کتاب "طالبان چگونه آمدند؟" در سال ۱۳۷۷ َدر ایران به چاپ رسیده است. این کتاب جریان چگونگی سقوط نیروی نظامی منظم، مجهز و قدرت‌مند هرات در آن سال را روایت می‌کند. نیرویی که نه تنها جلو حملات گسترده طالبان را گرفته بود، بلکه آن‌ها را تا دروازه‌های هلمند عقب زده بود. طالبان در آستانه فروپاشی ...