مصاحبه ویدئویی با سایت امل هامبورگ

هنوز کمتر از سه ماه از مهاجرت من به هامبورگ گذشته بود. تیمی از سایت امل هامبورگ برای گفتگو با من به هامبورک آمد. انصافا به لحاظ فنی، گزارش خوبی تهیه کردند. من نیز کم و بیش اسیر احساسات ناشی از مهاجرت بودم، احساساتی که هنوز هم من را همراهی می کنند. بسیاری از این احساسات، احساس واقعی من در ماه های نخستی است که من به هامبورک آمدم.

این مصاحبه را می توانید از اینجا تماشا کنید.

پاسخی بدهید

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE