در شمال شهر هرات و در نزدیکی‌ کوه‌پایه‌های به‌پا ایستاده اما کوتاه‌قامت این شهر، کلکسیونی از پرافتخارترین میراث‌های تاریخی افغانستان کنار هم به تماشای گذر زمان نشسته‌اند. مجموعه‌ای که هر روز هزاران نفر را از جای‌جای افغانستان میزبانی می‌کند. شماری این منطقه را «گازرگاه»، برخی آن را «کازرگاه» و مردم عادی هرات به این نگین درخشان ...