هشت کتاب نویسنده: سهراب سپهری . اسکن شدههشت کتاب سهراب سپهری به همراه عکس ها و زندگینامه خودنوشتهشت کتاب نام مجموعه اشعار سهراب سپهری است. هشت کتاب، چنان که از نامش بر می‌آید، شامل هشت دفتر شعر (کتاب) است:مرگ رنگ زندگی خواب‌ها آوار آفتاب شرق اندوه صدای پای آب مسافر حجم سبز ما هیچ ما نگاه . . . حق تکثیر: سهراب پیش از سال 59 درگذشته است دانلود ...