افغانستان و ایالات متحده امریکا از سال ۱۹۲۱ با یک‌دیگر روابط سیاسی و دیپلوماتیک خود را شروع کردند. اوج روابط این دو کشور پس از شکست طالبان در سال ۲۰۰۱ تا خروج امریکا در سال ۲۰۲۱ بود. به رسمیت شناختن ایالات متحده، افغانستان را در ۲۶ جولای ۱۹۲۱ به رسمیت شناخت، زمانی‌که رئیس‌جمهور آن کشور، 'وارن جی ...