آموزش زبان آلمانی | معرفی کردن | درس دهم

در این درس یاد می‌گیریم که خود را به دیگران چگونه معرفی کنیم و از دیگران چگونه بخواهیم که خود را معرفی کنند. چگونه بگوییم اهل کدام کشور هستیم یا از کدام کشور آمده‌ایم و در مجموع به سوالاتی از این دست چگونه پاسخ بدهیم.

پیش از همه چند نکته را باید یادآور شوم.

  1. در درس‌های قبلی نیز تذکر یافت که در زبان آلمانی برای گفتن نام خود از دو فعل می‌توانیم استفاده می‌کنیم. افعال heißen و sein
    روش اول:  Ich heiße Ahmad – من احمد نامیده می‌شوم
    روش دوم: Ich bin Ahmad – من احمد هستم
  2. در آلمانی به جای اینکه بگویند «من اهل افغانستان هستم» می‌گویند: «من از افغانستان آمده‌ام»مانند: Ich Komme aus Afghanistan
  3. در زبان آلمانی Auf Wiedersehen که اساسا “به امید دیدار” معنا می‌دهد به‌جای “خدانگهدار” نیز استفاده می‌شود. به همین دلیل در بسیاری از لغت‌نامه‌ها، Auf Wiedersehen را خدانگهدار ترجمه کرده‌اند.

لطفا فایل های صوتی را به دقت گوش کنید !

AudioفارسیDeutsch
سلامHallo
سلامHallo
چطور هستید؟wie geht es Ihnen?
حال من خوب است و شما چظور؟Mir geht es gut und dir?
ممنونم، من هم خوب هستمDanke, Mir geht es auch gut
اسم شما چیست؟Wie heißen Sie?
اسم من زهرا است و اسم شما چیست؟Ich heiße Zahra und wie heißen Sie?
من رحمان هستمIch bin Rahman
اهل کجا هستید؟Woher kommen Sie?
من اهل تونس هستم و شما اهل کجا هستید؟Ich komme aus Tunesien und woher kommen Sie?
من اهل افغانستان هستمIch komme aus Afghanistan
شما در آلمان زندگی می‌کنید؟leben Sie in Deutschland?
بله من در آلمان زندگی می‌کنم و شما؟Ja, ich lebe in Deutschland, und sie?
من در فرانسه زندگی می‌کنمIch lebe in Frankreich
از دیدار با شما خوشحالمIch freue mich, dich zu sehen
من نیزich auch
خدانگهدارTschüs
به امید دیدارauf Wiedersehen
تا بعدbis später

اکنون همه مکالمه بالا را به صورت پی‌هم و مسلسل گوش کنید !

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *