آموزش آلمانی | درس پنجم | افعال و صرف آن‌ها در زبان آلمانی

فعل چیست؟ حتما می‌دانید که فعل چیست اما برای ذهن‌نشین شدن بیشتر، بهتر است بگوئیم که فعل به بخشی از یک جمله گفته می‌شود که نمایان‌گر کار انجام شده یا یک رویداد در جمله … ادامه خواندن آموزش آلمانی | درس پنجم | افعال و صرف آن‌ها در زبان آلمانی