ابزار تبدیل ماه شمسی ایران و افغانستان | بروج فلکی

اکنون شما با این ابزار می‌توانید، ماه‌‌های شمسی رایج در ایران را به ماه‌های شمسی رایج در افغانستان “بروج فلکی” تبدیل کنید

[hfcm id=”16″]


با کلیک روی این لینک می توانید که برعکس آن یعنی بروج فلکی را به ماه های شمسی رایج در ایران تبدیل کنید.

پاسخی بدهید