وحید پیمان - حامد کرزی رئیس‌جمهور اسبق افغانستان در گفت‌وگو با Susanne koelbl خبرنگار شناخته شده مجله اشپیگل آلمان گفته است که طالبان برایش اجازه می‌دهند که تنها در کابل پایتخت افغانستان گشت‌وگذار کند. حامد کرزی می‌گوید که طالبان اجازه سفر خارجی برایش نمی‌دهند. آقای کرزی در این گفت‌وگو ابراز داشته است: «در ماه اکتوبر می‌خواستم در ...