آقای حقانی، سلام امیدوارم خوب باشید. امروز خبری را خواندم که شما در دیدار با شماری از استادان مکاتب، از آن‌چه ترک وطن توسط شماری از "جوانان فریب خورده" عنوان کرده‌اید، ابراز تاسف نمودید. در خبر آمده است: "جوانانی که از وطن به کشورهای غربی فرار می‌کنند، جفای بزرگی به پدر و مادر، به وطن، به دین و ...