دوستی در فیس‌بوک پرسیده بود که «روستای بخور نخور» کجاست؟ با توجه به جذابیت این سوال، خواستم تا همه‌گانی‌تر پاسخ بدهم. «بخور – نخور» شمه‌ای اس از دریای بیکران رنج‌های چهار دهه اخیر در افغانستان است، روایت زجر و شکنجه روحی، جسمی و اقتصادی مردم، روایتی از جنگ و نابسامانی، روایتی از زورگویی و بی‌قانونی ...