یاد آن مرد؛ گرامی

دیروز متوجه شدم که شاید بیش از 1000 نوشته در مورد هرات، آبده‌های تاریخی، فرهنگ هراتیان، آئین‌ها، رسوم، رسانه‌ها، شخصیت‌های این شهر، دیدنی‌ها، مراکز تعلیمی و تحصیلی، صحی و درمانی، حتا دارالترجمه‌ها و رستورانت‌ها و خلاصه هر آن‌چه به عنوان معلومات از شهر تاریخی‌ای مانند هرات نیاز است را اکثرا با قلم مرحوم نوراحمد کریمی در سایت مجله دوربین می‌توان یافت. علاوه بر این، مجموعه‌ای از مقاله‌ها، طنز، فیلم‌نامه‌ها و خلاصه مطالب فرهنگی و اجتماعی که هر کدام این معلومات به صورت جداگانه نوشته شده و برای هر یک‌شان وقت زیادی گذاشته شده است. آن‌هم درست در شب‌وروزهایی که هر چیز به جز کار فرهنگی، بازار خوبی داشت.