این نوشته حاوی تصاویر، اسناد و یک فایل صوتی برگرفته از موزیم و کتابخانه جان اف کندی سی‌وپنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا است. این اطلاعات در پوشه JFKPOF-111-004 با عنوان افغانستان: دیدار با ظاهر شاه، سپتامبر 1963 حاوی مطالبی است که توسط دفتر رئیس جمهور وقت ایالات متحده امریکا، جان اف کندی، در مورد سفر ...