جامعه یهودیان هرات | یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار

نویسنده: وحید پیمان یهودیان هرات بزرگترین جامعه یهودیان افغانستان بود که از شهر مشهد ایران به افغانستان مهاجر و در مرکز شهر هرات زندگی می‌کردند. با استناد به برخی از منابع تاریخی، تعداد کل...