وحید پیمان امروز در هالند، روند محاکمه رئیس اسبق زندان پُل‌چرخی کابل آغاز شد. محاکمه‌ای که باعث شده اکنون بعد از گذشت چندین دهه، ابعاد تازه، پرحاشیه و وحشت‌ناکی از آن‌چه در زندان پُل‌چرخی کابل می‌گذشته، آشکار شود. مردی که از سال 1983 الی 1987 میلادی رئیس زندان پُل‌چرخی کابل بود، امروز محاکمه‌اش در هالند آغاز شد. ...