وحید پیمان خبرنگار روزنامه هشت صبح خبرنگار سال افغانستان ۲۷ حوت ۱۳۹۳ کابل: وحید پیمان، خبرنگار روزنامه هشت صبح، و مجاهد کاکر، خبرنگار و گرداننده نام آشنای تلویزیون طلوع موفق شدند به ترتیب جایزه خبرنگار سال افغانستان و جایزه دستاورد یک عمر خبرنگاری در سال ۱۳۹۳ را بدست آورند. این جوایز امروز چهارشنبه طی یک مراسم بزرگ به ...