عبدالخالق نوری | مجلسی | MP3

  1. خداوند خود بود غمخوار هرات عبدالخالق نوری 3:58
  2. سجده کی باشد روا چون آفتاب آید برون عبدالخالق نوری 5:06
  3. میشه نمیشه عبدالخالق نوری 4:00
  4. ای سراچه ره ببین خو شحال مو با یل درب خو ش 5:20
  5. الا ای مرد افغان مرد افغان عبدالخالق نوری 5:06
  6. امشب حنای دست تو عبدالخالق نوری 7:37
  7. نام تو را شنیدم ام تو را ندیدم عبدالخالق نوری 4:31
  8. دنیا دنیا عبدالخالق نوری 1:59
  9. به نام هرات نوشتم این ترانه عبدالخالق نوری 4:18
  10. فدای نام تو ای مردم قهرمان وطن عبدالخالق نوری 4:08
پاسخی بدهید

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE