حادثه ۲۴ حوت چگونه اتفاق افتاد؟

این پادکست، روایتی است از چگونه‌گی وقوع رویداد ۲۴ حوت هرات. در این پادکست، صدای دو نفر را خواهید شنید که در دو سوی رویداد، در حادثه ۲۴ حوت نقش خودشان را داشتند.

نظیف‌الله نهضت والی هرات در سال ۱۳۵۷ و عبدالحکیم، فردی که حکومت تصور می‌کرد که کُشته شده اما پس از ساعت‌ها، او از میان اجساد، خودش را بیرون کشید.

 

 

 

پاسخی بدهید