پرداختن متفاوت به رمان موضوعی است که حالا نویسنده‌گان افغانستانی نیز کم‌کم در حال تجربه کردن‌اند که نمونه‌اش را می‌توان در کتاب «وطن‌های آدم» نوشته نقیب آروین نیز دید. او با شکستن روایت خطی و زمان در قصه نیز شیوه مدرن قصه‌گویی را برای رمانش برگزیده و در این قالب، ما پیش از آن‌که با ...