دوتار هراتی دو گونه متفاوت دارد، نمونه قدیمی آن فقط دوتار دارد، اما چند سال پیش استاد کریم هروی، تغییراتی در این آله ایجاد کرد و تارهای آن را به ۱۴ تار و پرده‌هایش ‌را هم افزایش داد. افرادی ‌چون مجیر ادرسکنی و ده‌ها هنرمند در ولسوالی «رباط سنگی» در نواختن این ساز مهارت خاصی داشته‌اند ...