آموزش زبان آلمانی | درس ششم | صرف سه فعل پرکاربرد آلمانی

در این درس می‌آموزید که سه فعل با بیشترین کاربرد در زبان آلمانی کدام‌ها هستند و چه زمانی از آن‌ها استفاده می‌شود. شما همچنان با صرف این افعال در زمان حال ساده آشنا خواهید شد.

همه‌ی افعال در جای خود مهم و کاربردی هستند. این فعل‌ها فقط ممکن است کمی بیشتر از سایر افعال در محاوره روزمره استفاده شود.

نکته اساسی اینجاست که هر سه این فعل‌ها بی‌قاعده هستند. یادتان است که در درس سوم از فورمول افعال صحبت کردم؟

این‌که برای ضمیر ich حرف e در فعل افزوده می‌شُد یا برای ضمیر wir حرف en افزوده می‌شُد‌. اما برای چند فعل محدود آلمانی این قواعد به‌کار برده نمی‌شود و به همین دلیل به آن‌ها افعال بی‌قاعده می‌گویند.

این افعال عبارت‌اند از:

فارسیDeutsch
بودنsein
داشتنhaben
شدنwerden

فعل sein

فعل sein به معنای ‘بودن’ یکی از کاربردی‌ترین افعال در زبان آلمانی است. شاید اگر بگوییم پرکاربردترین فعل آلمانی، فعل sein است بازهم مبالغه‌ای صورت نگرفته باشد.

البته برای مبتدیان صرف فعل sein دشوار نیست اما به این دلیل که در مفرد، جمع، مونث و مذکر فعل کاملا تغییر می‌کند، ذهن‌نشین شدن این فعل کمی زمان‌بر خواهد بود.

حالا می‌پردازیم به صرف فعل sein  به معنای ‘بودن’

معنی ضمیر و فعل با همصرف فعلضمیر
من هستم binich
تو هستی bistdu
او هست ister/sie/es
ما هستیمsindwir
شما/توها هستیدseidihr
شما/آن‌ها هستیدsind Sie/sie

چند مثال برای فعل sein

فارسیDeutsch
من فرهاد هستمIch bin Farhad
تو آزیتا هستیDu bist Azita
او خلیل است
«آقا»
Er ist Khalil
او نرگس است
«خانم»
sie ist Narges
او حمید است
«خثنی»
Es ist Hamid
ما محمد و ثریا هستیمwir sind mohammad und Sorayya.
توها رضا و علی هستیدIhr seid Reza & Ali
آن‌ها علی و مریم هستندsie sind Ali & Maryam
شما آقای ادریس هستید
«محترمانه»
Sie sind Herr. Edris

 


فعل haben

فعل haben به معنای داشتن نیز یکی دیگر از سه فعل بسیار پرکاربرد آلمانی است.

باید بگویم که دو فعل یعنی sein و haben در حالت گذشته نیز نقش اساسی را بازی می‌کنند. چنین قاعده‌ای در سایر زبان‌ها کمتر به چشم می‌خورد. فعلا شما همین‌قدر بدانید که این دو فعل در ایجاد حالت perfekt یا گذشته کامل نقش اصلی و اساسی را خواهند داشت و در درس‌های آینده، به این موضوع خواهیم پرداخت.

اکنون فعل haben به معنی داشتن را با هم صرف می‌کنیم.

معنای مکمل ضمیر و صرف فعل به فارسیصرف فعلضمیر
من دارمhabeich
تو داریhastdu
او داردhater/sie/es
ما داریمhabenwir
شما/توها داریدhabtihr
آن‌ها دارندhabenSie/sie

چند مثال  برای فعل Haben

فارسیDeutsch
من یک دوچرخه دارمIch habe ein Fahrrad
تو یک دوچرخه داریdu hast ein Fahrrad
او یک دوچرخه دارد
«آقا»
er hat ein Fahrrad
او یک دوچرخه دارد
«خانم»
sie hat ein Fahrrad
او یک دوچرخه دارد
«خنثی»
es hat ein Fahrrad
ما یک دوچرخه داریمWir haben ein Fahrrad
توها یک دوچرخه داریدIhr hattet ein Fahrrad
آن‌ها یک دوچرخه دارندsie sind ein Fahrrad
آن‌ها یک دوچرخه دارند
«محترمانه»
Sie sind ein Fahrrad


فعل werden

و در آخر نیز صرف فعل werden به معنی “شدن” که یکی از سه فعل بسیار پرکاربرد در زبان آلمانی به حساب می‌آید.

معنای مکمل به فارسی صرف فعلضمیر
من شدمwerdeich
تو شدیwirstdu
او شدwirder/sie/es
ما شدیمwerdenwir
شما/توها شدیدwerdetihr
آن‌ها شدندwerdenSie/sie

چند مثال برای فعل werden

فارسیDeutsch
من مریض شدمIch werde Krank
تو مریض شدیdu wirst Krank
او مریض شده
«آقا»
er wird Krank
او مریض شده
«خانم»
sie wird Krank
او مریض شده
«خنثی»
es wird Krank
ما مریض شدیمWir werden Krank
توها مریض شدیدIhr werdet Krank
آن‌ها مریض شدندsie werden Karank
شما مریض شدید
«محترمانه»
Sie werden Krank

 

آموزش زبان آلمانی | درس هشتم | معرفی کردن

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE