برای‌شان شعر حافظ بخوانیم !

 وحید پیمان؛ هامبورگ آلمان: پس از گذشت بیست سال، انبوهی از آرزوهای‌مان را دوباره در افغانستان دفن کردیم و باز مسافر روزهای دشوار و غیر منتظره‌ای شدیم که کمتر از یک‌درصد هم برایش آمادگی...