ولسوالی انجیل، پرجمعیت‌ترین ولسوالی ولایت هرات است. جغرافیای این ولسوالی به گونه ای است که شهر هرات مرکز ولایت هرات به صورت کامل در محاصره این ولسوالی است. بیشتر شبیه این‌که بگوئیم هرات شهری است در قلب ولسوالی انجیل. در عین حال انجیل پر جمعیت‌ترین ولسوالی افغانستان است که بیشتر از ولایت‌هایی چون پنجشیر، لوگر ...