تاریخچه روابط دیپلوماتیک افغانستان و ایالات متحده امریکا

افغانستان و ایالات متحده امریکا از سال ۱۹۲۱ با یک‌دیگر روابط سیاسی و دیپلوماتیک خود را شروع کردند. اوج روابط این دو کشور پس از شکست طالبان در سال ۲۰۰۱ تا خروج امریکا در...