در جنوب شهر هرات و در منطقه‌ای موسوم به گوالیان نزدیک به ۳۰۰ تن از کسانی نگهداری می‌شوند که به دلایل مختلفی اما عمدتا مرتبط با جنگ‌ها در افغانستان دچار دگرگونی روانی شده و هشیاری‌شان را از دست داده‌اند. جنگ‌های چهار دهه اخیر، بسیاری از خانواده‌ها را در افغانستان داغدار و شمار زیادی را مهاجر کرد. ...