نویسنده: وحید پیمان مقدمه در این نوشته  به روایت بخش‌هایی از کتاب "پانزده روزی که کابل را تکان داد" پرداخته شده است. این کتاب توسط دیوید مارتینون، سفیر کشور فرانسه در افغانستان نگاشته شده است. من اجازه نشر محتویات این کتاب «خط به خط» را ندارم بلکه مهمترین بخش‌های این کتاب را  با هم مرور میکنیم. این ...