تعدادی از شهروندان کشور که به آلمان رسیده‌اند، سوالاتی در مورد مشکلاتی که با آن در آلمان دچار شده‌اند، مطرح کردند. در این یادداشت تلاش می‌شئد به این سوالات پاسخ داده شود. سوال اول: ما چند فامیل هستیم و در نخستین روزهای تخلیه، با ویزای سه ماهه به آلمان آمدیم، اکنون در برلین به سر ...