امیر جان صبوری | قدیمی | راه دور

  1. آمنه چشم تو جام شراب منه امیر جان صبوری 3:59
  2. میرُم شبرغان - به پیش جانان امیر جان صبوری 4:37
  3. به محله سنگتراشان امیر جان صبوری 3:08
  4. اگر بی وفا بشی امیر جان صبوری 5:13
  5. به ای ملکاری مردم تبسم بی تبسم امیر جان صبوری 3:40
  6. با جدایی‌هات کرده بودی داغم امیر جان صبوری 3:01
  7. از راه دور آمدی چه ناصبور آمدی امیر جان صبوری 5:57
پاسخی بدهید

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE