نویسنده‌‌ ایرانی: هرات سرآمد همه‌ی شهرهای فرهنگی جهان است | پادکست

دکتر علیرضا قیامتی یکی از نویسندگان بزرگ ایرانی معتقد است که در میان همه شهرهای فرهنگی جهان، هرات سرآمد تمام شهرها در طول تاریخ بوده است. او این ادعا را از زبان الکساندر بلدروف نقل‌قول می‌کند. بلدروف از محققین برجسته ادبیات و فولکلور فارس و تاجیک است که در مکتب معروف خاورشناسى لنینگراد تربیت یافته … ادامه خواندن نویسنده‌‌ ایرانی: هرات سرآمد همه‌ی شهرهای فرهنگی جهان است | پادکست