اگر تا اکنون قسمت اول این روایت را مطالعه نکرده‌اید؛ لطفا روی لینک زیر کلیک کنید. https://wpayman.com/how-did-herat-fall-part-i/   یادداشت: پیش از آن‌که قسمت دوم این روایت را مطالعه کنیم، یک نکته اساسی را باید یادآوری کنم، این‌که جمع‌آوری اطلاعات این روایت علاوه بر چشم‌دیدهای شخصی، برخی اسناد و در نهایت حاصل ساعت‌ها و هفته‌ها گفت‌وگو با کسانی است ...