زمانی‌که تصمیم به نوشتن این مقاله گرفتم، ابتدا با سعید حقیقی به تماس شدم. چون یادم آمده بود که سعید حقیقی، روزنامه‌نگار پیش‌کسوت کشور در سفری به تهران با سیمین بهبهانی دیدار کرده بود. از سعید حقیقی تنها چیزی که پرسیدم این بود:‌«با وصف همه محبتی که احمدظاهر به شعر سیمین داشت، آیا خانم بهبهانی ...