هامبورگ دومین شهر بزرگ آلمان پس از برلین است. بندر هامبورگ یکی از بزرگترین بنادر حمل و نقل در جهان است. هامبورگ را می توان یکی از عجایب شهر‌های اروپایی دانست که آلمان با خوش شانسی تمام مالکیت آن را بر عهده دارد. شهری که تلفیقی زیبا از هنر، تاریخ، اقتصاد کلان و قدرتمند، جاذبه‌های طبیعی و زیبایی‌های منحصر به ...