امیر جان صبوری | شهر خورشید

  1. تمام دنیا را گشتم و گشتم امیر جان صبوری 4:16
  2. خدا مبارک کنه امیر جان صبوری 4:01
  3. تو از شهر خورشید امیر جان صبوری 4:56
  4. بخوان به هرات بخوان بخوان دوباره امیر جان صبوری 4:19
  5. هنوز در پختگی ها خام خامی ای دل ای دل امیر جان صبوری 4:05
  6. شاید این بار نخستین باشد امیر جان صبوری 3:32
  7. خواب طلایی دیده دیده رفتم امیر جان صبوری 4:55
پاسخی بدهید

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE