وطن‌های آدم؛ اثر نقیب آروین | PDF

پرداختن متفاوت به رمان موضوعی است که حالا نویسنده‌گان افغانستانی نیز کم‌کم در حال تجربه کردن‌اند که نمونه‌اش را می‌توان در کتاب «وطن‌های آدم» نوشته نقیب آروین نیز دید. او با شکستن روایت خطی...