صاحب این عکس، نامش 'حامد' است و ۱۷ سال سن دارد. حامد 'ایرانی' است و ضمن برخی معلولیت‌های جسمی 'گُنگ' است و مشکل شنوایی دارد. روز بیست‌ودوم ماه عقرب سال جاری، زمانی‌که این نوجوان سوار موتور سایکل بوده، از شهر خرم‌آباد ایران جهت زیارت 'امام رضا' به شهر مشهد می‌رود، پولیس او را به دلیل آن‌چه ...