در این درس می‌آموزید که سه فعل با بیشترین کاربرد در زبان آلمانی کدام‌ها هستند و چه زمانی از آن‌ها استفاده می‌شود. شما همچنان با صرف این افعال در زمان حال ساده آشنا خواهید شد. همه‌ی افعال در جای خود مهم و کاربردی هستند. این فعل‌ها فقط ممکن است کمی بیشتر از سایر افعال در محاوره ...