قاسم مسرور خدا بیامرز را سال‌ها در هرات و اکثرا در جاده مخابرات می‌دیدم. مرحوم مسرور آدم غریب و ناداری بود که برای امرار معاش در اداره پست هرات کار می‌کرد و خلاصه معاش دولتی دریافت می‌کرد. مدیر پست هرات خاطره‌ای از محمدقاسم مسرور، هنرمند فقید هراتی نقل می‌کند که سال‌ها به عنوان پست‌رسان در اداره ...