می‌خواهیم درباره ویروسی صحبت کنیم که هنوز جنبه‌های ناشناخته‌ی زیادی دارد. ویروسی که به دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بر اساس آمار رسمی تا اکنون در ۲۱۰ کشور و منطقه جهان سرایت کرده و جان نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر را گرفته است. اما این ویروس در افغانستان تا این لحظه بر اساس آمار ...

نسخه PDF رهنمود تشخیص و مراقبت از بیماران کووید-۱۹ اصول جداسازی در منزل 1.بیمار در یک اتاق تنها دارای تهویه مناسب قرار داده شود (در و پنجره های اتاق قابل باز شدن باشد). 2 .جابجایی و حرکت بیمار محدود شود و حتی االمکان فضاهای مشترک )آشپزخانه، حمام، توالت و...( دارای تهویه مناسب بوده و پنجره ها جهت گردش ...

همه‌چیز به این بسته‌گی دارد که کووید ۱۹ چه زمانی قصد دارد رخت سفر بربندد. ظاهراً مراکز مهم، معتبر و ارزشمند جهانی نیز امیدی دست‌کم طی یکی – دو سال آینده به ساختن واکسنی برای مهار‌ این ویروس ندارند. بزرگترین نحوه‌ی پیش‌گیری از همه‌گیری‌کرونا ویروس در حال حاضر، قرنطین ساختن مردم در شهرها است. کشورهای مختلف ...

جزوه آموزشی وقایه از کرونا شامل به این بحث‌ها می‌پردازد:   ۱. کرونا چیست؟ ۲. علایم ابتلا به کرونا چیست؟ ۳. چه کسانی بیشتر مستعد ابتلا به کرونا هستند؟ ۴. آیا انتقال فرد به فرد ممکن است؟ ۵. راه‌های پیش‌گیری ۶. فرد مشکوک به بیماری کرونا کیست؟ ۷. تماس نزدیک به چه معنا است؟ ۸. ویروس کرونا تا چه وقت زنده می‌ماند؟ ۹. انتی‌بوبیوتیک چقدر ...