروان، زمیندار، اخوانی
۳۶۷۳٫ محمدکاظم ولد محمدهاشم، مسکونه هرات، محصل ادبیات، مایوییست
۳۶۷۴٫ گلاب ولد خوازک، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی
۳۶۷۵٫ عزیزالله ولد صاحب خان، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی
۳۶۷۶٫ عظیمالله ولد صاحبخان، مسکونه لوگر، اخوانی
۳۶۷۷٫ توکل ولد عبدالستار، مسکونه کنر، دریم بریدمن، اخوانی
۳۶۷۸٫ محمدعلم ولد محمد اسحق، مسکونه افشار، مامور تلویزیون، مایوییست
۳۶۷۹٫ محمدحسن ولد قربان محمد، مسکونه بدخشان، مامور ترانسپورت، سکتاریست
۳۶۸۰٫ فخرالدین ولد علی محمد، مسکونه پنجشیر، زمیندار، اخوانی
۳۶۸۱٫ عبدالجبار ولد مقصود، مسکونه میربچه کوت، مامور وزارت عدلیه، مایوییست
۳۶۸۲٫ شمشیر ولد پیرمحمد، مسکونه ننگرهار، معاون اصلاحات ارضی، افغان ملت
۳۶۸۳٫ مومن خان ولد جمعه خان، مسکونه ننگرهار، اخوانی
۳۶۸۴٫ محمدصادق ولد رجب علی، دکاندار، مسکونه مزارشریف، اخوانی
۳۶۸۵٫ بخت جمال ولد سیرجان، مسکونه وردک، ساتمن، اخوانی
۳۶۸۶٫ عبدالکریم ولد کلان، مسکونه کابل، محصل، اخوانی
۳۶۸۷٫ امیرمحمد ولد دادمحمد، مسکونه غزنی، داکتر لابراتوار، اخوانی
۳۶۸۸٫ محمدعلی خان ولد محمد اکرم، پاکستانی، اخوانی، جاسوس
۳۶۸۹٫ مولوی محمدعمر ولد محمدنظر، مسکونه نجراب، اخوانی
۳۶۹۰٫ اقبال شاه ولد اکبرشاه، مسکونه میربچه کوت، متعلم، مایوییست
۳۶۹۱٫ میرویس ولد عبدالولی، پخش شبنامه، متعلم، اخوانی
۳۶۹۲٫ اسد ولد حفیظ الله، مسکونه مکروریان، پخش شب نامه، اخوانی
۳۶۹۳٫ داوود امید ولد غلام علی امید، مسکونه مکروریان، فارغ دوازده، پخش شب نامه، اخوانی

کابل- افغانستان – مورخ ۱۶/۵/۱۳۵۸
۳۶۹۴٫ ناصرعلی ولد خیرمحمد، مسکونه سرخ پارسا، خمینست
۳۶۹۵٫ حاجی محمدجمعه ولد محمد داد، مسکونه جبارخیل، زمیندار، اخوانی
۳۶۹۶٫ محمدگل ولد محمد، مسکونه لغمان، زمیندار، اخوانی
۳۶۹۷٫ سالوخان ولد یعقوب خان، مسکونه لغمان، اخوانی
۳۶۹۸٫ سفر محمد ولد قربان، مسکونه نوآباد دهمزنگ، گلکار، خمینست
۳۶۹۹٫ رستم ولد علی احمد، مسکونه نوآباد دهمزنگ، خمینست
۳۷۰۰٫ عیسیخان ولد محمد سرور، مسکونه وردک، خمینست
۳۷۰۱٫ رمضان ولد ابراهیم، مسکونه بهسود، ملازم مکتب، خمینست
۳۷۰۲٫ محمد اسماعیل ولد ابراهیم، مسکونه جمال مینه، خمینست
۳۷۰۳٫ یزدان بخش ولد دوست محمد، مسکونه بهسود، ملازم، خمینست
۳۷۰۴٫ رمضان ولد خداداد، مسکونه بهسود، بیکار، خمینست
۳۷۰۵٫ میرزاحسین ولد آغاحسین، مسکونه بهسود، دکاندار مندوی، خمینست
۳۷۰۶٫ عیدمحمد ولد محمد، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، خمینست
۳۷۰۷٫ عوض ولد حیدر، مسکونه بهسود، گل کار، خمینست
۳۷۰۸٫ امام علی ولد قربان، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، خمینست
۳۷۰۹٫ ابراهیم ولد سفرمحمد، مسکونه کابل، دستفروش، خمینست
۳۷۱۰٫ عیدمحمد ولد قربان علی، مسکونه کابل، دستفروش، خمینست
۳۷۱۱٫ محمدانور ولد علی احمد، مسکونه بهسود، آشپز، خمینست
۳۷۱۲٫ محمدهاشم ولد ابراهیم، مسکونه بهسود، سقاب، خمینست
۳۷۱۳٫ امیربخش ولد دوست محمد، مسکونه بهسود، باغ بان، خمینست
۳۷۱۴٫ آقاحسین ولد الف حسین، مسکونه بهسود، باغ بان، خمینست
۳۷۱۵٫ محمدصدیق ولد گل جان، مسکونه میدان، مامور وزارت ترانسپورت، اخوانی
۳۷۱۶٫ محمد حکیم ولد نور محمد، مسکونه دایمرداد، دکاندار، خمینست
۳۷۱۷٫ میرحسین ولد میرحسن، مسکونه جای رییس دهمزنگ، خمینست
۳۷۱۸٫ رمضان ولد یعقوب، مسکونه خوشحال مینه، قصاب، خمینست
۳۷۱۹٫ عبدالرووف ولد محمدهاشم، مسکونه جاغوری، متعلم، خمینست
۳۷۲۰٫ عبدالرحیم ولد محمد هاشم، مسکونه جاغوری، خمینست
۳۷۲۱٫ عبدالکریم ولد محمد عوض، مسکونه قرهباغ غزنی، تایپست، خمینست
۳۷۲۲٫ غلام محمد ولد گل محمد، مسکونه قره باغ غزنی، تایپست وزارت عدلیه، خمینست
۳۷۲۳٫ غلام قادر ولد علی محمد، مسکونه قره باغزنی، تایپست وزارت عدلیه، خمینست
۳۷۲۴٫ عبدالحمید ولد علیجان، مسکونه غزنی، تایپست وزارت عدلیه، خمینست
۳۷۲۵٫ اختر محمد ولد داکتر، اخوانی
۳۷۲۶٫ غفورگل ولد گل سمی، کاتب مکتب هوتکی، اخوانی
۳۷۲۷٫ عبدالرحمان ولد فتح محمد، مسکونه پروان، ساتمن اکادمی پروان، اخوانی
۳۷۲۸٫ عبدالباری ولد محمد غوث، مسکونه ارزگان، اخوانی
۳۷۲۹٫ محمداسماعیل ولد دولت خان، مسکونه پروان، دریم بردمل قوای پنج، اخوانی
۳۷۳۰٫ گل احمد ولد نور محمد، مسکونه وردک، دوهم بردمن، اخوانی
۳۷۳۱٫ خداداد ولد دولت محمد، مسکونه بدخشان، مامور مخابرات، اخوانی
۳۷۳۲٫ محمدقسیم ولد شفیع، مسکونه کابل، اخوانی
۳۷۳۳٫ عبدالواحد ولد محمداعظم، مسکونه پروان، محصل، اخوانی
۳۷۳۴٫ عبدالناصر ولد عبدالمتین، مسکونه هودخیل، اخوانی
۳۷۳۵٫ دولت محمد ولد محمد یعقوب، مسکونه کندهار، اخوانی
۳۷۳۶٫ گل افضل ولد عبدالرشید، دوهم بردمن غند تعلیمی، اخوانی
۳۷۳۷٫ انورحسین ولد شیرحسین، مالک دواخانه، اخوانی
۳۷۳۸٫ محمدوارث ولد محمد عمر، دوهم بردمن قوای ۸۸، مسکونه زابل، اخوانی
۳۷۳۹٫ انوری ولد محمدجان، مسکونه پکتیا، تورن وزارت تامینات، اخوانی
۳۷۴۰٫ محمد مولا ولد عزیزالله، مسکونه پروان، اخوانی
۳۷۴۱٫ سیدمحمود ولد سید احمدعلی، مسکونه مقر، اشرار
۳۷۴۲٫ محمدصابر ولد نور محمد، مسکونه لوگر، اخوانی
۳۷۴۳٫ محمداسماعیل ولد فراموز، مسکونه لوگر، اخوانی

کابل- افغانستان – مورخ ۱۷/۵/۱۳۵۸
۳۷۴۴٫ گل محمد ولد سلطان محمد، مسکونه لوگر، ملاامام، اخوانی
۳۷۴۵٫ سیدنورالدین ولد سید نادرشاه، مسکونه کابل، تاجر، اخوانی
۳۷۴۶٫ دولت نظر ولد پیرنظر، مسکونه درواز، فارغ لیسه پامیر، سکتاریست
۳۷۴۷٫ سید خواجه ولد غلام حیدر، مسکونه مزارشریف، محصل شرعیات، اخوانی
۳۷۴۸٫ محمدشاه ولد سلیمان، معلم لیسه چرخ لوگر، اخوانی
۳۷۴۹٫ محمد انور ولد محمدعمر، مسکونه بی بی مهرو، مدیر تعلیمات عالی، مایوییست
۳۷۵۰٫ سیدحاتم ولد محمد، مسکونه ننگرهار، دریم بردمن بگرامی
۳۷۵۱٫ شیرجان ولد رستم، افراد غند تعلیمی ارتباط بالاحصار
۳۷۵۲٫ عبدالرشید ولد عبدالمجید، تورن ریاست لوجیستیک ارتباط بالاحصار
۳۷۵۳٫ عبدی ولد چاری، مسکونه کندز، افراد قوای پانزده، ارتباط بالاحصار
۳۷۵۴٫ بهلول ولد خیرمحمد، مسکونه لوگر، دریم بردمن میدان بگرام، ارتباط بالاحصار
۳۷۵۵٫ میرعلم ولد نصرت، مسکونه پروان، محصل تخنیک، ارتباط بالاحصار
۳۷۵۶٫ موسی، افراد قطعه ده انجنیری، ارتباط بالاحصار
۳۷۵۷٫ خان جان، مسکونه ننگرهار، مامور خانه سازی، افغان ملت

کابل- افغانستان – مورخ ۲۱/۵/۱۳۵۸
۳۷۵۸٫ شرفالدین ولد سراجالدین، مسکونه دره مامور بگرام، اخوانی
۳۷۵۹٫ انارگل ولد شیرالله، مسکونه میدان، سرای دار، اخوانی
۳۷۶۰٫ محمد اصغر ولد محمد رسول، مسکونه جبل سراج، متعلم صنف دهم، اخوانی
۳۷۶۱٫ محمد حلیم ولد محمود، مسکونه چاریکار، مفتش مجادله ملاریا، اخوانی
۳۷۶۲٫ محمد عمر ولد محمدحسین، مسکونه خم زرگر کوهستان، معلم، اخوانی
۳۷۶۳٫ قربان ولد حسین داد، مسکونه دایزنگی بامیان، غریبکار، خمینست
۳۷۶۴٫ سیفالله ولد نوراحمد، مسکونه لوگر، اخوانی
۳۷۶۵٫ محمدامین ولد محمدجان، مسکونه چاردهی، دریم ساتمن، اخوانی
۳۷۶۶٫ اسدالله ولد محمدایوب، مسکونه کلوله پشته، دریم ساتمن، اخوانی
۳۷۶۷٫ محمد کریم ولد محمد یعقوب، مسکونه مزارشریف، کاتب، اخوانی
۳۷۶۸٫ محمداکبر ولد غلام محیالدین، مسکونه مزارشریف، کارگر کود برق مزارشریف، اخوانی
۳۷۶۹٫ محمدعثمان ولد محمد حسین، سارنمن آمر قوماندانی بلخ، اخوانی
۳۷۷۰٫ احمدرشاد ولد غلامعلی، مسکونه مزارشریف، مامور محاسبه شهرداری بلخ، اخوانی
۳۷۷۱٫ رحمت گل ولد آیین خان، مسکونه مزارشریف، کارمند، اخوانی
۳۷۷۲٫ ضربالله ولد امامالدین، مسکونه لغمان، بیکار، اخوانی
۳۷۷۳٫ ملا آدم خان ولد عظیم خان، مسکونه تخار، امام مسجد، اخوانی
۳۷۷۴٫ حاجی محمدگل ولد ملا احمد، مسکونه لغمان، بیکار، اخوانی
۳۷۷۵٫ احمدشاه ولد یارمحمد، مسکونه باجور، اخوانی
۳۷۷۶٫ عبدالعلی ولد کمال، مسکونه مزار، بیکار، اخوانی
۳۷۷۷٫ بغاوالدین ولد بازمحمد، مسکونه زابل، زمیندار، اخوانی
۳۷۷۸٫ محمدطاهر ولد تراباز، مسکونه تخار، اخوانی
۳۷۷۹٫ امان الله ولد عبدالجبار، مسکونه تخار، زمین دار، اخوانی
۳۷۸۰٫ سید عبدالله ولد سید بابه، مسکونه فرخار، زمیندار، اخوانی
۳۷۸۱٫ سید عبدالله ولد سید بابا، مسکونه تخار، زمین دار، اخوانی
۳۷۸۲٫ خواجه احمد ولد احمد مجید، مسکونه کلکان، معلم، اخوانی
۳۷۸۳٫ موسی ولد صوفی، مسکونه غزنی، اخوانی
۳۷۸۴٫ تازه میر ولد نازک میر، مسکونه کندز، اخوانی
۳۷۸۵٫ عبدالعلی ولد عبدالغنی، مسکونه کندهار، مامور مسکونی کندهار، اخوانی
۳۷۸۶٫ مولوی شب قدر ولد میا محمد، مسکونه بگرام، اخوانی
۳۷۸۷٫ محمد موسی ولد باقر، مسکونه لعل سرجنگل، زمیندار، اخوانی
۳۷۸۸٫ غلام حسین ولد یارمحمد، چوپ فروش دشت برچی، اخوانی
۳۷۸۹٫ محمدعوض ولد نیک محمد، مسکونه بهسود، ولدنگار، اخوانی
۳۷۹۰٫ جان محمد ولد قربان، مسکونه پخته فروشی، اخوانی
۳۷۹۱٫ سیدمحمد ولد محمد عیسی، مسکونه کهنه خمار، کهنه فروش، اخوانی
۳۷۹۲٫ شیرآقا ولد قلندر، مسکونه علیشنگ لغمان، اخوانی
۳۷۹۳٫ گل نبی ولد تاج محمد، مسکونه میربچه کوت، متعلم، اخوانی
۳۷۹۴٫ حاجی محمد انور ولد سرور، مسکونه حصه دوم خیرخانه، اخوانی
۳۷۹۵٫ جان آغا ولد خیرمحمد، مسکونه میر بچه کوت، اخوانی
۳۷۹۶٫ غلام حسین ولد محمدجان، مسکونه دشت برچی، دکاندار، خمینست
۳۷۹۷٫ محمدنعیم ولد محمد سرور، مسکونه قرهباغ، اخوانی
۳۷۹۸٫ علی جمعه ولد محمدحسن، مسکونه بامیان، خمینی
۳۷۹۹٫ نور محمد ولد روز محمد، مسکونه میدان، لیموفروش، خمینی
۳۸۰۰٫ عبدالکبیر ولد عبدالحمید، مسکونه استالف، متعلم، خمینی
۳۸۰۱٫ قمرالدین ولد عبدالرسول، مسکونه کابل، تایپست وزارت عدلیه، خمینی
۳۸۰۲٫ خدایداد ولد تاج محمد، مسکونه جمال مینه، تکه فروش، خمینی
۳۸۰۳٫ سیدمحمدحسن کریمی ولد سید محمد رضا، مسکونه شاه شهید، بیکار، خمینی
۳۸۰۴٫ سیدعلی و سید محمد رضا، مسکونه کابل، فارغ دانشگاه، خمینی
۳۸۰۵٫ ضامن حسن ولد میرزاشاه، سترنجی فروش، خمینی
۳۸۰۶٫ غلام سخی ولد حاجی علم، مسکونه کابل، خمینی
۳۸۰۷٫ عبدالله ولد قربان، تیکه فروش، خمینی
۳۸۰۸٫ سیدمحمدجمعه ولد سیدصفدر، تایپست وزارت تعلیمات عالی، مسکونه غزنی، خمینی

کابل- افغانستان – مورخ ۲۲/۵/۱۳۵۸
۳۸۰۹٫ محمدحسن ولد عبدالولی، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
۳۸۱۰٫ جبارخیل ولد امرالدین، کوچی، اشرار
۳۸۱۱٫ اصل خان ولد امیرخان، کوچی، اشرار
۳۸۱۲٫ موسی ولد علی احمد، مسکونه بامیان، اشرار
۳۸۱۳٫ حاجی سخی داد ولد شیراحمد، مسکونه بهسود، اشرار
۳۸۱۴٫ نصرالله ولد اسدالله، اشرار
۳۸۱۵٫ تورگل ولد عبدالمجید، مسکونه وردک، ملا امام، اشرار
۳۸۱۶٫ ظریف ولد فضل الدین، مسکونه میدان، اشرار
۳۸۱۷٫ میران ولد محمد شعیب، مسکونه میدان، اشرار
۳۸۱۸٫ میرزاحسین ولد بیک نظر، مسکونه ناحیه سوم، اشرار
۳۸۱۹٫ سیداحمدعلی ولد سید حبیبالله، بیکار، اشرار
۳۸۲۰٫ میراکبر ولد میرغلام حسین، متعلم صنف دوازده، اشرار
۳۸۲۱٫ عوض علی ولد رمضان، متعلم صنف ده، اشرار
۳۸۲۲٫ امیرمحمد ولد شیرمحمد، خباز، خمینی
۳۸۲۳٫ محمدعیسی ولد محمدکریم، دکاندار، خمینی
۳۸۲۴٫ ولی محمد ولد صالح محمد، مسکونه کارته پروان، دستفروش، مایوییست
۳۸۲۵٫ عزیزالله ولد حفیظ الله، مسکونه پغمان، مایوییست
۳۸۲۶٫ اول خان ولد عجب گل، متعلم صنف یازده، مایوییست
۳۸۲۷٫ عبدالجبار ولد عجب گل، فارغ دوازدهم، مایوییست
۳۸۲۸٫ شاولی ولد عنایت الله، مسکونه کابل، مایوییست
۳۸۲۹٫ عجب گل ولد حلیم خان، مسکونه کابل، مایوییست
۳۸۳۰٫ عبدالودود ولد ولی محمد، مسکونه قریه نورزایی، اخوانی
۳۸۳۱٫ عبدالغنی ولد عبدالمجید، مسکونه گذر اکرم جان پروان، اخوانی
۳۸۳۲٫ عبدالبصیر ولد سیدمراد، مسکونه ولسوالی نهرین، اخوانی
۳۸۳۳٫ شاه محمد ولد میرزامحمد، اخوانی
۳۸۳۴٫ تاج گل ولد حاجی بدگ خان، مسکونه تخار، اخوانی
۳۸۳۵٫ عبدالحفیظ ولد دادخان، مسکونه بغلان، ضدانقلاب
۳۸۳۶٫ عبدالوهاب ولد حیدر، مسکونه قلعه قاضی، شیریخ فروش، خمینی
۳۸۳۷٫ دارابولد خدمت گر وزیرا باد خادم مسجد محمدیه، خمینی
۳۸۳۸٫ حسین بخش ولد محمد کریم،مسکونه وزیر آباد، سگریت فروش، خمینی
۳۸۳۹٫ محمد کریم ولد غلام حسین، مسکونه وزیرآباد، پاکت ساز، خمینی
۳۸۴۰٫ فقیرحسین ولد قنبرعلی، مسکونه وزیرآباد، کارگر شرکت پلاستیک، خمینی
۳۸۴۱٫ عبدالحمید ولد محمد اسماعیل، مسکونه وزیرآباد، خیاط، خمینی
۳۸۴۲٫ محمدعلی ولد میرزاحسین، مسکونه وزیر آباد، پیاده پشتنی تجارتی بانک، خمینی
۳۸۴۳٫ صالح ولد غلام حسین، خمینی
۳۸۴۴٫ اسماعیل ولد رضا بخش، مسکونه بامیان، خیاط، خمینی
۳۸۴۵٫ سلطان ولد حسن، مسکونه وزیر آباد، شاگرد خیاط، خمینی
۳۸۴۶٫ محمد آصف ولد محمد جعفر، مسکونه وزیر آباد، میوه فروش، خمینی
۳۸۴۷٫ جان علی ولد سید آل، مسکونه وزیر آباد، کهنه فروش، خمینی
۳۸۴۸٫ غلام نبی ولد موسی، مسکونه وزیر آباد، کارگر شهرداری، خمینی
۳۸۴۹٫ حیدر ولد غلام حیدر، مسکونه کارته پروان، بیکار، خمینی
۳۸۵۰٫ درویش ولد سحرگل، مسکونه پشتونستان، اخوانی
۳۸۵۱٫ شیرین ولد رسول، مسکونه شهرآرا، مامور اکادمی علوم، اخوانی
۳۸۵۲٫ لعل سعید ولد زرور، مسکونه پشتونستان، تجار میوه، اخوانی
۳۸۵۳٫ شمس الدین ولد سید حکیم، مسکونه تخار، محصل صنف دوازده، دارالمعلمین تخار، اخوانی
۳۸۵۴٫ محمد ابراهیم ولد عبدالواحد، مسکونه، تخار، معلم، سکتاریست
۳۸۵۵٫ کولاخان ولد غازی مژگان، کاتب مدرسه ابوحنیفه، اخوانی
۳۸۵۶٫ عبدالباطین ولد عبدالواحد، مسکونه کریم داد نرخ، زمیندار، اخوانی
۳۸۵۷٫ امیرجان ولد آزاد خان، چوپان کوچی، اشرار
۳۸۵۸٫ محمدشاه ولد رنگین، چوپان کوچی، اشرار
۳۸۵۹٫ محمدیوسف ولد عبدالغفور، غریبکار، اشرار
۳۸۶۰٫ عبدالتواب ولد عبدالغفور، مسکونه تنگی، اشرار
۳۸۶۱٫ لاجمیر ولد جلادخان، مسکونه سید آباد، چوپان، اشرار
۳۸۶۲٫ حبیب رحمان ولد عبدالحمید، معلم، اشرار
۳۸۶۳٫ شایسته گل ولد جاخان، چوپان کوچی، اشرار

کابل- افغانستان – مورخ۲۲/۵/۱۳۵۸
۳۸۶۴٫ جمعه خان ولد حشمتالله خان، مسکونه بدخشان، دریم بردمن، اخوانی
۳۸۶۵٫ محمدشاه ولد سراج الدین، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار
۳۸۶۶٫ زمرالدین ولد قمرالدین، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار
۳۸۶۷٫ محمد عمر ولد محمد رحیم، مسکونه پروان، محصل طب، اخوانی
۳۸۶۸٫ عطامحمد ولد آقا محمد، مسکونه گردیز، زمیندار، اشرار
۳۸۶۹٫ نعمتالله ولد شاه محمد، مسکونه گردیز، زمین دار، اشرار
۳۸۷۰٫ محمدخان ولد احمدخان، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
۳۸۷۱٫ حلیم خان ولد نیازمحمد، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
۳۸۷۲٫ غلام دستگیر ولد فقیر، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
۳۸۷۳٫ شیرجان ولد سیدجان، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
۳۸۷۴٫ غلام سخی ولد الله داد، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار
۳۸۷۵٫ علیاور ولد خدایداد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۷۶٫ نادر ولد غلام نبی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۷۷٫ عبدالحمید ولد محمدطاهر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۷۸٫ عبدالحسین ولد صفدر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۷۹٫ حسین علی ولد نورعلی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۸۰٫ محمدظاهر ولد جان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۸۱٫ نوروز ولد غلام رضا، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۸۲٫ غلام نبی ولد میرافغان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۸۳٫ برات ولد قنبر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۸۴٫ جان علی ولد خان محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۸۵٫ اسماعیل ولد محمدالله، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۸۶٫ حبیبالله ولد عبدالعزیز، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۸۷٫ محمد کریم ولد عبدالحمید، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۸۸٫ میرآجان ولد حسامالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۸۹٫ دین محمد ولد غلام سخی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۹۰٫ عبدالقادر ولد محمد افضل، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۹۱٫ عبدالمومند ولد غلام علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۹۲٫ محمدجان ولد لعل میر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۹۳٫ شایسته ولد بهاول، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۹۴٫ عیسی خان ولد محمد جمعه، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۹۵٫ محمد ابراهیم ولد عبدالحسین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۹۶٫ سید کریم ولد حاجی بهاوالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۹۷٫ حاجی محمد ولد امیر محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۹۸٫ محمدصافی ولد غلام شاه، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۸۹۹٫ عزیز ولد جمعه، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۰۰٫ حضرت گل ولد خدای نور، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۰۱٫ عبدالعلیم ولد ملا عبدالکریم، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۰۲٫ دوست محمد ولد اخترگل، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۰۳٫ محمدظاهر ولد بستان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۰۴٫ عطا ولد فضل احمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۰۵٫ شیراحمد ولد فضل احمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۰۶٫ علی محمد ولد ضامن، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۰۷٫ جمعه خان ولد محمد انور، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۰۸٫ غلام حسین ولد ایوب، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۰۹٫ عین علی ولد قربان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۱۰٫ سلیمان علی ولد قربان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۱۱٫ خانان ولد…، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۱۲٫ علی حسین ولد محمد حکیم، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۱۳٫ خان محمد ولد عبدالاحد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۱۴٫ بیرم ولد صفدر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۱۵٫ غلام محس ولد غلام محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۱۶٫ وکیل ولد شاه محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۱۷٫ محمد نور ولد بهایی جان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۱۸٫ خان گل ولد خواجه محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۱۹٫ محمدهاشم ولد ابوبیک، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۲۰٫ شایسته خان ولد حاجی مومن، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۲۱٫ رکابالدین ولد معراجالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۲۲٫ غلام دستگیر ولد زنگی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۲۳٫ سلطان جان ولد بصیر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۲۴٫ شهاب الدین ولد برکت، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۲۵٫ حاجی عبدالهی ولد حاجی غلام محیالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۲۶٫ حاجی عبدالحکیم ولد غیاثالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۲۷٫ عبدالقیوم ولد غیاثالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۳۹۲۸٫ غلام گوهر ولد محمدجان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

کابل- افغانستان – مورخ ۲۹/۵/۱۳۵۸
۳۹۲۹٫ گل اکبر ولد محمد یعقوب، مسکونه تگاب، متعلم صنف ۱۲ دارالعلوم، اخوانی
۳۹۳۰٫ سید احمد ولد سید شریف، مامور تفتیش شهرداری مزار، مایوییست
۳۹۳۱٫ رجب علی ولد بشیر محمد، میخانیک وزارت مخابرات، خمینی
۳۹۳۲٫ محمد امین ولد محمدحسین، مسکونه بهسود، بیکار، خمینی
۳۹۳۳٫ شیخ موسی ولد علی رضا، مسکونه وزیرآباد، بیکار، خمینی
۳۹۳۴٫ حسین علی ولد محمد حسن، مسکونه بامیان، شاگرد خیاط، خمینی
۳۹۳۵٫ محمد زبیر ولد ضیاگل، مسکونه ننگرهار، متعلم ۱۲ دارالعلوم، اشرار
۳۹۳۶٫ عبدالقدوس ولد محمد سرور، مسکونه هرات، مامور جیولوجی، مایوییست
۳۹۳۷٫ عبدالرحمان ولد عبدالحسین، راننده، خمینی
۳۹۳۸٫ خالقداد ولد سخی داد، مسکونه پل سرخ، شاگرد خیاط، خمینی
۳۹۳۹٫ ملاامین ولد فیضالرحمان، مسکونه دشت برچی، ملا امام، خمینی
۳۹۴۰٫ عبدالمجید ولد محمد هاشم، مسکونه پروان، کارگر شرکت، خمینی
۳۹۴۱٫ امیرهمزه ولد گل حسین، مسکونه بت خاک، ضد انقلاب
۳۹۴۲٫ گل نبی ولد حاجی نازک میر، مسکونه قلعه فتحالله، تجار، اخوانی
۳۹۴۳٫ آغامحمد ولد حاجی نازکبیر، مسکونه قلعه فتحالله، مایوییست
۳۹۴۴٫ محمدعمر ولد بهرام، مسکونه محمدآغه، معلم نسوان رحمان بابا، اخوانی
۳۹۴۵٫ محمد کریم ولد داور، مسکونه خواجه بولک، اخوانی
۳۹۴۶٫ خدایداد ولد غلام رضا، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
۳۹۴۷٫ میرحیدر ولد شاه حیدر، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
۳۹۴۸٫ احمدگل ولد بازگل، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
۳۹۴۹٫ احمدگل ولد یارگل، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
۳۹۵۰٫ محمدشریف ولد میرزا، مسکونه لوگر، اخوانی
۳۹۵۱٫ شیراب ولد احمدشاه، مسکونه وردک، معلم لیسه خواجه مسافر، اخوانی
۳۹۵۲٫ غلام حسین ولد سلطان محمد، مسکونه پکتیا، اخوانی
۳۹۵۳٫ محمدهاشم ولد ملا دین محمد، مسکونه پکتیا، اشرار
۳۹۵۴٫ محبوب خان ولد محمد اکبر، مسکونه پکتیا، معلم، اشرار
۳۹۵۵٫ دلدارخان ولد محمد اکبر، مسکونه پکتیا، اشرار
۳۹۵۶٫ بهادرخان ولد شینکی، مسکونه پکتیا، اشرار
۳۹۵۷٫ نواب ولد محمدخان، مسکونه پکتیا، اشرار
۳۹۵۸٫ خالق داد ولد عبدالله، مسکونه پکتیا، اشرار
۳۹۵۹٫ نیک محمد ولد محمد گل، مسکونه پکتیا، اشرار
۳۹۶۰٫ نوازخان ولد فیض محمدخان، مسکونه پکتیا، اشرار
۳۹۶۱٫ رنگین ولد محمد یونس خان، مسکونه پکتیا، اشرار
۳۹۶۲٫ نظر محمد ولد ظفرخان، مسکونه پکتیا، اشرار
۳۹۶۳٫ نیازی ولد سید غفور، مسکونه پکتیا، اشرار
۳۹۶۴٫ جمعه داد ولد عبدالله، مسکونه پکتیا، اشرار
۳۹۶۵٫ حاجی ملا محمد ولد محمد، مسکونه ولسوالی تیوره، اشرارا
۳۹۶۶٫ محمدیاسین ولد محمدعمر، مسکونه تیوره، اخوانی
۳۹۶۷٫ حاجی محمداسحق ولد افضل، مسکونه تیوره، اخوانی
۳۹۶۸٫ عبدالقدوس ولد حاجی عبدالرسول، مسکون تیوره، اخوانی
۳۹۶۹٫ عبدالقدیر ولد حاجی عبدالرسول، مسکونه تیوره، اخوانی
۳۹۷۰٫ غلام سرور ولد عبدالرحمان، مسکونه بهار دره، اخوانی
۳۹۷۱٫ محمد لعل ولد عبدالرحمان، مسکونه تیوره، اخوانی
۳۹۷۲٫ عبدالاحد ولد عبدالحمید، مسکونه تیوره، اشرار
۳۹۷۳٫ عبدالرحیم ولد محمد، اشرار
۳۹۷۴٫ غلام غوث ولد محمود، مسکونه تیوره، اشرار
۳۹۷۵٫ خان علی ولد مراد علی، مسکونه دشت برچی، دکاندار، خمینی
۳۹۷۶٫ شربت خان ولد سلطان محمد، کوچی، اشرار
۳۹۷۷٫ کمکی ولد ختک، کوچی، اشرار
۳۹۷۸٫ محمد قسیم ولد محمد دل، مسکونه پغمان، اشرار
۳۹۷۹٫ دواجان ولد میراکبر، کوچی، اشرار
۳۹۸۰٫ فضل کریم ولد حاجی خان کوچی، اشرار
۳۹۸۱٫ شیخ چمن عارفی ولد محمد یوسف، مسکونه دشت برچی، بیکار، خمینی
۳۹۸۲٫ محمدالله ولد عبدالحمید، مسکونه هودخیل، اخوانی
۳۹۸۳٫ حاجی تحصیلدار ولد حاجی ملتان، مسکونه نوآباد ده افغانان، اخوانی
۳۹۸۴٫ ملا نجیبالله ولد عبدالاحد، مسکونه غور، اشرار
۳۹۸۵٫ ملا سید رسول ولد عثمان، مسکونه غور، اشرار

کابل- افغانستان – مورخ ۱/۶/۱۳۵۸
۳۹۸۶٫ غلام جیلانی ولد محمدهاشم، مسکونه کابل، مامور تشکیلات وزارت دفاع خلق، اخوانی
۳۹۸۷٫ عبدالباقی ولد محمدی، مسکونه فیضآباد، عضو دادگاه هرات، اخوانی
۳۹۸۸٫ عبدالحکیم ولد عبدالعلی، مسکونه کابل، خیاط، اخوانی
۳۹۸۹٫ قیامالدین ولد عبدال، مسکونه تگاب ولایت پروان، مامور، اخوانی
۳۹۹۰٫ جان علی ولد احمد علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، اخوانی
۳۹۹۱٫ حاجی علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، اخوانی
۳۹۹۲٫ غلام رسول ولد صفدر، مسکونه بهسود، راننده، خمینی
۳۹۹۳٫ نعمتالله ولد صفتالله، مسکونه لوگر، داکتر، مایوییست
۳۹۹۴٫ احمدعلی ولد دیدارعلی، مسکونه کابل، کارگر مسلخ
۳۹۹۵٫ عبدالجبار ولد محمد اشرف، مسکونه نورستان، مایوییست
۳۹۹۶٫ میرغلامحیدر ولد میرعبدالصمد، مسکونه قلعه غیبی، اخوانی
۳۹۹۷٫ علیجان ولد احمدشاه، مسکونه غزنی، دوکاندار، اخوانی
۳۹۹۸٫ ارباب سخیداد ولد غلامحسین، مسکونه دانه غوری، بیکار، اخوانی
۳۹۹۹٫ محمدعیسی ولد علیاحمد، مسکونه وزیرآباد، بیکار، خمینی
۴۰۰۰٫ علیخان ولد محمدشاه، مسکونه لوگر، مامور سارنتون، اخوانی
۴۰۰۱٫ محمدسخی ولد عبدالرسول، مسکونه بدخشان، اخوانی
۴۰۰۲٫ عبدالوکیل ولد سیدجان، مسکونه لوگر، صاحب منصب هوایی بگرام، اخوانی
۴۰۰۳٫ سنگ ولد میراعظم، مسکونه هلمند، ساتنمن سارندوی، اخوانی
۴۰۰۴٫ عبدالخالق ولد رمضان، کارگر فابریکه نمک، مسکونه کوتهسنگی، اخوانی
۴۰۰۵٫ کتابجان ولد آرین، مسکونه میدان، بیکار، اخوانی
۴۰۰۶٫ محمدعرب ولد سرافراز، مسکونه میدان، زمیندار، اخوانی
۴۰۰۷٫ شاهحسین ولد میرحسین، مسکونه سرخپارسا، زمیندار، اشرار
۴۰۰۸٫ رحمتگل ولد سرافراز، مسکونه کوهدامن، زمیندار
۴۰۰۹٫ خیالیگل ولد سلطانمحمد، مسکونه کوهدامن، زمیندار
۴۰۱۰٫ عبدالرحمان ولد محمدحلیم، معلم، مسکونه نیمروز، مائوئیست
۴۰۱۱٫ محمداسلم ولد محمدزبیر، مسکونه جرم بدخشان، معلم لیسه بلخ، اخوانی
۴۰۱۲٫ غلامرسول ولد سکندر، مسکونه پنجشیر پروان، اشرار
۴۰۱۳٫ غلامنبی ولد محمدعلی، مسکونه ننگرهار، خوردضابط، به تاریخ ۸۸ به پاکستان فرار نموده بود
۴۰۱۴٫ لعلمحمد ولد ناصرخان، مسکونه کاپیسا، محصل دارالمعلمین پروان، مائوئیست
۴۰۱۵٫ حبیبالرحمان ولد عبداللهخان، مسکونه کاپیسا، زمیندار، اشرار
۴۰۱۶٫ نصرالله ولد خوشدل، مسکونه میرهخیل کاپیسا، زمیندار، همکار اشرار
۴۰۱۷٫ محمدحسین ولد محمدظفر، مسکونه کاپیسا، متعلم صنف دوازده، اشرار
۴۰۱۸٫ امینالله ولد عبدالمحمود، کاپیسا، زمیندار، اخوانی، اشرار
۴۰۱۹٫ ملوک ولد محمدعلی، مسکونه کاپیسا، زمیندار، اشرار
۴۰۲۰٫ مجاور ولد عبدالرشید، مسکونه کاپیسا، زمیندار، اشرار
۴۰۲۱٫ سیدهاشم ولد همتخان، مسکونه لیدرخیل، کاپیسا، زمیندار، اشرار
۴۰۲۲٫ داورشاه ولد نادرشاه، مسکونه جالوخیل، متعلم لیسه غازی، اشرار
۴۰۲۳٫ زلمی ولد غمی، مسکونه جالوخیل، معلم، اشرار
۴۰۲۴٫ شهزاد ولد عبدالخلیل، (؟)، زمیندار، اخوانی
۴۰۲۵٫ مولوی محمدهاشم ولد محمدحسنخان، مسکونه ادی، اشرار
۴۰۲۶٫ حاجی محمدامین ولد محمدامیر، مسکونه گری کاپیسا، اشرار
۴۰۲۷٫ عبدالمنان ولد عبدالخلیل، مسکونه کاپیسا، مالک موتر، اشرار
۴۰۲۸٫ عبادالله ولد شریفالله، مسکونه معیاخیل کاپیسا، دوکاندار، اخوانی
۴۰۲۹٫ مختار ولد ملک محمدعمر، مسکونه ادیزمری، معلم از کندز، اخوانی

کابل افغانستان – مورخ ۵/۶/۱۳۵۸
۴۰۳۰٫ عبدالرحیم ولد محمدرحیم، مسکونه پروان، جگرن هوایی بگرام، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۳۱٫ محمدظاهر ولد محمدعزیز، مسکونه اندر، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۳۲٫ میرافضل ولد میرمحمود، مسکونه استالف، دریم بریدمن، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۳۳٫ گلروز ولد فیروز، مسکونه میربچهکوت، دریم بریدمن، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۳۴٫ سیداحسانالله ولد سیدجلال، مسکونه خوست، جگرن بگرام، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۳۵٫ نثاراحمد ولد شجاع، مسکونه محمدآغه، دوهم بریدمن، تعمیرات، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۳۶٫ میرعلی احمد ولد میرغضنفر، چنداول، مامور منتظر وزارت مالیه، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۳۷٫ محمدولی ولد فقیرحسین، مسکونه کابل، لیسانس ادبیات، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۳۸٫ عبدالحی ولد عبدالطیف، مسکونه روستاق، تورن پیلوت خواجه رواش، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۳۹٫ عبدالرشید ولد محمدرستم، مسکونه پنجشیر، معلم مائوئیست، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۴۰٫ محمدایوب ولد لعلمحمد، مسکونه پکتیا، جگرن هوایی بگرام، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۴۱٫ حاجی سیدغلام نبی ولد غلامعلی، مسکونه دهدانا، ویرینگکار گروپ چریکها، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۴۲٫ محمداکبر ولد محمدمعصوم، مسکونه قندهار، انجنیر، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۴۳٫ محمداسماعیل ولد سلطانعلی، مسکونه میدان، مستری، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۴۴٫ امیرمحمد ولد محمدشفیع، مسکونه ده نو کوتهسنگی، سرمعلم، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۴۵٫ محمداشرف ولد محمدشفیع، ده نو کوته سنگی، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۴۶٫ میرمحمد فاروغ ولد محمدصدیق، مسکونه هرات، اهل خبره وزارت، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۴۷٫ عبدالحلیم ولد محمدکریم، مسکونه قرهباغ کابل، جگرن فرقه ۷، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۴۸٫ حضرت محمد ولد محمدخان، مسکونه ننگرها، دریم بریدمن، پوسته خانه، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۴۹٫ کریمالله ولد رحیمالله، دریور رییس کارگر، پنجشیر، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۵۰٫ عبدالوهاب ولد حبیبالله، مسکونه شیرپور، معاون احسان بس ترانسپورت، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۵۱٫ حاجی عزیزالله ولد غلامحسین، مسکونه بیبی محرو، مستری، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۵۲٫ دینمحمد ولد فضلاحمد، مسکونه قلعه فتحالله، مستری در شهر نو، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۵۳٫ عبدالرازق ولد خیرمحمد، عضو سارنوالی ولایت کابل، مسکونه خانآباد، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۵۴٫ عاشقالله ولد فیضالله، متعلم لیسه، مسکونه میدان، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۵۵٫ غلامرضا ولد غلام محمد، مسکونه هرات، فعلا قلعه فتح الله، مستری، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۵۶٫ حاجی محمدرسول، ولد غلام رسول، مسکونه کابل، دریور، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۵۷٫ گلاحمد ولد حاجی یارگل، رییس احسان بس ترانسپورت، توطئه ۱۲ اسد ۵۸
۴۰۵۸٫ عزیزگل ولد حاجی یارگل، مامور رادیوتلویزیون، مسکونه کاریز میر، اخوانی
۴۰۵۹٫ عبدالسلام ولد میرزامحمد، کارمند اردو، کابل، اخوانی
۴۰۶۰٫ عطامحمد ولد محمدکبیر، مسکونه ناحیه ۲ کابل، لومری بریدمن، بگرام، اخوانی
۴۰۶۱٫ حاجت میر ولد محمدکبیر، مسکونه پنجشیر، زمیندار، اشرار
۴۰۶۲٫ عینالدین ولد محمدخان، مسکونه پروان، محصل غوند تعلیمی، اخوانی

کابل افغانستان – مورخ ۱۰/۶/۱۳۵۸
۴۰۶۳٫ عبدالحنان ولد عبدالحلیم، مسکونه شاه شهید، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی
۴۰۶۴٫ نجیبالله ولد نصیرالله، مسکونه کمالخیل محمدآغه، مامور ملی بس، اخوانی
۴۰۶۵٫ عبدالحسین ولد سلطانمحمد، مسکونه جمال مینه، خیاط، توطئه بالاحصار
۴۰۶۶٫ سیدعلی محمد ولد سیدامیرشاه، مسکونه ناحیه ۱۲، دریور، اخوانی
۴۰۶۷٫ غلام نقشبند ولد غلامرضا، مسکونه خیرخانه مینه، دریور اتحادیه کارگری، اخوانی
۴۰۶۸٫ محمد مومن ولد جمعهخان، مسکونه تایمنی، دکاندار، اخوانی
۴۰۶۹٫ نورعلی ولد حضرتقول، مسکونه تخار، معلم، فعلا بیکار، مائوئیست
۴۰۷۰٫ سید حقیقشاه ولد سیدکبیر، مسکونه پل سوخته، قبلا دریور، فعلا خباز، اخوانی
۴۰۷۱٫ محمداجان ولد محمدعزیز، مسکونه حصه اول خیرخانه، اخوانی
۴۰۷۲٫ محمدقاسم ولد محمدعظیم، مسکونه مزارشریف، مامور مراقبت قضایی عدلی، اخوانی
۴۰۷۳٫ علیاصغر ولد رستمعلی، مسکونه حصه اول خیرخانه، مامور کود کیمیاوی، عضو کمیته نجات ملی
۴۰۷۴٫ عبدالکریم ولد رستمعلی، مسکونه خیرخانه، مامور شرکت کود کیمیاوی، عضو کمیته نجات ملی
۴۰۷۵٫ میرزاسعید ولد سیدعباس، مسکونه سنگلاخ، کلینر، اخوانی
۴۰۷۶٫ سیداحمدشاه ولد میراحمد، مسکونه کهنهخمار، زمیندار، اخوانی
۴۰۷۷٫ سیدداوود ولد علیاکبر، مسکونه سرخپارسا، ماشینکار، اشرار
۴۰۷۸٫ سیدشاه ولد شاهعلیاکبر، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، اشرار
۴۰۷۹٫ سیدناصر ولد علی اکبر،مسکونه چنداول، شاگرد خباز، اشرار
۴۰۸۰٫ حسنشاه ولد حسین شاه، مسکونه مرادخانی، حمال، اشرار
۴۰۸۱٫ سردارمحمد ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، بوتدوز، اشرار
۴۰۸۲٫ علی محمد ولد فقیرمحمد، مسکونه وردک، بوتدوز، اشرار
۴۰۸۳٫ سمکنی ولد سدوخان، مسکونه لوگر، بیکار، اشرار
۴۰۸۴٫ محمدیعقوب ولد اکرام، مسکونه جوزجان، زمیندار، اخونی
۴۰۸۵٫ محمدعظیم ولد محمدی، جوزجان، زمیندار، اشرار
۴۰۸۶٫ محمدقسیم ولد محمدشفیع، مسکونه کابل، مامور مخابرات، اشرار
۴۰۸۷٫ سیدنصرالله ولد سید عبدالله، مسکونه کابل، کارمند رادیوتلویزیون، توطئه ۵ اسد ۵۸
۴۰۸۸٫ محمدداوود ولد عبدالوهاب، مسکونه ننگرهار، معلم اکادمی سارندوی، توطئه بالاحصار

کابل افغانستان – مورخ ۱۳/۶/۱۳۵۸
۴۰۸۹٫ نقیباحمد ولد جیلانی، مسکونه غزنی، خیاط، همکاری با اشرار
۴۰۹۰٫ عبدالقوی ولد سیدیعقوب، مسکونه غزنی، خیاط، به اشرار راپور را میرساند
۴۰۹۱٫ کریم ولد نظر، اشرار
۴۰۹۲٫ عبدالسمیع ولد سیدیعقوب، مسکونه غزنی، خیاط، کمک با اشرار راپور منطقه را به اشرار میرساند
۴۰۹۳٫ یارمحمد ولد محمدهاشم، مسکونه غزنی، چوکیدار، کمک به اشرار
۴۰۹۴٫ بنگل ولد کندک، مسکونه قرهباغ غزنی، زمیندار، اشرار
۴۰۹۵٫ سیدحضرت ولد محمداکرم، مسکونه جیغتو، موترش در خدمت اشرار
۴۰۹۶٫ عبدالرحمان ولد عبدالبصیر، مسکونه جیغتو، موترش در خدمت اشرار
۴۰۹۷٫ فضلمحمد ولد اخترمحمد، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
۴۰۹۸٫ محمدغوث ولد محمدعوض، مسکونه جیغتو غزنی، زمیندار، کمک به اشرار
۴۰۹۹٫ رحمتالله ولد شاولی، مسکونه غزنی، اشرار
۴۱۰۰٫ سخیداد ولد عبدالعزیز، مسکونه تخار، اشرار
۴۱۰۱٫ محمدغنی ولد محمدعزیز، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
۴۱۰۲٫ خواجه محمد ولد جان محمد، مسکونه غزنی، اشرار
۴۱۰۳٫ کریمخان ولد عبدالله جان، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
۴۱۰۴٫ اسماعیل ولد میرجان، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
۴۱۰۵٫ عبدالمنان ولد غلامحیدر، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
۴۱۰۶٫ فضل احمد ولد احمدشاه، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
۴۱۰۷٫ مرتضی ولد خدادوست، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
۴۱۰۸٫ محمدکریم ولد امینالله، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
۴۱۰۹٫ گلاحمد ولد رحمتالله، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
۴۱۱۰٫ محمد ابراهیم ولد اخترمحمد، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
۴۱۱۱٫ روزی خان ولد شادیجویان، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
۴۱۱۲٫ اللهمحمد ولد روزمحمد، پکتیا، کشاورز، کمک به اشرار
۴۱۱۳٫ محمدرفیق ولد دادگل، پکتیا، کشاورز، کمک به اشرار
۴۱۱۴٫ اخترمحمد ولد عبدالستار، کشاورز، پکتیا، کمک به اشرار
۴۱۱۵٫ محمدکریم ولد دادگل، دوکاندار، پکتیا، کمک به اشرار
۴۱۱۶٫ محمدجان ولد گل حبیب، سرباز، بگرام، کمک به اشرار
۴۱۱۷٫ احمد ولد سراجالدین، سرباز، مسکونه بگرام، از غوند فرار کرده کمک به اشرار
۴۱۱۸٫ غلام فاروق ولد عبدالرزاق، مسکونه بگرام، فرار از غوند کمک به اشرار
۴۱۱۹٫ سید حیاتالله ولد خانعلی، دوکاندار، مسکونه غزنی، با اشرار کمک کرده
۴۱۲۰٫ سید عبادالله ولد سید خانعلی، مسکونه غزنی، مامور سارندوی، کمک با اشرار
۴۱۲۱٫ نصرالدین ولد سراجالدین، مسکونه غزنی، مامور اشرار
۴۱۲۲٫ صاحبخان ولد عبدالرحمان، مسکونه جیغتو، کمک به اشرار
۴۱۲۳٫ خوازگ ولد طوطی، مسکونه سیدآباد، کمک به اشرار
۴۱۲۴٫ محمدیوسف ولد محمدایوب، مسکونه جیغتو، کمک به اشرار
۴۱۲۵٫ فرهاد ولد جلاد، مسکونه غزنی، عسکر اشرار
۴۱۲۶٫ فتح خان ولد شیرمحمد، مسکونه قندهار، عضو گروه افندی
۴۱۲۷٫ غلام جیلانی ولد محمد، مسکونه اندر غزنی، کمک به اشرار
۴۱۲۸٫ کریم ولد عبدالله، مسکونه غزنی، از طرف اشرار دستوری آمده است
۴۱۲۹٫ عبدالله جان ولد غلام جان، کلینر، مسکونه غزنی، از طرف اشرار دستوری آمده است
۴۱۳۰٫ محمدعظیم ولد جمعهخان، مسکونه وردک، از طرف اشرار دستوری آمده است
۴۱۳۱٫ محمدجان ولد شکرالله، نجار، مسکونه وردک، از طرف اشرار دستوری آمده است
۴۱۳۲٫ عبدالرازق ولد عبدالقیوم، مسکونه سیدآباد، کمک به اشرار
۴۱۳۳٫ حاجی الفخان ولد جلادخان، مسکونه سیدآباد، دریور، کمک به اشرار
۴۱۳۴٫ محمدغنی ولد محمدنبی، کشاورز، مسکونه غزنی، راپور به اشرار
۴۱۳۵٫ امان الله ولد ارسلان، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
۴۱۳۶٫ سورگل ولد لعل گل، مسکونه وردک، اشرار
۴۱۳۷٫ سورگل ولد جان، گلیمباف، کمک به اشرار
۴۱۳۸٫ شاهزاده ولد خانزاده، کشاورز، مسکونه پل اعلم، کمک به اشرار
۴۱۳۹٫ ببرک ولد مستو، مسکونه وردک، کمک به اشرار
۴۱۴۰٫ حبیبالله ولد تراباز، سماوارچی، مسکونه وردک، کمک به اشرار
۴۱۴۱٫ شیرمحمد ولد کمالالدین، رنگمال، مسکونه جیغتو، کمک به اشرار
۴۱۴۲٫ محمدزمان ولد امیدخان دریور انکشاف دهات، مسکونه پنجشیر، کمک به اشرار
۴۱۴۳٫ عبدالعزیز ولد کریمداد، ساکن فراه (پنجشیر)، اشرار پنجشیر
۴۱۴۴٫ محمدصدیق ولد محمدرسول، مسکونه تلکان پنجشیر، اشرار پنجشیر
۴۱۴۵٫ غلام دستگیر ولد محمدرحیم، مسکونه پنجشیر، اشرار پنجشیر
۴۱۴۶٫ اسدالله جیگتورن متقاعد، قوماندان جبهه سالنگ، اشرار پنجشیر
۴۱۴۷٫ محمدمعصوم ولد محمدجان، عضو برجسته اخوانی، اشرار پنجشیر
۴۱۴۸٫ امرالدین ولد نادرخان، مسکونه پنجشیر، اشرار پنجشیر
۴۱۴۹٫ حشمتالله ولد محمدیاسین، جگرن ریاست خدمات تخنیکی، مسکونه کابل، اشرار پنجشیر
۴۱۵۰٫ محمدیوسف ولد محمداعلم، جکتورن، ریاست خدمات تخنیکی، مسکونه ننگرهار، اشرار پنجشیر
۴۱۵۱٫ محمدصادق ولد محمدکاظم، دریم بریدمن، ریاست خدمات تخنیکی، میدان، اشرار پنجشیر
۴۱۵۲٫ امیرمحمد ولد نورمحمد، جکتورن، ریاست خدمات تخنیکی، مسکونه کابل، اشرار پنجشیر
۴۱۵۳٫ عبدالظاهر ولد الفخان، جگرن ریاست خدمات تخنیکی، مسکونه پروان، اشرار پنجشیر
۴۱۵۴٫ عبدالحی ولد محمود، مسکونه سیدآباد، اشرار پنجشیر
۴۱۵۵٫ محمدایوب ولد زوهر، مسکونه سیدآباد، کارمند شفاخانه چهارصدبستر، اشرار پنجشیر
۴۱۵۶٫ عبدالحق ولد عبدالحی، پیلوت غوند ۳۱۶ قندهار، مسکونه چک وردک، اشرار پنجشیر
۴۱۵۷٫ گلاحمد ولد محمد، مسکونه کنر، اشرار پنجشیر
۴۱۵۸٫ صاحب خان ولد احمدخان، جکتورن خدمات تخنیکی، مسکونه کابل، اشرار پنجشیر
۴۱۵۹٫ غازی میرجان ولد محمدقاسم، مسکونه پکتیا، معلم، اشرار پنجشیر
۴۱۶۰٫ احمد ولد عبدالغفور، متعلم صنف دوازده ابوحنیفه، اشرار پنجشیر
۴۱۶۱٫ حاتم بیگ ولد نصیربیگ، تایپیست، بدخشان، اشرار پنجشیر
۴۱۶۲٫ سیدبلال ولد سیدجعفر، معلم، طالقان، اشرار پنجشیر
۴۱۶۳٫ عبدالرشید ولد عبدالله، معلم، بدخشان، اشرار پنجشیر
۴۱۶۴٫ مولوی علاوالدین ولد خالدین، ملاامام مسجد اتفاق خیرخانه، اشرار پنجشیر
۴۱۶۵٫ نصرالله ولد عبدالمنان، لمری بریدمن، کوماندوی قول اردوی قندهار، مسکونه غزنی، اشرار پنجشیر

کابل افغانستان – مورخ ۱۶/۶/۱۳۵۸
۴۱۶۶٫ غلام قادر ولد غلامعلی، مسکونه پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
۴۱۶۷٫ عزیزخان ولد محمدخان، مسکونه پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
۴۱۶۸٫ نورخان ولد محمدنعیم، مسکونه پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
۴۱۶۹٫ نازنین بنت غلامعلی، پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
۴۱۷۰٫ پیرمحمد ولد حاجی عبدالحمید، پنجشیر، مسکونه حصه اول، معاون مولوی متین در پنجشیر
۴۱۷۱٫ عبدالحمید ولد عبدالباقی، پنجشیر، مسکونه بازارک، فعال در جبهه
۴۱۷۲٫ محمدیوسف ولد امینالدین، مسکونه بازارک، فعال در جبهه
۴۱۷۳٫ عبدالستار ولد محمدظریف، مسکونه پنجشیر، دریور ریاست اتحادیه کارگری، اخوانی
۴۱۷۴٫ احمدشاه ولد صفدر، مسکونه قلای شاده، لیلامیفروش، خمینی
۴۱۷۵٫ عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه هرات، زمیندار، اخوانی
۴۱۷۶٫ سلطانمحمد ولد محمداعظم، مسکونه هرات، زمیندار، اخوانی
۴۱۷۷٫ ولیجان ولد محمدایوب، مسکونه هرات، زمیندار، اخوانی
۴۱۷۸٫ عبدالشکور ولد امیرمحمد، مسکونه خیرخانه (پروان)، دریور، اخوانی
۴۱۷۹٫ محمدخان ولد بهاالدین، مسکونه علاوالدین، کارمند، اخوانی
۴۱۸۰٫ محمدایوب ولد ملاجان، مسکونه لوگر، کارمند، اخوانی
۴۱۸۱٫ گلاجان ولد گلجان، مسکونه ننگرهار، زمیندار، اخوانی
۴۱۸۲٫ میرعتیقالله ولد میرآقا، محصل پولیتخنیک، مائوئیست
۴۱۸۳٫ براتعلی ولد عوضعلی، مسکونه غزنی، مامور وزارت مخابرات، ضدانقلاب
۴۱۸۴٫ محمدابراهیم ولد عمران خان، مسکونه خیرخانه، دگروال مدیر تخنیک، به ارتباط توطئه ۱۴ اسد
۴۱۸۵٫ جمعهگل ولد سدوخان، مسکونه رحمان مینه، به ارتباط توطئه ۱۴ اسد
۴۱۸۶٫ زیارتگل ولد آدمخان، زمیندار، مسکونه پیشاور پاکستان، کمک به اشرار
۴۱۸۷٫ محمدشریف ولد ذکریا، متعلم صنف ۱۲ لیسه ذکرالله شهید، اخوانی
۴۱۸۸٫ زیارتگل ولد عبدالرازق، معلم، میدان، اخوانی
۴۱۸۹٫ شاه محمود ولد ظریفخان، زمیندار، پکتیا، اخوانی
۴۱۹۰٫ امانالله ولد طوطیخان، زمیندار، پکتیا، اخوانی
۴۱۹۱٫ ظریفخان گل محمد، زمیندار، پکتیا، اخوانی
۴۱۹۲٫ امیرجان ولد عبدالسمیع، مسکونه کاپیسا، مامور مجادله با ملاریا، اخوانی
۴۱۹۳٫ محمدیاسین ولد بابه خان، مسکونه ولسوالی بگرام، عسکر غوند کوهی ۱۳ کلات، اخوانی
۴۱۹۴٫ خدایدوست ولد محمددوست، مسکونه کوهستان پروان، دوکاندار، اخوانی
۴۱۹۵٫ نجیبالله عدیل ولد عبدالجلیل عدیل، معلم دارالمعلمین پروان، اخوانی
۴۱۹۶٫ محمدنعیم ولد محمداعظم، مسکونه کارته پروان، قاضی متقاعد، اخوانی
۴۱۹۷٫ عبدالمستان ولد عبدالحق، مسکونه باغ بالا، محرر متقاعد، اخوانی
۴۱۹۸٫ فقیرملنگ ولد اکه، مسکونه ننگرهار، اشرار پنجشیر
۴۱۹۹٫ سیدحسن ولد سید عبدالحسین، ننگرهار، اشرار
۴۲۰۰٫ معراجالدین ولد عبدالشکور، مسکونه عاشقان و عارفان، معلم، اخوانی
۴۲۰۱٫ محمدیاسین ولد محمدالدین، معلم، مسکون زرغون شهر، اشرار

کابل افغانستان – مورخ ۱۱/۶/۱۳۵۸
۴۲۰۲٫ شاه محمد ولد شاه حسین، مسکونه غور، معلم، اشرار
۴۲۰۳٫ سیدمحمدعلی ولد سید اکبر، مسکونه غور، معلم، اشرار
۴۲۰۴٫ بابه خان ولد محمدحسین، مسکونه غور، مامور، اشرار
۴۲۰۵٫ غلامسخی ولد دلداد، مسکونه غور، مامور تعلیم تربیه، اشرار
۴۲۰۶٫ غلام قادر ولد محمد، مسکونه علاقهداری ساغر، مدیر در موستوفیت، اشرار
۴۲۰۷٫ ارباب عبدالستار ولد عبدی، مسکونه پسابند، زمیندار، اخوانی
۴۲۰۸٫ محمدعارف ولد غلام حیدر، مسکونه غور، مامور موستوفیت، اخوانی
۴۲۰۹٫ ارباب عبدالباقی ولد احمد، مسکونه پسابند، ملاامام، اخوانی
۴۲۱۰٫ محمدعلاوالدین ولد شیرمحمد، مسکونه پسابند، ملاامام، اخوانی
۴۲۱۱٫ ارباب محمد ولد عبدالحق، مسکونه غور، ملاامام، اشرار
۴۲۱۲٫ عبدالروف ولد حاجی محمداکبر، مسکونه غور، اشرار
۴۲۱۳٫ ولیالله ولد امینالله، محصل دارالمعلمین، مسکونه نجراب، اشرار
۴۲۱۴٫ فاروق ولد ابراهیم، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
۴۲۱۵٫ اسماعیل ولد فرامرز، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
۴۲۱۶٫ عبدالباقی ولد عبدالله جان، کارگر، میدان، اشرار
۴۲۱۷٫ رحمتالله ولد خوشحال، کارگر، میدان، اشرار
۴۲۱۸٫ محمدصابر ولد سعادت، کارگر، لوگر، اشرار
۴۲۱۹٫ نصرالله ولد مولاداد، مسکونه میدان، زمیندار، اشرار
۴۲۲۰٫ لونگ ولد نصرالله، سرایدار، مسکونه میدان، اشرار
۴۲۲۱٫ محمدظاهر ولد مولاداد، کارمند پیاده مخابرات، میدان شهر، اشرار
۴۲۲۲٫ داوودعلی ولد حبیبالله، مسکونه قندهار، اشرار
۴۲۲۳٫ معصوم ولد شیخ، کارمد پیاده مخابرات، قندهار، اشرار
۴۲۲۴٫ محمد داوود ولد محمدآصف، مسکونه ننگرهار، معلم لیسه انصاری، مائوئیست
۴۲۲۵٫ احمدجان ولد ملا یحیی، مسکونه ننگرهار، وکیل مدافع، اخوانی
۴۲۲۶٫ سیدامانالله ولد سید حبیبالله، مسکونه مرادخانی چهاردهی، مامور، اخوانی
۴۲۲۷٫ محمداسلم ولد فقیرشاه، مسکونه پکتیا، ملنگ، اخوانی
۴۲۲۸٫ سیدتیمورشاه ولد مبارک شاه، مسکونه بدخشان، فعلا دهدانا، متعلم، اخوانی
۴۲۲۹٫ بسمالله ولد سید محمد، دریور، کابل، اخوانی

کابل افغانستان – مورخ ۲۱/۶/۵۸
۴۲۳۰٫ عبدالظاهر ولد عبدالرزاق، مسکونه جمال مینه، محصل انجمن ورزش، اخوانی
۴۲۳۱٫ محمدنبی ولد عبدالخالق، معلم حبیبیه، مسکونه چهاردی، اخوانی
۴۲۳۲٫ خان دوران ولد محمدعمر، مسکونه قلعه کاشف، معلم لیسه حبیبیه، اخوانی
۴۲۳۳٫ عزیزالله ولد محمدرحیم، مسکونه قلعه موسی، چهاردهی، معلم تربیوی نرسینگ، اخوانی
۴۲۳۴٫ محمدمسعود ولد سردار محمد، مسکونه وردک، متعلم مکتب، اخوانی
۴۲۳۵٫ سید گل آقا ولد میرآقا، مسکونه وردک، مامور محکمه سارندوی، اخوانی
۴۲۳۶٫ سیدنعمتالله ولد سید عبدالخلیل، مسکونه وردک، مامور وزارت معدن، اخوانی
۴۲۳۷٫ عبدالغفار ولد شایسته، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی
۴۲۳۸٫ هدایتالله ولد عبدالحمید، مسکونه غزنی، دوکاندار بازار امید، اخوانی
۴۲۳۹٫ حاجی امین ولد محمدجان، مسکونه وردک، تکسیران، اخوانی
۴۲۴۰٫ سردارمحمد ولد کمال الدین، مسکونه وردک، اخوانی
۴۲۴۱٫ عزتالله ولد عبدالجلیل، مسکونه کابل، کارگر در بگرام، اخوانی
۴۲۴۲٫ سیدابراهیم ولد سید اسدالله، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، خمینی
۴۲۴۳٫ سید حسنعلی ولد سید حسین، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، خمینی
۴۲۴۴٫ سید عبدالله ولد سید میرحسین، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، خمینی
۴۲۴۵٫ سیدهاشم ولد سید قاسم، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، خمینی
۴۲۴۶٫ روشن دل ولد رحیم دل، پغمان، دگرمن متقاعد، خمینی
۴۲۴۷٫ سید کریم ولد عبدالکریم، مسکونه غزنی، فعلا چهاردهی، قطعه ۱۹۰، خمینی
۴۲۴۸٫ غلامسخی ولد جمعهشاه، مسکونه کوهستان، بیکار، خمینی
۴۲۴۹٫ محمدانور ولد جلندر، مسکونه غزنی، خمینی
۴۲۵۰٫ گلاب ولد عمرخان، مسکونه اندر ولایت غزنی، بیکار، اشرار
۴۲۵۱٫ محمدعلی ولد عبدالاحد، مسکونه اندر غزنی، اشرار
۴۲۵۲٫ تاج محمد ولد نجمالدین، مسکونه اندر غزنی، اشرار
۴۲۵۳٫ محمداجان ولد مومی، مسکونه اندر غزنی، بیکار، اشرار
۴۲۵۴٫ ببرک ولد میاجان، اندر ولایت غزنی، بیکار، اشرار
۴۲۵۵٫ عبیدالله ولد علمگل، مسکونه قلعه واحد، رختفروش، اشرار
۴۲۵۶٫ محمدیونس ولد محمد صادق، مسکونه اندر ولایت غزنی، اشرار
۴۲۵۷٫ محمدایوب ولد محمدعارف، مسکونه اندر ولایت غزنی، اشرار
۴۲۵۸٫ جمعه خان ولد محمداکبر، مسکونه خروتی، زمیندار، اشرار
۴۲۵۹٫ فرید ولد حسن، فارغ پوهنحی ادبیات، مسکونه شهر نو، ضدانقلاب
۴۲۶۰٫ محمدکبیر ولد عبدالحمید، مامور برق ریاست مرستون، مسکونه نجراب، اخوانی
۴۲۶۱٫ قدرتالله ولد فیض الحق، معلم، مسکونه میدان، اخوانی
۴۲۶۲٫ عنایتالله ولد امدجان، مسکونه برکی برک لوگر، بیکار، اخوانی
۴۲۶۳٫ محمدفاروق ولد محمدنور، معلم، کنر، اخوانی
۴۲۶۴٫ محمدحسن ولد محمدعزیز، مسکونه بدخشان، محصل در پلیتخنیک، مائوئیست
۴۲۶۵٫ شیرباز ولد گلباز، متعلم صنف ۱۰، مسکونه تگاب، اخوانی
۴۲۶۶٫ عبدالولی ولد غلامنبی، معاون استخبارات ۴۰۰بستر، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۶۷٫ عبدالحبیب ولد مولاداد، استاد فاکلتی اقتصاد، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۶۸٫ غلامرسول ولد سبحان، رییس جنگلات زراعت، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۶۹٫ دوست محمد ولد حضرتخان، آمر سیاسی میدان هوایی، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۷۰٫ آقا گل ولد محمدایاض، رییس تجارت داخلی وزارت تجارت، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۷۱٫ عزیز بسام ولد محمدحسن، انجنیر فابریکه بگرامی، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۷۲٫ ذکریا ولد محمدرحیم، استاد پوهنحی ادبیات، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۷۳٫ ذکریا ولد محمدرحیم، استاد پوهنحی ادبیات، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۷۴٫ عوض ولد میراحمد، دوهم بریدمن، خانه خلق، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۷۵٫ لعل پادشاه ولد علم شاه، رییس بیحقی، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۷۶٫ عبدالفتاح ولد محمدایوب، مامور، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۷۷٫ عبدالسلام ولد محمددین، استاد پوهنحی ادبیات کابل، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۷۸٫ احمدضیا ولد علی گوهر، بیکار، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۷۹٫ ملا سیدجان، ولد عبدالله، ملاامام، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۸۰٫ عبدالقادر ولد فاروقشاه، دهقان، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۸۱٫ سیفالدین ولد سیفالله، داکتر، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۸۲٫ محمدغفور ولد محمدحسین، ملاامام، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۸۳٫ محمدکریم ولد محمدموسی، داکتر، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۸۴٫ محمدشاه ولد حمیدالله، غریبکار، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۸۵٫ حاجی وکیل محمدغلام ولد میرغلام، دهقان، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۸۶٫ سیدابراهیم ولد سیدمرتضی، محصل، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۸۷٫ محمدسرور ولد علیجمعه، دستفروش، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۸۸٫ محمدگل ولد امیرشاه، بیکار، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۸۹٫ جمعهخان ولد محمدجان، غریبکار، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۹۰٫ سپین گل ولد عصمتالله، مزدورکار، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۹۱٫ عبدالرحیم ولد سبحانی، رییس صندوق تعاونی، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۹۲٫ ورکی ولد تیمورشاه، دهقان، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۹۳٫ حیاتالله ولد محمدعمر، دریور، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۹۴٫ عبدالطیف ولد خانمحمد، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۹۵٫ نیک محمد ولد جان محمد، دهقان، توطئه ۲۲/۷/۵۸ محکوم به اعدام
۴۲۹۶٫ میرزاجمعه ولد نوررحمان، دهقان، اشرار
۴۲۹۷٫ اصغر ولد عبدالله، دهقان، اشرار
۴۲۹۸٫ محمداکرم ولد محمدشفیع، دهقان، اشرار
۴۲۹۹٫ مهتاب الدین ولد ظهورالدین، دهقان، اشرار
۴۳۰۰٫ عبدالسمیع ولد خیرمحمد، مامور گمرک کابل، ضدانقلاب محکوم به اعدام
۴۳۰۱٫ میرحشمتالله ولد میراصغر، ضدانقلاب، محکوم به اعدام
۴۳۰۲٫ محمدظریف ولد خدایداد، پاکستانی، جاسوس
۴۳۰۳٫ حمدیالله ولد محمدالله، بیکار، ستمی
۴۳۰۴٫ امانالله ولد حبیبالله، دهقان، ستمی
۴۳۰۵٫ قربانعلی ولد پیوندعلی، دستفروش، خمینی
۴۳۰۶٫ عبدالعلی ولد پیوندعلی، کشمشفروش مندوی کابل، خمینی
۴۳۰۷٫ سلطانحسین ولد شیرافگن، اتوکار لیلامی، خمینی
۴۳۰۸٫ محمدایوب ولد ناصرعلی، مزدورکار، خمینی
۴۳۰۹٫ عبدالفتاح ولد گلجان، دهقان، خمینی
۴۳۱۰٫ خادمحسین ولد محمدیعقوب، چوبفروش
۴۳۱۱٫ داکتر محمدطاهر، ولد سیدعلم، مائوئیست
۴۳۱۲٫ محمدامین ولد محمدعلی، دریور، اخوانی
۴۳۱۳٫ گلمیرزا ولد عباسخان، دریور، مسکونه کوهستان، اشرار
۴۳۱۴٫ غلام دستگیر ولد حبیبالله، ملاامام، اشرار
۴۳۱۵٫ محمدشفیع ولد محمدنعیم، مامور گمرک کابل، ضدانقلاب
۴۳۱۶٫ عبدالله ولد محمدرضا، محصل حربی پوهنحی، مسکونه لوی ولسوالی کتهواز، اخوانی
۴۳۱۷٫ عبدالله گل ولد محمدزبیر، محصل پوهنحی شرعیات، مسکونه واسلآباد، اخوانی
۴۳۱۸٫ محمدامین ولد شیرافغان، دهقان، قرهباغ، اخوانی
۴۳۱۹٫ عبدالظاهر ولد یحیی، مدیر ناحیه شاروالی هرات، مسکونه دند هرات، به توطئه ۲۲/۷/۵۸
۴۳۲۰٫ محمدهمایون ولد عبدالمحمد، محصل پوهنحی طب، مسکونه جمال مینه کابل، افغان ملت
۴۳۲۱٫ محمدسمیع ولد خالقداد، محصل ساینس، مسکونه وردک، اخوانی
۴۳۲۲٫ محمدیونس ولد محمدسرور، دهقان، مسکونه جیغتو وردک، اشرار
۴۳۲۳٫ غلام جیلانی ولد جلادخان، دریم بریدمن، مسکونه میدان، اخوانی
۴۳۲۴٫ محمدکبیر ولد عمار، مسکونه ارگن، اخوانی
۴۳۲۵٫ جاهدولی ولد غلام محمد، فارغ صنف ۱۲ مسکونه خوشحالخان مینه، اخوانی
۴۳۲۶٫ محمدسلیم ولد عبدالحلیم، مسکونه محمدآغه لوگر، خمینی
۴۳۲۷٫ گلمحمد ولد محمدجان، دوکاندار، مسکونه ایوبخان مینه، اخوانی
۴۳۲۸٫ عبدالحلیم ولد عبدالکریم، دانشجوی اقتصاد، پروان، اخوانی
۴۳۲۹٫ محمدحسین ولد میرزابرات، چوبفروش، مسکونه پروان، خمینی
۴۳۳۰٫ سورگل ولد نادر، مسکونه وردک، بیکار، اخوانی
۴۳۳۱٫ عبدالبصیر ولد عبدالعزیز، متعلم صنف ۱۲ حربی شونحی، سوربی، اخوانی
۴۳۳۲٫ انارگل ولد برکت، مسکونه پل علم لوگر، اشرار
۴۳۳۳٫ عبدالمحمد حکیم ولد پادشاخان، مدیر مجله قوای هوایی، مسکونه شاه شهید، توطئه ۲۳ سنبله
۴۳۳۴٫ محمدعارف ولد میرعلم شاه، محصل شرعیات، مسکونه پروان، اخوانی
۴۳۳۵٫ عبدالحنان ولد شمیالدین، دگرمن متقاعد، مسکونه ناحیه ۹ کابل، توطئه ۱۱ اسد

کابل افغانستان – مورخ ۲۱/۸/۱۳۵۸
۴۳۳۶٫ ملنگ ولد محمدرحیم، مسکونه چاریکار، دوکاندار، اشرار
۴۳۳۷٫ باقر اصغر ولد محمدحسین، مسکونه وردک، بیکار، اشرار
۴۳۳۸٫ سفیع الله ولد محمدسرور، مسکونه بگرام، مامور دافغانستان بانک، اخوانی
۴۳۳۹٫ محمدامین ولد محمدعلی، مسکونه پروان، دریور، اخوانی
۴۳۴۰٫ غلامحضرت ولد سنگین، مسکونه وردک، دهقان، اشرار
۴۳۴۱٫ گلوزیر ولد ایوب، مسکونه سیدآباد وردک، دریور، اشرار
۴۳۴۲٫ بسمالله ولد شمس الدین، مسکونه نرخ میدان، دگرمن متقاعد، اشرار
۴۳۴۳٫ محمدکبیر ولد گلرسول، مسکونه ولسوالی سیدآباد، دهقان، اشرار
۴۳۴۴٫ عبدالحی ولد غلام نقشبند، مسکونه کلکان ولایت کابل
۴۳۴۵٫ اللهداد ولد شریف، مسکونه بلخ، نرس شفاخانه، اخوانی
۴۳۴۶٫ عبدالغفور ولد شیردل، مسکونه نجراب، دهقان، اخوانی
۴۳۴۷٫ عبدالعلی ولد نظرمحمد، مسکونه هلمند، طالب علم، اخوانی
۴۳۴۸٫ زمری ولد عبدالرسول، مسکونه جلریز میدان، دوکاندار، اشرار
۴۳۴۹٫ محمدامیر ولد خادمحسین، مسکونه سرچشمه جلریز، اشرار
۴۳۵۰٫ شیرمحمد ولد گلمحمد، مسکونه جاجی، پکتیا، دریور
۴۳۵۱٫ نورالحق ولد محمد انور، مسکونه لغمان، مامور پشهبانی قندهار
۴۳۵۲٫ گلمحمد ولد محمدکبیر، مسکونه پکتیا، داکتر قوای ۷ زرهدار
۴۳۵۳٫ عبدالطیف ولد عبدالکریم، مسکونه پکتیا،دوهم بریدمن قطعه ۱۴۲ قول اردوی پکتیا
۴۳۵۴٫ نورمحمد ولد فیض محمد، مسکونه پکتیا، قوای ۷ زرهدار
۴۳۵۵٫ شکرالله ولد میراصلاح، مسکونه ننگرهار، داکتر
۴۳۵۶٫ غلام جیلانی ولد لعلمحمد، جکتورن آمر مالی فرقه ۷
۴۳۵۷٫ محمدموسی ولد محمدیعقوب، مسکونه میدان، تورن فرقه۷ غوند ۴۵
۴۳۵۸٫ محمداکبر ولد محمدعطا، مسکونه شهر نو کابل، کارگر فابریکه
۴۳۵۹٫ غلام دستگیر ولد احمدجان، مسکونه جلریز میدان، دهقان
۴۳۶۰٫ عبدالکریم ولد غلام رسول، مسکونه پروان، محصل ادبیات
۴۳۶۱٫ عبدالطیف ولد عبدالعزیز، مسکونه پروان، محصل انجنیری
۴۳۶۲٫ محمود ولد رحمتالله، مسکونه پنجشیر پروان، کلینر
۴۳۶۳٫ محمدموسی ولد غلام جیلانی، مسکونه میدان، مامور توزیع کود کیمیاوری
۴۳۶۴٫ محمدسعید ولد عزتالله، مسکونه محمدآغه لوگر، دریور
۴۳۶۵٫ میرعرب ولد میرعلم، مسکونه کلکان، دهقان
۴۳۶۶٫ شیرمحمد ولد نورمحمد، مسکونه ناحیه ۲۰، مامور اداری گمرک
۴۳۶۷٫ نوررحمان ولد محمدظاهر، مسکونه جنگلک، دهقان
۴۳۶۸٫ علی محمد صدری ولد صدرالدین، مسکونه پروان، سرجراح اکادمی علوم طبی
۴۳۶۹٫ محمدالله ولد ولیالله، مسکونه لغمان، وکیل مدافع
۴۳۷۰٫ محمداشرف ولد محمدیعقوب، مسکونه افشار، معلم تخنیکم کابل
۴۳۷۱٫ عبدالوهاب ولد عبدالله، مسکونه سمنگان، معلم
۴۳۷۲٫ گل اعلم ولد اللهمیر، مسکونه چک، مامور مخابرات
۴۳۷۳٫ محمدیوسف ولد محمدعظیم، مسکونه لوگر، ضابط قول اردوی قندهار
۴۳۷۴٫ بسم الله ولد گلستان، مسکونه پکتیا، مدیر شرکت سپینزر کندز
۴۳۷۵٫ محمدیار ولد عبدالقادر، مسکونه خانآباد، مدیر خدمات
۴۳۷۶٫ احمدعلی ولد محمدعلی، مسکونه کنرها، مامور سپینزر کندز
۴۳۷۷٫ ظفرخان ولد عبدالحلیم، مسکونه کندز، دهقان
۴۳۷۸٫ محمداعلم ولد رجب، مسکونه اندراب، دهقان
۴۳۷۹٫ نجیبالله ولد حبیبالله، مسکونه دهمزنگ، تخار
۴۳۸۰٫ محمداسلم ولد جمعهخان، مسکونه بهسود، تبنگفروش
۴۳۸۱٫ عبدالصمد ولد عبدالرشید، مسکونه جلریز میدان، دهقان
۴۳۸۲٫ محمدانور ولد محمدعمر، مسکونه شهر نو کابل، معاون شرکت کود کیمیاوی کابل
۴۳۸۳٫ نوراحمد ولد عبدالقادر، مسکونه هرات، دریم بریدمن در فراشوت بالاحصار
۴۳۸۴٫ عبدالحنان ولد شمس الدین، مسکونه غزنی، دگرمن متقاعد
۴۳۸۵٫ سیدمحسن مشهور به سیدجگرن ولد سید محمدحسین، مسکونه قلای شاده
۴۳۸۶٫ محمدنادر ولد عبدالعزیز، مسکونه دهمزنگ کابل، تورن فرقه ۷
۴۳۸۷٫ غلام دستگیر ولد حبیبالله، مسکونه امام صاحب
۴۳۸۸٫ عبدالمحمد ولد عزیزخان، مسکونه نجراب
۴۳۸۹٫ گل میرزا ولد عباس خان، مسکونه کوهستان
۴۳۹۰٫ شاه آغا ولد شیرآغا، مسکونه ناحیه ۵ کوته سنگی، مامور مرغداری پغمان، شعلهای
۴۳۹۱٫ عبدالرزاق ولد عبدالروف، مسکونه ولسوالی جبلالسراج، معلم، اخگر
۴۳۹۲٫ انجنیر محمدانور ولد محمد عسکر، مسکونه ولایت ارزگان، بیکار، اخگر
۴۳۹۳٫ محمدایوب ولد ناصرعلی، مسکونه ولسوالی جاغوری غزنی، اخگر
۴۳۹۴٫ داکتر محمدطاهر ولد سید علم، مسکونه چهل ستون، داکتر، اخگر
۴۳۹۵٫ نیاز محمد ولد پیرمحمد، مسکونه پکتیکا، رییس شرکت هوایی باختر، توطئه ۲۲/۷/۵۸
۴۳۹۶٫ انجنیر محمدکلام ولد محمدامین، مسکونه تگاب پروان، استاد پوهنتون هوایی، توطئه ۲۲/۷/۵۸
۴۳۹۷٫ عبدالواسع ولد نیکمحمد، مسکونه چهارراهی انصاری، کابل، همکار جنایی مرکزی، توطئه ۲۲/۷/۵۸
۴۳۹۸٫ سیدعلم ولد حمیدالله، کارمند وزارت فواید عامه، مسکونه پروان، مائوئیست
۴۳۹۹٫ محمدانور ولد وزیرمحمد، بیکار، مسکونه غزنی، جاسوس
۴۴۰۰٫ رجبعلی ولد پیوندعلی، مسکونه چنداول، خلاف حرکت اسلام
۴۴۰۱٫ حسن علی ولد نیک قدم، بیکار، مسکونه قلای شاده کابل، خمینی
۴۴۰۲٫ عبدالقدوس ولد عبدالکریم، کارگر، مسکونه نهرین، خمینی
۴۴۰۳٫ حاج عبدالعلی ولد پیوند علی، مسکونه قلای شاده کابل، خمینی
۴۴۰۴٫ قربانعلی ولد پیوند علی، مسکونه بهسود، دستفروش، خمینی
۴۴۰۵٫ خادمحسین ولد محمدیعقوب، مسکونه دایمرداد وردک، چوبفروش، خمینی
۴۴۰۶٫ سلطانحسین ولد شیرحسین، حصه اول بهسود، اتوکار لباس لیلامی، خمینی
۴۴۰۷٫ هدایتالله ولد محمداسماعیل، مسکونه دشت برچی، خشتمال، خمینی
۴۴۰۸٫ محمد عاشور ولد دادملا، مسکونه ولسوالی دایکندی ارزگان، آمر تحریرات سارنوالی کابل، ضدانقلاب
۴۴۰۹٫ عبدالحمید ولد حیدر، مسکونه حصه دوم خیرخانه مینه، مدیر تشریح و معاینه گمرکات کابل، ضدانقلاب
۴۴۱۰٫ محمدشفیع ولد محمدآصف، مسکونه کلوله پشته کابل، مامور تخلیه گمرک کابل، ضدانقلاب
۴۴۱۱٫ محمداجان ولد احمدجان، مسکونه چهارآسیاب دوم، بریدمن گارنیزون ۹۹، اخوانی
۴۴۱۲٫ خانولی ولد شاولی، مسکونه قرهباغ کابل، محصل انستیتوت اداره و منجمنت، اخوانی
۴۴۱۳٫ محمدغنی ولد عبدالحکیم، مسکونه قلای غیبی چهاردهی، طالبالعلم، اخوانی
۴۴۱۴٫ محمدیعقوب ولد رحمان بیگ، مسکونه پنجشیر، دوکاندار، اخوانی
۴۴۱۵٫ خالقداد ولد محیالدین، مسکونه پل علم لوگر، ملاامام مسجد، اخوانی
۴۴۱۶٫ شرف الدین ولد سراجالدین، مسکونه پل علم لوگر، معلم لیسه کلنگار، اخوانی
۴۴۱۷٫ عبدالرزاق ولد دادحق، مسکونه پروان، فارغ صنف ۱۲ لیسه ابوحنیفه، اخوانی
۴۴۱۸٫ وزیرخان ولد موسیکلیم، مسکونه تارون شهر، اخوانی
۴۴۱۹٫ محمدعزیز ولد صالح محمد، مسکونه شهر نو کابل، مامور گمرک کابل، ضدانقلاب
۴۴۲۰٫ سرزمین ولد دلبر، مسکونه الینگار لغمان، اخوانی
۴۴۲۱٫ محمد سرور ولد امیرداد، مسکونه ولسوالی پنجاب بامیان، غریبکار، اشرار
۴۴۲۲٫ عبدالفتاح ولد گل جان، مسکونه سیدآباد وردک، دهقان، اشرار
۴۴۲۳٫ میراحمد ولد میر اکبر، مسکونه فیض آباد بدخشان، محصل پوهنزی ادبیات، جاسوس
۴۴۲۴٫ محمد صادق ولد خادم حسین، مسکونه لعل و سرجنگل، کراچی وان، خمینی

کابل افغانستان – مورخ ۷/۹/۱۳۵۸
۴۴۲۵٫ محمد علم ولد امیر محمد، مسکونه نورستان، محصل ادبیات
۴۴۲۶٫ حاجی میر ولد سید اکبر، مسکونه کنرها، محصل پوهنزی حقوق،
۴۴۲۷٫ عبدالسمیع ولد محمد رفیق، مسکونه سرخرود، مامور زنبورداری
۴۴۲۸٫ عبدالمستقیم ولد عبدالخالق، مسکونه لغمان، متعلم
۴۴۲۹٫ عبدالواحد ولد غلام محمد، بریدمن دافعه هوا
۴۴۳۰٫ عبدالحی ولد عبدالاحد، مسکونه کابل، معلم
۴۴۳۱٫ نعمت الله ولد عبدالمنیر، مسکونه میدان شهر، ملا امام
۴۴۳۲٫ نعمت الله ولد موسی، مسکونه قندهار
۴۴۳۳٫ آقا سید ولد سید محمد انور، مسکونه ناوه هلمند
۴۴۳۴٫ احمد سعید ولد سید محمد امان، مسکونه ناوه هلمند
۴۴۳۵٫ امیر محمد ولد پادشاه، مسکونه نورستان ولایت لغمان
۴۴۳۶٫ جمعه دین ولد محمد دین، مسکونه نورستان ولایت لغمان، غریبکار
۴۴۳۷٫ محمد عالم ولد میر عالم، مسکونه کارته پروان، ترجمان ریاست ترانسپورت بین المللی
۴۴۳۸٫ عبدالحی ولد عبداللطیف، مسکونه قندهار، محصل پوهنزی علوم
۴۴۳۹٫ محمد حکیم ولد نورالدین، مسکونه ولسوالی گلدره کوه دامن، مامور احصاییه مرکزیگ
۴۴۴۰٫ محراب ولد عبدالواحد، مسکونه کارته پروان، رییس فابریکه چرم سازی
۴۴۴۱٫ قاری محد عثمان ولد مولوی غلام حضرت، مسکونه سمنگان
۴۴۴۲٫ محمد خالق ولد غلام جیلانی، مسکونه کاپیسا، معلم
۴۴۴۳٫ سیف الرحمان ولد میراجان، مسکونه کاپیسا، معلم
۴۴۴۴٫ مومن ولد طالب جان، مسکونه کاپیسا، معلم
۴۴۴۵٫ حکیم گل ولد حضرت نور، مسکونه کاپیسا، معلم
۴۴۴۶٫ خان مولوی، مسکونه تگاب
۴۴۴۷٫ ملک غلام دستگیر ولد آغا گل، مسکونه پروان
۴۴۴۸٫ عبدالصبور ولد عبدالقیوم، مسکونه پروان
۴۴۴۹٫ مولوی محمد عثمان ولد عبدالستار، مسکونه جوزجان
۴۴۵۰٫ محمد حنیف ولد خوشدل، مسکونه لغمان، مامور فابریکه
۴۴۵۱٫ محمد انور ولد غلام نقش بند، مسکونه ناوه هلمند، مامور فابریکه روغن
۴۴۵۲٫ محمد امین ولد محمد صادق، مسکونه چهاردهی غوربند، متعلم رشته مخابرات
۴۴۵۳٫ دلاور ولد عبدالله، مسکونه پنجاب بامیان، محصل پوهنزی انجینیری
۴۴۵۴٫ محمد حسین ولد عبدالرسول، مسکونه بند کجکی هلمند، جیکتورن
۴۴۵۵٫ عظیم مجددی ولد محمد یوسف، مسکونه شهرنو، استاد پوهنزی طب
۴۴۵۶٫ محمد عمر ولد شمس الحق، مسکونه کاپیسا، کشاورز
۴۴۵۷٫ عبدالحمید ولد شمس الحق، مسکونه کاپیسا، دهقان
۴۴۵۸٫ جان آغا ولد عبدالحمید، مسکونه کاپیسا، موتروان
۴۴۵۹٫ عصمت الله ولد میا هدایت الله، مسکونه کاپیسا
۴۴۶۰٫ عبدالستار ولد غلام جان، مسکونه کاپیسا، کارگر
۴۴۶۱٫ هدایت مجددی ولد محمد اشرف، مسکونه کابل، مامور وزارت معدن
۴۴۶۲٫ عبدالجبار ولد عبدالواحد، مسکونه نجراب پروان
۴۴۶۳٫ احمدضیا ولد احمد سعید، مسکونه کابل، فارغ لیسه جامع هرات
۴۴۶۴٫ محمداحسان مجددی ولد محمد کبیر، مسکونه کابل، فارغ لیسه حبیبیه
۴۴۶۵٫ محمد مدود ولد فضل احمد، مسکونه کابل، بیکار
۴۴۶۶٫ علی احمد مجددی ولد گدای احمد، مسکونه کابل
۴۴۶۷٫ میر احمد شهید ولد فاضل احمد، مسکونه کابل
۴۴۶۸٫ محمد عزیز ولد محمد اشرف، مسکونه کابل، داکتر مالاریا
۴۴۶۹٫ احمد سعید ولد فضل احمد، مسکونه کابل، بیکار
۴۴۷۰٫ فاضل محمود ولد غلام محمد، مسکونه کابل، معلم
۴۴۷۱٫ محمد اسحاق ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل، معلم متوسطه میرویس میدان
۴۴۷۲٫ ضیا احمد مجددی ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل
۴۴۷۳٫ وارث خان ولد محمد خان، مسکونه کابل، مزدور حضرتها
۴۴۷۴٫ محمدزاده ولد خیرگل، مسکونه کابل، مزدور حضرتها
۴۴۷۵٫ غلام جیلانی ولد سیدو، مسکونه کابل، ملا امام منزل حضرتها
۴۴۷۶٫ آقا جان ولد محمد عیسی، مسکونه کابل، خلیفه حضرتها
۴۴۷۷٫ عبدالشکور ولد مولوی سلطان، مسکونه کابل
۴۴۷۸٫ محمد جمعه ولد عبدالله، مسکونه خیرخانه
۴۴۷۹٫ عبدالحکیم ولد عبدالمجید، مسکونه بی بی مهرو، تورن
۴۴۸۰٫ آغا جان ولد غلام جیلانی، مسکونه خیرخانه، مامور در وزارت دفاع
۴۴۸۱٫ آغا گل ولد امیرگل، مسکونه خیرخانه، مامور در وزارت دفاع
۴۴۸۲٫ عبدالوکیل ولد محمد افضل، مسکونه خیرخانه، دگروال
۴۴۸۳٫ سید نقیب الله ولد سید عبدالله، مسکونی بینی حصار کابل
۴۴۸۴٫ عبدالهادی ولد محمد عزیز خان، مامور آب و برق بازارک پنجشیر
۴۴۸۵٫ عبدالباقی مجددی ولد عبدالکریم، مسکونه ناحیه ۵ هرات، زارع
۴۴۸۶٫ عبدالصمد مجددی ولد عبدالکریم، مسکونه ناحیه ۵ هرات، زارع
۴۴۸۷٫ انورجان مجددی ولد عبدالوهاب، مسکونه ناحیه ۵ هرات، زارع
۴۴۸۸٫ نورمحمد مشهور به انجنیر نورمحمد ولد خدابخش، مسکونه بدخشان، دریور
۴۴۸۹٫ سید محمد سرور واعظ ولد سید حسین رضا، مسکونه جمال مینه، مدرس و مبلغ جمال مینه
۴۴۹۰٫ سید محمد حسین مصباح ولد محمد عیسی، مدرس و مبلغ
۴۴۹۱٫ قمرالدین ولد حاجی، مسکونه بدخشان، متعلم صنف ۱۱ لیسه غازی
۴۴۹۲٫ عبدالفتاح ولد محمد قهار، مسکونه پنجشیر
۴۴۹۳٫ خان محمد مشهور به حسین محمد خالباز، مسکونه تخار، مامور ریاست کوپراتیف
۴۴۹۴٫ جمالالدین ولد غلام جیلانی، مسکونه کندز، کارگر
۴۴۹۵٫ محمد ابراهیم ولد غلام حضرت، مسکونه کندز، کارگر شرکت اسپین زر
۴۴۹۶٫ غلام حضرت ولد فاضل جیلانی، مسکونه کندز، بیکار
۴۴۹۷٫ غلام نبی ولد غلام نبی، مسکونه ثمرخیل، تاجر
۴۴۹۸٫ محمد عثمان ولد محمد سالم، مسکونه کندز
۴۴۹۹٫ رحمت الله ولد فضل کریم، مسکونه کندز، کلینر
۴۵۰۰٫ عبدالخالق ولد عبدالواحد، مسکونه کندز
۴۵۰۱٫ سحرگل ولد محمدبشیر، مسکونه کندز، متعلم
۴۵۰۲٫ محمدمهدی ولد عبدالباقی، مسکونه کمری، سرباز سرحدی
۴۵۰۳٫ صاحبجان ولد محمدجان، زرمت پکتیا، خلیفه
۴۵۰۴٫ رنگین ولد معاذالله، پکتیا
۴۵۰۵٫ ولی محمد ولد سلیمانشاه، زرمت پکتیا
۴۵۰۶٫ محمدقاسم ولد سراجالدین، مسکونه سیدکرم پکتیا
۴۵۰۷٫ معصوم ولد اسماعیل، ارگون پکتیا
۴۵۰۸٫ حضرتشاه ولد شایسته، ارگون پکتیا
۴۵۰۹٫ قلندرشاه ولد شایسته، ارگون پکتیا
۴۵۱۰٫ امرالله ولد لالامیرزا، مسکونه پنجشیر، دلال موتر
۴۵۱۱٫ لعلالدین ولد شمسالدین، مسکونه سوربی
۴۵۱۲٫ گلآغا پاشاه ولد میرآغا پاشا، دند قندهار
۴۵۱۳٫ خلیفه عبدالقادر ولد محمدحسین، مسکونه دند قندهار
۴۵۱۴٫ خلیفه دادمحمد ولد نعمت الله، مسکونه ولسوالی دند قندهار
۴۵۱۵٫ خلیفه حاجی عبدالهادی ولد عبدالباقی، دند قندهار
۴۵۱۶٫ خلیفه سید محمد ولد محمدحسین، دند قندهار
۴۵۱۷٫ خلیفه نورالدین ولد غلامالدین، قندهار
۴۵۱۸٫ مولانا زمان ولد عبدالودود، ناحیه دوم قندهار
۴۵۱۹٫ خلیفه محمدسعید ولد محمدیعقوب، قندهار
۴۵۲۰٫ مولانا زمان ولد عبدالودود، ناحیه دوم قندهار
۴۵۲۱٫ خلیفه محمدسعید ولد محمدیعقوب، قندهار
۴۵۲۲٫ فقیر مشهور به غره ملنگ ولد نعمتالله، مسکونه جاده دوم قندهار
۴۵۲۳٫ علیاحمد ولد نظرمحمد، مسکونه سرای غزنی
۴۵۲۴٫ محمدیوسف بینش ولد محمد اسحاق، قلای موسی
۴۵۲۵٫ امیرمحمد ولد جمعهخان، مسکونه بلخ، فرقه ۱۱
۴۵۲۶٫ نورالدین ولد بیگ علی، مسکونه خیرخانه مینه، میخانیک
۴۵۲۷٫ نورالدین ولد گل عمران، مسکونه خیرخانه مینه، میکانیک
۴۵۲۸٫ …. محمد ولد غلام محمد، غریبکار، مسکونه قرهباغ
۴۵۲۹٫ محمد علم ولد محمدنبی، مالک موتر، مسکونه قرهباغ
۴۵۳۰٫ عبدالخلیل ولد عبدالرحمان، دریور، مسکونه قرهباغ
۴۵۳۱٫ سفرمحمد ولد محمدعیسی، مسکونه بدخشان، دانشآموز
۴۵۳۲٫ غلامداد مشهور به باباجان مجددی ولد آقاجان مجددی، مسکونه غزنی
۴۵۳۳٫ ضیاءالله مجددی ولد محمدغلامداد، مسکونه دهبوری، مامور وزارت معدن
۴۵۳۴٫ رفیعالله مجددی ولد غلام داوود، معلم، مسکونه دهبوری
۴۵۳۵٫ عبدالحق ولد گلمحمد، مسکونه بدخشان، طالب علم
۴۵۳۶٫ سلطان محمد ولد عبدالروف، مسکونه لوگر، مامور دیپوی پوهنتون
۴۵۳۷٫ فضلالرحمان ولد عبدالله، مسکونه میدان وردک
۴۵۳۸٫ عبدالرحمان ولد عبدالله، بیکار، مسکونه میدان وردک
۴۵۳۹٫ عبدالروف ولد عبدالرشید، مسکونه تخار، مامور پروژه خیرخانه
۴۵۴۰٫ قدرتالله ولد دوست محمد، مسکونه تگاب، دهقان
۴۵۴۱٫ جمعهگل ولد خلیل، مسکونه بادغیس، سرباز فرقه ۷
۴۵۴۲٫ محمدانور ولد نیازمحمد، مسکونه سیاگرد لوگر، سرباز فراری
۴۵۴۳٫ شیخ نظرمحمد ولد قربان محمد، مسکونه چاه آب تخار، معلم
۴۵۴۴٫ مولوی سلطان محمد ولد امیرمحمد، مسکونه لوگر
۴۵۴۵٫ میرمحفوظ ولد میرنجیب الله، مسکونه سیدمیرمحمد شاه مینه
۴۵۴۶٫ سید میرانشاه ولد میرسیدشاه، مسکونه جمال مینه
۴۵۴۷٫ عبدالحبیب ولد نظرمحمد، مسکونه قلعه قاضی کابل، وزارت مخابرات
۴۵۴۸٫ سیدحامد ولد صالح محمد، مسکونه بدخشان، سرباز فرقه ۷
۴۵۴۹٫ فریدشاه ولد سکری، مسکونه قلعه فتحالله، جگرن فرقه ۷
۴۵۵۰٫ عبدل ولد قلندر، مسکونه تخار
۴۵۵۱٫ مختار ولد سرمیران، مسکونه تگاب
۴۵۵۲٫ امیرالدین ولد عبدالفتاح، دهقان قرهباغ
۴۵۵۳٫ محمدافضل ولد محمدصدیق، مسکونه لوگر
۴۵۵۴٫ عبدالبصیر ولد عبدالخالق، مسکونه پروان، ساتنمن
۴۵۵۵٫ عبدالرحیم ولد عبدالعزیز، مسکونه چک وردک
۴۵۵۶٫ محمدناصر ولد محمدجمعه، مسکونه بهسود وردک، مامور فنی وترنری بامیان
۴۵۵۷٫ محمداسماعیل ولد حاجی مسافر، مسکونه قلای موسی
۴۵۵۸٫ سید میرانشا فضیلت، مسکونه جمال مینه، معلم و مبلغ
۴۵۵۹٫ غلام دستگیر ولد مولوی محمدامین، مسکونه لغمان
۴۵۶۰٫ محمدصدیق ولد عبدالصمد، مسکونه لغمان، دوکاندار
۴۵۶۱٫ نظرمحمد ولد پاینده محمد، مسکونه کابل، مامور ریاست هوایی ملکی
۴۵۶۲٫ نجیب الله ولد عبدالله، مسکونه شهر نو، مدیر مجله آریانا
۴۵۶۳٫ فقیراحمد ولد گلاحمد، مسکونه شیوکی
۴۵۶۴٫ نصیراحمد ولد گلاحمد، مسکونه شیوکی، میخانیک انکشاف دهات
۴۵۶۵٫ نذیراحمد ولد گلاحمد، سماوارچی
۴۵۶۶٫ محمدظریف ولد محمدشفیع، مسکونه شاه شهید، آهنگر
۴۵۶۷٫ عبدالحمید ولد میرسیدعلی، اما جماعت بهسود وردک
۴۵۶۸٫ میرعلی احمد ولد ابوالقاسم، مدرس علوم عربی، مسکونه قلای شاده
۴۵۶۹٫ خان دوران ولد خان محمد، ملاامام مسجد، مسکونه وردک
۴۵۷۰٫ عبدالسلام ولد گلجان، مسکونه تنگی وردک
۴۵۷۱٫ محمدحسین ولد صفرعلی، مسکونه غزنی، دهقان
۴۵۷۲٫ سلطانمحمد ولد آقاعلی، مسکونه قلعه نظر جیغتوی غزنی، دهقان
۴۵۷۳٫ سیدمحمدطاهر ولد سید عوض، مسکونه بهسود، طالب علم
۴۵۷۴٫ محمدعارف ولد محمدعلم، محصل صنف پنجم پلیتخنیک، مسکونه وردک
۴۵۷۵٫ محمدابراهیم حلیمی ولد حاجی نظر، مسکونه سمنگان، ملاامام
۴۵۷۶٫ رحمتالله ولد قربانشاه، ملاامام مسجد، مسکونه سمنگان
۴۵۷۷٫ عبدالودود ولد عبدالغنی، مسکونه سمنگان
۴۵۷۸٫ محمدعظیم مشهور به محمدقاسم ولد مسلمانقول، مسکونه سمنگان، ملاامام
۴۵۷۹٫ محمدطاهر ولد شاه محمدحسین، محصل صنف دوم طب ننگرهار، مسکونه وزیرآباد کابل
۴۵۸۰٫ عبدالقیوم ولد محمدنعیم، مسکونه غور
۴۵۸۱٫ سیدعبدالرحمان ولد سیداعظم، مسکونه اندراب بغلان، زمیندار
۴۵۸۲٫ حفیظالله ولد شرفالدین، مسکونه میدان
۴۵۸۳٫ ضیاالدنی ولد گلدین، مسکونه میدان
۴۵۸۴٫ عبدالرازق ولد محمدافضل، مسکونه لغمان
۴۵۸۵٫ آقاگل ولد امیرگل، مسکونه پروان
۴۵۸۶٫ عبدالحکیم ولد سرور، مسکونه پنجشیر، محصل شرعیات
۴۵۸۷٫ عبدالصبور ولد ملامشعل، مسکونه لوگر، ملاامام باغ علی مردان
۴۵۸۸٫ عبدالشکور ولد ملامشعل، مسکونه لوگر، ملاامام کارته ۴
۴۵۸۹٫ صادق علی یاری ولد عبدالله، مسکونه جاغوری غزنی، داکتر
۴۵۹۰٫ بازمحمد ولد حاجی محمد، قرهباغ کوهدامن، طالب علم
۴۵۹۱٫ سیدعمر ولد عیدمحمد، مسکونه بامیان، شاگرد هوتل
۴۵۹۲٫ مولوی عبدالحلیم ولد عبدالحمید، مسکونه قرهباغ کابل
۴۵۹۳٫ ذکرالله ولد بوری، مسکونه سمنگان
۴۵۹۴٫ عبدالحمید ولد محمد، مسکونه قلاچه
۴۵۹۵٫ عبدالرازق ولد محمدهاشم، دریور، پنجشیر
۴۵۹۶٫ خواجه عبدالرحیم ولد خواجه مقصود، مسکونه کابل
۴۵۹۷٫ محیبالله ولد فیروزخان، مسکونه لوگر
۴۵۹۸٫ محمدعلی ولد غلامحسین، معلم، مسکونه قرهباغ غزنی
۴۵۹۹٫ عبدالقدیر ولد عبدالطیف، مامور در پوهنتون، مسکونه سید نور محمدشاه مینه
۴۶۰۰٫ فرهاد ولد محمدرستم، مسکونه شکردره، مامور شاروالی
۴۶۰۱٫ شیخ ابوالحسن ولد محمدشاه، مسکونه لوگر
۴۶۰۲٫ نادر علی ولد رجب علی، مسکونه خیرخانه مینه، تورن فرقه ۷
۴۶۰۳٫ مولوی محمد عثمان ولد ملا محمد رسول، مسکونی الینگار لغمان، ملا امام
۴۶۰۴٫ عبدالحنان ولد سید علم، مسکونه بیبیمهرو، تعویذگر
۴۶۰۵٫ عبدالمومن ولد عبدالحسین، مسکونه دهسبز کابل، مامور هواشناسی
۴۶۰۶٫ عبدالهادی ولد عبدالاحد، مسکونه رخه پنجشیر، مامور فنی سیمنت هرات
۴۶۰۷٫ محمد حسین ولد صاحب نظر، مسکونه سمنگان، مامور
۴۶۰۸٫ خداداد خروش ولد محمد ابراهیم، مسکونه کارته پروان، مامور
۴۶۰۹٫ محمد عظیم ولد محمد حکیم، مسکونه کابل، مامور کارتوگرافی
۴۶۱۰٫ … الله ولد نورمحمد، مسکونه ترهخیل کابل، مامود میدان هوایی
۴۶۱۱٫ عبدالصدیق ولد عبدالملک، مسکونه ترهخیل کابل، معلم حربی شانزده
۴۶۱۲٫ غلام فاروق ولد تاج محمد، مسکونه جبلالسراج، بیکار
۴۶۱۳٫ محمد عزیز، ولد سلیمان علی، مسکونه جمال مینه، مامور گمرک
۴۶۱۴٫ عبدالجلیل ولد محمد علی، مسکونه جمال مینه، مامور شرکت پخته
۴۶۱۵٫ ذبیحالله ولد مطیعالله، مسکونه ترهخیل کابل، متعلم صنف ۱۱
۴۶۱۶٫ فاضل حق ولد عبدالحق، مسکونه ترهخیل کابل، مامور املاک قرهباغ
۴۶۱۷٫ محمد نسیم ولد محمد عظیم، مسکونه شاهشهید، مامور هوایی کابل
۴۶۱۸٫ خواجه سراجالدین ولد خواجه بهاالدین، مسکونه دهدانا، مامور وزارت فواید عامه
۴۶۱۹٫ فتح خان ولد محمد گل، مسکونه جغتوه وردک، محصل صنف سوم پلی تخنیک
۴۶۲۰٫ عمر خان ولد محمد عمر، مسکونه چهاردهی، محصل صنف سوم
۴۶۲۱٫ عبدالواحد ولد عبدالقیاس، مسکونه پروان، فارغ پوهنزی ادبیات
۴۶۲۲٫ سید اسماعیل ولد سید جعفر، مسکونه جغتوه غزنی، مامور وزارت فواید عامه
۴۶۲۳٫ سید محمد قاسم ولد میر سید مقصود، مسکونه جوزجان، ثارنوال در وزارت عدلیه
۴۶۲۴٫ عبدالغنی ولد عبدالحکیم، مسکونه میدان وردک، مامور حوزه دوم
۴۶۲۵٫ غلام قادر ولد حاجی شیرین، مسکونه غزنی، دوهم بریدمن
۴۶۲۶٫ پاینده محمد ولد شاه محمود، مسکونه سیلوی مرکز، محصل حربی پوهنتون
۴۶۲۷٫ غلام حضرت ولد عبدالرزاق، مسکونه قندهار، افراد فرقه ۸
۴۶۲۸٫ سید سلطان احمد ولد میرعلی احمد، مسکونه سیلوی مرکزی، دریم بریدمن هوایی
۴۶۲۹٫ عبدالایان ولد عبدالصمد، مسکونه باغ بالا، بریدمن حربی پوهنتون
۴۶۳۰٫ محمد شفیق ولد محمد حسن، مسکونه کارته چهار کابل، کتاب فروش
۴۶۳۱٫ محمد حسن ولد حاجی محمد حسین، مسکونه کارته چهار کابل، کتاب فروش
۴۶۳۲٫ اسدالله ولد عبدالحسین، مسکونه قرهباغ غزنی، تایپیست
۴۶۳۳٫ علی خان ولد محمد سرور، مسکونه دوراهی پغمان، متعلم صنف ۱۲ لیسه غازی
۴۶۳۴٫ جان محمد ولد حاجی جمعه، مسکونه هلمند، زمیندار
۴۶۳۵٫ عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه پروان، دهقان
۴۶۳۶٫ میرزا شاه ولد داوود شاه، مسکونه پروان، دهقان
۴۶۳۷٫ … ولد فخرالدین، مسکونه پروان، دهقان
۴۶۳۸٫ سیلی خان ولد محمد زمان، مسکونه پروان، دهقان
۴۶۳۹٫ عبدالصمد ولد محمد علی، مسکونه لغمان، کارمند نظامی
۴۶۴۰٫ محمد خلیل ولد محمد نظر، مسکونه چهاردهی، معلم
۴۶۴۱٫ حضرت خان ولد میر حمزه، مسکونه بلخ، امر حقوق مسکونه بلخ
۴۶۴۲٫ نوروز، مسکونه لوگر، دکاندار
۴۶۴۳٫ غلام محیالدین ولد جمالالدین، مسکونه ، مامور احصاییه
۴۶۴۴٫ سید زمانالدین ولد سید امامالدین، مسکونه ناحیه شش، قوای فراشوت
۴۶۴۵٫ محمد مجتبی ولد دوست محمد، مسکونه دهدانا، مامور وزارت مالیه
۴۶۴۶٫ شفیعالله ولد عبدالله، مسکونه چنداول، بریدمن ریاست تعمیرات
۴۶۴۷٫ نجیبالله ولد عبدالله، مسکونه سرخ رود ترون شهر، دوهم بریدمن
۴۶۴۸٫ محمدعلی ولد عبدالسلام، مسکونه لوگر، مامور وزارت آب و برق
۴۶۴۹٫ حفیظالله ولد عبدالله، مسکونه سرخرود، تورن
۴۶۵۰٫ غلام جیلانی ولد محمد انور، مسکونه کابل، جگرن ترانسپورت
۴۶۵۱٫ محمد انور مولد محمد عمر، مسکونه شیرپور کابل، جگرن فراشوت
۴۶۵۲٫ سلیمان ولد گل آغا، مسکونه بگرام، جگرن فراشوت
۴۶۵۳٫ گل محمد ولد بازمحمد، مسکونه مکروریان، جگرن فراشوت
۴۶۵۴٫ خلیلالله ولد محمد یوسف، مسکونه چهارراهی قنبر، جگرن فراشوت
۴۶۵۵٫ عبدالصبور ولد عبدالرسول، مسکونه قلعه شهاده، جگرن خدمات تخنیکی
۴۶۵۶٫ عبدالرحیم ولد فقیر محمد، مسکونه مکروریان، جگرن غوند استحکام
۴۶۵۷٫ محمد نعیم ولد بازگل، مسکونه سرخرود ترون شهر، مامور احصاییه مرکزی
۴۶۵۸٫ محمد طیب ولد محمد نبی، مسکونه تخار، فارغ لیسه ابن سینا
۴۶۵۹٫ زینالعابدین ولد میر امامالدین، مسکونه چهار آسیاب، کارگر افغان ترک
۴۶۶۰٫ خواجه گل ولد صدرالدین، مسکونه قلای مرادبیگ
۴۶۶۱٫ قربان نظر ولد حاجی عبدالوهاب، مسکونه درهصوف سمنگان، زارع
۴۶۶۲٫ حاجی عبدالطیف ولد عبدالکریم، مسکونه غزنی، مالک دواخانه
۴۶۶۳٫ سید احمد ولد شیردل، مسکونه پروان، متعلم لیسه ابن سینا
۴۶۶۴٫ محمد اکرم یاری ولد عبدالله، مسکونه جاغوری، معلم
۴۶۶۵٫ محمد علی ولد غلام رضا، مسکونه جاغوری، معلم
۴۶۶۶٫ علی دریاب ولد محسن علی، مسکونه جاغوری، معلم
۴۶۶۷٫ شاه محمود ولد علی محمد، مسکونه بلخ، ترجمان د افغانستان بانک
۴۶۶۸٫ سخی داد ولد محمد سردار، مسکونه پروان، بیکار
۴۶۶۹٫ محمدنعیم ولد فولاد، مسکونه شهر بزرگ بغلان
۴۶۷۰٫ معراجالدین ولد بازمحمد، مسکونه بدخشان، معلم
۴۶۷۱٫ عبدالمجید (رشید) ولد عبدالرشید، رییس دستگاه قالیشوی، مسکونه شهر نو کابل
۴۶۷۲٫ محمدظریف ولد محمدشریف، مسکونه شوربازار کابل، عکاس
۴۶۷۳٫ محمدانور ولد محمداکرم، مسکونه بدخشان، زارع
۴۶۷۴٫ عبدالبصیر ولد محمدرضا، مسکونه بدخشان، تجار
۴۶۷۵٫ عبدالرزاق ولد عبدالغنی، مسکونه بدخشان، دهقان
۴۶۷۶٫ مولوی محمدطاهر ولد محمدجان، مسکونه لغمان، معلم
۴۶۷۷٫ مولوی سیداکبر ولد محمدمعراج، مسکونه تگاب پروان
۴۶۷۸٫ مولوی مشعل ولد عبدالطیف، مسکونه پروان، زارع
۴۶۷۹٫ خاکسار ولد محمدابراهیم، مسکونه پروان، زارع
۴۶۸۰٫ خواجه عبدالشکور ولد محمدامیر، مسکونه قرهباغ
۴۶۸۱٫ عبدالرحیم ولد محمداسلم، مسکونه قرهباغ
۴۶۸۲٫ محمدمحبوب ولد عبدالشکور، مسکونه بگرام، معلم سپورت
۴۶۸۳٫ مولاداد ولد رحیمداد، مسکونه بگرام، فارغ صنف ۱۲
۴۶۸۴٫ محمدآقا ولد خواجه نور، مسکونه بگرام، صنف ۱۲
۴۶۸۵٫ غلام سرور ولد غلامحیدر، مسکونه چمتال بلخ
۴۶۸۶٫ عوض ولد خداداد، مسکونه جمال مینه، کتابفروش
۴۶۸۷٫ خانعلی ولد زوارعلی، مسکونه بهسود وردک
۴۶۸۸٫ محرابعلی ولد علیبخش، مسکونه دارالامان
۴۶۸۹٫ غلامعلی ولد محمداکرم، مسکونه دارالامان، کارگر شرکت برق
۴۶۹۰٫ محمدنبی ولد محمداکرم، مسکونه جاده میوند، لیلامی فروش
۴۶۹۱٫ نجفعلی ولد غلام محمد، مسکونه جمال مینه، بیکار
۴۶۹۲٫ تامحمد ولد امیرمحمد، مسکونه جمال مینه، دریور وزارت خارجه
۴۶۹۳٫ حاجی محمدحسین ولد محمدعظیم، مسکونه جمال مینه، خباز
۴۶۹۴٫ حاجی بوستان ولد احمدعلی، مسکونه جمال مینه، دریور
۴۶۹۵٫ میرمحمد اسحاق ولد ابراهیم، مسکونه چنداول
۴۶۹۶٫ حاجی جمعه ولد میرازحسین، مسکونه تایمنی وات، هوتلدار اباسین
۴۶۹۷٫ محراب ولد داوود، مسکونه بگرام، ملاامام کوه صافی
۴۶۹۸٫ میرزاگلآغا ولد محمدعارف، مسکونه غور، مامور بیمه صحی
۴۶۹۹٫ نوراحمد ولد حاجی علیشاه، مسکونه غور، دهقان
۴۷۰۰٫ کمالالدین ولد سکندر، مسکونه غور، مامور ساختمانی
۴۷۰۱٫ حاجی عبدالغفار، مسکونه غور
۴۷۰۲٫ مولوی یارمحمد ولد شیرمحمد، مسکونه غزنی، مدرس
۴۷۰۳٫ حاجی عبدالواحد ولد حاجی عبدالغفور، مسکونه وزیراکبرخان، لیلامیفروش
۴۷۰۴٫ خواجه صلاحالدین ولد جلان الدین، مسکونه بلخ، قرطاسیه فروش
۴۷۰۵٫ محمدمهدی ولد عبدالباقی، مسکونه بگرام، سارمن
۴۷۰۶٫ داکتر ضامن علی ولد علیدوست، مسکونه کارته مامورین، استاد پوهنتون
۴۷۰۷٫ معراجالدین ولد امیرمحمد، مسکونه کابل، دریور ملیبس
۴۷۰۸٫ عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد دهافغانان، نگران ملیبس
۴۷۰۹٫ داکتر فتاح ولد گلعلی، مسکونه کارته سه، استاد پوهنتون
۴۷۱۰٫ عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد دهافغانان، نگران ملیبس
۴۷۱۱٫ محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه چنداول، آبمیوهفروش
۴۷۱۲٫ صفرمحمد ولد بیگ محمد، مسکونه بغلان، دریور
۴۷۱۳٫ محمد اکرم ولد محمدابراهیم، مسکونه شیرپور، بیکار
۴۷۱۴٫ محمدشریف ولد محمدابراهیم، مسکونه شیرپور، مامور متقاعد
۴۷۱۵٫ عبدالغفور ولد عبدالستار، مسکونه فرخار تخار، معلم
۴۷۱۶٫ حاجی محمدایوب ولد حاجی رجب، مسکونه قلای شاده، وکیل گذر ناحیه ۱۳
۴۷۱۷٫ حاجی طویل ولد پنسجیبی، مسکونه پروان، پرزه فروش
۴۷۱۸٫ غلامسخی ولد صفرمحمد، مسکونه قلای شاده، ماشینکار
۴۷۱۹٫ عبدالجمیل ولد عبدالغنی، مسکونه کوهستان پروان، محصل پلیتخنیک
۴۷۲۰٫ محمدابراهیم ولد اسماعیل، مسکونه حصه دوم خیرخانه، بیکار
۴۷۲۱٫ محمدامین ولد محمدنبی، مسکونه قلعه فتحالله، مبلغ
۴۷۲۲٫ دوکتور محمدقاسم ولد شیراحمد، مسکونه کارته ۴، آمر صحت عامه انکشاف دهات
۴۷۲۳٫ سید محمدحسین ولد سیدمقصود، مسکونه جمال مینه، مالک موتر
۴۷۲۴٫ سیدمظفرالدین شاه ولد سیداکبر، مسکونه چنداول، مدیر ترانسپورت
۴۷۲۵٫ سیدعسکرشاه ولد سید اکبر، مسکونه چنداول
۴۷۲۶٫ سید محمدنبی ولد سید دیوانه، مسکونه شهر نو تخار، زارع
۴۷۲۷٫ سید عبدالاحد ولد محمدنبی، مسکونه شهر نو تخار، زارع
۴۷۲۸٫ سید دیوانه ولد محمدنبی، مسکونه کنر، زارع
۴۷۲۹٫ سیفالرحمان صافی ولد عبدالمنان، مسکونه کنر، زارع
۴۷۳۰٫ غلامرضا ولد سلطان محمد، مسکونه قلای شاده
۴۷۳۱٫ عبدالله ولد فیضالله، مسکونه تورن شهر
۴۷۳۲٫ فربانعلی ولد نجمالدین، مسکونه سرخرود
۴۷۳۳٫ میرزمان ولد بابا نظر، مسکونه سیدنور شاه مینه
۴۷۳۴٫ محمدامین ولد حسنعلی، مسکونه سرای غزنی
۴۷۳۵٫ محمدمهدی ظفر ولد عبدالرسول، مسکونه تالقان
۴۷۳۶٫ براتعلی ولد گنجه، مسکونه تالقان، معلم
۴۷۳۷٫ عبدالله ولد گلرحیم، مسکونه جبلالسراج
۴۷۳۸٫ عبدالجلیل ولد گنجه، مسکونه تالقان، معلم
۴۷۳۹٫ اسدالله ولد گلرحیم، مسکونه جبلالسراج
۴۷۴۰٫ غلام حضرت ولد محمد، مسکونه پغمان، معلم
۴۷۴۱٫ فضلالحق ولد تورگل، مسکونه پغمان، فارغ لیسه غازی
۴۷۴۲٫ غلامعلی ولد محمدعلم، مسکونه چهل تن پغمان، سارمن
۴۷۴۳٫ غلام حبیب ولد عزیزخان، مسکونه کوته سنگی، رادیوساز
۴۷۴۴٫ عبدالروف ولد محمدارسلان، مسکونه پروان، کارمند ریاست عالی اوقاف
۴۷۴۵٫ عبدالقادر ولد رحیمبخش، مسکونه بگرام، دهقان
۴۷۴۶٫ حمیدالله ولد حبیبالله، مسکونه جبلالسراج، مامور ریاست پوهنتون
۴۷۴۷٫ محمدعمر ولد شیرمحمد، مسکونه موهمند، سرکارگر
۴۷۴۸٫ غلام سید ولد محمدرضا، مسکونه علیخیل لغمان، سرایدار
۴۷۴۹٫ سید سردار ولد سید حسینشاه، مسکونه بغلان، تعویذگر
۴۷۵۰٫ غلامشاه ولد سادرعلی، مسکونه غزنی، کارگر
۴۷۵۱٫ محمدعیسی ولد درویش، مسکونه غزنی
۴۷۵۲٫ میا سعید ولد ملاحبیب، مسکونه لغمان، معلم
۴۷۵۳٫ نازکمیر ولد حاجی آغامیر، مسکونه لغمان
۴۷۵۴٫ احمدخان ولد سلطان محمد، مسکونه لغمان
۴۷۵۵٫ خیرمحمد ولد جان محمد، مسکونه کارگر در گردیز
۴۷۵۶٫ شاه محمود ولد عبدالحفیظ، مسکونه کندز
۴۷۵۷٫ محمداکبر ولد محمدخان، مسکونه پغمان، دگرمن متقاعد
۴۷۵۸٫ عبدالرازق ولد عبدالحسین، مسکونه کارته ۳
۴۷۵۹٫ عبدالروف ولد عبدالحسین، مسکونه جمال مینه، مسکونه اصلی سرخپارسا
۴۷۶۰٫ بشیراحمد ولد صالحمحمد، مسکونه دشت برچی، دریور.
۴۷۶۱٫ فیضمحمد ولد صالحمحمد، مسکونه دشت برچی، دریور.
۴۷۶۲٫ عبدالواحد لنگ ولد صالحمحمد، مسکونه دشت برچی، انجنیر.
۴۷۶۳٫ صالحمحمد ولد سرفراز، مسکونه کارته پروان.
۴۷۶۴٫ حاجی نیکمحمد ولد فقیرمحمد، مسکونه پروان.
۴۷۶۵٫ غلامرضا ولد قربانعلی، مسکونه سرخپارسا.
۴۷۶۶٫ مهراجالدین ولد عبدالرسول، مسکونه لغمان.
۴۷۶۷٫ محمدحسین، مسکونه جغتو، قرطاسیهفروش.
۴۷۶۸٫ بستانعلی ولد علیشاه، مسکونه جاغوری، بیکار.
۴۷۶۹٫ سید امیرحسین ولد حاج محمدرضا، مسکونه بهسود، دهقان.
۴۷۷۰٫ محمدنسیم ولد سید محمد امین، مسکونه بهسود، دهقان. محمدطاهر ولد عبدالغفار، مسکونه وردک، معلم.
۴۷۷۱٫ حامد نعیم ولد محمدنعیم، مسکونه دهافغانان، مامور گارنیزوم ۳۷۳٫
۴۷۷۲٫ میراحمد ولد میرنظامالدین، مسکونه دهیاجا، مامور گارنیزوم ۳۷۳٫
۴۷۷۳٫ میرزا میر ولد توکل، مسکونه پنجشیر، معلم.
۴۷۷۴٫ زرعلم ولد گلعلم، مسکونه ترهخیل، متعلم سیدآباد.
۴۷۷۵٫ نعمتالله ولد هزارگل، مسکونه ترهخیل، متعلم سیدآباد.

پایان

نظرات
 • وحید 2022-10-02 پاسخ

  سلام خدمت تان آقای پیمان تشکر از زحمات و ارایه لیست شهدای گمنام لطف کنید فایل اکسیل یا پی دی اف بگذارید تا زودتری سرچ شود ممنون تان

  • وحید پیمان 2022-10-02 پاسخ

   درود
   لینک فایل پی دی اف در همین متن موجود است

پاسخی بدهید

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE