درروزگاری که فرهنگ و ادب و مطالعه‌ی کتاب و کتاب‌خوانی در کلیّت جامعه‌ی ما رنگ باخته، تعدادی از فرهنگیان غوریان بر‌ آن شدند تاجایی برای کار فرهنگی و ادبی در حوزه‌ی محلی خود‌شان یعنی دیار دارا،شهرستان غوریان قدمی بر‌دارند. دراین بحبوحه، نشریه‌ی اجتماعی، تاریخی و فرهنگی(سال‌نامه‌ی فرگرد) واردعرصه‌ی فرهنگ و ادب شهرستان غوریان گردید تا شاید ...

وقتی برای نخستین بار «دیوان دارا» به دستم رسید، او و شعرش هر دو برای من کاملاً ناشناخته بود. شاعری که سه قرن پیش از امروز، دست‌کم خودش با خیالات خود به جنگ صائب، خاقانی، عرفی، اصفهانی و انوری رفته است. پیر‌مرد صوفی‌مشربی که در گوشه‌ای از غوریان امروزی در روستای نه چندان مشهور «زنگی سبا» ...

من هر از گاهی که دیوان "دارا" می‌خوانم بیش از همه تفاخر و خودستایی‌های او خوشم می‌آید. دارا با آن‌که در زندگی اجتماعی خود ظاهرا انسان متواضع و فروتنی بوده است، اما در اشعار دارا نشانه‌های زیادی از خودستایی و تفاخر را می‌توان یافت، هرچند او خودش می‌دانسته که شهره آفاق نخواهد شد. با آنکه هیچ شاعری ...

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE