خبرنگار سال افغانستان-۱۳۹۳

وحید پیمان خبرنگار روزنامه هشت صبح خبرنگار سال افغانستان

۲۷ حوت ۱۳۹۳

کابل: وحید پیمان، خبرنگار روزنامه هشت صبح، و مجاهد کاکر، خبرنگار و گرداننده نام آشنای تلویزیون طلوع موفق شدند به ترتیب جایزه خبرنگار سال افغانستان و جایزه دستاورد یک عمر خبرنگاری در سال ۱۳۹۳ را بدست آورند.

این جوایز امروز چهارشنبه طی یک مراسم بزرگ به مناسبت گرامی داشت روز خبرنگار، به برندگان اهدا شد.

مرکز خبرنگاران افغانستان از دو سال به این سو از ٢٧ حوت بنام روز خبرنگار با ارایه گزارش از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران درکشور و تقدیر از خبرنگاران برتر تجلیل می‌کند.

احمدقریشى رئیس مرکزخبرنگاران افغانستان در این مراسم گفت که سال روان به دلیل برگزارى انتخابات، خروج نظامیان بین المللى وشدت یافتن حملات مخالفان مسلح سالى پرچالش براى جامعه رسانه‌ای کشور بود.

به گفته وى، آمار به ثبت رسیده ازسوى این نهاد نشان می‌دهد که خشونت علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در کشور نسبت به سال گذشته ٢٩ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: «درسال ١٣۹٣ دست کم ١٠٣ مورد خشونت دربرابرخبرنگاران ثبت شده درحالی که این رقم درسال ١٣٩٢ ٨٠ مورد بود.»

قریشی افزود که درسال جاری شش خبرنگار و فعال رسانه یى جان باخته اندکه پنج تن آنان ازجمله دوزن به قتل رسیده‌اند و یک تن دیگر براثرجراحات ناشى از یک حمله انتحارى جان خود را از دست داده است.

براساس گزارش این نهاد، درسال روان خورشیدى، ١۶ خبرنگار نیز براثرحملات مسلحانه و یا درجریان درگئرى و یا انفجار زخمى شده‌اند، ١٧ تن بازداشت موقت را تجربه کرده‌اند، و چهارتن نیز حبس کوتاه داشته‌اند.

افزون براین، بر پایه معلومات قریشی، ۴٠ مورد خشونت فزیکى بویژه لت و کوب، ١٣ مورد خشونت لفظى و توهین و هفت مورد تهدید نیز در این سال به ثبت رسیده است که بیشتر آن ازسوى مقام‌ها و مسؤلین حکومتى و نیروهاى امنیتى بوده است.

دانش کروخیل رییس آژانس خبرى پژواک دراین نشست از عدم دسترسى به معلومات را بزرگ‌ترین چالش فرا راه خبرنگاران و کاررسانه‌ای در سال جاری یاد نمود.

وی گفت: «خوشبختانه قانون دسترسى به معلومات از سوی رئیس جمهور توشیح گردید اما هر چند این قانون مشکلاتى زیادی دارد اما حرکت هاى جدید حکومت بنام هماهنگى درارایه معلومات مشکلات خبرنگاران را بیشترساخته است.»

کروخیل افزود: «احتمال دارد که اراده حکومت درست باشد وحکومت شاید بخواهد که درارایه معلومات هماهنگى درست را به میان آورد اما مسؤلین محلى از این موضوع استفاده نادرست می‌کنند و آنان عملا ژورنالیستان افغان را با چالشهاى زیادى مواجه کرده‌اند.»

رییس آژانس خبرى پژواک از حکومت خواست تا از حالت» شعارى» بیرون شود و درحالی که شش ماه از آغاز کار این حکومت می‌گذرد اما رئیس جمهور و رئیس اجرایی درخیال دوره مبارزاتی انتخاباتی خود هستند اما لازم است تا گام هاى عملى بردارند و محدود‌دیت‌ها را از برابر رسانه‌ها بردارند.

شاه حسین مرتضوى معاون مدیر مسؤل روزنامه هشت صبح نیز که در این مراسم حضور داشت گفت که ١۴سال گذشته براى رسانه‌ها فصل جدیدى بود و دراین فصل رسانه‌ها شاهد رشد کیفی و کمی بوده‌اند.

اما وی تصریح کرد که هنوزنگرانى‌ها در این زمینه وجود دارد و نگرش جدیدی درحکومت شکل گرفته وتلاش براین است که فضای چندصدایى به فضای تک صدایى تبدیل شود..

مرتضوی افزودک «در دوره حکومت حامدکرزى باوجود همه نارسایى‌هایی که دروزارت اطلاعات و فرهنگ وجود داشت و درحالیکه قانون دسترسى به معلومات تصویب نشده بود اما دسترسى به مسؤلین دولتى بسیار آسان بود اما امروز با داشتن همین قانون نیز هرروز ما شاهد دستور‌ها و فرمان هاى هستیم که دسترسى به مسؤلین دولتى را دشوار ساخته است.»

صدیق الله توحیدى مسؤل دیدبان رسانه هاى آزاد در مؤسسه نی نیز گفت که رییس جمهور و رییس اجرایی درجریان انتخابات تعهد کتبى کرده بودند و باید به این تعهد عمل کنند.

به گفته وی، این دو رهبر تعهد کرده کرده بودند که وقتى به قدرت برسند از آزادى بیان، حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها حمایت خواهند کرد و قضایای قتل خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را رسیدگى به قضایا قتل، قانون حق دسترسى به معلومات ازآن حمایت و دفاع می‌کنند وزمینه خوبى را براى فعالیتهاى رسانه یى مساعد می‌سازندوباید به این تعهدشان عمل کند.

سیمین حسن‌زاده معین نشراتى وزارت اطلاعات و فرهنگ دیگر سخنران مراسم روز خبرنگار گفت که درکنار چالش‌ها در برابر خبرنگاران باید پیشرفت‌ها و دست آوردهاى کاررسانه‌ای نیز اعلام شود.

به گفته وی، برای رفع تمام چالش‌ها نیاز است که همبستگى محکم وقوى میان خبرنگاران و نهادهاى رسانهٔ به میان آید تا به صورت مؤثر تری در این زمینه اقدام شود.

در پایان این مراسم که به حمایت شرکت هوایی صافی و صافی لند مارک برگزار شده بود، جایزه خبرنگار سال افغانستان در سال ۱۳۹۳ به وحید پیمان خبرنگار روزنامه هشت صبح در هرات و جایزه دستاورد یک عمر خبرنگاری به مجاهد کاکر خبرنگار و گرداننده طلوع اهدا شد.

این دو جایزه بعد از بررسی درخواستی های ده ها نامزد و بر مبنای بررسی گزارش های کاری نامزدان از سوی هیئتی از داوران مجرب به برندگان اهدا شد..

افزون براین، پنج تن دیگر از جمله محمد حسن خطاب خبرنگار آژانس خبری پژواک، ولی آرین، خبرنگار تلویزیون یک، عاطفه غفوری، خبرنگار تلویزیون میترا و شریف امیری، خبرنگار، تلویزیون طلوع نیوز که خود را برای کسب جایزه خبرنگار سال نامزد کرده بودند، به عنوان تهیه کنندگان پنج گزارش بر‌تر سال تحسین نامه دریافت کردند.

منبع

 

پاسخی بدهید