در حال جست‌وجوی مطلبی درباره 'جنگ اوکراین' بودم که با واژه 'سندروم افغان' در جست‌وجوگر گوگل روبرو شدم. چند جمله‌ای که درباره آن خواندم متوجه شدم که 'سندروم افغان' به تأسی از 'سندروم ویتنام' یک بیماری شناخته شده در اوکراین است که نزدیک به سه دهه است در مورد آن همه‌ساله در این کشور تحقیق ...