در یکی از گردهمایی‌های نادر در افغانستان زیر چتر حکومت طالبان، دخترانی گرد هم آمده‌اند و درباره کتابی از ریچل هالیس بحث می‌کنند. کتاب "خودت باش دختر". آن‌ها را هر روز واکنش‌های احتمالی تهدید می‌کند. دختران هراتی امید دارند که طالبان مانع نشست‌های فرهنگی‌شان نگردد. دختران هراتی در سلسله نشست‌های فرهنگی خود، کتاب‌هایی با محوریت زنان از ...