آموزش زبان آلمانی | درس چهارم | ضمایر

در این درس ضمایر را با یک‌دیگر یاد فرا می‌گیریم. در ابتدا جملات زیر را اول با دقت بخوانید. بعدا صوت آنان را گوش دهید و میان آن‌چه شما گفتید و آن‌چه می‌شنوید، مقایسه کنید. یادتان نرود که یادگیری ضمایر بسیار مهم است. شما همه روزه با ضمایر  به کرات مواجه می‌شوید. در آلمانی، ضمایر یکی از بخش‌های نسبتا دشوار است. بنا بر این می‌طلبد که برای این بخش‌ وقت بیشتری بگذارید.

چرا می‌گویم برای ضمایر وقت بیشتری بگذارید؟ زیرا آموختن ضمایر یکی از اساسی‌ترین‌ها برای نوآموزان است و با ضمایر فارسی تفاوت‌هایی دارد. به گونه مثال ما در زبان آلمانی از ضمیر sie یا Sie در چهار مورد استفاده می‌کنیم و در زبان آلمانی و یا ضمیر Ihr به معنای «تو ها» چیزی است که در فارسی معادل آن را نداریم. در زبان فارسی اگر 2 نفر یا تعداد بیشتری از دوستان نزدیک مان که معمولا با آن‌ها دوستانه «تو تو» حرف می‌زنیم را خطاب قرار بدهیم برای شان «شما» می‌گوئیم زیرا آن‌ها چند نفر هستند و ضمیر جمع برای خطاب قرار دادن افراد در فارسی «شما» است.

در جدول زیر با ضمایر آلمانی می‌شوید:

[table id=11 /]

و اما یک موضوع مهم:

شما در آینده اگر شامل کورس‌های زبان آلمانی شوید به ویژه در اوایل تقریبا همه روزه با ضمایر سر و کار خواهید داشت. تلاش کنید ضمایر زبان آلمانی را طبق جدول زیر و به همین ترتیبی که درج شده است حفظ کنید، زیرا این یک فورم پذیرفته شده برای ضمایر در زبان آلمانی است:

در درس‌های آینده هر فعلی را که بخواهیم با ضمایر صرف کنیم، طبق همین جدول صرف خواهیم کرد. در آینده شما شامل هر دوره زبان آلمانی شوید نیز ضمایر را طبق جدول زیر به شما خواهند آموخت و نیز افعال را با ضمایر طبق همین جدول برای شما صرف خواهند کرد:

پس دوباره تأکید می‌کنم که ضمایر زیر با معناهای آن‌ها طبق رده‌بندی در جدول زیر حفظ کنید:

[table id=25 /]

 

آموزش آلمانی | درس ششم | شش فعل مهم و کاربردی مُدال

 

 

پاسخی بدهید