دانلود رایگان |‌ «هشت کتاب» سهراب سپهری

هشت کتاب

نویسنده: سهراب سپهری
.
اسکن شدههشت کتاب سهراب سپهری به همراه عکس ها و زندگینامه خودنوشتهشت کتاب نام مجموعه اشعار سهراب سپهری است. هشت کتاب، چنان که از نامش بر می‌آید، شامل هشت دفتر شعر (کتاب) است:مرگ رنگ
زندگی خواب‌ها
آوار آفتاب
شرق اندوه
صدای پای آب
مسافر
حجم سبز
ما هیچ ما نگاه . . .

حق تکثیر: سهراب پیش از سال 59 درگذشته است
پاسخی بدهید